www.archive-nl-2012.com » NL » C » CNVINTERNATIONAAL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 670 . Archive date: 2012-07.

 • Title: CNV Internationaal
  Descriptive info: .. CNV Internationaal.. Skip navigation and go to main content.. English.. Français.. Español.. Contact.. Partner login.. Wie we zijn en wat we doen.. Jaarverslag.. Fatsoenlijk werk.. Arbeidsrechten.. Internationale samenwerking.. Financiering.. CO2 compensatie.. Nieuws.. Links.. Gelijke kansen.. Gelijke kansen werken beter.. Foto album ontmoetingsdag.. Onderzoek toont salariskloof.. You tube | Het verhaal van duizend armen.. Gelijke kansen in Indonesië.. Gelijke kansen in Guatemala.. Gelijke kansen in Macedonië.. Gelijke kansen in Togo.. Werkgebied.. Afrika.. Azië.. Latijns-Amerika.. Oost-Europa.. Thema's.. Eerlijke Kleding.. Sociale Dialoog.. Maatschappelijk verantwoord ondernemen.. Informele economie.. Gelijkheid M/V.. Meedoen.. Stuur een protestbrief naar Guatemala.. Word donateur.. Webshop.. Vrijwilligerswerk.. Vacatures.. CAO.. Wat is Internationale Collegialiteit?.. IC CAO in uw bedrijf.. Voorbeelden.. Stappenplan IC CAO.. IC CAO nieuws.. Meestgestelde vragen.. Blogs.. Macedonië - Agostino di Giacomo Russo.. Honduras - Hanneke Smits.. Costa Rica - Hanneke Smits.. Macedonië - Karen Bouwsma en Eugene Litamahuputty.. Cambodja - Marieke Mulder.. Cambodja Blog Margo Kosters.. Macedonië Blog Jan Kampherbeek en Theo Katerberg.. Freshman in Africa Blog Jaap Smit.. Nicaragua - Gemma Andriessen.. Sri Lanka Blog Jan Ridder.. Guinee Blog Esther Droppers.. Moldavië Blog Karen Bouwsma.. Wereldnieuwsbrief.. Ik geef een gift.. Bijdragen zijn welkom op giro 12 55 300.. Meer.. De nieuwe campagne Gelijke Kansen Werken Beter is gestart.. Fotokaarten.. Kaartje sturen? Bekijk de fotokaarten en.. bestel.. Teken de petitie.. Help bedreigde vakbonds- leiders in Guatemala.. Teken hier.. Wereldnieuwsbrief.. We houden.. je graag op.. de hoogte.. Aanmelden.. Twitter.. @..  ...   de.. Veiliger werken in Afrikaanse mijnen.. Na stevig lobbywerk van vakbondsorganisatie CSTT, belooft de Minister van Arbeid van Togo de slechte.. ILO tekent voor basis sociale zekerheid.. 75 tot 80 procent van de wereldbevolking heeft geen toegang tot sociale zekerheid.. Reden voor de.. Wat weet jij van Eerlijke Kleding?.. Doe mee met de online eerlijke kleding enquête 2012 en help een handje bij de verbetering van.. Overzicht van een gevaarlijk jaar.. Wie durft op te komen voor arbeidsrechten riskeert in steeds meer landen ontslag, arrestatie, gevangenschap.. Werkgevers blokkeren bespreking ernstigste schendingen.. De internationale werkgevers, inclusief het Nederlandse VNO-NCW, blokkeren de gesprekken bij de ILO, de.. Macet in Jakarta.. Dit woord zal ik niet snel vergeten, vervolgt Jaap Smit zijn blog over zijn korte trip naar.. Geven en nemen in Indonesië.. CNV voorzitter Jaap Smit maakt