www.archive-nl-2012.com » NL » S » SNSAM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 118 . Archive date: 2012-07.

 • Title: SNS Asset Management
  Descriptive info: .. English.. Reactie op recente nieuwsberichten over SNS REAAL.. Het Financieel Dagblad (FD) meldde afgelopen vrijdag (13 juli) dat SNS REAAL overweegt de verzekeringsdochters REAAL en Zwitserleven in de etalage te zetten en een adviseur heeft ingehuurd om de belangstelling te peilen.. Volgens het FD is de adviseur.. Beleggen is vooral ook onderhoud.. Beleggingsadvies is voor Asset Managers en Fondsbeheerders vooral een kwestie van het bewaken van een risicoprofiel.. Rebalancing is daarbij essentieel.. Fondsnieuws sprak met René Groteboer (Hoofd Allocatie bij SNS Asset Management).. SNS Asset Management.. SNS Asset Management is de vermogensbeheerder van SNS REAAL en vervult een voortrekkersrol op het gebied van verantwoord vermogensbeheer.. SNS Asset Management beheert vermogen voor  ...   en de deelnemers in de eigen fondsen van SNS AM wordt al jaren professioneel uitgevoerd.. beleggingsbeleid.. Het creëren van waarde is de kern van succesvol beleggen.. Specialisatie en focus zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden.. Die focus komt tot uitdrukking in de fundamentele uitgangspunten die SNS Asset Management hanteert voor het hele vermogensbeheer.. Veel expertise en specialisaties hebben we in huis.. Daar waar nodig besteden we zaken uit, zo gaan we altijd voor het beste resultaat.. SNS Asset Management.. ISAE 3402 type II gecertificeerd.. SNS Asset Management beschikt sinds 2 februari 2012 over een ISAE 3402 type II-verklaring, een verklaring omtrent de kwaliteit van het interne stelsel van beheersdoelstellingen en -maatregelen.. Disclaimer |.. Privacy statement..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management
  Descriptive info: Nederlands.. SNS Asset Management scores internationally almost 100% with responsible investment policy.. This year, SNS Asset Management was compared with 345 asset managers worldwide.. SNS Asset Management scores on all principles in the top quartile and beats, according to the PRI, with its individual scores all competitors by far (also those in the.. Towards more responsible investment in arms: large investor support for the Arms Trade Treaty.. Most pension funds do no longer invest in cluster munitions, but how can we assure that no pension money is invested in the weapons of Gaddafi? The member states of the United Nations are working on an international binding treaty for the regulation.. SNS Asset Management is the asset manager of SNS REAAL and enjoys a leading position  ...   and the participants in the funds of SNS AM.. Investment Philosophy.. The key to successful investment is creating value.. Two other essential conditions are specialisation and focus.. This focus is expressed in the fundamental principles we use for all our asset management.. We prefer to do a limited number of things well than a large number of activities at half strength.. SNS Asset Management receives ISAE 3402 certification.. Since February 2nd 2012 SNS Asset Management has received an ISAE (International Standard On Assurance Engagements) 3402 type II certification, issued by Ernst & Young accountants, for its regular processes.. ISAE is a widely recognized auditing standard and SNS Asset Management's certification demonstrates that our organization has successfully completed an in-depth audit of our control objectives and processes..

  Original link path: /index.asp?lang=EN
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Wie zijn wij
  Descriptive info: Wie zijn wij.. Bedrijfsprofiel.. Beleggingsfilosofie.. Partnerships.. SNS REAAL.. ISAE 3402 certificering.. Vacatures.. Contact.. Kenmerkend is dat SNS Asset Management voor alle asset classes het beheer van haar vermogen op verantwoorde wijze inricht.. Hiertoe worden fundamentele investeringsbeginselen gehanteerd die betrekking hebben op mensenrechten, kinderarbeid, dwangarbeid, corruptie, ernstige milieuschade en controversiële wapens, zoals landmijnen en clustermunitie.. Per 31 december 2010 bedraagt het totale vermogen onder beheer 42,4 miljard euro.. SNS Asset Management werkt nauw samen met externe information providers om invulling te kunnen geven aan verantwoord vermogensbeheer..  ...   U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer:.. +31 (0)30-2196560.. Ons adres is:.. Croeselaan 1.. 3521 BJ Utrecht.. Ons postadres is:.. Postbus 8444.. 3503 RK Utrecht.. SNS Asset Management is een handelsnaam van SNS Asset Management NV.. SNS Asset Management is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30143634.. Toezicht.. SNS Asset Management is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 2:99, Wet op het financieel toezicht en is tevens geregistreerd bij het Dutch Securities Institute..

