www.archive-nl-2012.com » NL » S » SNPF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 165 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Stichting Notarieel Pensioenfonds - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: .. Stichting Notarieel Pensioenfonds.. Skip to navigation.. Sitemap.. Zoek.. Pensioen is uw inkomen voor later.. Maar ook inkomen voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt.. En inkomen voor het geval u arbeidsongeschikt raakt tijdens uw werkzame leven.. Voor wie?.. SNPF is het pensioenfonds voor de hele beroepsgroep van notarissen en kandidaat-notarissen.. Deze website is voor deelnemers en oud-deelnemers van Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) en voor eventuele nabestaanden.. Nieuws.. Voorlopige dekkingsgraad 31 mei 2012.. Geplaatst op 14-06-2012.. De dekkingsgraad van SNPF is per ultimo mei 2012 voorlopig vastgesteld op 98.. 3%, op basis van de nominale rentetermijnstructuur.. Ten opzichte van vorige maand is de dekkingsgraad gestegen met 5.. 8%.. Lees verder.. Pensioenoverzicht in september.. Geplaatst op 12-06-2012.. Dit jaar versturen we de pensioenoverzichten later dan u van ons gewend bent.. U ontvangt in september uw pensioenoverzicht (UPO) met de stand per 1 januari 2012.. Mocht u in de tussentijd informatie nodig hebben voor uw administratie, dan kunt u contact met ons opnemen.. Themaonderzoek DNB over Goed Pensioenfondsbestuur.. Geplaatst op 29-05-2012.. De Nederlandsche Bank heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de bestuursstructuur bij zes pensioenfondsen, waaronder SNPF.. In de onlangs verschenen nieuwsbrief van SNPF reageert bestuurslid Rob Oosterhout op de bevindingen in het eindrapport.. Achtergrondinformatie vindt u op deze website.. Voorlopige dekkingsgraad 30 april.. Geplaatst op 24-05-2012.. De dekkingsgraad van SNPF is per ultimo april 2012 voorlopig vastgesteld op 92,5%, op basis van de nominale rentetermijnstructuur.. Ten opzichte van ultimo 2011 is de dekkingsgraad gestegen met 1%.. De voorgenomen korting per 1 april 2013 is hiermee niet van de baan,.. maar de definitieve beslissing hierover neemt SNPF pas begin 2013.. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website onder ‘Financiële informatie SNPF’.. Evaluatie herstelplan goedgekeurd.. Voor SNPF is een herstelplan van kracht.. Pensioenfondsen moeten jaarlijks de voortgang van het herstel evalueren en hierover rapporteren aan de Nederlandsche Bank (DNB).. SNPF heeft de voortgang van zowel het korte- als het langetermijnherstelplan geëvalueerd en daarover gerapporteerd.. Voorlopige dekkingsgraad SNPF maart 2012.. Geplaatst op 13-04-2012.. De dekkingsgraad van SNPF is per ultimo maart 2012 voorlopig vastgesteld op 89,5%, op basis van de nominale rentetermijnstructuur.. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u onder 'Financiële informatie SNPF'.. AOW gaat in op verjaardag.. Geplaatst op 05-04-2012.. Per 1 april 2012 gaat de AOW in op de 65steverjaardag in plaats van de eerste van de maand waarin iemand 65 jaar wordt.. Het pensioen van SNPF blijft gewoon ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 65 jaar wordt.. Nibud lanceert Pensioenkortingsberekenaar.. Met de Pensioenkortingsberekenaar van het Nibud kunnen pensioengerechtigden sinds februari berekenen wat het voor hun maandinkomen betekent als hun aanvullende pensioen wordt gekort.. Pensioenraad van start.. Geplaatst op 29-03-2012.. Op 16 februari vond de eerste vergadering van de Pensioenraad plaats.. De sfeer was goed en veelbelovend.. Gijs Alferink, voorzitter van SNPF, heeft een welkomstwoord gesproken.. SNPF hoopt op een effectieve samenwerking en faciliteert de Pensioenraad als het gaat om bijvoorbeeld een notulist en de vergaderlocatie.. SNPF bezoekt Ringvergaderingen.. In 2012 zal SNPF regelmatig Ringvergaderingen bezoeken om uitleg te geven over de actuele stand van zaken.. De presentaties worden gegeven door de directeur of een bestuurslid.. Zij maken daarbij graag van de gelegenheid gebruik om rechtstreeks met u van gedachten te wisselen.. Op deze website vindt u het schema van de bezoeken.. Renteafdekking SNPF solide.. Geplaatst op 20-03-2012.. In het Financieel Dagblad van 20 maart is kritiek geuit op het gebruik van ‘swaptions’ in  ...   