www.archive-nl-2012.com » NL » C » COMPLIANCE-INSTITUUT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 385 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Welkom
  Descriptive info: .. |.. Contact.. Sitemap.. |.. Disclaimer.. HOME.. OVER ONS.. ADVIES.. OPLEIDINGEN.. THEMADAGEN.. PUBLICATIES.. NIEUWS.. DATABANK.. FAQ.. LINKS.. THEMAMIDDAG GEDRAG EN CULTUUR SUCCESVOL.. Op donderdag 14 juni is in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) de Themamiddag Gedrag en Cultuur georganiseerd.. Met voldoening kijken we terug op een geslaagde middag.. Tijdens de themamiddag heeft Cora Wielenga, directeur NCI, het onderzoeksrapport Winst op gedrag en cultuur aangeboden aan divisiedirecteur van De Nederlandsche Bank, Femke de  ...   of uitvoering van de compliancefunctie? Door ons netwerk en de aangesloten compliance professionals zijn wij in staat om in overleg met u tot een waardevolle invulling te komen van uw compliancefunctie.. C.. OMPLIANCE ADVIES.. Het NCI heeft een breed pakket adviesdiensten ontwikkeld waarmee wij onze opdrachtgevers voorzien in de oplossing van allerlei verschillende compliancevraagstukken.. Onze advisering varieert van de behandeling van compliancevraagstukken tot het doorlichten van de gehele organisatie op compliancerisico s.. Externe links:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Nederlands Compliance Instituut
  Descriptive info: Nederlands Compliance Instituut.. The Nederlands Compliance Instituut is specialised in consultancy and compliance education.. Our employees, originating from the financial industry and consultancy, have special knowledge and expertise in the field of rules and regulations, compliance and prevention of fraud.. By combining this specialised knowledge and experience and in co-operation with selected partners we can offer you a unique service.. A unique services that offers you management of compliance and fraud issues on the basis of project or interim  ...   Support.. For many financial institutions and listed companies, hiring a professional compliance officer may not be feasible.. Since compliance is a complex profession nowadays, the NCI offers an effective and efficient service: Compliance Support.. Education.. We offer you tailer made in company courses or you can choose one of the following in company compliance courses:.. Compliance Introduction.. Anti Money Laundering Customer due diligence.. Compliance Trust Companies.. More information?.. For further information please do not hesitate to.. contact.. the NCI..

  Original link path: /pagina/netherlands_compliance_institute
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Contact
  Descriptive info: CONTACT.. Contactformulier.. Routebeschrijving.. Bezoekadres.. Cypresbaan 19.. 2908 LT Capelle aan den IJssel.. T: 088 99 88 100.. F: 088 99 88 110.. E:.. info@compliance-instituut.. nl.. KvK Rotterdam, nummer: 24328172.. Postadres.. Nederlands Compliance Instituut.. Postbus 5111.. 2900 EC Capelle aan den IJssel..

  Original link path: /pagina/contact
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Sitemap
  Descriptive info: Historie.. Logo.. Directie.. A.. (Alle) Wielenga.. B.. M.. (Bart) Peters - Directie Nederlands Compliance Instituut.. A.. (Cora) Wielenga - Directie Nederlands Compliance Instituut.. Onze activiteiten.. Internationaal.. Vacatures.. Medior compliance officer.. Senior Compliance Officer.. Folders.. Onze adviesdiensten.. Compliance Advies.. Compliance Coach.. Compliance Screening.. Compliance Quick Scan.. Compliance Detachering.. Compliance Product Scan.. Compliance Cultuur Scan.. Ons opleidingsaanbod.. Opleidingen op alfabetische volgorde.. Oriënterende compliance-opleidingen.. Oriëntatie Compliance.. Oriëntatie Compliance (zelfstudiepakket).. Algemene compliance-opleidingen.. Leergang Compliance Professional.. Leergang Compliance Officer.. Module 1.. Module 2: Compliancefunctie en toezichtswetgeving.. Module 3: Integere bedrijfsvoering en toezichthouders.. Module 4: Ethiek en communicatie.. Module 5: Compliance Risk Management.. Compliance voor front-, mid- & backoffice.. Update Compliance 2012.. Branchespecifieke compliance-opleidingen.. Compliance & Integriteit Woningcorporaties.. Compliance voor assurantieadviseurs en financiële  ...   LBW Module 3 Customer Due Diligence-beleid en cliëntenonderzoek.. Masterclass Massaclaims voorkomen én genezen.. LBW Module 4 Transactiemonitoring.. Combinatiepakket Leergang Bestrijding witwassen.. Masterclass Provisie, Remuneratie en Verdienmodel.. Masterclass Anti-corruptie.. Product Compliance.. Hypotheekfraude.. English compliance courses.. Anti-Money Laundering & Customer due diligence.. Compliance Skills.. Compliance Introduction.. Opleidingskalender.. Locatie opleidingen.. PE Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.. E-learning compliance.. CCP-register.. Opmerkingen & suggesties.. Themadag voor Bedrijfsjuristen: Compliance & Integriteit.. Themamiddag Actualiteiten Compliance Trustsector.. Themamiddag Actualiteiten Compliance & Governance bij pensioenfondsen.. Themadag Beloningsmanagement.. Themadag Crisismanagement en de Compliance Officer.. Symposium Sanctieregelgeving.. Themamiddag Gedrag en cultuur.. Jaarboek Compliance.. Praktijkgids Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.. Tijdschrift De Compliance Officer.. NCI-publicaties.. Aanvraag Compliance E-nieuws.. Nieuwsarchief.. Wachtwoord aanvragen.. Disclaimer.. FAQ Compliance.. FAQ Opleidingen.. FAQ Advies.. Engels..

