www.archive-nl-2012.com » NL » D » DUURZAAM-ONDERNEMEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 97 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  Descriptive info: .. Bron en links.. Royal HaskoningDHV.. , 16 juli 2012.. Duurzame renovatie hoofdkantoor Royal HaskoningDHV genomineerd voor Dutch Design Award.. De duurzame renovatie van het Royal HaskoningDHV-hoofdkantoor is finalist in de Dutch Design Awards 2012.. De.. Dutch Design Awards.. beloont de beste Nederlandse ontwerpen van het afgelopen jaar.. In totaal 27 ontwerpen dingen mee naar de prijzen, verdeeld over drie hoofdcategorieën.. Een internationale jury bepaalt wie de prijzen in de wacht slepen..  ...   in Eindhoven.. Diezelfde week, van 20 tot en met 28 oktober, zijn de werken van alle finalisten bij elkaar te zien in een speciale tentoonstelling.. De kwaliteit van het werk is ook dit jaar onverminderd hoog, aldus de selectiecommissies, bestaande uit vakgenoten, die voor DDA ruim 650 projecten beoordeelden.. Nederlandse ontwerpers blijken ook in deze moeilijke economische tijd in staat om met beperkte middelen tot de meest interessante en verrassende concepten te komen..

  Original link path: /detail_press.phtml?print_format=Y&act_id=10984
  Open archive

 • Title: Duurzaam Ondernemen - OVG richt fonds op voor kennisoverdracht duurzaam bouwen
  Descriptive info: Home.. Nieuws.. Agenda.. Info.. Links.. Boekshop.. Zoeken.. Actueel.. Algemeen.. People.. Planet.. Profit.. Nieuws ondernemingen.. NGO nieuws.. Wetenschap en overige.. Duurzaam beleggen.. Nieuwste duurzaamheidsverslagen.. Wat is MVO?.. Downloadcentrum.. Vacatures MVO.. Geschiedenis MVO.. NGO's.. Nieuwe boeken.. Boeken algemeen.. Boeken bedrijfsethiek.. Boeken financieel.. Magazines.. Partners.. PropertyNL.. , 22 september 2011.. Links:.. Lees het volledige artikel.. OVG richt fonds op voor kennisoverdracht duurzaam bouwen.. Coen van Oostrom van OVG heeft van ex-president Clinton een eervolle erkenning ontvangen omdat hij als ondernemer de afgelopen  ...   de Clinton Global Initiative in New York.. Van Oostrom kondigde tevens aan een fonds van $ 1 mrd op te gaan zetten voor de duurzame ontwikkeling van gebouwen.. Lees het volledige artikel via de link.. Tweet.. Meer informatie.. Gratis email nieuwsbrief.. Colofon.. Adverteren.. Disclaimer.. Email de redactie.. Het formulier wordt geladen.. Interview.. Interview met Sander Haas, manager duurzaamheid Asito.. >>>.. Archief interviews.. MVO Boek uitgelicht.. Duurzaam ondernemen waarmaken.. MVO professionals.. Dé MVO-groep op LinkedIN met 17.. 000+ leden!.. Powered by..

  Original link path: /detail_press.phtml?act_id=10562&username=gast@duurzaam-ondernemen.nl&password=9999&publish=Y
  Open archive

 • Title: Duurzaam Ondernemen - Nederland zet diplomatieke druk op Shell
  Descriptive info: De Telegraaf.. , 28 april 2011.. Nederland zet diplomatieke druk op Shell.. Nederland oefent regelmatig diplomatieke druk uit op oliemaatschappij Shell om het bedrijf ertoe te bewegen zijn verantwoordelijkheid te nemen in het West-Afrikaanse land Nigeria..

  Original link path: /detail_press.phtml?act_id=10388&username=gast@duurzaam-ondernemen.nl&password=9999&publish=Y
  Open archive

 • Title: Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  Original link path: /detail_press.phtml?print_format=Y&act_id=10562
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  Descriptive info: Trouw.. , 23 september 2011.. Ethisch leider hoeft niet aardig te zijn.. Ethisch leiderschap, het is wel een beetje een hype.. Psycholoog Niek Hoogervorst (1980) ziet ook wel in dat het onderwerp waarop hij morgen hoopt te promoveren gekaapt wordt door bedrijven om goede sier te maken bij klanten of toekomstige werknemers.. "Ethisch leiderschap wordt vaak op een hoop gegooid met maatschappelijk verantwoord ondernemen of met een term als duurzaamheid.. Deze tijd vraagt erom dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.. En dat het niet bij mooie woorden blijft.. "..