  Original link path: /index.asp?NID=7249
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Actueel
  Descriptive info: Actueel.. Column.. Nieuwsberichten.. Alleen Mr.. Market weet het.. Teken van onwetendheid.. Je kunt geen krant openslaan of tv aanzetten, of je hoort ‘een mening over de euroschul.. Het Financieel Dagblad (FD) meldde afgelopen vrijdag (13 juli) dat SNS REAAL overweegt de verzekeringsdochters REAAL en Zwitserleven in de etalage te zetten en een adviseur heeft ingehuurd om de belan.. Fondsnieuws sprak met René Gr.. SNS AM ondertekent Natural Capital Declaration.. SNS Asset Mangement (SNS AM).. heeft onlangs de Natural.. Capital..

  Original link path: /index.asp?NID=7248
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Vermogensbeheer
  Descriptive info: Vermogensbeheer.. Verantwoord beleggen.. Beleggen in aandelen.. Beleggen in vastrentende waarden.. Beleggen in microfinanciering.. SNS Asset Management beheert een groot aantal portefeuilles van institutionele beleggers, pensioenfondsen en maatschappelijke organisaties.. We hebben onder meer de omvangrijke portefeuilles van de verzekeringsbedrijven en beleggingsfondsen van SNS REAAL onder ons beheer.. We hebben veel expertise en specialisaties in huis.. Wij zijn gespecialiseerd in beleggen in bedrijven die verantwoord ondernemen.. Voor  ...   als hun niet-financiële prestaties.. Naast het passieve indexfonds hanteren wij een actieve stijl van aandelenbeheer.. Deze stijl bestaat uit twee belangrijke processen: de keuze van aandelen en de constructie en beheer van de portefeuilles.. Wat betreft de vastrentende waarden richten wij ons op in euro genoteerde beleggingen in staatsleningen en bedrijfsobligaties.. Microfinanciering blijkt een succesvol instrument om op mondiaal niveau economische en sociale ontwikkeling te stimuleren..

  Original link path: /index.asp?NID=7250
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Fondsen
  Descriptive info: Fondsen.. SNS Responsible Index Fondsen.. SNS Asset Management verzorgt het vermogensbeheer voor een breed scala aan fondsen.. We scoren met onze eigen institutionele fondsen, maar ook de fondsen van onze klanten, waarvoor wij de beleggingen doen, doen het zonder meer goed..

  Original link path: /index.asp?NID=7251
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Research
  Descriptive info: Research.. Fundamentele uitgangspunten.. Stembeleid.. Een multidisciplinair team van SNS Asset Management onderzoekt of ondernemingen en instellingen waarin SNS Asset Management belegt de fundamentele uitgangspunten naleven.. Daarnaast verrichten wij onderzoek naar de betrokkenheid van ondernemingen bij uiteenlopende sociale, ethische en milieuaspecten en bepalen zij beleid op dat vlak.. SNS Asset Management hanteert uniforme ethische uitgangspunten voor alle intern beheerde actieve aandelenbeleggingen..

