www.archive-nl-2012.com » NL » R » ROB-RFV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 281 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: .. De.. Raad voor het openbaar bestuur (Rob).. en de.. Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).. zijn adviesorganen van de regering en het parlement.. De raden zijn onafhankelijk.. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid.. Doel is het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid.. De Rob besteedt in het bijzonder aandacht aan de  ...   het bestuur en tussen bestuur en burger.. Ga verder.. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) adviseert over hoe de financiële middelen van het Rijk het beste kunnen worden verdeeld over gemeenten en provincies.. De adviezen hebben betrekking op het gemeente- en provinciefonds, het belastinginstrumentarium en op specifieke uitkeringen.. Doel is een evenwichtige verdeling die bijdraagt aan de doelmatigheid van de overheid als geheel..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Uitgebreid zoeken.. Home.. Actueel.. Publicaties.. Organisatie.. Rfv.. Contact.. Abonneren.. English.. Help.. Nieuws.. Gabriël van den Brink spreekt Rob-lezing over Europa uit.. 12-06-2012.. De Rob-lezing vindt dit jaar plaats op 25 september van 16.. 00 uur tot circa 17.. 30 uur in de Centrale Bibliotheek van Den Haag, Spui 68, Den Haag.. De lezing wordt verzorgd door prof.. dr.. Gabriël van den Brink en heeft als thema: Om de ziel van.. Lees meer.. Verhouding politiek-wetenschap vraagt om begrip.. 07-06-2012.. Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, was keynote-spreker op het congres Bestuur is Informatie  ...   elkaar n.. Jaarverslag Rob 2011.. 07-05-2012.. Jaarlijks legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn activiteiten.. Het jaarverslag geeft een overzicht van de adviezen en van de bijeenkomsten die de Raad organiseert.. Het verslag begint met een beschouwing door de voorzitter.. Over de Rob.. De komende tijd staat het begrip vertrouwen centraal, binnen het bestuur en tussen bestuur en burger.. Poll.. Omdat burgers verkeersveiligheid heel belangrijk vinden, moet daar meer aandacht naar uitgaan.. 1.. Eens.. Oneens.. Bekijk resultaat.. Kalender.. 25-09-2012:.. Rob-lezing 2012 Gabriël van den Brink.. Meer.. Copyrights (c)2007 by Rob-Rfv The Netherlands..

  Original link path: /default.aspx?inc=home&skin=Rob
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Rob.. Nieuw perspectief financiële verhoudingen.. 29-06-2012.. Zo'n zestig mensen woonden op 28 juni in de Beurs van Berlage het symposium bij over een nieuw perspectief op de financiële verhoudingen dat de Raad voor de financiële verhoudingen organiseerde.. Michiel van Haersma Buma, voorzitter van de Raad, Sande.. Advies artikel 12 Millingen aan de Rijn.. De Rfv geeft aan dat het uitgangspunt voor het bepalen van de aanvullende uitkering moet zijn dat de gemeente Millingen aan  ...   De kosten van de di.. Jaarverslag Rfv 2011.. 21-05-2012.. Jaarlijks legt de Raad voor de financiële verhoudingen verantwoording af over zijn adviezen en andere actviteiten.. In 2011 is de Raad verder gegaan met zijn Heroriëntatie op de financiële verhoudingen.. Het Jaarverslag 2011 start met een beschouwing v.. Over de Rfv.. De verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is ingewikkeld en weinig transparant.. D.. Dat leidt tot schijnrechtvaardigheid.. Er is geen actuele informatie aanwezig..

  Original link path: /default.aspx?inc=home&skin=Rfv
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Original link path: /default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Geef hieronder uw zoekcriteria op:.. Titel:.. Alineatekst:.. Type document:.. --- Maak uw keuze ---.. Adres.. Adviesaanvraag.. Adviesrapport.. Dossier.. Jaarverslag.. Kabinetsreactie.. Overige publicatie.. Persbericht.. Pre-advies.. Website algemeen.. Werkprogramma.. Kernbegrip(pen):.. algemene uitkering.. artikel 12.. autonomie.. belastingen.. belastinggebied.. benoemingen.. bestuurlijke drukte.. bestuurlijke verhoudingen.. bestuurskracht.. convenanten.. democratie.. differentiatie.. doelmatigheid.. doeltreffendheid.. doeluitkering.. effectiviteit.. fiscalisering.. gelijkheid.. gelijkheidsbeginsel.. gemeentefonds.. grensoverschrijdende samenwerking.. kerntaken.. kloof.. legitimiteit.. medebewind.. middenbestuur.. parlement.. provinciefonds.. publiek belang.. rechtsgelijkheid.. rechtsstaat.. rechtszekerheid.. regionaal bestuur.. schaal.. specifieke uitkering.. veiligheid.. verdeelmaatstaven.. verdeelmodel.. verdragen.. vertrouwen.. waterschappen.. Datum publicatie:.. (van).. (tot).. ISBN-nummer:.. Samenvatting:.. Bron:.. Rob.. Rfv.. Rob Rfv..

