www.archive-nl-2012.com » NL » N » NCRZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 501 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Descriptive info: .. Nederlandse commissie record-zeevissen.. Info.. NCRZ.. Commissie.. Donateurs.. Reglementen.. EFSA specimen.. Contact.. Sitemap.. Links.. Downloads.. Badges.. Jaarverslag.. Claim formulier.. Nieuwtjes.. Records.. Archief.. Nederlands.. Europees.. Wereldzeeën.. Foto's.. Nieuws.. 26 maart 2012.. Nederlandse zeevissers.. succesvol in Ierland.. 22 februari 2012.. Vanuit Nederland.. op de heilbot.. 10 februari 2012..  ...   juli 2010.. Groenlandse haai.. van 880 kg.. 22 maart 2010.. GiGaGul.. voor voorzitter NCRZ.. 10 oktober 2009.. Vleet.. van recordformaat.. 01 augustus 2009.. Goudharder.. blinkend Goud.. 10 juli 2009.. Zeekarper.. evenaring NL record.. Recordlijsten.. Wereldzeeën recordlijsten.. Europese recordlijsten.. Nederlandse recordlijsten.. NCRZ recordhouders.. Deze donateurs steunen de NCRZ..

  Original link path: /Main.php
  Open archive

 • Title: Info - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Original link path: /Main.php?view=info
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ncrz - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Descriptive info: Wat doet de NCRZ?.. De NCRZ (Nederlandse Commissie Record Zeevissen) werd opgericht op 12 maart 1971, inmiddels dus ruim 42 jaar geleden.. Het initiatief ging indertijd uit van de Nederlandse sectie van de EFSA (European Federation of Sea Anglers) die in navolging van landen als Engeland en Ierland ook graag een recordlijst wilde gaan bijhouden van langs de Nederlandse kust met de hengel gevangen zeevissoorten.. In eerste instantie beperkte men zich inderdaad tot onze kust, maar al gauw werd de recordlijst uitgebreid met categorieën voor in Europese zeen en zelfs wereldwijd door Nederlandse sportvissers gevangen zeevissen.. Om er zeker van te kunnen zijn dat de op de NCRZ-lijst opgenomen vissoorten ook wetenschappelijk konden worden getoetst, werd de hulp ingeroepen van de bekende sportvissende bioloog Dr.. Dolf Boddeke.. Dr.. Boddeke was werkzaam bij het toenmalige Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) in IJmuiden en werd onder sportvissers o.. a.. zeer bekend vanwege zijn (nog steeds zeer lezenswaardige) boekje Vissen Vissen.. Dat verscheen in het oprichtingsjaar van de NCRZ.. Dankzij de professionele benadering kreeg de commissie al snel een “officiële” status en de NCRZ is dan ook houder van de officiële Nederlandse Recordlijsten.. Aan de lijsten wordt gerefereerd in vele (semi-)wetenschappelijke publicaties en de recordlijsten werden vele jaren achtereen zelfs opgenomen in de jaaruitgaven van de Nederlandstalige versies van het Guiness Book of Records.. Sinds meer dan 15 jaar worden het jaarverslag van de commissie en de recordlijsten jaarlijks integraal gepubliceerd in het enige “zoute” sportvissersmagazine in het Nederlandse taalgebied Zeehengelsport.. Eén van de doelstellingen van de NCRZ is om informatie te verzamelen over met de hengel gevangen zeevissen van enig formaat in relatie tot de soort.. Voor visserijbiologen kunnen deze gegevens uitermate belangrijk zijn als  ...   (minimaal 0,5 kg.. ).. Alleen te claimen door sportvissers met de Nederlandse Nationaliteit.. Wereldzeeën buiten Europa.. Uitsluitend gewichtsrecords (minimaal 5 kg.. Alleen te claimen door sportvissers met de Nederlandse nationaliteit.. De actuele recordlijsten zijn te raadplegen en te downloaden op de website van de NCRZ:.. www.. ncrz.. nl.. De commissie bestaat uit negen leden en komt eens per jaar in januari bijeen.. Tijdens deze jaarvergadering worden alle claims beoordeeld die in het voorgaande kalenderjaar zijn binnengekomen.. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de expertise van de opvolger van dr.. D.. Boddeke, de heer dr.. H.. L.. Heesen van de LU-Wageningen.. Na de vergadering ontvangen alle indieners persoonlijk bericht.. De vanger van een door de NCRZ geaccepteerde recordvis kan vervolgens aanspraak maken op een herinnering in de vorm van het felbegeerde NCRZ-recordspeldje, een door P S Hengelsport en Visreizen gesponsord certificaat en een fraai geborduurde badge.. Voor dit totale pakket aan herinneringen aan een recordvangst wordt een vergoeding van.. 18,50 gevraagd.. In de recordlijsten staat achter de recordgewichten tevens een vermelding van het zogenoemde “specimengewicht” van de desbetreffende vissoort (doorgaans is dat ongeveer 60% van het recordgewicht).. Een ieder die zo’n specimen vangt, wordt door EFSA-Nederland in de gelegenheid gesteld in het bezit te komen van een Specimenspeldje met bijbehorend certificaat.. Voor EFSA-leden is dit gratis en van niet EFSA-leden wordt hiervoor een kleine bijdrage gevraagd.. Correspondentieadres, informatie en claimformulieren.. Visregistrator NCRZ.. Hans van Loenen.. van Ostadelaan 3.. 1231 AK Loosdrecht.. tel (tussen 19.. 00 en 20.. 00 uur): (035) 582 38 98.. e-mail:.. hans@loenetik.. De NCRZ verricht haar diensten ten behoeve van de sportvisserij om-niet en donaties zijn van harte welkom.. Penningmeester: R.. C.. A.. Meijer, Noordzijseweg 165, 3415 RC Polsbroek,.. tel.. 0182309693, giro: 2580474..

