www.archive-nl-2012.com » NL » G » GIESSENLANDEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 838 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Home
  Descriptive info: .. Home.. Contact.. Sitemap.. Openingstijden.. Actueel.. Nieuws.. Persberichten.. Bekendmakingen en vergunningen.. Werkzaamheden.. Activiteitenkalender.. Media.. Gemeentepagina het Kontakt.. Servicenormen.. Gemeentegids.. Belangrijke telefoonnummers.. Jeugdorganisaties.. Kinderopvang in Giessenlanden.. Plannen en projecten.. Leefbaar Giessenlanden.. Landschapsplan.. Bestemmingsplannen.. Arkel.. Hoornaar.. Giessenburg.. Noordeloos.. Schelluinen.. Recreatiewoningen.. Structuurvisie.. Oliewinning Ottoland/ Giessenburg.. Sportpark Giessenburg.. Dorpsberaden.. Verkeer en vervoer.. Archeologie.. Producten en diensten.. Ons aanbod.. Webwinkel.. Burgerzaken / dienstverlening.. Bouwen wonen.. Belastingen.. Wmo-loket.. Formulieren (print).. Meldpunt openbare ruimte en verlichting.. Milieu / afval.. Gezondheid.. Woz-portaal.. Trouwen in Giessenlanden.. Vrijwilligerswerk.. Begraafplaatsen.. Over Giessenlanden.. Dorpen / Wapens.. Verslagen waarderingen.. Recreatie cultuur.. Geschiedenis feiten.. Gemeentearchief.. Bestuur en organisatie.. College B W.. Besluiten B W.. Weblog burgemeester.. Commissies en adviesorganen.. Organisatie.. Vacatures.. Gemeentelijke regelgeving.. Gemeenteraad.. Raadsleden.. Commissieleden.. Fracties.. Nevenfuncties  ...   O2A5 en de gemeente een overeenkomst voor een proef met een combinatiefunctionaris op de openbare scholen in Giessenlanden.. De taak van een combinatiefunctionaris is om de jeugd enerzijds meer te laten sporten en anderzijds meer in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.. Brandbeveiligingsverordening online ter inzage.. (19-07-2012).. Meer nieuws.. Gezond eten op vakantie.. Veilig omgaan met de barbecue.. De ruggengraat van de samenleving: het verenigingsleven.. (05-07-2012).. Gevonden voorwerpen.. Kringloopwinkels.. Transportbedrijf vertrekt uit dorpskern Hoornaar.. (02-07-2012).. Openbare afvalbakken.. (21-06-2012).. Direct Naar.. Bezoekadres.. Groeneweg 33.. 4223 ME Hoornaar.. Tel.. (0183) 58 38 38.. Fax.. (0183) 58 14 80.. Postadres.. Postbus 1.. 4223 ZG Hoornaar.. e-mail:.. info@giessenlanden.. nl.. openingstijden.. producten en diensten.. doorzoek vergunningen.. servicenormen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Contact
  Descriptive info: Contact.. >.. Tel: (0183) 58 38 38.. Fax: (0183) 58 14 80.. E-mail:.. Routebeschrijving.. Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn in 2012 gesloten op:.. 2 januari 2012 van 08:30 – 10:00 uur.. 6 april - Goede vrijdag.. 9 april.. -.. 2e Paasdag.. 30 april.. Koninginnedag.. 17 mei - Hemelvaartdag.. 18 mei - dag na Hemelvaart.. 28 mei - 2e Pinksterdag.. 21 september.. 24 december.. 25 december - 1e Kerstdag.. 26 december - 2e Kerstdag.. 31 december.. Nieuwjaarsdag, 1.. e.. Paasdag, Bevrijdingsdag en 1.. Pinksterdag vallen in het weekend.. Telefonische bereikbaarheid.. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).. - maandag tot en met vrijdag van 9.. 00 uur tot 12.. 00 uur.. Overige afdelingen.. - maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:30 uur.. - vrijdag van 8:30 tot 12:00.. Openingstijden loketten.. gemeentehuis.. Dienstverlening.. - maandag.. van 8:30 tot 12:00 en van 17:00 tot 20:00  ...   15.. 30 uur.. Receptie.. Voor het.. afhalen.. van een reisdocument of rijbewijs kunt u terecht bij de receptie.. - maandag.. van 8:30 tot 12:00, van 12:30 tot 16:30 en van 17:00 tot 20:00 uur.. van 8:30 tot 12:00, van 12:30 tot 16:30 uur.. - vrijdag.. van 8:30 tot 12:00.. LET OP: voor het.. aanvragen.. van een reisdocument of rijbewijs gelden de openingstijden van de afdeling dienstverlening.. Gemeentewerf.. De Vort 4.. 4225 SJ Noordeloos.. - vrijdag van 9.. 00 tot 12.. 00 uur voor het afgeven van grote stukken plat glas.. - maandag tot en met vrijdag van 8.. 30 uur.. Voor algemene vragen kunt u onderstaand formulier gebruiken.. Wilt u een melding doen of heeft u een klacht over zaken in de openbare ruimte dan kunt u het.. meldpunt openbare ruimte.. gebruiken.. Naam:.. Achternaam * :.. Adres:.. Postcode:.. Plaats:.. Telefoon:.. E-mail * :.. Onderwerp:.. Opmerkingen:.. *: verplichte velden..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=77
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Sitemap
  Descriptive info: Sitemap.. Gemeentepagina 'het Kontakt'.. Bouwen & wonen.. Verslagen & waarderingen.. Recreatie & cultuur.. Geschiedenis & feiten.. College B & W.. Besluiten B & W..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=75
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Openingstijden
  Descriptive info: Openingstijden..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=1157
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Actueel
  Descriptive info: Actueel.. Bekendmakingen.. Vergunningen.. gemeentepagina week 29, 2012 (19 juli).. Burendag 2012.. (18-07-2012).. Plein Marlotstraat.. (17-07-2012).. Wiellerronde Noordeloos.. Restaureren voorgevel woning Bazeldijk 69 te Hoogblokland.. (16-07-2012).. Informatie voor politieke partijen: aanleveren van posters.. Verkiezingen Tweede Kamer 2012.. Windmolens.. Wet milieubeheer.. Vergunningen/ontheffing..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=7&fontsize=12
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Actueel | Nieuws
  Descriptive info: Nieuws.. Een paar maanden geleden mocht ik als neutrale wethouder de trekking van de jaarlijkse verloting van de badmintonclub in Noordeloos, de Smidse Smashers, verrichten.. Ja, lootjes trekken is een specialiteit van wethouders en als je daarvoor gevraagd wordt, is dat een eer om te doen.. Ik dus naar de Smidse Berg.. Met opzet een half uurtje te vroeg, want ik wilde de sfeer in de vereniging wel eens proeven.. Vanaf 1 juli 2012 bewaart de politie Zuid-Holland-Zuid geen gevonden voorwerpen meer.. Ook houdt de politie dan niet langer bij wie wat verloren heeft.. In de wet is geregeld dat dit een taak is van de gemeente.. De afvalbakken in onze gemeente worden regelmatig geleegd, gerepareerd of vernieuwd.. De afvalbakken die minder intensief werden benut zijn onlangs verwijderd om een kostenbesparing te realiseren.. In de meeste gevallen werkt dit prima.. Nieuwe gemeentegids.. (14-06-2012).. Volgende week wordt de nieuwe gemeentegids huis-aan-huis bezorgd.. De gids vindt u nu ook op internet.. gemeentegids.. dekleinemedia.. nl/giessenlanden.. Mocht u vragen hebben of de gids niet hebben ontvangen? Stuur dan een mail naar.. communicatie@giessenlanden.. vermeld in uw mail dan wel uw postcode en huisnummer.. Start uitwerking Visie 2030.. (07-06-2012).. Alle acht gemeenteraden in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn akkoord met Visie 2030.. Nu in alle raadsvergaderingen de visie is vastgesteld, kunnen de verschillende onderdelen van de visie verder worden uitgewerkt.. Om te zorgen voor een breed gedragen visie is een bredere groep vertegenwoordigers uit de samenleving betrokken.. Ook in het vervolgtraject wordt aan hen gevraagd om mee te denken.. Voetballen Giessenburg.. Het pleintje aan de Van Marlotstraat in Giessenburg is een populaire plek om te voetballen.. Helaas zorgt de grote aanloop van jongeren steeds vaker voor problemen.. Daarom wordt de voetbalvoorziening weggehaald van het plein en verplaatst naar de locatie van de skatebaan net buiten het dorp.. QR code.. Steeds vaker vindt u een QR- code op straat, in winkels op producten of in campagnes.. Het is een manier om nog sneller en makkelijker een webadres te vinden.. Dat doet u met een scanner op uw smartphone.. Bezuinigingen op cultuur.. (24-05-2012).. Als gemeente staan we aan de vooravond van grote veranderingen.. Giessenlanden heeft een hoog voorzieningenniveau dat in de toekomst niet meer aansluit op de behoefte en onbetaalbaar wordt.. We moeten daarom ingrijpende veranderingen doorvoeren om te zorgen dat we een leefbare gemeente blijven.. Ook op het gebied van cultuur.. Lang gras.. Het onderhoud van openbaar groen vraagt jaarlijks om behoorlijke onderhoudskosten.. Om deze kosten te beperken worden sommige stukken gazon omgevormd naar ruw gras.. Het ruw gras maaien we 3 keer per jaar in tegenstelling tot een gazon dat jaarlijks om 25 maaibeurten vraagt.. Bestuurskrachtonderzoek.. (16-05-2012).. Dinsdag 15 mei is in Giessenburg het bestuurskrachtonderzoek gepresenteerd dat in het afgelopen jaar in de gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik (GLZ) is gehouden.. Uit dit onderzoek blijkt dat alle drie de gemeenten momenteel goed scoren qua bestuurskracht.. Maar om ook in de toekomst bestuurskrachtig te blijven, is opschaling van de intergemeentelijke samenwerking noodzakelijk.. De blik moet naar buiten gericht zijn om te komen tot minder kwetsbaarheid, meer efficiency en een verbeterde bestuurlijke slagkracht.. Onderhoud bloembakken.. (10-05-2012).. In vrijwel al onze dorpen worden de gemeentelijke bloembakken onderhouden door inwoners.. We zijn erg enthousiast over deze samenwerking waarmee we voorkomen dat de bloembakken door bezuinigingen verdwijnen.. Het onderhoud (water geven en onkruid wieden) van de bloembakken is arbeidsintensief en daardoor duur.. Dit onderhoud kan worden overgenomen door bewoners.. Voor de volgende bloembakken zoeken we buurtbewoners die willen helpen met het onderhoud:.. Naturalisatie.. (26-04-2012).. Maandag 23 april heeft burgemeester Els Boot tijdens een naturalisatieceremonie 2 nieuwe Nederlanders welkom geheten in de gemeente Giessenlanden.. DriveXperience.. Bezuinigen vanuit een visie.. Na de val van het kabinet Rutte I is het vooralsnog niet duidelijk of er een tweede ronde bezuinigingen komt en hoe die er dan uit gaat zien.. De eerste ronde was twee jaar geleden.. Toen werd besloten om 18 miljard euro te bezuinigen.. De voorbereidingen voor de tweede ronde vonden de afgelopen zeven weken plaats in het Catshuis.. Door de val van het kabinet wordt dit voorstel niet gepresenteerd.. Catshuis (Harmen Akkerman).. (19-04-2012).. De eerste nacht na de geboorte van je eerste kind.. Een spannend moment.. Alles is nieuw en iedereen moet wennen.. Veel ouders zullen dit herkennen.. Als de baby een kik geeft, dan ga je kijken.. Misschien is er wat aan de hand? Even later hoor je helemaal niets.. Dan ga je weer kijken, want er zal toch niets aan de hand zijn? Gelukkig treedt er voor vader en moeder gewenning op.. Dat bevordert de nachtrust.. Boeren versterken het buitengebied.. (05-04-2012).. Wist u dat we op de 60e plaats staan van alle gemeenten als het om de hoeveelheid weidegras in Nederland gaat? We wonen en werken in een ondernemende plattelandsgemeente in een authentiek gebied met een sterk ontwikkeld agrarisch bedrijfsleven.. We richten ons op het bevorderen van nieuwe innovatieve en creatieve bedrijvigheid.. Dat mocht ik afgelopen week aan de fractie van de VVD in de provincie Zuid Holland in de praktijk laten zien.. Bijzonder huwelijk.. (29-03-2012).. 