www.archive-nl-2012.com » NL » A » ACHMEABELEGGINGSFONDSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 42 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Home
  Descriptive info: .. Home.. Momenteel geselecteerd.. Nieuws.. Fondsen.. Koersen.. Markten.. Beheerder.. Beleggingsinstelling.. MVO.. Bestellen.. Disclaimer.. Privacystatement.. A-.. A+.. Pagina-afbeelding.. Contactinformatie.. Contact.. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. V.. Postbus 59011.. 1040 KA AMSTERDAM.. Pagina-inhoud.. Dit is de website van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. (ABB).. ABB is beheerder van beleggingsinstellingen, waaronder Achmea Beleggingsfondsen N.. Achmea Beleggingsfondsen N.. bestaat uit vijf beleggingsfondsen.. Op deze website vindt u informatie over deze Achmea Beleggingsfondsen, welke zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext.. U vindt, naast de laatste nieuwsberichten, op deze website ook inhoudelijke informatie over de Achmea Beleggingsfondsen.. Door in het menu aan de bovenzijde een optie aan te klikken krijgt u meer informatie over het betreffende onderwerp.. U kunt de documenten openen met Adobe Acrobat Reader.. Beschikt u niet over Adobe Acrobat Reader? Download hem hier:.. Laatste Nieuws.. Persbericht Benoeming nieuw bestuurslid Achmea Beleggingsfondsen Beheer  ...   /_layouts/ReportServer/ReportExecution.. 354.. Cachevernieuwingsplannen beheren.. /_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.. 355.. Rapportgeschiedenis weergeven.. /_layouts/ReportServer/ReportHistory.. 0x40.. 356.. Afhankelijke items weergeven.. /_layouts/ReportServer/DependentItems.. rsds.. Gegevensbrondefinitie bewerken.. /_layouts/ReportServer/SharedDataSource.. smdl.. Clickthrough-rapporten beheren.. /_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.. Beveiliging van model-items beheren.. /_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.. 0x2000000.. Model opnieuw genereren.. /_layouts/ReportServer/GenerateModel.. Laden in Report Builder.. /_layouts/ReportServer/RSAction.. aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext list={ListId} ID={ItemId}.. 0x2.. 250.. Bewerken in Report Builder.. /_layouts/images/ReportServer/EditReport.. aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext list={ListId} ID={ItemId}.. aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext list={ListId} ID={ItemId}.. rsd.. Cacheopties beheren.. /_layouts/ReportServer/DatasetCachingOptions.. aspx?list={ListId} ID={ItemId} IsDataset=true.. Details over naleving.. javascript:commonShowModalDialog( {SiteUrl}/_layouts/itemexpiration.. aspx?ID={ItemId} List={ListId} , center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no , function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == hold ) {STSNavigate(unescape(decodeURI( {SiteUrl} ))+ /_layouts/hold.. aspx?ID={ItemId} List={ListId} ); return false;} if(pageid == audit ) {STSNavigate(unescape(decodeURI( {SiteUrl} ))+ /_layouts/Reporting.. aspx?Category=Auditing backtype=item ID={ItemId} List={ListId} ); return false;} if(pageid == config ) {STSNavigate(unescape(decodeURI( {SiteUrl} ))+ /_layouts/expirationconfig.. aspx?ID={ItemId} List={ListId} ); return false;}}, null); return false;.. 0x1.. ContentType.. 0x01.. 898.. Bewerken in browser.. /_layouts/images/icxddoc.. /_layouts/formserver.. aspx?XsnLocation={ItemUrl} OpenIn=Browser Source={Source}.. xsn.. 255.. aspx?XmlLocation={ItemUrl} OpenIn=Browser Source={Source}.. ProgId.. InfoPath.. Document.. 2.. 3.. 4..

  Original link path: /Paginas/Achmeabeleggingsfondsen.aspx
  Open archive

 • Title: Nieuws
  Descriptive info: Alle Nieuwsberichten.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. 2006.. Nieuwsberichten.. bericht 1 t/m 5 |.. Volgende 5.. 10-7-2012.. Per 6 juli 2012 is Wout van Heerdt aangesteld als statutair bestuurder van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. Bovenstaande benoeming is goedgekeurd door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’).. De directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. bestaat per deze datum uit Marco Heijndijk (voorzitter), Ywe de Jong en Wout van.. Lees verder.. 29-6-2012.. Met ingang van 1 augustus 2012 wijzigt het basis- en aanvullend prospectus (samen hierna ‘Prospectus’) van Achmea Beleggingsfondsen N.. ten aanzien van het Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1), het Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2), het Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3), het Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4) en het Achmea.. 16-5-2012.. Op  ...   voor.. Dividendbericht en jaarverslagen 2011.. 28-4-2012.. Ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.. , gehouden op 27 april 2012, is het dividend over het boekjaar van 2011 vastgesteld.. Dit is bekend gemaakt in het dividendbericht van Achmea Beleggingsfondsen N.. , dat geplaatst is op 28 april 2012 in Dagblad Trouw.. Via onderstaande link kunt u de tekst van het dividendbericht bekijken:.. Essentiële Beleggersinformatie vervangt Financiële Bijsluiter.. 23-4-2012.. Op 23 april 2012 is de Financiële Bijsluiter van de vijf fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.. vervangen door de Essentiële Beleggersinformatie.. Vanaf 1 juli 2012 moeten alle beleggingsinstellingen die onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten de Essentiële Beleggersinformatie ingevoerd hebben.. De Essentiële Beleggersinformatie is gebaseerd op Europese..

