www.archive-nl-2012.com » NL » B » BPBI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 75 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Branchevereniging PBI | Homepage
  Descriptive info: .. Home.. |.. Zoeken.. Bewindvoerders bij u in de buurt.. Gebruikersnaam:.. Wachtwoord:.. Over BPBI.. Voor wie?.. Feiten en Cijfers.. FAQ.. Opleidingen.. Begrippenlijst.. Klachtencommissie.. Nieuws.. Nieuws archief.. Nieuwsbrief.. Aanmelden nieuwsbrief.. Bestuursactiviteiten.. Vacatures.. Leden.. Links.. Contact.. Pers.. Downloads.. Welkom op de website van BPBI.. Activiteiten van de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders zijn onder meer:.. zorgen voor een jaarlijkse controle op kwaliteit en continuïteit van de bij ons aangesloten bedrijven.. faciliteren van.. opleidingen.. organiseren van een jaarlijkse bewindvoerdersdag.. aanbieden van collectieve verzekeringen voor leden.. optreden als gesprekspartner voor overheidsinstanties en organisaties.. Wilt u meer informatie? Stuur  ...   uur van maandag tot en met vrijdag.. Leden en relaties kunnen het verenigingsbureau bereiken op een afwijkend nummer van 8.. 30 tot 16.. 30 uur bereikbaar maandag tot en met donderdag.. Op vrijdag is het bureau bereikbaar van 8.. 30 tot 12.. 00 uur.. Ga snel naar:.. Aanbevelingen 2012.. Tarieven 2012.. Kwaliteitsverordening.. Lid worden?.. Bestuur BPBI praat met Kamercommissie over nieuwe wetgeving.. Op verzoek van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie was het bestuur van de BPBI woensdag 30 mei 2012 te gast in het gebouw van de Tweede Kamer.. Lees meer.. Disclaimer.. Colofon.. Webmaster..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Leden
  Descriptive info: Zoeken naar:..

  Original link path: /index.cfm?act=zoeken.zoeken
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Leden
  Descriptive info: Ledenregister.. Bent u op zoek naar een professionele bewindvoerder? Neem dan contact op met één van de leden.. Klik op uw regio om de gegevens van de leden in uw regio te zien.. Vermeldingen welke zijn gemarkeerd met een * zijn aspirant leden.. Deze organisaties hebben de eerste toelatingsaudit met een goed resultaat afgerond.. Na 1 jaar zullen deze organisaties wederom geaudit worden.. Indien deze audit tevens met goed resultaat is afgerond zal het definitief lidmaatschap worden toegekend.. Conform de afspraken met het LOVCK mogen ook aspirant-leden het tarief voor BPBI aangesloten leden in rekening brengen..

  Original link path: /index.cfm?act=leden.tonen
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | FAQ
  Descriptive info: Bewindvoerders.. Wie kan bewindvoerder worden?.. Wat zijn de taken van een bewindvoerder?.. Wat zijn de tarieven van bewindvoering?.. Klachten.. Ik heb een klacht over mijn bewindvoerder.. Wat moet ik doen?.. Wie zitten er in de klachtencommissie van BPBI?.. Waarom nemen jullie niet alle klachten in behandeling?.. Lidmaatschap.. Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?.. Wat kost een lidmaatschap van de BPBI?.. Wie kan lid worden van de BPBI?.. Hoe kan ik lid worden?.. Kan een natuurlijk persoon lid worden van de BPBI?.. Kan een kleine bewindvoerdersorganisatie ook lid worden van de BPBI?.. Kan een beginnend bewindvoerder lid worden van de BPBI?.. Toelatingseisen.. Wat is het verschil tussen een toelatingsaudit en een vervolgaudit?.. Wat houden de toelatingsaudits in?.. Wat doet het Verenigingsbureau?.. Wat controleert de BPBI en wat controleert de kantonrechter?.. Waarom stelt de BPBI zwaardere eisen aan een bewindvoerder dan de kantonrechter?.. In principe kan iedere meerderjarige als bewindvoerder worden benoemd.. Uiteraard zijn er wel regels.. Zo mag de bewindvoerder niet zelf onder curatele staan.. Ook mag zijn/haar vermogen niet onder bewind zijn gesteld.. Daarnaast mag een bewindvoerder niet in staat van faillissement verkeren of onder schuldsaneringsregeling natuurlijke personen vallen.. De kantonrechter zal bij voorkeur een bewindvoerder uit de familie benoemen.. Dat is niet in alle gevallen wenselijk of mogelijk.. De rechter heeft in dat geval ook de mogelijkheid een organisatie als bewindvoerder te benoemen.. Omdat de BPBI kwaliteitseisen stelt aan haar leden, geven kantonrechters in veel gevallen daarbij de voorkeur aan één bij de BPBI aangesloten organisaties.. top.. Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant.. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd.. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter.. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:.. Het ontvangen inkomen.. Het totaalbedrag van de vaste lasten.. Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing).. Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing).. Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.. De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld.. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:.. De belastingaangifte.. Het aanvragen van huursubsidie.. Het aanvragen van uitkeringen.. Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.. Het indienen van de AWBZ.. Het afsluiten van verzekeringen.. De contacten met diverse instellingen.. De doorbetaling van de vaste lasten.. De behandeling/doorzending van de post.. Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, maar ook bij inkomensbeheer zijn dus alleen financiële handelingen.. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.. Wanneer iemand kiest voor inkomensbeheer, kan de cliënt zelf met de bewindvoerder afspreken welke zaken hem uit handen worden genomen, hiervoor wordt een overeenkomst ondertekend.. Zie ook de aanbevelingen van het LOVCK.. Zie hier de tarieven voor 2012.. Al onze leden hebben een eigen klachtenprocedure.. Ook de BPBI heeft een eigen klachtencommissie met een onafhankelijk voorzitter.. Voordat u bij ons een klacht kunt indienen tegen een van onze eigen leden, moet u eerst de klachtenprocedure van dat lid doorlopen hebben.. Dit geldt ook voor aspirant-leden.. Daar zijn wel spelregels voor.. Die vindt u in ons klachtenreglement.. Voor het indienen of de behandeling van een klacht kunt u zich door iemand laten vertegenwoordigen of bijstaan.. Vul het.. klachtenformulier.. volledig in voor het indienen van een formele klacht bij de Klachtencommissie van de BPBI.. De Klachtencommissie van de BPBI bestaat uit vier leden, waaronder een oud-kantonrechter als onafhankelijk voorzitter en behandelt klachten over leden.. Er zijn wel spelregels voor het indienen van klachten.. Die staan in het klachtenreglement van onze vereniging.. Zo treedt een lid van de Klachtencommissie tijdelijk terug als de zaak over een van zijn eigen bewindvoeringen gaat.. Op die manier blijft de onafhankelijke positie gewaarborgd.. Voor het indienen van klachten zijn spelregels.. Zo moet iemand eerst de klachtenprocedure van een lid doorlopen hebben, voordat hij een klacht over dat lid bij de BPBI kan indienen.. Ook nemen wij geen klachten  ...   de organisatie;.. c.. Kopie Inschrijving bij de Kamer van Koophandel;.. d.. Indien er nog geen accountantsverklaring is:.. - Een openingsbalans;.. - Een financieringsplan;.. - Een resultatenprognose.. De aanmelder treedt voor tenminste 5 cliënten op als bewindvoerder, inkomensbeheerder of curator.. Vervolgens houdt een onafhankelijk auditor een toelatingsaudit bij uw bedrijf.. Dit gebeurt binnen acht weken na aanmelding.. Daarbij toetst de auditor of uw bedrijf voldoet aan de eisen van de BPBI.. Het auditrapport en bijbehorend advies gaan zowel naar het Verenigingsbureau als naar het aspirant-lid.. Op deze site vindt u ook onze Kwaliteitsverordening.. Eventueel geconstateerde afwijkingen moeten binnen drie of zes maanden worden opgeheven.. De auditors checken of dit ook is gebeurd.. Is uw organisatie lid, dan volgt elk jaar een controlemoment om te bepalen of uw organisatie nog steeds aan de eisen voldoet.. Dat kan.. Voorwaarde is dat de natuurlijke persoon