www.archive-nl-2012.com » NL » R » RRKC

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 105 . Archive date: 2012-07.

 • Title: RRKC
  Descriptive info: .. over deze site.. a c t u e e l.. Pierre Bayleprijzen voor kunstkritiek 2012.. per direct te huur: kantoorruimte.. errata cultuurplanadvies.. cultuurplanadvies 2013 - 2016.. publicatie:.. Een Gezond en Opgewekt Kunstleven; een studie in kunstbeleid te Rotterdam 1946-2011.. Inez Boogaarts nieuwe secretaris Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.. De Pierre Bayleprijzen voor kunstkritiek 2012 zijn toegekend aan Hans Groenewegen (poëzie), Jeroen Peeters (dans) en Roland de Beer (klassieke muziek).. Dit heeft het bestuur van de Pierre Bayle Stichting bekendgemaakt.. De drie jury s van de Stichting bestonden uit Marita Mathijsen, Geert Buelens en Bas Kwakman (poëzie); André Gingras, Ina Klaassen en Bregje Maatman (dans) en Bridget Kievits, Alexander Brink, Frits Zwart, Cas Smithuijsen en Elmer Schönberger (klassieke muziek).. Klik.. hier.. voor meer informatie.. De Rotterdamse Kunststichting is gevestigd aan de Mauritsweg 35.. De 4de verdieping van het pand is vanaf heden te huur voor korte of voor langere tijd.. Totale oppervlakte is ongeveer 120 m2.. Ook bestaat de mogelijkheid om vergaderruimte per dagdeel te huren, met koffie en thee en/of eventueel catering.. Vraag naar de mogelijkheden of voor meer informatie bij: mevr.. Petra den Ouden of mevr.. Trudy Rodenrijs T 010- 433 5833 of.. rrkc@rrkc.. nl.. Naar aanleiding van het cultuurplanadvies 2013-2016 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.. De errata  ...   ruim 72 miljoen is een forse sprong.. Niet zonder grote pijn kan het cultuurplanbudget in zo n omvang worden ingekrompen.. Om binnen het budget van 72,43 miljoen te blijven moesten ingrijpende afwegingen worden gemaakt die vele instellingen en publiek in de stad pijn zullen doen; geliefd en gewaardeerd cultureel aanbod zal verdwijnen.. Het cultuurplanadvies 2013-2016 is te lezen op en te downloaden van de site van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.. voor meer informatie en voor het downloaden van het advies.. publicatie: Een Gezond en Opgewekt Kunstleven; een studie in kunstbeleid te Rotterdam 1946-2011.. In deze periode hebben markante personen hun stempel gedrukt op het Rotterdamse kunst- en cultuurbestel.. Gepke Bouma, de auteur, sprak met dertien betrokkenen:.. oud-wethouders, voormalig ambtenaren en (oud-)directeuren.. van de Rotterdamse Kunststichting.. voor meer informatie (flyer).. Mevrouw Inez Boogaarts is per 1 mei 2012 werkzaam als secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, tevens directeur van de Rotterdamse Kunststichting.. Zij is de opvolger van Hugo Bongers, die met pensioen ging.. print.. actueel.. aanmelden RRKC-nieuwsbrief.. Bureau van de Raad.. bestuur.. gebouw.. Pierre Bayle stichting.. routebeschrijving.. jongRRKC.. jaarverslagen.. zoeken.. contact.. Post adres.. postbus 2800, 3000 CV Rotterdam.. Kantoor adres.. Mauritsweg 35, 3012 JT Rotterdam.. tel.. 010 433 58 33.. fax.. 010 413 51 95.. email..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: RRKC
  Original link path: /index.php?onderdeelID=4&paginaID=16&itemID=218
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: RRKC
  Descriptive info: De Pierre Bayleprijzen voor kunst- en cultuurkritiek worden elke twee jaar altenerend toegekend aan critici in een specifieke kunstdiscipline (beeldende kunst, letterkunde, toneel, dans, muziek, film, architectuur en vormgeving) en aan algemene cultuurcritici.. Hiermee wil de Pierre Bayle Stichting het belang benadrukken van zowel een gedegen en vernieuwende kritiek binnen afzonderlijke kunstdomeinen, als van een algemeen-wijsgerige en kritisch-wetenschappelijke analyse van cultuur in brede zin.. Thans worden drie personen bekroond voor hun excellente kritiek in een specifieke kunstdiscipline.. Voor deze prijzen komen critici in aanmerking die stelselmatig, op literair niveau, en gedurende vele jaren met hun kritieken gezag hebben afgedwongen.. Aan de prijs is een bedrag van 3500 euro verbonden.. De prijs wordt dit najaar uitgereikt in Rotterdam.. De jury over de laureaten.. De jury muziekkritiek karakteriseert Roland de Beer als een gezaghebbend en onafhankelijk criticus, een hartstochtelijk luisteraar en een voortreffelijk stilist.. Hij beoefent alle genres van de muziekjournalistiek met dezelfde inzet en hetzelfde vakmanschap; van recensie tot portret, van werkkritiek tot concertrecensie.. Keer op keer slaagt De Beer erin een eenmalige muzikale ervaring op een eenmalige wijze te verwoorden.. Met zijn beeldende en vrijmoedige manier van schrijven scherpt hij het oordeel van grote groepen muziekliefhebbers en stimuleert hiermee het muziekleven en de concertpraktijk.. Hans Groenewegen wordt door de jury poëziekritiek geprezen om de genereuze, diepgaande en erudiete manier waarop  ...   weet hij dansvoorstellingen te duiden en in hun artistieke en maatschappelijke context te plaatsen.. Zijn werk geeft blijk van een scherpe en analytische geest en gedegen kennis van de internationale dans en zijn esthetisch discours.. In deze voor de kunsten moeilijke tijden heeft hij een eigen podium gecreëerd voor zijn kritieken, waarmee hij een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappelijke legitimering van de dans als kunstdiscipline.. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de prijs, Thijs Barendse:.. info@pierrebayle.. en 010 433 58 57 / 06 4788 2799 of met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur:.. en 010 433 58 33.. Over de Pierre Bayle Stichting.. De Pierre Bayle Stichting (.. www.. pierrebayle.. ) is vernoemd naar de Franse protestantse filosoof, historicus en criticus Pierre Bayle, die in 1681 vanuit Frankrijk naar Rotterdam uitweek om zijn kritische beschouwingen te kunnen blijven schrijven.. De keuze voor zijn naam houdt verband met Bayle s aanhoudende pleidooien voor religieuze tolerantie in het bijzonder en zijn wijsgerige en wetenschappelijke analyse van de cultuur in het algemeen.. De in Rotterdam gevestigde Pierre Bayle Stichting houdt zijn naam in ere door het stimuleren van cultuurfilosofische reflecties en het intellectuele klimaat in Nederland.. Naast het organiseren van een tweejaarlijkse lezing, reikt de stichting eveneens tweejaarlijks de Pierre Bayleprijzen voor kunst- en cultuurkritiek uit..

