www.archive-nl-2012.com » NL » R » RUARDGANZEVOORT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort
  Descriptive info: .. search:.. Thank you for visiting my website.. My name is Ruard Ganzevoort, and I am Professor of Practical Theology at the Vrije Universiteit Amsterdam.. My main areas of interest are pastoral theology and psychology, psychology of religion, narrative approaches, trauma, and professialism.. I have published or edited 14 books and more than 100 scientific or professional publications.. I was president of the.. International Academy of Practical Theology.. from 2007-2009 and host of its 2011 conference.. With my partner, I also run a small.. hotel.. in the city of Utrecht.. Since June 2011, I am also a member of the.. Upper Chamber.. of the Dutch national parliament for the Green party.. GroenLinks.. Obviously, the links on top will guide you through this site.. Work.. offers full text or summaries of most publications.. Life.. brings some personal and career information.. In 2006 I published a book (in Dutch), partly based on my inaugural address,.. De hand van God en andere verhalen.. Over veelkleurige vroomheid en botsende beelden.. ('The hand of God and other stories.. On multicolour piety and conflicting images').. Zoetermeer: Meinema 2006, 170 pages, paperback.. 14, 90.. 2007 brought.. Zorg voor het  ...   homosexuality.. I wrote it together with two former studentes, Mark van der Laan and Erik Olsman.. Kampen: Ten Have 2010/2011, 160 pages, paperback.. Later this year I hope to publish.. Breuken en bronnen.. Omgaan met crisis, trauma en spiritualiteit.. ('Gaps and sources.. Crisis, trauma, and spirituality').. In this book, intended for a wider audience, I will explore the interaction between crises and spirituality and spiritual models for responding to crises.. Zoetermeer: Meinema 2009, 128 pages, paperback.. 14,90.. My locations.. At home.. Admiraal van Gentstr 11.. 3572 XE Utrecht.. The Netherlands.. Tel +31-30-275 85 03.. Fax +31-30-275 85 01.. Mobile +31-6-230 80 850.. info[at]ruardganzevoort.. nl.. At work.. Vrije Universiteit Amsterdam.. Faculteit der Godgeleerdheid.. De Boelelaan 1105.. 1081 HV Amsterdam.. www.. th.. vu.. r.. r.. ganzevoort[at]vu.. Our hotel.. Hotel de Admiraal.. Tel +31-30-275 85 00.. hoteldeadmiraal.. Disclaimer: Copyright of the publications on this site belongs to R.. R.. Ganzevoort and/or the original publishers.. Use without prior written permission is not allowed.. Zie mijn blog voor recente bijdragen over religie, politiek en samenleving.. Please enjoy your stay!.. If you have any comments,.. please let me know.. (in Dutch).. Copyright © 1989-2011 Prof.. Dr.. R.. Ruard Ganzevoort..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort
  Descriptive info: Topics taught.. Research methods in practical theology.. Introduction to practical theology: rituals.. The human dimension of faith.. Pastoral and spiritual care.. Communication skills.. Trauma and religion.. Religion and homosexuality.. Religion, identity and conflict.. Theology and popular culture.. Theology and cinema.. Books and articles.. Scroll down the list or go directly to a year of publication:.. Year of publication.. 1989.. 1990.. 1991.. 1992.. 1993.. 1994.. 1995.. 1996.. 1997.. 1998.. 1999.. 2000.. 2001.. 2002.. 2003.. 2004.. 2005.. 2006.. 2007.. 2008.. 2009.. 2010.. 2011.. 