  Original link path: /default.aspx?skin=Rob&inc=detail&zoek=&type=zoek_uitgebreid&page=1
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Aanmelden Nieuwsbrief.. RSS-feed.. Op deze pagina vindt u nieuws over recente adviezen, publicaties en activiteiten van de Rob.. Nieuws, 12-06-2012.. Nieuws, 07-06-2012.. Nieuws, 07-05-2012.. Adviesaanvraag Visie op de overheid.. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad voor het openbaar bestuur om advies gevraagd over een (nieuwe) visie op het openbaar bestuur.. In zijn advies zal de Raad ingaan op vermaatschappelijking en burgerschap als ond.. Nieuws, 12-04-2012.. Interactiviteit sociale media beter benutten.. Sociale media hebben een grote potentie als het gaat om interactiviteit en mobilisatiekracht.. Politici en politieke partijen kunnen de mogelijkheden van sociale media nog veel beter benutten.. Minder zenden en meer interactie.. Dat schrijft de Raad voo.. Nieuws, 02-04-2012.. Voortgangsbericht bestuurlijke inrichting.. Het kabinet heeft een voortgangsbericht uitgebracht over de visienota bestuur en bestuurlijke inrichting.. Daarin gaat het kabinet ook in op het advies van de Raad voor openbaar bestuur over de visienota.. Het kabinet deelt de opvattingen van de Rob ov.. Nieuws, 09-03-2012.. Relatie (politiek) bestuurder en ambtenaar.. Op 5 maart 2012 hield de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, Jacques Wallage, een toespraak over de verhouding tussen de (politieke) bestuurders en de ambtelijke organisatie.. "Hun rol en positie is fundamenteel verschillend", aldus Wall.. Gezag en legitimiteit onder druk.. Aan de Universiteit Leiden vond op 7 maart 2012 een conferentie plaats gewijd aan het gezag en de legitimiteit van de overheid die onder druk staan.. De voorzitter van de Rob, Jacques Wallage, hield er een toespraak, geïnspireerd op het advies 'Vertro.. Adviesaanvraag ICT en dienstverlening.. De Tweede Kamer heeft de Raad voor het openbaar bestuur om advies gevraagd over de relatie tussen ICT en dienstverlening vanuit het perspectief van de burger.. In reactie daarop heeft de Rob in een brief een aantal begrenzingen voorgesteld.. Nieuws, 10-02-2012.. De overheid kan het niet alleen.. Onder die titel schreef Rien Fraanje, senior adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur, een bijdrage voor Beleid en Maatschappij.. Hij betoogt daarin dat vertrouwen en loslaten van essentieel belang zijn bij burgerinitiatieven.. Nieuws, 17-01-2012.. Prettig contact met de overheid.. Op 8 december 2011 sprak Jacques Wallage op de conferentie 'Prettig contact met de overheid' in Breda.. "Je kunt de wereld niet meer met formele regels en van bovenaf beheersen", zo stelde hij.. Hij ging in op de nieuwe verbindigen die nodig zijn om de.. Nieuws, 06-01-2012.. Samen werken aan bestuurskracht.. Steeds meer gemeenten werken met andere gemeenten samen om hun taken goed en goedkoop te vervullen.. Nog meer gemeenten willen in de nabije toekomst gaan samenwerken om hun eigen kwetsbaarheid te verminderen.. Inmiddels zijn er zoveel vormen van samenw.. Nieuws, 18-11-2011.. Schaalvergroting in Randstad onvermijdelijk.. De Raad voor het openbaar bestuur adviseert de Tweede Kamer om 'meer voortvarendheid en regie' van het kabinet te vragen bij bestuurlijke schaalvergroting in de Randstad.. Schaalvergroting acht de Raad onvermijdelijk.. Nader onderzoek over nut en noodz.. Nieuws, 08-11-2011.. Rob-lezing: Burger als bondgenoot.. Op 27 september sprak prof.. Henri Beunders de Rob-lezing uit.. Het thema was: De burger als bondgenoot; over de noodzaak van radicale interactie tussen elite, bestuur en volk.. Ongeveer 170 mensen woonden de lezing bij.. Sarah de Lange hield een co-.. Nieuws, 28-09-2011.. Kabinetsreactie Vertrouwen op democratie.. Het kabinet heeft gereageerd op het advies Vertrouwen op democratie van de Raad voor het openbaar bestuur dat in februari 2010 is verschenen.. Het kabinet constateert net als de Raad dat het vertrouwen van burgers in de democratie groot is.. Maar de Ra.. Nieuws, 26-09-2011.. Werkprogramma 2012 Rob.. Het werkprogrmma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld.. De Raad gaat in 2012 onder andere adviseren over een nieuwe visie op de overheid, ICT en dienstverlening en burgerparticipatie en nieuwe verbindingen.. Nieuws, 23-09-2011.. Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit.. Maarten Allers (lid van de Raad voor de financiële verhoudingen) en Rien Fraanje (senior adviseur bij de Rob en Rfv) publiceerden in het Jaarboek overheidsfinanciën 2011 een hoofdstuk onder de titel 'Randstadprovincie of Infrastructuurautoriteit'.. Nieuws, 05-09-2011.. Politiek en samenleving verbinden.. In februari 2010 presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur zijn advies 'Vertrouwen op democratie'.. Dat was ook het startpunt van een discussie.. Op eenentwintig bijeenkomsten in het land, van Groningen tot Middelburg en van Enschede tot Amsterdam.. Nieuws, 01-09-2011.. Kabinetsreactie op advies politieke partijen.. Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-advies 'Democratie vereist partijdigheid; politieke partijen en formaties in beweging', dat in april 2009 is verschenen.. Het kabinet onderschrijft het standpunt van de Raad dat politieke parijen geen plaats die.. Nieuws, 26-08-2011.. Kabinetsreactie advies Veiligheid en vertrouwen.. Het kabinet heeft gereageerd op het advies Veiligheid en vertrouwen, dat in januari 2011 is verschenen.. De reactie van het kabinet op het advies is positief.. Met de Raad is het kabinet van mening dat veiligheid en vertrouwen veel invloed op elkaar he.. Kabinetsstandpunt grensoverschrijdende samenwerking.. Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-rapport van december 2010 'Grensoverschrijdende samenwerking: terugblik en aanbevelingen'.. Het kabinet volgt het advies als het gaat om de blijvende aandacht die grensoverschrijdende samenwerking moet krijgen v.. Nieuws, 18-07-2011.. Henri Beunders spreekt Rob-lezing 2011 uit.. Prof.. Henri Beunders spreekt op 27 september de Rob-lezing 2011 uit.. De lezing begint om 16.. 00 uur in Sociëteit De Witte, Plein 24 in Den Haag.. Het thema van de lezing is 'De burger als bondgenoot: over de noodzaak van radicale interactie.. Nieuws, 10-06-2011.. Rondetafelgesprekken 'Jeugdzorg in beweging'.. Zo'n 60 mensen woonden op 26 mei in Rotterdam de rondetafelgesprekkken 'Jeugdzorg in beweging' bij.. Mensen uit de wetenschap, zorg en bestuur gingen met elkaar in gesprek.. De bijeenkomst werd georganiseerd bij het afscheid van Tonny van de Vondervoor.. Nieuws, 07-06-2011.. Twee nieuwe leden voor de Rob.. De ministerraad heeft op 21 april twee nieuwe leden voor de Raad voor het openbaar bestuur benoemd.. Het gaat om de heer L.. J.. P.. M.. Frissen, Commissaris van de Koningin in Limburg en mevrouw dr.. S.. L.. de Lange, universitair docent politicologie aan de Un.. Nieuws, 21-04-2011.. Twee-bestuurslagenprincipe helpt tegen bestuurlijke drukte.. Het principe dat per onderwerp maximaal twee bestuurslagen betrokken zijn, helpt bestuurlijke drukte te voorkomen, vindt de Raad voor het openbaar bestuur.. Dit principe is door het kabinet vastgelegd in het regeerakkoord.. Op verzoek van de vaste comm.. Nieuws, 13-04-2011.. Jaarverslag Rob 2010.. Het jaarverslag geeft een overzicht van het werk van de Raad in 2010.. De Raad bracht zes adviezen uit en een andere publicatie.. Over het overkoepelende advies 'Vertrouwen op democratie' organiseerden universiteiten, overheden en andere organisaties i.. Nieuws, 05-04-2011.. Poiltieke partijen ter discussie.. Ruim veertig mensen woonden het Haagse debat bij over het advies Vertrouwen op democratie.. Een van de sprekers, Klaartje Peters (D66 en bestuurskundige), roemde de analyse in het advies, maar vond de oplossingsrichtingen mager.. Veel aandacht ging ver.. Nieuws, 25-02-2011.. Werkprogramma 2011 Rob.. Het werkprogramma 2011 van de Raad voor het openbaar bestuur is door de ministerraad vastgesteld.. De Raad gaat een vervolg geven op zijn advies Vertrouwen op democratie.. Andere adviesonderwerpen zijn: een nieuwe visie op de overheid (in relatie tot d.. Nieuws, 14-02-2011.. 