  Original link path: /index.php?onderdeelID=2&paginaID=110
  Open archive

 • Title: RRKC
  Descriptive info: De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het gemeentebestuur een advies opgesteld over de verdeling van het subsidiebudget voor de cultuurplanperiode 2013-2016.. Om binnen het budget van 72,43 miljoen te blijven moesten ingrijpende afwegingen worden gemaakt die velen instellingen en publiek in de stad pijn zullen doen; geliefd en gewaardeerd cultureel aanbod zal verdwijnen.. (klik.. voor het downloaden van het Cultuurplanadvies 2013-2016.. pdf).. De cijfers.. Medio december 2011 verstreek de indieningstermijn voor de Rotterdamse cultuurplanaanvragen voor de periode 2013-2016.. In totaal zijn er 109 subsidieaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 102,2 miljoen euro.. Dat is minder dan in de vorige ronde.. In de aanloop naar de huidige cultuurplanperiode (2009-2012) werden 137 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 115,5 miljoen euro.. Voor het Cultuurplan 2013-2016 is jaarlijks een budget van 77,25 miljoen euro beschikbaar.. Daarbinnen is een bedrag gereserveerd van 2,32 miljoen als compensatie voor de hogere huur van gemeentelijke cultuurpanden.. Daarnaast wordt rekening gehouden met de opening van een nieuw museumdepot voor Museum Boijmans Van Beuningen met een exploitatielast van 2,5 miljoen vanaf 2015.. Te vrijer besteding resteert een bedrag van 72,43 miljoen per jaar.. Het gemeentebestuur heeft aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over de verdeling van dit laatste bedrag.. Op dit moment bedraagt de subsidie in het kader van het lopend cultuurplan een bedrag van ruim 91 miljoen euro.. Verschillende bekende Rotterdamse culturele instellingen worden in het cultuurplanadvies van de Raad niet langer opgenomen.. Veel andere instellingen moeten budget inleveren, sommige zelfs fors.. Na een afweging van drie maanden heeft de Raad uiteindelijk een advies opgesteld waarin de aanvragen van 107 instellingen worden samengevat en van commentaar voorzien.. De Raad adviseert het gemeentebestuur om binnen het beschikbare bedrag van 72,43 miljoen euro 67 instellingen in het komend cultuurplan op te nemen.. Hiervan zijn twee nieuwe instellingen, de overige zitten al in het lopend cultuurplan.. De meeste aanvragers krijgen minder dan ze hebben aangevraagd, sommigen aanzienlijk veel minder.. Over de cultuurplanaanvraag van 33 instellingen adviseert de Raad negatief.. Deze instellingen hebben geen goed plan ingediend en de adviesraad heeft op grond van eerdere activiteiten van deze aanvragers weinig vertrouwen in hun kwaliteit.. Van deze 33 instellingen zijn 19 nieuwe aanvragers en 14 aanvragen van instellingen die nu reeds in het cultuurplan zijn opgenomen.. Vooral voor deze laatste categorie instellingen zal het advies pijnlijk zijn.. Daarnaast zijn er negen instellingen die nu buiten de boot vallen maar naar de mening van de Raad wel in het cultuurplan behoren te worden opgenomen indien er aanvullende middelen beschikbaar komen (zie aanvullende prioriteiten).. In het kader van het Cultuurplan 2013-2016 zijn twee aanvragen voor structurele subsidie ingediend, die betrekking hebben op het faciliteren van het sociaal, cultureel en maatschappelijk debat.. Het gaat om aanvragen van De Unie in Debat en Arminius.. Omdat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voor bovengenoemde functie zelf een cultuurplanaanvraag heeft ingediend (De Unie in Debat), werden de aanvragen die `debat' betreffen niet door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in behandeling genomen, maar  ...   