www.archive-nl-2012.com » NL » O » OPTIMIX

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 64 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: .. Zoeken.. >>.. Home.. Optimix.. Vermogensbeheer.. Optimix Fondsen.. Optimix Beleggersgiro.. Koersinformatie.. Nieuws.. Publicaties.. Contact.. Mijn Optimix.. Optimix Vermogensbeheer.. Optimix richt zich op het individueel vermogensbeheer omdat vermogen voor iedereen een eigen functie heeft.. Optimix kiest voor al haar relaties een oplossing op maat.. Optimix Vermogensbeheer kernpunten:.. Beheerd vermogen van circa 1,3 miljard.. Partnershipstructuur.. Opgericht in 1983.. Onafhankelijk.. Optimix Vermogensbeheer NV is een van de grootste onafhankelijke Nederlandse vermogensbeheerders.. De Optimix-activiteiten zijn in 1983 gestart met de oprichting van het Beleggingsfonds Optimix.. Optimix Vermogensbeheer NV heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van discretionair beheer voor particulieren, stichtingen en institutionele beleggers.. Hierbij stelt Optimix zich volstrekt onafhankelijk op en kiest uitsluitend voor kwaliteit.. Optimix  ...   worden om de doelstelling van het vermogen te behalen.. Wij zien het als onze taak om de.. Opti.. male.. Mix.. samen te stellen uit spaarproducten, obligaties, aandelen, onroerend goed, alternatieve beleggingen en private equity.. Hierbij is er geen beleggingsdwang en wordt voor elke categorie een, meer dan gebruikelijke, bandbreedte gehanteerd.. Optimix Vermogensbeheer NV staat ingeschreven als 'vermogensbeheerder' in het register van de Autoriteit Financiële Markten.. Laatste update website.. : 20 juli 2012.. De koersen worden iedere beursdag aangepast.. Copyright Optimix.. Juridische Informatie.. Sitemap.. Bezoekadres:.. Optimix Vermogensbeheer N.. V.. Johannes Vermeerstraat 14.. 1071 DR Amsterdam.. t.. : (020) 570 30 30.. f.. : (020) 570 30 40.. e.. :.. info@optimix.. nl.. Correspondentieadres:.. Postbus 15543.. 1001 NA Amsterdam..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: Filosofie.. Raad van Commissarissen.. Directie.. Partners.. Medewerkers.. Stichting Optimix.. Sponsoring.. Uw doelstellingen zijn duidelijk: instandhouding van uw financiële onafhankelijkheid, pensioendekking, aflossing van een hypotheek, of bijvoorbeeld aanvullend inkomen uit vermogen.. Dit zijn bepalende zaken in uw leven, maar de weg ernaartoe kent vele kansen en valkuilen.. U kunt de keuze maken zelf uw vermogen hiervoor op de juiste wijze te structureren.. Doordat de financiële markten echter complex en dynamisch zijn, is hiervoor doorgaans specialistische kennis, ervaring en veel onderzoek  ...   uw vermogen uit handen te geven aan professionele vermogensmanagers.. Terwijl u zelf de stringente controle over uw doelstellingen behoudt, laat u de dagelijkse investeringsbeslissingen over aan uw persoonlijke vermogensbeheerder.. Dit biedt rust en zekerheid in goede en slechte tijden.. Optimix is traditioneel in het onderhouden van langdurige, persoonlijke cliëntrelaties.. Dit kunnen wij door het aantal cliënten per beheerder beperkt te houden.. 1071 DR AMSTERDAM.. 1001 NA AMSTERDAM.. Tel: 020 - 570 30 30.. Fax: 020 - 570 30 40..

  Original link path: /optimix/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: Rendement op Maat.. Bij de aanpak van Optimix is úw persoonlijke financiële perspectief de leidraad van ons werk.. Het veiligstellen van uw financiële toekomst, met de financiële baten en lasten die voor u relevant zijn of worden, vormt de basis.. Vermogend worden is voor de meeste van onze cliënten niet (meer) het doel, vermogend blijven wel.. Het vermogensbeheer van Optimix kent enkele unieke aspecten.. Voor veel cliënten ligt de nadruk op instandhouding van vermogen of inkomsten.. Dit stemmen wij nadrukkelijk met u af.. Een deel van het vermogen wordt hiervoor aangewend.. Het deel dat hiervoor niet nodig is dient als rendementscomponent.. Het eventuele extra rendement binnen dit deel van uw portefeuille benutten we, in overleg met u, voor een nog steviger fundament onder uw financiële toekomst.. Optimix maakt beleggingskeuzes mede op basis van eigen expertise en op basis van ingekochte research.. Onze cliënten treffen bij Optimix alleen maatwerk aan, ongeacht de omvang van het vermogen.. Dankzij onze onafhankelijkheid zijn wij vrij in de keuze van beleggingen.. Alleen zo kunnen wij daadwerkelijk dynamisch maatwerk leveren.. Modelportefeuilles en standaardprofielen lenen zich daar nu eenmaal niet voor.. Instandhouding van Vermogen.. Het beheer van uw vermogen is een zeer persoonlijke aangelegenheid.. Vandaar dat wij ieder beleggingsmandaat individueel benaderen.. Wij signaleren momenteel een groeiende behoefte aan zekerheid op maat.. Cliënten willen graag vastomlijnde kaders en van tevoren exact weten waar ze aan toe zijn.. Hiervoor is een vermogensbeheerconcept ontwikkeld genaamd.. Optimix Capital Preservation.. De nadruk van deze unieke vorm van vermogensbeheer ligt meer op het managen van het risico dan op het realiseren van een maximaal resultaat bij een vooraf vastgesteld risico.. Bij Optimix Capital Preservation staat de instandhouding van het vermogen, met uitzicht op diverse eindwaarden, centraal.. Het onderscheidend vermogen wordt geboden door een eenvoudige en heldere portefeuillestructuur in combinatie met lage kosten.. Gedelegeerd Vermogensbeheer.. Uiteraard is het ook mogelijk een meer open beheermandaat te verlenen.. In deze situatie wordt de beheerder van uw vermogen minder beperkt door de vooraf opgelegde zekerheden en mag het beleggingsbeleid meer worden afgestemd op de beleggingsvisie van Optimix.. Uitgangspunt bij deze vorm van vermogensbeheer is dat er voor u wordt gekozen om een optimale verhouding tussen de verschillende beleggingscategorieën samen  ...   