niveau uit het herstelplan van 2009.. Het bestuur van SNPF moet daarom nogmaals een ‘voorlopig besluit tot korten’ nemen.. Dit betekent dat uw pensioen(aanspraak) per 1 april 2013 voor de tweede maal verlaagd zou kunnen worden.. Het percentage waarmee uw pensioen(aanspraak) verlaagd zou kunnen worden, stelt het bestuur van SNPF op een later tijdstip nog vast.. SNPF dient de aangepaste herstelmaatregelen vóór 11 februari 2012 in bij DNB.. Gerard Sirks directeur ad interim bij SNPF.. Per 9 januari 2012 is de heer Gerard Sirks aangetrokken als directeur ad interim voor SNPF.. Hij vervangt de heer Max Muntinga en blijft ad interim aan tot in ieder geval juli van dit jaar.. Sirks (56) werkt al ruim 30 jaar in de financiële wereld, eerder onder andere als CEO van Zwitserleven Asset Management B.. V.. en concerndirecteur van F.. van Lanschot Bankiers N.. Hij werkt momenteel als zelfstandig interim manager en consultant en geeft beleggingsadvies aan pensioenfondsen en verzekeraars.. Hij is onder andere lid van de beleggingsadviescommissie van Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering.. Dekkingsgraad ultimo 2011.. Geplaatst op 19-01-2012.. De dekkingsgraad van SNPF is per ultimo 2011 voorlopig vastgesteld op 90,6%.. Dit betekent dat SNPF nog steeds een fors dekkingstekort heeft (een dekkingsgraad onder 105%).. Het rendement op beleggingen in 2011 was positief.. Het dekkingstekort wordt vooral veroorzaakt door de lage rentestand van dit moment, waardoor de verplichtingen van SNPF hoog worden gewaardeerd.. Personalia SNPF in 2012.. Geplaatst op 17-01-2012.. Per 1 januari is de nieuwe bestuursstructuur van SNPF ingegaan.. Nieuw hierin zijn de Pensioenraad en de Raad van Toezicht.. De bezetting van de bestuurszetels is ook gewijzigd.. Wij geven een overzicht van de personalia die momenteel bekend zijn.. AOW op verjaardag.. Geplaatst op 13-01-2012.. De AOW gaat vanaf 1 april 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar op de verjaardag van die persoon.. De Eerste Kamer heeft 6 december jl.. ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Kamp van SZW.. De maatregel is afgesproken in het regeerakkoord en moet bijdragen aan de verbetering van de overheidsfinanciën.. Enquête: uw mening over onze communicatie.. Geplaatst op 04-01-2012.. SNPF wil komen tot een open en effectieve dialoog met u als belanghebbende.. Wij willen u informeren op een manier die bij ú past.. Onlangs verstuurden wij daarom ruim 4800 enquêteformulieren over de communicatie van SNPF.. Wij zijn benieuwd naar uw mening.. Met de uitkomsten van de enquête kunnen wij de communicatie afstemmen op uw wensen.. Laat uw mening horen en reageer vóór 16 januari 2012.. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.. Ga naar alle nieuwsberichten.. Home.. Over SNPF.. De organisatie.. Uw pensioen in goede handen.. Pensioen bij SNPF.. Inkomen voor uw oude dag.. Inkomen voor uw nabestaanden.. Inkomen bij arbeidsongeschiktheid.. De pensioenpremie.. Blijft uw pensioen waardevast?.. Uw pensioenopgave.. Uw pensioen en.. Uw werksituatie.. Werkloosheid.. Arbeidsongeschiktheid.. Uw gezinssituatie.. Overlijden.. Verhuizen.. Met pensioen gaan.. Financiële informatie SNPF.. Nieuwe bestuursstructuur.. Algemene Informatie.. Bestuur.. Pensioenraad.. Raad van toezicht.. Verantwoordingsorgaan.. Reglementen organen.. Functieprofielen.. Vragen en Antwoorden.. Contact.. Abonnement SNPF Nieuwsbrief.. Formulieren.. Aanmeldingsformulier.. Mutatieformulier.. Formulier waardeoverdracht.. Klachtenformulier.. Archief 2009.. Archief 2010 - 2011.. Gepensioneerdendag 2011.. Meer informatie.. Premietabel.. Pensioengids.. Rekenmodel premie.. Reglementen.. Klachtenregeling.. Veelgestelde vragen.. Statuten.. Jaarverslag.. Publicaties.. Mijnpensioenoverzicht.. nl.. Herstelplan.. Ringvergaderingen.. Contactgegevens.. Routebeschrijving.. Disclaimer.. Deze website geeft toegankelijke informatie over hoe uw pensioenregeling bij de Stichting Notarieel Pensioenfonds in elkaar zit.. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen.. Dat kan alleen aan het pensioenreglement.. Dit reglement kunt u.. hier.. downloaden..

