www.archive-nl-2012.com » NL » K » KORPSVISSEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2012-07.

 • Title:
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Korpsvissen
  Original link path: /logo.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Vissoorten
  Original link path: /balk.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Links
  Descriptive info: Home.. Programma.. Reglement.. Organisatie.. Mededelingen.. Deelnemers.. Uitslagen.. Prijzentafel.. Foto's..

  Original link path: /links.htm
  Open archive

 • Title: Teamcompetitie
  Descriptive info: ZEEVISSEN VOOR TEAMS.. Competitie 2012.. Dit jaar organiseren we voor de tweede keer een zeeviscompetitie, uitsluitend voor teams.. In 2011 zijn we met 22 teams gestart, aan deze tweede editie doen maar liefst 30 teams mee.. Zij presenteren zich op de pagina "Deelnemers".. Er hadden zich zelfs nog meer teams aangemeld, maar de besproken parcoursen en verzamellocaties waren niet berekend op het onverwacht grote animo.. Bij zeeviswedstrijden bestaat een team uit 5 vissers, die verdeeld over het parcours proberen zoveel mogelijk vissen te vangen en daarmee andere teams de loef af te steken.. Bij de meeste zeeviswedstrijden kun je individueel meedoen, maar ook als team.. Maar de strategie van een team kan anders zijn dan het individueel vissen.. Niet voor niets is er sinds jaar en dag ook een apart wereldkampioenschap voor (club)teams.. Het is de bedoeling geweest een serieuze competitie te organiseren waarbij de visser centraal staat.. Om het wat deftig te zeggen: we hebben geprobeerd zodanige omstandigheden te creëren dat de visser optimaal kan presteren.. We hanteren bijvoorbeeld een onderlinge afstand van 20 meter op het strand.. Maar ook de prijzen zijn serieus, zoals je bij zo'n opzet mag verwachten.. Het reglement is vergelijkbaar met het reglement van de internationale FIPS-M.. Wel zijn we van mening dat de plaatselijke hengelsportverenigingen het beste bekend zijn hoe je de omstandigheden optimaal kunt maken.. Zij hebben dan ook een  ...   van en voor de vissers geworden en dat zie je terug in de kwaliteit van de competitie en de reacties.. Naast de prestatie zal er in 2012 nog meer aandacht zijn voor sportiviteit en respect voor elkaar.. We zijn erg blij dat de sponsors van 2011 in 2012 voor een zelfde inzet gaan.. Hoofdsponsor.. PENN.. staat ervoor garant dat ook het tweede jaar álle teams mooie prijzen kunnen winnen.. Zeehengelsport heeft zich naast Total Fishing als mediapartner verbonden aan de competitie.. Zeehengelsport biedt daarnaast de winnaars een blijvende herinnering aan en Total Fishing biedt 3 Delftsblauwe borden aan voor het podium.. Voor 2012 kon ieder team van 5 vissers met maximaal 1 reserve (ook uit het buitenland) zich voor de competitie inschrijven.. Je hoefde geen bestaand team te zijn of lid te zijn van een vereniging.. Je kan bijvoorbeeld ook samen met 5 leden van je club, 5 collega's of met 5 familieleden een team vormen.. Los van het competitie-element blijkt het voor veel teams een unieke gelegenheid om samen te vissen op voor hen minder bekende stekken, al dan niet gekoppeld aan een een dagje vantevoren samen verkennen.. Op deze homepage tref je alle informatie aan over de competitie, zoals het programma, de teampresentatie, het reglement en de uitslagen.. Heb je nog vragen, dan ben je van harte welkom om een mail te sturen naar:.. Ed van Zanten..