wet- en regelgeving.. Daarnaast houden wij rekening met internationaal aanvaarde principes en internationale verdragen.. Centraal binnen ons Verantwoord Beleggingsbeleid staan de tien UN Global Compact Principles.. Deze principes verwijzen naar de Universal Declaration of Human Rights, RIO Declaration on Environment and Development, United Nations Convention against Corruption en de International Labour Organization s Declaration of Fundamental Principles and Right at Work.. Deze uitgangspunten in ons Verantwoord Beleggingsbeleid worden toegepast op de directe beleggingen in effecten.. Uitvoering.. Optimix heeft op basis van de tien UN Global Compact Principles concrete noncompliant criteria afgeleid.. Deze criteria hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie.. In opdracht van Optimix analyseert een gespecialiseerd bureau Sustainalytics op kwartaalbasis het voor Optimix relevante beleggingsuniversum op deze noncompliant criteria.. Het resultaat is een lijst van bedrijven die stelselmatig handelen op een wijze die in strijd is met de UN Global Compact Principles.. Valt te verwachten dat een geselecteerd bedrijf zijn gedrag niet wil veranderen, dan zal Optimix (indien van toepassing) de beleggingen in door dit bedrijf uitgegeven effecten afstoten.. Uiteraard zal Optimix, zolang de noncompliant situatie voortduurt, niet (meer) beleggen in door dit bedrijf uitgegeven effecten.. Noncompliant zijn bijvoorbeeld bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie of het onderhoud van controversiële wapens, zoals anti-persoonsmijnen en clusterwapens.. Dergelijke bedrijven handelen in strijd met Principe 2 van de UN Global Compact Principes.. Dit principe stelt dat bedrijven zich actief zullen inzetten om schending van mensenrechten te voorkomen.. De samenwerking met Sustainalytics geeft Optimix tevens de mogelijkheid om collectief druk uit te oefenen op ondernemingen om zich te verbeteren.. Daar waar Optimix 5% of meer van het uitstaande aandelenkapitaal van een noncompliant bedrijf in beheer heeft, zullen wij zelf met deze bedrijven in dialoog gaan.. Dit laat onverlet dat wij van een dergelijke positie afstand zullen doen.. Verantwoording.. Daarnaast geldt dat Optimix door middel van rapportages op een transparante wijze inzicht wil geven in de activiteiten ten aanzien van ons Verantwoord Beleggingsbeleid.. Dit kan bijvoorbeeld via de website, (half)jaarverslagen, en/of via cliëntrapportages.. Evaluatie.. Jaarlijks wordt het gevoerde Verantwoord Beleggingsbeleid geëvalueerd.. Capital Preservation.. Instandhouding van vermogen staat centraal.. Ik wil graag uitgenodigd worden voor de eerstvolgende presentatie van Evert Waterlander.. Voornaam:.. Achternaam:.. E-mail:.. Telefoonnummer:..

  Original link path: /vermogensbeheer/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: Optimix Income Fund.. Optimix Mix Fund.. Optimix Europe Fund.. Optimix America.. Optimix Emerging Markets Fund.. Cross Markets Fund.. Friesland Bank Aandelen Fonds.. Friesland Bank EuroRente Fonds.. Vermeer Low Volatility Fund.. Vermeer Mid Volatility Fund.. (Half)jaarverslagen.. Essentiele Beleggersinformatie.. Prospectus.. Beleggingsfondsen.. De omvang van het vermogen én uw eigen voorkeur zijn bepalend voor de wijze waarop Optimix de beheermandaten invult.. Voor omvangrijke vermogens verdient het onze voorkeur om, naast de individuele beleggingstitels, ook beleggingsfondsen en indices een rol in de portefeuille te laten spelen.. Het beleggen middels beleggingsfondsen is sinds 1983 een specialisme van Optimix.. In dat jaar startte Optimix het eerste fund  ...   een persoonlijke mix gecreëerd die aansluit bij uw doelstelling en risicoaanvaarding.. In de portefeuilles komen de best presterende beleggingsfondsen in aanmerking van alle toonaangevende financiële instellingen.. Daarnaast voorzien alom gerespecteerde researchinstellingen ons van essentiële nationale en internationale informatie.. Door deze informatie te combineren met onze visie en de door de cliënt geïnitieerde richtlijnen wordt een uitgebalanceerde beleggingsstrategie geformuleerd.. Optimix heeft in de loop der jaren een aantal beleggingsfondsen ontwikkeld waarmee een belangrijk deel van de portefeuilles van onze cliënten op efficiënte wijze ingericht kan worden.. Commissarissenreglement Optimix Investment Funds NV.. Commissarissenreglement 2012 website.. pdf.. Dividendbetaling Optimix Investment Funds NV.. Optimix Dividend 2011..

  Original link path: /optimix-fondsen/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: Tarieven.. Werken met Optimix Beleggersgiro.. Met de Optimix Beleggersgiro wordt beleggen binnen de fondsen van Optimix nog eenvoudiger, omdat u met Optimix Beleggersgiro gemakkelijk koopt en verkoopt tegen lage kosten.. Optimix Beleggersgiro is een doordacht rekeningensysteem.. Als deelnemer krijgt u een persoonlijk rekeningnummer.. Op deze rekening worden al uw beleggingen in de verschillende fondsen van Optimix overzichtelijk geadministreerd.. Na elke aankoop- of verkoopopdracht ontvangt u een helder transactie- overzicht en ieder  ...   van de ontwikkelingen in uw portefeuille.. Deelnemen in Optimix Beleggersgiro.. Inschrijven is heel gemakkelijk:.. U kunt formulieren telefonisch aanvragen: 020-5703030.. Deelnemen kunt u vanaf 25.. 000,-.. Algemene Voorwaarden.. Voorwaarden Optimix Beleggersgiro Algemene Optimix Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten versie 1 dd juli 2011.. Lijst beleggingen execution-only cliënten.. Lijst met beleggingen van execution only clienten in de Stichting Optimix Beleggersgiro.. Contactgegevens.. Stichting Optimix Beleggersgiro.. T: 020-5703030.. F: 020-5703040.. E:.. beleggersgiro@optimix.. nl..