'Haags' debat Vertrouwen op democratie.. Op 24 februari vindt in De Haagse Kamers bij Twynstra Gudde, Herengracht 9 in Den Haag, een debat plaats over het Rob-advies Vertrouwen op democratie.. Het programma luidt als volgt.. 16.. 00 uur Inloop.. 30 uur Opening door Joost Voerman (.. Nieuws, 01-02-2011.. Veiligheid en vertrouwen.. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid als het gaat om veiligheid in de samenleving is onduidelijk.. Burgers kunnen veel meer dan tot nu toe betrokken worden bij de veligheidsaanpak.. De minister van Veiligheid en Justi.. Nieuws, 24-01-2011.. Burgers, bestuur en veiligheid.. De Raad voor het openbaar bestuur heeft een essaybundel uitgebracht waarin de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid bij veiligheid centraal staan.. In de bundel 'Burgers, bestuur en veiligheid' staan bijdragen van Hans Bou.. Grensregio's verdienen blijvende politieke aandacht.. Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking door het wegnemen van knelpunten verdient blijvende aandacht van de nationale overheid.. Die samenwerking is van groot belang voor de economische ontwikkeling van deze regio's.. Wel moet de stofkam d.. Nieuws, 17-12-2010.. Lezing 'Vertrouwen op democratie' 7 oktober in Zwolle.. In de lezingencyclus De Wijzen in het Oosten van het Trendbureau Overijssel sprak Rob-voorzitter Jacques Wallage op donderdag 7 oktober over het advies Vertrouwen op democratie.. Ongeveer 100 mensen woonden de lezing met aansluitend een discussie bij.. Nieuws, 27-09-2010.. Bijeenkomst 8 september 'Democratie van het vertrouwen' in Zeeland.. De Statengriffie van Provinciale Staten Zeeland en de Roosevelt Academy organiseerden in samenwerking met de Raad voor het openbaar bestuur een discussiebijeenkomst 'Democratie van het vertrouwen'.. De bijeenkomst vond plaats op woensdagmiddag 8 septe.. Nieuws, 12-07-2010.. Pleidooi voor een kernkabinet en één rijksdienst.. Het komende kabinet moet een kernkabinet zijn.. Naast de minister-president en de minister van Financiën telt dat zes tot zeven ministers.. Zij richten zich op de strategische hoofdlijnen van  ...   Rob-leden Frank Kerckhaert, Arno Korsten, Anne Lize van der Stoel, Cees Versteden en Sjoerd Zijlstra afscheid genomen.. Dat gebeurde met een symposium over.. Nieuws, 18-06-2009.. Slagvaardig bestuur.. Een slagvaardigere overheid ligt binnen bereik.. De afgelopen jaren is al vooruitgang geboekt.. Barrières binnen de rijksoverheid, in de samenwerking tussen bestuurslagen en als gevolg van juridisering kunnen worden geslecht.. Voortzetting van het progr.. Nieuws, 10-06-2009.. Kabinetsreactie op advies over de CdK.. Het kabinet heeft gereageerd op het advies over de positie van de commissaris van de Koningin als rijkorgaan: De burgemeester van de provincie? Het kabinet vindt dat de CdK niet dezelfde positie heeft als de burgemeester.. Het kabinet beveelt aan dat.. Nieuws, 09-06-2009.. Buiten de gebaande paden.. Een groot deel van de ziektelast in Nederland is vermijdbaar.. Een derde tot de helft van de totale ziektelast is te herleiden tot roken, alcoholgebruik, weinig bewegen, ongezond eten en luchtverontreiniging.. Ook onveiligheid in het verkeer, slechte a.. Nieuws, 19-05-2009.. Afscheid voorzitter Rob Jos van Kemenade.. Op 18 juni 2009 neemt prof.. J.. A.. van Kemenade afscheid als voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur.. Met hem vertrekt nog een aantal raadsleden.. Ter gelegenheid van dit afscheid is er een symposium met als titel ‘Het wegen van publieke wa.. Nieuws, 15-05-2009.. Jaarverslag Rob 2008.. In het verslag legt de Raad voor het openbaar bestuur verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2008.. Teruggeblikt wordt op spraakmakende adviezen zoals Bevolkingsdaling, Besturen over grenzen en Beter besturen bij rampen.. In het versla.. Nieuws, 14-05-2009.. Advies Democratie vereist partijdigheid.. Politieke partijen moeten zich veel nadrukkelijker programmatisch profileren.. Partijen in en rond het midden zijn de afgelopen decennia teveel op elkaar gaan lijken.. Partijen moeten ook nieuwe verbindingen met de samenleving aangaan.. Niet alleen lede.. Nieuws, 28-04-2009.. Advies en debat over politieke partijen.. Op 28 april om 15.. 