www.archive-nl-2012.com » NL » D » DPFS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Home
  Descriptive info: .. Doctors Pension Funds.. DPFS.. Pensioenbeheer.. Vermogensbeheer.. Onze klant.. Werken bij DPFS.. Nieuws.. Home.. Zoeken.. Sitemap.. Contact.. Doctors Pension Funds Services is een professionele uitvoeringsorganisatie die zich toelegt op het adviseren en ondersteunen van haar pensioenfonds, te weten Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen, en hun deelnemers.. Bij Doctors Pension Funds Services is het pensioenbeheer en het vermogensbeheer van het fonds ondergebracht.. Doctors Pension Funds  ...   als vermogensbeheer en een Wft-vergunning.. Vermogenbeheer.. De afdeling vermogensbeheer van DPFS voert het beleggingsbeleid van onze opdrachtgevers uit.. Het accent ligt op het tactische en operationele beleggingsbeleid.. DPFS streeft naar excellent beheer van de pensioenvoorzieningen en uitvoering van de pensioenregeling van onze opdrachtgevers.. Wil jij ook werken voor het grootste beroepspensioenfonds van Nederland? Raadpleeg dan onze vacaturepagina.. © DPFS 2012 |.. Privacybeleid.. |.. Disclaimer..

  Original link path: /Home.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Wie is DPFS
  Descriptive info: Wie is DPFS.. Visie Missie.. Kerncijfers.. Organisatie.. Downloads.. Route.. Wie is Doctors Pension Funds Services?.. Doctors Pension Funds Services BV (DPFS) is al meer dan 35 jaar de uitvoeringsorganisatie van een van de grootste beroepspensioenfondsen van Nederland: Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (.. SPH.. ).. In Doctors Pension Funds Services zijn het pensioenbeheer en -advies en het vermogensbeheer ondergebracht.. De organisatie beheert een pensioenvermogen van bijna 7,5 miljard euro belegd vermogen.. De door de deelnemers (bijna 10.. 000 artsen) ingelegde premies worden zowel in Nederland als internationaal belegd.. Gestreefd wordt naar een optimaal rendement.. Uit het vermogen worden de pensioenen betaald aan circa 5.. 000 pensioengerechtigden.. De ambitie van onze organisatie is groot.. Het bieden van excellente dienstverlening op het gebied van  ...   overeenkomst getekend voor vergaande samenwerking op het gebied van pensioenadministratie, bestuursondersteuning en vermogensbeheer.. PGGM wordt per 1 januari 2012 naast SPH mede-aandeelhouder in DPFS.. Daarmee is de betrokkenheid van partijen verzekerd.. Voor SPH betekent deze combinatie een verdere optimalisering van de dienstverlening aan deelnemers en een vergroting van de toekomstbestendigheid van de uitvoering.. Voor DPFS betekent de borging in een grote organisatie verbetering van het toekomstperspectief voor bedrijf en medewerkers.. Via DPFS verwelkomt PGGM SPH in de klantenkring.. PGGM en DPFS beogen door de samenwerking ook andere pensioenfondsen dienstverlening op maat te kunnen bieden.. SPH pensioenfonds.. Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen.. Het beroepspensioen- fonds voor huisartsen met een belegd vermogen van circa 7,6 miljard euro.. Lees meer.. Relevante Links.. Visie/Missie.. Print this page..

  Original link path: /Home/DPFS/WieisDPFS.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Pensioenbeheer
  Descriptive info: Financieel advies.. DPFS heeft als klant het pensioenfonds huisartsen (SPH).. Wij verzorgen voor dit fonds de gehele pensioenadministratie.. Naast de premie-incasso en de rechtenadministratie verzorgen wij de pensioenuitkeringen en de financiële verslaglegging.. Wij doen dit met uitgebreide vakkennis van pensioenen en alles wat hiermee samenhangt.. DPFS werkt op basis van Service Level Agreements (SLA's) met haar klant.. We streven naar excellentie in de pensioenuitvoering en advisering van de deelnemers.. De pensioenregeling die DPFS beheert bestaan uit de volgende onderdelen:.. Ouderdomspensioen;.. Partnerpensioen;.. Wezenpensioen;.. Premieovername bij arbeidsongeschiktheid;.. Vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw..

  Original link path: /Home/Pensioenbeheer/Pensioenbeheer.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Vermogensbeheer
  Descriptive info: Werkwijze en Resultaten.. Voor de betaling van pensioenen in de nabije en verre toekomst is een toereikend vermogen noodzakelijk.. DPFS ondersteunt SPH bij het beleid hoe dat vermogen te beleggen: in welk categorieën en met welke rendements-risico karakteristieken.. Daarnaast voert ze dit beleggingsbeleid uit voor SPH.. De mate waarin een pensioenfonds rendementsmogelijkheden zoekt en risico kan lopen, wordt  ...   de aanwezige reserves.. Een "Asset Liability" onderzoek (ALM-studie) geeft aan waar de optimale verhouding ten aanzien van rendement en risico ligt en is daarmee bepalend voor de verdeling over de verschillende assets:.. Aandelen.. Vastrentende waarden.. Vastgoed.. Alternatieve beleggingsvormen (commodities, hedge funds).. De lange termijn kaders waarbinnen kan worden belegd zijn daarmee op maat gesneden voor de deelnemers van SPH..