  Original link path: /content.htm
  Open archive

 • Title: programma
  Descriptive info: Programma 2012.. Alle wedstrijden worden gevist op het strand.. Alleen wanneer uitwijken noodzakelijk en mogelijk is kan hiervan worden afgeweken.. De competitie bestaat uit 5 wedstrijden.. Voor de einduitslag tellen alle dagresultaten van het team, er is dus geen schrapper.. Overigens tellen voor het dagresultaat de resultaten van de 4 beste teamleden zoals het in 2011 ook al was.. We hebben zo goed als mogelijk rekening gehouden met het tij, de historische vangstverwachting en reeds geplande open wedstrijden.. Dat heeft geleid tot onderstaand programma.. Aanvullende informatie over de wedstrijddag zelf vind je door te klikken op de betreffende datum, doorgaans een week voor de wedstrijd beschikbaar.. Bij de "Mededelingen" vind je ook, indien noodzakelijk, laatste updates.. Het programma van de samenwerkende  ...   Zaterdag 8 september 2012.. Wijk aan Zee.. Het Strandhuis.. Zwaanstraat Strandopgang 1ste rechts, 1949 BC Wijk aan Zee.. 4.. Zaterdag 6 oktober 2012.. Zwarte Polder Cadzand.. in de Buitenlust.. Zuidzandseweg 4, 4506 HC Cadzand-Dorp.. 5.. Zaterdag 10 november 2012.. Hoek van Holland.. 09.. 30-13.. 30.. HWSV.. Rechtestraat 3, 3151 HN Hoek van Holland.. Aansluitend aan de laatste wedstrijd vindt de gala-avond, inclusief diner en prijsuitreiking plaats.. Dit wordt een stijlvolle avond, van ieder team wordt verwacht dat ze in tenue verschijnt, maar bovenal een gezellige avond.. Uitsluitend de deelnemers en coaches hebben toegang tot deze avond.. De prijzen worden door ieder team zelf opgehaald!.. De gala-avond, diner en prijsuitreiking worden gehouden in.. "De Kiem".. , Julianaweg 91, 2691 GC te 's-Gravenzande..