26 maart 2012 was een bijzondere dag voor de Marijn Ruitenberg (11) en Lisa Flint (12) van OBS Klim op uit Hoornaar.. Bijzonder omdat ze het gemeentehuis in Hoornaar met elkaar trouwden.. Nieuwsbrief A27.. Het projectteam A27 van Rijkswaterstaat wil de inwoners van de gemeenten langs de A27 op de hoogte houden van de planvorming rond de A27.. Rijkswaterstaat gaat regelmatig nieuwsbrieven versturen, te beginnen met een nieuwsbrief rondom de afgelopen periode van politieke discussie en lopende onderzoeken.. NL Doet 2012.. (22-03-2012).. Tijdens NL Doet kwamen op diverse projecten in de gemeente vrijwilligers in actie.. In Hoornaar gingen ouders, kinderen, wethouder Akkerman en 2 ambtenaren van de gemeente Giessenlanden hard aan de slag met de herinrichting van speeltuin De Biggentuin in Hoornaar.. Besturen is vooruitzien (Els Boot).. (15-03-2012).. De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het maken van een toekomstvisie: de Visie 2030.. U heeft daar vast over gelezen in de krant.. Burgemeesters nemen Visie 2030 in ontvangst.. Op donderdag 8 maart jl.. namen de burgemeesters van Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik de Visie 2030 in ontvangst.. Zij deden dit in hun rol als voorzitter van de gemeenteraden.. In april wordt de Visie 2030 behandeld tijdens de afzonderlijke raadsvergaderingen van de acht gemeenten.. In de periode daarna wordt de regionale visie omgezet in een actieplan.. NL DOET 2012.. (08-03-2012).. Op 16 en 17 maart 2012 steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NL DOET.. Dit is de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds.. Jeugdzorg 2012: opvoeden vanuit eigen kracht met soms een beetje hulp (Harmen Akkerman).. (16-02-2012).. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten financieel en bestuurlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg.. Nu ligt die verantwoordelijkheid nog voor een groot deel bij de provincies.. Het wordt een heel grote operatie.. Gemeenten, ook Giessenlanden, moeten zorgen dat ze klaar zijn om het stokje over te nemen.. In de Alblasserwaard Vijfheerenlanden organiseren we de jeugdzorg in regionaal verband.. Ik vertel u graag hoe wij dat willen gaan doen.. Vrijwilligers gezocht!.. (09-02-2012).. Sinds 2009 organiseert de gemeente Giessenlanden het Preventief Huisbezoek 75+in samenwerking met Stichting Welzijn.. De doelstelling van dit bezoek is het opsporen van knelpunten die mensen ervaren bij het ouder worden en waar mogelijk een oplossing zoeken.. Feestelijke opening brede school Arkel.. Afgelopen vrijdag 3 februari werd de nieuwe brede school in Arkel officieel geopend.. Wethouder Harmen Akkerman opende de school ’s morgens vroeg onder toeziend oog van alle leerlingen.. Via vele kinderhanden bereikte een grote sleutel hem waarna hij de versierde deur van de school opende.. De kinderen namen deze ochtend aan veel leuke workshops deel zoals: cupcakes bakken, beautysalon, sport & spel, techniek, bloemschikken etc.. Inspraakmiddag Biggentuin Hoornaar groot succes.. Op woensdagmiddag 1 februari was het erg druk in de brandweerkazerne in Hoornaar.. Niet met brandweerlieden, maar met kinderen en hun moeders.. Zij waren uitgenodigd om met de gemeente Giessenlanden mee te denken over de herinrichting van de Biggentuin, de speeltuin bij de Oudendijk in Hoornaar.. Seniorenraad Giessenlanden.. Start gewijzigd strooien.. (08-02-2012).. Met ingang van het nieuwe winterseizoen zal de gemeente Giessenlanden bij gladheid alleen op de wijkontsluitende wegen en de hoofdwegen strooien.. Er wordt niet meer op straten in de wijken gestrooid.. Tot op heden was het gebruikelijk om meer wegen te bestrooien.. Het strooien op wegen die niet intensief worden bereden is echter niet efficiënt.. Vastgesteld bestemmingsplan Wozoco Hoornaar.. (06-02-2012).. Een vitaal perspectief voor ruimtelijke ordening.. (02-02-2012).. In november presenteerde het college de toekomstvisie ‘Een vitaal perspectief’.. In deze visie komen verschillende beleidsterreinen aan de orde waaronder ruimtelijk ordening.. Als verantwoordelijk wethouder wil ik u graag wat meer vertellen over een onderdeel hiervan, namelijk onze bestemmingsplannen.. Unieke samenwerking tussen twaalf gemeenten voor beheer openbare verlichting.. (16-01-2012).. Twaalf gemeenten hebben de krachten gebundeld om het onderhoud en het administratief beheer van de openbare verlichting samen te regelen via de gemeenschappelijke regeling Bureau OVL Lek-Merwede dat per 1 januari 2012 van start is gegaan.. Impressie Nieuwjaarsontmoeting 2012.. (13-01-2012).. De Giessenlandse nieuwjaarsontmoeting 2012 was goed bezocht.. Ruim 250 gasten mochten we welkom heten in de Til in Giessenburg.. Mede dankzij Marc van Laere Producties uit Hoogblokland en diverse ondernemers en verenigingen uit Giessenburg was het een gezellige avond, waar het uitwisselen van nieuwjaarswensen, kennismaken en bijpraten met bestuurders, leden van de raad en andere Giessenlanders centraal stond.. AWBZ naar Wmo? We hebben elkaar nodig! (Wout de Jong).. (12-01-2012).. In politiek Den Haag is iedereen het er over eens dat enkele onderdelen van de AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo.. De gedachte hierachter is dat deze decentralisatie kansen biedt om de ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie -de Wmo- dichter bij de burger te organiseren.. “Gemeenten, zo zegt het Rijk, zijn in staat de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren.. Buurtsport anders georganiseerd.. In het afgelopen jaar hebben de jongerenwerkers van de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland in opdracht van de gemeente Giessenlanden buurtsport activiteiten georganiseerd in onze gemeente.. Omdat we het jeugd en jongerenwerk –waar buurtsport een onderdeel van is- anders willen gaan organiseren, zijn er de komende tijd geen buurtsportactiviteiten.. Waterstanden (update vrijdag 6 januari).. (05-01-2012).. Rijkswaterstaat, Waterschappen en Veiligheidsregio volgen de waterstanden nauwlettend.. Inwoners wordt geadviseerd de berichtgeving van onder meer de eigen gemeente,.. de waterschappen.. en.. de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.. te volgen.. MolenHopper wijzigt reizigerstarieven 2012.. (16-12-2011).. De reizigerstarieven voor de MolenHopper worden met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd.. De tarieven worden jaarlijks aangepast conform de stijging van de tarieven in het gewone openbaar vervoer.. In de MolenHopper gelden vier verschillende tarieven.. Regelgeving (Jan de Groot).. (15-12-2011).. Nederland is een klein land en tevens een van de dichtstbevolkte landen op de wereld.. Als inwoner vervult het me met trots dat Nederland tot de sterkste economieën behoort.. De economie is immers de drager van onze welvaart.. Het is dan ook van groot belang dat het bedrijfsleven, als motor hiervan, zich kan ontwikkelen en blijft innoveren.. Conceptovereenkomst azc Gorinchem.. De gemeente Gorinchem heeft een conceptovereenkomst met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) over de mogelijke komst van een azc naar Gorinchem toegezonden aan de raad.. Het Gorcumse college geeft daarbij aan dat het van mening is dat in de conceptovereenkomst recht wordt gedaan aan de voorwaarden die de gemeente eerder aan zo’n overeenkomst had gesteld.. Koers houden (Harmen Akkerman).. (08-12-2011).. Kent u dat? Wandelen in de mist? Dat hebben we pas geleden veelvuldig kunnen doen.. Het geeft een bijzondere sfeer, want je loopt in een heel kleine wereld.. Een kleine cirkel met vage grenzen.. Dingen die iets verder weg staan, daar zie je hooguit wat contouren van.. Wat zich achter die vage contouren bevindt weet je meestal wel maar zie je niet.. En als je een stuk verder bent gelopen dan zie je de dingen waarvan je wist dat ze zouden komen heel scherp.. A27: de verbreding met een smalle beurs.. (24-11-2011).. Begin december wordt in de Tweede Kamer als het goed is definitief vastgesteld hoeveel geld er voor de verbreding van de A27 wordt uitgetrokken.. Daar ging nogal wat aan vooraf.. Huisnummer, zorg voor goede zichtbaarheid!.. Voor de postbode, pakketdienst en uw visite is een goede zichtbaarheid van uw huisnummer erg handig.. Voor de ambulance, brandweer of andere hulpdiensten kan het snel vinden van een bestemming zelfs van levensbelang zijn.. Online afspraken maken.. (17-11-2011).. Vanaf heden is het mogelijk via internet een afspraak te maken met de gemeente Giessenlanden.. Voorlopig geldt deze digitale mogelijkheid alleen voor diensten en producten van Burgerzaken, Wmo en Bouwen en Wonen.. U kunt bijvoorbeeld zelf online een afspraak inplannen voor het aanvragen van een paspoort of voor een gesprek met het Wmo-loket.. Ook kunt u zelf inplannen wanneer u een bestemmingsplan wilt komen inzien.. Hierdoor behoren lange wachttijden voor het loket tot de verleden tijd.. Start Centrum voor Jeugd en Gezin.. Op vrijdag 11 november gaf wethouder Harmen Akkerman het startsein voor het Centrum van Jeugd en Gezin in Giessenlanden.. Met hulp van één van de aanwezige peuters lanceerde hij de website.. www.. cjgav.. , waar ouders terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien.. 3e Giessenlandse veteranenbijeenkomst was weer een succes!.. Op maandag 14 november 2011 is de 3e Giessenlandse veteranenbijeenkomst georganiseerd.. Zo’n 60 veteranen met eventuele partners waren deze middag getuigen van de officiële overdracht van de 14-meiherdenking Schelluinen door de Koninklijke Landmacht aan obs Het Tweespan te Schelluinen en gemeente Giessenlanden.. Inloop Centrum voor Jeugd en Gezin geopend.. (09-11-2011).. Tussen 11 en 28 november wordt in de verschillende gemeenten van de regio AV een inlooppunt van het CJG geopend.. Het eerste lanceringsmoment van Centrum voor Jeugd en Gezin Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (CJG AV) is op vrijdag 11 november in Het Bruisend Hart, Dirk IV-plein 32 in Hoornaar.. Herinnering Woonwensenonderzoek.. (21-10-2011).. Een gedeelte van de inwoners van Giessenlanden heeft onlangs een brief ontvangen met het verzoek om mee te werken aan een onderzoek naar woonwensen.. Door uw woonwensen in beeld te brengen, kunnen wij daar rekening mee houden in onze plannen bij nieuwbouw en de aanpak van woonwijken.. Helder licht aan het einde van de tunnel.. (13-10-2011).. Vaak wordt ons gevraagd waarom Giessenlanden moet bezuinigen, gezien de opbrengst van de verkoop van het woningbedrijf.. Een zeer begrijpelijke vraag.. Want geld genoeg op de bank en tegelijkertijd moeten bezuinigen, daar zit iets tegenstrijdigs in.. Bovendien: een gemeente hoort geen bovenmatige reserves te hebben.. Dan onthoud je de gemeenschap voorzieningen waar op de een of andere manier wel voor betaald is.. Mijn reactie op dit soort vragen is: Giessenlanden geeft te veel uit.. Seniorenraad online.. (06-10-2011).. Met het intypen van.. seniorenraadgiessenlanden.. ging deze website online.. De handeling werd verricht door wethouder Wout de Jong, die o.. a.. ouderenzaken in zijn portefeuille heeft.. Burgemeester Els Boot was een aandachtig toeschouwer.. Ideeën komen van de grond, nu de samenwerking nog.. (29-09-2011).. Als college hebben we een pittige opgave: jaarlijks € 500.. 