  Original link path: /Main.php?view=ncrz
  Open archive

 • Title: Commissie - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Descriptive info: Samenstelling van de Commissie.. De Commissie is sinds 01-01-2004 als volgt samengesteld:.. Voorzitter.. Van Ostadelaan 3.. Tel:.. 035 - 582 38 98.. E-mail:.. Secretaris.. Carel Boonen.. Zevenend 65.. 1251 RM Laren.. 035 - 624 13 77.. carelboonen@ziggo.. Penningmeester.. Ronald Meijer.. Noordzijdseweg 165.. 3415 RC Polsbroek.. 0182 - 309 693.. rca.. meijer@online.. Lid.. Peter Dohmen.. Middelwijkstraat 10.. 3764 CG Soest.. 035 - 603 74 10.. p.. dohmen@publishinghouse.. Cas Al.. v.. Lennepweg 26.. 2041 LJ Zandvoort..  ...   141.. abeliuskessler@hetnet.. EFSA record- en specimen registrator.. Peter Ouwendijk.. IJsseldijk Noord 298.. 2935 CP Ouderkerk aan den IJssel.. 010 - 465 45 55.. Fax:.. 010 - 467 11 06.. info@ouwendijkadvocaten.. Wetenschappelijke adviseurs.. J.. Heessen.. p/a Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek.. Postbus 68 1970 AD IJMUIDEN.. Archivaris.. John Piekaar.. Mattenbies 20.. 2957RJ Nieuw Lekkerland.. 0184 - 684126.. jpiekaar@solcon.. NCRZ Correspondentie adres, informatie en claimformulieren.. EFSA record en specimen correspondentie adres en claimformulieren.. EFSA record- en specimenregistrator..

