www.archive-nl-2012.com » NL » S » STICHTINGPIV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 405 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Home | Stichting PIV
  Descriptive info: .. Contact.. Help.. Sitemap.. Stichting PIV.. Inloggen PIV-Kennisnet.. Home.. PIV info.. Opleidingshuis.. PIV Boeken.. Jaarverslagen.. PIV-Bulletins.. Convenanten BGK.. PIV-Links.. Regelingen.. Gedragscodes, convenanten etc.. Verbond.. Bedrijfsregelingen Motorrijtuigen Verbond.. Rekenmodules.. PIV BGK 2012 (BBH).. PIV BGK 2011 (BBH).. PIV BGK 2012 (Rb-verz).. PIV BGK 2011 (Rb-verz).. Agenda.. Vragen.. English.. Zoekfilters.. Overzicht termen zoekfilters.. Zoeken via facet.. Opnieuw zoeken.. Zoeken in documenten.. Soort aansprakelijkheid.. Medische aansprakelijkheid (6).. Geboorteschade.. (1).. Overig.. (5).. Onrechtmatigheid (10).. Kelderluik.. (3).. Mishandeling.. (2).. School.. Sport en spel.. Politie (1).. Politie.. Risicoaansprakelijkheid (12).. Groepsaansprakelijkheid.. Handicap.. Opstal.. Producten.. Weg en wegbeheer.. Zaken.. Werkgeversaansprakelijkheid (18).. Behoorlijke verzekering.. Beroepsziekte.. (4).. In- en uitlening.. Vrijwilliger.. Aard letsel en overlijden.. Letsel (46).. Asbest.. Burnout.. Geboorte.. Hersenletsel.. OPS.. Psychisch letsel.. (8).. RSI.. Rugklachten.. Whiplash.. (22).. Schadeaspecten.. Aansprakelijkheid (49).. Alternatieve causaliteit.. Billijkheidscorrectie.. (6).. Causaliteit.. (27).. Eigen schuld.. Hoofdelijkheid.. Onverschuldigde betaling.. Predispositie.. Proportionele aansprakelijkheid.. Rechtsverwerking.. Regresvordering.. Seksueel misbruik.. Toerekening.. Voordeelstoerekening.. Bewijs (7).. Bewijslast.. Deskundigenbericht.. Omkeringsregel.. Stelplicht.. Waardering.. Buitenland (1).. IPR.. Procesrecht (3).. Voorlopige voorzieningen.. Verjaring (4).. Absoluut.. Bekendheid.. Schadebehandeling.. Bedrijfsregeling (1).. Schuldloze derde.. Gedragscodes (4).. Behandeling Letselschade.. Verwerking Persoonsgegevens.. Geschillenbeslechting (49).. Deelgeschil.. (47).. Mediation.. Medisch traject (23).. Blokkeringsrecht.. Medische expertise.. (20).. Opleiding (3).. Studiedag.. Schadebegroting (1).. Letsel.. Benadeelden.. Direct benadeelden (53).. Fietser.. Kind.. Nabestaanden.. Niet-werknemer.. Patient.. (9).. Voetganger.. Werknemer.. (28).. Zelfstandige.. Regresnemers (8).. Werkgever.. Zorgverzekeraar.. Verzekering.. Aansprakelijkheidsverzekering (3).. AVB.. AVP.. Overige soorten verzekering (2).. AOV.. Verzekeringsaspecten (3).. Polisvoorwaarden.. Uitsluitingen.. Verplichtingen.. WAM (3).. Waarborgfonds.. Schadeposten.. Buitengerechtelijke kosten.. (24).. Huishoudelijke hulp.. Hulpmiddelen.. Re-integratie.. Rente.. Smartengeld.. Verlies arbeidsvermogen.. (17).. Zwart werk.. Bronnen.. Hof (51).. Hof Amsterdam.. (15).. Hof Arnhem.. Hof Den Bosch.. (14).. Hof Den Haag.. (10).. Hof Leeuwarden.. Organisaties (10).. Letselschade Raad.. NIBE-SW.. OSR Jur.. Opleidingen.. Overheid (3).. Min.. van Financien.. van Justitie.. Tweede Kamer.. Overig rechtspraak (10).. Centrale Raad van Beroep.. Hoge Raad.. PIV (38).. Jaarverslag.. Nieuwsbrieven.. PIV-bulletin.. (30).. Rechtbank (128).. Rechtbank Alkmaar.. Rechtbank Almelo.. Rechtbank Amsterdam.. (16).. Rechtbank Arnhem.. Rechtbank Assen.. Rechtbank Breda.. Rechtbank Den Bosch.. Rechtbank Den Haag.. (21).. Rechtbank Dordrecht.. Rechtbank Groningen.. Rechtbank Haarlem.. Rechtbank Leeuwarden.. Rechtbank Maastricht.. Rechtbank Middelburg.. Rechtbank Roermond.. Rechtbank Rotterdam.. (18).. Rechtbank Utrecht.. Rechtbank Zutphen.. Rechtbank Zwolle-Lelystad.. Tijdschrift (3).. AM.. AM-Signalen.. Assurantie Magazine.. Verzekeraars (2).. Verbond van Verzekeraars.. Zoeken.. PIV-deelnemers, bent u ingelogd op het.. Kennisnet? U kunt dat hierboven zien.. Jurisprudentie.. Rb: werkgever aansprakelijk wegens te vrijblijvende instructie; BGK: uurtarief € 297, - redelijk.. Rechtbank Zutphen | 29 februari 2012 | BW0226 | 462913 / HA 11-220.. Werknemer maakt bij het boren van breekplaten misstap en komt 80 cm lager terecht.. 