www.archive-nl-2012.com » NL » M » MENNOLANTING

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 13 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Menno Lanting
  Descriptive info: .. Digital Leadership.. Veel organisaties zullen radicaal moeten vernieuwen en innoveren om binnenkort nog een reden van bestaan te hebben.. Technologische ontwikkelingen op digitaal en mobiel vlak zorgen ervoor dat mensen organisaties niet of veel minder nodig hebben.. Ondanks verschillende interessante initiatieven blijft de echte verandering in de meeste organisaties nog uit.. Er is daarom een grote behoefte aan wat ik noem digitaal leiderschap.. Gepassioneerde ondernemers, managers en professionals die de impact van digitale technologie tot in de kern doorgronden, deze kunnen vertalen naar de eigen praktijk en daarmee toegevoegde waarde bieden voor de klanten, medewerkers en zichzelf.. Al enige tijd ben ik bezig met de vraag wat iemand een digitale leider maakt.. Het resultaat van deze zoektocht is te volgen via Twitter (#digitalleadership) en wordt binnen enkele maanden gebundeld in een (e)boek.. Suggesties voor interessante digitale leiders zijn.. HIER.. van harte welkom en worden tzt beloond met een gratis exemplaar.. Dank alvast!.. http://www.. flickr.. com/photos/lum1neuz/4409364826/.. Permanent link.. "If you tell anybody what to do here, they’ll never work for you again".. Het bedrijf Gore-Tex (van o.. a.. de buitenkleding) laat medewerkers hun eigen leiders kiezen.. Medewerkers ontwikkelen zich tot leider door zaken voor elkaar te krijgen of door een voorbeeld voor anderen te zijn, niet omdat ze op een plek benoemd worden.. Medewerkers met leiderschapskwaliteiten trekken andere talenten aan.. Deze talenten kiezen er zelf voor om ‘de leider’ die zij zelf kiezen te volgen.. Heeft een leider deze positie eenmaal bereikt en is hij benoemd (ook bij Gore-Tex is enige vorm van structuur en hiërarchie aanwezig), dan bestaat een groot gedeelte van zijn of haar takenpakket uit het faciliteren, coachen en inspireren van medewerkers, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen voor het betreffende project.. En een volgend project vraagt wellicht om nieuwe leiders.. Iedereen bij Gore-Tex wordt beoordeeld door de mensen met wie ze werken.. Hun beloning wordt gebaseerd op deze beoordeling.. Er zijn geen specifieke criteria, mensen wordt simpelweg gevraagd om te beoordelen in welke mate de desbetreffende collega een bijdrage levert aan het succes van Gore-Tex.. Groepjes van steeds ongeveer twintig medewerkers beoordelen elkaar, mits ze met elkaar werken en dus een oordeel kunnen vellen over de bijdrage van de anderen.. De mensen uit de betreffende groep worden gerankt van 1 (heeft het meest bijgedragen) tot 20 (heeft het minst bijgedragen).. Deze lijst wordt vervolgens besproken door een groep van mensen die op dat moment een leiderschapsrol heeft, en die groep maakt vervolgens ook weer een lijst die loopt van 1 tot 20.. Deze definitieve lijst vormt de leidraad bij het vaststellen van de beloning.. Overigens deelt iedere medewerker ook mee in het aandeelhouderschap van het bedrijf.. Dit is een klinkend voorbeeld van de verschuiving van macht in organisaties:bepaalde senioriteit voorheen hoeveel macht iemand had, tegenwoordig zijn inhoudelijke vakkennis en het vermogen om anderen te stimuleren belangrijker.. 10 Opvattingen van CEO's over social media.. Steeds meer directeuren, CEO s en bestuurders zien het nut van sociale technologie.. Zowel voor de dialoog met klanten als voor het intern delen van kennis.. Niet als doel op zich, maar als middel om omslag te maken naar een Connected-Organisatie.. Toch kom ik ook nog regelmatig mensen in de top van organisaties tegen die het licht nog niet gezien hebben.. Een kleine bloemlezing:.. 1.. Wij blokkeren hier alle social media, er moet hier gewerkt worden!.. 2.. Ik ben snel weer gestopt met dat Twitter; ik werd ineens door allerlei mensen die ik niet ken gevolgd.. 3.. Onze klanten zitten niet op dat Facebook.. 4.. Twitter? Dat is verbale diarree.. 5.. Op Hyves zitten alleen kinderen, mijn medewerkers hebben daar niets te zoeken.. 6.. Als ik dat Yammer invoer, dan krijg ik een opstand van mijn middenmanagers; die willen hun informatiemacht niet opgeven.. 7.. Ik ga over 4 jaar met pensioen, ik begin niet meer aan die toestanden.. 8.. Het gebruik van social media maakt veel te transparant dat een deel van onze diensten onder de maat zijn.. 9.. Ik moet al zoveel zaken bijhouden, nu ook die social media er nog bij.. 10.. Waarom spenderen we in hemelsnaam een half uur van onze bestuursvergadering aan deze onzinnige hype?.. Ja, we houden van innovatie, maar alleen als we het zo kunnen beheersen dat er niets verandert.. Een ceo van een beursgenoteerd bedrijf die ik sprak, weigerde een directeur innovatie aan te stellen: Dat zou betekenen dat innovatie in een afdeling past, dat je er muren omheen kunt zetten en het kunt vangen in een organigram en richtlijnen.. Ik wil juist dat iedereen innovatief werkt en denkt.. In de huidige connectedwereld kan innovatie niet meer enkel ingebed worden binnen de grenzen van de organisatie.. Uiteraard blijven organisaties zelf een belangrijke motor voor de eigen innovatie, alleen gaan de ontwikkelingen buiten dezelfde organisatie zo snel, dat het nagenoeg onmogelijk is om deze op eigen kracht, zonder hulp van buitenaf, bij te houden.. Dit betekent dan ook dat de rol van een innovatie- of research development-afdeling drastisch verandert.. In plaats van sterk intern gericht zullen deze afdelingen zich juist naar de randen van de organisatie moeten begeven om zo maximaal contact te maken met andere netwerken.. Voor veel bedrijven is het betrekken vande buitenwereld in hun innovatieproces een veranderingsproces voor de lange termijn.. Ze hebben te maken met een cultuur die vaak al lang bestaat en meestal ook nog geworteld is in het industriële tijdperk.. Voor nieuwe bedrijven geldt dat uiteraard niet.. Internetbedrijven nemen veel jonge mensen aan die van nature al vertrouwd zijn met het digitale tijdperk en daarmee impliciet de cultuur bepalen.. In al langer bestaande, grote organisaties vergt dat een proces van jaren want de (indirecte) weerstand is vaak groot.. Of zoals prof.. dr.. ir.. Jan Buijs, verbonden aan onder andere de Technische Universiteit Delft, het formuleert: ‘.. ’.. Het gaat ook om het stimuleren van interne bewustwording en het maken van meetbare statements.. Om leiderschap dus; nu al het woord van 2012.. Hoe als organisatie te 'winnen' in 2012.. Werken en ondernemen verandert steeds sneller in een dynamische verzameling van bijdragen binnen verschillende en steeds wisselende projecten.. Het traditionele, vaste functiedenken is voorbij.. Dit heeft namelijk als nadeel dat de meeste zaken niet meer uitgevoerd worden door de mensen die het beste zijn, maar door iemand die toevallig op een plek zit waar die taak zich in het proces bevindt.. Veel logischer  ...   tussen de 35 en 45 jaar.. Vervolgens buigt de curve langzaam weer naar beneden, tot de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.. De tweede tekening leidde tot het nodige rumoer.. Toch is het geen onlogische insteek: jonge mensen, die net beginnen met werken, hebben vaak nog veel te leren, daarom beginnen ze ‘lager’ in de organisatie.. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook in de toekomst zo zijn: jonge professionals hebben ook vandaag de dag nog veel te leren.. Maar omdat deze jongeren opgegroeid zijn met internet en sociale media, zijn ze op veel gebieden verder dan menig senior professional in de organisatie.. We zullen zien dat jonge professionals sneller grote verantwoordelijkheden zullen krijgen, vooral als straks vanwege het afvloeien van de babyboomers het tekort aan talent echt nijpend gaat worden.. De fysieke en mentale top van mensen ligt ongeveer tussen de 35 en 45 jaar.. Daarbij hebben veel mensen rond die leeftijd de zwaarste financiële lasten (in verband met een nog niet afbetaalde hypotheek en de kosten van jonge of schoolgaande kinderen).. Veel mensen willen in die periode van hun leven dus goed verdienen.. Het is dan ook logisch dat men juist dan de zwaarste verantwoordelijkheid draagt.. Vanaf een leeftijd van 45,50 jaar neemt bij de meeste mensen de noodzaak om veel te verdienen geleidelijk af, bovendien worden ze steeds minder fit.. Waarom zou men dan ook niet tegelijk afstand nemen van een leiderschapspositie? Men kan zich dan bijvoorbeeld meer gaan richten op het coachen van (jonge) professionals of het op een andere manier overdragen van hun kennis?.. Free-agents: de sneu-neuzen van gisteren; helden van morgen.. In korte tijd hoor ik van vijf mensen in mijn netwerk dat ze voor zichzelf beginnen.. Waar je als zelfstandige professional tot voor kort een sneu-neusje was, lijkt het omgekeerde nu te gaan gelden voor mensen die zich nog ophouden in een dienstverband.. Tijdens het schrijven van mijn boek IedereenCEO sprak ik oa.. mijn oud-collega Mathieu Weggeman daarover.. Die maakte een duidelijk statement waar ik mij van harte bij aansluit: ‘Steeds meer mensen zullen kiezen voor het werken als zelfstandige.. Ze willen niet langer opgesloten zitten in bureaucratische en verstikkende bedrijfsomgevingen.. Ze willen hun passie volgen.. En ze hebben daarvoor nu alle mogelijkheden, onder andere door sociale media, cloud computing enzovoort.. Maar juist deze passie wordt vaak in organisaties doodgedrukt.. Hoe gaan organisaties nu en straks nog talent aan zich binden, als die hun werk ook zelfstandig in diverse netwerken kunnen organiseren? Wie doet daar als laatste het licht uit? Of zal het zo n vaart niet lopen en willen we juist een duidelijke structuur en de veiligheid van een werkgever?.. "Ik ga het kort houden"; en 9 andere valkuilen bij het geven van een presentatie.. Observaties na een hele reeks seminars en congressen.. En ja; ook ik ben schuldig:).. zet u schrap als een spreker aankondigt: ik ga het kort houden.. geef als dagvoorzitter nooit de microfoon uit handen.. vragen uit publiek zijn zelden vragen, eerder meningen (wedervraag: is dit een vraag of een mening?.. een Twitterstream op podium zonder dat de spreker deze makkelijk kan zien is zinloos.. als mensen willen lezen pakken ze wel een boek; slides zijn daar niet voor bedoeld.. de opdracht: maak kennis met iemand in de zaal die u niet kent , is out-dated en geforceerd.. uw presentatie is geen reclameblok.. Begin dan ook niet met 5 slides of wervend filmpje over het bedrijf.. uw verhaal is vast interessant, maar nooit een alibi om half uur langer te praten dan in het programma staat.. bedank altijd m/v van de techniek; zonder hen begint u niets op het podium.. 