  Original link path: /programma.htm
  Open archive

 • Title: reglement
  Descriptive info: Hieronder is het wedstrijdreglement vermeld.. Er is bewust gekozen voor een eenvoudig reglement dat zo min mogelijk afwijkt van datgene dat gangbaar is.. Als organisatie gaan we er vanuit dat we samen vissen en dat sportiviteit gemeengoed is.. Het reglement is dus meer bedoeld om de competitie in goede banen te leiden.. Bewuste malversatie leidt daarom onherroepelijk tot uitsluiting van het hele team (zie regel 10 van de Algemene Voorwaarden)! Ten opzichte van 2011 is er een aantal -kleine- wijzigingen die in het geel zijn aangegeven.. De grootste wijziging is dat álle wedstrijden meetellen en er dus geen "schrap"-wedstrijd is.. ALGEMENE VOORWAARDEN.. I.. Inschrijving.. Inschrijving voor deelname aan de competitie geschiedt schriftelijk of per mail bij de secretaris van de organisatie.. Inschrijving is mogelijk tot 1 week voorafgaand aan de eerste wedstrijd.. Eventuele wijzigingen in de 6 aangemelde teamleden kunnen uiterlijk tot 1 week voorafgaand aan de eerste wedstrijd worden geaccepteerd.. Bij de inschrijving dient te worden vermeld:.. - naam van het team;.. - de 5 namen van de teamleden en wie hiervan als captain fungeert;.. - de naam van maximaal 1 reserve;.. - de GSM-nummers en e-mailadressen van alle teamleden en eventuele reserve;.. - eventueel de naam van de coach, met GSM-nummer en e-mailadres;.. - eventueel website-adres van het team;.. - eventueel digitale foto van het team.. De inschrijving is pas definitief als uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de eerste wedstrijd het volledige inschrijfgeld is voldaan.. Hiervoor wordt géén factuur verstrekt, het team is zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.. (rekeningnummer 1557.. 60.. 807 ten name van E.. E.. van Zanten).. Onder geen enkele omstandigheid vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats.. 6.. Met de inschrijving verklaart het team zich akkoord met de algemene voorwaarden en het reglement, alsmede met de beoogde organisatie van de competitie.. II.. Wedstrijdleiding en controleurs.. 7.. De organisatie benoemt voor iedere afzonderlijke wedstrijd een wedstrijdleider.. De controleurs meten en noteren de gevangen vis en geven aanwijzingen met betrekking tot het reglement aan de deelnemers.. Zonodig geven zij aanwijzingen bij geschillen en overtredingen en maken hiervan aantekening op de wedstrijdkaart.. De controleurs hebben géén bevoegdheid deelnemers uit te sluiten, behalve wanneer de veiligheid van mensen naar het oordeel van de controleur in het geding is.. 8a.. Gestreefd wordt gebruik te maken van niet-meevissende controleurs.. De deelnemer dient de gevangen vis in een emmer van voldoende grootte te bewaren, totdat de controleur de vis heeft gemeten (zie verder reglement).. 8b.. Indien gebruik wordt gemaakt van meevissende controleurs zijn deze zijn herkenbaar aan een oranje hesje.. De deelnemer dient de gevangen vis in een emmer van voldoende grootte te bewaren, totdat de controleur de vis heeft gemeten.. De deelnemer dient zich zélf met de te meten vis te melden bij de controleur.. De vis van de meevissende controleur wordt door de buurman gemeten, beiden tekenen na afloop de wedstrijdkaarten af.. 9.. Klachten.. en geschillen.. tijdens de wedstrijd dienen in eerste instantie te worden opgelost in onderling overleg tussen de deelnemer(s) en de controleur.. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, beslist de organisatie.. Er dient wél op de.. witte.. wedstrijdkaart aantekening te zijn gemaakt van de klacht.. én de wedstrijdkaart moet zijn geparafeerd door de deelnemer.. Zie verder punt 11 van het wedstrijdreglement.. Na afloop van een wedstrijd kunnen geen klachten van deelnemers in behandeling worden genomen, behoudens die welke betrekking hebben op de uitslag.. Uitsluitend de captain van het team kan een klacht indienen.. De organisatie publiceert de uitslag van de wedstrijd uiterlijk de volgende dag 20.. 00 uur op de website www.. korpsvissen.. nl en wordt aan de captains gemaild.. Protesten betreffende de uitslag dienen uiterlijk de vrijdag hieropvolgend 20.. 00 uur per mail bij het secretariaat te zijn ontvangen.. In alle gevallen wordt het besluit van de organisatie op een klacht of protest gemotiveerd en is openbaar.. Het besluit is onherroepelijk.. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend verbaal of non-verbaal gedrag van de zijde van de deelnemer(s) tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie leiden.. Indien de diskwalificatie het gevolg is van een poging tot bedrog of misleiding (kortom, als er eentje de boel bewust belazerd bijvoorbeeld: het meebrengen van vis of vissen met meer dan 3 haken) zal het gehele team direct uit de competitie worden genomen.. III.. Loting.. 11.. Voorafgaand aan iedere wedstrijd wordt via de site kenbaar gemaakt hoe laat de loting start.. Ieder team loot op de wedstrijddag zélf de steknummers, uiterlijk 75 minuten voor aanvang.. Hierna trekt de organisatie de steknummers voor de teams die niet tijdig aanwezig zijn.. De teamcaptain meldt zich bij binnenkomst bij de loting en controleert de namen van de 5 deelnemers op de 5 wedstrijdkaarten.. Vervolgens:.. a.. de teamcaptain trekt blind het kantnummer uit een zakje;.. b.. de 5 wedstrijdkaarten per team liggen met de blinde zijde naar boven, waarna de teamcaptain blind bepaalt in welk vak de eerste kaart vist, de tweede kaart, etc;.. c.. de.. copy-.. originele.. wedstrijdkaarten blijven bij de organisatie, de teamcaptain ontvangt de 5.. originele.. kaarten;.. d.. de dagkaarten worden op volgorde in een map gedaan en aan de controleurs verstrekt.. Op een zichtbare plaats in de verzamellocatie worden per team de kantnummers vermeld.. IV.. Overig.. 12.. De deelnemers dienen zich tijdens en rond de wedstrijden te houden aan alle door de organisatie of andere bevoegde autoriteiten gestelde regels.. 13.. Onkosten van deelnemers en/of controleurs worden door de organisatie niet vergoed.. 14.. Mindervaliden mogen, indien hun handicap dat noodzakelijk maakt en mits vooraf gemeld bij de wedstrijdleiding, nadat toestemming van de wedstrijdleiding is verkregen, in beperkte mate laten assisteren door een derde.. 