www.archive-nl-2012.com » NL » W » WEGWIJZERJEUGDENVEILIGHEID

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 806 . Archive date: 2012-06.

 • Title: Wegwijzer Jeugd en Veiligheid - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: .. Home.. Nieuws.. Nieuwsbrief.. archief.. Agenda.. Stappenplan.. Contact.. Brochure.. Jeugdcriminaliteit.. > Landelijk beleid.. > Lokaal beleid.. > Onderzoek.. > Stappenplan.. Database jeugdgroepen.. Matrix vroegsignalering.. Jeugdgroepen.. Marokkaans-Nederlandse risicojongeren.. > Landelijk.. > Lokaal.. Twaalfminners.. Alcohol.. Drugs.. Uitgaansgeweld.. School en veiligheid.. Vandalisme.. > Lokaal beleid.. > Onderzoek.. > Stappenplan.. Polarisatie en radicalisering.. Centrum Veilig en Gezond Uitgaan.. Schrijf je in voor de Nieuwsbrief.. Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.. De wegwijzer Jeugd en Veiligheid informeert u over activiteiten van Rijk en gemeenten over het onderwerp jeugd en veiligheid.. De rubrieken hiernaast geven een overzicht van landelijk en lokaal beleid, onderzoeken en best practices.. Zelf jeugdbeleid opzetten? Gebruik daarvoor ons.. stappenplan..  ...   Heerenhuys' Veiligheidsoverleg.. 26 jun.. Werk krijgen en werk houden!.. 28 jun.. LVG en criminaliteit.. Recent geplaatste documenten.. 15 jun 2012.. Kinderen in Tel Databoek 2012.. 05 jun 2012.. Modelverordening Drank- en Horecawet.. Aanspreken op straat.. 31 mei 2012.. Handreiking aanpak loverboyproblematiek.. 24 mei 2012.. CCV Jaarverslag 2011.. De Ogen en Oren op straat.. Gedrag; ik doe ertoe!.. Veiligheid in en om het onderwijs.. 14 mei 2012.. Stappenplan overtredingen DHW paracommerciële instellingen Schijndel.. De Wegwijzer Jeugd en Veiligheid is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Rijksoverheid - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Rijksoverheid.. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.. Ministerie van Justitie.. Programmaministerie voor WWI..

