www.archive-nl-2012.com » NL » N » NIVEL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1318 . Archive date: 2012-07.

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: .. Increase.. Decrease.. Normaal.. Current Size:.. 100%.. English.. Home.. Contact.. Nieuws.. Werken bij het NIVEL.. Abonneren.. Onze expertise.. Onze programmaleiders.. Prof.. dr.. D.. H.. (Dinny) de Bakker.. Naar een geintegreerde eerste lijn, Gezondheid en ziekte, Huisartsenzorg.. Dr.. R.. S.. (Ronald) Batenburg.. Beroepskrachtenplanning, Arbeidsmarkt, ICT in de zorg, Samenwerkingsverbanden.. J.. M.. (Jozien) Bensing.. Communicatie in de zorg, Placebowerking, Therapietrouw.. ir.. L.. (Liset) van Dijk.. Therapietrouw, Goed geneesmiddelengebruik, Geneesmiddelenbeleid.. A.. (Sandra) van Dulmen.. Communicatie in de zorg, Leefstijl, Therapietrouw, E-health.. L.. (Anneke) Francke, RN.. Verpleging en Verzorging, Palliatieve zorg, Ouderenzorg, Thuiszorg.. D.. (Roland) Friele.. De positie van de patient, Evaluatie wet- en regelgeving, Governance.. P.. (Peter) Groenewegen.. Gezondheidszorgbeleid, Europese gezondheidszorgsystemen, Professies (Directeur).. J (Joke) C.. Korevaar.. Gezondheid en ziekte in de eerste lijn, Huisartsenzorg.. (Judith) de Jong.. Verzekeraars, Variatie in medisch handelen, Consumentenpanel Gezondheidszorg.. C.. (Anne Marie) Plass.. De positie van de patient, Diversiteit, Kwaliteit van zorg vanuit patientenperspectief.. J.. (Jany) Rademakers.. Kwaliteit van zorg vanuit patientenperspectief, Diversiteit, De positie van de patient.. (Mieke) Rijken.. Chronisch zieken, Zelf- en diseasemanagement, Kwaliteit van leven, Participatie.. F.. G.. (Francois) Schellevis.. Gezondheid en ziekte, Co-en multimorbiditeit, Surveillance, Preventie in de zorg.. C.. (Cindy) Veenhof.. Paramedische zorg, Gezondheid en ziekte in de eerste lijn, Sport, bewegen en gezondheid.. F.. (Peter) Verhaak.. Gezondheid en ziekte, Co- en multimorbiditeit, Psychologische zorg.. (Cordula) Wagner.. Patientveiligheid, Ziekenhuiszorg, Kwaliteitssystemen, Kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.. Meer onderzoekers.. Onderzoeksprogramma.. Verwachtingen en ervaringen van patiënten.. De visie op de zorg van patiënten, burgers, consumenten, verzekerden of cliënten.. Aanbod en organisatie van de zorg.. Onderzoek naar aanbieders en locaties van zorg, hun netwerken en samenwerking.. Gezondheid en ziekte.. De epidemiologie van ziekten.. Ongezondheid is een van de determinanten van zorggebruik.. Het zorgproces.. Het zorgproces in de volle breedte van de gezondheidszorg, van preventie tot aan patiëntveiligheid.. Structuur en sturing van de zorg.. Vragen rond structuur en de sturing van de zorg.. Uitkomsten van de zorg.. De uitkomsten van zorg op micro, meso en macro niveau.. Feiten en cijfers.. Dossiers.. Palliatieve zorg.. Spinoza onderzoek.. Griep.. CQ-index.. Overzichtstudies.. Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.. De  ...   afgelopen 10 jaar.. CQ-index Spierziekten: meetinstrumentontwikkeling.. Kwaliteit van de ziekenhuiszorg en revalidatiezorg vanuit het perspectief van volwassenen en ouders/verzorgers van kinderen met een spierziekte.. Denken en Doen: bridgend de eenzaamheid te lijf.. alle publicaties.. recente projecten.. Substitutie van zorg van de tweedelijn naar de eerste lijn; stand van zaken en potentieel.. Opzet en haalbaarheid van een huisartsenpanel gebaseerd op de NIVEL huisartsenregistraties.. De arbeidsmarkt voor verloskundigen in 2012 en 2022.. Een capaciteitsraming op basis van beleidsrijke scenario’s.. alle projecten.. trefwoorden.. Integrale bekostiging.. Panel Samen Leven.. VAAM.. Door groei informatiebronnen neemt behoefte aan synthese van informatie toe.. In 2011 bracht het NIVEL twee overzichtstudies uit, over de eerste lijn en over de zorg voor mensen met een chronische ziekte.. Ook beantwoordden we een kennisvraag naar de opbrengsten van vijf jaar CQ-index.. De enorme groei van het aantal informatiebronnen doet de behoefte toenemen aan synthese van al die informatie.. Met deze studies gaat het NIVEL in op deze behoefte.. Meer over deze studies.. Spinoza.. Spinoza onderzoek: arts-patient communicatie en het placebo-effect.. In 2006 ontving Prof.. Jozien Bensing de Spinozaprijs voor haar multidisciplinaire onderzoek naar de communicatie in de gezondheidszorg.. Professor Bensing maakt gebruik van video opnamen die zijn gemaakt tijdens medische en verpleegkundige consulten in de dagelijkse praktijk.. Dankzij de Spinozapremie is onlangs een Communicatie Lab gerealiseerd dat ook experimenteel onderzoek mogelijk maakt naar de effecten van communicatie en het placebo-effect,.. Meer over dit onderzoek.. Jaarboek 2011.. In het jaarboek 2011 blikt het NIVEL terug op de activiteiten van het vorig jaar, het onderzoek dat is afgerond, de kennissyntheses uit de overzichtstudies en kennisvragen, en het biedt een overzicht van zijn dataverzamelingen en panels, de voedingsbronnen van zijn onderzoek.. de.. digitale versie.. van het jaarboek.. Blijf op de hoogte.. Twitter.. Linkedin.. Nieuws-feed.. Nieuwsbrief.. Adres.. NIVEL.. Postbus 1568.. 3500 BN UTRECHT.. Tel.. : 030-2729700.. KvK: 41181331.. Over het NIVEL.. NIVEL video introductie.. Onderzoeksinstituut.. Organisatiestructuur.. Onderzoeksvoorwaarden.. NIVEL informatie gebruiken.. Panels.. Consumentenpanel.. Nationaal panel Chronisch zieken en gehandicapten.. Panel Leven met Kanker.. Panel Verpleging en Verzorging.. Registraties.. CMR peilstations.. LINH.. LiPZ.. SuNN.. Zorgregistratie eerstelijns psychologen.. 2012 Stichting NIVEL.. disclaimer..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: NIVEL | Netherlands institute for health services research
  Descriptive info: Normal.. Nederlands.. News.. Our expertise.. Our programme leaders.. (Dinny) de Bakker, PhD.. (Ronald) Batenburg, PhD.. M.. (Jozien) Bensing, PhD.. (Liset) van Dijk, PhD.. (Sandra) van Dulmen, PhD.. (Anneke) Francke, PhD, RN.. (Roland) Friele, PhD, MSc.. (Peter) Groenewegen, MSc, PhD.. Korevaar, MSc, PhD.. (Judith) de Jong, PhD, MSc.. (Anne Marie) Plass, MSc, PhD.. (Jany) Rademakers, PhD MSc.. (Mieke) Rijken, PhD.. (Francois) Schellevis, MD, PhD.. (Cindy) Veenhof, PhD.. (Peter) Verhaak, PhD.. (Cordula) Wagner, PhD.. More researchers.. Research program.. Care processes.. Interaction between health care professionals and patients, amongst care professionals and between different types of professionals.. Governance.. Changes within the health care system structure, into the way policies are implemented in practice, and how practice influences policy-making.. Health and Illness.. The epidemiology of illnesses.. Ill health is one of the determinants of the use of health care.. Health care Professionals and Organizations.. Providers and location of health care, the networks between them and their cooperation.. Outcomes.. Health care sector’s contribution to health, quality of life and participation in society.. Level of quality of care.. International performance.. Patient experiences and evaluations.. The perspective of the patients, the public, consumers, insured people or clients on health, health care, and health professionals.. Publications and projects.. Search publications or projects.. Publications.. Projects.. Netherlands  ...   all publications.. The text size have not been saved, because your browser do not accept cookies.. recent projects.. Substitution of specialist care to the general physician; opportunities and current situation.. Feasibility of a survey panel of GPs based on NIVEL GP registration systems.. The labor market for midwives in the Netherlands.. A manpower planning study based on policy rich scenarios.. all projects.. Keywords.. Personal health budgets.. NIVEL visits WHO.. On 20 February 2012, a NIVEL delegation visited the WHO European Office in Copenhagen to discuss activities for the next two years to be undertaken by NIVEL as a WHO Collaborating Centre for Primary Care.. EU projects.. As a national research institute and centre of expertise, NIVEL participates in several international research networks.. WHO projects.. NIVEL has been a WHO Collaborating Centre since 1987.. In that role NIVEL has contributed to the support of health care reforms in the WHO European Region.. NIVEL is currently carrying out several projects commissioned by WHO.. The projects are intended to provide countries with information and mechanisms to support policy to strengthen the primary care level of health care.. Stay informed.. News-feed.. Newsletter.. Address.. PO box 1568.. The Netherlands.. : 00 +31 302729700.. About NIVEL.. Mission and activities.. Organisation.. People A-Z.. accessibility..