jaarlijks een reis naar een van de partnerorganisaties van CNV Internationaal.. Meer nieuws.. Ghana.. Duurzaamheid heeft ook.. alles te maken met de.. mensen die.. Indonesië.. Sulistri zet zich in voor.. gelijke rechten ook voor.. huishoudelijk werkers.. Macedonië.. Via de telefonische hulplijn helpt Divna vrouwen.. bij misstanden op de werk.. Guatemala.. Rechteloosheid is voor vrouwen die met.. seksueel geweld op.. Werk in uitvoering.. Visie en missie.. Giften.. Sociale dialoog.. Wereldkaart.. CAO-afspraken.. Twitter.. Sitemap.. HIV / Aids en werk.. Hyves.. Gender gelijkheid.. Kinderarbeid.. Facebook.. Eerlijke handel en productie.. You tube.. Vimeo.. 2012.. www.. cnv.. nl.. Alle rechten voorbehouden..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: English | CNV Internationaal
  Descriptive info: Mission and vision on Decent Work.. Funding.. Equal opportunities | working better.. Contributing to a world that works.. The approach of CNV Internationaal.. According to its principles of solidarity with workers worldwide.. CNV through CNV International enables national trade union organizations in developing countries to improve the situation of working women and men in their country.. In addition it carries out publicity campaigns and lobbying activities in the Netherlands and in Europe in order to support and enable these improvements.. Trade Union Development.. Many unions in developing countries receive little revenue from subscriptions of members.. They often earn hardly enough to provide in their livelihood.. This is why CNV International supports these organizations with financial resources, so they can promote decent work for their members.. Advice, knowledge and experience.. Professionals working at CNV International are ready to share knowledge and experience with trade union colleagues in developing  ...   a regular basis.. Dutch and European Policies.. The Dutch government and the European Union development policies affect world trade and labor migration, for example.. CNV Internationaal constantly points out the Importance of adherence to labor standards to policy makers.. Information and campaigns in the Netherlands.. CNV Internationaal believes it is important people in the Netherlands are made aware of the living and working circumstances of workers worldwide.. It regularly organizes campaigns - this year on Equal Opportunities - Working Better - to incite people to action against violations of labor laws elsewhere in the world and to make them aware of their influence as consumers on labour conditions throughout the production chain.. Domestic work theatre Indonesia.. CNV Internationaal supported theatre rehearsals by Indonesian domestic workers encouraging them to talk about their rights.. CNV Internationaal's Indonesian partner KSBSI promotes labour rights for domestic workers.. The story of thousand hands..