  Original link path: /detail_press.phtml?print_format=Y&act_id=10566
  Open archive

 • Title: Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  Original link path: /detail_press.phtml?print_format=Y&act_id=10388
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  Descriptive info: Ernst Young.. , 19 mei 2011.. Download de survey.. Nederlandse bedrijven treffen ontoereikende maatregelen tegen fraude en corruptie.. Bedrijven onderschatten de risico s van corruptie en fraude binnen hun organisatie en lijken steeds minder maatregelen te treffen om fraude te voorkomen.. Dit blijkt uit de European Fraud Survey 2011 van Ernst & Young onder ruim 2300 werknemers van grote ondernemingen uit 25 landen.. Van de Nederlandse respondenten gelooft 26 procent dat omkoping in Nederland plaatsvindt maar slechts 7 procent geeft aan dat dit ook in hun eigen sector gebeurt.. Dit laatste is beduidend minder dan het Europese gemiddelde: 28 procent geeft aan dat omkoping binnen hun sector gemeengoed is.. Zo zullen werknemers in Griekenland (44 procent) en Rusland (39 procent) het snelst steekpenningen betalen, terwijl werknemers in Noorwegen (6 procent) dat het minst snel zullen doen.. Toch blijken ook Nederlandse managers (31 procent) het steeds meer te accepteren om klanten cadeaus aan te bieden om nieuwe opdrachten binnen te halen.. Kloof tussen management en werkvloer.. Op de vraag of respondenten bekend zijn met de anti-fraude en -corruptie cultuur binnen hun organisatie wordt zeer verschillend gereageerd door (senior) managers en overige medewerkers.. Van de Nederlandse respondenten geeft bijvoorbeeld 46 procent van de managers aan dat hun bedrijf een anti-corruptietraining  ...   fraude en corruptie.. Voldoe je niet aan de UK Bribery Act, dan riskeer je boetes en gevangenisstraffen die zelfs kunnen oplopen tot tien jaar.. Effectieve bedrijfsstrategie.. De druk op kosten van niet-omzetgerelateerde functies zoals internal audit en compliance neemt de laatste jaren toe.. Dit maakt bedrijven nog kwetsbaarder voor fraude en corruptie.. Keijsers: Hoewel steeds meer bedrijven op managementniveau een anti-corruptiebeleid ontwikkelen, blijkt de kwaliteit en implementatie nog voor veel verbetering vatbaar.. Er is pas sprake van een effectieve bedrijfsstrategie als iedereen -van CEO tot medewerkers op de werkvloer- begrip heeft van compliance.. Aantrekkelijke werkgever.. Uit de onderzoeksresultaten blijkt bovendien dat werknemers het idee hebben dat bedrijven die integer handelen zakelijke voordelen kunnen realiseren.. Door 75 procent wordt gesteld dat ethisch gedrag commerciële voordelen biedt.. Werknemers werken absoluut liever voor bedrijven met een integere reputatie, waarbij 45 procent van de respondenten zelfs niet bereid is om bij een bedrijf te werken dat bij een omkoop- of corruptieschandaal betrokken is.. De kans op fraude en corruptie neemt dus toe, ook in Nederland , aldus Keijsers.. Met het oog op de worst case scenario s -zoals hierboven beschreven- die kunnen leiden tot boetes en gevangenisstraffen maar ook tot een afname van het imago als werkgever, is dat een zorgelijke ontwikkeling..

  Original link path: /detail_press.phtml?print_format=Y&act_id=10421
  Open archive

 • Title: Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen / Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  Descriptive info: MVO Platform.. , 16 april 2012.. Download het rapport (pdf).. Overheidsbeleid MVO is te vrijblijvend volgens WRR.. Het rapport Publieke zaken in de marktsamenleving van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) schenkt veel aandacht aan MVO en is kritisch over de rol die de overheid daarbij speelt.. De WRR wijst op het risico dat MVO-initiatieven van bedrijven mogelijk van tijdelijke aard zijn.. Een steviger overheidsbeleid zou een normatief kader moeten bieden dat MVO stimuleert en steviger verankert: Zonder zo n kader  ...   vorige regering als te afstandelijk.. De nadruk op vrijwilligheid die de overheid legt, suggereert een beperkte relevantie terwijl de onderwerpen die in het geding zijn (mensenrechten, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden) van groot belang zijn.. De WRR doet daarom suggesties voor steviger overheidsbeleid zoals:.. - Eisen stellen aan keurmerken en standaarden of zelf tot certificering overgaan.. - Richtlijnen voor consumenteninformatie uitbreiden.. - Stimuleren dat brancheorganisaties en productschappen meer publieke belangen behartigen.. - Het steunen van NGO s die als watchdog een belangrijke rol spelen..