2012.. For a list of authored or edited books,.. click here.. Submitted and/or unpublished papers:.. Ganzevoort, R.. , 'Hoe christelijk is de tweede kans'?.. , 'Images of God and roles of the self'.. , 'Masculinity and post-traumatic spirituality'.. , Nadeau, J.. -G.. Golding, C.. , '"Dieu m'a tassé".. Narrative analysis of the story of a sexually abused Catholic man'.. Berg, J.. A.. van de Ganzevoort, R.. , The future of practical theology.. Drie, A.. van, Ganzevoort, R.. Spiering, M.. , Anonymous pastoral care for problems pertaining to sexuality.. , 'Het voelt zo minderwaardig.. ' Een analyse van vragen over genderrollen uit de vragenrubriek van Refoweb.. Pfeiffer, B.. , Mis-understanding school shootings.. Falkenburg, N.. , Posttraumatic spirituality with parents of deceased children.. Journal of Empirical Theology.. Sremac, S.. , Testimony and Transformation: Addiction, Meaning and Spiritual Change.. , 'Religion and Violence'.. In Wulff, D.. M.. (ed.. ).. Handbook for the Psychology of religion.. (Back to Top).. (2012) 'Ruimte scheppen voor het heilige.. Christusverschijningen.. '.. Handelingen 39(1).. , 19-29.. (2012) 'Haatbaarden, kleuterneukers en een pannetje soep.. De framing van traditioneel-religieuze groepen in het publiek domein.. '.. Religie en Samenleving 7(1).. , 97-109.. , 'Aan de goden overgeleverd.. Religie in een postverzuilde samenleving.. ' In: Pels, D.. Van Dijk, A.. (red.. Vrijzinnig paternalisme.. Naar een groen en links beschavingsoffensief.. Amsterdam: Bert Bakker 2011, 47-69.. , 'Framing the Gods.. The public significance of religion from a cultural point of view'.. In: Francis, L.. J.. Ziebertz, H.. The public significance of religion.. Leiden: Brill 2011, 95-120.. , 'Hoop voor de stad'.. In: Asscher, E.. , Heyen, H.. Schaap-Jonker, H.. Hartstocht voor het mogelijke.. Praktisch-theologische verkenningen opgedragen aan Evert Jonker.. Bergambacht: 2VM 2011,.. 221-230.. ,.. Missing men.. The ambiguous success of gender studies in practical theology.. Paper for the expert meeting 'Gender studies in theology and religious studies: A success story? Groningen, 28-29 January 2011.. , 'Narrative approaches.. ' In: Miller-McLemore, B.. ), The Wiley-Blackwell Companion to Practical Theology.. Chichester: Wiley-Blackwell 2011, 214-223.. , 'Narratieve benaderingen in de praktische theologie.. ' Humanistiek 12(47), 61-70.. , 'Trauma en geestelijke verzorging',.. Cogiscope 2011/3,.. 2-5.. Baljon, M.. C.. , 'Symbolen voor kracht.. De bijdrage van spiritualiteit en beeldende werkvormen aan posttraumatische groei bij in hun jeugd misbruikte mannen.. Psyche en Geloof 22(3).. , 119-130.. , van der Laan, M.. Olsman, E.. , 'Growing up gay and religious.. Conflict, dialogue, and religious identity strategies.. Mental Health, Religion, and Culture 14(3).. , 2011, 209-222.. DOI:.. 10.. 1080/13674670903452132.. , 'God, geesten en generaals.. Theologische verkenningen in Myanmar.. Theologisch Debat 7(4).. , 2010, 40-43.. , 'Minding the wisdom of ages.. Narrative approaches in pastoral care for the elderly.. Practical Theology 3(3).. , 2010, 331-340.. , 'Over Moderne Verlossers: Wie wordt waarvan verlost en tegen welke prijs?' In: Pollefeyt, D.. De Boeck, E.. (eds.. Wil er iemand mijn verlosser zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters.. Leuven/Den Haag: Acco, 2010, 59-76.. '.. Onnatuurlijke banden in bijbel basis van het gezin.. Adoptietijdscrift 13(4).. , 2010, 12-14.. Herdrukt in.. Evangelisch-Luthers Dagboek 2011-2012.. Amsterdam: SLUB, 11-13.. Strange bedfellows or siamese twins? The search for the sacred in practical theology and psychology of religion.. Paper for the syposium on p`sychology of religion and practical theology, Amsterdam, 4 June, 2010.. Unnatural