een organisatie (eenmanszaak, VOF of maatschap) is die de bedrijfsmatige uitoefening van bewindvoering en inkomensbeheer tot doel heeft en minimaal 5 dossiers beheert.. Kleine bewindvoerdersorganisaties worden niet uitgesloten van lidmaatschap.. Doelstelling van de BPBI is een verbeterd toezicht op de professionaliteit en kwaliteit van de dienstverleners op het gebied van beschermingsbewind.. Om een minimale kwaliteit en daarmee ook continuïteit te kunnen leveren moet een organisatie bepaalde risico s uit kunnen sluiten.. De Branchevereniging heeft de belangrijkste risico s geïdentificeerd en vertaald naar de.. Kwaliteitsverordening (pdf).. van de Branchevereniging.. Het is aan de individuele organisaties aan te geven hoe zij, gezien hun schaalgrootte, aan deze eisen tegemoet komen.. Voor een nieuw op te richten organisatie of organisatie die haar activiteiten uitbreidt met beschermingsbewind en/of inkomensbeheer geldt een separate aanmeldingsprocedure.. Een belangrijke eis is dat de aanmelder voor tenminste 5 clienten optreedt als bewindvoerder, inkomensbeheerder of curator.. Elke aangemelde organisatie krijgt een toelatingsaudit, waarin een onafhankelijke auditor toetst of de organisatie voldoet aan de lidmaatschapseisen.. Bij voldoen aan de lidmaatschapseisen krijgt de nieuw toegelaten organisatie voor een jaar de status aspirant-lid.. Na een jaar krijgt het aspirant-lid een vervolgaudit, wanneer de audit met succes doorlopen is wordt de status van definitief lid aan de organisatie toegekend.. Na eerste jaar aspirant lidmaatschap laat de BPBI een vervolgaudituitvoeren; bij voldoen aan de eisen wordt men definitief lid.. Voldoe de organisatie in eerste instantie bij de vervolgaudit niet aan de eisen dan heeft men 1 maand de tijd om alsnog te voldoen.. Bij een lid wordt vervolgens eenmaal in de drie jaar een vervolgaudit uitgevoerd, waarvoor het lid de opdracht verstrekt aan een onafhankelijk auditor.. De toelatingsaudits zijn nodig om te kijken of een organisatie werkt volgens de Kwaliteitsverordening van de BPBI.. Eventueel geconstateerde afwijkingen moeten binnen drie maanden worden opgeheven.. Het Verenigingsbureau voert activiteiten uit van de BPBI, zoals de organisatie van de algemene ledenvergadering, de regiobijeenkomsten en de bewindvoerdersdag.. Ook verzorgt het de communicatie van de BPBI.. Daarnaast adviseert het bureau het bestuur over het lidmaatschap van een organisatie.. Het Verenigingsbureau bestaat uit een directeur, een beleidsondersteunend medewerker , een secretarieel medewerker en een administratief medewerker.. De BPBI controleert haar leden op de kwaliteitseisen die door de BPBI zijn gesteld.. De kantonrechter houdt toezicht op dossierniveau.. De BPBI richt zich alleen op de professionele bewindvoerders.. Daarvoor stelt de BPBI niet alleen eisen aan de bewindvoerder zelf, maar juist ook aan de organisatie waarbinnen de bewindvoerder actief is.. Een kantonrechter heeft slechts beperkt inzicht in de organisatie en toetst het gevoerde bewind achteraf.. Waar alleen sprake is van inkomensbeheer, ontbreekt een externe toetsing geheel.. De BPBI beoordeelt de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de gehele breedte van de organisatie.. De dienstverlening bestaat immers uit meerdere facetten dan alleen de rekening en verantwoording die de bewindvoerder bij de kantonrechter indient.. Essentieel zijn de omstandigheden waaronder de bewindvoering tot stand komt.. Zit de organisatie goed in elkaar? Is er continuïteit? Is er voldoende kennis? Voldoet de administratieve organisatie? Kunnen de cliënten op een juiste, correcte, en betrouwbare dienstverlening rekenen?.. Overigens gaat in de richtlijnen van het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren) de voorkeur uit naar een familiebewindvoerder.. Daarnaast kunnen ook professionele bewindvoerders worden benoemd.. De BPBI wil zich niet bemoeien met een individuele benoeming van een kantonrechter..