30 uur presenteert de Rob in Nieuwspoort zijn advies ‘Democratie vereist partijdigheid’.. Rob-voorzitter Jos van Kemenade licht dit advies over de functies van politieke partijen toe en overhandigt het aan minister Guusje ter Horst.. Nieuws, 20-03-2009.. Wallage nieuwe voorzitter Raad voor het openbaar bestuur.. Jacques Wallage, burgemeester van Groningen, wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur.. De benoeming gaat op 1 juli 2009 in.. Wallage volgt Jos van Kemenade op, die op 18 juni afscheid neemt.. Lopende adviestrajecten Rob voorjaar 2009.. De Rob bereidt een advies voor over "slagvaardig bestuur".. Samen met de SER, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Onderwijsraad gaat de Rob advies uitbrengen over Preventie en gezondheid (intersectoraal gezondheidsbeleid).. Dit advies wordt o.. Nieuws, 09-02-2009.. Democratie en vertrouwen.. Vrijdag 16 januari en zaterdag 17 januari 2009 vond de conferentie Democratie en vertrouwen plaats.. Binnenkort meer informatie op deze site.. Rob-voorzitter Jos van Kemenade sprak de openingsspeech uit.. Nieuws, 19-01-2009.. Kabinetsreactie advies Besturen over grenzen.. Het kabinet heeft gereageerd op het Rob-advies Besturen over grenzen; opgave voor alle bestuurslagen.. Verschillende aanbevelingen uit dit advies over grensoverschrijdende samenwerking zijn door het kabinet overgenomen.. Het gaat daarbij om d.. Nieuws, 11-12-2008.. Advies Code goed openbaar bestuur.. De Raad voor het openbaar bestuur heeft een kort advies uitgebracht over de Code goed openbaar bestuur.. De Raad adviseert om duidelijker te maken voor wie de code is bedoeld en het aspect van de relatie overheid-burger beter over het voetlicht te bre.. Nieuws, 08-12-2008.. Reactie Rob op nota Kwaliteit van de verbinding.. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Raad voor het openbaar bestuur gereageerd op de nota over het adviesstelsel die de ministerraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.. De Rob gaat onder andere in op het belang van ongevraagde advisering vanuit d.. Nieuws, 25-11-2008.. Advies wetgeving openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).. De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben advies uitgebracht over twee wetsvoorstellen met betrekking tot de BES-eilanden.. Het gaat om het voorstel van Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba (W.. Nieuws, 29-09-2008.. Werkprogramma 2009.. In 2009 gaat de Rob voort met het advies over slagvaardigheid van bestuur.. Over integraliteit van het openbaar bestuur brengt de Rob in 2009 een essaybundel uit.. In het kader van ‘democratie en vertrouwen’ verschijnt een advies over politieke partije.. Nieuws, 16-09-2008.. Vooraankondiging Conferentie over Democratie en Vertrouwen.. Aanmelden nu al mogelijk!.. Als men opiniepeilingen mag geloven is het slecht gesteld met het vertrouwen van de gemiddelde burger in de democratie.. Maar kan onze democratische rechtsstaat zich op den duur wel handhaven als een groot deel v.. Rob-lezing 2008.. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 9 september hield bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap en columniste Evelien Tonkens de zesde Rob-lezing.. Het thema Herwaardering van professionals, maar hoe? leverde een levendige paneldiscussie.. Nieuws, 10-09-2008.. Beter sturen bij rampen en crises.. Helderheid en eenvoud moeten voorop staan in de verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.. Bestuur, organisatie en wetgeving zijn nu te ingewikkeld en niet consistent.. Bij een nationale crisis moet de minister-president.. Nieuws, 10-07-2008.. Evelien Tonkens spreekt Rob-lezing 2008 uit.. Op 9 september 2008 wordt om 15.. 30 uur in Sociëteit De Witte, Plein 24 Den Haag, voor de zesde keer de Rob-lezing gehouden.. Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap en columniste, spreekt deze keer de lezing uit.. Het thema i.. Nieuws, 17-06-2008.. Aandacht rijk voor grensgebieden verankeren.. Burgers, bedrijven en overheden hebben in de grensgebieden met bijzondere knelpunten en kansen te maken.. Juist daar loopt men aan tegen de verschillen in nationale wet- en regelgeving.. Dat vraagt om blijvende aandacht van het Rijk voor de grensgebied.. Nieuws, 14-05-2008.. Jaarverslag Rob 2007.. In het jaarverslag legt de Raad verantwoording af over zijn adviezen en activiteiten in 2007.. Ook dit jaar stond het begrip vertrouwen centraal.. Dat klonk bijvoorbeeld door in het advies over differentiatie in het openbaar bestuur; vertrouw.. Nieuws, 13-05-2008.. Lezing bevolkingsdaling 8 mei.. dr.. Arno Korsten, lid van de Raad voor het openbaar bestuur en hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland, houdt op 8 mei om 18.. 00 uur een lezing over Bevolkingsdaling in Nederland in het Studiecentrum Den Haag, Lange Houtstraat 11.. Nieuws, 29-04-2008.. Bevolkingsdaling vraagt vooruitziende blik.. Gemeenten in krimpende regio s moeten accepteren dat hun bevolking daalt.. Ontkenning van en verzet tegen een krimpende bevolking is contraproductief.. Acceptatie is niet hetzelfde als lijdzaam toezien.. Bestuurders moeten investeren in de leefbaarh.. Nieuws, 31-03-2008.. Overheid verliest greep op informatie.. De aandacht voor een goede en betrouwbare informatiehuishouding schiet bij de overheid structureel tekort.. Dit is een oud probleem dat wordt versterkt door voortschrijdende digitalisering.. Als wordt doorgegaan op dezelfde weg ligt een informatie-infa.. In dienst van het publiek belang.. Op 7 juni 2007 organiseerden de Rob en het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Leiden een symposium onder het motto In dienst van het publiek belang.. De aanwezigen bogen zich over de eigen aard van de overheid en wat die betekent.. Nieuws, 03-03-2008.. Wetsvoorstel veiligheidsregio’s weinig ambitieus.. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) vindt het ambitieniveau van het Wetsvoorstel veiligheidsregio s te bescheiden.. Een aantal taken wordt geregionaliseerd.. Bij de politie daarentegen blijft gewenste lokalisering uit.. Dat schrijft de Raad aan.. Nieuws, 20-12-2007.. Werkprogramma Rob 2008.. In 2008 gaat de Rob voort met de adviezen over grensoverschrijdende samenwerking en over bevolkingsdaling.. Nieuwe onderwerpen zijn: ministeriële verantwoordelijkheid en collegialiteit; het imago van de ambtenaar ; integraliteit van het openb.. Nieuws, 15-11-2007.. 25 jaar Nationale Ombudsman.. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nationale Ombudsman is een feestbundel verschenen.. Pieter de Jong, senior-adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur, heeft daaraan een bijdrage geleverd.. In de bijgevoegde brochure Werken aan.. Nieuws, 05-11-2007.. Minister Ter Horst: Rob herinrichten.. In de nota Vernieuwing rijksdienst van minister Ter Horst wordt gesteld dat er een vernieuwde Raad voor het openbaar bestuur dient te komen, die het beleidsdomein bestuur en veiligheid bestrijkt.. Volgens de nota zal de huidige Rob over.. Nieuws, 27-09-2007.. Rob-lezing 2007.. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 11 september hield filosoof Ad Verbrugge de vijfde Rob-lezing.. Het thema Tussen kosmopolitisme en provincialisme zorgde voor een levendige discussie met het panel.. De bijeenkomst werd gehouden in.. Nieuws, 13-09-2007.. Toekomst adviesstelsel.. De voorzitters van de strategische adviesraden, onder wie de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, hebben zich per brief gericht tot de secretaris-generaal Vernieuwing rijksdienst, de heer R.. Bekker.. Zij benadrukken daarin het belang van.. Nieuws, 07-08-2007.. Advies over differentiatie.. Hanneke Möhring, lid van de Raad voor het openbaar bestuur overhandigt het advies aan Guusje Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.. De Raad voor het openbaar bestuur heeft een advies uitgebracht over diffe.. Nieuws, 30-05-2007.. Presentatie Parlementsonderzoek 2006.. Maandag 2 april jongstleden ontving Kamervoorzitter Gerdi Verbeet in de Oude Zaal van de Tweede Kamer het eerste exemplaar van het rapport Binnenhof van binnenuit.. In dit zogenaamde Parlementsonderzoek 2006 staan de opvattingen centraal die.. Nieuws, 02-04-2007..