ties.. Theological reflections on non-procreation-based families.. Paper for the conference 'Theology of adoption.. Critical reflections from practical theology and Christian ethics.. University of Aberdeen, 24-26 May, 2010.. Spanning tussen kerk en homoseksualiteit.. Kampen: Ten Have, 160 pp.. (Rietveld, M.. interview), 'Het theologisch ambacht bij verliesbegeleiding'.. Interview met Ruard Ganzevoort.. In.. Tussentijds 18.. , 18-20.. , All things work together for good.. Theodicy and post-traumatic spirituality.. In: Gräb, W.. Charbonnier, L.. Secularization Theories, Religious Identity, and Practical Theology.. Münster: LIT-Verlag 2009, 183-192.. , 'Domestic violence against children.. Pastoral-theological reflections.. 'In: Dillen, A.. When 'love' strikes.. Social sciences, ethics and theology on family violence.. Leuven: Peeters 2009, 219-232.. , Encruzilhadas do caminho no rastro do sagrado: a Teologia Prática como hermenêutica da religião vivenciada.. Estudos Teológicos 49/2 (2009), 317-343.. Forks in the Road when Tracing the Sacred.. Practical Theology as Hermeneutics of Lived Religion.. Presidential address to the International Academy of Practical Theology.. Chicago, 03.. 08.. 2009.. Geestelijke verzorging kan niet zonder theologie.. Een reactie op Pitstra Zock.. Handelingen 36/2.. , 2009, 21-26.. Lezing AAR 2009.. , The (im)possibility of male touch.. Jesus, trauma, and the deconstruction of masculinity.. , Luisteren naar de preek'.. In: Jac Franken (ed.. Over de preek.. Utrecht: PKN.. , 'Ouderenzorg als waardengemeenschap'.. Bijdrage symposium.. Communities van en voor ouderen.. , Windesheim, Zwolle, 8 oktober 2009.. , Zombie-theologie en de terugkeer van religie.. Narthex 9/3, 2009, 5-8.. , Bernts, T, Bouwer, J.. , Huizing, W.. Tromp, T.. Levensboeken in de ouderenzorg.. Eindrapport van het project 'Het effect van het werken met levensboeken op het welbevinden van oudere zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers en op de organisatie van zorg; effectmeting, effectverklaring en implementatie van methode'.. Kampen: PTHU / Utrecht: Reliëf / Nijmegen: KASKI.. Friso, J.. , 'Zin in het donker.. Over het werken met film in vormingswerk.. Handelingen.. Meter, R.. De arts in balans.. Een kwalitatief onderzoek naar opvangmethoden voor kinderartsen rondom het overlijden van kinderen.. In opdracht van de Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van VUmc.. en in nauwe samenwerking met prof.. dr.. Gert-Jan Kaspers.. Amsterdam: VU / VUMC.. , 'Narrative competence and the meaning of life.. Measuring the quality of life stories in a project on care for the elderly'.. et al.. Empirical theology in texts and tables.. Qualitative, quantitative and comparative perspectives.. Leiden: Brill, 2009, 197-216.. , 'Coping with tragedy and malice'.. In: van Doorn-Harder, N.. Minnema, L.. Coping with evil in religion and culture.. Amsterdam; Rodopi 2008, 247-260.. , 'Is heil te meten? Ietsisme op de PABO.. Voorlopig verslag van onderzoek naar religieuze duiding en coping bij jongeren'.. Religie en Samenleving 3/2.. , 2008, 106-128.. , 'Ketens van zorg en zingeving'.. In: Jurriëns, J.. e.. a.. Verbinden in de zorg.. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim (2008), 63-66.. , 'Scars and stigmata.. Trauma, identity, and theology'.. Practical Theology 1/1.. , 2008, 19-31.. , 'Staging the Divine.. A theological challenge for the churches in Europe.. In: Stoffels, H.. Jansen, M.. (Ed.. A Moving God.. Immigrant Churches in the Netherlands.. Münster: LIT, p.. 219-236.. , 'Sterke verbindingen - gespannen verhoudingen.. Technologie en religie.. URL: deusetmachina.. wordpress.. com.. , 'Teaching religion in a plural world'.. In: Lantinga, N.. Christian Higher Education in the Global Context.. , Proceedings of the International conference of IAPCHE (Granada, Nicaragua 2006).. Sioux Center Iowa: Dordt College Press 2008, 117-124.. , 'Teaching that matters.. A course on trauma and theology'.. Journal of Adult Theological Education 5/1.. , 2008, 8-19.. Danz, C.. , 'Beleidigung / Schuld und Versöhnung'.. In: Korsch, D.. (Hg.. Der verborgene Sinn.. Religiöse Dimensionen des Alltags.. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 2008, 151-160.. Ganzevoort A.. Mulder (2008 eds.. ),.. Weal and Woe II.. Empirical explorations and Theological reflections.. Münster: Lit.. Roukema-Koning, B.. , 'Hope without salvation.. Anti-religious optimism of Duth young adults.. ' In: Ganzevoort, R.. Mulder, A.. Weal and woe II.. Empirical reflections and theological explorations.. Münster: LIT-Verlag 2008, 18-57.. , 'Reden ist Silber, Hören ist Gold - Von der Predigt als Wort Gottes'.. In: Bitter, G.. Heyen, H.. Wort und Hörer.. Beispiele homiletischer Perspektiven.. Münster: LIT, 2007, 9-29.. , 'Tien jaar later.. Nieuw handboek geestelijke verzorging'.. Theologisch Debat 4/1,.. 2007, 37-40.. , 'Waarheen met de praktische  ...   klik hier.. , Chronische aandoeningen en zingeving.. TvZ.. Tijdschift voor Verpleegkundigen 18/111.. , december 2001, 686-689.. , God voor de schuldigen? In: Smouter, W.. Blom, C.. (Eds.. Vergeef me.. Verzoening tussen mensen en God.. Zoetermeer, Boekencentrum, 2001, 84-96.. , Ik kwijnde weg zolang ik zwijgen wilde, over biecht en pastoraat.. In: Smouter, W.. Zoetermeer, Boekencentrum, 2001, 97-112.. (updated version of.. Soteria 13/2.. (1996), 2-10).. Reconstructies.. Praktisch-theologisch onderzoek naar de verhalen van mannen over seksueel geweld en geloof.. Kampen, Kok, 2001.. , Religion in re-writing the story.. Case study of a sexually abused man.. International Journal for the Psychology of Religion 11/1.. (2001), 45-62.. , Theologie als zwijgen over God - Praktische theologie als duidingswetenschap van de geloofspraxis.. In: Van der Laan, J.. Speuren naar geloof.. Studies rond geloofspraxis en pastoraal handelen bij het afscheid van Jaap H.. van der Laan als hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.. Kampen, THUK, 2001, 60-81.. Veerman, A.. L.. , Communities Coping with Collective Trauma.. Paper presented at the 2001 conference of the International Association for the Psychology of Religion, Soesterberg NL.. , Ontferming en oordeel.. Een voorval in de gemeente.. In: Reeling Brouwer, R.. Confessie en praktijk.. Kampen, THUK, 2001.. , Collectief trauma: hoe verder na misbruik? Geschokte gemeente heeft deskundige hulp nodig bij complex probleem.. Centraal Weekblad 48/25.. (23-06-2000), 1,10.. , La dynamique du pouvoir entre violence et justice: réflexions de théologie pratique.. Théologiques 8/2 (2000), 15-32.. For an English version of this paper,.. , De genezing van een bezetene.. Of: de invloed van het paradigma op de begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld.. In Hulst, M.. Living apart together.. Religie en geestelijke gezondheidszorg.. Lustrumuitgave religiecommissie RIAGG Veluwe-vallei.. Ede, 2000, pp.. 70-76.. Subsequently published in Soteria 17/4, 2000, 34-40.. Geschonden lichaam.. Pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld.. Zoetermeer, Boekencentrum 2000.. For English translation of the introduction,.. , Hopen