www.archive-nl-2012.com » NL » B » BLACKROCKFONDSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 16 . Archive date: 2012-07.

 • Title: BlackRock - Home
  Descriptive info: .. BlackRock.. Over BlackRock.. Voor beleggers.. Vacatures.. Contact.. Nederland.. (zoek ander land).. Particuliere beleggers.. Professionele beleggers.. (Inhoud in het Engels).. Institutionele beleggers.. DE WERELD IS VERANDERD.. DE MARKTEN ZIJN VOLATIEL.. HET VERTROUWEN WANKELT.. HET IS TIJD OM IN ACTIE TE KOMEN.. Lees verder.. Overheidsbeleid.. S.. tandpunten en initiatieven ten aanzien van hervorming van financiële wet- en regelgeving (Engels).. Market Watch.. - Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de financiële markten.. Gebruiksvoorwaarden.. Privacy en cookie policy BlackRock.. © 2012 BlackRock, Inc.. All rights reserved..

  Original link path: /index.htm
  Open archive

 • Title: BlackRock - LocalContent
  Descriptive info: Op de Market Watch website geven BlackRock s beleggingsspecialisten hun visie op de ontwikkelingen in de financiële markten.. Klik op de betreffende site om naar de laatste interviews, video s en richtlijnen voor volatiele marktomstandigheden te gaan.. Deze links zullen een nieuw venster openen om naar de Market Watch website te gaan.. Voor koersen en overige informatie kunt u kiezen uit het rechter menu.. Naar de Market Watch website:.. Voor Particuliere beleggers.. Voor Professionele beleggers..