  Original link path: /Home/Vermogensbeheer/Vermogensbeheer.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Onze klant
  Descriptive info: DPFS verzorgt het pensioenbeheer en vermogensbeheer voor het pensioenfonds huisartsen (SPH).. Deskundigheid en onafhankelijkheid staan hierbij centraal.. Voor verdere informatie over de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen gebruikt u de onderstaande link naar de website van SPH..

  Original link path: /Home/Onzeklant/Onzeklant.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Werken bij DPFS
  Descriptive info: Vacatures.. Open sollicitaties stagemogelijkheden.. DPFS is een professionele organisatie die haar klant centraal heeft staan.. Als je wilt werken bij DPFS dan beschik je over de volgende competenties: je bent klant- en servicegericht, resultaatgericht, professioneel en collegiaal.. Aangezien onze medewerkers het belangrijkste 'kapitaal' zijn, bieden we je uitstekende arbeidsvoorwaarden en alle mogelijke kansen om je bij ons verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelplan.. Pre employment screening.. DPFS is verplicht, vanwege het omgaan als organisatie met vertrouwelijke gegevens, toekomstige medewerkers te screenen op grond van wet- en regelgeving.. Dit betekent dat iedereen die bij ons komt werken, vooraf gescreend moet worden op betrouwbaarheid en deskundigheid.. Voor alle toekomstige medewerkers, oproepkrachten en stagiaires geldt dezelfde procedure.. U ontvangt hiervoor in de afrondende fase van een sollicitatieronde een verdere toelichting en een aantal formulieren.. Pre employment screening bestaat uit de volgende elementen:.. 1..  ...   schriftelijk een referentie op.. Aan sollicitanten die geregistreerd staan in het DSI-register (Dutch Securitues Institute) vragen wij een DSI-referentieverklaring te overleggen, waarin DSI bevestigt dat de sollicitant geregistreerd is en blijft.. 2.. Verklaring omtrent gedrag (VOG).. Aan elke sollicitant vragen wij een verklaring omtrent gedrag in de zin van de Wet op de justitiële documentatie te overhandigen.. 3.. Verklaring omtrent betrouwbaarheid.. De sollicitant vragen wij, door middel van het afgeven van een Eigen Verklaring, naar voorvallen uit het verleden die betekenis kunnen hebben voor het oordeel over zijn of haar betrouwbaarheid.. Op basis van bovenstaande informatie besluiten de betreffende manager en het Hoofd P O of de toekomstige collega voldoende betrouwbaar en deskundig is om in dienst te nemen.. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de heer René Knijnenburg, Hoofd Personeel Organisatie, (030) 252 87 40 of via.. pz@dpfs.. nl..

  Original link path: /Home/WerkenbijDPFS/WerkenbijDPFS.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Nieuws overzicht
  Descriptive info: Nieuws overzicht.. Nieuwsoverzicht..

  Original link path: /Home/Nieuws/Nieuws-overzicht.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Zoeken
  Descriptive info: Zoeken op trefwoord..

  Original link path: /Overig/Zoeken.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Sitemap
  Original link path: /Overig/Sitemap.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: DPFS | Contact
  Descriptive info: Wilt u meer informatie over DPFS en de activiteiten van DPFS?.. Stel een vraag aan ons.. Heeft u een vraag voor ons? Die kunt u ons hier stellen.. Vul hieronder uw vraag en uw emailadres in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.. Uw vraag*..  ...   T 030 2528700.. E.. info@dpfs.. Mediarelaties.. Journalisten en andere mediarelaties kunnen hun vragen stellen aan An Wessels, directiesecretariaat, T 030 2528705.. Algemene vragen.. Voor algemene vragen kunt u terecht bij An Wessels, directiesecretariaat, T 030 2528705.. Bezoekadres.. Newtonlaan 71-77.. 3584 BP Utrecht.. Postadres.. Postbus 85344.. 3508 AH Utrecht..

  Original link path: /Overig/Contact.aspx
  Open archive

 • Title: DPFS | Visie & Missie
  Descriptive info: Visie.. DPFS vindt dat gelijkwaardigheid van dienstverlener en klant, en de verbondenheid met diens belangen de optimale basis vormen voor een goede en transparante dienstverlening.. Missie.. DPFS streeft naar een optimale en stabiele dienstverlening op basis van transparantie waarbij de belangen van de opdrachtgevers en hun deelnemers centraal staan.. Kernwaarden.. De volgend kernwaarden zijn bepalend voor het handelen van de organisatie:.. Professioneel en zorgvuldig;.. Toegankelijk en betrokken;.. Gemotiveerd en innovatief;.. Efficiënt en resultaatgericht;.. Onafhankelijk en transparant;.. Klant- en servicegericht..

  Original link path: /Home/DPFS/VisieMissie.aspx
  Open archive


 • Archived pages: 19