  Original link path: /default.aspx?inc=actueel&skin=Rob&type=actueel
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Op deze pagina vindt u een overzicht van recente adviezen en overige publicaties.. Jaarverslag 2011 Rob.. Het Jaarverslag biedt een overzicht van de adviezen en van de bijeenkomsten die de Raad organiseert.. Het verslag opent met een beschouwing van de voorzitter va.. Jaarverslag , 07-05-2012.. Advies 'In gesprek of verkeerd verbonden?'.. Minder zenden, meer interactie.. Dat schrijft de Raad voor.. Adviesrapport , 02-04-2012.. Overige publicatie , 18-11-2011.. Adviesrapport , 08-11-2011.. Rob-lezing 2011 van Henri Beunders.. Op 27 september 2011 sprak prof.. Henri Beunders de Rob-lezing uit in Sociëteit De Witte.. De titel luidt: De burger als bondgenoot; over de noodzaak van radicale interactie tussen elite, bestuur en volk.. Beunders is hoogleraar Geschiedenis van Maa.. Overige publicatie , 28-09-2011.. Kabinetsreactie , 26-09-2011.. Het werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur is vastgesteld.. Werkprogramma , 23-09-2011.. Overige publicatie , 01-09-2011.. Het kabinet onderschrijft het standpunt van de Raad dat politieke partijen geen plaats di.. Kabinetsreactie , 26-08-2011.. Kabinetsreactie , 18-07-2011.. Het principe dat per onderwerp maximaal twee bestuurslagen betrokken zijn, helpt bestuurlijke drukte te voorkomen, vindt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).. Op verzoek van de vast.. Adviesrapport , 13-04-2011.. Jaarverslag , 05-04-2011.. Werkprogramma , 14-02-2011.. Advies  ...   Boutellier in op de verschillende rollen van de burger.. Peter Lankhorst en Auke van Dijk schetsen de contouren van de.. Overige publicatie , 24-01-2011.. Adviesrapport , 16-12-2010.. Adviesrapport , 21-06-2010.. Adviesrapport , 27-04-2010.. Jaarverslag , 26-04-2010.. Adviesrapport , 19-04-2010.. Adviesrapport , 08-04-2010.. Reactie staatssecretaris over informatieadvies.. Bijleveld-Schouten heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer uitvoering gereageerd op het advies Informatie: grondstof met toekomstwaarde dat de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor Cultuur in 2008 hebben uit.. Kabinetsreactie , 24-03-2010.. Adviesrapport , 17-02-2010.. Kabinetsreactie , 12-01-2010.. Overige publicatie , 19-11-2009.. Kabinetsreactie , 19-11-2009.. Naar een samenhangend overheidsbestuur.. Ongeveer honderd mensen bezochten op 4 november het symposium in de Oude Raadzaal Meer eenheid in het regeringsbeleid? , georganiseerd door de Rob en het ministerie van BZK.. Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur,.. Overige publicatie , 10-11-2009.. Rob-lezing 2009: Hollandse burger of Romein.. Op 8 september sprak Mark Elchardus de Rob-lezing 2009 uit in de Nieuwe Kerk in Den Haag.. Elchardus is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit in Brussel.. Hij gaf zijn lezing de titel mee: Hollandse burger of Romein; privésfeer, publieke sfee.. Overige publicatie , 01-11-2009.. Adviesrapport , 29-10-2009..