  Original link path: /index.asp?NID=7253
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Actueel - Nieuwsberichten
  Descriptive info: 17/7/2012.. Volgens het FD is de adviseur ook gevraagd andere scenario’s te onderzoeken die SNS REAAL uit haar financiële klem kunnen helpen.. Als reactie op dit artikel in het FD herhaalt SNS REAAL dat zij zich in lijn met de strategische prioriteiten richt op het afbouwen van vastgoed financieringen en de versterking van haar kapitaalspositie.. Hierbij onderzoekt SNS REAAL samen met adviseurs verschillende mogelijkheden.. De verkoop van bedrijfsonderdelen is, zoals eerder gemeld, een van de mogelijkheden die daarbij worden onderzocht.. Over geen van de verschillende mogelijkheden is een beslissing genomen.. Klik.. hier.. voor een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.. Ander nieuws.. Reactie op recente nieuwsberichten over SNS REAAL - 17-07-2012.. Beleggen is vooral ook onderhoud -  ...   voeren lijst aan van duurzame verzekeraars - 12-01-2012.. SNS Asset Management ondertekent de tweede investeringsverklaring om te komen tot een wereldwijd handelsverdrag voor wapens - 15-07-2011.. Verdrag inzake Clustermunitie treedt officieel in werking in Nederland - 22-08-2011.. Artikel in P+ magazine: Afwijzen of praten - 11-07-2011.. SNS Asset Management komt met brochure over engagementbeleid - 08-07-2011.. Transparantie bij beleggen in natuurlijke hulpbronnen - 17-06-2011.. Artikel Zwitserleven Update: Verantwoord beleggen en het ethisch tekort - 25-05-2011.. Scherper toezicht nodig op financiële wereld - 16-05-2011.. SNS Asset Management ondertekent de naar verwachting grootste investeerdersverklaring ooit - 24-02-2011.. SNS Asset Management ondertekent vandaag de Principles for Investors in Inclusive Finance - 27-01-2011.. SNS REAAL start met een nieuwe afdeling Impact Investing - 03-01-2011..

  Original link path: /index.asp?NID=7259&PARID=41128
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Actueel - Nieuwsberichten
  Descriptive info: 8/5/2012.. Fondsnieuws sprak met René Groteboer (Hoofd Allocatie bij SNS Asset Management) en Volkert van de Klerk (Directeur Beleggingsfondsen bij SBB) over het onderhoud en het herbalanceren van beleggingsportefeuilles.. voor het volledige artikel..

  Original link path: /index.asp?NID=7259&PARID=41120
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Wie zijn wij - Beleggingsfilosofie
  Descriptive info: Waardecreatie vormt de kern van succesvol beleggen.. SNS Asset Management heeft veel expertise en specialisaties in huis.. Ook creëren we op die manier ruimte om onze specialisatie op het terrein van verantwoord beleggen verder te ontwikkelen.. SNS Asset Management meent dat het voor de financiële prestaties van een bedrijf van essentieel belang is dat het bedrijf ook waarde weet te realiseren voor andere belanghebbenden dan alleen de vermogensverschaffers.. Te denken valt aan medewerkers, maar ook aan het milieu.. Ondernemingen geven invulling aan hun license to operate door oog te hebben voor hun financiële en hun niet-financiële belangen.. SNS Asset Management stelt specifieke eisen aan haar beleggingen.. De fundamentele beleidsuitgangspunten die SNS AM hanteert zijn:.. respect voor de kernrechten van de mens,.. het zich niet schuldig maken aan de ernstigste vormen van kinderarbeid,.. het zich onthouden van betrokkenheid bij dwangarbeid,.. het zich onthouden van ernstige vormen van corruptie,..  ...   Bovenop de fundamentele uitgangspunten verrichten wij onderzoek naar de betrokkenheid van ondernemingen bij uiteenlopende sociale, ethische en milieuaspecten.. In dit aanvullende onderzoek gaan wij niet alleen verder in de analyse van de verschillende vraagstukken dan in het geval van de fundamentele uitgangspunten, ook nemen wij meer onderwerpen in ogenschouw.. De fundamentele uitgangspunten komen voort uit internationale verdragen, richtlijnen of codes.. De beginselen zijn niet gestoeld op subjectieve voorkeuren, maar op breed gedragen waarden in de mondiale samenleving, welke internationaal zijn vastgelegd in gezaghebbende documenten.. ASN Aandelenfonds.. Het.. belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de verantwoorde beleggingscriteria van de ASN Bank.. Het fonds combineert ethische uitsluitingcriteria met stock picks uit koplopers.. SNS Institutional Microfinance Fund.. Het eerste institutionele fonds voor microfinanciering, gelanceerd in samenwerking met Developing World Markets.. Het fonds.. stelt zich ten doel om microfinancieringen tegen marktconforme tarieven te verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden..

  Original link path: /index.asp?NID=7257
  Open archive

 • Title: SNS Asset Management - Wie zijn wij - Contact
  Descriptive info: Heeft u vragen of opmerkingen?.. Ons adres is..

  Original link path: /index.asp?NID=7262
  Open archive


 • Archived pages: 118