15.. De (dag)organisatie,  ...   plaatsnummers bedraagt tenminste 20 meter.. Er mag ten behoeve van het inwerpen en/of uitdraaien tot kniehoogte in het water worden gelopen; het vissen gebeurt vanaf de waterlijn.. Vissen vanaf een drooggevallen bank is uitsluitend toegestaan indien tenminste aan één zijde de bank niet is onderbroken door water (dus aansluit aan het strand) én de mui.. /zwin.. niet dieper is dan kniehoogte.. De deelnemers zijn vrij in de keuze van het loodgewicht, type en soort, mits het niet - na te zijn ingeworpen - afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert.. De deelnemer dient recht naar voren in te werpen.. De zogenaamde “pendule-worp” is niet toegestaan.. Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen vis in bezit hebben; bij overtreding volgt diskwalificatie.. Iedere deelnemer dient te beschikken over een emmer van minimaal 10 liter, half gevuld met zeewater, om zijn vangst kortstondig (tot de komst van de controleur) in te bewaren.. De deelnemer dient te vissen met één hengel met opwindmechanisme (molen of reel), voorzien van ten hoogste drie haken.. Alle aassoorten zijn toegestaan, behalve zachte krab.. Het voorhanden hebben en het gebruik van reuk- en smaakstoffen in of aan het aas is verboden en leidt tot diskwalificatie.. Het samenstellen van de onderlijn en de gebruikte materialen zijn vrij.. Het is mogelijk om op de haaklijn attractieve materialen te gebruiken zoals blanke lepels, gekleurde drijvende en niet-drijvende kralen (max.. grootte 15 mm), gekleurde veren, fluorescerende voorwerpen, etc.. Het gebruik van kunstaas is niet toegestaan.. Een maximum van slechts 3 drijvende kralen, met een maximale diameter van 15 mm, is toegestaan.. Geen andere drijvers, of drijvende materialen zijn toegestaan op de onderlijn, of op de haaklijn of op de hoofdlijn.. De drijvende kralen zijn slechts toegestaan op de haaklijn (de haaklijn is het deel van de onderlijn met de haken).. Het gebruik van een schuivende haak op de hoofdlijn is verboden.. Het ter beschikking hebben van reservehengels met gemonteerde molen met de lijn door de ogen is toegestaan, mits niet voorzien van onderlijnen en/of lood.. Beaasde onderlijnen, mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn toegestaan.. Deelnemers mogen geen hulp van anderen aanvaarden, met uitzondering voor het landen van grote vis.. Vis dient na vangst direct ter meting aan de controleur te worden aangeboden.. De controleur zet de vis na meting in het water terug.. De deelnemer dient gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en aldus de vis onbeschadigd kan worden teruggezet.. Beschadigde vis bv “breken” met als doel de lengte te beïnvloeden, wordt niet gewaardeerd.. Op het aanbieden van dergelijk behandelde vis volgt directe diskwalificatie.. (Zie ook Algemene voorwaarden, artikel 11) Beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.. a.. Zalm, Zeeforel, Paling), dan wel ondermaatse vissen dienen onmiddellijk te worden gemeten en teruggezet.. Er wordt gevist op alle maten, waarbij elke aangevangen en genoteerde centimeter gewaardeerd wordt met één punt, met uitzondering van vissen beneden de 10 cm, waaraan ongeacht de soort 1 punt per vis wordt toegekend.. Er wordt naar boven afgerond (14,3 cm = 15 pt) met uitzondering van vis onder de 10 cm (9,9 cm = 1 pt).. Bij vangst van een vis met haken van verschillende deelnemers, ontvangt alleen de deelnemer, van wie de haak in de bek van de vis zit, de wedstrijdpunten.. Heeft een gevangen vis haken van meer deelnemers in de bek, dan wordt de vis niet gewaardeerd.. Als bij het indraaien meerdere onderlijnen verward zijn, mag eventueel aangevangen vis pas worden onthaakt indien overeenstemming is aan wiens onderlijn de vis is gehaakt.. Indien géén overeenstemming is, beslist de controleur.. Vis, aangevangen aan onderlijnen die bij het indraaien niet aan een hoofdlijn waren bevestigd (bv afgegooide lijn), telt niet mee.. Klachten en.. geschillen tijdens de wedstrijden dienen in eerste instantie te worden opgelost tussen de deelnemer en controleur.. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt tussen partijen beslist de organisatie.. De controleur doet direct melding van het geschil aan de wedstrijdleiding en de controleur of deelnemer maakt daarvan aantekening op de wedstrijdkaarten van de betrokken deelnemer.. De wedstrijdkaart moet wél zijn geparafeerd door de deelnemer indien deze zelf melding doet.. Indien er sprake is van overtreding van het reglement maakt de controleur hiervan eveneens melding op het wedstrijdformulier en bij de wedstrijdleiding.. De "overtreder" kan de wedstrijd vervolgen, diskwalificatie is eerst voorbehouden aan de organisatie bij het vaststellen van de uitslag.. Eventuele protesten worden behandeld volgens regel 9 van de Algemene Voorwaarden.. De gevangen vis wordt gemeten en de lengte per vis wordt op de wedstrijdkaart vermeld én op een schaduwkaart.. In ieder vakje wordt 1 vis geschreven.. Na afloop van de wedstrijd dient iedere deelnemer beide kaarten af te tekenen, waarbij de schaduwkaart wordt meegegeven aan de deelnemer.. De vakjes waarin géén vis is geschreven worden doorgehaald door de controleur, op beide kaarten.. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor aftekening van beide kaarten.. Aan niet afgetekende kaarten kan een deelnemer géén rechten ontlenen.. In geval van meevissende controleur dient de buurman de vis te meten, beiden tekenen de kaarten af.. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding en controleurs onmiddellijk op te volgen; overtreding kan tot diskwalificatie leiden.. Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook als deze eerst achteraf mocht blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend verbaal of non-verbaal gedrag van de zijde van de deelnemer(s) tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie door de organisatie leiden.. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en controleur wordt geacht de wedstrijdvoorschriften en het reglement te kennen en stipt na te leven.. Deelnemen betekent instemmen met de voorschriften, het reglement en de algemene voorwaarden.. In alle gevallen waarin de wedstrijdvoorschriften en het reglement niet voorzien, beslist de organisatie..

