www.archive-nl-2012.com » NL » S » STICHTINGPV

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 18 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Descriptive info: ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Original link path: /index.asp
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Untitled Document
  Original link path: /topframe.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Untitled Document
  Original link path: /menu.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Descriptive info: Welkom op de website van de Stichting Processen Verbaal.. Op deze website kunt u alle informatie met betrekking tot de Stichting Processen Verbaal vinden.. Heeft u desondanks toch nog vragen, dan kunt u uw vragen via e-mail of telefonisch stellen (zie linkerzijde).. De Stichting Processen Verbaal is een zelfstandige stichting met als doel het registreren van processen-verbaal van (uitsluitend) aanrijdingen en aanvaringen.. Belanghebbenden kunnen tegen betaling een afschrift van bovengenoemde documenten tegen betaling bij de Stichting Processen Verbaal aanvragen.. De Stichting Processen Verbaal beschikt over een geavanceerd geautomatiseerd systeem om documenten te archiveren en om deze op aanvraag te distribueren onder belanghebbenden.. Via de button 'Hulp  ...   met Hemelvaartsdag is de Stichting PV op donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei gesloten.. 21-12-2010 14:39 - Gewijzigde tarieven per 1 januari 2011.. De laatste tariefaanpassing is geweest per 1 januari 2004.. In de afgelopen jaren zijn de kosten gestegen en zijn wij genoodzaakt per 1 januari 2011 het tarief van een aanvraag voor een proces-verbaal te verhogen naar 8,27 incl.. BTW (was: 8,10 incl.. BTW).. 10-12-2009 07:36 - Nieuwe werkwijze politie bij ongevallen: geen registratiesets meer.. De politie gaat schadeongevallen eenvoudiger registreren.. Het opmaken van een ongevallenregistratieformulier, waarbij onder meer een situatieschets en de identiteit van betrokkenen moest worden genoteerd, wordt vervangen door een kenmerkenmelding..

  Original link path: /home.asp
  Open archive

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Descriptive info: Gewijzigde openingstijden..

  Original link path: /actueel.asp
  Open archive

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Descriptive info: Belanghebbenden kunnen een afschrift van bovengenoemde documenten tegen betaling bij de Stichting Processen Verbaal aanvragen.. De openingstijden van de Stichting Processen Verbaal zijn: Maandag t/m vrijdag: 08:30 uur - 12:00 uur / 13:00 uur - 16:00 uur..

  Original link path: /over_spv.asp
  Open archive

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Descriptive info: De Stichting Processen Verbaal ontvangt van alle politiekorpsen in Nederland uitsluitend processen-verbaal.. terzake van aanrijdingen en aanvaringen.. Voor processen-verbaal, opgemaakt ter zake van een ander feit, dient men zich te wenden tot de politie of de Officier van Justitie welke de zaak behandelt/heeft behandeld..

  Original link path: /wat_registreert.asp
  Open archive

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Descriptive info: De Stichting Processen Verbaal registreert aanrijdingen op basis van specifieke gegevens uit het proces-verbaal.. Dit zijn:.. De datum waarop de het ongeval plaatsvond.. De naam van de gemeente waarin het ongeval plaatsvond.. De kentekens van de betrokken voertuigen, het verzekeringsplaatnummer van de betrokken bromfiets of de volledige naam inclusief voorletters van  ...   voertuig zonder kenteken of eigenaar van een ander object.. Ook eventuele tram- of treinnummers worden geregistreerd.. Bij een gehuwde vrouw, de eigen naam.. Bij aanvaringen worden extra kenmerken geregistreerd, zoals de naam van de betrokken vaartuigen en de lokatie.. De gegevens die de Stichting Processen Verbaal registreert zijn aangemeld bij de Registratiekamer..