  Original link path: /english/
  Open archive

 • Title: Français | CNV Internationaal
  Descriptive info: Contribuez à un monde qui travaille !.. Les droits du travail à travers le monde.. CNV se consacre depuis plus de cent ans à l’amélioration du travail et des revenus aux Pays-Bas.. À cet effet, CNV essaie toujours d’engager le dialogue en toute raison pour atteindre ses objectifs.. C’est heureusement possible aux Pays-Bas, parce qu’en règle générale les droits syndicaux y sont respectés.. Ailleurs dans le monde, la situation est moins favorable.. Dans de nombreux pays en voie de développement en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe centrale ou de l’Est, les droits du travail ne sont pas respectés.. Même si ceux-ci sont définis, par exemple, dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et dans les traités de l’Organisation internationale du Travail OIT.. C’est pour cela que CNV Internationaal soutient des organisations syndicales qui défendent les droits des travailleurs et travailleuses dans des pays en voie de développement.. En soutenant les organisations syndicales, CNV Internationaal œuvre à la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement.. CNV Internationaal est réaliste.. C’est la raison pour laquelle cette organisation travaille principalement dans les pays où le travail des syndicats peut concrètement faire la différence.. Normes fondamentales du travail reconnues au niveau international :.. Le droit de s’organiser.. Le droit à la négotiation collective.. L’abolition du travail forcé.. L’élimination du travail des enfants.. L’interdiction de la discrimination.. L’égalité de traitement/rémunération entre les femmes et les hommes.. Soutien de CNV Internationaal.. CNV Internationaal soutient, dans 27 pays, des syndicats et d’autres organisations qui défendent le respect des normes du travail.. Chaque année, près de 80 projets sont rendus possibles.. Ce soutien s’exprime sous différentes.. formes :.. Soutien financier.. De nombreux syndicats dans les pays en voie de développement ne peuvent s’appuyer sur les moyens financiers de leurs membres.. Cela n’a rien d’étonnant : ces membres eux-mêmes gagnent souvent très peu d’argent.. C’est pourquoi CNV Internationaal soutient ses organisations partenaires à l’aide de moyens financiers, afin qu’elles puissent prendre la défense de leurs membres.. Conseils, connaissances et expérience.. CNV Internationaal emploie des professionnels qui sont heureux de partager leurs connaissances et leur expérience avec leurs collègues  ...   participants aux négociations sur les CCT.. Lors de ces CCT, ils concluent des accords sur une partie de l’espace salarial qui est réservé au soutien des projets des syndicats dans les pays en voie de développement.. Ces accords sont appelés les CI CCT : Collégialité internationale dans les Conventions collectives de Travail.. Pour agir de façon plus combative sur la scène internationale, CNV Internationaal s’est affiliée à l’organisation syndicale internationale.. International Trade Union Confederation (ITUC).. Près de 312 organisations syndicales dans 157 pays en sont membres.. Ensemble, ils représentent 170 millions d’hommes et de femmes qui travaillent.. Aux Pays-Bas, CNV Internationaal cherche constamment à collaborer avec d’autres organisations, comme.. Fairfood International.. Cette organisation évalue dans quelle mesure les produits alimentaires vendus dans les supermarchés néerlandais sont ‘équitables’.. CNV Internationaal s’associe régulièrement à l’organisation des droits de l’homme.. Amnesty International.. et.. MVO Nederland.. (qui promeut la responsabilité sociale des entreprises).. Quatre thèmes.. CNV Internationaal et les organisations partenaires se concentrent sur les quatre thèmes suivants :.. Travail décent et dialogue sociale.. L’objectif central de notre travail est la lutte pour le Travail décent.. Le dialogue social y occupe une place importante : l’interaction entre les employés, les employeurs et les autorités.. Genre.. Dans le monde entier, les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de participation au travail et de respect des droits du travail sont nombreuses.. Cette inégalité de genre perpétue la situation de pauvreté.. Économie informelle.. Dans de nombreux pays, une grande partie des travailleurs ne bénéficient pas de contrat de travail.. Ils ne peuvent compter sur des conventions salariales, des conditions de travail sûres ou la sécurité sociale.. Par conséquent, leur statut juridique est très faible.. Mondialisation équitable.. De nombreux pays sont associés dans les différentes chaînes de production.. Il est important pour les personnes qui travaillent dans les pays en voie de développement que le comportement au sein de ces chaînes soit responsable, notamment en ce qui concerne le respect des conditions de travail et des conditions sociales.. Adresse.. Boîte postale 2475.. NL- 3500 GL UTRECHT.. Pays-Bas.. Téléphone: + 00 31 30 751 12 64.. Mail:.. internationaal.. onleesbaar.. cnv.. nl.. Site web:.. cnvinternationaal.. nlColophon..