  Original link path: /en
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: ›.. Nieuws 2012.. Werken is voor mensen met COPD lastiger dan voor de algemene bevolking.. Ze hebben minder vaak een betaalde baan en zijn vaker arbeidsongeschikt.. Bij mensen met astma zien we deze verschillen niet, maar werken kost ook hen meer moeite.. 16-07-2012.. Lees verder.. Panels zorg- en leefsituatie chronisch zieken en gehandicapten.. -.. participatie.. astma.. COPD.. Meer waardering en een gelijkwaardiger verhouding met de top van de organisatie maken het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker.. Zorgpersoneel is erg betrokken bij de organisatie maar deze betrokkenheid lijkt niet altijd wederzijds.. 09-07-2012.. wensen.. verpleegkundige.. verzorgende.. Deelnemers aan het bridge-project Denken en Doen voelen zich na een jaar minder eenzaam dan daarvoor.. Zij zijn ook meer tevreden met hun sociale contacten.. 03-07-2012.. oudere.. psycho-sociaal.. leefstijl.. Mensen met astma bewegen wel voldoende, voor mensen met COPD blijkt dat lastiger.. Zij zijn ruim drie keer zo vaak inactief als de Nederlandse bevolking, 16% beweegt nog geen half uur per week.. 28-06-2012.. lichamelijke beperking.. Mieke Cardol wordt lector aan Hogeschool Rotterdam.. Mieke Cardol, die bij het NIVEL al jaren onderzoek doet naar de participatie in de samenleving van mensen met een beperking, gaat daarnaast in september werken als lector Disability Studies binnen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.. 27-06-2012..  ...   van de richtlijn.. Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen.. moet deze beter worden afgestemd op de opleidingsniveaus van verzorgenden en helpenden en rekening houden met veel parttime contracten.. Ook zijn goede samenwerkingsverbanden met de andere betrokken disciplines zoals artsen, apothekers en fysiotherapeuten noodzakelijk.. Deze conclusies trekken V VN en het NIVEL in TvZ, op basis van een onderzoek in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg.. verpleeghuis.. thuiszorg.. Huisarts minder gevoelig voor financiële prikkels dan gedacht.. De manier waarop huisartsen worden betaald heeft slechts een beperkt effect op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg.. De medische ethiek en richtlijnen lijken grote verschillen in de verleende zorg tegen te gaan, zo stelt Christel van Dijk in NIVEL-onderzoek waarop zij 20 juni promoveert aan Tilburg University.. 18-06-2012.. LINH-zorgregistratie huisartsen.. Casemanager maakt wegwijs in dementieland.. Mantelzorgers die worden ondersteund door een casemanager zijn beter geïnformeerd over dementie en beter op de hoogte van zorgmogelijkheden.. Ook kunnen zij beter omgaan met probleemgedrag van hun naaste.. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL en het Trimbos-instituut in dertien regio s verspreid over het land.. 14-06-2012.. dementie.. NIVEL-jaarboek 2011.. 08-06-2012.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. volgende ›.. laatste ».. archief.. 2012.. |.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003..

  Original link path: /nieuws
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: › Werken bij het NIVEL.. Wetenschappelijke vacatures.. Er zijn op dit moment geen wetenschappelijke vacatures.. Niet-wetenschappelijke vacatures.. Er zijn op dit moment geen niet-wetenschappelijke vacatures.. Op de hoogte blijven?.. U kunt zich gratis abonneren op de online vacatureservice van het NIVEL.. Vul het aanmeldformulier op deze pagina in en het NIVEL stuurt u voortaan per e-mail de nieuwe vacatures toe uit de functiecategorie(ën) waarin u geïnteresseerd bent.. Zo blijft u automatisch op de hoogte van het actuele vacature aanbod  ...   gaat zorgvuldig met uw gegevens om.. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden alleen gebruikt voor de vacatureservice.. Meld u aan voor onze vacatureservice door onderstaand formulier in te vullen.. * Verplicht veld.. E-mail*.. Bevestig uw e-mailadres*.. Naam*.. Type vacature*.. Alle vacatures.. Wetenschappelijke vacatures.. Niet-wetenschappelijke vacatures.. Afmelden.. powered by.. phplist.. v 2.. 10.. 15,.. phpList ltd.. (onderzoeks) Functies bij het NIVEL.. Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.. Arbeidsvoorwaarden.. Sollicitatieprocedure.. Open sollicitaties.. Stagemogelijkheden.. Meer weten?.. Er zijn op dit moment geen vacatures..

  Original link path: /vacatures/werken-bij-het-nivel
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: › Abonneren op de NIVEL attenderingsservice.. Abonneren op de NIVEL attenderingsservice.. Wilt u altijd als eerste weten welk Nivel rapport er is uitgekomen?.. Abonneer u dan.. gratis.. op onze attenderings-service.. Via uw e-mail adres ontvangt u bericht als er een NIVEL rapport is verschenen.. U krijgt er een korte samenvatting bij.. U kunt het rapport daarna ook via e-mail bestellen..  ...   wordt dan automatisch op de hoogte gebracht zodra er een nieuw bericht over onze onderzoeksresultaten op.. www.. nivel.. nl.. verschijnt.. Om een RSS-feed te kunnen ontvangen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig.. Deze kunt u (gratis) downloaden vanaf het internet.. Meld u aan voor de NIVEL attendering door onderstaand formulier in te vullen.. (* verplicht veld).. Email*.. Bevestig uw emailadres*.. Organisatie..

  Original link path: /abonneren-op-de-nivel-attenderingsservice
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: › Prof.. Hoofd onderzoeksafdeling.. 3500 BN Utrecht.. E-mail:.. d [dot] debakker.. [at].. nivel [dot] nl.. Onderzoek.. Bij het NIVEL zijn Hoofden van onderzoeksafdelingen lid van het Management Overleg (MO).. Hun managementtaken combineren ze met het doen van onderzoek.. de Bakker doet onderzoek naar structuur en organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg.. Structuur en organisatie eerstelijnsgezondheidszorg.. Een sterke eerste lijn is van vitaal belang om de gezondheidszorg op lange termijn betaalbaar te houden.. De eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland wordt gekenmerkt door een sterke positie van de huisarts en een sterke professionele ontwikkeling van andere beroepsgroepen.. De versnipperde organisatiestructuur maakt echter dat samenwerking op terreinen waar dat nodig is zoals bij disease management, zorg voor ouderen en preventie in de zorg slechts moeizaam van de grond komt.. Beleidsmatig wordt sterk ingezet op het totstandbrengen van een geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg die populatiegericht werkt voor geografische eenheden met 10.. 000 tot 15.. 000 inwoners.. In dit onderzoeksprogramma staan twee vragen centraal:.. Onder welke omstandigheden komt een geïntegreerde, wijkgerichte eerstelijnsgezondheidszorg tot stand en wat zijn daarbij bevorderende en belemmerende factoren?.. wat zijn de effecten van samenwerking in de eerste lijn op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg als geheel?.. Onderzoeksthema s:.. Hoe gezond is Nederland?.. Naar een geïntegreerde eerste lijn.. Nieuwe rollen voor gemeenten.. Strassel, J.. K.. , Vrijhoef, H.. , Bakker, D.. de.. Ontwikkeling van een tool om de personele inzet voor huisartspraktijken te analyseren.. , 2012.. Fulltext pdf or DOI.. Bon-Martens, M.. van, Bakker, D.. de, Loon, A.. van, Graaf-Ruizendaal, W.. A.. de, Jacobs-van de Bruggen, M.. , Zwakhals, S.. N.. , Oers, J.. van.. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, vol.. 90, 2012, nr.. Fulltext PostPrint.. Verheij, R.. , Visscher, S.. Huisarts informatiesystemen: een goudmijn met gebruiksaanwijzing.. , 2011.. Swinkels, I.. , Veenhof, C.. Gebruik van gegevens uit elektronische registratienetwerken voor praktijkvoering en onderzoek.. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, vol.. 121, 2011, nr.. Dijk, L.. van, Wolters, I.. Farmaceutische zorg in de integrale bekostiging: een analyse op basis van registratiegegevens uit de huisartsenpraktijk.. Utrecht, NIVEL, 2011.. Bakker, D.. de, Jacobs, M.. , Bon-Martens, M.. van, Zwakhals, S.. , Coenders, H.. Naar een samenhangende informatievoorziening over gezondheid en zorg op lokaal en regionaal niveau: afstemming VAAM en regionale VTV.. Graaf-Ruizendaal, W.. de, Spies-Dorgelo, M.. , Kenens, R.. , Broek, R.. W.. van den, Bakker, D.. Vraag Aanbod Analyse Monitor: verantwoording rekenmodellen versie 3.. 0.. Tol, J.. , Swinkels, I.. de, Veenhof, C.. Jaarboek LiPZ 2010: Beroepsgroep diëtetiek.. Gegevensverzameling 2008-2010 binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek.. Ngo, T.. Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant.. Tilburg, Tranzo, 2011.. Pisters, M.. , Schellevis, F.. , Twisk, J.. , Dekker, J.. Exercise adherence improving long-term patient outcome in patients with osteoarthritis of the hip and/or knee.. Arthritis Care and Research, vol.. 62, 2010, nr.. 8.. Pubmed.. Meuwissen, L.. E.. , Voorham, A.. , Schouten, G.. Hoe te komen tot een populatiegerichte huisartsenzorg?.. 88, 2010, nr.. 7.. Dijk, C.. van, Verheij, R.. , Hansen, J.. , Velden, L.. van der, Bakker, D.. Effect van praktijkondersteuner en diabetesbegeleiding op het verwijsgedrag van huisartsen bij diabetici.. Utrecht, NIVEL, 2010.. Zwaanswijk, M.. , Quak, E.. , Bouwman, J.. , Zantinge, E.. , Verhaak, P.. Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor  ...   effects on referrals to hospital care: observational study.. BMC Health Services Research, vol.. 11, 2011, nr.. Open Access.. van, Jong, J.. de, Westert, G.. Variation in formulary adherence in general practice over time (2003-2007).. Family Practice, vol.. 28, 2011, nr.. , Rijken, M.. What part of the total care consumed by type 2 diabetes patients is directly related to diabetes? Implications for disease management programs.. International Journal of Integrated Care, vol.. Improving medication adherence in diabetes type 2 patients through Real Time Medication Monitoring: a randomised controlled trial to evaluate the effect of monitoring patients medication use combined with short message service (SMS) reminders.. Veenhof, C.. , Pisters, M.. The association between obesity and functioning of patients with osteoarthritis of hip or knee.. Physiotherapy, vol.. 97, 2011, nr.. suppl.. de, Dekker, J.. Long-term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a randomized controlled trial comparing two different physical therapy interventions.. Osteoarthritis and Cartilage, vol.. 18, 2010, nr.. R.. Behavioural graded activity results in better exercise adherence and more physicial activity than usual care in people with osteoarthritis: a cluster-randomised trial.. Journal of Physiotherapy, vol.. 56, 2010, nr.. van der, Nijpels, G.. Primary care nurses: effects on secondary care referrals for diabetes?.. 10, 2010, nr.. 230.. Jong, J.. de, Groenewegen, P.. , Westert, G.. Do decision support systems influence variation in prescription?.. 9, 2009, nr.. 20.. Primary care in the Netherlands: current situation and trends.. Italian Journal of Public Health, vol.. 6, 2009, nr.. Zantinge, E.. de, Meer, K.. van der, Bensing, J.. Does burnout among doctors affect their involvement in patients mental health problems? A study of videotaped consultations.. BMC Family Practice, vol.. 10, 2009, nr.. 60.. Biermans, M.. , Verheij, R.. de, Vries Robbé, P.. de, Zielhuis, G.. Striking trends in the incidence of health problems in the Netherlands (2002-05): findings from a new method for record linkage in general practice.. European Journal of Public Health, vol.. 19, 2009, nr.. Berg, M.. de, Spreeuwenberg, P.. , Braspenning, J.. , Zee, J.. van der, Groenewegen, P.. Labour intensity of guidelines may have a greater effect on adherence than GPs workload.. 74.. , Berg, M.. van den, Westert, G.. Adherence to prescription guidelines in general practice: inter-doctor variation and trends over time.. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, vol.. 18, 2009, nr.. de, Verheij, R.. , Gravestein, J.. V.. , Linden, M.. van der, Vries Robbé, P.. Development of a case-based system for grouping diagnoses in general practice.. International Journal of Medical Informatics, vol.. 77, 2008, nr.. , Vries Robbé, P.. Estimating morbidity rates from electronic medical records in general practice: evaluation of a grouping system.. Methods of Information in Medicine, vol.. 47, 2008, nr.. Alle publicaties.. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.. De relatie tussen gezondheidsproblemen en schoolprestaties van jongeren.. EPD-scan Zorgpunt: de kwaliteit van dossiervoering van huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij de Zorgpunt organisatie gemeten.. Evaluatiecie Integrale Bekostigingen (ZonMw).. Spoedposten: een verbetering?.. EPD-scan RAAM project: de kwaliteit van dossiervoering van huisartsenpraktijken in Nederland gemeten.. Vraag Aanbod Analyse Monitor, 3e fase.. Ontwikkeling skill-mix-instrument voor de huisartsenvoorziening.. EPD-scan regio Nijmegen: de kwaliteit van dossiervoering van huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen gemeten..