op herstel of geloven in gebrokenheid.. Theologie vanuit het perspectief van getraumatiseerde mensen.. In:.. Heelt de tijd de wonden? Over trauma en pastoraat.. (Pastoraal Cahier 11).. , 23-32.. Wolfheze: Afdeling Geestelijke Verzorging De Gelderse Roos, 2000.. De blinde vlek in de evangelisch-reformatorische traditie.. Soteria 17/4.. , 2000, 3-10.. , Pastoraat als leerproces.. Reflecties op de interviews.. Praktische Theologie 27/2.. (2000), 183-186.. , De pastor(ant) als theoloog.. De theologische kwaliteit van het pastorale gesprek.. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 100/3.. (2000), 114-123.. , Rituele tobberigheid.. Kontekstueel 14/3.. (2000), 27-30.. , Violated and desecrated.. Sexually abused males narrative construction of religion.. Archiv für Religionspsychologie 23.. , 2000, 231-242.. , Het einde van een tandeloze God.. Trouw, 21 januari 1999.. , John Samuel Brown.. Nagedachtenis aan een onbekende.. Communiqué 16/1.. (1999), 55-66.. , De pastor tussen Woord en werkelijkheid.. Lezing voor de blokweek praktische theologie van de Theologische Universiteit Kampen (Vrijgemaakt).. Januari 1999.. , Stemmen van het zelf en rollen van God.. Pastorale fragmentariteit en identiteit.. Praktische Theologie 26/1.. (1999), 3-23.. , Tussen trauma en tolerantie.. Seks met kinderen in de context van kerk en geloof.. Nederlands Theologisch Tijdschrift 53/2.. , (1999), 117-134.. , Verzoening na conflicten.. Een praktisch-theologische benadering.. In de Marge 8/3,.. (1999), 12-20.. , Hoe leest gij? Een narratief model.. In: Ganzevoort, R.. (Red.. De praxis als verhaal.. Narrativiteit en praktische theologie.. Kampen, Kok (Kamper Studies), 1998, pp.. 71-90.. , Klem tussen schuld en vergeving, Rol en recht van het slachtoffer.. In: Houtman, C.. Ruimte voor vergeving.. 147-158.. , Luisteren en spreken in gelijkenissen.. Narratief verstaan in het pastoraat.. 109-130.. , Mythen maken de man.. Mannelijkheid en de evangelische beweging.. Soteria 15/1.. (1998), 10-21.. G.. anzevoort, R.. , Ontkenning van lijden door Van Teylingen is misdadig.. Trouw, 17-04-1998.. , Paradoxen van evangelisch preken.. Soteria 15/2.. (1998), 33-41.. , De praxis als verhaal.. Introductie op een narratief perspectief.. 7-27.. Voor het gehele boek.. , Reading by the lines.. Proposal for a narrative analytical technique in empirical theology.. Journal of Empirical Theology 11/2.. (1998), 23-40.. , Religious Coping Reconsidered, an integrated approach.. Journal of Psychology and Theology 26(3).. , 1998, 260-275.. , Religious Coping Reconsidered, a narrative reformulation.. Journal of Psychology and Theology 26/3.. (1998), 276-286.. Research in the religious dynamics of sexually abused men.. A narrative approach.. Symposium met Prof.. J.. Day en Prof.. H.. Streib tijdens de 106th Convention of the American Psychological Association.. August 14-18, 1998, San Francisco.. USA.. Schuilplaats in de wildernis? Nota over kerkelijk beleid rond seksueel geweld.. Ten behoeve van de Trio-synode in opdracht van Dienst KTO, 1998.. Elaborated version published as.. Zoetermeer, Boekencentrum, 2000.. , Seksueel misbruik en de kerk.. Opbouw.. 42/14.. (1998), 273-276.. , Valt het echt mee? Weerwoord aan Ouweneel.. Soteria 15/4.. (1998), 19-20.. Day, J.. , Verhalen, identiteiten, God(en).. Narratieve bemiddeling en religieus discours in pastorale zorg.. 93-106.. (Translation Ganzevoort, R.. , Wat zit er in de linzensoep? Pastoraat en Psychotherapie.. Psyche en Geloof 9/2.. (1998), 68-82.. De rol van het bidden.. , Zoetermeer, Boekencentrum, 1997.. , De zin van het geschonden lichaam.. Lichamelijkheid en pastoraat.. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 97/4.. (1997), 168-177.. , Ik kwijnde weg zolang ik zwijgen wilde, over biecht en pastoraat,.. (1996), 2-10.. (reprinted in: Smouter, W.. Omgaan met verlies.. Pastorale vragen rond crisis en geloof.. Kampen, Kok, 1996, 2nd printing 2000.. , The splintered cross.. Changes and chances for the church in postmodern times.. In: J.. Hallebeek L.. Wirix (red.. Met het oog op morgen.. Ecclesiologische beschouwingen aangeboden aan Jan Visser.. Zoetermeer, Boekencentrum, 1996, 46-57.. , Ongehoord.. ongezegd.. Mannen, seksueel misbruik en geloof.. Praktische Theologie 23/5.. (1996), 488-508.. , Omgaan met verlies, een pastorale benadering.. Soteria 12/2.. (1995), 26-34.. , Zin in de onzin (1).. Coda 10/2.. (1995), 92-100.. , Zin in de onzin (2).. Coda 10/3.. (1995), 159-167.. , Antwoord op het lijden? Op zoek naar een verhalende dogmatiek.. Soteria 11/3.. (1994), 21-33.. , Crisis-experiences and the development of belief and unbelief.. In: D.. Hutsebaut J.. Corveleyn (red.. Belief and unbelief; psychological perspectives.. Amsterdam, Rodopi, 1994, 21-36.. Een cruciaal moment; functie en verandering van geloof in een crisis.. Zoetermeer, Boekencentrum,1994 (Dissertatie).. , Doe het zelf? Gevaren en mogelijkheden van pastorale zelfhulpliteratuur.. Soteria 11/2.. (1994), 2-13.. Faith, Crisis and context.. Research report and theoretical implications.. Congress European Psychologists of Religion June 1994, Lund, Sweden.. , Functie en verandering van geloof in crisissituaties.. Onderzoeksverslag en theoretische implicaties.. Paper voor de studieconferentie van het AIO-netwerk, Doorn 9-10 juni 1994.. Bakker, C.. , Sociale wetenschappen binnen de theologie als brugverschijnsel.. In: C.. Bakker R.. Ganzevoort (red.. Omgaan met de ander.. Afscheidscolleges van Piet Steegman en Jan Visser.. U.. theologische faculteit, 1994, 9-20.. , Geloofsverhalen in de hulpverlening.. Psyche Geloof 4.. (1993), 61-71.. , Investigating life stories; personal narrative in pastoral psychology.. Journal of Psychology and Theology 21/4.. (1993), 277-287.. , Valt er wel van ieder leven een verhaal te maken?.. Soteria 10/4.. (1993), 2-14.. , Luisteren naar verhalen.. In: P.. D.. Steegman J.. Visser (red.. Zin in verhalen.. Zoetermeer, Boekencentrum, 1993, 24-37.. , Zin in verhalen.. Zoetermeer, Boekencentrum, 1993, 9-23.. , Het verhaal: zin voor zin.. Parodos 31.. (1992), 4-14.. , Als de nood het hoogst is; pastoraat in crisissituaties.. Coda 6/2.. (1991), 95-101.. , Context, coping en zingeving.. In: T.. Andree P.. Steegman H.. Tieleman J.. Levensvragen in sociaal-wetenschappelijk perspectief.. Utrecht, U.. (symposiumbundel), 1991, 27-34.. , Pastorale kernwoorden; de invloed van de theologie op de praktijk.. Soteria 8/4.. (1991), 2-14.. , Een ander zicht op pastoraat; de betekenis van hermeneutiek voor het pastoraat.. Soteria 7/2.. (1990), 2-7.. Begrijpen is rondgaan in cirkels.. Lezing TSU, details onbekend.. Mag ik er zijn? over genade en veroordeling.. Kampen, Kok-Voorhoeve, 1990, 2nd printing 1997.. De sociale context van de zingevende mens.. Lezing, details onbekend.. Levensverhalen; een verkenning in hermeneutisch crisispastoraat.. `s Gravenhage, Voorhoeve, 1989.. All publications are in pdf-format.. A free and easy to use pdf-reader is available from.. Foxit.. For notifications on updates,.. please use my RSS-feed.. You can get a free RSS-reader.. from.. Feedreader.. Copyright © 1989-2010 Prof..