  Original link path: /index.cfm?act=faq.faq
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Begrippenlijst
  Descriptive info: A.. B.. C.. D.. E F G.. H.. I.. J.. K.. L.. M.. N.. O.. P Q.. R.. S.. T.. U.. V.. W.. X Y Z.. TOP.. Audit.. Elke aanmelder krijgt een toelatingsaudit.. Daarin bekijkt een onafhankelijke auditor of het aspirant-lid voldoet aan de toelatingseisen voor lidmaatschap.. Na de toelatingsaudit krijgt de aanmelder de status aspirant-lid voor de duur van 12 maanden.. Vervolgens krijgt het aspirant-lid een vervolgaudit.. Daarin wordt gekeken of het lid nog steeds volgens de eisen van de BPBI werkt.. Wanneer aan de eisen is voldaan wordt de organisatie definitief lid van de BPBI.. Hierop volgt elke drie jaar een uitgebreide vervolgaudit.. Beschermingsbewind.. Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn.. De bewindvoerder heeft als taak het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen.. Daaronder verstaan we gelden als uitkering, loon, pensioen, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.. Het is ook mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op een bepaald goed, bijvoorbeeld een huis.. Bestuur.. Vereniging BPBI heeft een algemeen bestuur.. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden.. Bewindvoerder.. Een bewindvoerder beheert tijdelijk of blijvend het vermogen van iemand die onder bewind staat.. Bijvoorbeeld omdat iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zelf zijn financiële zaken te regelen.. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld.. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder verantwoordelijk is over de financiële en de praktische kant van het vermogen.. De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld.. Dit rapport moet aan de kantonrechter worden gestuurd.. De bewindvoerder legt gedurende het bewind verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt.. De kantonrechter bekijkt of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd.. Bewindvoering.. Bewindvoering of onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon.. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, dan kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen.. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene beheert.. Het gevolg is dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar vermogen.. Met andere woorden, er mag niets meer verkocht worden zonder toestemming van de bewindvoerder.. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen.. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed.. Curatele.. Curatele is een maatregel die door de rechter opgelegd wordt.. Het gaat meestal om mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen zoals verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten, dementerende ouderen of verslaafden.. Dossierovername.. Leden van de BPBI  ...   echter blijven bestaan.. De Klachtencommissie van de BPBI bestaat uit vier leden en behandelt klachten over leden.. Lidmaatschapseisen.. De lidmaatschapseisen van de BPBI zijn omschreven in de Kwaliteitsverordening en worden onderverdeeld in de volgende categorieën: - Integriteitseisen -Organisatorische eisen -Eisen aan de bewindvoerder - Dossierinhoudelijke eisen.. De BPBI heeft een eigen elektronische nieuwsbrief die vier keer per jaar uitkomt.. Op deze site kunt u zich voor de nieuwsbrief aanmelden.. Onderbewindstelling.. Onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon.. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen.. De kantonrechter kan deze maatregel instellen voor meerderjarigen en toetst voor de benoeming van een bewindvoerder of het noodzakelijk is om de goederen van de cliënt onder bewind te stellen.. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed, bewind gevoerd.. Regiobijeenkomsten.. Sinds 2008 organiseert de BPBI jaarlijks regiobijeenkomsten voor haar leden.. De regiobijeenkomsten zijn bedoeld om informatie uit te wisselen en oplossingen te zoeken voor regionaal gebonden problemen.. Schuldbemiddeling.. Schuldbemiddeling wil zeggen dat iemand met behulp van een schuldhulpverlener zijn of haar schulden regelt met uw schuldeisers.. De bemiddelaar bekijkt hoeveel en wat voor schulden iemand heeft en stelt een betalingsplan op.. Daarna neemt hij contact op met de schuldeisers en vraagt hen mee te werken aan het betalingsplan en af te zien van beslag op het loon of uitkering of huisuitzetting.. Een betalingsplan duurt meestal hooguit drie jaar.. Het doel is aflossing van alle schulden, maar het kan ook dat er een deel kwijtgescholden wordt.. Bij schuldbemiddeling vindt slechts bemiddeling plaats.. Er komt geen nieuwe lening aan te pas om oude schulden af te lossen.. Toelatingsaudit.. Elke aanmelder bij de BPBI krijgt een toelatingsaudit.. Het verenigingsbureau geeft een onafhankelijk auditor de opdracht deze toelatingsaudit uit te voeren.. Dat gebeurt binnen acht weken na aanmelding.. Tijdens de audit toetst de auditor of het aspirant-lid voldoet aan de lidmaatschapseisen van de BPBI.. Het Verenigingsbureau bestaat uit een directeur, een beleidsondersteunend medewerker, een secretarieel medewerker en een administratief.. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.. De Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) is in 1998 opgesteld.. De Wet moet faillissementen van natuurlijke personen (burgers) zoveel mogelijk beperken.. Meestal is een faillissement zinloos, omdat er geen geld is voor de schuldeisers.. Ook voor de schuldenaar is een faillissement nadelig, omdat zijn schulden nog jarenlang open blijven staan.. Voor een akkoord in het kader van een faillissement is er vaak niet genoeg geld of geen instemming van de schuldeisers.. De regeling Wsnp is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen.. Zij kunnen wel een onderneming hebben (eenmanszaak, v.. o.. f.. of c.. v.. ).. De schulden van de onderneming worden dan opgenomen in de regeling.. De regeling voor schuldsanering lijkt op de procedure bij faillissement of surseance van betaling..