staat (als kerntaak van de Raad) de beoordeling van de artistieke, inhoudelijke en/of beleidsmatige kwaliteit van de aanvrager.. Doet de instelling wat ze moet doen en doet ze dat goed?.. Beantwoordt de instelling aan de criteria die behoren bij het DNA van de stad? Heeft de instelling voldoende aandacht voor gemeentelijke beleidsuitgangspunten zoals talentontwikkeling, de verlevendiging van de binnenstad, de samenwerking met Den Haag in het kader van de Metropoolregio?.. Functioneert de instelling in voldoende mate als cultureel ondernemer?.. Deze keer heeft de Raad, op verzoek van de gemeenteraad, zijn oordeel niet alleen in woorden uitgedrukt, maar ook in een matrix met een plus, een nul en een min, opdat een overzichtelijk format in het advies ontstond.. Ook zijn diverse inkomsten- en publiekscijfers aan elk instellingsadvies toegevoegd om voldoende achtergrondgegevens te kunnen bieden over het bereik van de instelling.. De Raad heeft in zijn advies ook enkele algemene beschouwingen opgenomen over wat goed ondernemerschap in de culturele sector hoort te zijn.. Hij heeft over enkele onderwerpen algemene bevindingen genoteerd, zoals over de honorering van de top van instellingen en het functioneren van de horeca en zaalverhuur bij instellingen.. Het proces.. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft al voor de zomer van vorig jaar zes commissies in het leven geroepen.. De leden daarvan bestaan uit deskundigen uit het veld.. Deze commissies hebben als eerste 107 cultuurplanaanvragen behandeld.. Over ieder aanvraag werd een concept-advies opgesteld.. Dit advies werd vervolgens besproken, zonodig aangepast en vastgesteld in een plenaire vergadering van de Raad.. Ook werd door deze zes commissies een voorstel gedaan voor de toewijzing van het beschikbare budget.. Uiteindelijk werd de definitieve budgetverdeling vastgesteld door de plenaire Raad.. Dit verdelingsvoorstel wordt als bijlage aan deze tekst toegevoegd.. Hierin staan alle bedragen per instelling weergegeven.. Heden heeft de wethouder van Kunst en Cultuur het advies in ontvangst genomen.. In september zullen Burgemeester en Wethouders een verdelingsvoorstel bij de gemeenteraad indienen en medio november van dit jaar zal dit door de gemeenteraad worden vastgesteld.. Anderhalve maand later wordt het cultuurplan van kracht.. De zes commissies die de Raad heeft ingesteld zijn de volgende:.. Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (Architectuur).. Erfgoed en Musea.. Dans,Theater en Podiumkunsten.. Muziek.. Film, Digitale Media en Letteren.. Cultuureducatie, Vrije Tijdskunst, Community Art en Doelgroepen.. Alle commissies hebben een samenvatting gemaakt van hun bevindingen.. Zij beschrijven de kwaliteit van de aanvragen in algemene zin en geven hun oordeel over de ontwikkelingen binnen de desbetreffende discipline.. Deze samenvattingen zijn opgenomen in het algemene deel van het cultuurplanadvies en bieden de lezer een goede context voor de instellingsadviezen.. Daarnaast was er een discipline-overstijgende commissie actief, de commissie Ondernemerschap.. Deze commissie bestond geheel uit leden van de Raad en behandelde aanvragen van uit een oogpunt van ondernemerschap- ingewikkelde kunstinstellingen en speciale aandachtsvelden zoals horeca-exploitatie door kunstinstellingen.. Voor informatie: Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur,.. PDF.. Klik hier voor het downloaden van het Cultuurplan 2013 - 2016.. cultuurplan 2013-2016.. cultuurplancommissies 2013-2016.. culturele staalkaart Rotterdam 2011.. cultuurplanadvies 2009-2012.. cultuurbudget Rotterdam te krap 2009-2012.. culturele staalkaart Rotterdam 2007.. verschil maken.. cultuurplanadvies 2005-2008.. cultuurplan 2005-2008 tussentijdse evaluaties..