  Original link path: /detail_press.phtml?print_format=Y&act_id=10871
  Open archive

 • Title: Duurzaam Ondernemen - Kamervragen CDA-ers over MVO in bedrijvenbeleid
  Descriptive info: CDA.. , 17 maart 2011.. Kamervragen CDA-ers over MVO in bedrijvenbeleid.. De CDA kamerleden Gerda Verburg en Ad Koppejan hebben schriftelijke vragen gesteld aan de Staatssecretaris en de Minister van EL&I over MVO in bedrijvenbeleid.. Eerder deze week is via de procedure vergadering van de vaste kamercommissie van EL&I, de regering gevraagd om voor het Algemeen Overleg over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een kabinetsreactie te geven op het rapport Castermans.. Dit rapport heeft betrekking op de juridische verantwoordelijkheid van Nederlandse moederbedrijven voor de betrokkenheid van dochterbedrijven bij schendingen van fundamentele, internationaal erkende rechten.. Schriftelijke vragen van de leden Koppejan en Verburg (beiden CDA) aan de Staatssecretaris en de Minister van EL&I:.. 1) Kunt u aangeven in welke beleidsstukken die zijn verschenen sinds het aantreden van dit  ...   ILO-normen, en andere mensenrechten onder de definitie van duurzaamheid die het kabinet hanteert?.. 3)In hoeverre wordt het tot op heden gevoerde beleid op het gebied van MVO, voortgezet in het door het kabinet voorgestane bedrijvenbeleid?.. 4) Per topsector wordt, voor zover relevant, bekeken op welke wijze beleid van Buitenlandse Zaken, waaronder ook ontwikkelingssamenwerking, ondersteunend kan zijn aan de desbetreffende topsector.. In welke mate wordt bij de beslissing tot ondersteuning vanuit Buitenlandse Zaken en/of Ontwikkelingssamenwerking, de prestaties en het commitment van de desbetreffende onderneming op het gebied van MVO betrokken? Welke rol spelen de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen hierbij?.. 5) Welke rol ziet het kabinet weggelegd voor het maatschappelijk middenveld bij het benoemen en aanpakken van sectorspecifieke knelpunten en belemmeringen op het gebied van MVO?..

  Original link path: /detail_press.phtml?act_id=10330&username=gast@duurzaam-ondernemen.nl&password=9999&publish=Y
  Open archive

 • Title: Duurzaam Ondernemen - SP: code voor zakendoen met dubieuze landen
  Descriptive info: SP.. , 05 maart 2011.. SP: code voor zakendoen met dubieuze landen.. De SP vindt dat er een gedragscode moet komen voor Nederlandse bedrijven die zaken willen doen met landen waar dubieuze regimes aan de macht zijn.. Volgens Tweede Kamerlid Harry van Bommel van die fractie wordt zo geregeld dat die bedrijven verantwoording moeten afleggen over hun activiteiten.. Ook kunnen consumenten dan zien  ...   gesprek met de Wereldomroep.. De gedragscode moet volgens hem onder meer voorkomen dat mensen producten gebruiken die afkomstig zijn van kinderarbeid of waarbij sprake is van milieuvervuilende activiteiten.. Het initiatief voor de code moet bij het bedrijfsleven liggen, aldus Van Bommel.. Werknemers van bedrijven die in het buitenland actief zijn, zouden volgens hem hun ervaringen ter plaatse moeten delen met hun bazen in Nederland..

  Original link path: /detail_press.phtml?act_id=10304&username=gast@duurzaam-ondernemen.nl&password=9999&publish=Y
  Open archive