  Original link path: /francais/
  Open archive

 • Title: Español | CNV Internationaal
  Descriptive info: ¡Contribuya a un mundo que trabaja!.. Derechos laborales en todo el mundo.. La CNV se dedica desde hace más de cien años a la mejora del trabajo y los ingresos en los Países Bajos.. Para ello, la CNV siempre intenta, con razonabilidad, entablar un diálogo para conseguir sus objetivos.. Afortunadamente, eso es posible en los Países Bajos porque, en general, aquí se respetan los derechos sindicales.. En otros países del mundo la situación es menos color de rosa.. En muchos países en desarrollo de América Latina, África, Asia, Europa Central y Europa del Este, se incumplen constantemente los derechos laborales, si bien es cierto los derechos laborales se establecen, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios de la organización internacional del trabajo, OIT.. Por ello la CNV apoya a las organizaciones sindicales internacionales en países en desarrollo que actúan en defensa de los derechos de las mujeres y los hombres trabajadores.. Apoyando a las organizaciones sindicales, CNV Internationaal trabaja en la lucha contra la pobreza en países en desarrollo.. CNV Internationaal es realista.. Por este motivo, trabaja principalmente en esos países donde el trabajo sindical puede crear efectivamente la diferencia.. Normas laborales fundamentales reconocidas internacionalmente:.. Derecho de organización.. Derecho de negociación colectiva.. Supresión de trabajos forzados.. Erradicación del trabajo infantil.. Prohibición de la discriminación.. Igualdad de tratamiento/pago entre mujeres y hombres.. Apoyo de CNV Internationaal.. CNV Internationaal apoya a sindicatos y a otras organizaciones que actúan en defensa del cumplimiento de las normas laborales en 27 países.. Anualmente, se consiguen desarrollar unos 80 proyectos.. Este apoyo se lleva a cabo de diferentes maneras:.. Apoyo financiero.. Muchos sindicatos en países en desarrollo no pueden apoyarse en la capacidad financiera de sus miembros.. Esto no es algo sorprendente: el salario de esos miembros suele ser muy bajo.. Por este motivo, CNV Internationaal apoya a sus organizaciones contrapartes con medios financieros, para que puedan actuar para sus miembros.. Asesoramiento, conocimiento y experiencia.. En CNV Internationaal trabajan profesionales que comparten sus conocimientos y experiencia con sus compañeros de sindicato en países  ...   llegan a acuerdos sobre una parte del aumento salarial que se reserva para apoyar proyectos sindicales en países en desarrollo.. Estos acuerdos se llaman: Colegialidad Internacional en Convenios de Colectivos.. Para estar más implicados en la escena mundial, CNV Internationaal se ha afiliado a la organización sindical internacional.. Confederación Sindical Internacional (CSI).. Nada menos que 312 organizaciones sindicales de 157 países son miembros de la misma.. Juntos representan a 170 millones de mujeres y hombres trabajadores.. CNV Internationaal busca constantemente la colaboración con otras organizaciones en los Países Bajos, como.. Esta organización investiga cómo de ‘justos’ son los productos alimenticios de los supermercados holandeses.. Regularmente, CNV Internationaal colabora con la organización de derechos humanos.. Amnistía Internacional.. y.. (que estimula a las empresas a llevar a cabo su gestión de una manera socialmente responsable).. Cuatro temas.. CNV Internationaal y las organizaciones contrapartes se centran en los siguientes cuatro temas:.. Trabajo decente/Diálogo social.. El objetivo central de nuestro trabajo es el trabajo decente.. El diálogo social adquiere un lugar importante en: la interacción entre los trabajadores, los empresarios y la administración.. Género.. En todo el mundo existe gran desigualdad entre hombres y mujeres, si se trata de participación laboral y del cumplimiento de los derechos laborales.. Esta desigualdad de género mantiene la pobreza.. Economía informal.. En muchos países, una gran parte de las personas trabaja sin contrato de trabajo.. No pueden apoyarse en acuerdos salariales, condiciones de trabajo seguras o seguridad social.. Por ello, su posición legal es sumamente débil.. Globalización justa.. Muchos países se encuentran unidos entre sí por las diversas cadenas de producción.. Para los trabajadores en países en desarrollo es importante que esas cadenas funcionen de una manera responsable en cuanto a, por ejemplo, las circunstancias laborales y sociales.. C.. P.. 2475.. NL - 3500 GL UTRECHT.. Países Bajos.. Teléfono: + 00 31 30 751 12 64.. Mail: internationaal@cnv.. Sitio web:.. Twitter:.. twitter.. com/cnv_internat.. Medios sociales.. Las normas para el buen uso de medios sociales desarrollados dentro de la CNV ahora son.. disponbles en espanol.. Joven líder sindical colombiano recorrio escuelas holandesas..