  Original link path: /index.php?onderdeelID=3&paginaID=92
  Open archive

 • Title: RRKC
  Descriptive info: rrkc / welkom / actueel..

  Original link path: /print.php?onderdeelID=4&paginaID=16&itemID=262
  Open archive

 • Title: RRKC
  Descriptive info: klik op onderstaande link en vul de gegevens in voor het ontvangen van de digitale RRKC-nieuwsbrief.. Via een link op de nieuwsbrief kunt u zich afmelden..

  Original link path: /index.php?onderdeelID=4&paginaID=16&itemID=940
  Open archive

 • Title: RRKC
  Descriptive info: medewerkers.. Inez Boogaarts.. directeur.. 010 4335 830.. iboogaarts@rrkc.. Advies.. Tjeu Strous.. hoofd beleid.. 010 4335 864.. tstrous@rrkc.. nl.. Marc Fonville.. beleidsadviseur.. 010 4335 833.. mfonville@rrkc.. Gepke Bouma.. 010 4335 839.. gbouma@rrkc.. Reinier Gerritsen.. junior beleidsadviseur.. 010 4335 840.. rgerritsen@rrkc.. Debat.. Liesbeth Levy.. hoofd debat.. 010 4335 846.. liesbeth@deunie..  ...   producent.. 010 4335 858.. atske@deunie.. Züleyha Azman.. publiciteit.. 010 4335 861.. zuleyha@deunie.. Colin McClure.. technicus.. 010 4335 838.. colin@deunie.. Bedrijfsbureau.. Frederike Bruins.. medewerker bedrijfsbureau.. 010 4335 837.. fbruins@rrkc.. Petra den Ouden.. 010 4335 853.. pdouden@rrkc.. Christina de Vos.. cdvos@rrkc.. Trudy Rodenrijs.. trodenrijs@rrkc.. Hans Groenewegen.. informatiebeheer.. 010 4335 842.. hgroenewegen@rrkc..

  Original link path: /index.php?onderdeelID=4&paginaID=16&itemID=223
  Open archive

 • Title: RRKC
  Descriptive info: De Raad wordt ondersteund door een Bureau.. De medewerkers van dit Bureau zijn in dienst van de Rotterdamse Kunststichting en deze stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam.. De stichting faciliteert derhalve de Raad.. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft zelf geen eigen rechtspersoonlijkheid en alle verplichtingen in juridische en financiële zin worden door de stichting aangegaan.. Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting wordt gevormd door:.. mw.. M.. C.. Lewis.. voorzitter.. A.. Emmerig.. secretaris.. Jongeneel.. penningmeester.. G.. B.. M.. Engbersen..

  Original link path: /index.php?onderdeelID=4&paginaID=16&itemID=222
  Open archive

 • Title: RRKC
  Descriptive info: De Unie (foto: Rob Niemantsverdriet).. Café de Unie.. J.. J.. P.. Oud 1924-1925.. #04.. Café De Unie heeft een opvallende gevel met De Stijl-kleuren, waarbij opschriften en lichtreclames in de totaalcompositie zijn opgenomen.. Het gebouw aan de Coolsingel werd tijdens het bombardement van 1940 verwoest.. In 1986 werd de gevel gereconstrueerd op een nieuwe, vergelijkbare locatie tussen negentiende-eeuwse panden..