  Original link path: /dinny-de-bakker
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: › Dr.. Programmaleider Beroepen in de gezondheidszorg.. : 030-2729861 of 030-2729700.. r [dot] batenburg.. CV.. Beroepen in de gezondheidszorg.. Van oudsher is een belangrijke beleidsvraag of er ook in de toekomst voldoende zorgverleners beschikbaar zijn.. Hiervoor is informatie vereist over vraagontwikkelingen binnen de bevolking, zoals demografische en epidemiologische ontwikkelingen, maar ook informatie over zorgverleners zelf, hun precieze aantallen, hoeveel ze werkzaam zijn en wat ze doen.. Vooral in de uitvoering van zorgtaken vinden de laatste jaren veel veranderingen plaats.. Nieuwe beroepen ontstaan en zetten de oude taakverdelingen onder druk, veelal uit het oogpunt van efficiëntiewinst en mede gestimuleerd door de overheid en zorgverzekeraars.. Belangrijke vragen binnen dit onderzoeksprogramma zijn onder meer welke oplossingen er bestaan voor mogelijke tekorten in de toekomst, welke rol ICT, innovatie en een andere organisatie van de zorg hierbij spelen en welke ontwikkelingen in de opleidingen plaatsvinden om aan de veranderende zorgvraag tegemoet te komen.. Afstemming, taakdifferentiatie en substitutie in de zorg.. Beroepskrachtenplanning.. Professionals in de zorg.. Nederlandstalig.. Groenewegen, P.. , Plochg, T.. Beroepen en opleidingen: passend voor de toekomstige zorgvraag?.. Francke, A.. , Mistiaen, P.. , Velden, P.. van der, Batenburg, R.. Hoogopgeleide verpleegkundigen nodig: achtergrondstudies V V 2010.. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen, vol.. 122, 2012, nr.. Batenburg, R.. Capaciteitsramingen aan het werk: een rondleiding door het model.. Dentz, vol.. 3, 2011, nr.. Velden, L.. van der, Hingstman, L.. Regionale spreiding van huisartsen: over mogelijke regionale tekorten aan huisartsen anno 2009 en in de nabije toekomst.. , Kalf, R.. De arbeidsmarkt voor forensisch artsen in 2010: met een capaciteitsraming voor 2022/2028.. nl, NIVEL, 2011.. Schepman, S.. , Hingstman, L.. Capaciteitsraming voor verzekeringsartsen 2012-2022/2028.. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2012-2022/2028: tabellenboek, behorende bij het Capaciteitsplan 2010 van het Capaciteitsorgaan.. Medisch moleculair microbiologen in Nederland: een eerste capaciteitsraming.. De opleiding tot huisarts opnieuw beoordeeld: een onderzoek onder huisartsen in opleiding en alumni.. van der, Francke, A.. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland: een kennissynthese van bestaande literatuur en gegevensbronnen.. , Schepman, S.. Kerncijfers en trends ter beschrijving van de arbeidsmarkt van tandprothetici in Nederland.. Dental Revu, vol.. 6, 2010, nr.. Special.. Martins-Coelho, G.. , Barros, H.. Uma análise comparativa dos modelos de planeamento dos recursos humanos para a saúde português e holandês.. Arquivos de Medicina, vol.. 24, 2010, nr.. Smulders, P.. Onderzoek naar trends in arbeid: niet populair in universitaire kringen.. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, vol.. 26, 2010, nr.. Hansen, J.. , Maat, M.. De eerstelijns mondzorg door consumenten bekeken.. Kalf, R.. De arbeidsmarkt voor klinisch geriaters in 2009: een studie onder instellingen en afdelingen in Nederland.. Greuningen, M.. van, Batenburg, R.. De arbeidsmarkt voor gynaecologen in Nederland: stand van zaken in 2009, met een behoefteraming voor 2027.. De arbeidsmarkt voor reumatologen in Nederland.. Genoeg reumatologen om reumapatiënten in beweging te houden?.. Zorgaanbod, organisatie en strategie van gezondheidscentra in Nederland: verschillen, trends en bekostiging.. , Greuningen, M.. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn: achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie.. Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010.. Actuele gegevens over het arbeidsaanbod van tandartsen in Nederland: resultaten van een ramingsenquête onder BIG-geregistreerde tandartsen ten behoeve van de integrale capaciteitsraming 2010.. Actuele gegevens over het arbeidsaanbod van mondhygiënisten in Nederland: resultaten van een ramingsenquête onder NVM-leden ten behoeve van de integrale capaciteitsraming 2010.. Het interne en externe rendement van de opleiding tot mondhygiënist in Nederland.. nl, NIVEL, 2010.. , Beer, P.. de, Mevissen, J.. , Tijdens, K.. Arbeid in crisis?.. Den Haag, Boom Lemma, 2010.. Heiligers, P.. Buitenlandse tandartsen in Nederland: BIG-geregistreerde tandartsen die in het buitenland hun diploma hebben behaald of een buitenlandse nationaliteit hebben.. , Berg, B.. van den, Holland, C.. , Plomp, M.. , Velde, R.. Web 2.. 0: geen flauwekul voor toekomstige gemeenten.. A+O magazine, 2009, nr.. 23.. , Holland, C.. ICT en arbeid: workshops aan de winkel!.. Wordt de nieuwe ambtenaar nu écht een knoppendrukker.. of toch niet?.. van der, Hansen, J.. Maakt de POH het verschil in de huisartsenpraktijk? Arbeidsdeling tussen kwaliteit en werklast? De invloed van de POH op de werklast en kwaliteit in de huisartsenpraktijk.. , 2009.. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages.. Een analyse van de huisartsenregistratie over de periode 1998-2007.. nl, NIVEL, 2009.. Gewenste en gerealiseerde functie huisartsen: een analyse van de huisartsenregistratie over de periode 1984-2008.. Waarnemende huisartsen in Nederland: gegevens uit de huisartsenregistratie en enkele schattingen.. Arts, W.. , Raub, W.. Vrije beroepsuitoefening en professionele dienstverlening: een kwestie van vertrouwen?.. , 2001.. Vrije beroepen in Europa: de verschuivende grenzen van de nationale mededingingswetgeving.. Professies in beweging.. Engelstalig.. Mikalef, P.. Determinants of IT  ...   he is program coordinator health care and manpower planning at NIVEL, the Netherlands Institute for Health Services Research.. His research areas are labour market studies and transitions, as well as the socio-organizational aspects of ICT.. Education.. Ph.. in Social Sciences, Groningen University [1991]: Automatisering in bedrijf.. Een empirischtheoretisch onderzoek naar de effecten van automatisering op de functiestructuur van bedrijven (Thesis, Amsterdam; ISBN 9051700725).. Bachelor and Masters in Sociology, Utrecht University [1986].. Positions.. Program coordinator health care and manpower planning, NIVEL- Netherlands institute for Health Services Research [2009-].. Senior Researcher and Consultant, Dialogic Innovation and Interaction [2006-2009].. Associate Professor Information and Organization, Institute of Information and Computing Sciences, Utrecht University [2000-].. Assistant Professor Human Resource Management, Nijmegen Business School, Nijmegen University [1999-2000].. Assistant Professor Strategic Decision Making, Department of Policy and Organization Studies, Tilburg University [1996-1999].. Post-doc Researcher at the NWO-Pionier Research Program The Management of Matches and Assistant Professor in Sociology Department of Sociology, Utrecht University [1993-1996].. Research Fellow, Department of Media, Leisure and Cultural Participation, Social and Cultural Planning Office (SCP, Rijswijk) [1991-1993].. PhD Graduate (AIO), Interuniversity Centre for Social Sciences Theory and Methodology (ICS), Department of Sociology, University of Groningen [1986-1991].. Research Assistant, Department of Sociology, Utrecht University [1984-1986].. PhD supervision.. Manpower planning in Europe, PhD project executed by Gustavo Marcos / dos Santos Martins-Coelho, funded by the Portuguese National Foundation for Science and Technology [2009-2012, co-supervision with Prof.. Groenewegen (NIVEL) and Prof.. Barros (University of Porto)].. Use of ICT in High Performance Organisations: Outcomes for Employees and Employers, PhD project executed by Karolus Kraan, funded by TNO Quality of Living [2008-2012, co-supervision with Prof.. Kompier (RU Nijmegen), Prof.. Taris (RU Nijmegen)and dr.. Dhondt (TNO)].. Workflow Management Systems, PhD project executed by Benny de Waal, funded by HU Utrecht [2006-2010, co-supervision with Prof.. Brinkkemper (Utrecht University)].. Business Process Management, PhD project executed by Pascal Ravesteijn, funded by HU Utrecht [2006-2010, co-supervision with Prof.. Business IT alignment, PhD project executed by Gilbert Silvius, funded by HU Utrecht [2008-2012, co-supervision with Prof.. Business-IT Alignment in Health Care Organizations, PhD-project executed by Rogier van der Wetering, funded by Deloitte [2006-2010, co-supervision with Prof.. Editorial boards, review, conference, program committees.. (Co-)organizer and program committees memberships.. Tweede Nationale Arbeidsmarkt Dag en 25-jaar jubileum Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (14 oktober 2009, Den Haag).. 17th European Conference on Information Systems (ECIS, 8-10 June, 2009, Verona, Italy).. 3rd SIKS/BENAIS Conference on Enterprise Information Systems (EIS) 2008 (May 22-23, 2008, Tilburg, The Netherlands.. 2nd International Workshop on Human Resource Information Systems (HRIS 2008), Engineering the Organization for People Management (June 12 16, 2008, Barcelona, Spain.. The Students Bazaar Panel, 21st Bled E-Conference (June 16-18, 2008, Bled, Slovenia).. The Students Bazaar Panel, 20th Bled E-Conference (June 4-6, 2007, Bled, Slovenia).. The Panel Surveying E-Values, 19th Bled E-Conference (June 5-7, 2006, Bled, Slovenia).. The track Strategic Management of IS and IT, 14th European Conference on Information Systems (June 12-14, 2006, Göteborg, Sweden).. The working group Implementation Methods of the Dutch Platform of Product Software [2005-2006].. The Conference ICT en arbeid (12 oktober 2001, Amsterdam).. The Conference Met het oog op de toekomst.. Trends en toekomst van de arbeid in de 21ste eeuw (12 oktober 2000, Amsterdam).. The Session Rational Choice (American Sociological Association, Los Angelas, 1995).. The Session Social aspects of Technology (Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen, Amsterdam, 1994).. Editorial boards memberships.. International Journal of Organizational Design and Engineering (since 2009).. International Journal of Electronic Health Care (since 2008).. Open Management Journal (since 2007).. Trends in Communication (2001-2003).. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (since 1998).. Journal reviewer.. BMC Health Services Research (since 2009).. Information Systems Journal (since 2008).. Journal of Digital Imaging (since 2008).. International Journal on HRM (since 2007).. Journal of Purchase and Supply Chain Management (since 2006).. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (2006).. Journal of Information Science and Technology (since 2005).. European Journal of Information Systems (since 2004).. Netherlands Journal of Social Sciences (since 2003).. Journal of Management Studies (since 2003).. European Sociological Review (since 2003).. Supply Chain Management - An International Journal (since 2002).. Mens Maatschappij (since 2000).. Sociale Wetenschappen (since 2004).. Conference reviewer.. EIS2008.. HICCS2006, HICCS2007, HICCS2008, HICS2009.. EGOV2006.. ECIS2005, ECIS2006, ECIS 2007, ECIS 2008, ECIS2009.. ICSOC2005.. CAISE2004.. ECISE2004.. Policy and scientific institutions advisories.. Member of the VENI committee 2009 The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO/EW).. The Slovenian Research Agency (ARRS; since 2007).. The Swiss National Science Foundation (since 2006).. The Advisory Board of the Sectoral E-Business Watch program (European Commission DG Enterprise; since 2007).. The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO/ESR/MAGW; since 2000).. Prentice Hall book Publications (2001-2003).. The Encyclopaedia of E-Collaboration (Idea Group Reference, 2005)..