  Original link path: /work.html
  Open archive

 • Title: Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort
  Descriptive info: 1965 february 14, birth, Haarlem, The Netherlands.. Click here for a personal note.. Education.. 1982 Diploma, secondary school (VWO), Oude Hoven, Gorinchem, The Netherlands.. 1987 Graduation, theology, University of Utrecht, The Netherlands.. Specializations: pastoral psychology (major), missiology (minor).. 1994 PhD, University of Utrecht, The Netherlands.. 1998 Clinical Pastoral Education, Drachten, The Netherlands.. Employment.. 2011-present Member of the Upper Chamber of the Dutch Parliament, vice-chair of the standing committee for education, culture, and science.. 2005-present Professor of pastoral / practical theology, Vrije Universiteit Amsterdam (half-time, fulltime since 2009).. 2007-2009 Professor of theology, Windesheim Christian University of Applied Sciences.. 2001-2008 Associate professor of practical theology (senior level), Kampen Theological University (full time 2001-2005, half time 2005-2007).. In 2007-2008 I remained on the faculty to finish a funded research project.. 1996-2001 Associate professor of practical theology (junior level), Kampen Theological University (half time until 1997, full time 1997-2001).. 1995 Temporary lecturer practical theology, Catholic Theological University, Utrecht.. 1995 Temporary lecturer practical theology, Reformed Theological Institute, Utrecht.. 1990-1995 Lecturer pastoral care, De Wittenberg school for professional higher education, Zeist.. 1987-1997 Minister "Nederlands Gereformeerde Kerk", serving the congregations in Alkmaar, Wormerveer, and Doorn.. Activities.. At my own institution.. 1998-2003, Member of the curriculum-committee (Kampen).. 2000-2005, Director of Research in Practical Theology and Ethics (Kampen).. 2001-2005, Liaison officer for contacts with the (Moravian) Theological Seminary, Paramaribo, Surinam and the Reformed Theological University, Debrecen, Hungary (Kampen).. 2002-2007, Coordinator of post-initial education and academic service (Kampen).. 2004-2007, coordinator of the masters' program in practical theology on trauma and theology, Kampen Theological University.. 2004-2008, Director of the research project on life story book methods in elderly care (total research grants 338.. 000) Funded by.. ZonMW.. and additionally sponsored by Het Zonnehuis.. A joint  ...   Montréal (Canada).. 2006, Guest lectures at the University of Pretoria (South Africa).. 2006-present, Research Fellow, University of Pretoria (South Africa).. 2007, Guest lectures at the University of Bloemfontein (South Africa).. 2007, Guest lectures at the Universities of Pretoria (South Africa).. in society.. 1997-present, Pastoral counselor in private practice.. 2001-present, Consultant for congregations dealing with cases of sexual violence.. 2008-present, co-owner.. , Utrecht, The Netherlands.. Affiliations.. Academic organizations.. member of the executive committee of the.. (2003-present; president 2007-2009).. member of the board of.. NOSTER.. , Dutch Research School for Theology and Religious Sciences (2007-present).. member of the.. (European) Society for Intercultural and Interreligious Studies.. International Society for Empirical Research in Theology.. American Academy of Religion.. International Association for the Psychology of Religion.. (Internationale Gesellschaft für Religionspsychologie).. Academic editorships.. series co-editor of.. Religion und Biographie.. , Münster: LIT (2004-present).. member of the editorial board of.. Soteria.. (1993-2000).. Theologisch Debat.. (2003-2008), member of the advisory board 2008-present).. member of the advisory board of.. Psyche en Geloof.. (2000-present).. Tijdschrift Geestelijke Verzorging.. (2008-present).. member of the board of editors of.. Journal for Empirical Theology.. (2004-present).. ad hoc referee and book reviewer for journals including.. the International Journal of Practical Theology, the International Journal for the Pschology of Religion.. Mental Health, Religion, and Culture.. Journal for Empirical Theology,.. Exchange, Nederlands Theologisch Tijdschrift.. Tijdschrift voor Theologie,.. and.. Journal for the Scientific Study of Religion.. Society.. Transact.. , center of expertise for domestic and sexual violence and for gender, ethnicity, and care (2004-2006).. member of the board of FIOM, national counseling service (2007-present).. member of the VGVZ-expert committee on ecclesial office and spiritual care in hospital settings (2009).. De Linker Wang.. , platform for faith and politics (2009-present).. Copyright © 1989-2009 Prof..