000 bezuinigen op subsidies en voorzieningen.. Maar we bezinnen ons ook op de toekomst.. Wat er nu aan voorzieningen is, was er 25 jaar geleden ook.. Maar past dat nog steeds bij ons? De discussie nadert het einde van de tweede ronde; de dorpen zijn nu zelf aan het woord en geven aan hoe zij de toekomst zien.. Hun ideeën zijn tot nu toe heel verrassend, maar ook heel verschillend.. Op woensdag 21 september 2011 heeft burgemeester Els Boot tijdens een naturalisatieceremonie een nieuwe Nederlander welkom geheten in de gemeente Giessenlanden.. Na het uitspreken van de verklaring van verbondenheid kreeg mevrouw M.. F.. Hoekstra-Cambré uit België de bevestiging tot verkrijging van het Nederlanderschap uitgereikt.. Giessenlanden en Betonson tekenen intentieverklaring.. Op 29 september ondertekenen wethouder de Jong en de heer Buitendijk, directeur juridische en personele zaken van Betonson B.. V.. een intentieverklaring rond de herontwikkeling van locatie Betonson in Arkel.. Hierin geven de partijen de intentie aan te willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de locatie van deze voormalige betonproductenfabriek te herontwikkelen.. Nieuw gebruik- oud gebouw (Jan de Groot).. (08-09-2011).. Deze titel geeft het thema van de Open Monumentendag 2011 weer en is op verschillende manieren van toepassing op monumenten in Giessenlanden.. Zaterdag 10 september kunt u veel monumenten met een herbestemming gaan bekijken tijden de monumentendag.. Dit gegeven inspireert me om daar het een en ander over te schrijven.. Bereikbaarheid gemeentehuis weer normaal.. (07-09-2011).. De problemen met de telefooncentrale van het gemeentehuis zijn opgelost.. We zijn weer bereikbaar via de.. normale gegevens.. Met DigiD inloggen bij gemeente Giessenlanden veilig.. (05-09-2011).. Zoals u in het nieuws heeft kunnen zien is de veiligheid van sommige overheidswebsites momenteel niet gegarandeerd omdat een leverancier van certificaten (DigiNotar) is gehackt.. Gemeente Giessenlanden neemt haar veiligheidscertificaat niet af bij DigiNotar.. Dit betekent dat inloggen via DigiD op onze website gewoon veilig is.. Open Monumentendag 2011.. Nieuw gebruik – Oud gebouw.. Op zaterdag 10 september 2011 heeft u van 10.. 00 tot 16.. 00 uur gratis toegang tot verrassende monumenten met een nieuwe bestemming in Giessenlanden.. Wethouder De Groot zal tijdens deze landelijke Open Monumentendag om 10.. 00 uur als eerste een bezoek brengen aan het eerste monument op de route.. Op dit voormalig boerenbedrijf aan Kerkeind 9 in Arkel zal hij de pony aan de roskarnmolen aan het werk zetten.. Hoe veilig is uw woning?.. (30-08-2011).. Op donderdag 29 september 2011 organiseert de gemeente Giessenlanden in samenwerking met de politie een inbraakpreventiebijeenkomst.. Het doel van de avond is om het aantal woninginbraken terug te dringen.. De avond begint om 19.. 30 uur in het gemeentehuis in Hoornaar.. De Halte.. (25-08-2011).. Het seizoen 2011-2012 gaat weer van start! Jongeren uit Giessenburg van 12 tot 18 jaar zijn van harte welkom tijdens onze inloop.. Iedere donderdagavond van 19.. 00 - 21.. Met elkaar een potje poolen, gamen of computeren.. Voorzieningen in Giessenlanden: denkt u weer mee?.. (18-08-2011).. Lees alles over de voorzieningen op.. deze pagina.. Twitter.. (03-08-2011).. Sinds enige tijd heeft de gemeente een eigen twitteraccount.. Dit was oorspronkelijk GGiessenlanden omdat het account Giessenlanden (zonder extra G) op dat moment niet beschikbaar was.. Inmiddels is het account Giessenlanden wel beschikbaar.. Daarmee komt het oude adres GGiessenlanden te vervallen.. Toekomstbestendig Giessenlanden: ideeën uitwerken.. (21-07-2011).. In mei en juni zijn zes bewonersavonden gehouden over de voorzieningen in de gemeente.. Tijdens deze bijeenkomsten hebben inwoners ideeën.. naar voren gebracht.. KlantContactCentrum aangepast voor slechthorenden.. De gemeente vindt het belangrijk om ook slechthorenden goed van dienst te kunnen zijn.. Er is daarom besloten in het KlantContactCentrum van de gemeente een magnetische ringleiding aan te leggen.. Door het hoortoestel op de ‘T’-stand te zetten, wordt een ‘stille ruimte’ gecreëerd.. Werkzaamheden Stationsweg Arkel.. (11-07-2011).. De werkzaamheden aan de Stationsweg (fase 2) duren 1 dag langer dan gepland.. Daarom blijft op maandag 11 juli de Stationsweg nog gesloten en blijft de omleidingroute van kracht.. Prijsuitreiking filmcontest.. (30-06-2011).. In de afgelopen maanden heeft de gemeente geprobeerd een beter beeld te krijgen van wat er leeft bij jongeren in Giessenlanden.. Jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar konden een promotietour in de dorpen bezoeken en meedoen aan de filmcontest ‘Hoe beleef jij je weekend’? De actie werd op dinsdag 28 juni afgesloten tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis.. De Overburen.. Vanaf 22 juni zijn ‘De Overburen’ weer actief in Giessenlanden.. De Overburen is de vrijwillige hulpdienst voor kleine klusjes, voor mensen die tijdelijk even geen beroep kunnen doen op hun eigen buren, familie of kennissen.. Seniorenraad Giessenlanden op zoek naar bestuurslid.. (23-06-2011).. Het bestuur van de Seniorenraad Giessenlanden is op zoek naar een enthousiast bestuurslid (m/v).. Gemeentehuis gesloten maandag 13 juni.. (07-06-2011).. Op 2.. Pinksterdag (maandag 13 juni) is het gemeentehuis gesloten.. Kijk voor de actuele openingstijden op.. Openbare bloembakken.. (24-05-2011).. De gemeente Giessenlanden moet ook op het openbaar groen in de gemeente bezuinigingen.. Onder andere de bloembakken zijn een flinke kostenpost waar we nu kritisch naar kijken.. Het onderhoud (inplanten en water geven) van de bloembakken is arbeidsintensief en daardoor duur.. Veel inwoners is het al opgevallen dat de meeste bloembakken er momenteel niet fraai bij staan.. Droogte.. (23-05-2011).. Door de aanhoudende droogte is het mogelijk dat er een vieze geur uit de straatkolken komt.. Een oplossing voor dit probleem is om 2 à 3 emmers water in de kolk te legen.. Mayday, mayday (Wout de Jong).. (18-05-2011).. Als wethouder economische zaken én wethouder sociale zaken zie ik de laatste weken macro-economische ontwikkelingen op me afkomen die me zéér ongerust maken.. Ik geef u een paar voorbeelden:.. Vrijheid (toespraak burgemeester Els Boot tijdens 4 mei-herdenking).. (12-05-2011).. De ouderen onder u kennen hem nog wel: Reinhard Mey.. De componist en liedjesschrijver.. Zijn liedjes worden gekenmerkt door eenvoudige woorden en muziek.. In combinatie met zijn mooie stem is elk liedje van hem een sprankelende waterval, vol van gevoel dat hij over zijn luisteraars uitstort.. In een van zijn liedjes getiteld “Boven de Wolken”, zingt hij over een vriendin die hij wegbrengt naar het vliegveld.. Maar het liedje gaat niet over afscheid.. Terwijl hij het opstijgende vliegtuig nakijkt, denkt hij aan de wereld boven de wolken.. Het refrein gaat als volgt:.. Schoolvervoer.. (04-05-2011).. De gemeente Giessenlanden kent een “Verordening Leerlingenvervoer”.. Op grond van deze verordening kunnen ouders van leerlingen die een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs bezoeken.. in bepaalde gevallen.. een tegemoetkoming ontvangen in de vervoerkosten van hun schoolgaande kinderen.. LekWaalFM.. De gemeente Giessenlanden heeft geen eigen lokale omroep.. Door de samenwerking met de gemeenten Leerdam en Zederik zijn er ook contacten ontstaan tussen de streekomroep LekWaalFM en Giessenlanden.. Herdenken in Schelluinen (column burgemeester Els Boot).. (28-04-2011).. Op de Berkenlaan in Schelluinen staat een klein, onopvallend monument.. Als je de tekst leest, zie je een aantal namen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen.. Jaarlijks herdenken de inwoners van Schelluinen de slachtoffers van die oorlog.. Daar is het een goede plek voor.. Activiteiten Koninginnedag en 4 / 5 mei.. (26-04-2011).. Hieronder treft u een overzicht aan van de activiteiten in Giessenlanden op Koninginnedag en op 4 en 5 mei.. Laat uw mening horen! (Harmen Akkerman).. (14-04-2011).. Waar het hart vol van is stroomt de mond van over.. Dat gebeurt ook mij.. Ik was onder de indruk van de ontluikende natuur en de prachtige omgeving.. Daar schreef ik dus ook over in mijn vorige column.. Dat leverde veel meer reacties op dan ik had verwacht.. Er zijn veel mensen die genieten van de natuur en de omgeving.. Skatebaan Noordeloos verwijderd.. (01-04-2011).. Raadsvoorstel Subsidies.. De gemeenteraad heeft besloten om vanaf 2012 structureel 170.. 000 euro te bezuinigen op subsidies.. Het college van b en w legt tijdens de raadsinformatieavond van 7 april en de raadsvergadering van 14 april een eerste voorstel voor aan de gemeenteraad.. Extra snelheidscontroles.. (24-03-2011).. Veel automobilisten ontwijken de stoplichten bij de in aanbouw zijnde rotonde op de N216 bij Schelluinen.. Deze automobilisten kiezen een alternatieve route van en naar Giessenburg, waardoor onder andere het verkeer is toegenomen op de Kerkweg en de Parallelweg.. Hoe beleef jij je weekend?.. (17-03-2011).. Wat doen Giessenlandse jongeren in het weekend? Om dit te weten te komen organiseert de gemeente een filmcontest voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar, woonachtig in Giessenlanden.. De jongeren kunnen leuke prijzen winnen met hun weekend-filmpje.. De gemeente raakt op de hoogte van wat er leeft onder de jeugd in Giessenlanden en kan hierop inspelen met toekomstig beleid.. Werkzaamheden tijdens het broedseizoen.. (03-03-2011).. Wie werkzaamheden uitvoert, heeft een gedeelte van het jaar te maken met de bescherming van broedvogels.. In het broedseizoen zijn vogels extra gevoelig voor verstoring.. Ze hebben al hun energie nodig voor voortplanting en het grootbrengen van de jongen.. Tijdens werkzaamheden worden ze vaak ongemerkt en  ...   