1.. Aansprakelijkheidsvraag leent zich voor deelgeschil.. 2.. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever, ondanks forse inspanningen daartoe, niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.. De kantonrechter stelt vast dat werknemer is overgehaald de werkzaamheden in zijn eentje te doen, ondanks relevante bezwaren.. Het feit dat de werkgever de mogelijkheid bood om zo nodig af te zien van het uitvoeren van de opdracht als werknemer een bouwterrein gevaarlijk beoordeelde is onvoldoende.. De instructie moet zijn: “als je maar enigszins twijfelt of je het aan kan, dan sturen wij een helper; en mocht blijken dat je een keer ondanks twijfel toch zelf bent doorgegaan, dan volgt een disciplinaire sanctie.. ” 3.. Kosten deelgeschil: € 5315,90; uurtarief € 297,- ex BTW redelijk gezien specialisatie en langdurige ervaring.. Lees verder.. Vaknieuws.. Claimfrequentie Rechtsbijstand door de jaren heen.. Verbond van Verzekeraars | C.. Mesina | 15 juni 2012.. In 2011 is het aantal schademeldingen op rechtsbijstandverzekeringen nauwelijks gestegen (0,1%) ten opzichte van een jaar eerder.. Vorig jaar zijn in totaal ruim 400.. 000 schademeldingen ingediend, 44 procent meer dan in het jaar 2000.. Het aantal meldingen stijgt al sinds 2001, met uitzondering van de jaren 2006 en 2010.. Opvallend blijft de piek van het jaar 2009 als gevolg van de economische crisis die ultimo 2008 begon.. Deelnemende leden hebben een rapport ontvangen met de ontwikkelingen van onder andere de claimfrequentie van de afgelopen vijf jaar.. Rb: verlies arbeidsvermogen afgewezen ondanks vaststelling whiplash en beperkingen door neuroloog.. Rechtbank Amsterdam | 16 november 2011 | BW7716 | 330357 / HA ZA 05-3373.. Whiplash onderwijzeres.. Bij tussenvonnis had de rechtbank op basis van neurologisch deskundigenbericht geoordeeld dat causaal verband tussen ongeval en vastgestelde klachten en beperkingen vast staat.. Voorts heeft de rechtbank een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige benoemd.. De verzekeringsarts concludeert de vastgestelde beperkingen niet leiden tot psychische beperkingen of een beperking in het arbeidspatroon.. Arbeidsdeskundige concludeert dat benadeelde in  ...   veel belangstelling vanuit politiek en belangenorganisaties.. Theo Kremer, directeur PIV, stelt in het jaarverslag dat het dieptepunt is bereikt.. "Dankzij nieuwe initiatieven in 2012 zal het steeds beter gaan met de afwikkeling van letselschaden.. ".. Wettelijk rente verlaagd van 4% naar 3%.. van Financien | 01 juni 2012.. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt verlaagd van 4% naar 3%.. Het besluit gaat in op 1 juli 2012.. Deelgeschil: afwijzing verzoek om deelgeschil voor (I) betaling van hoger voorschot en (II) vaststelling aansprakelijkheid.. Rechtbank Amsterdam | 16 november 2011 | BW7808 | 493208 / HA RK 11-195.. Verzoekster stelt door fout van trambestuurster letsel te hebben opgelopen.. Verweerster erkent geen aansprakelijkheid, omdat niet vaststaat dat het letsel verband houdt met het vervoer en dat het letsel tijdens het vervoer is opgelopen.. In afwachting op meer bewijsstukken komt zij verzoekster tegemoet met een voorschot van € 500, -.. In het deelgeschil wordt de rechtbank verzocht vast te stellen dat verweerster aansprakelijk is voor de letselschade en verweerster te veroordelen tot betaling van een voorschot van € 2.. 