www.archive-nl-2012.com » NL » Q » QUARTZTRANSMURAAL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 372 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Welkom bij Quartz
  Descriptive info: .. Welkom bij Quartz.. Ga direct naar:.. Zoeken.. |.. Hoofdmenu.. Snelkoppelingen.. Direct naar:.. Dienst Ondersteuning Ketenzorg.. Diabetesdienst.. Astma / COPD-dienst.. CVR-dienst.. Programma's en projecten.. CVA-ketenzorg.. Dementie.. Oncologie en Palliatieve Zorg.. Kwetsbare Ouderen.. Gegevensuitwisseling nierbloedwaarden.. Transmuraal DNR beleid.. Werkgroepen.. Afgeronde projecten.. Scholing en conférences.. Agenda.. Aanmelden.. Regio agenda.. Conférences.. LOK scholing.. Vakgroepoverleg POH.. Diagnostisch Toetsoverleg.. Presentaties.. Diagnostiek.. Diagnostische voorzieningen huisartsen.. Aanvraag- en bestelformulieren.. Protocollen.. RTA's.. Protocollen Helmond.. Verloskundigen.. Bereikbaarheid.. Sociale kaarten.. Vademecum.. Wachtwoord  ...   over dementie.. 12-11-2012.. Project CVA-ketenzorg wint innovatieprijs.. 5-11-2012.. Nieuwe Raaklijnen verschenen.. 23-10-2012.. naar het nieuwsoverzicht.. Quartz is het centrum voor transmurale zorg in de regio Helmond.. We ontwikkelen en ondersteunen initiatieven op het gebied van ketenzorg en transmurale samenwerking.. Vernieuwende oplossingen waarbij de patiënt centraal staat, maar ook een betere organisatie van de zorg.. Partners.. Patiënteninformatie.. Over ons.. Contact.. email:.. voorlichting@elkerliek.. nl.. telefoon:.. 0492-595555.. meer contactinformatie.. quartz@elkerliek.. | 0492 59 51 60..

  Original link path: /Quartz
  Open archive

 • Title: Dienst Ondersteuning Ketenzorg
  Descriptive info: U bevindt zich hier:.. Home.. |.. Optimale ondersteuning van huisartsen en een aantal specialisten in de regio Helmond bij patiënten met diabetes mellitus, astma, COPD en cardiovasculaire problemen, daar draait het om bij de Dienst Ondersteuning Ketenzorg (DOK).. Sinds 1999 verzorgt dit onderdeel van Quartz de oproepen van patiënten voor de periodieke controles.. Ook is de DOK actief op het gebied van onderzoek, innovatie en scholing.. De Dienst Ondersteuning Ketenzorg bestaat uit drie onderdelen: Diabetesdienst, Astma/COPD-dienst en de CVR-dienst.. dienstondersteuningketenzorg@elkerliek.. | 0492-595164.. Meer weten?..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Quartz_Welkom-Dienst-Ondersteuning-Ketenzorg.html
  Open archive

 • Title: Diabetesdienst
  Descriptive info: De Diabetesdienst is een logistieke ondersteuningsdienst voor huisartsen in de regio Helmond en internisten van het Elkerliek Ziekenhuis.. Patiënten met de diagnose diabetes, gestoord glucose nuchter of een verhoogd HbA1c kunnen door de huisarts worden aangemeld voor het oproepen voor periodieke controles.. De Diabetesdienst werkt in opdracht van onder andere de zorggroepen PoZoB en Elan.. Het dienstenpakket hangt af van de modules die de betreffende zorggroep heeft ingekocht.. Dit diensten pakket kan bestaan uit:..  ...   door de Dienst Ondersteuning Ketenzorg of een van de regionale podotherapeuten.. een verwijzing naar een diëtist.. Voor huisartsen die niet bij een zorggroep zijn aangesloten biedt de Diabetesdienst ondersteuning volgens de NHG-Standaard.. Voor de internisten nemen we de oproepen voor fundusonderzoek (camera en bezoek oogarts) en voetscreening bij een van de regionale podotherapeuten voor onze rekening.. De uitslagen van de onderzoeken worden rechtstreeks aan de praktijk of aan de polikliniek gerapporteerd.. Werkwijze Diabetesdienst.. Formulieren..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Quartz_Welkom-Dienst-Ondersteuning-Ketenzorg/Diabetesdienst.html
  Open archive

