www.archive-nl-2012.com » NL » I » IKOBBKB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 61 . Archive date: 2012-07.

 • Title: home
  Descriptive info: .. Actueel.. Persbericht: SKW Certificatie en IKOB-BKB vragen accreditatie aan voor private Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit.. Nieuwsbrief nummer 11 februari 2012.. Zoeken naar gecertificeerde bedrijven:.. Bedrijfsnaam:.. Plaats:.. Certificaat nr:.. Norm / BRL nummer:.. BRL 0102.. BRL 0202.. BRL 0208.. BRL 0901.. BRL 1001.. BRL 1003.. BRL 1004.. BRL 1007.. BRL 1008.. BRL 1009.. BRL 1010.. BRL 1011.. BRL 1017 / URL 35-101.. BRL 1105.. BRL 1301.. BRL 1328.. BRL 1332.. BRL 1510.. BRL 1511/01 deel 1 en deel 4.. BRL 1513.. BRL 1804.. BRL 1905.. BRL 2101.. BRL 2110.. BRL 2110 + KOMO-blad K 30.. BRL 2110 + URL 28-101.. BRL 2110 + URL 28-102.. BRL 2110 + URL 28-103.. BRL 2110 + URL 28-104.. BRL 2120.. BRL 2360.. BRL 2502.. BRL 2506.. BRL 2601.. BRL 2826.. BRL 2880.. BRL 3201.. BRL 4306.. BRL 4710.. BRL 5005.. BRL 5068.. BRL 5212.. BRL 52230.. BRL 9041.. BRL 9321.. BRL 9500.. BRL 9501.. BRL 9600.. CUAP 04.. 04/12.. EN 12620; EN 13043; EN 13139.. EN 12620; EN 13139.. EN 998-2.. ETAG 003.. ETAG 004.. K-blad 33.. n..  ...   Conformiteitsverklaringen.. ETA's.. Erkenningsregelingen.. Onderhoudsbedrijf.. PPI-Erkenning.. BouwGarant.. SGAT-Erkenning.. Downloads.. Accredatiegebieden.. Certificaathouders.. Keurmerken.. Reglementen en AVO IKOB-BKB.. Beoordelingsrichtlijnen.. Onderzoek.. Onderzoek & Ontwikkeling.. Onderzoek onder certificaat.. Beproevingen.. Inspecties en Projectcontroles.. Isolatie.. Zinkwerk.. Lijmen van gevelstenen.. Schilderwerk en onderhoud.. Schade en problemen.. Contact.. E-mail.. Routebeschrijving.. Extranet.. Nieuw.. Met IKOB-BKB er achter, staat kwaliteit voorop.. Bouwen is een complex samenspel van disciplines.. Om de kwaliteit van bouwmaterialen en -processen te verhogen en faalkosten te verlagen, is een adequate kwaliteitsbeheersing noodzakelijk.. Daarbij kan IKOB-BKB u van dienst zijn.. Een bundeling van expertise.. Wat we u te bieden hebben, is de gebundelde expertise en ervaring van het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB).. We zijn actief op een breed terrein; van certificeren tot attesteren, van onderzoek en ontwikkeling tot projectgerichte controle op de bouwplaats.. Het complete traject.. Met landelijke bouwtechnische inspecties én geavanceerde laboratoriumfaciliteiten bestrijken we het complete traject.. We combineren een halve eeuw ervaring met een innovatieve kijk op bouwtechnische zaken.. Als organisatie afkomstig uit de bouw spreken we bovendien uw taal.. IKOBBKB 2011.. Sitemap..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Home-Fra
  Descriptive info: Avec le soutien d'IKOB-BKB, la qualité a grande priorité.. La construction est une collaboration complexe des disciplines.. Pour relever la qualité des matériaux de construction et des procès, et diminuer les coûts des échecs, un contrôle adéquat de la qualité est nécessaire.. Dans ce cas IKOB-BKB peut être à votre disposition.. Une combinaison d'expertise.. Ce que nous pouvons vous offrir, est la combinaison d'expertise et d'expérience de l'instituut voor Keuring en Onderzoek (IKOB) [l'institution de contrôle et de recherche des  ...   ].. Nous agissons énergiquement dans un grand champ d'activité ; de certifier à attester, de la recherche et du développement au contrôle des projets sur le terrain à bâtir.. Le trajet complet.. Nous couvrons le trajet complet avec nos inspections de la construction nationale et nos facilités du laboratoire avancées.. Nous combinons un demi siècle d'expérience avec un point de vue d'innovation sur les affaires de la construction.. De plus, comme organisation originaire de la construction, nous parlons votre langue..