  Original link path: /reglement.htm
  Open archive

 • Title: organisatie
  Descriptive info: Bij de organisatie van de competitie voor teams zijn veel mensen en verenigingen betrokken.. Met name op de wedstrijdlocaties zorgen de plaatselijk bekende vissers en verenigingen er voor dat die dag onder optimale omstandigheden kan worden gevist.. Aan de hele competitie ligt een draaiboek ten grondslag om te voorkomen dat we dingen vergeten.. Met zo'n draaiboek proberen we ook dat alle wedstrijden volgens dezelfde organisatie worden gevist.. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat een aantal mensen zorg draagt voor de centrale coördinatie.. Dit  ...   Wel hebben we ervoor gekozen om álle "formele" correspondentie via het secretariaat te laten verlopen.. Of het nu gaat om inschrijvingen, uitslagen, protesten, financiële of organisatorische vragen, mail dan naar:.. Het rekeningnummer voor het overmaken van het inschrijfgeld is 1557.. van Zanten.. korpsvissen@eurovissers.. nl.. Inschrijvingen, secretariaat en uitslagen.. Gilles Traas.. g.. traas@tiscali.. Procesbewaking en externe relaties.. Martin vd Drift.. martinellensacha@kpnmail.. nl.. Programmering en controleurs.. Jan Groenewegen.. jangr@kabelfoon.. Wedstrijdorganisatie.. Tom van de Pol.. dalyan--2008@hotmail.. com.. Arthur van Tienen.. atienen@chello.. Verslagen Total Fishing en Zeehengelsport..