  Original link path: /espanol/
  Open archive

 • Title: Contact | CNV Internationaal
  Descriptive info: Copyright en disclaimer.. Privacy statement.. Bezoekadres.. Tiberdreef 4.. 3561 GG Utrecht.. Postadres.. Postbus 2475.. 3500 GL Utrecht.. Telefoon.. 030 751 1260 b.. g.. 030 751 1001.. Fax.. 030 751 1149.. E-mail.. internationaal@cnv.. nl.. Gironummer voor giften.. 1255300 tnv.. CNV Internationaal te Utrecht.. Bezoek ons ook op.. Voor vragen over uw eigen werk en inkomen.. Telefoon 030 751 1001.. Website.. E-mail cnvinfo@cnv.. Route openbaar  ...   staat direct naast NS Station Utrecht Overvecht.. En de bushalte is pal voor de deur.. Kijk op.. 9292ov.. voor actueel reisadvies.. Routebeschrijving naar het CNV kantoor Tiberdreef.. (download pdf).. •.. Uit de richting Amsterdam (A2 - N230).. Uit de richting Hilversum (A27).. Uit de richting Den Haag / Rotterdam (A27).. Uit de richting Amersfoort (A28).. Uit de richting 's Hertogenbosch (A2 - A27)..

  Original link path: /contact/
  Open archive

 • Title: Partner login | CNV Internationaal
  Descriptive info: Partner exchange platform.. Welcome to our partner exchange platform.. To login and continue in english language.. Bienvenue a l' espace echange partenaires.. Pour continuer en fran.. ç.. ais.. Bienvenido en el sitio de intercambio para contrapartes.. Para continuar en español..

  Original link path: /partner-login/
  Open archive

 • Title: Wie we zijn en wat we doen | CNV Internationaal
  Descriptive info: Het CNV zet zich in voor haar leden en voor werkenden in Nederland.. Maar die inzet voor werkenden houdt voor het CNV niet op bij de grens.. Het CNV heeft ook contacten met.. vakbondsorganisaties in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Centraal en Oost-Europa.. Ook zij komen op voor het versterken van de positie en de rechten van werkende mannen en vrouwen.. Maar de omstandigheden daar zijn vaak veel moeilijker en de middelen beperkt.. Daarom steunt CNV Internationaal hen bij hun inzet voor Decent Work (fatsoenlijk werk).. Visie.. Globalisering leidt tot groeiende internationale afhankelijkheid.. Naast internationale solidariteit en mondiaal burgerschap vormen wederzijdse economische belangen in toenemende mate een drijfveer voor internationale samenwerking.. Gezien de (economische) afhankelijkheid van en invloed op de wereldeconomie, heeft Nederland belang bij een duurzame inrichting van handelsketens die Decent Work waarborgen.. Deze ontwikkelingen maken de visie van CNV Internationaal op Decent Work en sociale dialoog meer dan ooit relevant.. Sterke sociale partners zijn essentieel voor democratiseringsprocessen.. Verder wil CNV Internationaal de organisatieversterking en institutionele ontwikkeling van partnerorganisaties blijven ondersteunen om sociale dialoog in ontwikkelingslanden (ook op nationaal niveau) te bevorderen.. CNV Internationaal wil de brugfunctie tussen bedrijven hier en werkenden daar benutten om Decent Work in internationale productieketens te bevorderen.. Missie.. Voor de periode  ...   aan Decent Work in ontwikkelingslanden via lobby, beleid en bewustwordingscampagnes.. Decent Work.. Het concept 'Decent Work' is geïntroduceerd door de 'International Labour Organisation (ILO)' en is gebaseerd op de idee dat werk een bron is voor persoonlijke waardigheid.. Werk zorgt ervoor dat mensen in de behoeften van hun gezinnen kunnen voorzien met betrekking tot veiligheid en gezondheid, waarmee ze hun kinderen naar school kunnen sturen, werk dat hun ook inkomen verzekert als ze ziek worden of nadat ze met pensioen gaan, werk waarbij ze rechtvaardig worden behandeld en waarbij hun rechten worden gerespecteerd.. De Decent Work agenda van de ILO - welke integraal onderdeel is van het 'Decent Work' concept - richt zich op de volgende vier zaken: het bevorderen van de fundamentele rechten van werknemers, het creëren van passende werkgelegenheid voor mannen en vrouwen, het verbeteren van de sociale bescherming en het versterken van de sociale dialoog.. Verantwoording | Werk in uitvoering 2010.. CNV Internationaal steunt vakbonden in ontwikkelingslanden, die goed werk doen maar wel wat steun in de rug kunnen gebruiken.. Lees hoe we dat aanpakken:.. Jaarbericht 2010.. (PDF).. of kort en bondig in het.. Jaaroverzicht Werk in uitvoering 2010.. Draag ook bij aan een wereld die werkt!.. Stort je bijdrage op.. giro 1255300..