burgemeester Els Boot.. Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing 2010.. (05-03-2010).. Op woensdag 3 maart 2010 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.. In onze gemeente hebben 7093 mensen een geldige stem uitgebracht ten opzicht van 7996 in 2006.. Dat is 64,8% van het totaal aantal stemgerechtigden in Giessenlanden.. In 2006 was dit 73,6%.. WOZ-waarde.. (04-03-2010).. Waardeontwikkelingen woningmarkt in relatie tot de WOZ-waarde.. Deze week ontvangen alle woningeigenaren de aanslag gemeentelijke heffingen in de bus.. Op deze aanslag vindt u ook de waardering van uw woning die door de gemeente is bepaald in overeenstemming met de regels van de ‘Wet waardering onroerende zaken’ (Wet WOZ).. Dat betekent dat de WOZ-waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen in de gemeente.. De Wet schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2010 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau van uw woning op 1 januari 2009.. Speelvoorziening Hoogblokland.. Zeer binnenkort starten de werkzaamheden voor de bouw van de speelkooi aan de Schoolstraat in Hoogblokland.. Op maandag 8 maart begint de aannemer met de eerste werkzaamheden aan de ondergrond.. Tijdens een inloopavond eind 2009 zijn de plannen gepresenteerd aan de inwoners van Hoogblokland.. Telefonie.. (26-02-2010).. Sinds enkele dagen hoort u een kort keuzemenu als u belt naar het algemene telefoonnummer (0183) 583838 van de gemeente.. Via het keuzemenu kunt u aangeven waarvoor u belt: Burgerzaken, Wmo-loket Giessenlanden of de receptie.. Op deze manier kunnen wij u sneller en gerichter telefonisch van dienst zijn.. Dorpsavond Noordeloos.. (18-02-2010).. Op 27 januari 2010 organiseerde Dorpsberaad Noordeloos voor de tweede keer een dorpsavond.. Ondanks de gladheid was de opkomst goed, en praatten zo’n 60 Noordelozers over de toekomst van hun dorp.. De tweede dorpsavond stond vooral in het teken van de lange termijn, want de aandachtspunten voor korte termijn waren een half jaar eerder al aan bod gekomen.. Brug Noordeloos in oude glorie hersteld.. Op woensdag 17 februari legden wethouder Hans Freije en de heer Meine Mollema van de Historische vereniging de laatste hand aan de brug in Noordeloos.. Deze brug, in de volksmond “Buurtse brug” genaamd, is hiermee officieel in oude glorie hersteld.. De brug is al enige tijd in gebruik, maar de laatste werkzaamheden konden door de weersomstandigheden niet eerder plaatsvinden.. Bomen Kanaaldijk Arkel.. Al jaren geven de essenbomen langs de Kanaaldijk in Arkel overlast aan omwonenden.. Daarnaast zijn sommige bomen ziek en slecht ontwikkeld.. Om dit probleem op te lossen zijn door Waterschap Rivierenland de afgelopen jaren verschillende maatregelen onderzocht en toegepast.. Waaronder chemische- en biologische bestrijding van bladluizen en snoeien.. Verbreding A27: een kans of een bedreiging?.. (11-02-2010).. Als het aan minister Eurlings en de omliggende gemeenten ligt, gaat in 2013 de spa de grond in voor de verbreding van de A27.. Startlocatie is waarschijnlijk de Merwedebrug, dè bottleneck die garant staat voor een hoge klassering in de ‘file top 10’.. Verkiezingsdebat.. Op 1 februari vond het verkiezingsdebat Giessenlanden plaats.. Degenen die niet op de avond aanwezig konden zijn, kunnen het volledige debat online bekijken op.. Wilt u het debat op dvd ontvangen? Dan kunt u deze voor 10 euro bestellen.. Neem voor meer informatie contact op met de griffier via tel.. 0183-583838 of.. griffier@giessenlanden.. GBA-audits.. Het college van burgemeester en wethouders laat eens per drie jaar de technische en administratieve inrichting en werking en de beveiliging van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) controleren.. Deze audits zijn in september 2009 uitgevoerd door een door de minister van Binnenlandse Zaken aangewezen auditinstelling.. Op grond van artikel 120a lid 3 maakt het college bekend dat de gemeente Giessenlanden de audits met goed resultaat heeft afgerond.. Op alle onderdelen voldoet de kwaliteit aan de gestelde normen.. Voorleesdagen.. (28-01-2010).. Op woensdag 20 januari heeft wethouder Wout de Jong voorgelezen op OBS Het Tweespan in Giessenburg in het kader van de Nationale Voorleesdagen (20-1-2010 t/m 30-1-2010).. Ook bibliotheken en boekhandels organiseren gedurende deze dagen activiteiten rond voorlezen.. Vrijwilligersactie NL DOET.. Op 19 en 20 maart 2010 wordt de grootste vrijwilligersactie van Nederland gehouden.. U kent deze actie wellicht als Make A Difference Day (MADD), maar vanaf nu heet het: NL DOET.. Met deze landelijke actie zetten zij de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeren ze iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.. Succes Open Eettafel.. (21-01-2010).. Op woensdag 13 januari namen burgemeester Els Boot en wethouder Hans Freije deel aan de Open Eettafel in Schelluinen.. De Open Eettafel in Schelluinen, Hoornaar, Hoogblokland en Noordeloos is altijd al een druk bezochte activiteit, maar voor 13 januari had een recordaantal van 150 deelnemers zich aangemeld.. Dit jaar is alweer het derde seizoen van de Open Eettafel.. Voor vele (alleenstaande) ouderen uit de gemeente een uitje om naar uit te kijken.. Bijeenkomst voor kaasmakers.. Lahoussine Ait Chitt is geboren en getogen in Marokko maar woont inmiddels al ruim 25 jaar met zijn Nederlandse vrouw en kinderen in Giessenburg.. Lahoussine zet zich in voor de integratie van Marokkaanse Nederlanders.. Daarnaast probeert hij zoveel een bijdrage te leveren aan het Marokkaanse dorp waar hij oorspronkelijk vandaan komt.. Een voorbeeld hiervan is de kaasmakerij die hij in zijn dorp in Marokko wil starten.. ZWERFAFVAL? Mooi niet!!!.. (20-01-2010).. Op maandagochtend 11 januari werd, onder tromgeroffel van enthousiaste leerlingen van O.. B.. S.. de Lingewaard, de aftrap gegeven van het project ‘Zwerfafval? Mooi niet!!!’.. Hennephandel in Schelluinen.. (18-01-2010).. In de afgelopen periode is door de politie Zuid Holland-Zuid en het OM een grootschalig onderzoek gedaan naar hennepteelt, handel en witwaspraktijken in Schelluinen.. Op maandag 18 januari heeft de politie 7 panden doorzocht en 5 aanhoudingen verricht.. Nieuwjaarstoespraak burgemeester Els Boot.. (08-01-2010).. Op donderdag 7 januari vond de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente plaats.. Na Hoogblokland, Giessen-Oudekerk en Noordeloos was dit jaar Schelluinen aan de beurt.. In samenwerking met inwoners uit dit dorp was een afwisselend programma samengesteld.. Met ruim 200 aanwezigen was het een gezellige bijeenkomst.. Op deze pagina vindt u een impressie.. Gladheidsbestrijding.. (05-01-2010).. Door het aanhoudende winterweer krijgen gemeenten nog steeds een beperkte hoeveelheid strooizout geleverd.. Giessenlanden beschikt op dit moment nog over voldoende strooizout om de meeste wegen begaanbaar te houden.. Maar we zullen extra zuinig moeten blijven omgaan met de voorraad die we tot onze beschikking hebben.. Column Els Boot: Hoop geeft vleugels.. (24-12-2009).. Mijn man en ik brengen onze zomervakanties graag door in Griekenland.. Op weg daar naar toe, passeren we vele grenzen: Duitsland, Oostenrijk, Slovenie, Kroatie en tot slot Servië en Macedonië.. En hoe vluchtig ook; soms zijn de beelden heel indrukwekkend.. Met name de reis door de laatste twee landen blijft ons altijd lang bij.. De verschrikkelijke armoede die je daar ziet, is verpletterend.. Q-koorts.. (23-12-2009).. In een aantal dorpen in onze gemeente is door het ministerie van LNV een brief verspreid waarin staat dat op een melkgeitenbedrijf in de buurt Q-koorts is vastgesteld.. Voor alle duidelijkheid willen wij u melden dat deze brief is verzonden in verband met het geval van Q-koorts in Goudriaan, dat onlangs bekend is gemaakt.. In onze gemeente zijn op dit moment geen bedrijven besmet met de Q-koorts.. Actualisatie van de begraafplaatsadministratie.. (18-12-2009).. Gemeente Giessenlanden is al enige tijd bezig met het actualiseren van de begraafplaats-administratie.. Rechthebbenden van de graven die zijn uitgegeven met een grafrecht voor onbepaalde tijd hebben hierover een brief ontvangen.. 50plusnetzhz.. (10-12-2009).. Voor de 50-plussers in onze regio is de site.. 50plusnetzhz.. gelanceerd.. Vijftigplussers kunnen zich gratis aanmelden en in contact komen met leeftijdgenoten, om samen op pad te gaan of iets te doen.. Ook is het mogelijk om via deze site een club op te richten.. Het Nationaal Gezondheidsinstituut (NIGZ) heeft de landelijke website 50plusnet opgezet en zij hebben ondertussen al 23.. 000 deelnemers.. Als u zich snel aanmeldt heeft u kans een kookworkshop of een tennisclinic te winnen.. Kijk voor meer info op.. Graafwerkzaamheden.. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het Ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de ‘Grondroerdersregeling’.. Deze wet is op 1 juli 2008 in werking getreden.. Huurders aller dorpen, verenig u!.. Bijna een jaar zijn de huurwoningen van gemeente Giessenlanden in het bezit van woningcorporatie Kleurrijk Wonen.. Als één van de belangrijkste besluiten van de afgelopen raadsperiode werd in de laatste gemeenteraadsvergadering van 2008 het convenant getekend.. Een historisch moment voor Giessenlanden en de voormalige gemeentes.. Veteranenbijeenkomst.. De eerste veteranenbijeenkomst in Giessenlanden was een groot succes.. Ruim 40 veteranen en hun partners maakten tijdens deze bijeenkomst hun opwachting.. Overgewicht bestrijden, een zaak van de overheid?.. (27-11-2009).. "Gemeenten moeten veel meer doen om hun jongeren gezond te houden.. ".. Zo kopte een aantal kranten afgelopen weekend.. Het bekende ex-kamerlid Paul Rosenmöller van het Convenant Overgewicht, riep de politieke partijen op dit onderwerp op de agenda te zetten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.. Volgens Rosenmöller lijkt het overgewicht zich bij volwassenen te stabiliseren.. Bij de jeugd neemt het overgewicht volgens hem nog steeds toe.. En daarmee ook de kans op allerlei ziekten.. Dag van de Mantelzorg.. (20-11-2009).. Op de dag van de mantelzorg op 12 november genoten de Giessenlandse mantelzorgers van een boottocht over de Giessen.. Website Giessenlanden verbeterd.. (19-11-2009).. Uit de publicatie van de zogenaamde ‘Overheid.. nl Monitor’ op 10 november 2009 blijkt dat Giessenlanden wederom is gestegen in de ranglijst.. Giessenlanden staat nu op de 265ste plaats.. en scoort hierdoor het hoogst in vergelijking tot de gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.. Online cursus “Kopstoring”.. voor jongeren met een psychisch zieke ouder.. In Nederland groeien zo’n 600.. 