  Original link path: /ronald-batenburg
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: Hoogleraar klinische en gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht.. Honorary research fellow Communicatie en gezondheidspsychologie, NIVEL.. j [dot] bensing.. SPINOZA-onderzoek.. Het placebo-effect is een bekend en goed beschreven fenomeen in de medische literatuur dat verwijst naar het intrigerende verschijnsel dat mensen beter kunnen worden van een interventie, ook als daar geen enkele medisch-technische verklaring voor is (bijvoorbeeld neppillen , of een schijnoperatie).. In de literatuur worden allerlei mogelijke verklaringen genoemd voor dit verschijnsel, bijvoorbeeld: de invloed van positieve of negatieve verwachtingen, leereffecten vanuit vroegere ervaringen en/of stress-reductie.. Bij al deze verklaringen speelt de arts-patient communicatie een belangrijke rol.. Dat maakt het interessant om te onderzoeken hoe arts-patient communicatie gerichter kan worden ingezet om placebo-effecten in de zorg te maximaliseren.. De in 2006 aan Jozien Bensing uitgereikte Spinoza-premie zal voor een belangrijk deel worden gebruikt voor fundamenteel onderzoek dat erop is gericht de werkzame mechanismen op dit terrein stap voor stap te ontrafelen.. In onderzoek naar arts-patiënt communicatie (en overigens ook in de medische en verpleegkundige opleiding) worden de normen voor adequate communicatie deels ontleend aan professionele inzichten en deels aan (psychologische) theorievorming.. Het patiëntenperspectief ten aanzien van adequate communicatie wordt nog nauwelijks in onderzoek betrokken.. Om te onderzoeken wat patiënten als adequate communicatie beschouwen en of dit overeenkomt met inzichten uit onderzoek en van zorgverleners zal binnen het Spinozaprogramma een tweede promotieproject worden ingezet.. Het patiëntenperspectief zal op twee manieren aan bod komen.. In de eerste plaats zullen op video opgenomen medische consulten na afloop van het consult worden voorgelegd aan de betrokken patiënten, waarbij patiënten gevraagd wordt feedback te geven op kritische incidenten in hun eigen communicatie en in de communicatie van de arts.. Door gelijktijdig fysiologische metingen te doen aan de patiënt willen we proberen een link te leggen tussen subjectieve ervaringen en objectieve fysiologische processen.. Onze collega s in Oslo hebben reeds enige ervaring met deze verder unieke methodiek.. De tweede lijn bestaat uit het voorleggen van een serie van deze consulten aan een patiëntenpanel, alsmede aan een panel van collega-artsen, waarbij aan beide panels gevraagd wordt naar de kwaliteit van zorg op een aantal dimensies.. Door deze oordelen te vergelijken met elkaar en met het oordeel van de betrokken patiënt hopen wij de klinische relevantie van het programma te bewaken en te vergroten.. De kwaliteit van communicatie vanuit patiëntenperspectief.. Placebowerking.. Therapietrouw.. Albada, A.. , Dulmen, S.. van, Lindhout, D.. , Bensing, J.. , Ausems, M.. A pre-visit tailored website enhances counselees’ realistic expectations and knowledge and fulfils information needs for breast cancer genetic counselling.. Familial Cancer, vol.. 11, 2012, nr.. van, Ausems, M.. A pre-visit website with question prompt sheet for counselees facilitates communication in the first consultation for breast cancer genetic counseling: findings from a randomized controlled trial.. Genetics in Medicine, vol.. 14, 2012, nr.. Vliet, L.. van, Wall, E.. van der, Albada, A.. , Verheul, W.. Journal of General Internal Medicine, 2012.. van, Bensing, J.. Effects of a pre-visit educational website on information recall and needs fulfilment in breast cancer genetic counselling, a randomized controlled trial.. Breast Cancer Research, vol.. R37.. Verkaik, R.. , Francke, A.. , Meijel, B.. van, Spreeuwenberg, P.. , Ribbe, M.. The effects of a nursing guideline on depression in psychogeriatric nursing home residents with dementia.. International Journal of Geriatric Psychiatry, vol.. 26, 2011, nr.. van, Ouwerkerk, J.. Introducing a nursing guideline on depression in dementia: a multiple case study on influencing factors.. International Journal of Nursing Studies, vol.. 48, 2011, nr.. 9.. The introduction of a nursing guideline on depression at psychogeriatric nursing home wards: effects on Certified Nurse Assistants.. Weert, J.. van, Jansen, J.. Effects of communication skills training and a Question Prompt Sheet to improve communication with older cancer patients: a randomized controlled trial.. Critical Reviews in Oncology Hematology, vol.. 80, 2011, nr.. Prins, M.. , Hilbink-Smolders, M.. , Laurant, M.. , Meer, K.. van der, Marwijk, H.. van, Penninx, B.. Outcomes for depression and anxiety in primary care and details of treatment: a naturalistic longitudinal study.. BMC Psychiatry, vol.. 180.. , Bosmans, J.. van der, Tulder, M.. van, Marwijk, H.. van, Laurant, M.. , Smolders, M.. , Penninx, B.. The costs of guideline-concordant care and of care according to patients needs in anxiety and depression.. Journal of Evaluation in Clinical Practice, vol.. 17, 2011, nr.. , Tates, K.. van, Hoogerbrugge, P.. , Kamps, W.. , Beishuizen, A.. Communicating with child patients in pediatric oncology consultations: a vignette study on child patients , parents , and survivors communication preferences.. Psycho-Oncology, vol.. 20, 2011, nr.. Verheul, W.. , Finset, A.. , Holt, E.. , Lauritzen Stensrud, T.. Is pain patients psychophysiological arousal while watching their videotaped medical interview similar to their arousal during participation in this medical interview?.. International Journal of Psychophysiology, vol.. 79, 2011, nr.. Piccolo, L.. del, Haes, H.. de, Heaven, C.. , Jansen, J.. , Bergvik, S.. , Deveugele, M.. , Eide, H.. , Fletcher, I.. , Goss, C.. , Humphris, G.. , Young-Mi, K.. , Langewitz, W.. , Mazzi, M.. , Mjaaland, T.. , Moretti, F.. , Nübling, M.. , Rimondini, M.. , Salmon, P.. , Sibbern, T.. , Skre, I.. van, Wissow, L.. , Young, B.. , Zandbelt, L.. , Zimmermann, C.. Development of the Verona coding definitions of emotional sequences to code health providers responses (VR-CoDES-P) to patient cues and concerns.. 82, 2011, nr.. Bensing, J.. , Vliet, L.. van, Bogaert, M.. van, Rimondini, M.. How to make the medical consultation more successful from a patient s perspective? Tips for doctors and patients from lay people in the United Kingdom, Italy, Belgium and the Netherlands.. 84, 2011, nr.. , Meadows, G.. , Bobevski, I.. , Graham, A.. van der, Penninx, B.. Perceived need for mental health care and barriers to care in the Netherlands and Australia.. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, vol.. 46, 2011, nr.. 10.. , Werrett, J.. , Chapman, C.. , Metcalfe, A.. Breast cancer genetic counselling referrals: how comparable are the findings between the UK and the Netherlands?.. Journal of Community Genetics, vol.. Zimmermann, C.. , Piccolo, L.. del, Bensing, J.. , Haes, H.. de, Eide, H.. , Heaven, C.. , Meeuwesen, L.. , Nuebling, M.. Coding patient emotional cues and concerns in medical consultations: the Verona coding definitions of emotional sequences (VR-CoDES).. , Marwijk, H.. Gepaste zorg voor mensen met angst of depressie.. 155, 2011, nr.. Gorter, K.. , Tuytel, G.. , Leeuw, R.. , Rutten, G.. Opinions of patients with type 2 diabetes about responsibility, setting targets and willingness to take medication: a cross-sectional survey.. van, Francke, A.. , Tomson, S.. , Plum, N.. , Wall, E.. When cure is no option: how explicit and hopeful should information be given? A qualitative study in breast cancer.. Patient Education and Counseling, 2011.. Mazzi, M.. van, Zimmermann, C.. How do lay people assess the quality of physicians communicative responses to patients emotional cues and concerns? An international multicentre study based on videotaped medical consultations.. , Otten, R.. Use and evaluation of an individually tailored website for counselees prior to breast cancer genetic counseling.. Journal of Cancer Education, vol.. Finset, A.. , Stensrud, T.. Electrodermal activity in response to empathic statements in clinical interviews with fibromyalgia patients.. Neumann, M.. , Wirtz, M.. , Wubker, A.. , Scheffer, C.. , Tauschel, D.. , Edelhauser, F.. , Ernstmann, N.. , Pfaff, H.. The impact of financial incentives on physician empathy: a study from the perspective of patients with private and statutory health insurance.. Moretti, F.. , Deledda, G.. A standardized approach to qualitative content analysis of focus group discussions from different countries.. , Geurts, C.. GULiVER - travelling into the heart of good doctor-patient communication from a patient perspective: study protocol of an international multicentre study.. European Journal of Public Health, 2011.. Butalid, L.. , Tromp, F.. Changes in the quality of doctor-patient communication between 1982 and 2001: an observational study on hypertension care as perceived by patients and general practitioners.. BMJ Open, vol.. 1, 2011, nr.. De nieuwe kleren van de keizer.. Huisarts en Wetenschap, vol.. 54, 2011, nr.. Response to Hayden and Glenn (2011).. Depressie bij dementie: wat zijn specifieke symptomen bij verpleeghuisbewoners?.. van, Dulmen, S.. Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care: effects of snoezelen on residents and caregivers.. Saarbrücken, LAP Lambert Academic Publishing, 2011.. Jansen, J.. van, Wijngaards-de Meij, L.. van, Heeren, T.. The role of companions in aiding older cancer patients to recall medical information.. 19, 2010, nr.. Looking for trouble: the added value of sequence analysis in finding evidence for the role of physicians in patients’ disclosure of cues and concerns.. Medical Care, vol.. 48, 2010, nr.. van, Groot, J.. de, Dulmen, S.. Emotional and informational patient cues: the impact of nurses responses on recall.. 