  Original link path: /optimix-beleggersgiro/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: 20 juli 2012.. - Meest recente koersen en intrinsieke waarden.. Koers.. Intrinsieke.. waarde.. 36.. 84.. 90.. 24.. 93.. 98.. Optimix America Fund.. 10.. 70.. 67.. Optimix Emerging Markets.. 49.. 46.. 26.. 78.. 52.. 29.. Friesland Bank.. Friesland Aandelen Fonds.. 19.. 45.. 51.. Friesland Euro Rente Fonds.. 26.. 91.. 88.. 17 juli 2012.. - Meest recente intrinsieke waarden.. Optimix Fonds.. 108.. 29 juni 2012.. - Koersen en intrinsieke waarden maandultimo.. 37.. 31.. 47..  ...   Euro Rente Fonds.. 42.. 39.. 1 juni 2012.. - Meest recente intrinsieke waarden.. Fondsen.. 3.. 14.. 2.. 94.. Aan de koersen op deze pagina kunnen geen rechten worden.. ontleend.. Voor informatie over het Global Opportunities Fund kunt u.. terecht op de website van Go Capital via:.. www.. gocapital.. De koersen van de.. Optimx.. fondsen worden ieder.. werkdag voor 12 uur.. 's ochtends aangepast.. De intrinsieke waarden van.. de Vermeer Funds worden.. maandelijks aangepast..

  Original link path: /koersinformatie/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: 10 juli 2012 - Bericht negende liquidatie-uitkering Vermeer Mid Volatility Fund.. meer info >>.. Bericht negende liquidatie-uitkering Vermeer Mid Volatility Fund.. 27 juni 2012 - Optimix-fondsen: uitbetaling slotdividend 2011.. Optimix dividend 2011.. 15 juni 2012 - Door het oog van de analist.. Doormodderen tegen wil en dank is het meest waarschijnlijke scenario in de eurocrisis.. Aandelen van Europese Exportgedreven bedrijven zijn dan aantrekkelijke beleggingskandidaten.. Lees de column van Evert Waterlander in FiscAlert.. Column FiscAlers.. 26 mei 2012 - Een bordje op zijn kant.. In welke beleggingsinstrumenten moet je zitten, ongeacht of Griekenland de euro wel of niet verlaat?.. De Telegraaf vroeg het verschillende vermogensbeheerders waaronder Optimix.. In elk geval in Goud en de Amerikaanse dollar was ons antwoord.. In de rubriek OverGeld deed de Telegraaf verslag.. Lees hier het volledige artikel dat De Telegraaf publiceerde.. OverGeld.. 22 mei 2012 - Lagere rente voor veilige eurolanden denkbaar.. Fondsnieuws interviewt Herbert Vroon, nu de rente voor tienjarig Duits staatspapier naar de 1,51% is gezakt.. Welke beleggingskansen ziet deze bekroonde fondsmanager om rendement te blijven maken voor Optimix Income Fund en Friesland Bank EuroRente Fonds?.. Lees het interview met Herbert Vroon door Fondsnieuws.. 20 april 2012 - Pensioenfonds moet zijn deelnemers beter informeren.. Dat is de stelling van Onno Steenbeek tijdens zijn oratie op 19 april 2012 ter gelegenheid van de aanvaarding van het hoogleraarschap Risicobeheer bij Pensioenfondsen op de Erasmus Universiteit te Rotterdam.. Steenbeek is tevens commissaris bij Optimix Investment Funds.. Na afloop van zijn oratie gaf hij een interview aan het NRC ter onderbouwing van zijn stelling.. Lees hier het interview met Onno Steenbeek in de NRC.. Interview NRC Onno Steenbeek.. 17 april 2012 - Citywire onderscheidt Herbert Vroon met AAA-rating.. Fondsnieuws bracht op 17 april de primeur.. Als een van de weinige Nederlandse Fondsbeheerders heeft het in Londen gevestigde Citywire (onderdeel van Reuters), de kwaliteit van de geleverde beleggingsprestaties van Herbert Vroon met een AAA-rating beoordeeld.. Dat is de hoogste waardering die Citywire uitdeelt.. Vroon beheert bij Optimix de vastrentende portefeuilles van onder andere Optimix Income Fund en Frieslandbank EuroRente Fonds.. Lees voor meer informatie, het volledige artikel in Fondsnieuws.. Fondsnieuws Citywire geeft Vroon AAA-rating.. 15 april 2012 - Buitenlandse valuta voor een beter rendement.. De rentecoupon op eurostaatsleningen van triple-A kwaliteit is heel laag en die van buitenlandse uitgevers van goede kwaliteit ook.. Toch kan dit lage rendement verhoogd worden door de kans op valutawinst als gekozen wordt voor obligaties in valuta van sterke economieën.. Lees hier meer over in de column van Evert Waterlander in FiscAlert.. Column Evert Waterlander FiscAlert.. 2 april 2012 - Friesland Bank kiest voor Rabobank.. Op 2 april jl.. heeft Friesland Bank bekendgemaakt overeenstemming te hebben bereikt over een samengaan met Rabobank Nederland waarbij Rabobank Nederland 100% van de aandelen van Friesland Bank overneemt.. Optimix Vermogensbeheer en Friesland Bank zijn in juli 2008 een strategische samenwerking aangegaan.. Hierbij werd Optimix de exclusieve partner van Friesland Bank voor het aanbieden van vermogensbeheerdiensten binnen de Friesland Bank organisatie en verwierf Friesland Bank een positie als meerderheidsaandeelhouder in Optimix Vermogensbeheer.. Bij het aangaan van deze samenwerking is de zelfstandigheid van Optimix contractueel helder vastgelegd.. Daardoor zal deze transactie geen directe invloed hebben op de bedrijfsvoering van Optimix.. Als gevolg van de wijzigende eigendomsstructuur van Friesland Bank zullen wij op korte termijn samen met Rabobank en Friesland Bank de toekomst van onze goed lopende samenwerking evalueren.. 22 maart 2012 - Een kijkje in de keuken bij Optimix.. De vermogensverdeling bepaalt voor een belangrijk deel het rendement van de beleggingsportefeuille.. Deze verdeling continue wordt echter continu aangepast aan de marktomstandigheden en -vooruitzichten.. Dan weerspiegelt een beleggingsportefeuille de Optimale Mix.. Logisch dat de redactie van Fondsnieuws Optimix benaderde of zij mocht meekijken bij Optimix hoe dergelijke beslissingen tot stand komen.. Een verslag hiervan werd gepubliceerd in de Fondsnieuws special Bank achter de schermen.. Neem een kijkje in de keuken bij Optimix en lees het verslag.. Kijkje in de keuken bij Optimix.. 