  Original link path: /home-fra.html
  Open archive

 • Title: Home-Eng
  Descriptive info: With the support of IKOB-BKB, quality is made top priority.. The construction business is a complex combination of disciplines.. In order to increase the quality of building materials and processes, and reduce costs in the event of a failure, an adequate quality control system must be in place.. This is where IKOB-BKB can help you.. Combined expertise.. We offer you the combined expertise and experience of the Instituut voor Keuring en  ...   Bouw [Construction Quality Certification Ltd.. ] (BKB).. We have a wide range of activities including certification and attesting, research and development and project-specific, on-site supervision.. The whole procedure.. We cover the whole construction procedure with our national construction audits and our advanced laboratory facilities.. We combine half a century of experience with an innovative perspective on construction matters.. Furthermore, as our roots are in the construction business, we speak your language..

  Original link path: /home-eng.html
  Open archive

 • Title: Home-Dui
  Descriptive info: Steht IKOB-BKB dahinter, steht Qualität an erster Stelle.. Bauen ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Disziplinen.. Will man die Qualität von Baustoffen und -verfahren steigern und Fehlleistungen reduzieren, ist eine adäquate Qualitätskontrolle vonnöten.. Dabei kann IKOB-BKB Ihnen zur Seite stehen.. Gebündelte Expertise.. Denn wir können Ihnen schließlich die gebündelte Expertise und Erfahrung des Instituts für Prüfung und Untersuchung von Baustoffen (Instituut voor Keuring en  ...   anbieten.. Unser Dienstleistungsangebot ist breit gefächert: von der Zertifizierung bis hin zur Attestierung, von Analyse und Entwicklung bis hin zur projektbezogenen Baustellenaufsicht.. Das gesamte Spektrum.. Mit landesweiteren bautechnischen Inspektionen sowie modernen Laboranlagen bewältigen wir das gesamte Aufgabenspektrum.. Und kombinieren ein halbes Jahrhundert an Erfahrung mit einer innovativen Vision zu bautechnischen Fragen.. Als Organisation, die im Bau beheimatet ist, sprechen wir außerdem Ihre Sprache..