79, 2010, nr.. van der, Spreeuwenberg, P.. Patient factors associated with guideline-concordant treatment of anxiety and depression in primary care.. Journal of General Internal Medicine, vol.. 25, 2010, nr.. Uitterhoeve, R.. , Grol, R.. , Demulder, P.. , Achterberg, T.. The effect of communication skills training on patient outcomes in cancer care: a systematic review of the literature.. European Journal of Cancer Care, vol.. Stiefel, F.. , Barth, J.. , Fallowfield, L.. , Jost, L.. , Razavi, D.. , Kiss, A.. Communication skills training in oncology: a position paper based on a consensus meeting among European experts in 2009.. Annals of Oncology, vol.. 21, 2010, nr.. van, Haes, H.. Communicatie tussen patiënten en hun hulpverleners.. , Sanders, A.. The effects of physicians’ affect-oriented communication style and raising expectations on analogue patients’ anxiety, affect and expectancies.. 80, 2010, nr.. Beljouw, I.. van, Verhaak, P.. , Prins, M.. , Cuijpers, P.. Reasons and determinants for not receiving treatment for common mental disorders.. Psychiatric Services, vol.. 61, 2010, nr.. , Leeuw, J.. de, Bijl, J.. Preferences and opinions of patients with type 2 diabetes on education and self-care: a cross-sectional survey.. Diabetic Medicine, vol.. 27, 2010, nr.. Labhardt, N.. , Aboa, S.. , Manga, E.. Bridging the gap: how traditional healers interact with their patients.. A comparative study in Cameroon.. Tropical Medicine and International Health, vol.. The silent healer: the role of communication in placebo effects.. , Blasi, Z.. di, Kok, L.. The effect of varying practitioner communication on patients health status and treatment outcomes (Protocol).. Cochrane Database of Systematic Reviews, vol.. 10, 2010.. , Berno, M.. , Miel, R.. Effects of introducing a nursing guideline on depression in psychogeriatric nursing home residents.. Journal of Clinical Nursing, vol.. Posma, E.. , Dulmen, A.. Older cancer patients information and support needs surrounding treatment: an evaluation through the eyes of patients, relatives and professionals.. BMC Nursing, vol.. 8, 2009, nr.. Morren, M.. Compliance with momentary pain measurement using electronic diaries: a systematic review.. European Journal of Pain, vol.. 13, 2009, nr.. Verhaak, P.. , Draisma, S.. , Balkom, T.. van, Meer, K.. Receiving treatment for common mental disorders.. General Hospital Psychiatry, vol.. 31, 2009, nr.. Tates, K.. , Zwaanswijk, M.. Online focus groups as a tool to collect data in hard-to-include populations: examples from paediatric oncology.. BMC Medical Research Methodology, vol.. 15.. Alle publicaties Prof.. Het placebo-effect in medische communicatie.. Kwaliteit van zorg vanuit patientenperspectief.. Het versterken van de nationale en internationale infrastructuur voor onderzoek naar klinische communicatie.. Het effect van overeenstemming over de behandeling tussen arts en patiënt op de genezing van aspecifieke lage rugpijn.. Een interventie voor gedeelde besluitvorming in huisartsconsulten met (sub)acute aspecifieke lage rugpijn patiënten: kosten kwaliteit in kaart gebracht.. Historische analyse arts-patiënt communicatie.. Functies.. 2009 -.. : Honorary research fellow Netherlands Institute for Health Care Research (NIVEL).. 1993 -.. :Professor in Clinical Psychology and Health Psychology at Utrecht University.. 1985 - 2008: general director Netherlands Institute for Health Care Research (NIVEL).. 1996 -1997: dean Faculty Social Sciences, Utrecht University.. 1984 -1985: acting director (NHI).. 1979 -1983: head of the Research Department (NHI).. 1976 -1978: project leader psycho social care in general practice (NHI).. 1974 - 1975: researcher with the Dutch Institute for General Practice (NHI).. Besturen.. : American Academy on Communication in Healthcare (AACH) (board of directors).. 2008 -.. : Dutch Council for Health Research (RGO): vice-chairperson, cq.. member presidium Dutch Health Council (Gezondheidsraad).. : TNO.. 2008 : AEGON.. 2006 -.. : Jeroen Bosch Hospital, s Hertogenbosch.. : Utrecht University Fund.. 2004 -.. : Erasmus University Rotterdam.. 2002 - 2006: Netherlands Genomics Initiative.. 2001 - 2007: Academic Hospital Erasmus University Rotterdam (Erasmus Medical Centre).. 1999 - 2006 : Social Science Council of the Royal Dutch Academy of Sciences.. 1998 -.. : Research School Psychology and Health (P H):.. 1998 - 1999: Netherlands School of Public Health.. 1996 - 1997: Faculty Social Sciences, Utrecht University (dean).. 1995 - 2008 : Research School CaRe (chairperson 2002-2008).. 1994 - 1995: Netherlands Technology Assessment Association.. 1994 -  ...   perspective; effective communication as a vehicle for improving health and quality of life for people with chronic illness.. Congres Therapeutic Patient Education 2006/DAWN.. Florence, 28 april 2006.. , The influence of patients anxiety on the medical consultation, EACH-congres.. Basel, 5-8 september 2006.. , The value of sequential analysis for the study of critical events in health care communication.. EACH-congres.. , Bridging the gap between evidence-based and patient-centred medicine.. Cancer Event Day, Bern, 16 november 2006.. , Why should we teach communication skills? Gragnano (Italië), 22-24 november 2006.. , De wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het NIVEL.. Colloquium NIVEL, Utrecht, 15 maart 2005.. , Moeheid: (g)een alledaags probleem.. Conferentie Sociaal-Wetenschappelijke Raad (van de KNAW).. Leusden, 25 februari 2005.. , Op uitnodiging van de Universiteit van Utrecht de Utrecht Lecture 2005 gehouden.. Communication in Health Care: Overestimated Skills and Underestimated Impact.. New York en Washington, 14 en 15 april 2005.. , Hoe houden we het op één lijn? Presentatie VTV 1e lijn, Den Haag, Nieuwspoort, 2 juni 2005.. Looking for trouble: a sequential analysis of patient s cues and concerns in General Practice.. International Conference on Communication in healthcare.. Chicago, 5 oktober 2005.. , Dulmen, AM van, Tromp, F, Grosfeld, F, Cate, O ten.. The relationship between stress and communication during bad news consultations.. Emotions in the medical consultations.. International Research Seminar Psychology Health: Patients emotions; what is their role in medical communication? Utrecht, 31 oktober 2005.. , Feldmann, T.. General Practice in a multicultural society WONCA Conference in Amsterdam, June 3, 2004.. : Communication Styles of General Practitioners.. Dutch General Practice in Amsterdam, June 1, 2004.. : Zorg voor communicatie (lezing voor Philips directie), 6 mei 2004.. : Leiding gegeven aan strategiediscussie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, 7 april 2004.. Tussen goudmijn en kerkhof: de waarde van grote databases voor onderzoek in de gezondheidszorg.. Hooglerarenlunch (VUmc), 8 maart 2004.. : Vermoeidheid: voer voor psychologen.. College op de Universiteit van Utrecht, Utrecht, 3 februari 2003.. : Met onderzoek gaat het beter.. Bijeenkomst voor vaste kamercommissie OCW en NOW; Wetenschap en volksgezondheid: Nederland, Europees zorgenkindje? Den Haag, 25 november 2003.. : Koning, keizer, admiraal: vraaggerichtheid willen we allemaal.. 4e Clingendael Health Forum, Den Haag, 4 december 2003.. 2002.. , van den Brink-Muinen.. Patient-centredness as a fuzzy concept: a European perspective (in: symposium: current paradigms in the medical encounter).. 4th Dutch Conference on Psychology and health, Rolduc, May 13-15, 2002).. De kracht van aandacht (The power of attention).. Medisch Centrum Alkmaar (may, 16, 2002).. Mogelijkheden en grenzen van shared decision making (Opportunities and limits of shared decision making).. CARE-day, May, 31, 2002.. , van Dulmen AM, Tromp, F.. communication Health.. Workshop Psychology and Health, June 26, 2002).. , van den Brink-Muinen, A.. van Dulmen AM, Mead, N.. Peltenburg M.. Deveugele M.. Job satisfaction and its manifestation within the medical consultation.. International Conference on Communication in Health Care, Warwick, September 18-20, 2002.. Job satisfaction, its determinants, and its manifestation within the medical consultation.. 16th conference of the European Health Psychology Society, Lissabon, October, 2-5.. 2001.. Exploring the medical encounter , MRC, London, Engeland, 30 januari 2001.. Vrouwen Vooruit , Universiteit Utrecht, 9 mei 2001.. , A.. van den Brink-Muinen, S.. van Dulmen: Workshop arts-patiënt communicatie voor AIO s Universiteit Utrecht, 14 juni 2001.. De kracht van aandacht.. Een empirische verkenning , Valeriuskliniek Amsterdam, 26 juni 2001.. EACH; the new World Conference for Communication in Health Care , Parijs XVIIe World Conference on Health Promotion and Health Education, 16 juli 2001.. Het opleidingscontinuum Pharmacie Utrecht , VWS/KNMP, 16 November 2001.. Arts-patiënt communicatie als instrument (college) Universiteit Utrecht, Gezondheidspsychologie, 26 November 2001.. Shared Decision Making: how to bridge the gap between evidence-based medicine and patient centered medicine , Katholieke Universiteit NiJ.. egen, Invitational workshop shared decision making in clinical practice , 18 December 2001.. 2000.. Chronische benigne pijn in de breedte in kaart gebracht.. Werkconferentie NWO programma Pijnonderzoek Resultaten in Kaart gebracht, hoe nu verder , 21 maart 2000.. van Dulmen: Workshop arts-patiënt communicatie voor AIO s, Universiteit Utrecht, 15 juni 2000.. Ethical issues in health research , Ethics Seminar Universiteit Utrecht)19 juni 2000.. Communication: an underestimated tool in medicine , ISTAHC, 20 juni 2000.. van den Brink-Muinen, J.. van Weert.. Fatigue in General Practice: the role of gender.. International Conference Health and Communication, Barcelona, 16 september 2000.. De autonomie van de patient.. Deventer Ziekenhuis, 8 november 2000.. , D.. de Ridder, K.. Schreurs.. Self efficacy, adaptive tasks and quality of life in Multiple Sclerosis patients: the thriving power of personal goals Brisbane, Australië, 16 november 2000 ISSN 1070-5503,vol.. 7, suppl 1, 2000, 14.. Ridder, de D.. , J.. Bensing, R.. Schwartzer, L.. Sherr.. Self-regulation and quality of life.. Brisbane, Australië, 16 november 2000 ISSN 1070-5503,vol.. 7, suppl 1, 2000, 13.. 