  Original link path: /home/
  Open archive

 • Title: Sitemap - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: Algemeen.. Topmenu.. Page.. Nieuwsbrief.. Herstel dekkingsgraad SNPF zet door.. Gespreide premiebetaling SNPF.. SNPF organiseert pensioencursus.. Verantwoordingsorgaan houdt oordeel.. Correctienota’s SNPF.. Voorzichtig herstel dekkingsgraad.. Gezinsuitbreiding?.. SNPF informeert over herstelplan.. SNPF dient herstelplan in.. Gepensioneerdendag.. Gepensioneerdendag 2009.. Nieuws over waardeoverdracht.. Premie 2009 en rekenmodel.. UPO - voorlichtingsbijeenkomst.. Beroepspensioenfonds.. UNP.. Commissies.. Externe adviseurs.. Beleggingsbeleid.. Premiebeleid.. Ouderdomspensioen voor uzelf.. Pensioen overdragen?.. Partnerpensioen voor uw partner..  ...   minder werken.. ZZP.. Indexatiebeleid.. Relatie beëindigen.. Verplichting.. Voorzien.. Pensioenfonds.. Scheiding.. Kind(eren).. Eerder, gedeeltelijk of later.. Uw pensioen uitruilen.. Met Pensioen.. De pensioenregeling.. Analyse dekkingsgraad 2e kwartaal.. Analyse dekkingsgraad 1e kwartaal.. Het bestuur.. AOP van SNPF.. Pensioenraad nagenoeg voltallig.. Keuzes in transparantie.. Communicatie dekkingsgraad 2011.. Analyse dekkingsgraad 3e kwartaal.. Raad van Toezicht.. Bestuursbureau.. Pensioenkortingsberekenaar.. Communicatie.. Analyse dekkingsgraad 4e kwartaal.. Beleggen en Balansmanagement..

  Original link path: /page/sitemap/
  Open archive

 • Title: Voorlopige dekkingsgraad 31 mei 2012 - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: Deze forse stijging is te danken aan een scherpe daling van de rente afgelopen maand.. De waarde van de beleggingen steeg hierdoor.. Tegelijkertijd werd de stijging van de verplichtingen gedempt, door het gebruik van een 3-maands gemiddelde rente in de berekening.. We verwachten dat dit effect komende maanden verdwijnt, waardoor de dekkingsgraad weer daalt.. De voorgenomen korting per 1 april 2013 is hiermee dan ook niet van de baan.. De definitieve beslissing hierover neemt SNPF pas begin 2013.. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website onder.. Terug naar het nieuws overzicht..

  Original link path: /show-news/2012-06-14/voorlopige-dekkingsgraad-31-mei-2012/
  Open archive

 • Title: Pensioenoverzicht in september - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: Mocht u in de tussentijd informatie nodig hebben voor uw administratie, dan kunt u.. contact.. met ons opnemen..