000 jongeren tussen de 12 en 22 jaar op met een vader of moeder die psychische problemen hebben.. Voor deze jongeren is een speciale interactieve website gemaakt, www.. kopstoring.. Eén van de mogelijkheden van de site is het volgen van een chatcursus.. De chatcurcus is gericht op het voorkomen van problemen, en is dus geen therapie of behandeling.. Iedere maand start een cursus waaraan jongeren kunnen deelnemen van 16 tot 25 jaar.. Het grote voordeel van deze cursus is dat er geen wachtlijst is en de jongeren anoniem kunnen deelnemen aan de cursus.. Algemene beschouwingen fracties.. (16-11-2009).. Hieronder kunt u de algemene beschouwingen over de Programmabegroting 2010 downloaden.. Informatie over vaccinaties tegen Nieuwe Influenza A(H1N1).. De overheid heeft besloten dat de volgende personen worden ingeënt tegen Nieuwe Influenza (H1N1), beter bekend als de Mexicaanse griep: - kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en - familieleden van zuigelingen van 0-6 maanden.. Klik op deze link voor meer informatie.. Afschaffing gratis identiteitskaart voor 14-jarigen.. (06-11-2009).. Iedereen van 14 jaar en ouder zich kunnen identificeren.. Het identificeren kan met een officieel bewijs zoals een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een rijbewijs.. Veel jongeren kiezen voor een Nederlandse identiteitskaart vanwege het kleine formaat.. Onlangs zijn inwoners van Arkel via de gemeentepagina en tijdens een inloopavond geïnformeerd over de oplossing van Waterschap Rivierenland in verband met essenbomen aan de Kanaaldijk te Arkel.. Al jaren geven deze bomen overlast aan omwonenden.. Nieuwsbrief woon-zorgcomplexen.. (22-10-2009).. Deze week ontvangen alle huishoudens in Giessenlanden een nieuwsbrief over de woon-zorgcomplexen die in Giessenburg en Hoornaar worden gebouwd.. Wethouder Hans Freije en Tjapko van Dalen, directeur van KleurrijkWonen vertellen wat zij van deze ontwikkelingen vinden.. Daarnaast komt de klankbordgroep aan het woord.. Verder vindt u in deze nieuwsbrief meer informatie over de zorgaanbieder met wie de gemeente en KleurrijkWonen een overeenkomst heeft gesloten voor de zorg in de complexen.. Burgerpanel officieel van start.. (16-10-2009).. Op 7 oktober 2009 is het Burgerpanel Dienstverlening officieel van start gegaan na de officiële aftrap door burgemeester Els Boot.. Door de inzet van het burgerpanel wil de gemeente de dienstverlening van Giessenlanden naar een hoger niveau tillen.. Het burgerpanel zal de gemeente vanuit het perspectief van de inwoner van advies voorzien.. Mantelzorg.. (24-09-2009).. Veel mensen vinden het heel gewoon om te zorgen voor hun zieke partner, buurvrouw of familielid.. Mensen die deze zorg op zich nemen worden ook wel mantelzorgers genoemd.. Zij doen dit kosteloos en zijn zich niet altijd even bewust van deze waardevolle rol.. Als blijk van waardering voor deze inzet biedt de gemeente Giessenlanden haar mantelzorgers een bloemenbon aan.. Opening ‘Nieuwe Wetering’ Noordeloos.. (17-09-2009).. Donderdag 24 september wordt de wijk Nieuwe Wetering in Noordeloos feestelijk geopend.. Dit nieuwbouwproject is een voorbeeld van duurzaam bouwen en verantwoord energiegebruik.. De 28 verschillende type woningen zijn voorzien van energiebesparende installaties en uitgevoerd in duurzame materialen.. Tijdens de officiële opening wordt tevens de straatnaam onthuld door mevrouw Uittenboogaard en wethouder Buddingh’.. Risicowijzer.. Een gewaarschuwd mens telt voor twee en in situaties van nood is dat heel belangrijk.. Een ramp is al erg genoeg; een gedegen voorbereiding kan veel narigheid voorkomen.. Uiteraard werken we er in Giessenlanden hard aan om de veiligheid van alle inwoners te waarborgen.. Maar helaas zijn rampen, zoals een grote brand, een zware storm of watersnood niet altijd te voorkomen.. Juist dan is het van het grootste belang dat we goed zijn voorbereid en weten wat we moeten doen.. Dat geldt voor de gemeente, de politie en de brandweer, maar ook voor u!.. Multifunctionele Speelvoorziening naast obs Den Beemd.. (11-09-2009).. Spelen is voor kinderen erg belangrijk.. Een veilige omgeving met voldoende speelruimte is daarbij essentieel.. Nu het schoolplein bij openbare basisschool Den Beemd kleiner wordt, neemt de speelmogelijkheid voor kinderen af.. Werken aan een betere dienstverlening, samen met u! (column burgemeester Els Boot).. Hoe vaak maakt u gebruik van producten en diensten van onze gemeente? Waarschijnlijk vaker dan u denkt.. Als ik inwoners hier naar vraag dan noemen zij de bekende voorbeelden als de aanvraag van een uittreksel of het vernieuwen van een paspoort of rijbewijs.. Maar toch heeft u veel vaker te maken met gemeentelijke diensten.. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de plantsoenen die de gemeente bijhoudt, het vernieuwen van een schoolplein of een weg die wordt aangepast.. Rookmelders.. (03-09-2009).. Rookmelders mogen in geen enkel huis ontbreken!.. Bij verreweg de meeste branden ontstaat rook.. Deze rook bevat allerlei verbrandingsproducten, waaronder giftige gassen.. Rook is dan ook doodsoorzaak nummer 1 bij brand.. Rookmelders waarschuwen u tijdig voor de gevaren van brand en rook.. Daarom zijn rookmelders van levensbelang.. Open eettafels.. (27-08-2009).. De Open Eettafel is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die het leuk vinden om één keer in de maand gezamenlijk te eten en daarbij andere mensen willen ontmoeten.. De gezelligheid staat hierbij voorop.. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 week van te voren.. (14-08-2009).. Het overkomt ons vandaag of misschien wel morgen.. Je bent tijdelijk niet in staat om zelf een boodschap te doen of iets anders.. Je woont alleen, de kinderen wonen ver weg of zijn op vakantie.. Normaal stap je zelf de deur uit voor een boodschap of je geeft de planten zelf water in de tuin.. Deelnemers burgerpanel gezocht!.. Wilt u bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening van gemeente Giessenlanden? En bent u bereid hier ongeveer twee avonden per jaar over mee te denken? Dan nodigen wij u van harte uit u aan te melden voor het burgerpanel dienstverlening.. Folder over funderingsproblematiek.. (13-08-2009).. De Vereniging van Nederlandse Gemeente en het ministerie van VROM hebben een folder uitgebracht over het herkennen en aanpakken van eventuele funderingsproblemen bij koop en verkoop van een woning’.. Kulturhus Arkel.. (23-07-2009).. Het centrum van Arkel wordt geherstructureerd.. De gemeente wil in het nieuwe centrum een nieuw dorpshuis realiseren.. Het gaat om een zogenaamd Kulturhus: een gebouw dat onderdak kan bieden aan diverse maatschappelijke voorzieningen (welzijn, zorg, cultuur).. Vastgestelde structuurvisie.. (16-07-2009).. Ingevolge artikel 2.. 4 Wet ruimtelijke ordening wordt bekendgemaakt dat de raad in zijn vergadering van 18 december 2008 de locale structuurvisie Giessenlanden Buitengewoon heeft vastgesteld.. In de structuurvisie zijn de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid voor het grondgebied van de ge meente neer gelegd.. De vastgestelde structuurvisie ligt voor een ieder vier weken ter inzage in het ge meen tehuis, afdeling Beheer en Onderhoud.. De structuurvisie staat eveneens ook op.. Vanuit de raad.. Terugblik raad 9 juli 2009.. Gemeentebelangen stelde vragen over de bespeelbaarheid van het trapveld aan de Kerkweg in Giessenburg.. Wethouder de Jong deelde mee dat het trapveld op zeer korte termijn weer bespeelbaar gemaakt wordt.. Uw persoonsgegevens.. (02-07-2009).. In de Gemeentelijke Basisadministratie zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Giessenlanden woont.. Het gaat om o.. adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen.. Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.. Burgerjaarverslag 2008.. (29-06-2009).. Het burgerjaarverslag 2008 is begin juli bij de inwoners van de gemeente Giessenlanden bezorgd.. In dit jaarverslag staat de samenwerking van de gemeente met de inwoners van Giessenlanden centraal.. Hondenpoep in een zak, kleine moeite groot gemak!.. (25-06-2009).. Hondenpoep op speelplaatsen, grasveldjes, op of naast de stoep of in de berm.. Met een vlaggetjesactie op maandag 22 juni vroegen de kinderen in Hoogblokland aandacht voor overlast door hondenpoep.. Het burgerjaarverslag 2008 vindt u deze week weer in de brievenbus.. Weet u nog dat 5 en 6 september 2008 een Amerikaanse schoolbus langs alle dorpen van de gemeente reed? En dat Wouter Bos een bezoek aan Giessenlanden bracht? Fris uw geheugen op door burgerjaarverslag 2008 te lezen.. College bezoekt bedrijven.. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week een werkbezoek gebracht aan twee bedrijven: De Kuiper Noordeloos en Cuveljé Transport.. Het college vindt het belangrijk om te weten wat er in de Giessenlandse bedrijven speelt en heeft daarom besloten om elk jaar een aantal bedrijven te bezoeken.. Opvoedspreekuur.. Graag wil ik mij aan u voorstellen: mijn naam is Ellen Kanselaar en ik ben werkzaam bij Rivas Zorggroep als pedagogisch adviseur.. Eén van mijn belangrijkste taken is het houden van opvoedspreekuren.. Zorg voor Jeugd, Signaleringssysteem van start.. (18-06-2009).. Op 2 juni is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in Giessenlanden ingevoerd.. Met het signaleringssysteem worden problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar vroegtijdig gesignaleerd en geregistreerd.. Kans en krimp (door wethouder Hans Freije).. Waar denkt u aan bij het woord krimp? Wellicht aan een houten deur die ineens niet meer klemt of kleding die per ongeluk te heet gewassen is.. Maar heeft u wel eens gehoord van sociale krimp? Deze vorm van krimp heeft te maken met de tijd die mensen besteden aan vrijwilligerswerk.. Het gaat hierbij dus niet om een toe- of afname van vrije tijd, maar om de daadwerkelijke inzet van uren voor het verenigingsleven en vrijwilligerswerk.. We horen steeds vaker dat mensen steeds minder tijd over hebben voor vrijwilligerswerk.. Alblasser Art Polder Parade.. U heeft er vast al wat over gehoord en gelezen: op 11 en 12 september 2009 vindt een cultureel festival plaats in Hoornaar.. Kunstenaars en artiesten uit de streek, zowel amateurs als (semi)professionals, vertonen hier hun kunsten.. Op vrijdagmiddag wordt er gestart met een gevarieerd cultureel programma voor de bovenbouw van alle lagere scholen uit Giessenlanden: Anuschka Bozo (finaliste van “So you think you can dance”) komt onder andere een dansworkshop geven.. Daarna loopt het programma door in een familieprogramma met allerlei leuke acts.. Eerste Dorpsavond in Noordeloos groot succes!.. (16-06-2009).. Dorpsberaad Noordeloos inventariseert hoe de leefbaarheid van Noordeloos kan worden behouden en verbeterd.. Zij wilden hiervoor graag de mening van hun dorpsgenoten horen.. Op 10 juni jongstleden organiseerden zij daarom in samenwerking met de gemeente een Dorpsavond.. Maar liefst 100 Noordelosers gaven gehoor aan de oproep.. Tijdens de avond werd actief meegedacht en werden vele ideeën aangedragen.. Uitreiking culturele kaart.. (04-06-2009).. OBS De Klim-op uit Hoornaar en OBS De Buurtschool uit Noordeloos doen mee aan het cultuureducatieve project 'De Ontdekking'.. Op 25 mei hebben leerlingen van deze basisscholen op feestelijke wijze een culturele kaart van Giessenlanden aan wethouder Berend Buddingh’ uitgereikt.. (28-05-2009).. Op dinsdag 19 mei gaf Wout de Jong, wethouder Jeugd en Gezin, het startsein voor het eerste opvoedspreekuur.. Tijdens dit opvoedspreekuur in Hoornaar kunnen ouders en verzorgers terecht voor informatie of een persoonlijk advies op het gebied van opgroeien en opvoeden.. Invullen gezondheidsenquête.. (14-05-2009).. Onder het motto; ‘Hoe gezond bent u?’ voert de GGD Zuid-Holland Zuid deze maanden een gezondheidsenquête uit onder de inwoners in de regio.. Tot nu toe heeft de GGD ruim 10.. 