  Original link path: /organisatie.htm
  Open archive

 • Title: mededelingen
  Descriptive info: Op deze pagina staat de laatste actuele informatie, alsmede de uitgegeven persberichten.. 10-11-10 Waarom e-mailadressen en gsm-nummers tbv aanmelding? Deze worden NIET gepubliceerd maar uitsluitend gebruikt om indien nodig informatie of mededelingen tbv de Korpscompetitie snel bij de deelnemers te krijgen.. 12-11-11 De captains hebben aangegeven dat in 2012 álle dagresultaten van een team mee zouden moeten tellen voor de einduitslag.. Het reglement is hier voor 2012 op aangepast.. Per wedstrijd is het nog wel zo dat er 4 van de 5 deelnemersresultaten per team tellen.. 14-06-12 De witte kaart gaf op 9 juni géén behaalde vangstpunten door Mario de Vilder.. De captain maakte bezwaar en uit de gele schaduwkaart kon worden aangetoond dat 28 vangstpunten waren behaald.. De uitslag is hierop aangepast, maar heeft  ...   Korpscompetitie is gesponsord met een passend ereschavot:.. 05-05-12 E.. C.. De Eurovissers op clinic-bezoek bij PENN-team België.. Dit was hun gewonnen prijs bij de PKC 2011.. Zie ook:.. Verslag Daniel Wintein.. 2012.. Persbericht Programma 2012 (PDF).. Team de Zeebaars wint PKC 2011, Zeehengelsport 1 2012 (PDF).. Verslag PKC 2011, Zeehengelsport 1 2012 (PDF).. Persbericht 19 maart 2012 (PDF).. Persbericht 2 april 2012 (PDF).. Persbericht 11 juni 2012 (PDF).. 2011.. Artikelen Zeehengelsport 1 2011 (PDF).. Persbericht 18 februari 2011 (PDF).. PENN column, Zeehengelsport 2 2011 (PDF).. Vangstbericht Sjaak Verhage, Zeehengelsport 2 2011 (PDF).. Persbericht 18 april 2011 (PDF).. Persbericht 23 mei 2011 (PDF).. PENN column, Zeehengelsport 5 2011 (PDF).. Vangstbericht Sjaak Verhage, Zeehengelsport 5 2011 (PDF).. Persbericht 10 oktober 2011 (PDF).. Persbericht 12 november 2011 (PDF)..