  Original link path: /home-dui.html
  Open archive

 • Title: IKOB-BKB nieuwsbrief nr. 11
  Descriptive info: Nummer 11 • februari 2012.. Met de IKOB-groep er achter, staat zekerheid voorop.. Inspelen op behoefte aan zekerheid en ontzorging.. Als certificeringsdienstverlener met de voeten in de dagelijkse praktijk signaleren wij een duidelijke trend bij opdrachtgevers in de bouw- en vastgoedwereld: de groeiende vraag naar (nóg meer) zekerheid en ontzorging.. Binnen de IKOB-groep voorzien we in die behoefte met de ontwikkeling van nieuwe certificeringsproducten, zoals de gecertificeerde Bouwplantoets en een toetsingssysteem voor het gebouwbeheer door VvE's en corporaties en de BENOR-certificering voor cementleveranciers die willen exporteren naar België.. Andere voorbeelden zijn de laagdrempelige, betaalbare keurmerken voor zzp'ers en kleinere VvE's en nieuwe, gerichte BRL’en voor zakelijke diensten zoals het meten van trillingen van gebouwen en het vaststellen van schades aan gebouwen door bouwwerkzaamheden.. Met die nieuwe producten komen we niet alleen steeds dichter bij de totale ontzorging van onze klanten (en hun opdrachtgevers).. Maar bieden we bouwers, leveranciers en vastgoedbeheerders ook steeds meer mogelijkheden om hun kwaliteit en toegevoegde waarde meet- en zichtbaar te maken.. In deze nieuwsbrief praten we u helemaal bij over al deze nieuwe ontwikkelingen.. En dit kan ik u nu al beloven: in 2012 komt er nog veel meer ontzorgend nieuws!.. Bastiaan Benz.. directeur IKOB-groep.. •.. Even voorstellen: certificatiemanager Ton van Beek.. Keurmerk voor zzp'ers in de bouw en hout.. Nieuw: laagdrempelig keurmerk, ook voor kleinere VvE's.. BRL voor Bouwkundige Vooropname.. SKW Certificatie introduceert KOMO -managementcertificaat voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit.. IKOB-BKB certificeert voor BENOR-certificaat.. Laat uw bouwproducten testen in IKOB-laboratorium.. IKOB-BKB verwelkomde een nieuwe collega: certificatiemanager Ton van Beek.. Hij stelt zichzelf aan u voor.. Ik heb ervaring in de bouw vanuit zowel de opdrachtgevende, adviserende als de toeleverende kant.. Zo was ik manager bij Rijkswaterstaat en in de betonmortelbranche.. Het belang van kwaliteit is bij deze organisaties altijd al belangrijk geweest.. In een bouwproces dat echter steeds complexer wordt en waar klanten mondiger zijn, wordt het halen, aantonen van en vertrouwen op kwaliteit steeds belangrijker.. Bij IKOB-BKB ga ik de productcertificering aansturen.. Ik word het gezicht voor de klanten die bouwmaterialen en bouwsystemen produceren.. Goede producten in de bouw zijn essentieel voor een goed bouwwerk.. Met goede bouwproducten alleen zijn we er echter nog niet.. Dankzij het hele palet van producten, uitvoering en beheer dat IKOB-BKB in huis heeft, kunnen we de hele keten bedienen.. Met ons IKOB-BKB-team overzien we het hele traject.. Daarmee zorgen we, samen met onze klanten, voor een hogere kwaliteit in de bouw.. Op initiatief van FNV ZBo in samenwerking met Keurhuis Nederland:.. Sinds 1 januari is er een keurmerk voor zzp'ers in de bouw en hout: de 'Kwaliteitsvakman'.. Het keurmerk is een initiatief van FNV ZBo.. Voor de klantbeoordeling en de bouwkundige inspecties werkt de onafhankelijke Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman samen met Keurhuis Nederland.. Voorziet in behoefte.. Met het keurmerk voorziet FNV ZBo in een behoefte, zo bleek uit een onderzoek onder zzp’ers in de bouw en hout.. Anita Kastelein van de vereniging voor zelfstandigen in de bouw: Het keurmerk moet de klant vertrouwen geven, dus moet de klant ook invloed hebben op de eisen die aan het keurmerk worden gesteld.. Uit klantenonderzoek kwam naar voren dat zij vooral letten op: vakmanschap, garantie, een goede offerte en nakomen van afspraken.. Niet meer dan 200,- per jaar.. Voor de invulling van deze kerneisen zijn de klanten gepeild