1999.. Communicatie met patiënten.. Congres over arts-patiënt communicatie AMC.. Amsterdam, 21 januari 1999.. Arts/patiënt communicatie.. Seminaar Julius Centrum AMC.. Utrecht, 22 april 1999.. Workshop communicatiestudies in de gezondheidszorg.. Mallorca, 20-22 mei 1999.. Kenniscentrum tussen praktijk en wetenschap.. Novadic, NiJ.. egen, 2 juni 1999.. Visitaties.. Algemene Rekenkamer.. Den Haag, 15 april 1999.. Communicatie-congres.. Chicago, 22 juli 1999.. Gender en professionals in de gezondheidszorg; acht stellingen over gender en professionaliteit.. Expert meeting.. Raad Volksgezondheid en Zorg.. Den Haag, 14 september 1999.. Poster Patient value-expectations towards physician s communicative behaviour; an international comparison study.. Florence, 2 October 1999.. Ethical issues in health Research Ethics Seminar.. Universiteit Utrecht, 8 oktober 1999.. 1998.. , Brink-Muinen A van den, Rijk A de, Rijken PM: Vermoeidheid in de huisartspraktijk: laveren tussen doen en laten.. Lezing PAOG/ME-Stichting, AZU, Utrecht, 9 januari 1998.. : Veranderingen in de arts-patiënt relatie.. Lezing Universiteit Utrecht, 25 februari 1998.. , Roter DL, Hulsman RL: Talking with hypertensive patients: An international comparison study in the Netherlands and the USA.. Lezing 2nd Dutch Conference on Psychology and Health, 25 mei 1998 Rolduc, Kerkrade.. : Communication in health care: The pathway to patient-centered medicine.. Lezing Conference Communication in health care , Amsterdam, 10-12 juni 1998.. , Roter DL, Hulsman RL: Doctors talking with hypertensive patients: differences between the Netherlands and the USA.. European Conference on Psychosomatic Research, Manchester, 1 september 1998.. : Vrouwen vooruit! En: waarom dat niet vanzelf gaat.. Universiteit Utrecht, Studium Generale: 100 jaar vrouwenarbeid, 27 oktober 1998.. , Roter DL, Hulsman RL: Talking with hypertensive patients.. An international comparison study in the Netherlands and the USA.. Lezing EUPHA Annual Meeting 1998, Göteborg Sweden,10-12 December 1998.. 1997.. : KwaZo onderzoek.. Symposium Kwaliteitszorg tussen Wetenschap en Praktijk, Progr.. cie KwaZo, De Reehorst, Ede, 17 januari 1997.. : Inleiding.. Invitational Conference Deeltijd werken onder artsen.. KNMG, Utrecht, 26 maart 1997.. : Care for communication.. Underestimated problems and overestimated skills.. Diepenbeek, België, 18 april 1997.. , A van den Brink-Muinen: Realizing a Gender-Sensitive Health Care.. International Interdisciplinary Conference on Women and Health, Dutch Foundation Women Health Research, 25-27 June 1997, Amsterdam, The Netherlands.. : Rekenen op de toekomst.. KNMG, Utrecht, 24 september 1997.. Congres Ver.. voor Sociaal, Organisatie en Arbeidspsychologen, Amsterdam/Diemen, 28 oktober 1997.. , A van den Brink Muinen: Sekse in de spreekkamer: waar praten we over.. NHG congres, Utrecht, 28 november 1997.. 1996.. , L Hingstman: Problematiek rond behoefteramingsstudies.. Invitational conference Beroepskrachtenvoorziening in de gezondheidszorg.. Utrecht, 25 januari 1996.. : Welke meerwaarde heeft vrouwengezondheidszorg de huisartsenzorg te bieden.. Lezing Congres Aletta.. Utrecht, 6 februari 1996.. : Nieuwe tijden, ander lijden: de stille revolutie in de gezondheidszorg.. Hofpoort Ziekenhuis te Rotterdam 4 april 1996.. : Vrouwen in de voorhoede.. Instituut Beleid en Management in de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam, 9 april 1996.. : Zorg voor communicatie! Over onderschatte problemen en overschatte vaardigheden.. Sympoz-lezing symposium Zorgen Communiceren op 23 april 1996 te Amsterdam.. : Adaptive tasks in chronic illness: the development of a patient-centred instrument.. Paper presented at 10th EHPS Conference, Dublin, 4-6 September.. : Patiënt en ziekenhuis.. Ziekenhuis Overvecht Utrecht, 17 oktober 1996.. : Preventie in de ouderenzorg: voorkomen dat mensen door de bomen het bos in gestuurd worden.. Lezing symposium RIAGG Stad Utrecht Door de bomen het bos zien.. Utrecht, 14 november 1996.. : Presentatie Evaluatie van het SGO-programma Gezondheidsonderzoek, Experimentale Kaderopleiding Huisartsen, Utrecht, 28 november 1996.. 1995.. : Naar een veranderende zorgvraag voor morgen.. Lezing voor Sympoz, 20 april 1995.. : Inleiding lezingencyclus Afscheid van de Twintigste Eeuw , Universiteit Utrecht, oktober 1995.. , K Schreurs, H Hulsman: Gender differences in fatigue.. Lezing First Dutch Conference on Psychology Health, 6-8 november 1995, Rolduc Kerkrade.. 1994.. oratie.. De rotonde van lichaam en geest.. Psychologische aspecten van ziekte, gezondheid en gezondheidszorg.. Oratie, Universiteit Utrecht.. Utrecht: NIVEL, 1994.. , Sluijs, E.. Bejegening in de apotheek.. Lezing Pharmavisie-congres 1994 Klaar om te wenden Amsterdam, 27 april 1994.. , T.. Wiegers, G.. Berghs: Bevallen thuis of in het ziekenhuis? Lezing Congres van de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Een goede keuze bevalt beter , Ede, 2 juni 1994.. : Arts-patiënt communicatie; de rol van affectief gedrag.. Bijdrage aan Boerhave-cursus Dokter-patiënt communicatie, Leiden, 27 oktober 1994.. : De rotonde van lichaam en geest.. Oratie.. Universiteit Utrecht, 11 mei 1994.. : Doctor-patient communication: the role of affective behavior.. Keynote speech Annual Conference Swiss Association of General Practitioners and Swiss Association of Psychosomatics, Davos, 17 september 1994.. : Lichaam en geest in gezondheidszorg te veel gescheiden.. Lezing Parkinson Patiënten Vereniging 29 oktober 1994.. : Sekse-asymetrieën in de communicatie tussen huisarts en patiënt.. Lezing Congres Vrouwen kiezen met zorg, 8 maart 1994.. : Vrouwen in besturen van gezondheidszorg-organisaties.. Lezing op NVR-conferentie wie deelt de lakens uit? , Januari 1994.. : Workshop doctor-patient communication , Zürich, 15 september 1994.. 1993.. de Bakker, C.. Taes: De vrouw als patiënt.. Lezing gehouden op een conferentie van het Platform Vrouwenhulpverlening Zuid-Holland.. Den Haag, 30 november 1993.. , L.. Hingstman, D.. de Bakker: Uw toekomst als huisarts, U huisarts van de toekomst.. Lezing gehouden op de WTC-conferentie.. Rotterdam, februari 1993.. , V.. Tielens: De relevantie van affectief gedrag in het huisartsconsult.. Lezing gehouden op een conferentie van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit van Groningen, 23 april 1993.. : De vrouw in de gezondheidszorg: een factor van betekenis.. Lezing gehouden op de studiedag Sekse-asymmetrieën in de gezondheidszorg.. Maastricht, 17 december 1993.. : De relatie tussen apotheker en cliënt in een veranderende omgeving.. Jaarcongres KNMP, den Haag, 5 oktober 1993.. 1992.. van den Brink-Muinen, D.. de Bakker: Differences between male and female general practitioners in the care fore psychosocial problems.. Lezing gehouden op congres Health in Europe; diversity, integration, change.. University of Edinburgh, 18-21 september 1992.. van der Brink, D.. de Bakker: Huisarts (M/V) het kleine verschil met de grote gevolgen.. Lezing gehouden voor KNMG, juni 1992.. , P.. Verhaak: Goldbergs pyramide vanuit generalistisch perspectief.. Lezing gehouden te Groningen, 19 juni 1992.. : Affective versus instrumental aspects in doctor-patient communication Lezing gehouden op het congres 110 jaar psychologie op 19 en 20 november 1992.. : Is wetenschappelijke ondersteuning wenselijk? Lezing gehouden op de Eerste Workshop voor Begeleiders van Balint-groepen in Nederland op 28 november 1992.. : Naar een classificatie van het gezondheidszorgonderzoek Lezing gehouden op een invitational conference van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) op 7 oktober 1992.. 1991.. van der Brink-Muinen.. The need for female General Practitioners.. Lezing gehouden op Third European Health Services Research Meeting , Londen, 13-14 december 1991.. Bejegening en probleemformulering in diagnostische gesprekken in de huisartspraktijk.. Lezing gehouden op de NcGv studiedag Vrouwen aan de voordeur van de GGZ , 17 mei 1991.. Communicatie met de patiënt, het specialisme van de generalist.. Lezing gehouden op symposium Communicatie in de gezondheidszorg , Dokkum, november 1991.. Doctor-patient communication and the quality of care: an empirical comparison of several observation systems.. Lezing gehouden op symposium Doctor-patient communication and the quality of care , Utrecht, 17-18 juni 1991.. Het gesprek tussen huisarts en patiënt: kind van de rekening? Lezing gehouden op Invitational Conference Verrichtingen in de huisartspraktijk, kwaliteit van zorg en honorering: resultaten van de Nationale Studie van Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk , september 1991, Utrecht, 25 september 1991.. Psychosociale problemen in de huisartspraktijk, weten en meten.. Lezing gehouden voor PAOG-cursus Psychosociale hulpverlening in de huisartspraktijk , 8 maart 1991.. 1990.. Dronkers.. The relative merits of two types of observation systems in general practice.. Lezing gehouden op de 2nd European Conference on Health Services Research and Primary Health Care , Keulen, 15 december 1990.. Wie zegt dat dit een goed consult is? Lezing gehouden aan de RUHI, Rotterdam, februari 1990.. Beerendonk.. Psychosociale problemen in de huisartspraktijk; weten en meten.. Poster op het congres Doctors at Work , Utrecht, 10-11 mei 1990.. Doctor-patient communication and the quality of care.. Lezing gehouden op de 4th European Conference on Health Psycho logy , Oxford, 2-4 Juli 1990.. Patiënten met buikpijn en lage rugpijn, een toepassing van het biopsychosociaal model.. Lezing VU, oktober 1990..