14 februari 2012 - Door het oog van de Analist: Beleggen in Italiaanse staatsobligaties.. De ergste symptonen van de euro-crisis zijn door ingrijpen van de ECB bestreden.. Dat biedt beleggers de kans om (tijdelijk) in Italiaanse staatsobligaties te beleggen.. Column Evert Waterlander.. 5 februari 2012 - Kansen in de Crisis.. De onzekerheden die een crisis oproept, zijn voor menig belegger reden om deuren en ramen te sluiten en een goed heenkomen te zoeken in een betrekkelijk veilige spaarrekening.. Spannende tijden en gedaalde koersen bieden beleggers echter ook kansen.. Lees het interview van De Telegraaf met Optimix voor de rubriek OverGeld.. Telegraaf Interview Optimix rubriek OverGeld.. 21 januari 2012 - Vier fondsen van Optimix in Elsevier Beleggingsfondsentop-100.. Van de enkele honderden in Nederland beheerde beleggingsfondsen stelt het weekblad Elsevier, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, een top-100 samen.. Optimix, dat slechts acht beleggingsfondsen beheert wist met de helft van deze fondsen een plek in de Beurstop 100 te veroveren, met zelfs twee top-10 posities (nr.. 5 Optimix Income Fund en nr.. 10 Friesland Bank EuroRente Fonds).. Optimix America Fund (nr.. 14) kwam als beste Amerikaanse aandelenfonds uit de bus en ons allocatiefonds, Optimix Mix Fund, werd op de 64 plaats vermeld.. De volledige ranglijst staat in het document Elsevier top 100.. Elsevier top 100.. 30 december 2011 - Nieuwsuur Beurstop-5.. Nieuwsuur heeft de traditie om op de laatste werkdag van het jaar terug te kijken op het beursjaar overgenomen van NOVA.. Vijf vooraanstaande beleggingsexperts worden voor het programma uitgenodigd en geïnterviewd.. Zij geven commentaar op het afgelopen beursjaar en signaleren trends die het komende jaar van belang kunnen zijn.. Voor het vijfde jaar op rij, behoort Evert Waterlander van Optimix Vermogensbeheer tot dit selecte groepje van analisten.. Het bekendste onderdeel van het programma is de Beurstop-5.. De vijf analisten selecteren gezamenlijk de vijf meest kansrijke aandelen uit de AEX en de performance van deze portefeuille wordt aan het einde van het jaar vergeleken met een willekeurige gekozen portefeuille van AEX aandelen.. Voor deze selectie zijn in het verleden apen, beursdolfijnen, basketballers en circusclowns gebruikt.. De uitzending is op de navolgende link te bekijken:.. Nieuwsuur Beurstop-5.. 20 december 2011 - Beleggingstips 2012.. De waarde van tips ligt niet per se in het rendement dat u erop zult halen, maar meer in de inzichten die u eraan kunt ontlenen schrijft Jan Maarten Slager (directeur VEB) in zijn voorwoord bij de publicatie van het boek Beleggingstips 2012 (ISBN978-90-803684-0-8).. De VEB brengt jaarlijks een sterrenteam, waaronder Evert Waterlander van Optimix, samen om de publicatie van het boek Beleggingstips mogelijk te maken.. De tips voor 2012 worden gegeven aan de hand van klassieke en minder bekende beurswijsheden.. Het boek is te bestellen via de VEB en gratis voor leden van de VEB.. Klik.. hier.. als u het boek bij de VEB wilt aanvragen.. 14 december 2011 - Door het oog van de analist: De vergrijzing als beleggingsthema.. Aandelenbeurzen gaan door zwaar weer.. Juist op zulke momenten loont het als belegger om te kijken naar aandelen die aansluiten bij langjarige thema's.. De vergrijzing is zo'n thema.. 5 december 2011 - Stichting Optimix actief in Masiphumele.. De Stichting Optimix heeft begin dit jaar besloten het werk van MKI (Medical Knowledge Institute) voor een periode van vijf jaar te ondersteunen.. Het MKI is gevestigd in Nederland (Oostvoorne) en Zuid-Afrika (Kaapstad) en in 1999 opgericht door prof.. dr.. Harold E.. Robles.. Onder het motto preventie door educatie' richt MKI zich vol overtuiging op haar doelstelling de levensomstandigheden van de bevolking in zuidelijk Afrika te verbeteren door gezondheid gerelateerde educatie en informatie te geven aan de lokale bevolking èn hulpverleners.. Deze brengen die kennis ook weer over op anderen.. Hiervoor worden medische experts uit de hele wereld ingezet.. De fondsen voor dit belangrijke werk worden voornamelijk via donaties verkregen.. Om de activiteiten uit te voeren heeft MKI in diverse townships Health Information Centres (HIC) opgericht.. Op 29 november jl.. vond in Masiphumelele in het bijzijn van Optimixers Cees Boonen en Dieuwke de Vries, de opening van het HIC plaats.. Masiphumelele is een relatief klein township met 17.. 00 inwoners ten zuiden van Kaapstad.. De opening van dit HIC is mogelijk door de toezegging van Stichting Optimix.. Daarnaast heeft Optimix toegezegd jaarlijks twee medewerkers te faciliteren om een week ter plekke zich actief in te zetten voor dit HIC.. Lees het reisverslag van Dieuwke de Vries op de website van de.. Meer informatie over de werkzaamheden, projecten, workshops en events van het MKI:.. mkifoundation.. 1 december 2011 - Discipline loont bij Beleggen.. Veel beleggers handelen op gevoel en kopen daardoor te hoog en verkopen te laag.. Valuebeleggers daarentegen handelen met meer discipline en zien vaak kans juist laag te kopen en hoog te verkopen.. Belegger.. nl geeft een kort verslag over de Stoomcursus Waardebeleggen die op de 33e Dag van de Belegger werd gegeven.. Lees het volgende artikel op de website van Belegger.. Discipline loont bij beleggen.. 