  Original link path: /show-news/2012-06-12/pensioenoverzicht-in-september/
  Open archive

 • Title: Themaonderzoek DNB over Goed Pensioenfondsbestuur - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: In de onlangs verschenen nieuwsbrief van SNPF reageert bestuurslid Rob Oosterhout op de bevindingen in het eindrapport van het themaonderzoek.. Goed Pensioenfondsbestuur 2011.. Op onze website is hierover de volgende achtergrondinformatie te vinden:.. Eindrapport themaonderzoek.. Goed Pensioenfondsbestuur 2011.. Samenvatting van het SNPF-rapport van DNB met de reactie van het bestuur.. Positief signaal DNB over voortgang Plan van aanpak vermogensbeheer SNPF..

  Original link path: /show-news/2012-05-29/themaonderzoek-dnb-over-goed-pensioenfondsbestuur/
  Open archive

 • Title: Voorlopige dekkingsgraad 30 april - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: De voorgenomen korting per 1 april 2013 is hiermee niet van de baan, maar de definitieve beslissing hierover neemt SNPF pas begin 2013.. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website onder Financiële informatie SNPF..

  Original link path: /show-news/2012-05-24/voorlopige-dekkingsgraad-30-april/
  Open archive

 • Title: Evaluatie herstelplan goedgekeurd - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: DNB heeft ons op 11 mei geïnformeerd dat de rapportage, inclusief de voorgenomen kortingsmaatregel, geen aanleiding geeft tot verdere opmerkingen.. Inhoudelijk is de kortingsmaatregel nog niet goedgekeurd.. DNB beoordeelt de maatregel - in het kader van evenwichtige belangenafweging - pas wanneer definitief is besloten de korting toe te passen.. Die beslissing neemt het bestuur van SNPF begin 2013..

  Original link path: /show-news/2012-05-24/evaluatie-herstelplan-goedgekeurd/
  Open archive

 • Title: Voorlopige dekkingsgraad SNPF maart 2012 - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u onder.. 'Financiële informatie SNPF'..

  Original link path: /show-news/2012-04-13/voorlopige-dekkingsgraad-snpf-maart-2012/
  Open archive

 • Title: AOW gaat in op verjaardag - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: Per 1 april 2012 gaat de AOW in op de 65.. ste.. verjaardag in plaats van de eerste van de maand waarin iemand 65 jaar wordt..

  Original link path: /show-news/2012-04-05/aow-gaat-in-op-verjaardag/
  Open archive

 • Title: Nibud lanceert Pensioenkortingsberekenaar - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: Nibud lanceert de Pensioenkortingsberekenaar.. Hiermee kunnen pensioengerechtigden sinds februari berekenen wat het voor hun maandinkomen betekent als hun aanvullende pensioen wordt gekort.. Het Nibud benadrukt dat een korting van bijvoorbeeld 5%, niet betekent dat het hele maandinkomen 5% lager wordt.. De meeste pensioengerechtigden hebben namelijk ook recht op  ...   alleenstaande 65-plussers met AOW en een aanvullend pensioen van 600 euro bruto, krijgt te horen dat zijn pensioenfonds misschien 6% gaat korten.. Voor hem betekent dit dat zijn huidige netto maandinkomen van ongeveer 1500 euro in 2013 ongeveer 1470 wordt.. Een daling van 2%.. Naar de.. Bron: Nibud..

  Original link path: /show-news/2012-04-05/nibud-lanceert-pensioenkortingsberekenaar/
  Open archive

 • Title: Pensioenraad van start - Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Descriptive info: De Pensioenraad geeft, namens de totale beroepsgroep, aan wat de wensen zijn ten aanzien van de pensioenregeling en functioneert daarmee als een opdrachtgever voor het pensioenfonds.. Eric Greup, notaris te Maarssen, werd tot voorzitter benoemd.. De Pensioenraad zal bestaan uit 15 leden.. Momenteel zijn er  ...   twee uit de groep nagelaten betrekkingen.. Adviesbureau Montae besprak met de raad de rolverdeling binnen de nieuwe bestuursstructuur.. Verder stond op de agenda een toelichting van de actuaris van SNPF, die inging op de financiële situatie van het fonds.. U kunt de Pensioenraad bereiken via.. pensioenraad@snpf..

  Original link path: /show-news/2012-03-29/pensioenraad-van-start/
  Open archive


 • Archived pages: 165