  Original link path: /index.php?onderdeelID=4&paginaID=16&itemID=337
  Open archive

 • Title: RRKC
  Descriptive info: Pierre Bayle (1647 - 1706).. De Pierre Bayle Stichting is opgericht door de Rotterdamse Kunststichting in 1990.. Sinds 2002 heeft de Pierre Bayle Stichting een zelfstandige status en is zij verantwoordelijk voor de uitreiking van de Pierre Bayle-prijzen voor cultuur- en kunstkritiek en voor het organiseren van de Pierre Bayle-lezing.. De Pierre Bayle Stichting is de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur dankbaar voor de beschikbaarstelling van enige belangrijke basisvoorzieningen en een beperkt budget.. De Stichting heeft tot doel het bevorderen van cultuurfilosofische reflectie en het stimuleren van het intellectuele klimaat in Nederland in het algemeen en in Rotterdam in het bijzonder.. Daartoe organiseert zij de volgende activiteiten:.. wisselend wordt een prijs van 5000 euro voor algemene cultuurkritiek  ...   Putnam, Alain Finkelkraut, Jonathan Israel en Kwame Appiah.. Het onder de aandacht brengen van zowel het leven en werk van Pierre Bayle als het Nederlands onderzoek naar de geschiedenis van de filosofie en de Verlichting.. De Pierre Bayle Stichting is genoemd naar de Franse protestantse filosoof, historicus en criticus Pierre Bayle, die in 1681 vanuit Frankrijk naar Rotterdam uitweek om zijn kritische beschouwingen te kunnen blijven schrijven.. De keuze voor zijn naam houdt verband met Bayle's aanhoudende pleidooien voor religieuze tolerantie in het bijzonder en zijn wijsgerige en wetenschappelijke analyse van de cultuur in het algemeen.. Tolerantie, kritische zin en ruimdenkendheid zijn waarden die de Pierre Bayle Stichting wenst te koesteren en te stimuleren.. Bezoek de site op:..

  Original link path: /index.php?onderdeelID=4&paginaID=16&itemID=813
  Open archive

 • Title: RRKC
  Descriptive info: Route naar de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en Zaal de Unie.. Route naar de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en De Unie.. Per Tram.. Lijn 4, 7, 8, 20, 21, 23, 25 halte Kruisplein.. Lopend vanaf C.. S.. (ongeveer 10 minuten lopen).. Verlaat Rotterdam C.. via de hoofdingang; steek het Stationsplein over, daarbij rechts aanhouden; langs het Groothandelsgebouw; Weena oversteken naar Kruisplein, doorlopen Westersingel op , loopbrug halverwege oversteken naar Mauritsweg, rechtsaf tot Café de Unie (nr 34).. Toegang De Unie en Bureau Raad voor Kunst en Cultuur naast het café (nr 35).. Per auto.. Komend uit de richting Amsterdam / Den Haag Rotterdam Centrum aanhoudend rijdt u langs de zijkant van Diergaarde Blijdorp hier bij stoplicht rechtsaf, zodat u langs de ingang van de Diergaarde rijdt, tunneltje in, bij stoplicht linksaf: Beukelsdijk bij het volgende stoplicht rechtdoor: Weena bij het volgende stoplicht (Stationsplein) rechtsaf: Kruisplein op kruising rechtdoor: Westersingel RRKC/De Unie ziet u dan, na ongeveer  ...   nemen (afslag nr.. 25) Rotterdam Centrum aanhouden Maasboulevard afrijden tot ANWB-bord met vermelding Maritiem Museum hier rechtsaf: Schiedamsedijk bij het 2e stoplicht (bij het Maritiem Museum) linksaf: Westblaak bij het 2e stoplicht rechtsaf - na 100 meter rijdt u dan op de Mauritsweg RRKC/De Unie ligt aan uw rechterhand, ongeveer10 meter na de Van Oldenbarneveltstraat (dit is de eerste zijstraat rechts).. Komend uit de richting Utrecht richting Breda aanhouden vóór de Van Brienenoordbrug afslag rechts richting Rotterdam Centrum nemen Rotterdam Centrum aanhouden Maasboulevard afrijden tot ANWB-bord met vermelding Maritiem Museum hier rechtsaf: Schiedamsedijk bij het 2e stoplicht (bij het Maritiem Museum) linksaf: Westblaak bij het 2e stoplicht rechtsaf - na 100 meter rijdt u dan op de Mauritsweg RRKC/De Unie ligt aan uw rechterhand, ongeveer 10 meter na de Van Oldenbarneveltstraat (dit is de eerste zijstraat rechts).. In het Centrum is overal betaald parkeren: langs de openbare weg alleen met chipknip, in de parkeergarage Schouwburgplein kan ook op andere wijze betaald worden..

  Original link path: /index.php?onderdeelID=4&paginaID=16&itemID=332
  Open archive


 • Archived pages: 105