  Original link path: /LocalContent/index.htm
  Open archive

 • Title: BlackRock - Home
  Descriptive info: Afdrukken.. E-mail.. Ik ga akkoord.. Ik ga niet akkoord.. Lees deze pagina alvorens verder te gaan, omdat het uitleg geeft over bepaalde beperkingen die door de wet worden opgelegd op de verspreiding van deze informatie en de landen waarin de handel in onze fondsen toegestaan is.. Deze website is niet bestemd voor inwoners van Hongkong.. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften van de desbetreffende jurisdictie en deze na te leven.. Houdt u er rekening mee dat wanneer u bevestigt dat u deze belangrijke informatie heeft gelezen, wij een cookie op uw computer zullen plaatsen om u te herkennen en om te voorkomen dat deze pagina steeds weer verschijnt, mocht u in de toekomst deze website weer bezoeken.. De cookie verloopt na zes maanden of eerder mocht er een wijziging van deze belangrijke informatie zijn.. Deze cookies verzamelen geen informatie die u op uw harde schijf heeft opgeslagen, en beschadigen of tasten uw computer of computerbestanden niet aan.. U bent niet verplicht een cookie die wij naar u sturen te accepteren, en u kunt zelfs uw browser zodanig wijzigen dat het geen cookies accepteert.. Voor meer informatie over cookies en hoe u uw internet browser kunt instellen om cookies te weigeren, gaat u naar.. www.. allaboutcookies.. org.. Deze website bevat links naar door derden beheerde, externe websites.. BlackRock is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.. Onze privacy en cookie policy is niet van toepassing op uw persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.. Indien u via deze website of via e-mail persoonsgegevens verstekt aan BlackRock, zullen deze worden verwerkt in overeenstemming met onze.. privacy en cookie policy.. Door te bevestigen dat u deze belangrijke informatie heeft gelezen, verklaart u ook:.. (i) dat u ermee akkoord gaat dat deze informatie van toepassing zal zijn voor elke keer dat u het gedeelte van de Individuele beleggers (of instellingen / intermediairs) van deze website bezoekt, en dat elk toekomstige bezoek onderworpen zal worden aan de disclaimers, risicowaarschuwingen en andere informatie die hierin genoemd worden;.. en.. (ii) dat u garandeert dat geen andere persoon het gedeelte van de individuele beleggers van deze website zal bezoeken vanaf dezelfde computer en met dezelfde aanmelding als u momenteel gebruikt.. De fondsen die in de volgende pagina's beschreven worden, worden beheerd en geregeld door bedrijven binnen de BlackRock Groep en kunnen alleen in bepaalde jurisdicties verhandeld worden.. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften van het land waarin u woonachtig bent.. Meer informatie is beschikbaar in het Prospectus of het andere terzake geldige document van elk fonds.. Let op dat slechts een aantal fondsen een distributiestatus in het Verenigd Koninkrijk beogen.. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die BlackRock besteedt aan de samenstelling van de website en de daarop gepubliceerde informatie, kan BlackRock niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde informatie.. De op de website opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen beleggings- of belastingadvies.. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten (waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de website en de daarop opgenomen Informatie bij BlackRock.. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen en woord- en beeldmerken van BlackRock.. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.. Elk ander gebruik van de website of de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina, al dan niet door het gebruik van frames of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlackRock.. De volgende pagina s vormen geen aanbod of uitnodiging om aandelen te verkopen van een van de fondsen die op deze website genoemd worden, door wie dan ook in enige jurisdictie waar een zodanig aanbod, uitnodiging of distributie onwettig zou zijn of waarin de persoon die een dergelijk aanbod of uitnodiging doet niet bevoegd is om dat te doen of aan iemand aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen.. De informatie met betrekking tot beleggingsfondsen die niet voor verkoop in Zwitserland geregistreerd zijn, vormt geen uitnodiging of aanbod om aandelen in deze fondsen in Zwitserland te verkopen.. Evenmin vormt het een aanbod of uitnodiging aan iemand in Singapore om in de fondsen te beleggen, en is het niet voorbereid in verband met een dergelijk aanbod.. De beschreven fondsen zijn in het bijzonder niet beschikbaar voor distributie of belegging door Amerikaanse beleggers.. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act (Wet Effectenverkeer van de Verenigde Staten) van 1933, zoals die is gewijzigd (de "Securities Act") en  ...   een oorzaak die buiten de redelijke controle valt van de eerste partij met inbegrip van en niet beperkt tot eventuele stroomuitval.. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om alle wachtwoorden geheim en vertrouwelijk te houden die wij aan u en uw gemachtigde medewerkers geven en om dit/deze wachtwoord/en niet openbaar te maken.. Als een wachtwoord bekend wordt bij iemand anders dan u of uw geautoriseerde medewerkers, moet u dit specifieke wachtwoord onmiddellijk wijzigen met behulp van de functie die hiervoor op de website beschikbaar is.. U kunt de website van BlackRock Investment Management (UK) Limited verlaten wanneer u bepaalde links op deze website bezoekt.. BlackRock Investment Managers Limited heeft geen van deze websites onderzocht en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch voor de diensten, producten of voorwerpen die via deze websites aangeboden worden.. BlackRock is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, waaronder schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de aanwezigheid van virussen.. Het voorgaande is niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BlackRock.. BlackRock is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, waaronder schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.. BlackRock is niet aansprakelijk voor fouten in het overbrengen van gegevens, zoals verlies of beschadiging of verminking, van welke aard ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot enigerlei directe, indirecte of daaruit resulterende schade, voortvloeiend uit het gebruik van de hierin geboden diensten.. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.. De waarde van beleggingen en het rendement daarvan kunnen zowel dalen als stijgen en worden niet gegarandeerd.. Het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.. Wisselkoersen kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt.. Fluctuaties kunnen vooral groot zijn in geval een fonds met grote volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en aanzienlijk dalen.. Houdt u er rekening mee dat, hoewel sommige van de BlackRock Fondsen afgeschermd worden, andere fondsen deel uit maken van een enkel bedrijf en niet afgeschermd zijn.. Voor BlackRock fondsen die geen gescheiden aansprakelijkheidsstatus hebben, geldt dat indien een enkel fonds van BlackRock niet in staat is aan de verplichtingen te voldoen van dat BlackRock fonds door middel van de activa die daaraan toebehoren, kan het teveel worden gecompenseerd door middel van de activa van de andere BlackRock fonds binnen hetzelfde bedrijf.. Wij verwijzen u naar het prospectus van elk fonds voor verdere informatie hierover.. Bedrijven binnen de BlackRock Groep die geen beleggingsactiviteiten ondernemen in het Verenigd Koninkrijk zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de Britse Financial Services Markets Act 2000.. Bijgevolg hebben beleggers die beleggingsovereenkomsten met deze bedrijven aangaan niet de bescherming van die wet of de regels en voorschriften die hierin opgenomen zijn, met inbegrip van de Britse Financial Services Compensation Scheme (Compensatiestelsel Financiële Diensten).. De standpunten die hier genoemd worden komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten van de BlackRock Groep als geheel of een deel daarvan, noch vormen zij een beleggings- of enig ander advies.. De research die op deze pagina s gevonden mocht worden, is verkregen door BlackRock Investment Management (UK) en zij kan er voor haar eigen doeleinden naar handelen.. Deze website wordt beheerd en uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die geautoriseerd en gereguleerd is door de Financial Services Authority (Autoriteit Financiële Diensten) (registernummer 119293).. U kunt toegang krijgen tot de regels en richtlijnen van de FSA via de volgende link:.. fsa.. gov.. uk.. BlackRock Investment Managers Limited is een onderneming die geregistreerd is in Engeland, nr.. 2020394.. Statutaire zetel: 33 King William Street, Londen EC4R 9AS.. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.. BTW-nummer GB 245 1224 93.. Algemene vragen over deze website kunnen worden gestuurd naar.. webmaster@blackrock.. com.. Dit e-mailadres mag niet gebruikt worden voor vragen met betrekking tot beleggingen.. Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden.. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 november 2009.. Klik.. hier.. om naar de Privacy en cookie policy te gaan en om deze op te slaan of te printen.. Overzicht.. Professionele.. beleggers.. Brochures en informatiemateriaal.. Fondsen.. Research.. Multimedia.. Ondersteuning.. BlackRock Nederland.. Individuele.. Week in View.. Local Content 2..

  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FAboutUs%2FOverview%2Findex.htm
  Open archive

 • Title: BlackRock - Home
  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FIndividualInvestors%2FSupport%2FAboutUs%2FInvestorRelations%2Findex.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: BlackRock - Home
  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FIndividualInvestors%2FSupport%2FAboutUs%2FCareers%2Findex.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: BlackRock - Home
  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FIndividualInvestors%2Findex.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: BlackRock - Home
  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FAboutUs%2FInvestorRelations%2Findex.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: BlackRock - Home
  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FAboutUs%2FCareers%2Findex.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: BlackRock - Home
  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FAboutUs%2FContactUs%2Findex.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: BlackRock - Home
  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FAboutUs%2FLegalInformation%2Findex.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: BlackRock - Home
  Original link path: /CompliancePage/index.htm?originalUrl=%2FAboutUs%2FPrivacyStatement%2Findex.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 16