  Original link path: /Main.php?view=commissie
  Open archive

 • Title: Home - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Original link path: /Main.php?view=home
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Reglementen - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Descriptive info: REGLEMENT VOOR:.. NCRZ-Recordclaims en/of EFSA-Record en Specimenclaims.. Indien een NCRZ-RECORDCLAIM, lees voor "Het Bestuur": "De Commissie".. Het specimengewicht is als regel ca.. 60% van het bestaande Recordgewicht: (niet bij "onbelangrijke", lees kleinere vissoorten).. Artikel 1.. Het doel is Nederlandse records en specimen van waar ook ter wereld weidelijk aan de hengel gevangen zeevissen te erkennen en te publiceren.. Artikel 2.. Alle claims voor NCRZ-Records, EFSA-Records of Specimenvissen dienen schriftelijk bij de Record- en/of Specimen Registrator te worden ingediend onder vermelding van de volgende bijzonderheden:.. Soort, lengte, zo mogelijk omvang én gewicht van de vis (lengte van snuitpunt tot staartpunt).. Datum en plaats van de vangst.. Naam en adres van twee getuigen van de vangst, waaronder bv.. de schipper, welke getuigen het formulier mede moeten ondertekenen.. Gebruikt hengelmateriaal (hengel, type molen of reel, soort en opgegeven lijnklasse van de lijn, type en maat haak + aas etc.. Het formulier dient óók te zijn ondertekend door een erkende "weighmaster" en een getuige van de weging.. Indien er geen getuigen zijn van de vangst dient de indiener van de claim deze vergezeld te doen gaan van een beëdigde verklaring.. Artikel 3.. Wanneer het bestuur niet overtuigd is ten aanzien van het gewicht, de vangstmethode of de vissoort, wordt de claim niet aanvaard.. Het bestuur behoudt zich het recht voor een claim af te wijzen indien zij niet overtuigd is van enig punt dat zij in het onderhavige geval van belang acht.. Artikel 4.. In geval van een in buitenlandse wateren gevangen vis, kan voor de in artikel 2.. 5 genoemde weegverklaring met een weegbriefje van een officieel weegstation van een erkende club of instelling worden volstaan zoals: de Shark Angling Club of Great Britain, De Britisch Conger Club, Rod and Line weegstations, de Irish Specimen Fish Committee, etc.. Artikel 5.. Ten einde een juiste identificatie te verzekeren, dienen kleurenfoto(s) van de vis, volgens art.. 11, bij de claim te worden gevoegd.. Artikel 6.. Claims worden uitsluitend aanvaard voor aan de hengel gevangen vissen, waarbij de vis in de bek gehaakt moet zijn.. Artikel 7..  ...   moeten scherp zijn en duidelijk de kenmerken van de vis tonen.. De afmeting van de foto moet minimaal 9 x 12 cm.. zijn.. De vis moet liggend zijn gefotografeerd, met de rugvinnen omhoog, zodat de vinstralen kunnen worden geteld.. Gamevissen mogen hangend worden gefotografeerd(bv.. tonijn en marlijn).. Een voorwerp van bekende afmetingen, bij voorkeur met een mm.. verdeling, vlak voor de vis dient te worden mee gefotografeerd.. Artikel 12.. Indien het een bijzondere vissoort betreft:.. Bij haaien: enkele tanden inzenden.. Bij geschubde vissen: enkele schubben inzenden.. Indien mogelijk de rugvin inzenden.. Bijzondere kenmerken: strepen, kleuren, vlekken etc.. op het claimformulier vermelden.. Bij claims voor een Europees Record betreffende een haaisoort moet een stukje huid uit de flank van de haai, ter hoogte van de eerste rugvin en boven de zijdestreep, worden opgezonden.. U kunt een vis van normale afmetingen prima bewaren in de diepvries.. Voor andere conserveermethoden kunt u zich wenden tot Hans van Loenen of Cas Al, mocht u niet over een diepvriezer beschikken en zou opsturen of bewaren van de vis gewenst zijn.. Artikel 13.. Het bestuur stelt ieder jaar (indien noodzakelijk) een "set-up lijst" voor de dan geldende Specimengewichten samen.. Deze lijst zal in de Zeehengelsport, alsmede in andere geïnteresseerde persorganen worden gepubliceerd.. Hetzelfde gebeurt met de NCRZ-Recordlijst.. Artikel 14.. De toegekende claims van het afgelopen kalenderjaar worden in het eerste kwartaal in de EFSA nieuwsbrief gepubliceerd.. De EFSA-leden die een specimenclaim krijgen toegekend ontvangen een "EFSA-NEDERLAND SPECIMEN AWARD" met bijbehorend certificaat voor iedere toegekende claim.. Na de vangst van 10 specimen, de "EFSA-NEDERLAND SPECIMEN AWARD" met kroontje en het cijfer 10 (dit echter alleen als er 9 gewone specimen awards worden ingeleverd).. Daarnaast ontvangen diegenen die geen lid zijn van de EFSA tegen betaling een specimen- dan wel recordcertificaat met het felbegeerde EFSA of NCRZ speldje!.. Artikel 15.. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de visregistrator of de commissie bindend.. Claimformulieren zijn te downloaden of op te vragen bij onderstaande personen.. Visregistrator EFSA-Nederland.. Tel.. 035 – 5823898.. 010-4654555.. E-mail: hans@loenetik.. E-mail: info@ouwendijkadvocaten..