en is een klankbordgroep van zzp'ers geraadpleegd.. Uit het onderzoek onder zzp’ers kwam ook naar voren dat het keurmerk niet meer mocht kosten dan 200,- per jaar.. Uiteindelijk kwam men in goed overleg tot de volgende voorwaarden:.. Het vakmanschap moet blijken uit de relevante werkervaring van de zzp'er.. Voor de garantie moet de zzp'er een goede aansprakelijkheidsverzekering hebben en eventueel een CAR-verzekering, wanneer hij constructief werk doet.. Een goede bedrijfsvoering moet onder meer blijken uit de offertes.. Met een correcte offerte weet de klant vooraf precies waar hij aan toe is.. Ook moet de zzp'er zijn afspraken nakomen, netjes werken en goed bereikbaar zijn.. Met een klantbeoordelingssysteem kan worden nagegaan of de vakman inderdaad aan alle voorwaarden voldoet.. Bij aanmelding moet hij vijf klanten aanleveren, van wie minimaal drie een positieve beoordeling hebben gegeven.. Elk half jaar moeten minimaal drie van zijn klanten hun oordeel geven.. Minimaal twee beoordelingen moeten positief zijn.. Keurhuis onderzoekt klachten bij geschillen.. De deelnemende zzp'ers ontvangen een handboek met richtlijnen voor onder meer offreren en factureren.. Met eventuele klachten kunnen consumenten terecht bij een geschillencommissie.. Als onafhankelijke partij voert Keurhuis hiervoor de inspecties uit.. Ook beoordeelt Keurhuis de gang van zaken rond de klantbeoordelingen.. Iedere zzp'er kan keurmerk aanvragen.. De onafhankelijke Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman voert het keurmerk uit.. De Stichting werkt los van de FNV ZBo, zodat iedere zzp'er die voldoet aan de voorwaarden, het keurmerk kan aanvragen.. Tijdens speciale informatiebijeenkomsten in februari en maart worden eerst zzp’ers geïnformeerd over het keurmerk.. De Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman wil het label onder de aandacht brengen bij alle zzp’ers  ...   Bouwtechnische diensten'.. Ing.. Joost Wentink (o.. a.. oud-directeur van GeoDelft) zal het college als onafhankelijk voorzitter gaan leiden.. Voor meer informatie over de BRL'en Meten van Trillingen van Gebouwen en Bouwkundige Vooropname kunt u contact opnemen met IKOB-BKB.. 030 - 635 80 60.. E-mail:.. info@ikobbkb.. Het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit vergt van gemeenten veel tijd, werk en kennis.. Het KOMO -managementcertificaat geeft kwaliteitsborging voor de beoordelende instanties.. Met dit managementcertificaat heeft u, als opdrachtgever dan wel gemeente, de zekerheid dat de beoordeling op een juiste wijze en door bekwame personen wordt uitgevoerd.. Voor het behalen van dat certificaat kunt u vanaf nu terecht bij SKW Certificatie en IKOB-BKB.. De eerste onderzoeken bij nieuwe aanvragers zijn reeds in gang gezet.. De Bouwplantoets is een initiatief van (toen nog) het Ministerie van VROM, gemeenten, de vereniging medewerkers Bouw- en Woningtoezicht en marktpartijen.. De ontwikkeling is bevestigd door de Commissie Dekker.. Met als credo 'privaat wat kan, publiek wat moet' kwam deze commissie met diverse voorstellen om de regeldruk voor de bouw te verlichten.. Het toetsen van de naleving van bouwregelgeving door (gecertificeerde) particuliere partijen was daar één van.. Vergunningsverlening veel vlotter.. Beoordeling van het ontwerp door een onafhankelijke, gecertificeerde partij met grote kennis van het Bouwbesluit geeft een gerechtvaardigd vertrouwen dat het plan al voor de vergunningaanvraag voldoet aan de bouwregelgeving.. De vergunningverlening kan veel vlotter verlopen.. Ook worden fouten in het bouwplan eerder gesignaleerd en faalkosten teruggedrongen.. Dit certificaat vormt een prima alternatief naast de huidige manier van beoordelen aan het Bouwbesluit.. Niet alleen (samenwerkingsverbanden van) private partijen maar zeker ook gemeenten, kunnen deze taak onder dezelfde criteria uitvoeren.. Het Ministerie is van plan om