000 ingevulde vragenlijsten ontvangen.. Heeft u een vragenlijst ontvangen? Als gemeente hebben wij er belang bij dat u deze lijst invult en opstuurt.. De resultaten van dit onderzoek worden namelijk gebruikt om de gezondheidssituatie in de regio en in Giessenlanden te verbeteren.. Dus doe mee!.. Werkzaamheden Minkeloos.. Vanaf 18 mei zal de toplaag op de asfaltverharding aan de Minkeloos worden aangebracht.. De werkzaamheden zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden in oktober 2008.. Er wordt geprobeerd om de overlast tot een minimum te reduceren.. Meer werkzaamheden.. ….. Na het afronden van de reconstructie aan de Minkeloos zullen op diverse locaties in de gemeente klein asfalt onderhoudswerk plaatsvinden.. Door de strenge winter heeft het asfalt flink geleden.. Daarom zijn er veel locaties waar onderhoud nodig is om te zorgen voor een goed wegdek.. Het klein asfalt onderhoud zal eind mei zijn afgerond.. Eventuele omleidingen worden met borden aangegeven.. De werkzaamheden worden op onderstaande wegvakken in fasen uitgevoerd:.. Nolweg diverse locaties (ernstige oponthoud te verwachten).. Voordijk t.. p.. v.. Centrumplein.. Doetseweg diverse locaties.. Peursumseweg t.. h.. de Rabobank en t.. huisnummer 79.. Wegdeel tussen Giessenbrug en Vlietbrug (volledige afsluiting gedurende 1 dag).. Giessen-Oudekerk.. Kruising Oudkerkseweg met Kloevelaan (volledige afsluiting gedurende 1/2 dag).. Oudkerkseweg diverse reparatievakken.. Kruising Oudkerkseweg met Damseweg.. Dorpsweg t.. huisnummer 16.. Uitreiking recreatieve kaart Giessenlanden.. (07-05-2009).. Op maandag 11 mei reikt Hans Freije, wethouder recreatie en toerisme, de eerste recreatieve kaart ‘Buitengewoon recreëren in Giessenlanden’ uit.. De kaart bevat een plattegrond van Giessenlanden met een overzicht van veel bezienswaardigheden en toeristische activiteiten in de gemeente.. De recreatieve kaart is gemaakt in samenwerking met vrijwilligers en ondernemers uit de gemeente.. (30-04-2009).. Giessenlanden kent een “Verordening Leerlingenvervoer”.. Op grond van deze verordening kunnen ouders van leerlingen die een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een school voor voortgezet onderwijs bezoeken in bepaalde gevallen een tegemoetkoming ontvangen in de vervoerkosten van hun schoolgaande kinderen.. Welstandscommissie.. De raad heeft op 26 maart 2009 besloten om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 de volgende leden van de welstandscommissie te benoemen:.. Dhr A.. van Bergen (voorzitter), dhr ir.. A.. J.. Jansen (secretaris) en dhr C.. M.. Faling.. Deze benoeming geldt voor een periode van drie jaar.. Nieuwe Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse griep).. (28-04-2009).. Sinds april is er een nieuw griepvirus bekend, Nieuwe Influenza A (H1N1)(voorheen Mexicaanse griep).. De meest actuele informatie over Nieuwe Influenza A (H1N1) vindt u op de websites van WHO, de GGD en het RIVM.. Drie koninklijke onderscheidingen.. Op woensdag 29 april reikte burgemeester Els Boot koninklijke onderscheidingen uit aan De heer Slob uit Noordeloos, De heer De Leeuw uit Hoornaar en mevrouw Vogel-den Toom uit Schelluinen.. Fotocabine.. (09-04-2009).. In de hal van het gemeentehuis kunt u gebruik maken van een fotocabine.. Hier kunt u de benodigde foto’s maken voor reisdocumenten of rijbewijs.. Dit is echter een zelfbedieningsapparaat.. Voor kinderen onder de 6 jaar en voor mensen langer dan 1,95 m is het apparaat niet geschikt.. U kunt voor service en begeleiding beter terecht bij een vakfotograaf.. Crisis (column burgemeester Els Boot).. (02-04-2009).. Als je de krant openslaat of de televisie aanzet, dan kun je niet om de crisis heen.. Sombere berichtgeving over banken die omvallen, faillissement van bedrijven, werkloosheid, etc.. Ons kabinet onderhandelt over maatregelen om onze economie op gang te brengen en onze koopkracht op peil te houden.. Vierde plaats voor Giessenlanden.. (16-03-2009).. In de ranglijst van best presterende gemeenten is de gemeente Giessenlanden op de vierde plaats geëindigd.. De ranglijst is samengesteld op basis van een onderzoek onder de inwoners van 151 van de 441 gemeenten in Nederland..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=15&fontsize=12
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Actueel | Persberichten
  Descriptive info: Persberichten.. Overzicht van alle persberichten van de gemeente Giessenlanden:.. O2A5 en gemeente Giessenlanden starten proef met combinatiefunctionaris.. Rien Boom Transport, Cuveljé Transport, ROM-S en de gemeente Giessenlanden hebben overeenstemming bereikt over de verplaatsing van de twee Giessenlandse transportondernemingen.. Rien Boom Transport verplaatst zijn vestiging op bedrijventerrein De Vort in Noordeloos naar Transportcentrum Schelluinen-West.. Vervolgens verhuist Cuveljé Transport zijn tweede vestiging aan de Dorpsweg naar de leeggekomen plek op het bedrijventerrein.. Hierdoor hoeven de vrachtwagens van Cuveljé Transport niet langer door de dorpskern van Hoornaar te rijden.. Kopers beslissen mee over woningbouwproject Schelluinen.. (12-06-2012).. Op dinsdag 12 juni hebben de gemeente Giessenlanden, Adcim en Van den Heuvel Ontwikkeling & Beheer bv de handtekeningen gezet onder een voorstel om de kans op verkoopbaarheid van het woningbouwproject Over de Vliet III te vergroten.. Wethouder De Jong keert terug naar bedrijfsleven.. (11-06-2012).. Wethouder Wout de Jong heeft op 11 juni 2012 zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad van Giessenlanden.. Per 1 augustus 2012 wil hij zich volledig concentreren op zijn functie in het bedrijfsleven.. De CDA-fractie zal mevrouw Elisabeth van Leeuwen-Klink als opvolger voordragen aan de gemeenteraad.. Woningbehoefteonderzoek in gemeente Giessenlanden.. In opdracht van de gemeente Giessenlanden en woningcorporatie KleurrijkWonen heeft het bureau Quintis in 2011 onder de inwoners van de gemeente Giessenlanden een woningbehoefteonderzoek gehouden.. De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald in een uitgebreide rapportage.. Wat opvalt in de uitkomsten van het onderzoek is dat inwoners van Giessenlanden zeer tevreden zijn over het wonen.. Zo geven ze hun woning gemiddeld een 8,1 en de woonomgeving krijgt gemiddeld een 7,8.. 26 april: Uitreiking Koninklijke onderscheiding door burgemeester Els Boot van Giessenlanden.. Op donderdag 26 april reikt burgemeester Els Boot een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.. Keijer uit Hoornaar.. De uitreiking vindt plaats in het Beatrix Theater Utrecht tijdens het vijf jaarlijkse congres van de Koninklijke Metaalunie.. De heer Keijer wordt onderscheiden als: Officier in de Orde van Oranje Nassau.. 27 april: Uitreiking Koninklijke onderscheidingen Giessenlanden.. Op vrijdag 27 april reikt burgemeester Els Boot Koninklijke onderscheidingen uit aan de heer J.. T.. de Bijl en de heer G.. de Jongh uit Giessenburg, de heer J.. Voortman uit Hoogblokland en de heer J.. Slappendel uit Hoornaar.. Zij worden allen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.. De heer H.. Harrewijn uit Giessenburg wordt onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.. De uitreiking vindt plaats in het gemeentehuis van Giessenlanden te Hoornaar.. College presenteert voorstel ‘Leefbaar Giessenlanden’.. (24-04-2012).. Op dinsdag 24 april presenteerde het college van b&w de notitie ‘Leefbaar Giessenlanden’.. Hierin geeft het college aan hoe zij in de komende jaren wil omgaan met maatschappelijke veranderingen en wil zorgen voor een begrotingsevenwicht.. Het uiteindelijk doel is: een financieel gezonde gemeente met een voorzieningenniveau dat ook in de toekomst aansluit op de behoefte van inwoners.. DriveXperience op 21 april bij gemeentewerf in Noordeloos.. (12-04-2012).. Gratis praktijkdag voor jonge automobilisten.. Giessenlandse automobilisten van 18 t/m 24 jaar kunnen op zaterdag 21 april gratis meedoen aan ‘The DriveXperience’.. Dit is een praktische en leerzame praktijkdag voor jonge automobilisten.. De dag wordt gehouden bij de gemeentewerf, De Vort 4 in Noordeloos en vindt plaats van 9.. Burgemeester verbiedt politie uitzetten vluchteling.. (26-03-2012).. Rampzalige gevolgen voor achterblijvend gezin.. HOOGBLOKLAND (gemeente Giessenlanden) – Burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden heeft vandaag besloten de politie te verbieden medewerking te verlenen aan de uitzetting van Rafiq Naibzay uit Hoogblokland.. Bomen (be)leven in Hoornaar.. Kinderen uit de groepen 8 van CBS Samen op Weg en OBS Klim-Op planten tijdens de Boomfeestdag op 21 maart samen met wethouder Wout de Jong circa 22 bomen in Hoornaar.. De bomen worden geplaatst langs de Groeneweg en het Vissersland in Hoornaar.. Wethouder Wout de Jong plant samen met de kinderen de eerste boom.. Aansluitend planten de kinderen de overige bomen.. (30-01-2012).. Op vrijdag 3 februari 2012 wordt de nieuwe brede school aan de Harpstraat in Arkel officieel geopend door wethouder Harmen Akkerman.. In de ochtend wordt de opening van de nieuwe school gevierd met alle kinderen.. ’s Middags vindt het officiële programma plaats.. Handhaving recreatieparken wel degelijk beste oplossing.. (11-01-2012).. Ondanks de acties die het CPW deze week voert in de kwestie rondom de permanente bewoning van recreatieparken De Bilderhof en De Giessenburg, gaat de gemeente Giessenlanden door met handhaven.. Er is geen enkele juridische reden om handhaving te staken, maar juist meerdere redenen om dit traject binnen de gestelde termijn af te ronden.. Gezien de eenzijdige berichtgeving van het CPW, ziet de gemeente zich genoodzaakt een volledig beeld van de situatie te schetsen.. Persoonsgebonden overgangsrecht recreatieparken wel mogelijk.. Tijdens de informatieavond van donderdag 1 december over de permanente bewoning van recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof, werd opnieuw ingesproken door de Commissie Permanent Wonen (CPW) met betrekking tot het gemeentelijke handhavingsbeleid.. 