  Original link path: /default.aspx?inc=detail&skin=Rob&type=publicatie
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Samenstelling Raad.. Secretariaat.. Profiel Rob.. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is ingesteld bij Wet van 12 december 1996 (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur, Staatsblad 1996, nr.. 623).. Missie van de Raad.. De Raad voor het openbaar bestuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.. 2.. Het werk van de Raad is gericht op het beter doen functioneren van de democratie en het openbaar bestuur.. De Raad draagt bij aan de kwaliteit van het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat en van de politieke besluitvorming.. Sleutelwaarden daarbij zijn: vertrouwen, transparantie, participatie, effectiviteit en efficiëntie.. 3.. De Raad baseert zijn adviezen op bestuurlijke kennis en ervaring, state-of-the-art wetenschappelijke inzichten en kennisname van opinies en inzichten uit de samenleving.. Samenstelling.. Maximaal twaalf mensen uit het openbaar bestuur en de wetenschap vormen samen de Raad voor  ...   ministeries en van de beide Kamers der Statn-Generaal afkomstig zijn.. Bij het voorbereiden van zijn adviezen betrekt de Raad vaak mensen en organisaties die veel met het functioneren van overheden te maken hebben of die relevante inhoudelijke expertise hebben.. Ook via andere activiteiten (publicaties, onderzoek) levert de Raad een bijdrage aan het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat.. De komende jaren stelt de Raad het begrip 'vertrouwen' centraal.. Het gaat daarbij om het vertrouwen tussen burgers en bestuur, maar ook om het vertrouwen van de verschillende overheden in elkaar.. Een compact secretariaat ondersteunt de Raad voor het openbaar bestuur (en de Raad voor de financiële verhoudingen).. De secretaris en zijn medewerkers leggen over hun werk verantwoording af aan de Raad.. Het jaarlijkse Werkprogramma geeft sturing aan de werkzaamheden, hoewel er ook ruimte is om in te spelen op de actualiteit..

  Original link path: /default.aspx?inc=detail&ref_id=Profiel&skin=Rob&type=organisatie
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Stel uw vraag.. Over deze website.. Voor méér informatie kunt u terecht bij:.. Postbus 20011.. 2500 EA Den Haag.. Bezoekadres: Korte Voorhout 7.. Telefoon: 070 - 426 7540.. E-mail:.. rob-rfv@rob-rfv.. nl.. Het Korte Voorhout bevindt zich op ongeveer 5 minuten loopafstand van het Centraal Station..

  Original link path: /default.aspx?inc=detail&ref_id=Contact&skin=Rob&type=contact
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Nieuwsbrief van de Rob en Rfv.. De Nieuwsbrief verschijnt een tot twee keer per maand.. In de Nieuwsbrief staan actualiteiten, informatie over de adviezen en over andere activiteiten van Rob en Rfv.. U kunt zich als nieuwe abonnee.. direct aanmelden..

  Original link path: /default.aspx?inc=detail&skin=Rob&ref_id=Nieuwsbrief&type=actueel
  Open archive

 • Title: Rob-Rfv.nl
  Descriptive info: Profile of the councils.. The Council for Public Administration [Raad voor het openbaar bestuur – Rob] and the Financial Relations Council [Raad voor de financiële verhoudingen – Rfv] are advisory bodies of the government and parliament.. The councils are independent and are established by law.. They can issue advice when requested or on their own initiative.. The cabinet is obliged within three months to announce its position to the Lower House regarding advice issued.. The Rob advises on the structure and functioning of the government.. The aim is to improve effectiveness and efficiency.. The Rob devotes particular attention to the basic principles of the democratic rule of law.. In the coming period, the term 'trust' will be central within public administration and between public administration and the citizen.. By means of its  ...   how the financial resources of the State can best be divided among municipalities and provinces.. The advice relates to the municipalities and provinces funds, the tax system and to specific financial distributions.. The Rfv aims to establish a balance between the division of tasks, competences, and the resources required for that purpose.. Items addressed in the advice include discretionary powers (also with regard to spending), the financial risks, legal equality and legal certainty for municipalities, and the transparency of the distribution.. The aim is to contribute to the quality of the decision-making process regarding a balanced distribution of the financial resources, which adds to the effectiveness of the government as a whole.. If you would like more information, please send an email to.. You can also call +31 70 426 75 40..

  Original link path: /default.aspx?inc=detail&ref_id=English&skin=Rob&type=english
  Open archive


 • Archived pages: 281