90 Minuten spreken is onmenselijk net als 90 minuten luisteren.. photo credit: Marga van Rijssel.. Bestaat jouw baan over 10 jaar nog wel?.. Bij een aantal zakelijke dienstverleners denk ik mee over hoe hun organisatie er over pakweg 10 jaar uitziet.. En dan vooral welke impact de connectedwereld daarop heeft.. Dan grijp ik wel eens terug op een klassieke theorie van David Maister zoals hij die oa.. in zijn boek managing a professional services firm uitwerkt.. En zijn theorie blijkt in het licht van de opkomst van social technology verrassend actueel.. Maister maakt hierbij een vierdeling.. Gebaseerd op twee gegevens, om te beginnen de mate waarin er klantcontact is en daarnaast de mate waarin een werkproces gestandaardiseerd kan worden met de focus op uitvoering ten opzichte van meer maat- en denkwerk.. Rollen met weinig direct klantcontact en voornamelijk routinematig werk zullen verder geautomatiseerd worden.. Dus bijvoorbeeld administratieve functies worden in de toekomst geautomatiseerd of verplaatst naar online crowd work marktplaatsen.. Ook de meer reguliere managementtaken zouden hier wel eens onder kunnen vallen.. De komende jaren zullen we dus een grote kaalslag zien binnen bedrijven wanneer het aan komt op meer routinematig kenniswerk en het managen er van.. Waar de productiearbeid verplaatst werd naar lage lonen landen, zullen deze functies door wereldwijde online netwerken van zelfstandige professionals vervuld gaan worden.. Hij maakt het model en de werking er van inzichtelijk aan de hand van vier rollen in de zorg.. De apotheker, verpleegkundige, hersenchirurg en de psychotherapeut.. In het geval van de apotheker is er relatief weinig klantcontact en is het vooral uitvoerend werk.. De klant wil een standaardoplossing tegen zo laag mogelijke kosten en heeft weinig behoefte aan advies of andere vormen van persoonlijk contact.. De verpleegkundige in het model heeft daarentegen veel klantcontact en de focus ligt meer op fysieke uitvoering.. Innovatie heeft daarbij geen hoge prioriteit.. In tegen stelling tot de apotheker is hier het persoonlijk contact wel van belang.. In het geval van de hersenchirurg is er ook weinig klantcontact, maar is het in hoge mate ‘maatwerk’.. Daarvoor is juist wel veel creativiteit en innovatie nodig.. De klant zoekt een heel specifieke oplossing voor zijn of haar probleem.. Professionals en hun werkgevers of partners die zich in dit veld begeven bieden unieke oplossingen voor steeds unieke problemen.. Geld is maar zelden een issue voor klanten zolang het resultaat maar voldoet.. De psychotherapeut heeft juist weer veel klant contact, maar hierbij ligt de focus bijna geheel op denkwerk.. Hier is weer behoefte aan maatwerk alleen wil de klant onderdeel zijn van het proces om tot dat maatwerk te komen.. com/photos/peterkaminski/860512054/.. Vorige post.. Volgende post.. MennoLanting.. Archief.. Blog.. /.. Boeken.. Media.. Werk.. Contact.. Leave a Comment.. Name.. *.. E-mail.. Website..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Menno Lanting
  Descriptive info: Managers: hup de 21e eeuw in!.. Want het wordt tijd.. Binnen organisaties zou er veel meer aandacht besteed moeten worden aan het winnen van het vertrouwen van werknemers.. Dit kan door ze intensiever te betrekken bij allerlei beslissingen door bijvoorbeeld de inzet van social media.. Niet dat zij per definitie uiteindelijk de beslissingen nemen, maar wel dat ze inzicht hebben in de totstandkoming van keuzes en in de gemaakte afwegingen.. Vooral dit laatste is van belang.. Meestal vinden mensen het niet eens zo erg wanneer er een andere keuze gemaakt wordt dan die zij zelf voorstaan, het wordt echter een probleem als ze niet snappen waarom die keuze is gemaakt.. Door meer transparantie kunnen bovendien betere beslissingen genomen worden.. Er zijn dan immers veel meer mensen die inzicht hebben in de informatie en mee kunnen denken over de oplossingsrichting.. Het werk voor de leider wordt daardoor wel complexer.. Het aantal onderlinge uitwisselingen van informatie stijgt natuurlijk explosief.. Het vraagt andere vaardigheden van de leider om het overzicht te houden.. En met enkel het managen van het netwerk ben je er nog niet; werknemers willen ook weten welke kant ze op gaan, wat de diepere waarden zijn van de organisatie waaraan zij zich verbinden.. De nieuwe transparantie vraagt van bedrijven om zelf de nek uit te steken en andere vormen van organiseren en samenwerken te ontdekken, om het experiment aan te gaan in plaats van te proberen de ontwikkelingen af te weren.. Een buitengewoon krachtige ingreep is bijvoorbeeld om werknemers het functioneren van het management te laten beoordelen en de resultaten openbaar te maken, in ieder geval binnen de organisatie.. Dit klinkt wellicht als een enorme stap, maar het maakt wel de weg vrij om ook de bijdragen van professionals met elkaar in openheid te bespreken.. Door een transparante manier van werken is op elk moment duidelijk wie waaraan werkt, wie over welke kwaliteiten beschikt, waar nog behoefte aan is, welke projecten kansrijk zijn en met welke per direct gestopt moet worden omdat ze niet bijdragen aan het organisatiebelang of te weinig gedragen worden door de professionals.. com/photos/posterboynyc/5297131305/.. Geen leiderschap zonder zweethanden.. CEO John Chambers van Cisco is voor mij een voorbeeld van een ConnectedLeider.. Hij ziet de combinatie van internet en leren als de belangrijkste hefboom om dingen voor elkaar te krijgen in een bedrijf.. Door te focussen op social learning slaagt Cisco erin om veel meer strategische projecten tegelijk uit te voeren; in plaats van een of twee kernpunten per jaar waren dat er in 2010 achtentwintig.. Het voelt wellicht voor velen tegennatuurlijk, maar in een ConnectedWereld is bepalen wat je wilt via tijdrovende trajecten en procedures duurder dan het gewoon uitproberen.. In een open systeem zijn de kosten van iets proberen zo laag dat elke poging om te schiften alleen maar het proces hindert.. In de praktijk betekent dit binnen Cisco voor de betrokken professionals minder controle en meer vrijheid.. Bovendien wordt het kunnen aanvoelen van maatschappelijke veranderingen die invloed hebben op de organisatie een belangrijke leiderschapscompetentie.. Leiders in organisaties moeten dus veel meer getraind worden op zaken zoals samenwerking, gebruik van nieuwe technologieën, innovatie, strategievorming en interne en externe communicatie.. Of zoals Chambers het formuleert: ‘dat is leiderschap: het bouwen van een cultuur waarin verandering centraal staat.. Ook, of vooral, als je daarvan zelf zwetende handen krijgt.. Social media als 'excuus-truus' ?.. Het is een onmogelijke draai om bij de ‘aanmeldzuil’ te komen.. Ik schaaf dan ook met mijn rechterbumper langs een strategisch opgesteld paaltje.. Getuige de vele lakresten ben ik niet de eerste.. Ik sta dus half gedraaid voor een stalen rolluik dat de garage afsluit.. Raampje open…verdorie…wat zit die bel onhandig.. Zal deels aan mijn beperkte lichaamslengte liggen, maar er is ook niet al te lang over nagedacht.. De zoemer gaat.. Ik wacht 10, 15, 20 seconden.. Ik druk nog eens.. “.. Ja?”.. klinkt een barse mannenstem.. Uh, is dit bedrijf X?.. ” “.. ja!.. ah, goed: ik ben Menno Lanting en ik kom voor mevrouw Y.. ”.. Wederom een ruime stilte.. U staat niet op de lijst!.. ” klinkt het dan weer blikkig uit het speakertje.. Al hangend uit het autoraam sputter ik tegen: “.. maar mevrouw Y zou me aanmelden…”.. Achter mij voltrekt zich een complete parkeerchaos in verband met wegwerkzaamheden.. Ik opteer toch graag voor mijn plekje binnen.. Niet op de lijst, dat heb ik dan weer.. Weet u het zeker? Ik ga zo te laat komen.. Weer stilte.. Wat was uw naam?”.. Mijn naam was en is Lanting.. Er staan onderhand vier auto’s achter mij te wachten en ik ben uitgestapt om wat makkelijker in de paal te kunnen praten.. Met ‘boze agent’ intonatie hoor ik vervolgens: “.. U staat op de verkeerde lijst!.. Sorry.. ”, mompel ik laf en totaal onnodig, maar in de hoop om het proces toch wat te bespoedigen.. Ik hoor een onderdrukte zucht en dan bast het“.. …parkeren op plek 412!.. Het hek blijft echter hermetisch gesloten en ik bel maar weer aan.. De man in de auto achter mij schudt moedeloos zijn hoofd om een dergelijk lastige bezoeker voor zich.. Zonder verdere tekst schuift het hek nu toch ineens open.. Snel erin voordat men zich wellicht bedenkt.. 