15 november 2011: Uitreiking Koninklijke onderscheiding.. (16-11-2011).. Op dinsdag 15 november reikt burgemeester mevrouw ir.. J.. Leemhuis-Stout van de gemeente Schiedam een Koninklijke Onderscheiding uit aan een inwoner van Giessenlanden, de heer J.. Kerdel uit Giessenburg.. De uitreiking vindt plaats tijdens de ledenvergadering van ZSO (branchevereniging van Zeefdruk- en Signondernemingen).. Officiële, feestelijke start Centrum voor Jeugd en Gezin.. (08-11-2011).. De tweede helft van november staat in het teken van de lancering van het Centrum voor Jeugd en Gezin Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (CJG AV).. Iedereen is van harte welkom om bij de feestelijke startmomenten in de verschillende gemeenten aanwezig te zijn.. Begroting Giessenlanden: ‘Kansen door te kiezen’.. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de begroting voor 2012.. In deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals vastgesteld in de kadernota 2012.. Voor 2012 is nog een tekort voorzien van € 937.. 000,- dat wordt gedekt door een bijdrage uit de opbrengst woningbedrijf.. Helden van OBS de Klim-op prikken zwerfvuil.. (05-10-2011).. Op maandag 10 oktober geeft wethouder Wout de Jong het startsein voor een actie van OBS de Klim-op in Hoornaar.. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan deze dag zwerfvuil in het dorp opruimen.. Hoger beroep windturbines Giessenburg.. (04-10-2011).. Het college van burgemeester en wethouders gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Dordrecht met betrekking tot de geplande windturbines.. De rechtbank heeft in haar uitspraak op 6 september de omwonenden in het gelijk gesteld en hiermee geanticipeerd op nieuw provinciaal beleid.. Volgens het college had de rechtbank uitspraak moeten doen op basis van het geldende beleid en niet op basis van de provinciale structuurvisie die pas later in werking is getreden.. Open dag bij jarige jeugdbrandweer Giessenlanden.. (02-09-2011).. De jeugdbrandweer van Giessenlanden bestaat 40 jaar.. Op zaterdag 10 september is er daarom een open (mid)dag.. Iedereen die wil zien wat de jeugdbrandweer allemaal doet is van harte welkom in de kazerne in Arkel, Vlietskade 1002.. De middag duurt van 13.. Verrassende monumenten met nieuwe bestemming.. Open Monumentendag in Giessenlanden.. De Open Monumentendag is één van de grootste culturele evenementen van Nederland en trekt jaarlijks circa 900.. 000 bezoekers.. Op zaterdag 10 september 2011 van 10.. 00 uur is er gratis toegang tot verrassende monumenten met een nieuwe bestemming in Giessenlanden.. Ex-inbreker geeft tips op inbraakpreventiebijeenkomst Giessenlanden.. (23-08-2011).. Wethouder De Jong geeft startsein restauratie kerktoren Giessenburg.. (12-08-2011).. Wethouder Wout de Jong geeft op donderdag 18 augustus het startsein voor de restauratie van de kerktoren van de Nederlands Hervormde kerk in Giessenburg.. De gemeente Giessenlanden ontvangt voor de restauratie 15.. 000 euro subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.. Resultaten schoolrouteonderzoek ‘Op weg naar school’ bekend.. (22-06-2011).. Op donderdag 23 juni zijn de resultaten van het project Op weg naar school bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op CBS School met de Bijbel te Noordeloos.. Met het schoolrouteonderzoek, dat in maart van dit jaar gestart is, wil de gemeente Giessenlanden de school-thuis routes in beeld brengen van basisschoolkinderen.. Alle 11 basisscholen in de gemeente hebben meegewerkt aan dit onderzoek.. Jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar konden een promotietour in de dorpen bezoeken en meedoen aan de filmcontest ‘Hoe beleef jij je weekend’? De actie wordt op dinsdag 28 juni afgesloten tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis.. Twee groepjes jongeren hebben een film van hun weekend gemaakt en als dank voor de inzet krijgen zij een prijs uitgereikt.. Samenwerking inwoners en gemeente bij onderhoud bloembakken.. (14-06-2011).. In Arkel (Dam/Schotdeuren) en Schelluinen (Kerkplein) gaan inwoners het onderhoud van de gemeentelijke bloembakken in de straat voor hun rekening nemen.. Deze inwoners hebben op eigen initiatief aangegeven veel waarde te hechten aan mooie bloembakken.. Nederland behandelt Talibanslachtoffer als oorlogscrimineel.. Nederland beschouwt de Afghaanse vluchteling Mohammed Rafiq Naibzay als oorlogsmisdadiger zonder een spoor van bewijs en biedt hem bovendien geen eerlijke kans om zijn onschuld te bewijzen.. In een rechtsstaat is dat  ...   geïmplementeerd en uitgevoerd.. Afspraken Multidisciplinair Team 0-4 jaar nu vastgelegd.. (20-10-2010).. De gemeente Giessenlanden, Rivas Zorggroep, Stichting Kindercentra Alblasserwaard, Catalpa Kinderopvang, Bureau Jeugdzorg, Stichting MEE en Stichting Wasko willen het uitwisselen van informatie over jonge kinderen met problemen nog verder verbeteren.. Op 19 oktober 2010 is hiervoor een protocol ondertekend waarin de instanties die direct met kinderen van 0 tot 4 jaar werken afspreken zich gezamenlijk te zullen inzetten om eventuele problemen of achterstanden bij jonge kinderen op te lossen.. Dit protocol moet ertoe leiden dat problemen bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en betrokken instanties snel de nodige maatregelen kunnen nemen.. Onderzoek recreatiewoningen afgerond.. (30-09-2010).. Het college van burgemeester en wethouders blijft bij zijn standpunt dat De Giessenburg en De Bilderhof in Giessenburg recreatieparken moeten blijven.. De gemeenteraad heeft het college verzocht om een rapport van de Commissie Permanent Wonen (CPW) te bestuderen.. Wethouder Jan de Groot heeft vandaag in een gesprek met het bestuur van de CPW toegelicht waarom het college geen aanleiding ziet om zijn standpunt te herzien.. Vrijdag 1 oktober om ongeveer 10.. 00 uur slaat wethouder Akkerman samen met enkele leerlingen de officiële eerste paal van de Brede School in Arkel.. Giessenlanden, Leerdam en Zederik tillen samenwerking naar hoger niveau.. De colleges van Giessenlanden, Leerdam en Zederik willen de samenwerking tussen de 3 gemeenten naar een hoger niveau te tillen.. De komende jaren zullen in het teken staan van financiële ombuigingen en de (landelijke) discussie over de inrichting van het lokale bestuur.. Hierdoor wordt het nog belangrijker om de krachten te bundelen.. De colleges van Giessenlanden, Leerdam en Zederik stellen voor zelfstandigheid als vertrekpunt te hanteren waarbij zij tevens elkaars ‘preferred partner’ zijn.. Daarnaast is besloten dat zij gaan onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen de 3 ambtelijke organisaties verder vorm kan krijgen.. De gemeenteraden bespreken het besluit van de colleges in november.. Routekaart monumenten, een tocht langs monumenten in Giessenlanden.. (02-09-2010).. De Open Monumentendag is een van de grootste culturele evenementen van Nederland en trekt jaarlijks circa 900.. Speciaal voor deze gelegenheid is in Giessenlanden een monumentenroutekaart samengesteld.. Een route waarbij u kunt genieten van het schilderachtige polderlandschap en de diverse monumentale bezienswaardigheden die onze gemeente rijk is.. Zelfstandig, vitaal en economisch gezond.. (25-08-2010).. Gemeente Giessenlanden staat de komende jaren voor een forse bezuinigingsopgave.. Het college van burgemeester en wethouders doet deze week met de notitie ‘Zelfstandig, vitaal en economisch gezond’ een voorstel aan de gemeenteraad om gedurende de periode 2011-2014 € 2,5 miljoen te bezuinigen.. In het riviertje De Giessen bij Giessenburg is een aantal dode eenden aangetroffen.. Waterschap Rivierenland en de gemeente Giessenlanden adviseren het contact met het water op deze locatie te vermijden en huisdieren hier van het water weg te houden.. De Giessen is geen aangewezen zwemwater.. Zwemmen in de Giessen is geheel voor eigen risico.. Dorpsberaad Noordeloos presenteert dorpsontwikkelingsplan.. (06-07-2010).. Op dinsdag 6 juli heeft Dorpsberaad Noordeloos haar dorpsontwikkelingsplan aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.. Dit plan maakt deel uit van het proef project kerngericht werken dat in 2009 in Noordeloos is gestart.. Twee nieuwe Nederlanders in Giessenlanden.. (05-07-2010).. Op maandag 5 juli 2010 heeft burgemeester Els Boot tijdens een naturalisatieceremonie 2 nieuwe Nederlanders welkom geheten in de gemeente Giessenlanden.. Na het uitspreken van de verklaring van verbondenheid kregen mevrouw A.. Idemudia uit Nigeria en mevrouw Z.. Lopes Da Silva uit Angola het Koninklijk besluit tot hun naturalisatie uitgereikt.. Mevrouw A.. Idemudia woont inmiddels alweer 15 jaar in Noordeloos.. Mevrouw Z.. Lopes Da Silva is 8 jaar geleden in Arkel komen wonen.. Informatieavond A27 in Hoogblokland.. De gemeente Giessenlanden organiseert in samenwerking met Rijkswaterstaat een extra informatieavond over de eventuele verbreding van de A27.. Deze avond is bedoeld voor inwoners van Giessenlanden die niet aanwezig konden zijn tijdens de bijeenkomst op 30 maart in Gorinchem of nog vragen hebben naar aanleiding van de gepresenteerde plannen.. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 15 juni om 19:30 uur in het Dorpshuis van Hoogblokland (Dorpsweg 81a).. Op woensdag 29 april reikt burgemeester Els Boot koninklijke onderscheidingen uit aan de heer Van Hoorn uit Arkel, de heer Van Rijswijk uit Giessen-Oudekerk en de heer Wigmans uit Hoornaar.. 