  Original link path: /cnv-internationaal/wie-we-zijn-en-wat-we-doen/
  Open archive

 • Title: Jaarverslag | CNV Internationaal
  Descriptive info: Werk in uitvoering | Jaarbericht 2010.. CNV Internationaal steunt vakbonden in ontwikkelingslanden die zelf al bouwen aan een betere samenleving.. “Zij verdienen dat extra steuntje in de rug,” zegt CNV voorzitter Jaap Smit in zijn voorwoord bij het Jaarbericht over 2010.. “En dan heb ik het niet alleen over geld, want we wisselen ook ervaring uit – CNV is immers zelf een vakbond – en we  ...   kunnen leren.. En in de internationale handel wijzen wij Nederlandse bedrijven erop dat zij op een eerlijke manier zaken moeten doen, met oog voor de rechtenvan mensen aan het begin van de productieketen.. ”.. Lees hoe CNV Internationaal dat samen met de partnerorganisaties aanpakt in het.. Of lees het beknopte jaaroverzicht.. Werk in uitvoering 2010.. Ook bijdragen aan een wereld die werkt?.. Meld u aan als donateur!..

  Original link path: /cnv-internationaal/jaarverslag/
  Open archive

 • Title: Fatsoenlijk werk | CNV Internationaal
  Descriptive info: Fatsoenlijk werk voor iedereen.. ‘Decent Work’ betekent in het Nederlands ‘fatsoenlijk werk’.. Je zou het niet verwachten, maar de term is nog betrekkelijk nieuw.. Pas in 1999 werd het begrip, samen met een aantal belangrijke bepalingen, geïntroduceerd.. Inmiddels is Decent Work niet meer weg te denken uit de internationale wereld.. CNV Internationaal vindt dat iedereen een eerlijke kans moet hebben op fatsoenlijk werk.. Decent Work Agenda.. Op het jaarlijkse congres van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) introduceerde directeur-generaal Juan Somavia de term ‘Decent Work’ (fatsoenlijk werk).. Als letterlijke betekenis noemde hij: ‘Productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden’.. Dat het niet om een inhoudsloos begrip ging, bewees Somavia al tijdens datzelfde congres.. Hij kwam namelijk ook met de ‘Decent Work Agenda’.. Daarmee werd het begrip bestempeld als de centrale missie voor de ILO in de  ...   als doelgroep.. Niet langer richt de ILO zich alleen op formele werknemers.. Ook werkenden in de informele economie hebben nu alle aandacht.. Juist deze groep kan vaak niet spreken van fatsoenlijk werk.. Milleniumdoelen.. De vakbeweging en de ILO hadden Decent Work graag als negende Millenniumdoel (MDG) gezien.. Helaas ging deze wens niet in vervulling.. Toch hebben de ILO en internationale vakbeweging (waaronder CNV Internationaal) hun lobby met succes voortgezet.. Binnen elk Millenniumdoel is aandacht voor werk- en inkomensaspecten nu verplicht.. Met andere woorden: de Decent Work Agenda is nu een belangrijke basisvoorwaarde voor de realisatie van de acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.. Ook de Europese Unie, Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) hebben de Decent Work Agenda als beleidsbepalend erkend.. De internationale vakbeweging (verenigd in de ITUC) spreekt iedere twee jaar met het IMF en de Wereldbank over het thema..