80% Van de parkeerplaatsen is leeg.. Plekje nummer 412 bevindt zich echter op de verste afstand naar de lift.. Voor de lift nog een deur met intercom.. Nu toch wat krap in de tijd bel ik daar weer aan.. klinkt naar mijn stellige overtuiging dezelfde mannenstem als net.. Ja hallo, mag de deur open?.. Wederom een oorverdovende stilte.. De rode vlekken beginnen nu echt op te trekken in mijn nek.. U bent?.. Lanting, van daarnet….. Lanting!”.. De lift blijkt buiten werking en ik snel de designtrappen op.. Een man en vrouw in bedrijfsuniform achter een balie, schuin met de ruggen naar mij toe, turend naar een monitor met daarop naar ik meen beelden van aanmeldzuil, parkeergarage en deur bij de lift.. Geen reactie als ik me voor de balie opstel.. Dag dame en heer, ik kom voor mevrouw Y ,.. neem ik dan maar het initiatief.. De vrouw maakt haar ogen los van de monitor en reikt met grimas naar een dikke ordner.. Na eindeloos bladeren: “.. u zei mevrouw Z?”.. Nee, mevrouw Y….. , weet u wat ik bel haar zelf wel dat ik er ben”.. Wat nog niet mee valt, want door de stalen constructie is het mobiele signaal heel zwak.. Bij de glazen pui gaat het beter.. Nog wat later sta ik met mevrouw Y in zaal A, nog op tijd om de workshop verder door te nemen.. Dit zelfde bedrijf spendeert miljoenen euro’s aan marketing om nieuwe klanten binnen te halen.. Met op Foursquare, Facebook, Twitter en Hyves een profiel, geoliede webcare afdeling en kekke social media wervingscampagne.. Ik hoop, maar vrees anders, echt op een eenmalig blunder.. Anders zou ik zeggen: bekijk het met je social media campagne en 30 seconden spot en ga eens undercover bij je eigen bedrijf op bezoek.. ps: bovenstaande ervaringen heb ik met het bedrijf in kwestie gedeeld.. photo credit:.. alborzshawn.. De toekomst is voor dappere merken die met de billen bloot gaan.. In een digitaal ‘verbonden’ wereld ontstaat vergaande transparantie.. Consumenten worden door al deze contacten en informatie in een razendsnel  ...   bestuurd (gemanaged) worden.. Daarbij werd op input gestuurd: je werkt tussen die en die tijden, je gebruikt deze en deze materialen, doet het in die en die volgorde enzovoort.. Informatie was kostbaar en ontoegankelijk en daardoor slechts voor een kleine groep beschikbaar.. In de 19de en 20ste eeuw hadden organisaties het doel om voorraden te verwerken tot eindproducten, maar sinds de digitale revolutie’ (circa 1990 tot heden) staan kennis en ideeën centraal.. Passie en betrokkenheid van werknemers zijn hiervoor de brandstof.. Tel daar de voortschrijdende individualisering bij op en je beseft dat die werknemers minder en minder inwisselbaar zijn geworden, en hun netwerk een vitaal onderdeel is van hun meerwaarde voor de organisatie.. com/photos/mattchang/3457255/.. De 'beste' mensen zullen nooit (lang) voor je werken.. Nog steeds gaan we ervan uit dat de beste bedrijven die bedrijven zijn die de slimste mensen weten aan te trekken.. Dit is echter een erfenis uit het industriële tijdperk.. Het binnenhalen van de knapste koppen en ze vervolgens in meer of mindere mate afgeschermd van klanten hun werk laten doen, staat haaks op de ontwikkelingen die plaatsvinden in de ConnectedWereld.. Daar winnen juist de bedrijven die het best in staat zijn om de binnen en buiten de organisatie beschikbare kennis te laten rouleren en voortdurend te vernieuwen.. Het belangrijkste concurrentievoordeel van de 21ste eeuw wordt de opbouw en het efficiënte gebruik van de collectieve kennis en wijsheid van de medewerkers en hun netwerken.. Transparantie, vertrouwen, bereikbaarheid, vakmanschap en authenticiteit zijn daarvoor belangrijke ingrediënten, maar uiteindelijk komt het aan op het verbinden van de kennis in de diverse netwerken: dit noemen we social learning.. Social learning wordt o.. mogelijk gemaakt door sociale software.. In hun artikel1 uit oktober 2010 voor Harvard Business Review beschrijven John Hagel III en John Seely Brown de waarde van deze sociale software.. Zij omschrijven het als ‘softwaretools en platformen die dynamische, informele en gedeelde communicatie mogelijk maken tussen een groeiende groep van individuen.. Zij halen het voorbeeld.. aan van het Amerikaanse ict-bedrijf osisoft.. Uiteraard levert dit direct een financiële besparing op, maar het verhoogt vooral de waardering door de klanten.. "Van alle wilde en visionaire voorstellen die ik heb gezien, is dit wel de meest buitensporige".. Rowland Hill kon het niet meer aanzien, dit was nu de zoveelste keer dat hij het meemaakte.. Deze keer was het een jonge vrouw die te arm was om de brief van haar verloofde te ontvangen.. Hill, van origine onderwijzer, was in de 19de eeuw gedurende bijna twintig jaar werkzaam voor de Engelse posterijen.. Het onrecht waar Hill getuige van was, kwam voort uit het feit dat tot 1839 niet de verzender van een brief de portokosten betaalde, maar de ontvanger.. In een aanzienlijk aantal gevallen had deze daarvoor niet voldoende geld of was hij zelf niet thuis.. Dit was natuurlijk een volstrekt inefficiënt systeem, waarin brieven en pakketten continu heen en weer werden gestuurd, en het sloot totaal niet aan bij de eisen die de in opkomst zijnde industriële revolutie stelde.. In een uitgebreide notitie rekende Hill zijn superieuren voor dat het laten betalen door de verzender de productiviteit van de postbodes wellicht wel met een factor acht zou verhogen.. Niet iedereen was het met hem eens, getuige de uitspraak van de toenmalige postmaster general Lord Lichfield: ‘.. Van alle wilde en visionaire voorstellen die ik heb gezien, is dit wel de meest buitensporige.. ’ William Leader Maberly, secretary to the post office, deed er nog een schepje bovenop door Hills voorstel als nieuwlichterij af te doen met de woorden: ‘.. Dit plan gaat tegen elke vorm van het gezonde verstand in, het is niet gebaseerd op feiten, maar juist geheel op aannames.. ’ Onder druk van handelaren, fabrikanten en bankiers kreeg Hill echter in 1839 alsnog toestemming om zijn systeem gedurende twee jaar uit te proberen en daarna in te voeren.. Hij zorgde zo voor een enorme impuls in het handelsverkeer en de administratieve afwikkeling daarvan.. Een zelfde uitdaging zien we bij de overgang van het industriele naar het netwerktijdperk.. Ook hier blijken bepaalde bestaande systemen erg verouderd en werken contraproductief.. com/photos/sergiu_bacioiu/4178226353/.. Wat heeft uw voorkeur: dat ik beleefd ben of dat ik 'de waarheid' vertel?.. Het is bijna een standaard vraag die ik stel bij sessies met management- en directieteams.. Meestal kiest men dan voor het laatste waarbij ik dan weer probeer deze beleefd te brengen.. Echter wanneer het gaat over het thema leiderschap in de 21e eeuw dan is mijn boodschap vaak flink confronterend voor veel van deze managers die opgeleid en groot geworden zijn in een bedrijfscultuur van regels, afdelingen en hierarchie.. Ik praat dan oa over netwerkleiders die zorgen voor de juiste technische en digitale hulpmiddelen voor de medewerkers en die zelf bovengemiddeld goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.. Leiders die actief bouwen aan waardevolle online én offline netwerken en ICT zien als een strategisch middel om een doel te bereiken, niet als een organisatorisch sluitstuk.. Het gaat hen niet sec om het gebruik van tools, maar om het bewerkstelligen van een omschakeling naar een nieuwe manier om kennis en contacten te delen, verrijken en distribueren.. Waarbij de grootste uitdaging is om kennis op het juiste moment en in de juiste vorm bij de juiste persoon te krijgen.. Structuren die goed werkten in de 19e en 20e eeuw worden daarbij steeds vaker een obstakel.. De vraag is nu gaat de wal hier het schip keren en krijgen we een relatief snelle omkeer naar een andere manier van organiseren, samenwerken en leidinggeven of zijn bestaande processen nog dermate taai dat het nog lang gaat duren of wellicht op veel plekken helemaal niet gebeurd.. En nu waar het werkelijk om gaat.. Brian Solis schreef onlangs een interessant stuk op zijn blog over.. The end of social media 1.. 0.. Ik lees zijn betoog als de slag van social media als doel op zich naar social media als een middel om een doel te bereiken.. Nu de participatie-graad in een aantal online netwerken bijna maximaal is en de groei flink begint af te vlakken en nagenoeg elk bedrijf wel een, al dan niet slapend, Twitter of Facebook account heeft, komt de logische vraag: en wat gaat ons dit nu brengen?.. Ik verwacht dat we het steeds meer zullen gaan hebben over sociaal kapitaal ; de productiefactor van de nabije toekomst.. De term ‘sociaal kapitaal’ werd geïntroduceerd door dr.. Robert Putnam en wordt door hem beschreven als een belangrijk aspect van de kwaliteit van onze nieuwe samenleving.. Het gaat daarbij om betrokkenheid bij elkaar, onder andere via sociale netwerken.. Sociaal kapitaal verenigt twee schijnbaar tegenstrijdige bewegingen: aan de ene kant stimuleert het individualisme.. Het vraagt namelijk om eigen ideeën en meningen.. Het eindeloos rondsturen van content van anderen voegt uiteindelijk niets toe aan de opbouw van het collectieve sociale kapitaal.. Elke professional en organisatie moet daarom voor zichzelf nagaan welke unieke bijdrage hij of zij kan leveren, en dat lukt alleen door dicht bij de eigen belangen en ambities te blijven.. Tegelijkertijd gaat het om een steeds grotere gevoeligheid voor het collectieve.. We zijn ons steeds meer bewust van onze keuzes over welke informatie we tot ons nemen.. Daarmee creëren we een voortdurend veranderend netwerk van interesses en bijpassende contacten en een oneindig uitdijende zee van kennis..