500, -.. De rechtbank wijst beide verzoeken af.. (I) Gesteld noch gebleken is dat de hoogte van het betaalde voorschot aanleiding is geweest voor het vastlopen van de onderhandelingen.. (II) Een beslissing omtrent de aansprakelijkheid vereist nader bewijs, in de vorm van in elk geval getuigenverhoren.. De rechtbank is van oordeel dat wanneer de investering in tijd, geld en moeite wordt afgewogen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een minnelijke regeling kan leveren, het verzoek op grond van artikel 1019z Rv moet worden afgewezen.. Persbericht: De Letselschade Raad introduceert wegwijzer voor letselschadeslachtoffers.. Letselschade Raad | 11 juni 2012.. “Wat is letselschade eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?” Jaarlijks worden in Nederland circa 60.. 000 letselschadezaken aangemeld.. De wegwijzer van De Letselschade Raad heet “Grip op uw letselschade” en geeft antwoord op de meest voorkomende vragen bij letselschadeslachtoffers.. De wegwijzer “Grip op uw letselschade” wordt vandaag om 16:00 uur in Den Haag officieel gelanceerd.. De Algemeen Directeur van Slachtofferhulp Nederland Harry Crielaars neemt de wegwijzer in ontvangst.. Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor letsel beveiliger bij achternazitten winkeldief.. Rechtbank Rotterdam | 21 mei 2012 | 1332071 VZ VERZ 12-2042 1339421 VZ VERZ 12-29691.. Werknemer, beveiliger bij Albert Heijn loopt letsel op bij beveiligingspoortje als hij een winkeldief achterna zit.. De rechtbank oordeelt dat de werkgever niet aansprakelijk is ex art 7:658 BW.. Er is geen schending van de zorgplicht.. Werkgever hoefde niet meer dan één beveiliger in te zetten.. Er is geen voorschrift waarin staat dat noodknop op poortje aanwezig moet zijn.. Het poortje was niet ondeugdelijk.. Verzoek afgewezen.. Korte inhoud Medische Paragraaf in artikel PIV-Bulletin.. 07 juni 2012.. In PIV-Bulletin 2012-1 is een artikel van mevrouw mr.. A.. Wilken en prof.. mr.. J.. Akkermans opgenomen.. Hierin is een korte inhoud van de Medische Paragraaf, die op 6 juni 2012 officieel aan de GBL is toegevoegd te lezen.. Medische Paragraaf bij GBL gelanceerd.. Letselschade Raad | 06 juni 2012.. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr.. Fred Teeven heeft op 6 juni 2012 het eerste exemplaar van de Medische Paragraaf bij de GBL in ontvangst.. De Medische Paragraaf regelt gedetailleerd en concreet een van de grootste knelpunten in de afwikkeling van letselschadezaken: het medisch beoordelingstraject.. Rb: geschil over uitgangspunten schadeberekening niet geschikt voor deelgeschilprocedure.. Rechtbank Den Bosch | 24 mei 2012 | BW6836 | 239626 EX RK 11-223.. Benadeelde is arbeidsongeschikt door ontploft vuurwerk in gezicht; verlies van oog, nog geen medische eindtoestand.. Schade door NRL begroot op € 1.. 871.. 421 op basis van het uitgangspunt dat benadeelde doorgewerkt zou hebben in zijn onderneming.. De rechtbank oordeelt dat het geschil zich niet leent voor een deelgeschilprocedure, omdat nader onderzoek is vereist.. Alvorens die uitgangspunten te kunnen hanteren dient onder meer te worden onderzocht wat de levensvatbaarheid van de onderneming was.. Geen aanvullend voorschot.. Kosten deelgeschil begroot op 3.. 596,50.. « Eerste.. ‹ Vorige.. 3.. 4.. Volgende ›.. Laatste ».. Bulletin.. Gedragscode behandeling letselschade.. Letselschade richtlijnen.. Tel.. 070 3338875.. Fax.. 070 3338833.. E-mail.. Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars.. Postbus 93450 - 2509 AL Den Haag.. Bordewijklaan 2 - 2591 XR Den Haag.. Copyright 2012..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Contact | Stichting PIV
  Descriptive info: Adres en route.. /.. Heeft u een vraag of opmerking bestemd voor het PIV, dan kunt u deze via dit formulier aan ons doorsturen.. Bezoekadres.. Bordewijklaan 2.. 2591 XR Den Haag.. Telefoon: 070-3338875.. Fax: 070-3338833.. Route.. Postadres.. Postbus 93450.. 2509 AL Den Haag.. Aanhef.. *.. Dhr.. Mevr.. Voorletters.. Tussenvoegsels.. Achternaam.. E-mailadres.. Telefoon.. Onderwerp.. -- Maak uw keuze --.. Vakinhoudelijke vraag.. Overige vragen.. Bericht.. verplicht.. Verzenden..