  Original link path: /Paginas/Nieuws.aspx
  Open archive

 • Title: Fondsen
  Descriptive info: Achmea Beleggingsfondsen.. Hieronder treft u een overzicht aan van de Achmea Beleggingsfondsen.. U kunt de documenten die nadere informatie geven over het Achmea Beleggingsfonds downloaden door een beleggingsfonds te selecteren in onderstaande lijst.. Vervolgens klikt u op het gewenste document.. Achmea Nederland Aandelenfonds.. Achmea Eurolanden Aandelenfonds.. Achmea Wereld Aandelenfonds.. Achmea Eurolanden Obligatiefonds.. Achmea Eurolanden Mixfonds..

  Original link path: /Paginas/Achmea.aspx
  Open archive

 • Title: Koersen
  Descriptive info: Koersen.. Hieronder vindt u de koersen van de Achmea Beleggingsfondsen, die genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext.. De koersen worden dagelijks afgegeven.. Koersentabel.. koersen (per 20-7-2012).. intrinsiek.. inkoopkoers.. verkoopkoers.. € 13,59.. € 13,58.. € 21,27.. € 21,26.. € 26,71.. € 12,42.. € 15,65.. Koersverklaring.. Conform het geldende prospectus wordt bij aankoop of verkoop van een aandeel in een van de Achmea Beleggingsfondsen gebruik gemaakt van de saldomethode om te bepalen of er een opslag of een afslag op de intrinsieke waarde zal worden toegepast.. De saldomethode houdt in dat per fonds het saldo van de  ...   van het saldo er sprake is van uitgifte van aandelen door het fonds (er zijn meer koopopdrachten dan verkoopopdrachten), dan bestaat de koers van het fonds uit de intrinsieke waarde vermeerderd met een opslag.. Indien als gevolg van het saldo er sprake is van intrekking van aandelen door het fonds (er zijn meer verkoopopdrachten dan koopopdrachten), dan bestaat de koers van het fonds uit de intrinsieke waarde verminderd met een afslag.. Om die reden verschilt de aankoopkoers niet van de verkoopkoers.. De hoogte van de op- of afslag verschilt per fonds en is bepaald in het geldende prospectus..

  Original link path: /Paginas/Koersen.aspx
  Open archive

 • Title: Markten
  Descriptive info: Marktontwikkelingen.. Vanuit Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. wordt op deze pagina ingegaan op actuele ontwikkelingen op de financiele markten.. Dit betreft vooral de aandeel- en obligatiemarkten.. Per kwartaal wordt ook een terug- en vooruitblik gepubliceerd.. In de terugblik wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen op de financiele markten in het afgelopen kwartaal.. In de vooruitblik wordt het algemene marktbeeld en  ...   factsheet over ieder beleggingsfonds gepubliceerd.. Deze factsheet gaat ondermeer in op de marktontwikkelingen die het afgelopen kwartaal hebben gespeeld.. In de factsheets van de beleggingsfondsen wordt een toelichting gegeven op het gevoerde beleggingsbeleid en de behaalde rendementen.. Deze factsheet kunt u vinden bij het desbetreffende beleggingsfonds onder de kop Fondsen.. Vervolgens kiest u voor Factsheet.. Maandbericht.. Terug- en vooruitblik..

  Original link path: /Paginas/Marktontwikkelingen.aspx
  Open archive

 • Title: Beheerder
  Descriptive info: is beheer der van beleggingsinstellingen, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’).. De aandelen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. worden gehouden door Achmea B.. Achmea is een internationale dienstverlener, gevestigd te Zeist, met ondernemingen in meerdere Europese landen.. is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en kantoorhoudend te Amsterdam aan de Gatwickstraat 1, 1043 GK en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08062738.. Voor het beheren van  ...   de Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM.. is bestuurder van Achmea Beleggingsfondsen N.. Hieronder vindt u informatie over Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. , zoals de vergunning en de (half)jaarverslagen.. Accountantsverklaring Eigen Vermogen.. Gedragscode Fund Governance.. Halfjaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.. Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV 2011.. Registratiedocument.. Statuten Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV.. Uittreksel Kamer van Koophandel.. Vergunning beheerder..