 • Title: Astma / COPD-dienst
  Descriptive info: De Astma/COPD-dienst is een logistieke ondersteuningsdienst voor huisartsen in de regio Helmond.. Patiënten met de diagnose astma, COPD, of COPD en astma kunnen door de huisarts worden aangemeld voor het oproepen voor periodieke controles.. De Astma/COPD-dienst werkt in opdracht van zorggroep PoZoB en overige huisartsen.. Patiënten kunnen worden opgeroepen voor een periodieke longfunctiemeting op een van de locaties van het Elkerliek Ziekenhuis of in de praktijk van de huisarts.. De uitslagen van de longfunctiemeting verricht in het Elkerliek Ziekenhuis worden rechtstreeks aan de praktijk gerapporteerd.. Werkwijze Astma/COPD-dienst..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Quartz_Welkom-Dienst-Ondersteuning-Ketenzorg/Astma--COPD-dienst.html
  Open archive

 • Title: CVR-dienst
  Descriptive info: De CVR-dienst is een logistieke ondersteuningsdienst voor huisartsen in de regio Helmond.. Patiënten met de diagnose HVZ (secundiare preventie) of met een verhoogd risico op het krijgen van een HVZ (primaire preventie) kunnen door u worden aangemeld voor oproepen voor periodieke controles.. De CVR-dienst werkt in opdracht  ...   dienstenpakket hangt af van de modules die desbetreffende zorggroep heeft ingekocht.. Dit kan bestaan uit:.. laboratorium bepalingen, of.. Voor huisartsen die niet bij een zorggroep zijn aangesloten biedt de CVR-dienst ondersteuning volgens de NHG-Standaard.. De uitslagen van de onderzoeken worden rechtstreeks aan de praktijk gerapporteerd.. Werkwijze CVR-dienst..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Quartz_Welkom-Dienst-Ondersteuning-Ketenzorg/CVR-dienst.html
  Open archive

 • Title: Programma's en projecten
  Descriptive info: Samen werken aan de beste ketenzorg.. Daartoe brengt Quartz Transmuraal Centrum zorgaanbieders in de regio Helmond samen.. Slimme ideeën en innovaties krijgen vorm in programma’s en projecten, waarbij Quartz als regisseur optreedt.. Informatie en achtergronden over deze programma’s en projecten vindt u hier.. Gegevensuitwisseling nierbloedwaarden AKL met apothekers..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Programmas-en-projecten.html
  Open archive

 • Title: CVA-ketenzorg
  Descriptive info: Zorg voor CVA-patiënten die klopt van A tot Z en die zich als een vangnet om de patiënt sluit.. Daarvoor is veel afstemming en samenwerking nodig.. In de regio Helmond trekken het Elkerliek ziekenhuis, De Zorgboog en Savant Zorg, Revalidatiecentrum Blixembosch en de huisartsen daar hard aan.. Dat leidt tot allerlei waardevolle initiatieven.. Quartz neemt de projectleiding voor zijn rekening.. Met het programma hebben de ketenpartners al grote stappen vooruit gezet om Europese en landelijke afspraken en richtlijnen over CVA-ketenzorg in praktijk te brengen.. De samenstelling van de keten geeft de mogelijkheid om elke fase hierbij in beeld te brengen: vanaf preventie tot en met zorg in de chronische fase.. Multidisciplinair overleg, inzetten van gespecialiseerde behandelaars na ontslag, scholing rondom nazorg, maar ook goed georganiseerde aandacht voor de mantelzorger maken de zorg steeds beter.. FAST-test.. Er is veel aandacht voor vroegherkenning van signalen die duiden op een beroerte.. Ook in de huisartsenpraktijk, waar praktijkondersteuners vaker de FAST-test onder de aandacht brengen van patiënten in de risicogroep met diabetes en hypertensie.. Het belang van razendsnel  ...   CVA-patiënten en hun mantelzorgers krijgen begeleiding bij het leren omgaan met de gevolgen van het CVA.. De instelling die de patiënt ontslaat, meldt deze daarvoor aan bij de wijkverpleegkundige CVA van De Zorgboog of Savant Zorg.. De wijkverpleegkundige zoekt de patiënt en de mantelzorger thuis op.. Om de vinger aan de pols te houden en een luisterend oor te bieden, en om mensen te helpen met het vinden van een nieuw evenwicht in het leven met de gevolgen van het CVA.. De wijkverpleegkundige CVA kan advies geven aan de huisarts over verwijzing naar gespecialiseerde behandelaars.. Zodra de patiënt stabiel is, keert hij terug naar de huisarts en de praktijkondersteuner.. Die kunnen overigens altijd weer aankloppen bij de wijkverpleegkundige CVA als er weer nieuwe vragen ontstaan.. Interessante links.. +.. CBO richtlijn ‘Diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een beroerte’.. Hartstichting: CVA.. Kennisnetwerk CVA: Concept Zorgstandaard CVA/TIA.. Kennisnetwerk CVA: Helsonborg richtlijnen Beroerte.. Netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel Zuidoostbrabant.. Vitale Vaten: Zorgstandaard vasculair risicomanagement.. Acute fase - BE FAST.. Revalidatiefase - Behandelaars.. Chronische fase.. Producten.. Presentaties en nieuws..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Programmas-en-projecten/CVA-ketenzorg.html
  Open archive