  Original link path: /jozien-bensing
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: Programmaleider Farmaceutische zorg.. : 030-2729755 of 030-2729700.. L [dot] vandijk.. Twitter:.. @therapietrouw.. Farmaceutische zorg.. Centraal thema binnen het themagebied Farmaceutische Zorg is de doelmatigheid van de geneesmiddelenvoorziening in Nederland.. Hieronder vallen zowel het voorschrijven door de arts, het afleveren door de apotheek en het gebruik door de patiënt als maatregelen die hierop betrekking hebben.. Het NIVEL doet op dit brede gebied observerende- en interventiestudies en evalueert beleidsmaatregelen en initiatieven in het veld.. Het themagebied maakt onder andere gebruik van gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).. De LINH-gegevens maken het mogelijk grootschalig diagnosespecifiek onderzoek naar voorschrijven te doen.. Goed geneesmiddelengebruik.. Geneesmiddelenbeleid.. Nederlandstalige publicaties.. Kroezen, M.. Voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen: visies en verwachtingen van Nederlandse stakeholders.. Verpleegkunde, vol.. 27, 2012, nr.. Adhien, P.. van, Vegter, M.. , Westein, M.. , Nijpels, G.. , Hugtenburg, J.. Interventie op maat bij therapie-ontrouwe diabetespatiënten: kwalitatief onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de interventie.. Pharmaceutisch Weekblad, vol.. 147, 2012, nr.. Hoebert, J.. , Soeverein, P.. , Mantel-Teeuwisse, A.. , Leufkens, H.. Benzodiazepinegebruik daalt als de gebruiker zelf betaalt.. 55, 2012, nr.. Boheemen, C.. Diabetes op de werkvloer: een onderzoek onder werkgevers en werknemers.. Utrecht, NIVEL, 2012.. van, Groenewegen, P.. Medicatie voorschrijven door verpleegkundigen in West-Europese en Angelsaksische landen: een systematische review van de literatuur.. van, Ohlsson, H.. , Vervloet, M.. Huisartsenzorg in cijfers: meer simvastatine, minder variatie.. Hermsen, J.. Gebruik van internet als informatiebron bij gecombineerd gebruik van zelfzorg- en receptgeneesmiddelen.. Linschoten, C.. van, Moorer, P.. Ontwikkeling indicatoren Patiëntervaring Farmaceutische Zorg: eindrapportage.. Utrecht/ Groningen, NIVEL/ , ARGO Rijkuniversiteit Groningen BV, 2011.. Snoeijs, S.. , Strijbis, A.. , Bos, M.. Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn.. Dulmen, S.. In gesprek over medicijngebruik en therapietrouw.. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning, vol.. , Adriaansens, C.. Huisartsenzorg in cijfers: gevolgen afschaffing vergoeding benzo s.. 53, 2010, nr.. van, Vervloet, M.. Real-time monitoring van medicatiegebruik op afstand.. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, vol.. 41, 2010,  ...   Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw.. Gecombineerd gebruik van aspirine en maagmedicatie: een studie in het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg.. PIL-S: een internationaal onderzoek naar bijsluiters en “summaries of product characteristics” bij geneesmiddelen.. Meer Mantelzorg.. Voorschrijven door internisten en cardiologen: een verkenning naar oorzaken van generiek voorschrijven van cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers voor extramuraal gebruik.. Monitor Goed Medicijngebruik: vervolg.. Werkervaring.. 2007 heden : Gastonderzoeker Universiteit Utrecht Farmacie.. 2005 - heden : Programmaleider Farmaceutische zorg, NIVEL, Utrecht.. 1999 - 2004 : (Senior) onderzoeker Farmaceutische zorg, NIVEL, Utrecht.. 1996 - 1999 : Universitair Docent Sociologie (Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek), vakgroep Sociologie, Landbouwuniversiteit Wageningen en onderzoeker vakgroep Sociologie, Universiteit Utrecht.. 1995 : Post-doctoraal onderzoeker University of Arizona en University of Michigan (NWO-TALENT-subsidie).. Opleiding.. 1990-1994 : Doctoraat in de Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht (proefschrift: Choices in Child Care).. 1987 - 1990 : Wageningen Universiteit, Huishoudwetenschappen.. 1983 - 1987 : Hogere Beroepsopleiding Toegepaste Huishoudwetenschappen.. 1977 - 1983 : Atheneum.. Lidmaatschappen.. - Nederlandse Sociologische Vereniging.. - Volksgezondheid en Wetenschap.. - European Public Health Assocation.. - International Society of Pharmacoepidemiology.. - Onderzoeksschool CARE.. Bestuurswerkzaamheden en organisatie congressen.. - Secretaris Nederlandse Sociologische Vereniging (1998-2003).. - Bestuurslid Volksgezondheid en Wetenschappen (2004-2009).. - Jurylid NSV-scriptieprijs (2002, 2004).. - Ondernemingsraad NIVEL (2003-2007).. - Lid organisatiecommissie NSV-VVS Marktdag Sociologie 1999 (centrale coördinatie), 2001, 2003.. - Lid organisatiecommissie Nederlands Congres voor de Volksgezondheid 2007, 2008.. - Organisatie van de internationale workshop Women s Employment in a Comparative Respect , Universiteit Utrecht (gesubsidieerd door NWO), 1998.. - Organisatie van de internationale workshop Rationality in Households , Universiteit Utrecht (gesubsidieerd door NWO), 1996.. Promovendi.. - Stefan R.. Florentinus.. New drugs in general practice: prescribing patterns and external influences.. Universiteit Utrecht.. Promotiedatum: 18 mei 2006.. - Marcia Vervloet.. Evaluation of the effect of Real Time Medication Event Monitoring to improve medication adherence.. Universiteit Tilburg (vanaf 2008).. - Joëlle Hoebert.. International comparison of pharma policies.. Universiteit Utrecht (vanaf 2008).. - Susana Monteiro.. Drug-impaired driving.. Rijksuniversiteit Groningen (vanaf 2008)..