29 november 2011 - Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV 6 januari 2012.. Oproep en agenda BAvA.. 25 november 2011 - Stoomcursus Waardebeleggen.. Richting in onrustige markten was het thema van de 33.. ste.. Dag van de Belegger die onlangs door de VEB in de RAI Amsterdam werd georganiseerd.. Bezoekers hadden op vrijdag en zaterdag de keuze om deel te nemen aan een groot aantal workshops over alle mogelijke beleggingsonderwerpen.. Janneke Willemse, redacteur van de site Belegger.. nl, had het idee om beleggers een workshop met de titel Stoomcursus waardebeleggen aan te bieden.. Zij zocht daar twee deskundige inleiders voor en benaderde Els Ankum Griffioen van Sparinvest en Evert Waterlander van Optimix Vermogensbeheer.. Optimix werkt al enige tijd zeer succesvol bij Optimix America Fund met een methode die geïnspireerd is op het werk van de bekende waardebelegger Joel Greenblatt.. De workshop werd twee keer gegeven en beide keren zaten meer dan honderd geïnteresseerden in de zaal.. De inhoud van de presentatie treft u in bijgevoegd  ...   Doodeheefver.. Met de Grote Prijs Stichting Optimix 2009 is het laatste en beslissende zetje gegeven aan de afbouw van een nieuw opvanghuis voor buurt- en straatkinderen in Cusco, Peru.. De voorgeschiedenis van de Grote Prijs Stichting Optimix.. Het bestuur van Stichting Optimix nodigt jaarlijks alle nauw bij Optimix Vermogensbeheer NV betrokkenen uit om het goede doel van hun hart voor te dragen voor de Grote Prijs Stichting Optimix.. Uit de in 2010 in totaal dertien inzendingen had het stichtingsbestuur er recent drie geselecteerd die doorgingen naar de grote finale op dinsdagavond 2 november jl.. De uitverkorenen kregen in de 'grande finale' elk tien minuten om in een gepassioneerde elevator pitch het aanwezige gehoor te overtuigen van hun goede intenties.. Vervolgens werd er door alle aanwezigen in twee rondes gestemd.. De finalisten 2010 waren:.. Emske Choffat.. : De Hersenstichting - wetenschappelijk onderzoek om een beroerte te voorkomen en te genezen.. http://www.. hersenstichting.. nl/homepage/index.. html.. Ivan Moen.. : Brooke Hospital for Animals hulp voor mens en dier.. brooke.. nl/.. Pieter Zandhuis.. : Skov Zomerzotheid - zeilkampvakantie voor kinderen met kanker.. skov.. org/.. Na twee uiterst spannende stemronden ging de Grote Prijs Stichting Optimix 2010 van.. 15.. 000.. uiteindelijk naar.. Brooke Hospital for Animals.. De tweede prijs van.. 5.. was voor.. Skov Zomerzotheid.. ; en.. De Hersenstichting.. ging uiteindelijk met.. 500.. naar huis.. Onze felicitaties gaan uit naar de drie finalisten en naar de winnaar in het bijzonder!.. Namens het stichtingsbestuur,.. Cees Boonen.. (Voorzitter).. 11 augustus 2010 - Interview Ivan Moen - Fondsnieuws.. 'Geen double dip, wel lage.. groei in VS'.. 'Een double dip van de Amerikaanse economie valt niet te verwachten, maar een zeer lage groei daarentegen wel.. '.. Dat stelt Ivan Moen, fondsmanager van het Optimix America Fund, in een gesprek met Fondsnieuws.. Hij verwacht in de komende twaalf maanden geen hernieuwde recessie in de zin van twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei.. Maar de in Amsterdam gevestigde vermogensbeheerder rekent voor de komende maanden op weinig voorspoedig nieuws uit de VS.. Zo zullen nieuwe monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen, die de komende periode verwacht worden, volgens Moen slechts een beperkt effect op de economie hebben.. Zwakke huizenmarkt.. 'In 2009 was het herstel snel, maar was het duurzame effect van de stimuleringsmaatregelen beperkt.. Dat komt met name doordat het herstel tot dusver vooral een baanloze groei is, waardoor consumenten terughoudend zijn in hun bestedingen.. Zo dragen de consumentenbestedingen nu voor 1,6 procent bij aan de groei.. Dat is na een recessie historisch laag', zegt Moen.. Een belangrijke reden daarvoor is volgens hem de nog immer grote schuldenlast van huishoudens in combinatie met een zwakke huizenmarkt, die door overproductie een voorraad kent van bijna 7 miljoen woningen.. 'Dit terwijl het historische gemiddelde in de afgelopen 40 jaar rond de twee miljoen lag.. Deflatiegevaar.. Volgens Moen is het risico van deflatie in de VS thans groter dan van inflatie.. 'Het zijn dezelfde mechanismen die thans werken als Japan in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw.. Alleen met dat verschil dat de Amerikanen veel sneller in de richting van een oplossing werken.. '.. Hij hoopt wel dat als de spaarquote, die sinds 2008 reeds is gestegen tot 4-8 procent ook op dat niveau blijft en niet ten koste gaat van verdere consumptiegroei.. 'Als dat zo is dan zal de economische groei niet verder vertragen en gematigd kunnen aantrekken.. Moen zegt dat hij met het Optimix America Fund enigszins verrast is door de koersrally van de afgelopen weken, toen de S P steeg van 1030 naar 1120 punten.. Het fonds was in die tijd juist defensiever gegaan, wat ook blijkt uit het feit dat nu 20 procent van de portefeuille in cash wordt aangehouden.. 'We zijn in dat perspectief iets te snel defensief gegaan', erkent Moen die van APG is overgekomen.. Top down-benadering.. Het fonds volgt een top-down benadering en kijkt vooral naar macro-economische ontwikkelingen.. In die zin vindt hij kwartaalwinsten en koers/winstverhoudingen als graadmeter ook minder interessant.. 'Die goede bedrijfscijfers zijn vooral te danken aan kostenreducties, en aan de enorme fiscale en monetaire stimulans, die nu in kracht afneemt.. Voor volgend jaar wordt is wederom een stijging van de bedrijfswinsten met 30 procent ingeprijsd, maar het is met name moeilijk om vanaf hier een verbeterende topline te verwachten.. Het Optimix America Fund staat dit jaar op een rendement van 8,12 procent tegen 9,93 procent voor de S P 500 index.. Over de afgelopen 36 maanden heeft het fonds de S P 500 Index met 19,22 procent verslagen.. 9 augustus 2010 - Directie Optimix, Paul van Heekeren en Jaap Westerling, openen handel op Beursplein 5.. Opening Beurs 9 augustus 2010.. 31 mei 2010 -.. Optimix Vermogensbeheer NV aanwezig op het Civil Society Congres 2010.. Donderdag 20 mei werd in t Spant te Bussum de elfde editie van het Civil Society Congres georganiseerd genaamd Op weg naar Filantropie 2.. 