 • Title: Duurzaam Ondernemen - Beantwoording kamervragen over het gebruik van Colombiaanse kolen door Nederlandse energiebedrijven
  Descriptive info: Rijksoverheid.. , 04 maart 2011.. Beantwoording kamervragen over het gebruik van Colombiaanse kolen door Nederlandse energiebedrijven.. Beantwoording kamervragen Van Tongeren door staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw enInnovatie) (ontvangen 18 februari 2011) over het gebruik van Colombiaanse kolen door Nederlandse energiebedrijven.. 1.. Bent u op de hoogte van het feit dat tijdens de hoorzitting van de vaste commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de herkomst van kolen d.. d.. 18 november 2010 is gewisseld dat RWE/Essent nog steeds kolen inkoopt bij het Amerikaanse bedrijf Drummond?.. Antwoord.. Ja.. 2.. Bent u ervan op de hoogte dat Drummond voortdurend conflicten heeft met de Colombiaanse vakbonden en dat het Colombiaanse Openbaar Ministerie in juli van dit jaar een onderzoek is gestart naar het handelen van Drummond, vanwege de beschuldiging dat het land waarop de mijn van Drummond is gevestigd, wederrechtelijk is verkregen door paramilitairen met behulp van moord op boeren en bedreiging?.. Ik heb kennisgenomen van het artikel van Justice for Colombia , waarin melding wordt gemaakt van conflicten tussen Drummond en Colombiaanse vakbonden.. De Nederlandse ambassade in Bogotá heeft, op basis van informatie verkregen van de NGO Colectivo Colombiano de Abogados (CCA) , een mensenrechtenorganisatie die de families van twee door paramilitairen vermoorde vakbondsleden vertegenwoordigt, aangegeven dat het Colombiaanse Attorney's General Office een onderzoek is gestart naar onder meer de rol van paramilitairen bij de moord op een aantal vakbondsleiders.. In dit onderzoek zijn enkele medewerkers van Drummond betrokken, maar het Attorney's General Office heeft geen formele zaak aangespannen of beschuldigingen geuit tegen het bedrijf.. De ambassade heeft aangegeven niet over informatie te beschikken dat er een onderzoek is gestart naar de manier waarop de landrechten zijn verkregen.. 3.. Bent u ervan op de hoogte dat het bedrijf voor het gerecht is gedaagd in de VS, omdat het bedrijf verdacht wordt van medeplichtigheid aan de moord op vakbondsleiders?.. Uit de informatie van de Nederlandse ambassade in Colombia, eveneens afkomstig van de NGO CCA, blijkt dat er door nabestaanden van vermoorde vakbondsleiders diverse procedures zijn gestart tegen Drummond.. Eerdere en vergelijkbare aanklachten tegen Drummond zijn vanwege gebrek aan bewijs niet ontvankelijk verklaard door Amerikaanse rechtbanken.. 4.. Weet u of er naast RWE/Essent nog andere bedrijven op de Nederlandse markt actief zijn, die kolen kopen van Drummond?.. Naar aanleiding van de berichtgeving vorig jaar juni over Nederlandse energiebedrijven die kolen inkopen bij bedrijven in Colombia heeft E.. On aangegeven met Drummond samen te werken.. Het bedrijf Tata Steel in IJmuiden heeft aangegeven geen steenkolen van Drummond uit de onderhavige mijn te kopen.. Voor zover bekend wensen de overige mogelijk relevante bedrijven, uit oogpunt van commerciële gevoeligheid, informatie over de herkomst van ingekochte steenkolen in beginsel als vertrouwelijk te beschouwen.. De branchevereniging van energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland, Energie-Nederland, geeft desgevraagd aan dat haar leden terughoudend zijn met het openbaar maken van (mogelijke) leveranciers, omdat dit concurrenten inzicht verschaft in de handelspositie van zowel afnemer als leverancier.. De energieproducenten, de staalindustrie, maatschappelijke organisaties en mijnbouwbedrijven zijn vorig jaar september een dialoog gestart over verantwoorde winning van en handel in steenkool.. De eerste fase van deze dialoog wordt naar verwachting deze maand afgerond.. Gezien de zorg die leeft bij verschillende belanghebbenden ten aanzien van het beleid van energiebedrijven om betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen te voorkomen, lijkt het mij een goede zaak dat de betrokken partijen het onderwerp transparantie op de agenda hebben gezet van de steenkooldialoog.. Uitdaging is een juiste balans te vinden tussen transparantie over de herkomst van steenkolen en vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie.. 5.. Deelt u de mening dat bedrijven die op de Nederlandse energiemarkt actief zijn, geen kolen zouden moeten willen kopen bij Drummond zolang er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar het handelen van dit bedrijf?.. De Nederlandse overheid verwacht van ieder bedrijf dat het maatschappelijk verantwoord onderneemt, zowel in binnen- als buitenland, en dat het zijn invloed in de keten ruimhartig aanwendt voor de bevordering van mensenrechten en arbeidsomstandigheden en aandacht voor het milieu.. Bedrijven dienen zich in ieder geval te houden aan  ...   