  Original link path: /mededelingen.htm
  Open archive

 • Title: Aanmeldingen
  Descriptive info: Aanmeldingen en teampresentaties.. Op deze pagina presenteren de 30 deelnemende teams zich met hun foto, de namen van de teamleden en hun eventuele website.. De informatie is afkomstig van de teams zelf.. Tot en met 24 maart konden nog wijzigingen worden aangebracht in de teamsamenstelling, je ziet dat een paar teams nu alleen nog een actuele foto moeten toevoegen.. Het inschrijfgeld van 300,-- is door alle teams betaald.. Onder het inschrijfgeld valt tevens de toegang voor en het diner (exclusief drank) op de gala-avond van de 6 vissers van het team.. Een aangemelde coach (aanvullend aan de 6 vissers) is van harte welkom om voor 20,-- deel te nemen aan de galavond en het buffet, vooraf te betalen.. Omdat deze avond overigens exclusief voor de teams is, zijn géén derden welkom.. Hengelhuis Maassluis..      .. www.. zeevistips.. Teamcode = K1.. Edo Lorist (captain).. Cees Ottens.. Gert de Boer.. Marc Borst.. Erik Prins.. Ron Stolk (coach en reserve)..   .. Team introductie.. Grauvell.. Teamcode = K2.. Danny Goossen (captain).. Angelo Hense.. Mario de Vilder.. Corne Mies.. Laurence Pijnen.. Peter Otten (reserve).. Ad Marijnissen (coach).. HSV De Zeebaars - Scherpenisse.. hsvdezeebaars.. Teamcode = K3.. Michel Mosselman (captain).. Martijn Westdorp.. Dennis van Vossen.. Arjan Heijboer.. Corne Westerlaken.. Jeromy van Houdt (reserve).. E.. De Eurovissers.. eurovissers.. Teamcode = K4.. Johan v/d Hoogen (captain).. Petra v/d Hoogen.. Theo v/d Hoogen.. Tom Brasser.. Gerard de Jong.. Jolanda v/d Hoogen (reserve).. Team Robby Fish.. robbyfish.. be.. Teamcode = K5.. Michael Kok (captain).. Jasper van der Aar.. Kevin Korthout.. Marcel Blenk.. Arend-Jan Klontje.. Klaas Boergonje (reserve).. Spro zeevisteam.. spro.. Teamcode = K6.. Remi Lindhout (captain).. Jan Stam.. Jan Hennekam.. Remco Geuze.. Arjan Rijnberg.. Eric Goossens (reserve).. Zeevisteam Hengelsport Rik.. Teamcode = K7.. Klaas Winter (captain).. Tom van der Pol.. John Beun.. Arno Arkesteijn.. Peter van der Kuil.. Bas Hollander (reserve).. Fred Schotsman (coach).. Greys.. fishtalesgreys.. Teamcode = K8.. Rob Punselie (captain).. Martin v/d Drift.. John Duynisveld.. Arjan Geelhoed.. Marcel IJzenbrandt (reserve).. Edwin van Tienen (coach).. Zeevisteam Westland.. weblog Zeevisteam Westland.. Teamcode = K9.. Jan Groenewegen (captain).. Willem Louman.. Hans van Holstein.. Teun Moor.. Lennert Lambregtse.. Ed van Zanten (reserve).. Team  ...   (reserve).. Zeehengelsport / PENN Strandvisteam.. Blog Penn-team.. Teamcode = K17.. Kees Westdorp (captain).. Frank Dekker.. Lies Wijnhorst.. Hendrik-Jan Polhuijs.. Mike Lubbers.. Erwin Vlot (reserve).. Ed Kroes (coach).. Zeevisteam Hengelsport Zuidland.. hengelsportzuidland.. Teamcode = K18.. Ruud Roskam (captain).. Piet de Kramer.. Stephan Koen.. Ton Herlaar.. Ben van den Houten.. Pim Troost (reserve).. Zeevisteam de Hoop De Zeebaars korps 2.. Teamcode = K19.. Jaap Kodde (captain).. Jan Kodde.. Iwan van Aert.. Dirk Westdorp.. Mattijs Bruynzeel.. Bram Gunter (reserve).. Rachelle van Dee (coach).. Les Varicelles.. Teamcode = K20.. Ben Asmus (captain).. Michael van de Lande.. Arie Zwamborn.. Maik van der Schalie.. Cris Wijnhoff.. Leo van Eekelen (reserve).. Geron Zeevisteam.. Teamcode = K21.. Ben de Jong (captain).. Ron Nederpelt.. Ron Koppe.. Rob de Blois.. Koos van der Stap.. Leo Vollebregt (reserve).. Zeevis Team Zeevissport.. zeevissport.. Teamcode = K22.. Marco van Drongelen (captain).. Eelco van Westen.. Jan Overbeke.. Eric van den Dries.. Bram Zonnevijlle.. Kees Overweel (reserve).. Zeenaald 2.. zeenaald.. Teamcode = K23.. Fred van Toledo (captain).. Cees Steyl.. Marco d'Agnano.. Peter Robert.. Rico 't Mannetje.. Simon Laay (reserve).. DAM / BD-STORE.. bd-store.. Teamcode = K24.. Dies Slabbekoorn (captain).. Emiel de Kam.. Collin Slabbekoorn.. Marco Oreel.. Jordy de Loof.. Harmen de Graaf (reserve).. AHOY-hengelsport team 1.. ahoy-hengelsport.. Teamcode = K25.. Marcel Noort (captain).. Peter v/d Kwartel.. Dennis Ooyendijk.. Peter van Dam.. Cor van Houten.. Andre Ooyendijk (reserve).. AHOY-hengelsport team 2.. Teamcode = K26.. Adri Bremmer (captain).. Derk Bremmer.. Leen Maarleveld.. Leo Klinkenberg (niet op foto).. Johan van Rossum (niet op foto).. Mischa Voskamp (reserve en nog niet op de foto).. ZeevisTeam Het Piertje Colijnsplaat.. Teamcode = K27.. Marcel Warren (captain).. Kees Rijnhout.. Toon vd Waal.. Kees vd Moere.. Niko Kamphuisen.. Regy Verbist (reserve).. CATCH-IT-EASY De Zeebaars Team België.. dezeebaars.. Teamcode = K28.. Filip Galens (captain).. Joeri Devisch.. Peter de Maere.. Yvan Coussens.. Rudi Jacobs.. Geert Devisch (reserve).. Carina Impens (coach).. CATCH-IT-EASY De Zeebaars Internationaal.. Teamcode = K29.. Ivo Focke (captain).. Sjacky Vasseur.. Jacco Faas.. Mark Verkest.. Peter Desmet.. Patrick Desmet (reserve).. Sjaak Verhage (coach).. Team Profish.. profish-hengelsport.. Teamcode = K30.. Adri Huibrechtse (captain).. Toon Nieuwlaats.. Corne Brans.. Jan v/d Riet.. Rien Hermes.. Werner vd Merbel (reserve)..