0.. In de filantropische sector spelen op het moment een hoop veranderingen.. In de rol als directeur, penningmeester of andere beslisser binnen een charitatieve organisatie vraagt u zich wellicht af hoe het beste in te spelen op deze veranderingen binnen de sector.. De uitdaging voor het congres was dan ook om eens verder te kijken naar nieuwe mogelijkheden.. Op weg naar Filantropie 2.. 0 diende hierbij als leidraad om elkaar te inspireren en kennis te delen.. Maar ook om te kijken naar de toekomst, veranderingen in de samenleving en naar mogelijkheden om samen te werken met collega-organisaties, bedrijfsleven en overheid.. Optimix was op het Civil Society Congres zowel als deelnemer maar ook als sponsor aanwezig.. Stichting Optimix heeft zelf de ANBI status.. Voor werknemers van Optimix Vermogensbeheer NV, maar ook voor cliënten, neemt Stichting Optimix de rol van vermogensfonds op zich.. Met deze goede doelen stichting geeft Optimix Vermogensbeheer uiting aan het belang dat zij hecht aan 'de andere kant van geld'.. Deze stichting ondersteunt een breed spectrum aan maatschappelijke doelen in de gezondheidszorg, medisch wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingswerk, welzijn, sport en ondernemerschap bij jongeren.. Vanuit de ervaring van de als ANBI aangemerkte stichting Optimix weten wij hoe u het ANBI beleidsplan en het vermogensbeheer op elkaar kunt laten aansluiten.. Tevens konden we zo andere vermogensfondsen laten kennismaken met onze unieke vorm van vermogensbeheer.. Een vermogensplanning die naar onze mening naadloos aansluit bij actuele ontwikkelingen in de charitatieve sector.. Wanneer het gaat om goede doelen mag er geen euro verloren gaan.. Dit maakt vermogensbeheer voor stichtingen en verenigingen, met al zijn belanghebbende zo bijzonder.. Zou u wel eens willen weten wat Optimix voor u kan doen? Wilt u een second opinion over de inrichting van uw vermogen, en/of gebeld worden voor het maken van een afspraak? Stuurt u dan een email naar.. Ook kunt telefonisch contact opnemen 020 570 30 30 en vragen naar Ton Schoemaker.. tschoemaker@optimix.. of Pieter Zandhuis.. pzandhuis@optimix.. Zij staan u graag te woord.. Het Civil Society Congres is eigendom van vier brancheorganisaties in de filantropische sector die zich in een stichting hebben verenigd:.. FIN.. (vermogensfondsen),.. ISF.. (lokaal wervende instellingen),.. NGF.. (beroepsorganisatie fondsenwervers) en.. VFI.. (landelijk wervende goede doelen).. civilsociety.. 6 juli 2009 - Rectificatie Volkskrant.. Optimix van boosdoener naar braaf.. 30 juni 2009 - Rectificatie Het Financieele Dagblad.. Optimix laakt rapport VEB.. 29 juni 2009 - Rectificatie VEB-effect izake Optimix-fondsen.. Rectificatie.. 23 juni 2009 - Lariekoek - Kosten Optimix Beleggingsfondsen.. Artikel uit het Financieele Dagblad van 23 juni 2009.. Lariekoek artikel.. 22 juni 2009 - Kosten Optimix beleggingsfondsen.. In een aantal dagbladen werd het afgelopen weekend een artikel van de Vereniging van Effectenbezitters ( VEB ) aangehaald waarin werd gesteld dat de kosten van Nederlandse beleggingsfondsen in 2008 scherp zijn gestegen.. Dit VEB-artikel vermeldt bovendien dat deze kostenstijging deels moet worden toegeschreven aan de kostenstijging van de drie aandelenfondsen van Optimix Vermogensbeheer NV.. Deze aantijging is echter onjuist en vraagt wat ons betreft om een inhoudelijke reactie van onze zijde.. De VEB heeft zich bij de analyse in haar blad Effect (nummer 12) gebaseerd op de kostenratio s zoals die zijn vermeld in de jaarrekeningen van de onderzochte beleggingsfondsen.. De kostenratio s van Optimix Europe Fund, Optimix America Fund en Optimix Emerging Markets Fund lagen in 2008 boekhoudkundig bezien inderdaad boven het niveau van 2007.. Deze toename is niet het gevolg van een door ons doorgevoerde kostenverhoging, maar de stijging van de kostenratio hangt samen met de relatief goede beleggingsresultaten van onze aandelenfondsen.. Omdat zowel Optimix Europe Fund, Optimix America Fund en Optimix Emerging Markets Fund in 2008 de respectievelijke referentie-index ruimschoots voor bleven, werd gedurende het jaar een outperformance fee gereserveerd ten laste van het fondsvermogen.. Deze reservering wordt boekhoudkundig inderdaad opgeteld bij de beheerkosten van het fonds.. Wat de VEB echter gemist heeft in haar analyse, is dat wij deze gereserveerde outperformance fee begin 2009 weer vrijwillig hebben laten vrijvallen aan de betreffende aandelenfondsen.. Wij vonden het gezien de ellende op de aandelenbeurzen niet passend de opgebouwde en gereserveerde outperformance fee daadwerkelijk uit te laten keren aan de beheerder.. Kortom, indien de VEB zich de moeite zou hebben getroost ons Jaarverslag 2008 daadwerkelijk te lezen, zou zij dit hebben geweten.. In het Directieverslag 2008, om precies te zijn op pagina 8, hebben wij onze wijze van handelen terzake de outperformance fee namelijk glashelder uiteengezet!.. Vanzelfsprekend zullen we de VEB wijzen op de lacune in hun analyse.. Wij zullen daarbij aandringen op een passende rectificatie c.. q.. nuancering.. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan zijn wij vanzelfsprekend graag bereid u een nadere toelichting op de materie te geven.. 1 juni 2009 - Interview Friesland Bank.. Interview FB-nieuwsbrief juni 2009.. 1 maart 2009 - VBA journaal nr 4 winter 2008.. nr 4 winter 2008.. 1 juli 2008 - Friesland Bank en Optimix Vermogensbeheer starten stategische samenwerking.. Klik op onderstaande link om het persbericht te downloaden.. Persbericht 1 juli 2008.. 22 april 2008 - Friesland Bank en Optimix Vermogensbeheer in gesprek.. Persbericht 22 april 2008..