  Original link path: /page/2
  Open archive

 • Title: Menno Lanting
  Descriptive info: Sociale netwerken en nieuwe technologieën stellen de kenniswerker in staat om zelf zijn werk te organiseren en zijn professionele ontwikkeling vorm te geven.. Daar is lang niet altijd meer een organisatie of een manager voor nodig.. Wat betekenen de nieuwe organisatievormen voor de rol van de manager? En moet de traditionele machtsstructuur op z n kop nu de rol van collectief leiderschap toeneemt? Deze en andere vragen worden beantwoord in dit vervolg op de bestseller Connect!.. Lanting bouwt voort op zijn visionaire Connect! en wijst leidinggevend Nederland de weg in het nieuwe netwerktijdperk Ben Verwaayen, ceo Alcatel-Lucent.. Iedereen CEO is verplichte kost voor iedere manager die maximaal rendement wil halen uit het intellectuele kapitaal binnen een organisatie.. Ton van Garderen, algemeen directeur Apple Benelux.. Lanting richt zich goed gedocumenteerd met strategisch advies en  ...   netwerken.. Bedrijven verliezen de binding met klant en medewerker.. Er moet dan ook een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden.. Connect! is een welgemeende aansporing.. Want het is tijd om te handelen, en wel nu.. Op basis van onderzoek onder managers in Nederland, en gesprekken met tientallen Nederlandse en Belgische bedrijven maakt Menno Lanting inzichtelijk welke stappen nodig zijn om die omslag te kunnen maken.. Hij geeft concrete antwoorden op vragen als: Hoe kan ik zelf sociale netwerken gebruiken? Welke nieuwe business modellen ontstaan er? Op welke manier behouden we als organisatie aansluiting met de jonge, sociale netwerkgeneratie? Bedrijven kunnen een ontmoetingsplek worden voor connecties en creativiteit, maar dat gaat niet vanzelf.. Daarom is Connect! een must voor iedere leider, manager of professional.. Bestel Connect.. hier..

  Original link path: /iedereenceo
  Open archive

 • Title: Menno Lanting
  Descriptive info: Mijn favoriete quote is: when the wind of change blows, some build walls, others build windmills.. Ik werk met directies en Raden van Bestuur op het gebied van digitaal leiderschap, executive development, connectivity, strategie, sociaal kapitaal en business innovatie.. En ondersteun daarbij deze bedrijven om aangesloten te blijven bij de veranderende wereld.. Met een antwoord op de vraag: welke organisatievormen, leiderschapskwaliteiten en business modellen zijn er nodig? De visie daarop heb ik onder andere samengebracht in de bestsellers: Connect IedereenCEO.. Daarnaast ben ik aan een aantal business schools verbonden.. Mijn diensten bestaan uit het geven van inspiratie-presentaties, strategisch (boardroom) advies en het verzorgen en organiseren van leiderschapstrajecten rondom de genoemde thema s.. Opleidingen.. In een recent grootschalig, wereldwijd onderzoek onder CEO s werd als belangrijke strategische doel voor elke organisatie genoemd: unleashing creativity, flexibility and speed to capitalize on complexity.. En daarvoor bestaat ook elke noodzaak.. Onder invloed van digitalisering verdampen business modellen,  ...   de snel veranderende wereld en de rol van digitalisering daarbij.. Welke organisatievormen en leiderschapskwaliteiten zijn er nodig om succesvol te zijn en blijven in de 21e eeuw? Antwoorden op deze vraag worden geformuleerd op basis van hoogwaardige cases, bedrijfsbezoeken en praktijkbijdragen van senior ‘netwerkleiders.. Dit compacte en zeer intensieve programma wordt enkel als maatwerk aangeboden.. Voor meer informatie of een oriënterend gesprek:.. mennolanting@gmail.. com.. Advies.. Massaal zijn we via die netwerken virtueel met elkaar verbonden.. Hierdoor ontstaat een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit, communicatie over en weer en businesskansen: de ConnectedWereld.. Doordat consumenten en medewerkers zich wereldwijd heel gemakkelijk kunnen groeperen, worden zij machtiger.. Deze toenemende macht vraagt een aanpassing van organisaties.. Hoewel het besef van een nieuwe wereld langzaam groeit, bedienen veel organisaties zich nog steeds van de oude structuren.. Ik ondersteun organisaties bij het maken van de benodigde omslag: van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden..

  Original link path: /werk
  Open archive

 • Title: Menno Lanting
  Descriptive info: @hedwygNL en @mlanting vandaag de gelukkig eigenaar van jullie boeken ter gelegenheid van mijn verjaardag #prezi en #connect.. #IedereenCEO.. #Connect!.. @mlanting.. Twitter.. ,.. LinkedIn.. Facebook.. en.. Mail.. Ik werk als freelance strateeg en innovator met directies van verschillende organisaties.. Thema’s waar ik me op richt zijn: leiderschap, executive development, connectivity, strategie en business innovatie.. Daarmee ondersteun ik organisaties om aangesloten te blijven bij de veranderende wereld.. Met een antwoord op de vraag:  ...   onder andere samengebracht in de bestseller:.. Connect.. de impact van sociale netwerken op organisaties leiderschap.. (verkozen tot managementboek van 2011) en.. Voel je vrij om me via een van de volgende kanalen je vragen te stellen.. Aanvragen voor presentaties, workshops en adviestrajecten kunnen gemaild worden naar.. Meer informatie over mijn ervaring en expertise staat op.. En volg verder mijn activiteiten via.. @mlanting, #Connect en #IedereenCEO.. Zie de reviews van.. live via Twitter!..