 • Title: Dementie
  Descriptive info: Dementie is een ziekte met ingrijpende gevolgen, zowel voor de patiënt als voor diens omgeving.. In de regio Helmond maken diverse ketenpartners zich sterk voor goede, gestroomlijnde dementiezorg.. Zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten.. Quartz brengt de partners bijeen.. Met tastbaar resultaat.. De samenwerking tussen ondermeer het Elkerliek ziekenhuis, Savant Zorg, De Zorgboog, huisartsen, Organisatie voor Welzijnsdiensten ONIS, Alzheimer Afdeling Zuidoost Brabant heeft de dementiezorg al flinke vooruitgang opgeleverd.. Geheugenpoli.. Zo is dankzij de komst van de geheugenpoli de diagnostiek verbeterd.. In de geheugenpoli werken neurologen, klinisch geriaters en de GGZ Oost Brabant samen.. Steeds meer huisartsen weten de poli te vinden voor een goede, snelle diagnose van hun patiënten.. Steunpunt Dementie.. Het Steunpunt Dementie is de motor van het programma.. Het steunpunt heeft een signaalfunctie en bevordert deskundigheid door scholing.. Hulpverleners en behandelaars kunnen er aankloppen met vragen  ...   mantelzorger wegwijs te maken in het regionale zorgaanbod, stimuleert de casemanager ook zelfredzaamheid.. Er zijn inmiddels twaalf casemanagers werkzaam in de regio Helmond.. EHBD koffer.. Bij de casemanagers en bij verschillende instellingen in de regio is de Eerste Hulp Bij Dementie-koffer te leen.. Deze EHBD-koffer bevat informatie voor mensen met dementie, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere geïnteresseerden.. Samenwerking in de regio.. Het programma zet de komende jaren in op een actieve samenwerking met de gemeenten in de regio.. Meer samen optrekken moet er vooral toe leiden dat ook welzijn, expertise delen en voorlichting vanzelfsprekende onderdelen worden van de dementiezorg.. Het project Samen voor Dementie in Deurne, Asten en Someren heeft op die gebieden al veel mooie initiatieven opgeleverd.. Die willen we de komende jaren graag voortzetten, ook in de andere gemeenten.. Symposium Dementie groot succes!.. Projectgroep.. Casemanagement.. Eerste hulp bij Dementie Koffer.. Scholingen.. Dementienetwerk.. Respijtzorg.. Producten en nieuws..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Programmas-en-projecten/Dementie.html
  Open archive

 • Title: Oncologie en Palliatieve Zorg
  Descriptive info: Vanwege de grote overlap tussen palliatieve zorg en oncologie heeft Quartz de projecten van beide zorgketens bijeengebracht in één programma.. Dat maakt efficiënt werken mogelijk.. Oncologie.. Palliatieve Zorg..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Programmas-en-projecten/Oncologie-en-Palliatieve-Zorg.html
  Open archive