  Original link path: /hoe_registreert.asp
  Open archive

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Descriptive info: Webformulier.. Voor belanghebbenden die vooraf per bank of giro betalen, is het mogelijk om de bestelling voor een proces-verbaal via het webformulier te doen.. Voor alle duidelijkheid: dit formulier kan.. niet.. gebruikt worden door relaties met een "op-rekening" verhouding (een klantnummer en een factuur achteraf) met de Stichting PV.. Later zal de mogelijkheid om via internet aan te vragen ook voor de overige relaties van de Stichting PV beschikbaar komen.. De betreffende relaties worden automatisch geïnformeerd.. Klik op de link hieronder om het formulier op te roepen.. Vult u s.. v.. p.. het formulier volledig in.. Zodra u het formulier hebt ingevuld en verzonden, ziet u een bevestiging op uw scherm verschijnen.. Op dit scherm staat een (uniek) betalingskenmerk.. Dit kenmerk vult u in  ...   is ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen.. Voor iedere aanvraag dient u een separate overschrijving te doen, met bijbehorend betalingskenmerk.. Zijn de kentekens niet bij u bekend, of betreft het uitsluitend voertuigen zonder kenteken (fietsers bijvoorbeeld), dan kunt u het webformulier niet gebruiken.. Neemt u in dat geval telefonisch contact op, om te informeren op welke wijze u het proces-verbaal alsnog in uw bezit kunt krijgen.. Indien achteraf blijkt dat de politie geen proces-verbaal heeft opgemaakt wordt géén restitutie verleend van het door u gestorte bedrag.. U betaalt voor de administratieve handelingen.. Aanvragen die via normale e-mail worden ingezonden, kunnen niet in behandeling worden genomen.. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via (079) 322 98 67.. Klik.. HIER.. voor het webformulier..

  Original link path: /aanvragen.asp
  Open archive

 • Title: Stichting Processen Verbaal
  Descriptive info: Belanghebbenden die vooraf per bank of giro betalen, kunnen een proces-verbaal via het webformulier aanvragen (zie menu linkerzijde).. Hoe werkt het systeem van de Stichting PV?.. Het automatische zoeksysteem van de Stichting PV zoekt op:.. De.. datum.. van het ongeval.. gemeente.. waarin het ongeval plaatsvond.. kentekens.. van de betrokken voertuigen.. Deze gegevens dienen daarom correct te worden vermeld.. Zijn er voetgangers of fietsers bij het ongeval betrokken, dan worden de eerste vijf letters van de achternaam (bij vrouwen: de meisjesnaam), plus de eerste voorletter geregistreerd.. Daarnaast worden (indien van toepassing) eigenaar van een object en tram-/treinnummers vastgelegd.. Let op!.. Indien bovenstaande gegevens om welke reden dan ook niet bekend zijn, of er is alleen een (politie-) registratienummer bekend, dan kan de betreffende aanvraag niet in het automatische systeem verwerkt worden en zijn handmatige zoekacties van de medewerkers van de Stichting PV nodig.. Zijn de gegevens.. datum, kenteken(s).. of gemeente niet bij u bekend, of betreft het uitsluitend voertuigen zonder kenteken (fietsers bijvoorbeeld), dan kunt  ...   binnen deze termijn door de Stichting Processen Verbaal geen automatische toezending plaats, dan kunnen wij op basis van de door u op dat moment verstrekte aanvullende gegevens (conform de statusbrief) nadere actie ondernemen.. Dit kan zijn: een.. wijziging.. van gegevens in uw aanvraag of het.. handmatig.. zoeken.. in onze bestanden.. Indien dit geen resultaat oplevert kunnen wij de politie.. verzoeken.. om het gevraagde alsnog aan ons op te sturen (rappel).. Voordat wij aanvullende actie ondernemen, dient u 8,93 (incl.. 19% BTW) op onze rekening te storten, onder vermelding van "rappel" en het aan uw aanvraag toegekende correspondentienummer (zie statusbrief).. Afhalen bij de Stichting Processen Verbaal is niet mogelijk, u kunt het proces-verbaal uitsluitend via het webformulier bestellen.. Voor organisaties die zich beroepsmatig bezighouden met het afhandelen van schade en in dat kader regelmatig afschiften nodig hebben, kunnen gebruik maken van speciale faciliteiten die de Stichting Processen Verbaal biedt.. Indien dit op uw organisatie van toepassing is, verzoeken wij u om contact op te nemen..

  Original link path: /hulp_bij_aanvragen.asp
  Open archive


 • Archived pages: 18