  Original link path: /contact
  Open archive

 • Title: Menno Lanting
  Descriptive info: Gij zult ondernemen; maar het moet niet te gek worden.. Toen ik nog voor leiderschapsinstituut de Baak werkte, vertelde ik eens in een workshop met een 15-tal jonge, talentvolle ondernemers uit familiebedrijven over een programma genaamd: ‘Ondernemen bij de overheid’.. De reacties waren op zijn zachts gezegd sceptisch.. Deze ondernemers, waar het ondernemersbloed soms al zeven generaties door de aderen stroomde, zagen ondernemerschap niet als een te ontwikkelde competentie, maar als een aangeboren, en in hun geval, erfelijke eigenschap.. In menig ‘boardroom’ of directieoverleg heeft echter Ondernemerschap als een waar buzz woord zijn intreden gedaan.. Natuurlijk draait het al sinds mensenheugenis om ondernemerschap.. Geen bedrijf zonder ondernemerschap; de bloedbaan in het anders levensloze organisme.. Wat een nieuwe ontwikkeling is, is het feit dat ondernemerschap wordt gezien als een van de te ontwikkelen competenties bij medewerkers.. Ondernemerschap blijkt in de management development programma’s van corporate Nederland een belangrijke plaats te gaan innemen.. Aangeboren of aan te leren, veel bedrijven realiseren zich onvoldoende welke impact medewerkers met ‘verijkte’ competenties hebben op de totale onderneming.. Juist daar gaat het natuurlijk vaak mis.. Men wil ondernemende medewerkers, maar de cultuur staat vaak haaks op deze ambitie.. In menig bedrijf wordt elke ondernemende ambitie gesmoord in budgetten, salarisschalen, hierarchisch geharrewar en wat al niet meer zij.. Mij is in loondienst een aantal malen gevraagd om, zoals dat mooi heet, intern te ondernemen.. Mijn wedervraag of daar dan bij gebleken succes ook een (bescheiden) aandeel in het bedrijf of de business unit tegen over stond, werd altijd met een glimlach beantwoord, nooit met het gevraagde.. Maar ja, echte ondernemers vragen dan ook niet of ze mogen ondernemen die beginnen gewoon.. com/photos/tinfoilraccoon/197640807/.. Marketeers: productieloket voor communicatie-snuisterijen?.. Tijdens de grote zomer-opruim-actie stuitte ik op de Grote Marketingenquête 2005 waarin marketeers o.. wordt gevraagd naar de bedreigingen voor de marketingdiscipline.. Een greep uit de toenmalige antwoorden: “.. consumenten worden moe van ons, ze ontwijken de overdaad aan commerciële prikkels waarmee wij hen via veel te veel media proberen te bereiken.. Of deze:.. niet inzien dat luchtballonnen door een groeiend aantal consumenten moeiteloos worden doorgeprikt, doorgaan met geld verslindende campagnes die niet tot meetbaar positieve resultaten leiden.. Ook over het imago intern is men niet hoopvol gestemd:.. we zijn de ‘dure’ jongens die alleen de ‘leuke’ dingen doen, marketingdiscipline is niet in de gehele organisatie verweven wat wel zou moeten.. Zal men er anno 2011 beter voor staan?.. Er zijn maar weinig beroepsgroepen waarbij de recente maatschappelijke en technische ontwikkelingen voor een zo grote de-mystificatie hebben gezorgd.. Decennia van compartimentering hebben er in veel bedrijven toe geleid dat marketeers zich verschanst hebben op veilige marketingafdelingen.. Met op andere verdiepingen of liever nog andere vestigingen die best aardige, maar vaak zo lastige collega’s van productie, verkoop en R D.. Verworden tot de met enig sarcasme bekeken ‘snelle jongens met torenhoge budgetten’ of tot een productieloket voor communicatie-snuisterijen.. Kortom de doorsnee marketeer voelt zich onderhand de risee van de bedrijfsnomenclatoera.. Afgezonderd van de ware besluitvormingsforums, niet begrepen, niet erkend (marketing, dat is toch geen vak) en vaak gezien als een noodzakelijk kwaad.. Het leek ook decennialang niet echt moeilijk.. De producent wist wat goed was voor de consument.. De marketeer voorzag het product of de dienst van een mooi sausje en selecteerde de geëigende communicatiekanalen en daar ging men.. Echter in krapweg 10-15 jaar is het landschap totaal veranderd: blending van life styles, digitalisering, globalisering, de assertieve consument, etc, etc.. De marketingdiscipline vervult maar zelden een strategische rol binnen het bedrijf.. In een lichte vorm van paniek struikelen de marketeers van de ene ‘hype’ naar de andere: van guerrilla-, event-, niche- en virale marketing, naar belevenis- en social marketing Hiermee het vaak al aanwezige isolement van marketing in de organisatie verdiepend.. Zelfs in de servicesector waarvan je toch zou zeggen dat daar een voedingsrijke bodem is voor een marketing georiënteerde bedrijfsvisie en strategie gaat het vaak nog fout.. De uitdaging voor de marketeers ligt niet in een verdere verdieping van het vak dan wel het continue aanreiken van nieuwe wegen om de murw gebeukte consument te bereiken.. Nee, de uitdaging ligt juist in de verbreding.. Het doorbreken van de afdelingsbarrières, een ieder betrokken en verantwoordelijk maken bij voor de (commerciële) ontwikkeling van het bedrijf.. Een continue evaluatie en aanpassing van strategie en de keuzes die daar uit voortvloeien.. Het stimuleren van creativiteit en innovatie zonder de feitelijke resultaten van deze inspanningen uit het oog te verliezen.. Zie hier het nieuwe werkveld van de marketeer.. Spin in ’t web, enable-er, motivator, geweten maar bovenal strateeg en ondernemer.. Het is nog niet te laat…….. com/photos/36844288@N00/4669213137/.. De boekhandel en de lastige consument.. Vandaag een pagina groot artikel in de NRC Next over de teloorgang van de fysieke boekhandel.. Blijkbaar moet de komende 2 á 3 jaar 10% de deuren sluiten.. En dan heeft men nog het geluk dat het aantal verkochte e-boeken in Nederland (vooralsnog) beperkt is.. Een van de zaken die me opvalt is een quote van een anonieme boekhandel die stelt:.. Ik kan de kasten bij wijze van spreken wel weg doen.. De mensen kopen alleen wat plat op de tafel ligt.. Die vervelende consument ook.. Blijkbaar geen aandacht voor het zorgvuldig opgebouwde assortiment en alleen maar oog voor de bestsellers en aanbiedingen.. Typisch opmerkingen die je elke keer weer hoort als er een branche ten onder dreigt te gaan.. De consument heeft het niet begrepen.. Of heeft de boekhandel het niet altijd even goed begrepen? Vandaag was ik toevallig in nagenoeg alle boekhandels in Arnhem.. Namelijk op zoek naar een specifiek boek als cadeau voor mijn nichtje.. En online kopen is lastig als je een fysiek boek wilt hebben en dan ook nog voor de middag in huis.. Het artikel spookte nog door mijn hoofd.. Het valt niet mee om als welwillende consument een aankoop te doen.. Het streven van veel winkelaars is om een breed en diep aanbod te bieden (vandaar dat de aangehaalde boekhandelaar zoveel kasten nodig heeft).. Uiteraard een onhaalbare kaart.. De online boekhandels hebben de long-tail al lang geadopteerd, maar toch worden die winkels maar volgepropt.. En natuurlijk heeft het op een zaterdag wat doelloos snuffelen tussen boeken een zekere (sentimentele) waarde, maar het is blijkbaar niet meer wat de consument vandaag zoekt.. Daarbij leidt snuffelen online ook tot veel betere opbrengsten.. Vraag aan de gemiddelde medewerker in een boekenwinkel welk boek je over onderwerp X zeker moet lezen en hij of zij kijkt je vertwijfelt aan.. Dan vertrouw ik onderhand meer op o.. Twitter, Amazon en Getglue.. Als de toekomst niet ligt in de (fysieke) longtail en het snuffel-scenario ook steeds minder werkt, maar liggen dan wel kansen? Specialisatie op een bepaald thema biedt een mogelijkheid, maar meer nog denk ik dat fysieke boekhandels het sociale aspect zouden kunnen oppakken.. Laat (online) reviews zien.. Laat lezers ter plekke een beoordeling geven (zie post over CitizenM) voor boeken die ze eerder gelezen hebben.. Een app waarmee ik kan zien wat anderen in een (zich op een bepaald thema gespecialiseerde) boekhandel een goede titel vinden.. Dus eigenlijk de online beleving in een fysieke omgeving.. En maak dan spannende combinaties waarbij ik ook zonder dat ik specifiek voor een boek de stad in ga toch het aanbod onder ogen krijg.. Cafe is natuurlijk bekend voorbeeld (maar dan wel een echt goed en leuk cafe), pop-up winkels bij congressen, concerten, etc.. Kwaliteit aanbod op trein- en tankstations en luchthavens, etc, etc.. Dat de consument onder invloed van internet zich anders zou gaan verhouden tot fysieke winkels was al jaren duidelijk.. Welke keten heeft nu een strategie klaar liggen voor het moment dat het merendeel van de consumenten e-boeken gaat kopen (dat moment komt echt ergens de komende jaren)?.. Ondernemen betekent ook vooruit kijken, anticiperen, wellicht zelfs deel van je business loslaten en wat anders oppakken.. Alleen maar wijzen naar die lastige consument helpt je geen steek verder.. com/photos/nakrnsm/3493038584/.. Mini-recensie klassieker 'Influence' van R.. Cialdini.. “Tijdens mijn middelbare schooltijd verdiende ik bij als bloemen- en plantenverkoper op weekendmarkten in Duitsland.. Het leidde om te beginnen tot een weinig praktisch Duits vocabulaire: “schone Pflanzen,  ...   