  Original link path: /contact/
  Open archive

 • Title: Help | Stichting PIV
  Original link path: /help/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Sitemap | Stichting PIV
  Descriptive info: Personenschade leergang Zwaar letsel.. Het Opleidingshuis.. Personenschade licht letsel.. Personenschade leergang Middelzwaar letsel.. Jaargang 2012.. Jaargang 2011.. Jaargang 2010.. Jaargang 2009.. Jaargang 2008.. Jaargang 2007.. Jaargang 2006.. Jaargang 2005.. Jaargang 2004.. Jaargang 2003.. Jaargang 2002.. Jaargang 2001.. Jaargang 2000.. Jaargang 1999.. Jaargang 1998.. Tekst PIV-overeenkomst BGK Belangenbehartigers.. Berichten over BGK (BBH).. Berichten BGK (Rb).. Inloggen.. Zoekdetail..

  Original link path: /sitemap/
  Open archive

 • Title: Inloggen | Stichting PIV
  Descriptive info: Login gebruikers.. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:.. Gebruikersnaam:.. Wachtwoord:.. Blijf ingelogd:.. Wachtwoord vergeten?.. Nog niet geregistreerd.. Wanneer u bij een motorrijtuigen- of aansprakelijkheidsverzekeraar werkt die deelnemer is van de stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), kunt u via de PIV contactpersoon van uw organisatie een toegangscode aanvragen voor onze besloten site, het PIV-Kennisnet..

  Original link path: /inloggen/
  Open archive

 • Title: PIV info | Stichting PIV
  Original link path: /piv-info/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Opleidingshuis | Stichting PIV
  Descriptive info: Personenschade leergang Licht letsel.. Personschade leergang Zwaar letsel..

  Original link path: /piv-info/opleidingshuis/
  Open archive

 • Title: PIV Boeken | Stichting PIV
  Descriptive info: PIV-Boeken.. Het PIV publiceert met enige regelmaat boeken.. Deze treft u hieronder digitaal aan.. Tijd is geld (.. pdf.. ).. Kind en schade: wat nu?, Stichting PIV 2009 (.. Letselschade en de fiscus, Stichting PIV 2002 (.. ).. Het gezin als schadelijder, Stichting PIV 2002 (.. Buitengerechtelijke kosten, Stichting PIV 2000 (.. Vijf visies op de redelijkheid.. Verkeersaansprakelijkheid, Stichting PIV 1998 (..

  Original link path: /piv-info/piv-boeken/
  Open archive

 • Title: Jaarverslagen | Stichting PIV
  Descriptive info: Jaarverslag 2011.. Jaarverslag 2010.. Jaarverslag 2009.. Jaarverslag 2008.. Jaarverslag 2007.. Jaarverslag 2006.. Jaarverslag 2005.. Jaarverslag 2004.. Jaarverslag 2003.. Jaarverslag 2002.. Jaarverslag 2001.. Jaarverslag 2000.. Jaarverslag 1999.. Jaarverslag 1998..

  Original link path: /piv-info/jaarverslagen/
  Open archive

 • Title: PIV-Bulletins | Stichting PIV
  Descriptive info: Alle jaargangen.. Het PIV behoudt zich alle rechten voor.. Uitgaven in pdf formaat, via de zoekfunctie van de site vindt u de uitgaven in html formaat.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003.. 2002.. 2001.. 2000.. 1999.. 1998..

  Original link path: /piv-info/piv-bulletins/
  Open archive

 • Title: Convenanten BGK | Stichting PIV
  Descriptive info: Convenant BGK Belangenbehartigers.. Tekst en deelnemers.. Convenant BGK Rechtsbijstandverzekeraars (BGK-L).. Tekst overeenkomst.. Berichten over BGK (Rb)..

  Original link path: /regelingen/convenanten-bgk/
  Open archive


 • Archived pages: 405