  Original link path: /Paginas/Beheerder.aspx
  Open archive

 • Title: Beleggingsinstelling
  Descriptive info: Informatie.. Aandeelhouders.. Dividendbeleid.. Achmea Beleggingsfondsen NV.. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en is een open-end beleggingsinstelling en is opgezet volgens een paraplustructuur.. Dit betekent dat het aandelenkapitaal van Achmea Beleggingsfondsen NV is verdeeld over series gewone aandelen (fondsen genaamd).. Elk fonds heeft in beginsel een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming.. Het vermogen van de fondsen wordt belegd in Achmea beleggingspools, waar het feitelijke beheer van de beleggingsportefeuilles plaatsvindt.. Aan de linkerkant vindt u meer informatie over de aandeelhoudersvergaderingen en het dividendbeleid..

  Original link path: /Algemene-informatie/Paginas/Informatie.aspx
  Open archive

 • Title: MVO
  Descriptive info: Verantwoord Beleggen.. stelt zich bij haar beleggingen op als een betrokken aandeelhouder en hanteert daarom een verantwoord beleggingsbeleid.. Dit heeft betrekking op aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools.. Het verantwoord beleggingsbeleid bestaat uit de volgende delen:.. Uitsluitingenbeleid.. Door Achmea Beleggingsfondsen N.. worden beleggingen in bepaalde bedrijven en/of landen (overheden) op voorhand uitgesloten.. Stembeleid.. Het stembeleid sluit aan bij internationaal geaccepteerde codes, die als basis dienen voor de beoordeling voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf.. Engagementbeleid.. Er wordt actief in dialoog getreden met ondernemingen om hun duurzaam gedrag  ...   jaarlijks worden vastgesteld.. ESG (Environmental, Sociale en Governance) criteria.. is in gesprek met haar vermogensbeheerders om ESG criteria toe te passen bij de selectie van individuele beleggingstitels.. Per kwartaal worden de stemverslagen en de engagementverslagen gepubliceerd.. Deze kunt u hieronder downloaden.. Het beleid omtrent verantwoord beleggen wordt uitgebreid omschreven in het document 'Verantwoord Beleggingsbeleid , dat u tevens hieronder kunt downloaden.. Engagamentrapportage derde kwartaal 2011.. Engagamentrapportage vierde kwartaal 2011.. Engagementrapportage eerste kwartaal 2011.. Engagementrapportage eerste kwartaal 2012.. Engagementrapportage tweede kwartaal 2011.. Stemverslag eerste kwartaal 2012.. Stemverslag jaar 2009.. Stemverslag jaar 2010.. Stemverslag jaar 2011.. Verantwoord Beleggingsbeleid..

  Original link path: /Paginas/Verantwoord-Beleggingsbeleid.aspx
  Open archive

 • Title: Bestellen
  Descriptive info: Bestellen.. Hieronder vindt u een overzicht van de documenten, die per post besteld kunnen worden.. Klik links op uw keuze om een selectie van documenten zichtbaar te maken.. Document.. Download.. Bestel per post.. Essentiele Beleggersinformatie Achmea Eurolanden Aandelenfonds.. (45kB).. Essentiele Beleggersinformatie Achmea Eurolanden Mixfonds.. (35kB).. Essentiele Beleggersinformatie Achmea Eurolanden Obligatiefonds.. Essentiele Beleggersinformatie Achmea Nederland Aandelenfonds.. Essentiele Beleggersinformatie  ...   (189kB).. (457kB).. (72kB).. (118kB).. (147kB).. Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen N.. (734kB).. (2MB).. Maandelijkse opgave.. (773kB).. (498kB).. (1MB).. Persoonlijke gegevens.. Aanhef.. :.. De heer.. Mevrouw.. Voorletter(s) *.. Tussenvoegsel.. Achternaam *.. Straatnaam *.. Huisnummer + toevoeging *.. Postcode *.. Woonplaats *.. Beleggers-rekeningnr.. Herhaal de getoonde code *.. Terug.. Versturen.. * velden zijn verplicht.. Uw bestellingen.. Uw gegevens:.. Met vriendelijke groet,..

  Original link path: /Paginas/Te-bestellen-documenten.aspx
  Open archive

 • Title: Home
  Original link path: /Paginas/Achmeabeleggingsfondsen.aspx?
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nieuws
  Descriptive info: bestaat per deze datum uit Marco Heijndijk (voorzitter), Ywe de Jong en Wout van Heerdt.. In het persbericht dat geplaatst is op deze website kunt u hier meer over lezen.. U kunt dit persbericht via onderstaande link downloaden:.. Persbericht benoeming.. pdf.. Amsterdam, 10 juli 2012.. De Directie..

  Original link path: /Paginas/Nieuws.aspx?ItemID=72
  Open archive


 • Archived pages: 42