deze Beoordelingsnorm (BN) binnenkort in de Woningwet aan te wijzen als gelijkwaardige manier voor het toetsen door de gemeenten op de traditionele wijze.. Rijksoverheid, gemeenten en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht juichen de Bouwplantoets van harte toe.. KOMO®-managementsysteemcertificaat.. Bedrijven die zich op deze interessante markt willen begeven, moeten hiervoor in het bezit zijn van het vereiste KOMO -managementsysteemcertificaat.. Het certificaat kent een Beoordelingsnorm (BN 5019) die door Stichting Bouwkwaliteit is geharmoniseerd en door Stichting KOMO is geaccepteerd.. De koppeling met de vertrouwde naam KOMO wordt door iedereen als een groot voordeel beschouwd.. Desgewenst kan men zich vanaf heden ook op specialistische onderdelen laten certificeren, zoals algemeen bouwkundig, bouwfysica, brandveiligheid, constructies, installaties, kleine veel voorkomende bouwwerken en coördinatie.. Stand van zaken onderzoeken.. Bij de huidige certificaathouders van SKW en IKOB-BKB zijn de onderzoeken op basis van de vernieuwde BN 5019 uitgevoerd of in gang gezet.. De eerste resultaten zijn positief.. Ook worden momenteel nieuwe aanvragers beoordeeld.. Wilt u nu al gebruik maken van de kennis van de gecertificeerde bedrijven dan kunt u contact opnemen met de leden van de vereniging bouwplantoetsing (.. verenigingbpt.. ).. Meer informatie over gecertificeerde Bouwplantoetsing vindt u op.. bpt.. nu.. U kunt ook contact opnemen met Willem Englebert van SKW Certificatie BV.. 030 - 6340099.. Vanzelfsprekend nodigen wij u uit om onze stand te bezoeken tijdens het Congres Bouwbesluit 2012 op 25 april aanstaande in het Congrescentrum 1931 (Brabanthallen Den Bosch).. 1931.. Vereist voor afzet cementproducten in België.. Leveranciers van cementproducten kunnen sinds kort bij IKOB-BKB terecht voor het behalen van het BENOR-productcertificaat, de Belgische evenknie van KOMO.. Dit certificaat is vereist voor het leveren van cementproducten op de Belgische markt.. Inspelen op groeiende export.. Met deze nieuwe dienstverlening bedient IKOB-BKB een groeiend aantal Nederlandse bedrijven dat zijn producten over de grens wil afzetten.. Een van die bedrijven is de Hollandse Cement Maatschappij (H.. C.. M.. ) BV in Zwolle, dat onlangs het eerste BENOR-certificaat kreeg uitgereikt.. Samenwerking met CRIC-OCCN.. Voor de BENOR-certificatie voert IKOB-BKB in Nederland de controles uit namens CRIC-OCCN, het instituut dat in België de certificaten afgeeft.. Hiertoe is vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend.. De banden met CRIC-OCCN gaan al meer dan 10 jaar terug.. KOMO is basiseis.. Om voor het certificaat in aanmerking te komen, moet een kandidaat minimaal beschikken over de Nederlandse KOMO-productcertificaten, waarvoor IKOB-BKB nu ook al de controles uitvoert.. Daarnaast moeten de producten voldoen aan enkele aanvullende BENOR-eisen, zoals 'einde bindingstijd' en 'zeefrest 200 μm'.. De uitkomsten van de controles worden gerapporteerd aan CRIC-OCCN.. Wilt u ook het BENOR-certificaat voor de export van uw cementproducten naar België? Neem dan voor meer informatie contact op met Gerard van der Weide van IKOB-BKB.. Laat uw bouwproducten testen in IKOB-laboratorium.. Wist u dat u bij IKOB-BKB uw grondstoffen en bouwproducten grondig kunt laten onderzoeken en testen? Het IKOB- laboratorium beschikt over uitgebreide, moderne test- en onderzoeksfactiliteiten voor het analyseren en beproeven van grondstoffen en bouwmaterialen, zoals kalkzandsteen, cellenbeton, mortel, lijm en isolatiemateriaal.. Ook kunt u er terecht voor specifiek maatwerkonderzoek, in samenwerking.. Een overzicht van de onderzoeken die het IKOB-laboratorium voor u kan uitvoeren, kunt u.. hier downloaden.. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met unit-manager Ellis Roos-van Middelaar.. E-mail:.. vanmiddelaar@ikob-laboratorium..