24 april 2010: Uitreiking koninklijke onderscheiding.. (26-04-2010).. Op zaterdag 24 april reikt burgemeester Els Boot van de gemeente Giessenlanden een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw Gratama-Oosterveer uit Noordeloos.. De uitreiking vindt plaats tijdens de Landelijke dag van de Contactgroep Stamceltransplantaties te Baarn.. Oplossing oud papierinzameling.. (12-04-2010).. Op maandagavond 12 april ondertekenden vertegenwoordigers van verenigingen en kerken samen met wethouder Berend Buddingh’ een intentieverklaring voor de inzameling van oud papier in de gemeente Giessenlanden.. De kern van de verklaring is dat de blauwe container begin 2011 wordt ingevoerd en de verenigingen en kerken zelf oud papier kunnen blijven ophalen.. Dit is nodig om de opbrengsten uit de verkoop van het woningbedrijf te kunnen besteden aan toekomstige investeringen in de dorpen van de gemeente.. Andere belangrijke kernpunten in het coalitieakkoord zijn: het stimuleren van ondernemerschap, een prettige leefomgeving voor jong en oud en een evenwichtige spreiding van voorzieningen.. Gemeente sluit tweede bedrijf Schelluinen.. (06-04-2010).. De gemeente Giessenlanden sluit wederom een bedrijf, aan de Parallelweg in Schelluinen.. Dit is het tweede bedrijf in Schelluinen dat wordt gesloten vanwege activiteiten die, naar het oordeel van de burgemeester, in strijd zijn met de Opiumwet.. Prestatieafspraken KleurrijkWonen en Giessenlanden.. (01-04-2010).. Op 1 april ondertekenden Tjapko van Dalen, directeurbestuurder bij KleurrijkWonen en wethouder Berend Buddingh’ van de gemeente Giessenlanden de prestatieafspraken voor de periode 2010 tot en met 2014.. Het doel van deze afspraken is om het woningaanbod en de woonomgeving zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de verschillende doelgroepen in de gemeente.. Daarnaast willen beide partijen zich inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen.. Boomfeestdag in Schelluinen.. (15-03-2010).. Kinderen uit groep 5 en 6 van OBS Het Tweespan en wethouder Hans Freije planten 20 bomen in Schelluinen tijdens de Nationale Boomfeestdag.. De bomen worden geplaatst langs het wandel- en fietspad de Landscheiding in Schelluinen.. De festiviteiten vinden plaats op woensdag 17 maart om 10:30 uur.. 3 maart 2010: Uitreiking koninklijke onderscheidingen.. (08-03-2010).. Op maandag 8 maart aanstaande reikt burgemeester Els Boot Koninklijke Onderscheidingen uit aan de heer Trouwborst en de heer Den Toom.. De uitreiking vindt plaats tijdens een speciale raadsvergadering waarin afscheid wordt genomen van raadsleden die na de verkiezingen niet meer terugkeren.. Gemeente sluit bedrijf Schelluinen.. (01-03-2010).. Onderzoek gemeente naar hennephandel afgerond.. Begin van dit jaar zijn bij bedrijven aan de Parallelweg in Schelluinen door de politie Zuid-Holland-Zuid 5 aanhoudingen verricht vanwege verdenking van hennepteelt, handel en witwassen van crimineel geld.. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente een vervolgonderzoek ingesteld.. Op basis van de uitkomsten dit onderzoek heeft burgemeester Els Boot besloten om het bedrijf op de Parallelweg 4 in Schelluinen voor een periode van 6 maanden te sluiten.. Dokter H.. de Vriesplein in Arkel officieel geopend.. (28-02-2010).. Op woensdag 27 januari is het dokter H.. de Vriesplein in Arkel officieel geopend door mevrouw de Vries-Heeres, wethouder Berend Buddingh’ en Bram Troost, directeur van Woonzorg Nederland.. Het plein bij woonzorgcomplex de Peperhof is vernoemd naar de echtgenoot van mevrouw de Vries, die van 1960 tot 1994 huisarts was in Arkel.. De reden hiervoor is onder andere zijn inzet voor de komst van een wooncomplex voor ouderen in Arkel.. Burgemeester Els Boot herbenoemd voor zes jaar.. (24-02-2010).. Burgemeester Els Boot is herbenoemd als burgemeester van Giessenlanden voor een periode van 6 jaar.. De procedure tot herbenoeming is afgerond met een beëdiging door Jan Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.. Burgemeester Boot begon aan haar eerste ambtstermijn in Giessenlanden in maart 2004.. Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2009 werd de burgemeester door de raad unaniem voorgedragen voor herbenoeming.. 5 februari 2010: Uitreiking koninklijke onderscheidingen.. (05-02-2010).. Op vrijdag 5 februari reikt burgemeester Els Boot Koninklijke Onderscheidingen uit aan de heer Heikoop, de heer van Santen en de heer Den Hartog.. MolenHopperpas voor alle 80+ers in Giessenlanden.. (25-01-2010).. Sinds 1 januari 2010 komen alle inwoners van Giessenlanden van 80 jaar en ouder in aanmerking voor een pas van de MolenHopper.. Dankzij dit besluit kreeg de eerste aanvrager, de heer van der Meer uit Hoogblokland, zijn MolenHopperpas overhandigd door wethouder Hans Freije.. Verkiezingsdebat.. Op 1 februari organiseert de gemeente Giessenlanden een verkiezingsdebat in Het Bruisend Hart in Hoornaar.. De 5 Giessenlandse lijsttrekkers gaan dan met elkaar in debat over diverse actuele thema’s.. Het debat begint om 20:00 uur.. Maar vanaf 19:00 kunnen geïnteresseerden al terecht op de politieke markt waar inwoners in gesprek kunnen gaan met de lijsttrekkers en kandidaten van de verschillende partijen..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=381&fontsize=12
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Actueel | Bekendmakingen en vergunningen
  Descriptive info: Bekendmakingen en vergunningen.. Overheid.. Giessenlanden neemt deel in het project Bekendmakingen.. Dit betekent dat u via.. overheid.. door het invoeren van uw postcode u alle relevante bekendmakingen kan raadplegen.. Attenderingservice.. nl biedt ook een.. attenderingservice.. aan.. Na het invoeren van uw e-mail adres en postcode blijft u automatisch op de hoogte van vergunningen en bekendmakingen bij u in de buurt.. U kunt zelfs de maximale afstand van uw huis bepalen!.. Gesorteerd per dorp leest u hier welke vergunningen er door de  ...   kunnen gaan over bestemmingsplanwijzigingen, vrijstellingen, Wet Milieubeheer e.. d.. Bezwaar en beroep.. Als u het niet eens bent met een besluit dat is genomen door het college van burgemeester en wethouders (dan wel de burgemeester of de gemeenteraad) dan kunt u hiertegen bezwaar maken en, als u het niet eens bent met de beslissing op dit bezwaar, dan kunt u beroep instellen.. Lees meer.. Archief.. Klik hier.. voor het archief 'Bekendmaking en vergunningen'.. Zoeken.. voor zoeken in 'Bekendmaking en vergunningen'.. Hoogblokland.. Diversen..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=2&fontsize=12
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Actueel | Werkzaamheden
  Descriptive info: Werkzaamheden.. Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele wegwerkzaamheden.. Is deze pagina leeg, dan kunt u alleen het archief raadplagen (onderaan deze pagina).. Stremming op de kruising Bazelbrug met de Zijlkade (bazelbrug) te Hoogblokland van 27 juni t/m 31 augustus.. Waterschap Rivierenland is gestart met de voorbereidingen van de nieuw aan te leggen rotonde op voornoemde kruising.. De voorbereidingen betreffen het aanbrengen van zand in de bermen langs de kruising..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=413&fontsize=12
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Actueel | Activiteitenkalender
  Descriptive info: Activiteitenkalender.. In de gemeente Giessenlanden en in de regio worden heel veel activiteiten georganiseerd.. Deze activiteitenkalender (onderaan) geeft helaas geen compleet overzicht, omdat wij afhankelijk zijn van de input van instellingen, verenigingen en andere organisaties.. Alle activiteiten die door Giessenlanders voor Giessenlanders worden georganiseerd zonder winstoogmerk kunnen worden opgenomen in de activiteitenkalender.. Ook kunt u het deel van de website '.. Recreatie &  ...   website.. vvvzhz.. voor nog meer activiteiten).. Op het gebied van verenigingsactiviteiten is.. trefpuntgiessenlanden.. een prima start!.. 2011.. 2012.. jan.. feb.. mrt.. apr.. mei.. jun.. jul.. aug.. sep.. okt.. nov.. dec.. Geselecteerde maand:.. juli 2012.. Open eettafel Giessenburg.. (03-07-2012).. Jeugdland 2012 met als thema “Reis om de wereld”.. (06-07-2012 t/m 13-07-2012).. Zomerschool voor senioren.. (16-07-2012 t/m 27-07-2012).. Wiellerronde Noordeloos.. (30-07-2012).. vergadering Seniorenraad Giessenlanden.. (31-07-2012)..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=112&fontsize=12
  Open archive

 • Title: Gemeente Giessenlanden Internet | Actueel | Media
  Descriptive info: Media.. Omroep.. Programmaraad AGGWW.. Postbus 1033, 3380 AA Giessenburg,.. e-mail.. info@programmaraadaggww.. website.. programmaraadaggww.. Onafhankelijk adviesorgaan volgens de mediawet voor het samenstellen van radio- en tv-pakketten van de kabelexploitant namens de gemeenten Aalberg, Giessenlanden, Gorinchem, Werkendam en Woudrichem.. RTV Rijnmond.. Lloydstraat 23, 3024 EA Rotterdam,.. Postbus 1515, 3000 BM Rotterdam,.. tel.. (010) 7075707, fax (010) 7075911.. info@rijnmond.. ,.. rijnmond.. In geval van calamiteiten moet u voor meer informatie inschakelen op TV- of Radio Rijnmond.. Televisie.. Radio.. Zender.. Kanaal.. Frequentie (MHz).. Programma.. TV Rijnmond.. 10.. 210,25.. Radio Rijnmond *.. 105,5 stereo.. Dagbladen.. AD Rivierenland.. Postbus 54, 3330 AB Dordrecht,.. (078) 6324746/6324750,.. fax (078) 6324 729,.. rl.. redactie@ad.. ad.. AD Utrechts Nieuwsblad.. Postbus 500, 3990 DM Houten,.. (030) 6399911, fax (030) 6399937,.. un.. Regionale nieuwsbladen.. De Stem Editie Alblasserwaard.. Burg.. de Raadtsingel 49, 3311JG Dordrecht,.. Postbus 396, 3300 AJ Dordrecht,.. (078) 6324777, fax (078) 6324775,.. sa@drechtstedenweekbladen.. De Stem Editie Alblasserwaard  ...   per week op woensdag huis-aan-huis.. Het Kompas Edities.. Kubus 181, 3364 DG Sliedrecht,.. Postbus 49,.. 3370 AA Hardinxveld-Giessendam,.. (0184) 612511, fax (0184) 617268,.. kompas.. hardinxveld@bdu.. kompashardinxveld-giessendam.. Edities: De Stad Gorinchem, Het Kompas, Hardinxveld-Giessendam, Het Kompas, Sliedrecht en De Klaroen.. Het Kontakt Edities bv.. Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan,.. Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan,.. (0183) 583333, fax (0183) 583308,.. alblasserwaard@hetkontakt.. Edities: Alblasserwaard, Leerdam, De Noord, Vianen, Land van Heusden & Altena, Ermelo, Harderwijk, Lek en IJssel Oost, Lek en IJssel West, Bommelerwaard.. Internet.. Stichting Giessenburg Online - het virtuele dorp aan de Giessen.. p/a Johan de Kreijstraat 9,.. 3381 DG Giessenburg,.. 06-52518804,.. info@giessenburg.. giessenburg.. Giessenlanden twitter.. De gemeente Giessenlanden verspreidt haar nieuwsberichten vanaf nu ook via Twitter.. Wordt volger en blijf op de hoogte! De berichten verschijnen in eerste instantie automatisch als er bepaalde berichten worden toegevoegd op de website.. Denk onder andere aan: persberichten, weblog burgemeester en werkzaamheden..

  Original link path: /index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=21&fontsize=12
  Open archive


 • Archived pages: 838