  Original link path: /cnv-internationaal/fatsoenlijk-werk/
  Open archive

 • Title: Arbeidsrechten | CNV Internationaal
  Descriptive info: De erkenning en vooral de naleving van de rechten van werknemers ziet CNV Internationaal als centrale pijler in het internationale vakbondswerk.. Deze rechten van werknemers (waaronder vakbondsrechten) noemen we ook wel internationale arbeidsnormen.. Hoewel veel landen beloofd hebben deze normen te respecteren, wijst de praktijk vaak heel anders uit.. Wat zijn arbeidsnormen?.. Bij de internationale arbeidsnormen gaat het bijvoorbeeld om het recht op organisatie en collectieve onderhandeling, dus het pure vakbondswerk.. Maar ook het verbod op dwang- en kinderarbeid en discriminatie op de werkvloer zijn arbeidsnormen.. De internationale arbeidsnormen zijn vastgesteld door de.. Internationale Arbeids Organisatie (ILO).. De ILO is onderdeel van de Verenigde Naties.. Voor wie het precies wil weten: de internationale arbeidsnormen zijn feitelijk een verzameling conventies en aanbevelingen van de ILO.. Fundamentele arbeidsnormen.. De internationale arbeidsnormen maken deel uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.. Zij vormen dus eigenlijk een nadere uitwerking van een aantal mensenrechten.. Een aantal arbeidsnormen is bovendien bestempeld als ‘fundamenteel’.. Dit betekent, dat landen die lid zijn van de ILO deze minimumvoorwaarden automatisch aanvaarden.. Conventies.. zijn wettelijk bindende internationale verdragen.. Lidstaten van  ...   vakbondsmensen.. Of over werknemers die zijn ontslagen, omdat zij lid zijn van een vakbond.. In Colombia, Guatemala en Honduras is zelfs moord op vakbondsmensen bijna de gewoonste zaak van de wereld.. Wat CNV Internationaal zelf doet aan die schendingen van arbeidsrechten? CNV Internationaal vraagt bij overheden en bedrijven op verschillende manieren aandacht voor de naleving van de internationaal erkende arbeidsnormen.. Zo schrijft CNV Internationaal de autoriteiten aan van landen waar deze werknemersrechten stelselmatig worden geschonden.. U en jij kunnen daaraan meedoen.. Wie zich.. aanmeldt voor de digitale Wereldnieuwsbrief,.. kan eenvoudig meedoen aan de digitale petities.. Internationale aandacht werkt.. CNV Internationaal wil dat de autoriteiten er alles aan doen om in hun land de internationaal erkende rechten van werknemers na te leven.. Ook wil CNV Internationaal, dat de autoriteiten daders van gewelddadige acties tegen vakbondsleiders vervolgen en bedreigde leiders beschermen.. Met deze protestacties oefent CNV Internationaal druk uit.. Vaak met succes.. Dan laat de vakbond in het betreffende land weten dat de schrijfactie heeft gewerkt.. Soms komt er zelfs een belofte voor verbetering vanuit de overheid of de ambassade in Nederland.. Aanmelding.. Abonneer u hier..

  Original link path: /cnv-internationaal/arbeidsrechten/
  Open archive

 • Title: Internationale samenwerking | CNV Internationaal
  Descriptive info: CNV Internationaal werkt samen.. CNV Vakcentrale en CNV bonden.. CNV Internationaal maakt deel uit van de.. Vakcentrale CNV.. Onderstaande organisaties vormen samen het CNV:.. Acom.. ACP.. CNV Jongeren.. CNV Vakmensen.. CNV Onderwijs.. CNV Kostersbond.. CNV Kunstenbond.. CNV Dienstenbond.. CNV Publieke Zaak.. http://nl.. sitestat.. com/cnv/cnv/s?footer.. cnvzelfstandigen ns_type=clickout.. CNV BKM.. CNV Zelfstandigen.. Partnerorganisaties.. CNV Internationaal werkt samen en steunt.. vakbondsorganisaties in 27 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa.. ETUC.. Op  ...   European Trade Union Confederation).. ITUC.. Op wereldniveau is het CNV lid van de.. International Trade Union Confederation ITUC.. (Internationaal Verbond van Vakverenigingen).. De ITUC telt 190 miljoen leden.. In november 2006 is de ITUC ontstaan uit de wereldvakbondsorganisaties WVA en het IVVV.. Veel afzonderlijke CNV-bonden zijn daarnaast lid van internationale beroepsfederaties.. Dit zijn internationale federaties van bonden die in een specifieke sector actief zijn.. Lekker shoppen Wat staat er op jouw lijstje?..

  Original link path: /cnv-internationaal/internationale-samenwerking/
  Open archive


 • Archived pages: 670