  Original link path: /Pam/custom/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief11/ikobbkb_nr11.asp
  Open archive

 • Title: Actueel
  Descriptive info: Maak hier uw keuze uit de persberichten:.. Economische crisis wakkert aandacht voor KOMO-certificaat aan.. IKOB-BKB bundelt krachten met SKW Certificatie en ROWIQ Advies.. BRL 9500 accreditatiewaardig verklaard.. BRL 5023 Meten van Trillingen in voorbereiding.. IKOB-BKB moderniseert collegestructuur ingrijpend.. Persbericht: Uniek KOMO-attest afgegeven voor Wall-LinQ Tape Drywall System®..

  Original link path: /actueel.html
  Open archive

 • Title: Nieuwsbrief
  Descriptive info: Onderstaand onze nieuwsbrieven:.. Nieuwsbrief nummer 10 december 2011.. Nieuwsbrief nummer 9 oktober 2011.. Nieuwsbrief nummer 8 juli 2011.. Nieuwsbrief nummer 7 november 2010.. Nieuwsbrief nummer 6 juni 2010.. Nieuwsbrief nummer 5 december 2009.. Nieuwsbrief nummer 4 juni 2009.. Nieuwsbrief nummer 3 februari 2009.. Nieuwsbrief nummer 2 juli 2008.. Nieuwsbrief nummer 1 februari 2008..

  Original link path: /nieuwsbrief.html
  Open archive

 • Title: Leaflets
  Descriptive info: Maak hier uw keuze:.. 1-2-3 het bewijs leveren van uw kwaliteit.. pdf.. Besluit u voor bodemkwaliteit.. Bij IKOB-BKB vindt u een professioneel klimaat om uw product te testen.. Energielabels afgeven met maximale zekerheid met EPBD-certificatie.. Geef uw afnemers meer zekerheid met KOMO-AFBOUW.. Geen zorgen op uw dak.. Het bewijs dat uw isolatie aan alle eisen voldoet.. Hoe geeft u uw afnemers een objectief teken aan de wand.. Hoe goed is uw stucwerk of buitengevelisolatie..  ...   voldoet.. Hoe zorgt u ervoor dat onderhoud goed uit de verf komt.. Met certificatie van keramiek zit u bij IKOB-BKB gebakken.. SGAT-erkend het bewijs van kwaliteit!.. Steengoed onderzoek, natuurlijk door IKOB-BKB!.. Van harte gecertificeerd met uw extra omzet!.. Vloer de concurrentie met de harde cijfers van IKOB-BKB.. Waar vindt u alle onderzoeksmogelijkheden onder één dak.. Wat is een erkend adres voor uw eigen erkenningsregeling.. Zitten de kwaliteiten van uw systeem écht aan hun plafond..

  Original link path: /leaflets.html
  Open archive

 • Title: Vacatures
  Original link path: /vacatures.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Links
  Descriptive info: Voor wie?.. Als IKOB-BKB hebben we bij onze opdrachtgevers de naam een gerenommeerde instantie te zijn op het gebied van certificering en erkenningen.. Opdrachtgevers, die vooral te vinden zijn in de hoek van het uitvoerend bouwbedrijf, zoals gespecialiseerde en middelgrote aannemers.. Daarnaast zijn we de specialist voor producenten die hun producten en processen deskundig en objectief getoetst willen hebben.. Andere doelgroepen - nationaal  ...   koepelorganisaties, brancheverenigingen, afnemers en architecten.. Ook opdrachten vanuit bijvoorbeeld de groensector vinden bij ons meer en meer hun weg.. Nuttige links.. Meer weten over het werkveld van IKOB-BKB? Onderstaand presenteren we u een aantal interessante sites:.. Stichting Bouwkwaliteit.. BouwGarant.. VENIN.. VROM.. Landelijke Specialisten Gevel-Isolatie.. Stichting de Erkende Hoofdaannemer.. Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven.. Eurocer-building.. Raad voor Accreditatie.. Stichting Samenwerken voor Veiligheid.. Bouwend Nederland.. Stichting KBI..

  Original link path: /links.html
  Open archive

 • Title: Jaarverslag
  Descriptive info: IKOB-BKB Jaarverslag 2010..

  Original link path: /jaarverslag.html
  Open archive


 • Archived pages: 61