RWE/Essent ook in dialoog met Drummond, en is het bereid hierover in contact te treden met NGOs.. In dit licht geeft RWE/Essent aan groot belang te hechten aan de dialoog over verantwoorde winning van en handel in steenkool die de elektriciteitsbedrijven en de betrokken maatschappelijke organisaties september vorig jaar zijn gestart.. RWE/Essent is van mening dat een dergelijke dialoog het meest geschikte middel is om tot afspraken te komen over verantwoorde winning en gebruik van kolen.. Ten slotte, de weg van de dialoog heeft zich eerder succesvol getoond bij het Colombiaanse mijnbedrijf Cerrejón.. Naar aanleiding van berichtgeving dat Cerrejón betrokken zou zijn geweest bij geweld tegen lokale gemeenschappen, is RWE/Essent in dialoog getreden met het bedrijf om dit aan de orde te stellen.. Hoewel Cerrejón de beschuldigingen met klem verwerpt, heeft het bedrijf zich ontvankelijk getoond voor de belangen van (lokale) gemeenschappen en zich bereid getoond samen te werken met belanghebbenden, hetgeen ook tijdens de hoorzitting naar voren kwam.. 8.. Bent u bereid vooruitlopend daarop alle steunmaatregelen aan bedrijven die kolen inkopen bij Drummond, te beëindigen, inclusief subsidies voor CO2-opslag en alle belastingkortingen?.. Nee, daartoe ben ik niet bereid.. Zowel subsidies als belastingkortingen hebben generieke werking.. Daarnaast voorziet de belastingwetgeving niet in een dergelijke selectieve behandeling.. Overigens wil ik benadrukken dat de vigerende inputvrijstelling voor kolen die worden gebruikt in kolencentrales door mij niet wordt gezien als steunmaatregel.. Omdat de output van centrales - de elektriciteit - onderhevig is aan heffing van energiebelasting wordt de inputvrijstelling toegepast: deze dient dus om dubbele heffing van belasting te vermijden.. 7.. Bent u bereid in Europees verband voorstellen te doen om, net als voor biobrandstoffen, eisen te stellen aan de herkomst van fossiele energiebronnen en daarbij een belangrijke nadruk te leggen op het naleven van internationaal overeengekomen arbeidsrechten?.. 9.. Bent u tevens bereid, vooruitlopend op eventuele Europese maatregelen, met wettelijke voorstellen voor de Nederlandse markt te komen die bedrijven ertoe dwingen om voortaan alleen nog maar kolen te importeren, die onder fatsoenlijke omstandigheden gewonnen zijn?.. Antwoord 7 en 9.. De wens tot Europese of zelfs unilaterale maatregelen met het oog op zekerheid over de condities waaronder fossiele energiebronnen zijn gewonnen, hangt naar mijn mening samen met het ontbreken van de mogelijkheid om rechtstreeks toe te zien op de naleving van Nederlandse of Europese normen in een ander land (global governance gap).. Bij steenkolen en andere fossiele brandstoffen ligt het zwaartepunt sterker op mensenrechten dan bij biobrandstoffen.. Nederland en Europa wijzen de desbetreffende landen op hun primaire taak om invulling te geven aan wat prof.. Ruggie hun 'state duty to protect' noemt.. Zo zijn er bijvoorbeeld hoopgevende signalen ten aanzien van het mensenrechtenbeleid van de Colombiaanse regering5, hoewel concrete resultaten nog moeten worden afgewacht en Nederland een intensieve, kritische dialoog met de Colombiaanse regering voert ten aanzien van haar mensenrechtenbeleid.. Hiernaast zet Nederland zich in multilateraal verband in, zoals via verdragen, de ILO en de VN Mensenrechtenraad.. Het stellen van unilaterale importbeperkingen voor bedrijven in Nederland draagt niet bij aan een effectieve oplossing voor de problematiek.. Immers, de markt voor kolen is internationaal en telt vele grote spelers uit alle delen van de wereld.. Via de update van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zullen mensenrechten nadrukkelijker in het normatieve kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen worden betrokken.. De Nederlandse overheid verwacht dat alle Nederlandse bedrijven deze richtlijnen als referentie gebruiken bij hun internationale activiteiten.. In het licht van het antwoord op vraag 6 spoor ik het in Nederland opererende bedrijfsleven aan om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.. Het initiatief van de betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties om een dialoog te starten om te komen tot afspraken ter verduurzaming van de steenkoolketen is een voorbeeld van de manier waarop bedrijven zelf invulling kunnen geven aan hun ketenverantwoordelijkheid.. Naar aanleiding van de motie van de leden Haverkamp en Jansen (TK 32500-XII nr.. 25) over de verduurzaming van de olie-, gas- en steenkoolsector, heeftde regering aangegeven om in overleg met de sector de verduurzaming vanfossiele brandstoffen te onderzoeken..

  Original link path: /detail_press.phtml?act_id=10301&username=gast@duurzaam-ondernemen.nl&password=9999&publish=Y
  Open archive


 • Archived pages: 97