  Original link path: /index.cfm?act=begrippen.lijst
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Nieuws
  Descriptive info: Nieuwsarchief.. 8 juni 2012 - Bijeenkomst voor familiebewindvoerders, -mentoren en - curatoren.. SAMEN BESLISSEN BIJEENKOMST VOOR FAMILIE - mentoren | bewindvoerders | curatoren Wat zijn uw rechten en plichten als familiementor, - curator of -bewindvoerder?.. Lees verder.. Aanmelden Bewindvoerdersdag 26 april 2012.. Op donderdag 26 april 2012 staat de jaarlijkse "Bewindvoerdersdag" van de BPBI weer gepland.. Deze dag zal wederom plaatsvinden op lokatie van Golden Tulip Hoenderloo.. 26 april 2012 Bewindvoerdersdag Hoenderloo.. Deze dag zal wederom plaats vinden op lokatie van Golden Tulip Hoenderloo.. 26 maart themadag.. Het wetsvoorstel Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap ligt momenteel bij de Tweede Kamer (Kst.. Seminar PGB 22 maart 2012.. Onlangs is het bestuur van de BPBI op de hoogte gebracht van het volgende probleem.. Een bewindvoerder wordt in het kader van PGB geconfronteerd met een zorgverlener die zowel huisvesting als zorg aan biedt aan een cliënt.. Kerstsluiting Verenigingsbureau.. Vanwege de feestdagen is het Verenigingsbureau gesloten van maandag 26 december t/m vrijdag 30 december.. Vanaf maandag 2 januari staan wij weer paraat om al uw vragen te beantwoorden.. 5 december 2011 ALV te Breukelen.. Volgende week zullen alle (aspirant-) leden per mail een uitnodiging ontvangen voor de ALV op 5 december 2011.. Houdt u de datum vast vrij?.. ALV 16 juni 2011.. Zojuist is de uitnodiging voor de ALV van 16 juni 2011 per e-mail verzonden naar alle leden en aspirant-leden.. De vergadering zal plaats vinden in hotel van der Valk te Breukelen.. BPBI vraag aandacht voor verhoging griffierechten in relatie tot bewindvoering.. De minister van Veiligheid en Justitie is bezig een wetsontwerp voor te bereiden voor het kostendekkend maken van de griffierechten.. BPBI bezorgd over Bijzondere Bijstand in relatie tot bewindvoering.. Het bestuur van de BPBI maakt zich zorgen over de manier waarop steeds meer Gemeentebesturen lijken om te gaan met de bijzondere bijstand in relatie tot de bewindvoering.. BPBI kiest nieuw bestuur.. De leden van de BPBI, de Branchevereniging van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders, hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 maart een nieuw bestuur gekozen.. BPBI stelt Kwaliteitsverordening vast.. De leden van de BPBI hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 maart de Kwaliteitsverordening vastgesteld.. Daarmee zet de Vereniging een volgende stap op het terrein van de Kwaliteit van de bewindvoering in Nederland.. Definitief concept Kwaliteitsverordening.. Het bestuur heeft op 7 maart jl.. een besluit genomen betreffende het definitieve concept van de Kwaliteitsverordening.. Het definitieve concept kunt u hier downloaden.. 12 mei 2011 Bewindvoerdersdag!.. De uitnodigingen voor de Bewindervoerdersdag 2011 zijn weer verstuurd.. Meldt u hier aan ! KLIK HIER voor het online aanmeldformulier.. BPBI waarschuwt Kamer voor te hoge griffierechten.. Het bestuur van de BPBI heeft een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie en naar de individuele leden van de Commissie.. BPBI onderneemt actie tegen vastgestelde tarieven LOVCK.. Op 6 januari jl.. heeft de BPBI namens de leden een brief verzonden aan het LOVCK inzake de door het LOVCK vastgestelde tarieven voor bewindvoerders voor het jaar 2011.. BPBI vraagt aandacht bij de politiek.. Het bestuur van de BPBI vraagt aandacht bij de politiek voor wachtlijsten, nieuwe wetgeving en tarieven.. Klik hier om de brief te lezen die het bestuur heeft verstuurd naar de Minister van Veiligheid en Justitie Klik hier om de brief te lezen die het bestuur heeft verstuurd naar de Vaste Kamercommissie.. Concept Kwaliteitsverordening.. De commissie herijking eisen heeft het  ...   