door de netwerken stroomt, hoe beter de organisatie functioneert.. En aandacht geven stimuleert dit proces.. Essentieel hierbij is dat zoveel mogelijk informatie vrij binnen de organisatie beschikbaar is.. Kennis en informatie zijn niet zozeer meer een doel op zich, maar een halffabricaat.. Niet het behoud en de opstapeling van kennis bepalen je waarde voor de organisatie, maar juist de mate waarin en de snelheid waarmee je deze kennis deelt en verrijkt.. Door informatie weg te geven creëer je ruimte voor nieuwe informatie.. Zo stimuleer je niet alleen de creativiteit en onderlinge synergie, er ontstaan ook nieuwe vormen van samenwerking.. photo credit:.. CoolHunter.. De ontmaskering van leiderschap.. Van oudsher is leidinggeven het hoogst haalbare: de droom van menig werknemer.. Bijna alle management-developmenttrajecten (md-trajecten) die ik de afgelopen tien jaar voorbij heb zien komen, waren gebaseerd op het verticaal stijgen.. Deze ambitie heeft allerlei negatieve effecten.. Om te beginnen leidt het tot hevige concurrentie, want er zijn in de top van de piramide nu eenmaal minder plekken te vergeven dan in de basis.. En de promotie wordt steeds belangrijker en de strijd verbetener, want de stijging in rang dient gelijk op te gaan met het stijgen van de leeftijd.. Leiderschap is voor veel mensen nog steeds hetzelfde als senioriteit.. Een stijging in de hiërarchie wordt gekoppeld aan een hogere beloning, en dat samen is voor veel mensen nog steeds het ideale plaatje.. We zijn dus in een situatie beland waarbij leidinggeven het hoogste doel geworden.. is in plaats van een middel om een doel te bereiken.. En er is navenant veel aandacht voor de genoemde md-trajecten; het is al een eer wanneer je daarvoor geselecteerd wordt! Na verloop van tijd blijkt het vaak een desillusie te zijn, als duidelijk wordt dat je daarmee ook niet echt verder komt omdat, zoals gezegd, het aantal beschikbare plekken in ‘de top’ schaars is.. Organisaties doen er dan ook goed aan om hun management-.. en leiderschapsontwikkeling veel meer horizontaal te organiseren en als onderdeel van de taken van een professional.. Niet zozeer gebaseerd op het al dan niet bereiken van de, hoe hoger in de piramide des te schaarser wordende, topposities, maar op de ontwikkeling van collectief leiderschap.. De leider van de toekomst is een 'manager van passie'.. Eerder.. schreef.. ik al dat goede leiders hun werknemers stimuleren door hen en hun vakmanschap voortdurend in de spotlights te zetten, maar excellente leiders zorgen voor een structuur waarin professionals dit zelf kunnen doen.. Professionals zullen namelijk zelf kiezen met wie ze willen werken en daarmee ook de spotlights al dan niet op elkaar richten.. Het is niet zo dat de leider in deze situatie geen rol meer heeft: de aanspraak op het leiderschap wordt wellicht juist sterker dan in traditionele organisaties.. Een van de obstakels die zich namelijk al snel kan aandienen, is het feit dat sommige medewerkers niet voldoende zichtbaar kunnen maken wat de kern van hun vakmanschap is.. Om die kern te kunnen vinden, moet een professional de ruimte krijgen om daar onderzoek naar te doen; tijd om zich te verdiepen in zijn of haar professionele passie.. Het is niet voor niets dat organisaties zoals Google en 3M hun medewerkers 20 procent van hun werktijd ‘cadeau doen’; medewerkers krijgen zo de kans om zich op hun specifieke aandachtsveld verder te ontwikkelen.. Een dergelijke focus zien we ook bij JetBlue.. Deze luchtvaartmaatschappij is in korte tijd bijzonder snel gegroeid, maar daarmee onderscheidt het bedrijf zich nog niet van andere goedkope luchtvaartmaatschappijen.. Een van hun kerndoelen is echter om de ‘menselijke maat’ terug te brengen in de luchtvaart.. Om te beginnen ziet JetBlue zichzelf niet als een luchtvaartbedrijf dat personen en vracht van A naar B verplaatst, maar als een customer service-onderneming.. Dat ze vliegtuigen vliegen is daar slechts een onderdeel van.. Verder gaan ze ervan uit dat niet het bedrijf de eigenaar is van het merk en de cultuur, maar de medewerkers.. Iedereen draagt persoonlijk zijn eigen stukje bij en is dus mede-eigenaar.. Sociale media spelen een belangrijke rol om het eigenaarschap te vergroten.. Op een intern blog wordt bijvoorbeeld onderling besproken waarom men in dienst is gekomen bij JetBlue: ‘Je vertelt mensen niet wat passie is, je laat het elkaar zien.. Leiderschap 4.. 0: het angstzweet breekt uit bij de vraag om de eigen expertise in één minuut te vertellen.. Vandaag pleit Ben Verwaayen in.. het FD.. voor een nieuwe leiderschapsstijl.. Een die past bij het digitale tijdperk:.. management op basis van gezag en controle naar management met als trefwoorden vertrouwen, informeren en enthousiasmeren.. Complimenten daarvoor want de noodzaak is hoog.. Een ConnectedWereld die zo snel verandert en dermate hoge eisen stelt aan het leiderschap, kan dat allemaal niet meer plaatsvinden binnen de muren van de organisatie, laat staan enkel in de directiekamer.. Leiders zullen zich naar de randen van de organisatie moeten begeven, contact moeten maken met die snel veranderende wereld en professionals moeten aanmoedigen en faciliteren om hetzelfde te doen, zodat zij nog beter hun eigen vakmanschap kunnen definiëren en kunnen inzetten voor hun eigen ontwikkeling.. Daarbij zullen ze die middelen, zoals social media, inzetten die daarbij het meest effectief zijn.. Niet als doel, maar als middel.. Je kunt tegenwoordig niet meer zeggen dat je medewerkers niet gemotiveerd zijn.. Ze zijn hooguit gemotiveerd om andere dingen te doen dan dat jij wilt.. Het gaat erom dat hun vakmanschap in lijn komt te liggen met de doelstellingen van de organisatie.. Professionals weten echter niet als vanzelf wat die doelstellingen zijn.. Sterker nog: velen weten niet eens wat hun vakmanschap is.. Het is interessant om te zien dat we elkaar daarop maar zelden bevragen.. Velen breekt letterlijk het angstzweet uit als je vraagt om de eigen expertise in één minuut te vertellen.. Laat staan deze met de buitenwereld te delen via social media en er het gesprek over aan te gaan.. De primaire taak van elke leider in de ConnectedWereld is het samenbrengen van de organisatiedoelstellingen met de belangen van medewerkers en die van klanten, en dit alles op een zo transparant mogelijke manier.. En hier komt het belang van visionair leiderschap naar voren, want het is niet de bedoeling dat het resultaat een voor niemand meer te herkennen compromis is.. Puttend uit zijn of haar eigen ambitie en passie zal de leider het overkoepelende organisatiedoel moeten kunnen formuleren, om dat vervolgens voortdurend in communicatie met anderen te spiegelen en waar nodig te verfijnen of zelfs aan te passen.. Rate de manager.. Zonder (online) feedback geen prestatie, is het nieuwe motto.. Wat is de invloed van transparantie op leiderschap? Tot voor kort was de leider onfeilbaar.. Althans, hij of zij kreeg het niet van werknemers te horen wanneer het ergens aan schortte.. Kritiek leveren op de baas werd – en wordt helaas nog steeds– in heel veel gevallen gezien als een ernstige ‘carrièrestopper’.. Daar is de afgelopen jaren wel enige verbetering in opgetreden: onder het mom van management- en leiderschapstrainingen kreeg menig manager te maken met feedback.. Op gecontroleerde wijze en in systematische stappen verzamelde de leidinggevende bij een aantal mensen (vijf tot tien ondergeschikten, gelijken en leidinggevenden) feedback over het functioneren van de betreffende manager.. Dit gebeurt echter allemaal anoniem.. Vervolgens worden de uitkomsten uitgebreid besproken, maar wel achter gesloten deuren.. Meestal wordt daarbij druk gespeculeerd over wie nu wat gezegd zou.. kunnen hebben.. Hoe anders werkt feedback in een ConnectedWereld.. Daar is een voortdurende stroom aan feedback.. Zeker de jongste generatie professionals gaat heel anders om met feedback dan hun leiders.. Door het intensieve gebruik van sociale media krijgen ze zoals gezegd voortdurend feedback.. Bij het spelen van games krijgen ze na elk level direct te zien hoe ze gescoord hebben en hoe zich dat verhoudt tot de scores van hun vrienden en anderen.. Ze groeien op in een competitief klimaat, niet per definitie agressief of uitsluitend, maar ze worden steeds weer uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.. Voor oudere generaties voelt dit als het opvoeren van de druk om te presteren, maar de jongere generatie ziet het als een kans.. Positieve feedback zien ze dan ook als een beloning voor hun inspanning..