  Original link path: /Teams.htm
  Open archive

 • Title: Uitslag
  Descriptive info: Op de wedstrijddag zelf vindt na afloop géén prijsuitreiking plaats.. Nadat de wedstrijd is afgelopen worden alle wedstrijdkaarten verzameld en kunnen de deelnemers naar huis.. Wel is er gelegenheid om in de verzamellocatie nog na te praten.. De uitslag wordt de dag na de wedstrijd om 20.. 00 uur op de site geplaatst en per e-mail verzonden aan de captains.. Uiterlijk tot de vrijdag na de wedstrijd kan door de captains op- en/of aanmerkingen op de uitslag worden ingediend.. Aansluitend aan de laatste wedstrijd vindt een gala-avond met diner plaats.. De avond wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de competitie.. Zoals in het reglement is opgenomen is de rekensystematiek van de FIPS-M gehanteerd, dus zoals ook van toepassing is op het WK korpsen voor wat betreft het aantal meetellende wedstrijden.. Voor het eindklassement tellen daarom vanaf 2012 alle wedstrijden mee, zoals door de deelnemende teams na de editie 2011 is gevraagd.. Uitslag Dag 1 (31 maart).. Klik hier voor de individuele uitslag per vak (PDF).. Team.. Vak A.. Vak B.. Vak C.. Vak D.. Vak E..  ...   10.. 44.. 77.. 19.. 20.. 40.. 38.. 151.. 21.. 22.. Spro Zeevisteam.. 25.. 41.. 43.. 125.. 23.. 167.. 24.. 25.. 26.. 45.. 186.. 27.. 35.. 176.. 28.. 29.. Ahoy-hengelsport team 1.. 14.. 155.. 30.. Uitslag Dag 2 (9 juni)..      .. (Gewijzigd per 14-6: zie mededelingen).. 78.. 65.. 57.. 154.. Het Piertje Colijnsplaat.. 64.. 1.. 161.. 23.. 80.. 39.. 100.. 4.. 59.. 117.. 74.. 62.. 288.. 51.. 285.. 72.. 29.. 200.. 41.. 55.. 49.. 223.. 61.. 262.. Team Hengelhuis Huijgens.. 56.. 69.. 222.. 42.. 48.. 78.. 182.. 33.. 53.. 110.. 52.. 30.. 205.. Les Varicelles.. 19.. 212.. 63.. 50.. 122.. 67.. 301.. 171.. 28.. 218.. 68.. 65.. 204.. 60.. 9.. 190.. 22.. 179.. 71.. 241.. 54.. 75.. 312.. 754.. 309.. Tussenstand 2012.. Plaats.. Dag 1.. Dag 2.. Dag 3.. Dag 4.. Dag 5.. Zeehengelsport / Penn Strandvisteam.. Hengelhuis Huijgens.. 27.. Zeevisteam Zeevissport.. 46.. Grootste rondvis.. Cees Ottens.. 62 cm.. Grootste platvis.. Ivo Focke / Susan Stuijts.. 30 cm.. Hoogste aantal >10cm.. Laurence Pijnen.. Frank Dekker.. Adri Bremmer.. Voor de uitslagen van 2011, klik op:.. UITSLAGEN 2011..

  Original link path: /uitslagen.htm
  Open archive


 • Archived pages: 19