www.archive-nl-2012.com » NL » S » STICHTINGCIS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 175 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Stichting CIS
  Descriptive info: .. Login.. |.. Home.. Consumenten.. Deelnemers.. Regelgeving.. Over ons.. Welkom bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS).. De Stichting Centraal Informatie Systeem voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS) is een stichting die verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten.. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn van verschillende partijen die betrokken zijn bij een verzekeringsclaim of bij zaken die voor de verzekeringsmarkt belangrijk zijn om te delen.. Doel van de stichting is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar deelnemers door bij te dragen aan en toe te zien op informatie-uitwisseling tussen deelnemers onderling, tussen deelnemers en politie en justitie en met andere door het bestuur erkende instellingen.. Door deze informatie-uitwisseling kunnen deelnemers misbruik van financiële producten en diensten ontdekken, voorkomen en bestrijden en risico s beheersen in de ruimste zin van het woord.. Wij proberen ons doel te bereiken door het verzamelen, ordenen,  ...   in de databank vastgelegde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistische analyses in het belang van fraude- en criminaliteitsbestrijding en risicoanalyses.. Stichting CIS ziet er op toe dat haar deelnemers alle toepasselijke wet- en regelgeving volgen bij het verwerken van gegevens in de databank.. Zo mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.. Iedereen kan met Stichting CIS te maken krijgen.. Wanneer u een verzekering aanvraagt of als u een schadeclaim indient bij uw verzekeraar kan een controle op de databank worden gedaan.. Als over u verzekeringsgerelateerde gegevens in de CIS databank staan, bijvoorbeeld omdat u de afgelopen jaren schade(s) geclaimd heeft, kan de verzekeringsmaatschappij of de gevolmachtigd agent daar consequenties aan verbinden.. Elke maatschappij maakt daarin zijn eigen keuzes; onze deelnemers kunnen u zelf meer vertellen over hun acceptatiebeleid.. Disclaimer.. Copyright 2012 Stichting CIS..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: User Log In
  Descriptive info: User Log In.. Certificaat login.. Klanten in het bezit van een geldig certificaat hoeven alleen op de login knop hieronder te klikken om het beveiligde gedeelte van de website te betreden.. Username:.. Password:.. Remember Login.. Retrieve Password..

  Original link path: /Home/tabid/56/ctl/Login/Default.aspx?returnurl=%2fDefault.aspx
  Open archive

 • Title: Stichting CIS
  Original link path: /Home.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Consumenten | Stichting CIS
  Descriptive info: Soorten registraties.. Duur registraties.. Inzage eigen registraties.. Aanpassen verkeerde registratie.. Veelgestelde vragen.. Consumenteninformatie..

  Original link path: /Consumenten.aspx
  Open archive

 • Title: Deelnemers | Stichting CIS
  Descriptive info: Deelnemende verzekeringsmaatschappijen.. Deelnemende gevolmachtigd agenten.. Omgeving voor de deelnemers.. Deelnemersinformatie.. Om alle deelnemers en geregistreerde personen te beschermen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, is het nodig dat verzekeraars en gevolmachtigd agenten een deelnemersovereenkomst afsluiten met Stichting CIS.. In deze overeenkomst is bepaald dat de individuele deelnemer zich zal houden aan de wetgeving en de regels van Stichting CIS.. De verzekeraar of gevolmachtigd agent moet een vergunning hebben volgens de Wet op het financieel toezicht en daarmee geregistreerd staan in het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten.. Pas als een  ...   het gebruik van FISH.. FISH is het systeem waarmee de databank van Stichting CIS bevraagd en gevuld wordt.. Dit systeem wordt uitgevoerd door provider ABZ Nederland in Zeist (zie voor meer informatie:.. www.. abz.. nl.. ).. Het gebruik van dit softwaresysteem is exclusief voor onze deelnemers.. Verzekeraars en gevolmachtigd agenten die deelnemer willen worden bij Stichting CIS kunnen daarvoor een verzoek indienen bij het secretariaat van de stichting op onderstaand adres.. Stichting CIS.. T.. a.. v.. Deelnemersadministratie.. Postbus 91627.. 2509 EE DEN HAAG.. Bordewijklaan 2.. 2591 XR DEN HAAG..

  Original link path: /Deelnemers.aspx
  Open archive

 • Title: Regelgeving | Stichting CIS
  Descriptive info: Stichting CIS en haar deelnemers moeten rekening houden met veel wetten en regels.. Daaronder valt ook de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.. Dit zijn richtlijnen die door de brancheverenigingen van de financiële instellingen zijn uitgebracht en door het College Bescherming Persoonsgegevens zijn beoordeeld.. Stichting CIS heeft deze richtlijnen verwerkt in haar eigen protocol en privacyreglement voor gebruik van de databank.. Voor Stichting CIS, haar deelnemers maar ook de betrokkene die geregistreerd staat, is in  ...   toepassing op alle verwerkingen die samenhangen met de databank van Stichting CIS.. Het heeft betrekking op de (historische) gegevens van de aangegeven categorieën van personen en de wijze waarop die gegevens gebruikt kunnen worden door de deelnemers van de Stichting CIS.. Het reglement bevat regelgeving over de soorten van gegevens die mogen worden verwerkt en geraadpleegd.. Ook wordt aangegeven voor welke doelstellingen de gegevens mogen worden verwerkt, wat de bewaartermijnen van de registraties maximaal kan zijn, etc.. FISH protocol.. pdf.. Privacyreglement..

  Original link path: /Regelgeving.aspx
  Open archive

 • Title: Over ons | Stichting CIS
  Descriptive info: Bestuur.. Adviesorganen.. Contact..

  Original link path: /Overons.aspx
  Open archive

 • Title: Stichting CIS
  Original link path: /Default.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: User Log In
  Original link path: /Home/tabid/56/ctl/Login/Default.aspx?returnurl=%2fHome%2ftabid%2f56%2fctl%2fLogin%2fDefault.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Stichting CIS
  Descriptive info: You can request your password by providing your User Name and the Password will be sent to the email address you provided during registration.. User Name:.. Enter your User Name here.. In most cases this will be your email address.. Send Password.. Cancel..

  Original link path: /Home/tabid/56/ctl/SendPassword/Default.aspx?returnurl=http://www.stichtingcis.nl/Home.aspx
  Open archive

 • Title: User Log In
  Original link path: /Home/tabid/56/ctl/Login/Default.aspx?returnurl=%2fHome.aspx
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 175