  Original link path: /page/3
  Open archive

 • Title: Menno Lanting
  Descriptive info: The app effect on Management deel 1.. Meestal wordt daarbij druk gespeculeerd over wie nu wat gezegd zou kunnen hebben.. Bij het spelen van games krijgen ze na elk level direct te zien hoe ze gescoord hebben en hoe zich dat verhoudt tot de scores van hun.. vrienden en anderen.. youtube.. com/embed/DceJVxXb5uA?wmode=transparent.. The app effect on Management deel 2.. com/embed/Jjs2gnfdxrA?wmode=transparent.. The app effect on Management.. slideshare.. net/slideshow/embed_code/8237211?wmode=transparent.. Leadership 4.. Leiders van vandaag vinden zichzelf in midden in een machtsverschuiving.. Een overgang van het industriele naar het netwerktijdperk die samengaat met de groeiende invloed van digitalisering.. En die fundamentele verandering is nu gaande.. Een interessante metafoor hiervoor is de enorme opkomst en groeiende impact van social media.. In de ConnectedWereld staan zaken als transparantie, wederkerigheid, publieke verantwoording, toegankelijkheid en verbondenheid centraal.. Niet geheel toevallig.. zijn dit ook de belangrijkste aspecten van sociale media.. Deze online netwerken zijn een manifestatie van een nieuwe structuur, een nieuw tijdperk.. We hebben een nieuwe houding nodig om ons los te maken van het industriële tijdperk.. Het is mijn stellige overtuiging dat de meeste bedrijven het met de huidige organisatievormen en wijze van managen en leidinggeven niet gaan redden.. Leiders moeten zich gaan afvragen: wat is de meerwaarde van mijn organisatie voor werknemers en consumenten?.. Leiderschap wordt in deze eeuw steeds minder een positie ‘boven’ in de organisatie, maar komt juist midden in de organisatie te liggen.. net/slideshow/embed_code/7612731?wmode=transparent.. Everyone CEO.. De wereld valt uiteen in mensen die sociale media beschouwen als de beste uitvinding sinds gesneden brood en zij (een grote meerderheid) die op zijn minst afwachtend zijn.. In een aantal gevallen roepen de nieuwe technologieën zelfs emotioneel en agressief gedrag op.. Blijkbaar gaat het om meer dan alleen een nieuw communicatiemiddel.. Ik kan me tenminste niet herinneren dat de komst van de fax zo veel heftige reacties opriep.. Sociale media zijn dan ook meer dan een nieuw communicatiemiddel.. ‘Simpele’ online toepassingen van sociale media als Twitter, Facebook en Wiki’s zijn slechts het topje van de ijsberg, het zichtbare deel van een grotere onderliggende ontwikkeling.. In 2010 schreef ik over die ontwikkeling in het boek Connect! De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap: ‘Sociale netwerken worden steeds belangrijker.. net/slideshow/embed_code/7105453?wmode=transparent.. How the ConnectedWorld will change the way we do business.. Sociale netwerken worden steeds belangrijker.. ’ En om die toenemende macht gaat het – managers vrezen (niet per se onterecht,  ...   mismatch: we leven in een netwerkeconomie, maar de heersende leiderschapsstijl is nog geworteld in het industriële tijdperk.. In hoog tempo ontstaan wereldwijde netwerken van contacten en kennis, en het verbinden, selecteren, duiden en verrijken van die netwerken vergt een volstrekt andere vorm van leiderschap dan we nu kennen.. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op dat het zo niet verder kan.. Zoals een Nederlandse CEO die ik onlangs interviewde na een lange stilte peinzend zei: ‘.. Wellicht moeten we onze medewerkers weer meer als mens gaan behandelen.. Maar dienend leiderschap kent ook zijn valkuilen.. Omdat het leidt tot een langduriger beslissingsproces het is immers niet langer de hoogste in de hiërarchie die de doorslag geeft –,vervallen leiders soms weer in een sturende stijl.. Daarnaast ligt er een gebrek aan focus op de loer.. Met dienen alleen kun je niet leidinggeven; daarvoor heb je ook visie nodig.. com/embed/p2M4NxO9qio?wmode=transparent.. 128 Social Media Quotes.. net/slideshow/embed_code/2692852?wmode=transparent.. Social Network Day: Menno Lanting.. De aandacht voor social media neigt naar een hype.. Als we niet oppassen dan staren we ons blind op een handvol voorbeelden van geslaagde marketingcampagnes en personeelswervingsacties met sociale media.. Tegelijkertijd kan de huidige generatie managers en leiders de werkelijke impact op organisaties en op leiderschap nog maar moeilijk vatten.. Daarvoor moeten ze eerst meer mee vertrouwd raken.. Maar hoe doe je dat, als ‘digital immigrant’? Wat kun je leren van de ‘digital natives’ in je organisatie? De generatie die wel is opgegroeid met sociale netwerken en internet.. Tijdens Social Network Day keken we met elkaar naar de zin en onzin van sociale netwerken.. Welke impact heeft het op organisaties en leiderschap en hoe ga je daar dan mee om? Sprekers op de eerste editie in 2010 waren o.. Jeroen Versteeg, CEO van Sogeti; Roos van Vught, manager social media Deloitte; Jack de Vries, staatssecretaris van defensie; Marc de Vries, CEO Hyves; Kees Mulder, VP Corporate Business Developement; Jaap van Ginneken, Associate Professor aan de Universiteit van Amsterdam; Jim Stolze, auteur en ondernemer; Douglas Grobbe, Managing Director Special Projects, ABN AMRO; Manja Jongsma, directeur het nieuwe werken SNS Reaal en Marcel Houtman, Managing Director van Lost Boys.. Tevens werd op deze editie het boek.. gelanceerd.. Social Network Day is een ‘open source’ niet-commercieel evenement.. Deelname is gratis.. Het aantal plaatsen is echter beperkt.. Uit de totale aanmeldingen wordt een selectie gemaakt voor de uiteindelijke deelnemerslijst.. com/embed/8YBt1G_h0X4?wmode=transparent.. (media) Archief..