  Original link path: /Main.php?view=reglementen
  Open archive

 • Title: EFSA_specimen_2011 - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Descriptive info: Specimen.. Omdat niet voor iedereen duidelijk is wat een specimen is zal ik hierover duidelijkheid verschaffen.. Onder een "Specimen" wordt verstaan de vangst van een vis die groot en/of zwaar is voor zijn soort.. Voor veel voorkomende vissoorten ligt dit veelal rond de 60 % van het bestaande Nederlandse record.. Voor kleinere, zeldzame of kwetsbare soorten ligt dit gewicht een stuk hoger om deze soorten te beschermen of het aantal specimenclaims binnen de perken te houden.. Op de afgedrukte NCRZ recordlijsten treft u naast de recordgewichten ook een categorie "EFSA-Specimen Set Up".. Dit zijn de gewichten die de EFSA hanteert voor het uitgeven van een EFSA SPECIMEN AWARD met bijbehorend certificaat aan  ...   ruim 225 leden uit het hele land en een aantal aangesloten clubs.. Een ieder die een specimen vangt wordt door EFSA-Nederland in de gelegenheid gesteld in het bezit te komen van een Specimenspeldje met bijbehorend certificaat.. Voor EFSA-leden is dit gratis en van niet EFSA-leden wordt hiervoor een bijdrage in de kosten van 6 Euro gevraagd.. De EFSA werkt samen met de NCRZ maakt gebruik van hun recordlijsten en hebben een gezamenlijk claimformulier.. Hieronder volgen de drie categorieën.. Voor deze categorie worden zowel gewichtsrecords (minimaal 10 gram), als lengterecords (minimumlengte 10 cm) geaccepteerd.. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij:.. Neptunushof 55.. 2931 XS Krimpen aan de Lek, tel.. : 0180-524147.. email:..

  Original link path: /Main.php?view=EFSA_specimen_2011
  Open archive

 • Title: Contact - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Descriptive info: E-mail..

  Original link path: /Main.php?view=contact
  Open archive

 • Title: Sitemap - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Descriptive info: Overzicht van de beschikbare informatie.. Informatie over de Nederlandse Commissie Record Zeevissen.. Sammenstelling van de commissie.. Overzicht van de donateurs.. EFSA specimen 2011.. Definitie EFSA specimen 2011.. Contact pagina.. Overzicht van handige websites.. Algemene pagina voor de beschikbare downloads.. Download badges.. pdf.. Download jaarverslag.. Download claimformulier.. De laatste nieuwtjes.. Recordlijsten in pdf formaat.. Archief van gevangen records in Nederland, Europa en de Wereldzeeën.. Archief van gevangen records in Nederland.. Archief van gevangen records in Europa.. Archief van gevangen records in de wereld.. Overzicht van de fotoboeken..

  Original link path: /Main.php?view=sitemap
  Open archive

 • Title: Links - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Descriptive info: Visclubs.. Deltavissers.. WSV 's Gravenzande.. ZVZ.. Vissersclub Neptunus.. Eurovissers.. Zeevissport.. Weer en getijde pagina's.. Weeronline.. Teletekst.. Weerkamer.. Waterland.. Getij.. Buienradar.. Overheid.. Ministerie van landbouw natuurbeleid en visserij.. Algemeen.. Rondomdedelta.. Fisharoundtheworld.. Fishingtrips.. Devisexpert.. Zeevissen.. startpagina.. Vakantienoorwegen.. Visservice.. Vakantie Noorwegen.. De strandvisser.. Overige links hengelsport.. Fishbase.. Hengelsport.. Sportvisserijnederland.. Totalfishing.. Visserslatijn.. EFSA.. Wedstrijdvissen.. Wrakkensite.. Zeebaars.. Zeevisland.. Viszaken.. Hengelsportveiling.. Sportvissenabc..

  Original link path: /Main.php?view=links
  Open archive

 • Title: Downloads - Nederlandse Commissie Record Zeevissen
  Original link path: /Main.php?view=downloads
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 501