  Original link path: /nieuws/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: Strategiebrief.. Maandelijks stuurt Optimix naar al haar cliënten en relaties 'De Strategiebrief'.. In deze publicatie wordt onze visie beschreven van de ontwikkeling op de financiële markt.. Tevens geven wij een toelichting op het gevoerde beleggingsbeleid.. Hieronder treft u de meest recente exemplaren aan van 'De Strategiebrief'.. Strategiebrief juni 2012.. Strategiebrief mei 2012.. Strategiebrief april 2012.. Strategiebrief maart 2012.. Strategiebrief februari 2012.. Strategiebrief januari 2012.. Strategiebrief december 2011.. Strategiebrief november 2011.. Strategiebrief oktober 2011.. Strategiebrief september 2011.. Strategiebrief augustus 2011.. Strategiebrief juli 2011.. Strategiebrief juni 2011.. Strategiebrief mei 2011.. Strategiebrief  ...   oktober 2010.. Strategiebrief september 2010.. Strategiebrief augustus 2010.. Strategiebrief juli 2010.. Strategiebrief juni 2010.. Strategiebrief mei 2010.. Strategiebrief april 2010.. Strategiebrief maart 2010.. Strategiebrief februari 2010.. Strategiebrief januari 2010.. Strategiebrief december 2009.. Strategiebrief november 2009.. Strategiebrief oktober 2009.. Strategiebrief september 2009.. Strategiebrief augustus 2009.. Strategiebrief juli 2009.. Strategiebrief juni 2009.. Strategiebrief mei 2009.. Strategiebrief april 2009.. Strategiebrief maart 2009.. Strategiebrief februari 2009.. Strategiebrief januari 2009.. Wilt u, op proef, een kwartaal onze 'Strategiebrief' ontvangen?.. Neemt u dan contact op met Emske Choffat op.. 020 - 570 30 30 of.. echoffat@optimix..

  Original link path: /publicaties/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: Bezoekadres.. Fax: 020 - 570 30 40.. Correspondentie adres.. contactformulier.. Uw naam.. Uw e-mailadres.. Onderwerp.. Bericht.. Dit betreft geen orderformulier.. Via dit contactformulier kunnen wij geen orders accepteren.. Hieronder vindt u een routebeschrijving naar het kantoor van Optimix Vermogensbeheer.. Routebeschrijving.. Routebeschrijving Optimix Vermogensbeheer NV.. Openbaar vervoer:.. Centraal Station: tram 2, 5, 16 en 24.. Station Zuid WTC: tram 5, Station Sloterdijk: tram 12.. Het kantoor van Optimix bevindt zich in Amsterdam, op steenworp afstand van het Museumplein.. Een routebeschrijving naar ons pand kunt u vanaf deze pagina downloaden..

  Original link path: /contact/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: Via deze link gaat u direct door naar de inlogpagina van 'Mijn Optimix'.. https://www.. mijnoptimix..

  Original link path: /mijn-optimix/
  Open archive

 • Title: Optimix vermogensbeheer
  Descriptive info: ALGEMEEN.. Deze website dient ter algemene informatievoorziening.. In deze website kan algemene informatie worden gevonden over individuele producten of daaraan gekoppelde diensten op het gebied van vermogensbeheer.. Geen enkele informatie op deze website dient echter te worden gezien als een aanbod tot verkoop van effecten noch als beleggingsadvies.. KENMERKEN VAN EFFECTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO'S.. Aan alle vormen van beleggen zijn risico's verbonden.. De effecteninstelling is verplicht de Belegger hierop te wijzen.. De risico's zijn afhankelijk van de belegging.. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn.. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico's met zich brengt.. Zeker bij het beleggen in buitenlandse effecten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging.. Daarnaast dient bij het beleggen in buitenlandse effecten rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico.. Hieronder worden de kenmerken van de effecten besproken, alsmede de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico's.. AANDELEN.. Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap.. De aandeelhouder mag zich - economisch gezien - beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming.. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder luiden.. Bij aandelen is sprake van risicodragend kapitaal.. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul.. De waarde-ontwikkeling is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap.. Aandeelhouders komen pas voor dividend in aanmerking, nadat alle overige kapitaalverschaffers het aan hen toekomende rendement hebben ontvangen.. De risico's van een belegging in aandelen kunnen dus zeer verschillend zijn, afhankelijk van onder meer de ontwikkelingen bij de onderneming en de kwaliteit van het management.. CERTIFICATEN VAN AANDELEN.. Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen.. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor.. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen.. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt).. De risico's zijn in principe dezelfde als de risico's aan gewone aandelen.. HEDGEFONDSEN.. Hedgefondsen is een verzamelnaam voor een bepaald type beleggingsfondsen.. Met hedgen bedoelen financiële experts het afdekken van een prijs- of koersrisico van een bepaalde beleggingspositie.. Voor elk type risico zijn bepaalde hedgetechnieken voorhanden.. Er zijn daarom veel verschillende soorten hedgefondsen.. Toch deelt deze groep een aantal gemeenschappelijke kenmerken.. Zo is het uitgangspunt van hedgefondsen om zowel in opgaande als neergaande markten positieve rendementen te behalen.. Verder kennen veel hedgefondsen een strakke aan- en verkoopdiscipline.. Hedgefondsen kunnen voorts een hefboomwerking toepassen door (incidenteel) een beperkt deel van het fondsvermogen te lenen.. In tegenstelling tot hetgeen de naam hedge fonds suggereert, kunnen dergelijke fondsen wel degelijk marktrisico lopen.. Hedgefondsen kunnen, zoals genoemd, beleggen met geleend geld, of gebruik maken van opties of andere derivaten, waardoor grote waardeschommelingen kunnen plaatsvinden.. Ook zijn de rechten van deelneming in een hedgefonds vaak minder liquide.. De belegger dient zich, afgezien van de specifieke risico s die samenhangen met de structuur van een hedgefonds, te realiseren dat ieder hedgefonds, net als aandelen, onderhevig kan zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in rentestand, wisselkoersen, economische veranderingen, politieke en bedrijfs(tak) ontwikkelingen (faillissementen en andere debiteurenrisico s), tijdsverloop en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op de financiële markten.. OBLIGATIES.. Obligaties zijn schuldbrieven van een lening uitgegeven door een (overheids)instelling.. Over de schuld wordt door de instelling die de obligatie heeft uitgegeven over het algemeen een vooraf overeengekomen rente vergoed.. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar.. Obligaties behoren tot het zogenaamde vreemd vermogen (geleend geld) van een onderneming.. Er bestaan bijzondere vormen van obligaties.. Deze bijzondere vormen kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, de wijze van aflossing, de wijze van uitgifte en bijzonder leningsvoorwaarden.. Het rendement op de obligatie kan bijvoorbeeld (mede) afhankelijk worden gesteld van de geldende rentestand (voorbeelden zijn surplus-obligaties en rente-indexobligaties) of van de winst van de instelling die de obligatie heeft uitgegeven (zoals winstdelende obligaties en inkomstenobligaties).. Er bestaan ook obligaties waarop geen rente wordt uitbetaald (zerobonds).. Het rendement op deze obligaties wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers.. Ook een belegging in obligaties draagt risico's met zich mee.. De koers van een obligatie is over het algemeen in de eerste plaats afhankelijk van de rentestand, zodat koersschommelingen kunnen plaatsvinden.. Voorts is de gegoedheid van de uitgevende instelling belangrijk.. In geval van faillissement van de uitgevende instelling gelden de obligatiehouders als concurrente onverzekerde crediteuren van de uitgevende instelling, tenzij ten behoeve van de obligatiehouder een speciale zekerheid is bedongen.. CONVERTEERBARE OBLIGATIES.. De converteerbare obligatie is een obligatie die gedurende de zogenaamde conversieperiode tegen de conversiekoers onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger) kan worden omgewisseld tegen aandelen.. Een converteerbare  ...   en kan niet meer bedragen).. Het verkopen of schrijven van opties.. Een schrijver (verkoper) van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van de call-optie) of af te nemen (schrijver van de put-optie) tegen de afgesproken prijs.. Hij heeft dus een leverings- of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt.. Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties.. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een call-optie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de Belegger kan dus leveren).. Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden geleverd.. Het schrijven van put-opties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de optie van zijn recht gebruik wenst te maken).. Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient te schrijver een zekerheid (margin) te voldoen.. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie.. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het gedekt en het ongedekt schrijven van opties.. Het gedekt schrijven van een call-optie kan bijvoorbeeld een effectenportefeuille juist beschermen tegen waardevermindering van de portefeuille.. Bij het ongedekt schrijven van opties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn.. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor de Belegger geschikt is, mede gelet op de financiële positie van Belegger en het doel van de belegging van Belegger.. TERMIJNCONTRACTEN.. Een termijncontract is de verplichting (geen recht) om een zekere hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde (zoals valuta, goederen of grondstoffen) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op termijn.. Een termijncontract kan worden gekocht of worden verkocht.. De koper van een termijncontract (ook wel houder van een 'long positie' genoemd) neemt de verplichting op zich om de afgesproken hoeveelheid in ontvangst te nemen en te betalen.. De verkoper (houder van een 'short positie') heeft een leveringsplicht.. Het is over het algemeen niet de bedoeling om de partij goederen of financiële waarden daadwerkelijk te ontvangen of te leveren.. De termijnhandel kent een hoge mate van hefboomeffect.. Bij het afsluiten van een termijncontract behoeft maar een gering deel van de werkelijke waarde te worden gestort.. Een beperkte koersschommeling kan derhalve tot grote verliezen (of winsten) leiden.. Het verlies op termijncontracten, alsmede opties hierop, kan aanzienlijk zijn.. Het verlies hoeft niet beperkt te zijn tot de inleg.. Onder bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om een positie te sluiten/liquideren.. De verliezen zijn alsdan niet gelimiteerd.. Het geven van een 'stop-loss' of 'stop-limit' opdracht zullen de verliezen niet noodzakelijkerwijze kunnen beperken.. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of dergelijke transacties voor de Belegger geschikt zijn, mede gelet op de financiële positie van Belegger en het doel van de belegging van de Belegger.. OVERIG.. Deze bijlage kan niet alle kenmerken van alle effecten en de daaraan verbonden risico's beschrijven.. In geval de kenmerken van de effecten die hierboven zijn beschreven (en waarin wordt belegd) afwijken, zal de Belegger schriftelijk van deze afwijkende kenmerken en specifieke beleggingsrisico's op de hoogte worden gesteld.. Ook in het geval voor de Belegger wordt gehandeld in effecten die hierboven niet zijn beschreven, zal de Belegger schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de kenmerken van deze effecten en de daaraan verbonden specifieke risico's.. Bij het kiezen van beleggingen dient de Belegger een goede afweging te maken welke effecten binnen zijn of haar beleggingsdoelstelling vallen.. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico's verbonden.. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn.. De Belegger dient alleen in deze risicovolle beleggingen te (doen) handelen indien de Belegger het (eventuele) verlies kan en wil dragen en zich terdege bewust is van de risico's.. DOORGEVEN VAN ORDERS.. Wij wijzen u er op dat Optimix Vermogensbeheer NV geen orders accepteert die worden opgegeven via e-mail.. Orders dienen per fax: 020-5703040 of telefonisch: 020-5703030 te worden doorgegeven.. OPNEMEN TELEFOONGESPREKKEN.. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens neemt Optimix Vermogensbeheer NV alle telefoongesprekken op uit het oogpunt van fraudepreventie en ter verificatie van (en onderzoek) naar opdrachten, transacties en overige afspraken, zoals de aan- en verkoop van financiële instrumenten.. Cliënt heeft bij een geschil over de inhoud van de opgenomen telefoongesprekken het recht deze te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.. Bovengenoemde gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor eerdergenoemde doeleinden.. Binnen Optimix Vermogensbeheer NV hebben uitsluitend de Algemeen Directeur en de Compliance Officer toegang tot de opgeslagen gegevens.. Wft-documenten..

  Original link path: /&id=192
  Open archive


 • Archived pages: 64