  Original link path: /life.html
  Open archive

 • Title: Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort
  Descriptive info: List of books.. (Back to work).. Ganzevoort (1989).. Levensverhalen.. Een verkenning in hermeneutisch crisispastoraat.. [Life Stories.. An Exploration in Hermeneutic Crisis Counseling.. ] `s Gravenhage (The Netherlands): Voorhoeve.. Ganzevoort (1990).. Mag ik er zijn? Over genade en veroordeling.. [Allowed to Exist? On Grace and Condemnation.. ] Kampen: Kok-Voorhoeve.. (second printing 1997).. Ganzevoort (1994).. Een cruciaal moment.. Functie en verandering van geloof in een crisis.. [A Crucial Moment.. Function and Change of Faith in Crisis.. ] Zoetermeer: Boekencentrum.. Ganzevoort (1996).. [Coping with Loss.. Pastoral Issues Concerning Crisis and Faith.. (second printing 2000).. Ganzevoort (1997).. [Prayer roles.. Ganzevoort (1998 ed.. Narrativiteit  ...   for Congregations Confronted with Sexual Violence.. Ganzevoort (2001).. [Reconstructions.. Practical theological inquiry into the stories of men about sexual abuse and religion] Kampen: Kok.. (2002).. Een onderzoek naar de kerk als morele gemeenschap.. [Round-table prophets.. An inquiry into the church as a moral community].. Kampen, Kok.. Fazakas (2003 eds.. Debrecen: DRHE / Kampen: THUK.. Ganzevoort H.. Heyen (2004 eds.. Weal and Woe.. Practical Theological explorations of salvation and evil in biography.. S.. Fazakas R.. Ganzevoort (2004 eds.. Teaching Theology.. Kampen: THUK / Debrecen: DRHE.. (2006).. Zoetermeer: Meinema.. (2007).. [Care for the story.. Background, method and content of pastoral care].. (2010)..

  Original link path: /work_books.html
  Open archive

 • Title: Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort
  Descriptive info: Not that there's that much to tell.. But even a scientist is first and foremost a human being.. So, maybe the rest of my site is rather formal, here's a glimpse of the person behind it.. I was born in 1965 in Haarlem, supposedly the place where the purest Dutch is spoken.. At age 9 however, I had already lived in 7 houses in 5 cities in 2 countries.. I guess that has contributed to my ease in adjusting to new places, and in letting go.. My favorite place is Surinam, where I lived from age 5 till age 8.. When I returned there for a vacation in 1994, I knew immediately this was my place of happiness.. In a way, it has been formative for my religious basis.. Even now, the summer sun on my skin is an incentive for mystical thoughts and feelings.. A much needed correction for a pervading all too rationalistic tendency (with its own painful antecedents).. I was lucky to spend the  ...   son to my ancestor, a father to my children.. Maarten (1984), Philip (1986), Reinier (1987), Bernard (1989, died after 7 weeks), Wijnand (1991), and Ewout (1994).. Quite a team, and the photo here is not really up to date.. Days spent with them remind me that being there is what counts.. They're my future, and probably the best I contributed to in my life, even when my contribution to their lives is less and worse than they deserve.. And between sons and fathers - caring for and being cared for - are the brothers, the friends.. Living with Marc is truly being home.. As we enjoy opening our home to others, we took charge of hotel De Admiraal in january 2008.. History and future.. I feel privileged for living in a medieval city in a new millennium.. Time transcending the limits of who, where, and when I am.. Time longing for and referring to eternity.. As love and desire refer to God, the ultimate and virtual reality..

  Original link path: /life_personal.html
  Open archive


 • Archived pages: 5