  Original link path: /liset-van-dijk
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: Programmaleider Communicatie in de gezondheidszorg.. : 030-2729703 of 030-2729700.. s [dot] vandulmen.. Communicatie in de gezondheidszorg.. Het onderzoek binnen het themagebied Communicatie in de gezondheidszorg richt zich zowel op het perspectief van de hulpverlener als dat van de patiënt.. Zo wordt aan de kant van de hulpverlener (huisarts, verpleegkundige of medisch specialist) onderzocht hoe en waarover wordt gecommuniceerd, welke factoren van invloed zijn op de communicatie (o.. stress en attitude), met welk type communicatie welk doel bereikt wordt en wat de effecten zijn van interventies ter verbetering van de communicatie (groepstraining of individuele feedback).. Vanuit het perspectief van de patiënt wordt o.. onderzocht welke behoeften er leven aan informatie, steun en participatie, hoe de communicatie beter op die behoeften kan inspelen en wat bijvoorbeeld helpt om informatie beter te onthouden of meer therapietrouw te zijn.. Onderzoek naar de meerwaarde van innovatieve vormen van communicatie (zoals bijvoorbeeld groepsconsulten of voorlichting-op-maat via internet) in vergelijking met reguliere een-op-een communicatie heeft hierbij onze speciale aandacht.. ICT en E-health in de zorg.. Nederland- en Engelstalig.. Riel, E.. Who is being referred to cancer genetic counseling? Characteristics of counselees and their referral.. Journal of Community Genetics, 2012.. Olde Hartman, T.. , Rijswijk, E.. van, Weel-Baumgarten, E.. van, Lucassen, P.. , Weel, C.. How patients and family physicians communicate about persistent medically unexplained symptoms: a qualitative study of video-recorded consultations.. Patient Education and Counseling, 2012.. Mejino, A.. , Noordman, J.. Shared medical appointments for children and adolescents with type 1 diabetes: perspectives and experiences of patients, parents, and health care providers.. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, vol.. 3, 2012.. Oerlemans, S.. , Cranenburgh, O.. van, Herremans, P.. Prikkelbaredarmsyndroom: zelfmanagement met een pocketcomputer.. van, Noordman, J.. Huisartsenzorg in cijfers: taken POH en huisarts complementair?.. In gesprek met ouderen.. Karasz, A.. , Dowrick, C.. , Byng, R.. , Buszewicz, M.. , Ferri, L.. , Olde Hartman, T.. van, Reeve, J.. What we talk about when we talk about depression: doctor-patient conversations and treatment decision outcomes.. British Journal of General Practice, vol.. 62, 2012, nr.. 594.. van, Humphris, G.. Towards a guideline for person-centered research in clinical communication: lessons learned from three countries.. International Journal of Person-Centered Medicine, vol.. 2, 2012, nr.. Noordman, J.. , Franse, N.. , Weijden, T.. van der, Dulmen, A.. Motiverende gespreksvoering binnen de verschillende ‘fasen van gedragsverandering’: observaties bij praktijkondersteuners in de eerste lijn.. Intervening on cognitions and behavior in irritable bowel syndrome: a feasibility trial using PDAs.. Journal of Psychosomatic Research, vol.. 70, 2011, nr.. Koerten, C.. van, Feytens,  ...   EACH (European Association for Communication in Healthcare) and priorities for the next ten years.. van, Tacken, M.. , Staal, J.. , Wensing, M.. , Nijhuis-van der Sanden M.. Incidenten in eerstelijns paramedische praktijken.. Alle publicaties van Prof.. Databank Communicatie in de zorg 2012 e.. De meerwaarde van groepsconsulten voor kwaliteit van leven, zelf-management en geïnformeerdheid van kinderen met type 1 diabetes.. Het vergroten van de inbreng van de patiënt tijdens controlebezoeken voor kanker; ontwikkeling en testen van een computergestuurd programma.. Communicatie in apotheek over ICS-gebruik.. Participatie van adviesvragers in het afsluitende gesprek voor erfelijkheidsonderzoek in verband met borstkanker en de invloed hiervan op risico perceptie en screening.. Databank Communicatie in de zorg 2008-2011.. Emotionele en informationele uitingen van patiënten in de kinderoncologie; verschillen tussen diagnostische en beleidsbepalende gesprekken.. Lidmaatschap.. APS (American Psychosomatic Society).. ESPCG (European Society for Primary Care Gastroenterology).. EACH (European Association for Communication in Healthcare).. P H (Researchschool Psychology Health).. Editorial board member Patient Education Counseling.. Lid Verona Network on Sequence Analysis (sinds 2003).. Patient Provider Interaction group (expert group Onderzoekschool Psychology Health).. ZonMw Commissie Complementaire behandelwijzen (2004-2008).. Jurylid ASW Meesterprijs (vanaf oktober 2004), uitreiking 2005, 2006, 2007, 2008.. Reviewer tijdschriften en onderzoeksprogramma s.. Patient Education Counseling.. Diabetic Medicine.. Psychosomatic Medicine.. Soc Sci Med.. J Psychosom Res.. BMC tijdschriften.. Huisarts Wetenschap.. Etc.. Diabetes Fonds/Stem van de patiënt.. ZonMw Programma s.. 2009 - 2013 Co-promotor L.. Martin bij EMGO, Amsterdam.. 2007 - 2012 Co-promotor G.. Essers bij ELG Nijmegen.. 2006 - 2010 Co-promotor A.. Albada bij NIVEL.. 2009 - Co-promotor proefschrift J.. Jansen.. Communicating with older cancer patients: impact on information recall.. 2005 Co-promotor proefschrift A.. Pieterse.. Counselees needs and their reflection in cancer genetic counseling.. 2005 - heden Senior programmaleider themagebied Communicatie in de gezondheidszorg, NIVEL, Utrecht.. 2004 Co-promotor proefschrift J.. Multi-sensory stimulation in 24-hour dementia care.. Effects of snoezelen on residents and caregivers.. (Volksgezondheidsprijs 2004; ZonMw Parelproject; Prof.. Schreuderprijs 2006).. 2001 - heden Mede-oprichter en secretaris/penningmeester EACH (European Association for Communication in Healthcare).. 1999 - 2005 Programmaleider themagebied Communicatie in de gezondheidszorg, NIVEL, Utrecht.. 1995 - 1999 Onderzoeker programma specialist-patiënt communicatie, NIVEL, Utrecht.. 1991 - 1996 Onderzoeker vakgroep Huisartsgeneeskunde, UMC St.. Radboud, Nijmegen.. 1988 - 1991 Wetenschappelijk medewerker vakgroep Huisartsgeneeskunde, UMC St.. Radboud, Nijmegen.. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van onderwijsprogramma s geneeskunde.. 1988 Wetenschappelijk medewerker vakgroep Klinische Psychologie RU Nijmegen, ontwikkeling CAI-programma.. 1996 Proefschrift Exploring cognitions in irritable bowel syndrome; implications for the role of the doctor , RU Nijmegen.. 1981-1987 Doctoraal Klinische Psychologie, RU Nijmegen, cum laude.. 1974-1981 Atheneum-B, v/d Puttlyceum, Eindhoven..

  Original link path: /sandra-van-dulmen
  Open archive

 • Title: NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
  Descriptive info: (Anneke) Francke, RN.. Programmaleider Verpleging en Verzorging.. : 030-2729789 of 030-2729700.. A [dot] Francke.. Verpleging en Verzorging.. In dit onderzoeksprogramma staat de zorg door verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren centraal.. Een deel van het onderzoek richt zich op de inhoud en organisatie van de zorg, een ander deel op de effecten van de zorg op patiënten of naasten en weer een ander deel gaat over het perspectief van de beroepsbeoefenaren zelf op verpleging en verzorging.. Speciale aandacht gaat uit naar zorg rondom het levenseinde.. Anneke Francke bekleedt in dit kader een bijzondere leerstoel ingesteld door het NIVEL aan het VUmc (EMGO+).. De leeropdracht is Verpleging en Verzorging in de Laatste Levensfase.. Diversiteit in de zorg.. De zorg voor mensen met depressie en angst.. Evidence based care.. Ouderenzorg en thuiszorg.. Positie van verpleegkundigen en verzorgenden.. Zorginnovaties en implementaties.. Effecten van interventies.. , Albers, G.. , Veer, A.. de, Onwuteaka-Philipsen, B.. Panel V V: Nog steeds veel behoefte aan extra scholing levenseindezorg.. Roo, M.. de, Francke, A.. , Deliens, L.. , Pasman, H.. , Claessen, S.. Internationale ontwikkelingen in kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg.. Kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Nederland.. Claessen, S.. Palliatieve zorg: herkennen en anticiperen door de huisarts.. Albers, G.. Consultatiebehoeften van verpleegkundigen en verzorgenden over euthanasie en andere medische beslissingen rondom het levenseinde.. Korte-Verhoef, R.. de, Pasman, R.. , Schweitzer, B.. , Onwuteaka-Philipsen, B.. Ziekenhuisverwijzingen van palliatieve patiënten door huisartsenposten: symptomen, problemen en redenen.. Peeters, J.. , Werkman, W.. Dementiemonitor Mantelzorg: problemen, zorgbehoeften, zorggebruik en oordelen van mantelzorgers.. , Lange, J.. de, Asch, I.. , Veerbeek, M.. , Pot, A.. Landelijke evaluatie van casemanagement dementie.. Veer, A.. de, Bloemendal, E.. Mistiaen, P.. , Peeters, J.. Kosten en financiële baten van videocommunicatie in de zorg thuis: een systematisch review.. Bekkema, N.. Volgen en afwijken: verantwoord richtlijngebruik door begeleiders.. Markant, vol.. 16, 2011, nr.. Bossuyt, I.. , Beek, K.. Intramurale palliatieve zorg.. , Lambrechts, B.. Palliatieve zorg thuis.. Wolfaert, M.. Zelfstandige hospicevoorzieningen.. , Graaff, F.. Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond.. de, Oud, M.. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.. Richtlijngebruik door begeleiders: een kant-en-klaar recept?.. NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, vol.. 37, 2011, nr.. , Jolley, D.. , McGowan, S.. , Hickey, M.. ‘Australische medische schapenvacht’ ter preventie van decubitus: meta-analyse met individuele patiëntendata toont effectiviteit.. 18.. De verzorgde laatste levensfase: oratie prof.. Anneke Francke.. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, vol.. 50-plussers  ...   stroke: difficulties in decision-making in the acute phase.. How do GPs recognize needs for palliative care in their patients?.. de, Bekkema, N.. Problems and training needs in end of life care for people with intellectual disabilities.. , Bekkema, N.. Respecting the autonomy at the end-of-life of people with intellectual disabilities.. de, Leemans, K.. , Cohen, J.. New developments in quality indicators for palliative care.. de, Fleuren, M.. Successful implementation of new technologies in nursing care: a questionnaire survey of nurse-users.. BMC Medical Informatics and Decision Making, vol.. 67.. The concept of restraints in nursing home practice: a mixed method study in nursing homes for people with dementia.. International Psychogeriatrics, vol.. 23, 2011, nr.. Genet, N.. , Boerma, W.. , Kringos, D.. , Bouman, A.. , Fagerstrom, C.. , Melchiorre, M.. , Greco, C.. , Devillé, W.. Home care in Europe: a systematic literature review.. 207.. Nurse prescribing of medicines in Western European and Anglo-Saxon countries: a systematic review of the literature.. 127.. Costs and financial benefits of video communication compared to usual care at home: a systematic review.. Journal of Telemedicine and Telecare, vol.. What are important treatment aims in the last three months of life?.. European Journal of Palliative Care, vol.. 18, 2011, nr.. , Belarbi, H.. , Putten, M.. van der, Deliens, L.. A new set of quality indicators for palliative care: process and results of the development trajectory.. Journal of Pain and Symptom Management, vol.. 42, 2011, nr.. The effects of group supervision of nurses: a systematic literature review.. International Journal of Nursing Studies, 2011.. Pieper, M.. , Achterberg, W.. , Steen, J.. van der, Scherder, E.. , Kovach, C.. The implementation of the serial trial intervention for pain and challenging behaviour in advanced dementia patients (STA OP!): a clustered randomized controlled trial.. BMC Geriatrics, vol.. 12.. Panel Verpleging Verzorging 2012 e.. Medicatie voorschrijven door verpleegkundigen: een onderzoek naar taakherschikking en implementatievoorwaarden.. Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies in relatie tot ethische vragen over “wat is goede zorg” voor mensen met een verstandelijke beperking.. Mantelzorgers van mensen met dementie: de ervaren problemen, hun ondersteuningsbehoeften en oordelen over het ondersteuningsaanbod.. Peiling najaar 2011.. Plezierige-Activiteiten-Methode bij CVA in verpleeghuizen.. Haalbaarheidsstudie naar een landelijk integraal informatiesysteem dementie.. Panel Verpleging Verzorging 2008-2011.. Ontwikkeling en evaluatie van een internetversie van de Plezierige Activiteiten Methode voor mensen met dementie die thuis wonen.. Handleiding “Zorgpaden voor geïntegreerde eerstelijnszorg”.. Kennissynthese Nieuwe Model Palliatieve Zorg..

  Original link path: /anneke-francke
  Open archive


 • Archived pages: 1318