  Original link path: /pagina/sitemap
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Disclaimer
  Descriptive info: Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het Nederlands Compliance Instituut (verder te noemen NCI) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de NCI-website.. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de NCI-website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.. Het gesloten deel van de NCI-website  ...   toepassing.. Disclaimer e-mail.. De informatie verzonden door het NCI middels een e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het NCI, niet toegestaan.. Het NCI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail op enigerlei wijze gebonden.. Indien u bij vergissing een e-mail bericht van het NCI hebt ontvangen, verzoeken wij u het bericht te wissen en contact op te nemen met de afzender van het bericht of met..

  Original link path: /pagina/disclaimer
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Welkom
  Original link path: /pagina/home
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Over ons
  Descriptive info: Activiteiten.. Over ons.. Het Nederlands Compliance Instituut (NCI) is een advies- en opleidingsinstituut.. Wij.. adviseren.. (financiële) ondernemingen over compliance in de ruimste zin van het woord en verzorgen een breed assortiment aan.. opleidingen.. Sinds enkele jaren selecteren wij voor onze relaties ook compliance officers.. Onze medewerkers beschikken over specifieke kennis en kunde op het gebied van (financiële) toezichtswet- en regelgeving, compliance en integriteit.. Specialisten in maatwerk.. Wij zijn specialisten in maatwerk.. Of dit nu de uitoefening van de externe compliancefunctie, de behandeling van compliancevraagstukken, de selectie van compliance officers of een interne opleiding betreft, wij zijn op flexibele wijze in staat om aan de vraag van de opdrachtgever  ...   banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstelllingen, trustkantoren en andere bedrijven, al dan niet beursgenoteerd, die met compliance te maken kunnen hebben.. Onze partners.. Het NCI heeft een samenwerkingsverband afgesloten met de volgende partners:.. Erasmus Universtiteit Rotterdam.. Nyenrode Business Universiteit.. NIBE-SVV.. Gelling Publishing.. Naast deze partners werken wij samen met ons netwerk van circa 55 specialisten op het terrein van compliance en integriteit of daarmee gerelateerde vakgebieden.. Samen met deze partners en specialisten zijn wij in staat u zowel op het terrein van advisering als opleidingen optimaal te kunnen bedienen.. Het NCI neemt in de financiële sector een belangrijke positie in als kenniscentrum compliance.. Dat maakt ons.. Leading in compliance..

  Original link path: /pagina/over_ons_nederlands_compliance_instituut
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Advies
  Descriptive info: Advies.. Onze advisering varieert van de behandeling van compliancevraagstukken tot het doorlichten van de gehele organisatie op compliancerisico s.. Onze adviesdiensten worden gekenmerkt door maatwerk.. Wij adviseren zowel (middel)grote organisaties als kleine ondernemingen..