vereiste startkwalificaties voor bewindvoerders.. Taart voor 150ste lid.. De BPBI heeft op 2 september in Venray haar 150ste lid gehuldigd.. Daar nam teamleider Franca Arts van Stichting Beschermingsbewind een certificaat en een taart in ontvangst.. Uitbreiding verzekeringspakket.. Het verzekeringspakket van de Nederlandse Branche Polis (NBP) is verder uitgebreid.. Speciaal voor leden van de BPBI zijn er nu extra verzekeringsmogelijkheden, zoals meeverzekeren van betaalfouten (excasso-risico) op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.. Bewindvoering regelen bij de ING.. Onlangs heeft de ING een nieuwe folder Bewindvoering regelen - Zo werkt het en formulier Bewindvoering regelen ontwikkeld.. Let op accountantsverklaring!.. Bij de vervolgaudits die in het voorjaar van 2011 onder de BPBI-leden worden gehouden, wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van een aparte accountantsverklaring over bijvoorbeeld het aantal cliëntendossiers dat uw organisatie heeft.. Bescherming privé-adres.. Wilt u vanwege uw beroep als bewindvoerder niet dat uw privé-adres bekend wordt via uw inschrijving als ondernemer bij de Kamer van Koophandel?.. Vacature PLANgroep.. Coördinator Budgetbeheer Bedrijfsprofiel PLANgroep biedt op actieve en betrokken wijze ondersteuning aan diverse gemeentelijke en commerciele bedrijven door middel van detachering en outsourcing van schuldhulpverleners.. Benoemingen Verenigingsbureau.. Hanneke Huurman is per 1 februari 2010 tot directeur benoemd van het Verenigingsbureau van de BPBI.. Zij werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag.. Convenant NVVK en ZN.. Sinds 1 september 2009 is een wet van kracht die het mogelijk maakt betalingsachterstanden van zorgverzekeringspremies direct op het inkomen van de schuldenaar te innen, met verhoging van een bestuurlijke boete.. NVVK-congres.. Op woensdag 24 november vindt het traditionele NVVK-congres plaats.. Deze dag wordt afgesloten met een diner en overnachting.. Op 25 november houdt de NVVK haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.. Bewindvoerdersdag 2010!.. Bewindvoerdersdag op 20 april 2010 te Amersfoort (Rijtuigenloods) Programma en workshopaanbod voor die dag: 09.. 30 - 10.. Eisen aan bewindvoerder, curator en mentor.. Professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren moeten aan wettelijke kwaliteitseisen gaan voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen.. TARIEVEN 2010.. Bijgaand de door het LOK op 23 november 2009 vastgestelde tarieven voor de beloning van bewindvoerders, mentoren en curatoren voor 2010.. Heeft een bewindvoerder een machtiging nodig?.. Het komt helaas nog veel te vaak voor dat bewindvoerders problemen ondervinden in de contacten met Sociale Diensten.. Zo zijn sommige gemeenten van mening dat de bewindvoerder niet gemachtigd is een aanvraag voor (bijzondere) bijstand in te dienen zonder toestemming van de klant.. Wetswijziging mentorschap.. Wat zijn de ontwikkelingen van mentorschap in ons land en wat kunnen we op dit gebied verwachten? Deze twee vragen stonden 22 september centraal tijdens de door het Mentorschap Netwerk Nederland georganiseerde conferentie in Driebergen.. BPBI ziet af van cassatie.. De BPBI gaat niet in cassatie tegen de uitspraak in hoger beroep inzake LJN BH9022.. Deelnemers aan de Bewindvoerdersdag van 22 april hadden de BPBI gevraagd te onderzoeken of cassatie mogelijk was.. Eéndaagse verdiepingscursus.. Opleidingsbureau Praktikos biedt dit najaar een nieuwe, ééndaagse, verdiepingsmodule "Beschermingsbewind" aan.. Daarbij wordt de hele dag aan een cliëntendossier gewerkt, dat de deelnemers van tevoren krijgen toegestuurd.. Schulden en aansprakelijkheid.. Regelmatig komen er bij de klachtencommissie van de BPBI klachten binnen over het onderwerp schulden en aansprakelijkheid van de bewindvoerder.. Wetsvoorstel Klijnsma.. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt eind 2009 met een wettelijke maximale wachttijd voor een verzoek om schuldhulp.. Uitzending Zembla.. Het actualiteitenprogramma Zembla van de VARA besteedde 16 november 2008 aandacht aan professionele bewindvoering.. In het programma komt BPBI-voorzitter Cor Struijk aan het woord..

  Original link path: /index.cfm?act=nieuws.archief
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Nieuws
  Descriptive info: De BPBI maakt vier keer in het jaar een nieuwsbrief voor leden en belangstellenden.. Hierin staan berichten over de vereniging zelf en interessante ontwikkelingen binnen het vakgebied van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.. Ook berichten we over nieuwe wetten en regels en andere nieuwswaardige feiten.. Wilt u de nieuwsbrief lezen? Klik dan hieronder.. Heeft u een van de nieuwsbrieven van het afgelopen  ...   (sept 2011).. 16 (juni 2011).. Nieuwsflits (april 2010).. 15 (maart 2011).. 14 (december 2010).. 13 (september 2010).. 12 (juni 2010).. 11 (april 2010).. Nieuwsflits (maart 2010).. Nieuwsflits (februari 2010).. 10 (december 2009).. 9 (oktober 2009).. 8 (juli 2009).. 7 (maart 2009).. 6 (december 2008).. 5 (oktober 2008).. 4 (juni 2008).. 3 (maart 2008).. 2 (december 2007).. 1 (oktober 2007).. Ouder archief..

  Original link path: /index.cfm?act=nieuws.nieuwsbrief
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Aanmelden
  Descriptive info: Bent u geïnteresseerd in het nieuws van de BPBI en wilt u vier keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.. Naam.. *.. E-mailadres.. Actie.. Aanmelden.. Afmelden..

  Original link path: /index.cfm?act=nieuws.aanmelden
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Links
  Descriptive info: Rechtbanken in Nederland.. Branchevereniging Bewindvoerders Wsnp.. Ministerie van Justitie.. nl.. judex.. www.. rechtspraak.. wetten..

  Original link path: /index.cfm?act=links.links
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Contact
  Descriptive info: Informatieformulier.. Voor vragen, adreswijzigingen of meer informatie, kunt u onderstaand formulier gebruiken.. U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging en krijgt zo spoedig mogelijk antwoord op uw vragen.. Onze adresgegevens:.. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.. Dorpsstraat 24 AB.. 2912 CB NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL.. Telefoon: 0180 - 33 32 80.. dhr.. mw.. E-mail.. Bedrijf/Organisatie.. Adres.. Postcode.. Plaats.. Telefoon.. Vraag/Opmerking.. * Verplichte velden..

  Original link path: /index.cfm?act=contact.contact
  Open archive

 • Title: Branchevereniging PBI | Nieuws - Aanbevelingen 26 oktober 2011
  Descriptive info: Aanbevelingen 26 oktober 2011.. De gewijzigde aanbevelingen curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap zijn bekend.. Download ze hier:.. Aanbevelingen curatele.. Aanbevelingen meerderjarigenbewind.. Aanbevelingen mentorschap.. De gewijzigde aanbevelingen zijn tevens gepubliceerd op.. Terug..

  Original link path: /index.cfm?act=nieuws.detail&nid=88
  Open archive


 • Archived pages: 75