 • Title: Kwetsbare Ouderen
  Descriptive info: Ketenpartners in de regio weten elkaar steeds beter te vinden voor afstemming en kennisdeling rondom de zorg voor kwetsbare ouderen.. Onder leiding van Quartz trekken huisartsen, Savant Zorg, De Zorgboog, het Elkerliek ziekenhuis en GGZ Oost Brabant samen op om vernieuwende initiatieven van de grond te tillen, over de muren van de instellingen heen.. Kwetsbare ouderen.. Kwetsbare ouderen hebben op veel gebieden zorg en ondersteuning nodig.. In de regio Helmond is veel mogelijk, maar niet iedereen weet in dat brede zorgaanbod de weg.. Daarom zoeken de ketenpartners onder projectleiding van Quartz naar mogelijkheden om meer ouderen en hun mantelzorgers te bereiken en de zorg te optimaliseren.. Pilot Deurne.. Zo onderzoeken specialisten ouderengeneeskunde van Savant Zorg en De Zorgboog en de huisartsen in de regio of ze meer kunnen samenwerken.. In Deurne draait sinds voorjaar 2010 een pilot waarbij de specialist ouderengeneeskunde op verzoek van de huisarts op huisbezoek gaat bij de oudere.. De specialist bekijkt hoe het is gesteld met de kwaliteit van leven van de oudere en brengt aandoeningen en de gevolgen  ...   aan de aanbevelingen uit het in 2010 verschenen KNMG-standpunt over de zorg voor kwetsbare ouderen.. Samen leggen ze regionale knelpunten en hiaten bloot en onderzoeken ze mogelijke oplossingen.. Quartz zoekt steeds zo veel mogelijk aansluiting bij initiatieven van andere partijen, zoals PoZoB.. Veiligheidsmanagementthema Kwetsbare Ouderen.. Het Elkerliek ziekenhuis startte in 2010 met het Veiligheidsmanagementthema Kwetsbare Ouderen om de zorg voor ouderen in het ziekenhuis te verbeteren.. Een grote groep patiënten van 70 jaar en ouder loopt bij een ziekenhuisopname risico op onherstelbaar functieverlies.. Het ziekenhuis pakt dit probleem aan door screening van risicofactoren en preventieve en behandelmaatregelen.. Dat levert een schat aan informatie op over de patiënt die ook na diens ontslag goed bruikbaar is voor bijvoorbeeld de thuiszorgorganisaties.. Dementie: Alzheimer Nederland.. Dementie: Samen voor Dementie.. Informatie van de Rijksoverheid over Ouderenzorg.. KNMG publicatie Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen.. Mantelzorg - Sharecare.. Mantelzorg Expertisecentrum.. Sociale kaart Asten Someren.. Sociale kaart Deurne.. Sociale kaart Gemert Bakel.. Sociale kaart Guido Helmond.. Sociale kaart Laarbeeek.. VMS zorg kwetsbare ouderen.. Programma Dementie Quartz.. Verslag pilot Ouderenzorg Deurne..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Programmas-en-projecten/Quartz_Welkom-Projecten-Kwetsbare-Ouderen.html
  Open archive

 • Title: Gegevensuitwisseling nierbloedwaarden AKL met apothekers
  Descriptive info: De werkgroep Gegevensuitwisseling nierbloedwaarden heeft als doel het verbeteren van de medicatieveiligheid bij patiënten met nierfunctiestoornissen.. De werkgroep werkt hieraan door het optimaliseren van de medicatiebewaking rondom de patiënt met een verminderde nierfunctie in de regio Helmond.. Dit doet zij door het geautomatiseerd doormelden van een nierfunctie 50 ml/min.. per 1,73 m.. 2.. aan de apotheek van inschrijving.. Betrokken organisaties en professionals zijn enkele openbare apothekers, huisartsen, een ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en een internist-nefroloog uit het Elkerliek ziekenhuis.. Resultaten.. Concept richtlijn met een nieuwe werkwijze.. Pilot bij stadsapothekers.. Huisartsen  ...   een minisymposium 'Gezondere nieren door samenwerking' voor huisartsen, openbare apothekers en enkele specialismen gehouden.. Centraal stond enerzijds de medisch inhoudelijke problematiek van nierfunctievermindering door verkeerd medicatiegebruik en anderzijds de nieuwe praktische werkwijze om dit te voorkomen door nierfunctiewaarden elektronisch uit te wisselen tussen het AKL en de openbare apotheken.. Technisch is het vandaag of morgen mogelijk om electronisch deze gegevens uit te wisselen.. Dan volgt de uitrol van de nieuwe werkwijze over de regio met concrete instructies en protocollen.. Presentaties minisymposium 'Gezondere nieren door samenwerking'.. Verslag minisymposium juni 2012.. Werkgroep..

  Original link path: /Quartz/Welkom-bij-Quartz/Programmas-en-projecten/Gegevensuitwisseling-nierbloedwaarden-AKL-met-apothekers.html
  Open archive


 • Archived pages: 372