  Original link path: /archives/tag/media
  Open archive

 • Title: Menno Lanting
  Descriptive info: Crowd-financieer een ondernemer in de derde wereld.. Wat als je de principes van de ‘ConnectedWereld’ toepast op ontwikkelingssamenwerking? Dan krijg je zoiets als.. Kiva.. Een groot online sociaal netwerk met een duizelingwekkende impact.. De organisatie combineert microfinanciering met sociale media en stelt zo individuen in staat om rechtstreeks geld te lenen aan ondernemers over de hele wereld, zonder tussenkomst van hulporganisaties of overheden.. In november 2009, slechts vier jaar na de oprichting, was er via Kiva al voor ruim 100 miljoen dollar aan leningen verstrekt.. Kiva stelt de gulheid en betrokkenheid van mensen centraal.. Tegelijkertijd maakt deze organisatie optimaal gebruik van de mogelijkheden van internet: de ontvangers leggen in volledige transparantie verantwoording af over hoe ze met de verkregen lening zijn omgegaan.. Een ander voorbeeld van ‘ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl’ is.. Nabuur.. , opgericht door Siegfried Woldhek.. Staat bij Kiva microfinanciering centraal, bij Nabuur gaat het om kennisuitwisseling.. Op de website beschrijven dorpen in derdewereldlanden projecten waar ze mee bezig zijn om lokale problemen aan te pakken.. Vrijwilligers kunnen daaraan online per project een bijdrage leveren.. De focus ligt hierbij niet op financiële bijdragen, maar op de inbreng en uitwisseling van kennis, contacten en ideeën.. In de filosofie van Nabuur blijft zo het initiatief bij de dorpen die projecten indienen; zij kiezen zelf welke inbreng ze daadwerkelijk gebruiken en blijven de baas over hun project.. Met initiatieven als Kiva.. org en Nabuur.. com zijn individuen zelf in staat om zonder onnodige overheadkosten een bijdrage te leveren aan ontwikkelingssamenwerking.. foto: www.. kiva.. org.. "Wellicht moeten we onze medewerkers weer meer als mens gaan behandelen".. Na lang nadenken ontglipte deze zin aan een CEO die ik enige tijd geleden interviewde.. We spraken over welk type leiderschap er de komende tijd nodig was om zijn bedrijf te laten overleven.. Ik keek langs hem heen naar buiten: het was asgrauw en het miezerde.. Echt op een lijn leken we niet te komen.. Veel bedrijven verkeren dan ook in een regelrechte leiderschapscrisis; al zijn de gevolgen (nog) niet direct voelbaar.. In wezen zijn de basiskarakteristieken van een goede leider in de laatste decennia ook niet veranderd.. Het gaat nog steeds om kunnen luisteren, inspireren, vertrouwen geven enzovoort.. De wereld om ons heen is echter wel heel erg veranderd, en organisaties hebben daar nog maar nauwelijks een antwoord op.. Hal Varian van Google benadrukt dat visie steeds belangrijker wordt: ‘Het grote verschil is dat door de snelle ontwikkeling van technologie bestuurders besluitvaardiger moeten zijn.. ’ Om een persoonlijke visie te hebben moet je inhoudelijk verstand hebben van je product of dienst.. Tot nu toe worden professionals vaak aangestuurd door managers die zelf niets maken of inhoudelijk toevoegen.. In een opgebroken industrieel proces was dit geen probleem, maar in een ConnectedWereld zal de behoefte aan dat soort managers drastisch dalen.. Uiteindelijk zal het neerkomen op leiderschapskwaliteiten waarbij de kracht om te verbinden centraal staat.. Het faciliteren van de integratie van mensen, informatie en communicatietechnologie.. De kracht van radicale transparantie.. Aan de buitenkant spreken de vestigingen van de kleine Nederlandse hotelketen CitizenM niet echt tot de verbeelding.. De locaties, op Schiphol en aan de Zuidas in Amsterdam, zijn al evenmin opwindend.. Toch kom ik er graag: de kamers zijn (met opzet) klein maar heel efficiënt en met een flinke scheut modern design ingericht.. Daarnaast is er op de begane grond een grote woonkamer om te werken, anderen te ontmoeten, tv te kijken enzovoort.. Bovendien is in het hele hotel gratis draadloos internet beschikbaar.. Mijn sympathie wonnen ze echter met iets anders.. Op een mooie dag in 2010 was ik er weer eens te gast.. Toen ik na een prima overnachting uit checkte (dit gebeurt net als het inchecken via een terminal, er komt geen personeel aan te pas), werd me gevraagd een aantal zaken in het hotel te beoordelen.. Nu vond ik dat in eerste instantie wat flauw; ik dacht namelijk dat het gewoon de digitale variant was van de papieren enquête die op het bureau van menig hotelkamer te vinden is.. Als je zo’n ding ‘braaf’ invult, hoor je er nooit meer wat van.. Om mijn goede wil te tonen toetste ik desondanks een aantal cijfers in.. Wie schetste mijn verbazing toen ik op een groot scherm bij de uitgang een groot cijfer zag staan: het gemiddelde van de beoordelingen van alle gasten die op die dag hun cijfersachtergelaten hadden.. CitizenM scoorde op dat moment een 7,8.. Het lijkt wellicht slechts een geinige toepassing van nieuwe media, maar voor mij is het een voorbeeld van een fundamentele verandering in het bedrijfsleven: toenemende transparantie.. Foto credit: CitizenM in Glasgow.. De gevangenis van het industriele tijdperk deel 2.. Eerder schreef ik een.. post.. over de afnemende toegevoegde waarde die bedrijven bieden aan werknemers.. Nu schrijf ik dit zo even op, maar het idee dat bedrijven er (mede) zouden zijn om werknemers te faciliteren in hun werk en ontwikkeling is voor velen nog ketterij in de industriele ‘leer’.. Zelf heb ik die ervaring van de afnemende toegevoegde waarde van een werkgever ook.. Toen ik in 1998 in dienst kwam bij mijn toenmalige werkgever, werd ik, als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, verblijd met een heuse laptop.. Het stond nog net niet boven aan het lijstje in het contract, daar stond het salaris, maar direct daaronder stond het: ‘Medewerker wordt voorzien van laptop’.. Ik weet het nog goed: een tikje gespannen ging ik in een achteraf gebouwtje bij de afdeling ICT mijn nieuwe aanwinst ophalen.. In mijn herinnering een geweldig mooi apparaat.. Natuurlijk in een grote partij gekocht en daarmee voor een prijs waar je als particulier toch echt geen laptop voor kon kopen.. Ik was dan ook oprecht blij dat het bedrijf op deze wijze investeerde in mij als medewerker.. De eerste ‘mobiele telefoon’ van de zaak, rond 2002 bij een andere werkgever, leidde tot datzelfde gevoel.. Mijn werkgever had de (inkoop)macht om mij als werknemer te voorzien van laptop en mobiele telefoon, die ik zelf gezien de hoge kosten niet zo snel zou aanschaffen.. Het bovenstaande is wellicht voor veel mensen herkenbaar en staat in schril contrast met de huidige situatie.. Laat ik weer mijzelf als uitgangspunt nemen.. Ergens in 2008 kocht ik privé een laptop omdat het bedrijfsexemplaar, ondanks tussentijdse vervangingen, behoorlijk verouderd aandeed.. Vervelender was het feit dat ik er zelf niets op kon installeren en voor elk programma buiten het standaardpakket toestemming diende te vragen.. Daarbij kwam nog de handicap van de schijfbeveiliging die na een half uur toetsenbordinactiviteit automatisch geactiveerd werd, wat niet bepaald handig was bij het geven van een presentatie.. Het mogen kleine, opzichzelfstaande voorbeelden lijken, maar bij elkaar opgeteld vormen ze een duidelijke aanwijzing voor de machtsverschuiving die nu plaatsvindt van organisaties naar individuele kenniswerkers.. En diezelfde organisaties reageren daar nog maar heel beperkt op, terwijl de noodzaak daartoe met de dag groeit.. Inmiddels staan we namelijk met ten minste één been in de ‘netwerkeconomie’, door mij ook wel de ‘ConnectedWereld’ genoemd, terwijl velen van ons nog blijken vast te zitten in de ‘industriële gevangenis’.. Foto Credit: M C Saatchi, Kuala Lumpur, Malaysia.. De gevangenis van het industriële tijdperk deel 1.. Uit een Brits onderzoek uit 2010 blijkt dat 79 procent van de respondenten de ruimte om zelf hun tijd in te delen en vrij gebruik van internet belangrijker vindt dan  ...   enthousiasme groot, mede onder invloed van de genoemde groepsdruk.. Na enige tijd komt dan de terugslag.. En stellen we ons vragen zoals: “.. Wat kan ik er nu eigenlijk mee?.. Van welk probleem verlost het me?.. ”, “Word ik er gelukkiger van?” Etc.. Vaak ontbreken dan de omstandigheden om een technologie gemeengoed te laten worden.. Dan slaat het enthousiasme om in weerstand en pessimisme.. De critici krijgen gelijk en vaak verdwijnt de daarvoor zo geprezen technologie voor een bepaalde tijd onder de radar.. Om vervolgens, als de externe condities beter zijn, in hoog tempo alsnog verspreid te raken.. Al eerder schreef ik dat de veelgeprezen netwerkeconomie zijn belofte ook niet kon invullen omdat het belangrijkste ingrediënt er voor, social media, eigenlijk pas sinds een aantal jaren echt relevant worden.. Als we het dan allemaal samen pakken, dan zien we dat de netwerkeconomie wordt aangewakkerd door vier mondiale trends.. Om te beginnen de explosieve technologische voortgang op het gebied van vooral online communicatie.. Volgens de wet van Moore verdubbelen de rekenkracht en –snelheid van computers zich elke twee jaar.. Met een navenante toename van de toepassingen van ICT als ook de efficiency ervan.. Verder de toenemende globalisering en de dominantie van kennis boven andere productiemiddelen, maar ten vierde ook de opkomst van nieuwe organisatie vormen die zorgen voor een enorme toename in het aantal interacties.. Echter dit alles kan alleen maar bestaan en groeien als er een distributiesysteem is.. En social media is dat distributiesysteem.. Massale verbinding en communicatie over en weer tussen en content productie door mensen zijn dus de brandstof voor de netwerkeconomie.. Dus over een paar jaar heeft niemand het meer over social media en gaan we het echte werk doen: organisaties bouwen die passen in die netwerkeconomie.. Quote: René Moerland.. Twitter is een mooie metafoor voor de netwerkeconomie.. Mensen zien online sociale netwerken als een manier om alleen en samen met hun netwerk een invloed te ontplooien die veel verder reikt dan eerder.. Technologie is niet zozeer de aanleiding van een maatschappelijke en economische verandering, maar eerder een weergave ervan.. Social media zoals YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter zijn een metafoor zijn voor de netwerkeconomie en daarmee ook de belangrijkste voorwaarde voor het werkelijk kunnen functioneren er van.. Naast het massale gebruik zal de werkelijke waarde ervan pas blijken als externe condities zodanig zijn dat het werkelijk een onmisbaar deel wordt van onze werk- en leefomgeving.. Al is nog lang niet iedereen daar van overtuigd.. Een Google zoekopdracht op social media + bedreigingen levert meer dan 81.. 000 hits op.. Blokkeren + social media bijna 177.. 000 hits.. In Connect beschreef ik al dat uit een onderzoek van het leiderschapsinsituut de Baak uit 2009 onder meer dan 2.. 000 managers bleek dat 76% van de Nederlandse bedrijven de toegang tot social media in meer of mindere mate blokkeert.. Een beeld dat bevestigd wordt door talrijke andere onderzoeken.. Bijvoorbeeld een van McKinsey onder 1.. 700 managers waaruit blijkt dat slechts 21% van de deelnemers positief zijn over de huidige social media tools.. Terwijl 22% aangeeft juist heel negatief te zijn.. Verder blijkt uit hetzelfde onderzoek dat er zelfs bedrijven zijn die teleurgesteld helemaal gestopt zijn met het gebruik van web 2.. 0 toepassingen.. Opmerkelijk is dan weer wel dat 69% aangeeft dat de inzet van web 2.. 0 toepassingen tot meetbaar resultaat heeft geleidt; meer innovatieve producten en diensten, efficientere marketing, betere toegang tot kennis, lagere transactiekosten en hogere opbrengsten.. Voor het interne gebruik van web 2.. 0 toepassingen blijkt video het meest populair, direct gevolgd door blogs en op een gedeelde derde plaats rss-feeds en social networking doormiddel van bijvoorbeeld LinkedIn en Facebook.. Mico-bloggen (Twitter, Yammer, etc) blijkt nog maar beperkt ingezet te worden.. Het blijkt dat de resultaten toenemen wanneer de toepassingen intensiever gebruikt worden.. Er ontstaat een interessante tweedeling tussen enerzijds bedrijven die steeds meer kijken naar wat social media toevoegen en aan de andere kant bedrijven die het nog hardnekkig buiten de deur proberen te houden.. De vraag is echter: voor hoe lang nog?.. Foto Credit: Clix.. Worden uitgevers net als TNT Post op termijn overbodig?.. Deze week staken de postbodes, Google lanceert een eigen book store en Richard Branson een tijdschrift exclusief voor de Ipad.. In de vorige blogpost vroeg ik me af welke branche er volgt in de voetsporen van TNT Post.. Waar treffen we over een paar jaar de medewerkers op straat om te protesteren tegen de te beperkte strategische innovatiekracht van hun directies? In de jaarlijkse bijlage FD Outlook kijkt het Financieele Dagblad vooruit naar wat ons de komende jaren te wachten staat.. Een van de artikelen gaat over de toekomst van de uitgeverijen.. Daarin wordt geconcludeerd dat de strijd om de distributie van kennis harder wordt.. Ik denk eerlijk gezegd dat deze strijd eigenlijk al gestreden is.. Zoals ik al eerder schreef zijn de distributiekosten van kennis door het internet en recenter social media scherp gedaald.. Daarbij is geen ruimte meer voor middelmaat, alleen aan de randen van welke matrix dan ook zijn er nog kansen.. Als je kijkt naar het vermarkten van kennis en dat is wat uitgeverijen doen, dan zijn er een.. aantal bepalende factoren:.. snelheid, vorm, de bron, de ontvanger en de informatie.. zelf die al dan niet door de ontvanger tot kennis gemaakt wordt.. Op welke as in de matrix dienen nu uitgevers zich te richten en hoe bereiken ze vervolgens het uiteinde van de as?.. Snelheid.. lijkt me een onhaalbare optie.. Zelfs uitgevers van nieuws kunnen niet op tegen de snelheid van het ‘social internet’.. Het andere eind van de as, een soort ‘slow’ uitgeven van kennis klinkt sympathiek, maar zal waarschijnlijk geen duurzaam business model opleveren.. Dan.. vorm.. Daar liggen waarschijnlijk wat meer kansen.. Zie de muziekbranche waar nog steeds redelijk wat mensen niet downloaden, maar graag een CD of zelfs weer Vinyl.. Voor het brengen van nieuws zal het niet relevant zijn, maar voor de uitgevers van boeken en wellicht ook tijdschriften ligt hier een markt, al zal die beduidend kleiner zijn dan de huidige.. Mooi vormgegeven uitgaven die je met plezier op de koffietafel legt.. Vervolgens.. de bron.. Weinig relevant voor waar het aankomt op snelheid, zoals bij het nieuws.. Het gaat om de eerste feiten en hier zullen wederom social media zorgen voor de verspreiden en ook steeds meer voor de kwaliteitsselectie.. Voor meer diepgaande kennis wordt het interessanter.. Auteurs krijgen in dat geval veel meer macht en wellicht alle macht over de distributie van hun kennis.. Kiosk of boekhandel zijn daar steeds minder voor nodig en daardoor ook steeds meer aan relevantie verliezen.. Uitgevers zullen dan ook hun primaire focus verschuiven van de snel wegkwijnende tussenhandel en zich volledig richten op de auteurs.. Dan natuurlijk.. de ontvanger.. Slimme uitgevers zullen de ontvangers van.. informatie.. faciliteren in platformen waar ze door de informatie met anderen kunnen verrijken.. Uitgevers zullen ‘personal shoppers’ worden voor ontvangers op zoek naar kennis.. Waarschijnlijk een model waar ook al te veel partijen op actief zijn.. Denk aan Amazon applicaties in netwerken zoals LinkedIn, reviewsites, bookmarksharing, etc.. Het wachten is op de eerste, echte ‘challenger’ in de uitgeefbranche die met een geheel nieuw model komt.. De tijd is er rijp voor! En straks niet klagen dat u het niet zag aankomen….. Foto Credit: Bubbles..

  Original link path: /page/4
  Open archive

 • Title: Menno Lanting
  Original link path: /connect
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Menno Lanting
  Original link path: /opleidingen
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Menno Lanting
  Original link path: /advies
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 13