  Original link path: /pagina/compliance_advies
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Opleidingen
  Descriptive info: In company opleidingen.. PE RvB en RvC.. Opleidingen.. Het NCI is gespecialiseerd in compliance-opleidingen en daaraan gerelateerde thema s zoals integriteit, fraudepreventie en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.. Het niveau voor de opleiding is HBO werk- en denkniveau.. Workshopbenadering.. Door de workshopbenadering is er veel afwisseling tussen theorie en de praktische invulling hiervan.. De theoretische blokken worden afgewisseld met de behandeling van casuïstiek in kleine subgroepen.. Tijdens de colleges heeft de deelnemer intensief contact met de docenten en de mededeelnemers waardoor een optimale interactie bestaat.. Docenten.. De docenten  ...   AFM, de rechterlijke macht en in de accountancy en advocatuur.. Maatwerk.. Wij realiseren ons dat geen organisatie gelijk is.. Branche, aard en grootte van een organisatie.. zijn bepalend voor de te kiezen aanpak.. Daarom biedt het NCI haar opleidingen tevens.. in company.. aan.. English courses.. The NCI has also developed several courses in.. English.. for management, compliance managers and staff members of foreign or domestic banks and companies in The Netherlands.. Meer informatie?.. Voor meer informatie over onze opleidingen kunt u.. met ons opnemen of klikken op.. Ons aanbod..

  Original link path: /pagina/opleidingen_compliance
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Themadagen
  Descriptive info: Trustsector.. Pensioenfondsen.. Crisismanagement.. Gedrag en Cultuur.. Themadagen.. De themadagen van het NCI richten zich op de theorie en praktijk die kenmerkend is voor de specifieke branche.. Deze themadagen verschaffen de deelnemers inzicht in specifieke compliance- en integriteitthema's in de branche waarin zij werkzaam zijn.. Vooraanstaande sprekers onderhouden u over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die van van essentieel belang zijn voor de trustsector, hierbij wordt toezicht en het wijzigende takenpakket van de compliance officer zeker niet buiten beschouwing gelaten.. Themamiddag Actualiteiten Compliance Governance bij pensioenfondsen.. Deze themamiddag richt zich op de actualiteit van compliance en Governance voor pensioenfondsen en pensioenuitvoerders zoals de uitkomsten van een verkennend onderzoek naar beloningsbeleid bij pensioenfondsen, best practises omtrent de handhaving door de AFM en de integriteitshandhaving door compliance in de praktijk en dilemma s daaromtrent.. Op 14 juni organiseren wij eenmalig de Themamiddag Gedrag en cultuur.. Tijdens deze middag informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen op het gebied van toezicht op gedrag en cultuur.. Wij hebben een onderzoek gedaan naar de gewenste rol van compliance officers  ...   incidentmanagement op de agenda van de compliance officer kwam te staan, is deze functionaris vaker betrokken bij ingrijpende incidenten en/of grootschalige calamiteiten.. De aanpak van crises verdient binnen de organisatie een multidisciplinaire aanpak van de afdelingen Veiligheidszaken, Communicatie en Compliance.. Deze disciplines zullen onder verantwoordelijkheid van de directie of de Raad van Bestuur belast zijn met de Crisismanagementorganisatie in zowel pro-actieve fase als bij behandelen van een concrete crisis.. Op basis van het crisismanagementplan moeten de noodzakelijke maatregelen worden genomen om de crisis te beheersen en de bedrijfsvoering te herstellen.. Deze themadag is ontwikkeld met medewerking van International Security Partners (ISP) en Bex Communicatie de Themadag Crisismanagement en de Compliance Officer ontwikkeld.. Beide organisaties zijn specialisten op het terrein van crisismanagement en crisiscommunicatie.. Compliance met sanctieregelgeving neemt meer en meer in belang toe, zeker voor financiële instellingen.. Het Symposium Sanctieregelgeving biedt u de gelegenheid om uw kennis over dit veranderlijke en belangrijke thema op peil te brengen of te houden.. Onder leiding van toonaangevende sprekers zullen de laatste ontwikkelingen op het gebied van sanctieregelgeving vanuit de praktijk worden belicht..

  Original link path: /pagina/themadagen
  Open archive

 • Title: Nederlands Compliance Instituut - Publicaties
  Descriptive info: Jaarboek Compliance.. Praktijkgids.. De Compliance Officer.. Aanvraag E-nieuws.. Publicaties.. Het NCI verzorgt verschillende publicaties om een kwalitatief hoogwaardige bijdrage te leveren aan het vakgebied compliance.. Wij geven onze eigen boeken, ons tijdschrift en onze nieuwsbrief uit.. Als service aan onze relaties verkopen we complianceboeken van derden, zoals publicaties die onder meer door onze partners worden uitgegeven.. U kunt ons complete aanbod bekijken op.. www.. complianceboek..

  Original link path: /pagina/publicaties_nederlands_compliance_instituut
  Open archive


 • Archived pages: 385