  Original link path: /rijksoverheid
  Open archive

 • Title: Nieuws - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: NIEUWSARCHIEF.. Indicaties zware jeugdzorg in vijf jaar bijna verdubbeld.. 15 juni 2012.. Het aantal jongeren dat gespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft, is in de periode van 2005 tot 2010 verdubbeld.. Ging het in 2005 om 43.. 593 jongeren van 0 tot 17 jaar, in 2010 is dit aantal gestegen naar 84.. 542.. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek 'Kinderen in Tel 2012'.. lees meer.. 'Berecht jongvolwassenen volgens jeugdstrafrecht'.. 14 juni 2012.. Jongvolwassen daders tussen de 18 en 24 jaar lijken meer op adolescenten van 15 tot 18 jaar dan op oudere volwassenen.. Daarom zouden ze volgens het jeugdstrafrecht moeten worden berecht.. Dat concludeert een studiegroep van ruim dertig Nederlandse en buitenlandse wetenschappers die criminaliteit onder jongvolwassenen onderzocht.. Convenant schoolveiligheid voortgezet onderwijs in Zoetermeer.. 6 juni 2012.. Diverse partners in Zoetermeer hebben de handen ineen geslagen voor veiligheid op school.. Met het ondertekenen van een convenant geven de gemeente Zoetermeer, het Openbaar Ministerie, de politie en de scholen van het voortgezet onderwijs sloten aan dat zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van een veilige school erkennen.. Straatcoach aanvulling bij aanpak jeugdgroepen.. 5 juni 2012.. Een goede straatcoach straalt gezag uit en is de schakel tussen jongeren, politie en gemeente.. Vooral het aanspreken van jongeren op straat wordt breed gewaardeerd, zo blijkt uit onderzoek ‘Aanspreken op straat - het werk van de straatcoach in al zijn verschijningsvormen’.. Integrale aanpak ernstige overlast jongeren Landgraaf.. De gemeente Landgraaf gaat over tot een integrale aanpak met concrete acties om de jongerenoverlast zo spoedig mogelijk te verminderen.. In de wijk Ubach over Worms in Landgraaf is al geruime tijd sprake van ernstige overlast door jongeren in de vorm van geluidoverlast, vernielingen, bedreigingen, auto- en woninginbraak.. Loverboys, de media berichten er regelmatig over.. Helaas heeft het met 'love' niets te maken.. Wel met geweld, verkrachting en misbruik.. Voor gemeenten, jeugdzorg, politie en scholen is nu de CCV-handreiking 'Aanpak loverboyproblematiek' beschikbaar.. Hiermee krijgen betrokkenen handvatten om loverboyproblematiek te herkennen en aan te pakken.. Een op de drie jongeren voelt zich wel eens onveilig.. 30 mei 2012.. Bijna een derde van de jongeren voelde zich vorig jaar wel eens onveilig.. Jonge vrouwen voelden zich twee keer zo vaak onveilig als hun mannelijke leeftijdsgenoten.. Iets meer dan één op de drie jongeren was slachtoffer van een delict.. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) lanceerde vandaag het jaarverslag 2011.. Het CCV-jaarverslag is sinds vorig jaar beschikbaar als online magazine, waarin u gemakkelijk een keuze kunt maken uit onderwerpen die voor u relevant zijn.. Jeugdproblemen oplossen?.. 25 mei 2012.. Heeft u problemen met jeugdgroepen in uw gemeente, of kunt u hulp gebruiken bij de voortzetting van de aanpak van jeugdgroepen? Wilt u meer inzicht in de samenwerking van uw lokale partners op het gebied van jeugd? Of wilt u een bijeenkomst organiseren waar afspraken daadwerkelijk uitmonden in acties? Het CCV heeft hiervoor een maatwerkpakket ontwikkeld.. Documentaire 'De Ogen en Oren op straat'.. Het Samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren heeft een documentaire laten maken over straatcoaches.. De documentaire maakt inzichtelijk op welke verschillende manieren gemeenten de inzet van straatcoaches vormgeven.. Na ruim 8 jaar nieuwe Drank- en Horecawet.. 22 mei 2012.. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de nieuwe Drank- en Horecawet.. Hiermee is een eind gekomen aan een discussie die bijna 9 jaar heeft geduurd.. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blij dat de wet erdoor is.. "Alcoholgebruik op jonge leeftijd is echt schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen.. Deze wet biedt nieuwe maatregelen om het gebruik van alcohol onder de 16 jaar tegen te gaan en om de verkopers (horeca en bedrijven) aan te pakken.. ".. Scholen overwegend veilig.. 18 mei 2012.. Verreweg de meeste leerlingen en docenten voelen zich veilig op school.. Wel stellen sociale media de scholen voor nieuwe uitdagingen.. Misbruik ervan kan tot cyberpesten leiden en dit soort gedrag loopt sneller uit de hand in de digitale wereld.. Dit staat in de jaarlijkse brief over veiligheid in het onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).. Inzet van jeugdboa’s Ede effectief.. 9 mei 2012.. De inzet van jeugdboa’s in Ede blijkt effectief.. De inzet van jeugdboa’s is een succes omdat de gemeente hiermee sneller zicht krijgt op de jeugd en bij problemen sneller kan handelen.. Reden voor de gemeente om het aantal jeugdboa’s dit jaar uit te breiden van twee naar vijf.. Alcoholgebruik Nederlandse jongeren sterk gedaald.. 2 mei 2012.. Het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren tot dertien jaar daalde de afgelopen vijf jaar sterk.. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), waar onder andere het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht aan meewerkten.. Aantal kinderen met alcoholvergiftiging opnieuw gestegen.. 1 mei 2012.. Het aantal kinderen en jongeren met een acute alcoholvergiftiging is in 2011 opnieuw toegenomen.. In het afgelopen jaar zagen kinderartsen in het gehele land het aantal opnames oplopen tot 762 in 2011.. In 2010 bedroeg het aantal nog 684.. In 2007 lag dit aantal op 297: een stijging van maar liefst 157 procent, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.. Aandeel jongeren met startkwalificatie flink gestegen.. 27 april 2012.. Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar dat onderwijs volgt of over een startkwalificatie beschikt is sinds 2001 flink gestegen.. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).. De toename is vooral zichtbaar bij jongeren van niet-westers allochtone herkomst.. Van de vier grote steden had vooral Den Haag een sterke stijging.. Kamerlid vraagt aandacht voor psychische aandoeningen risicojongeren.. 26 april 2012.. Tweede Kamerlid Tofik Dibi (GroenLinks) denkt dat veel overlast en criminaliteit voorkomen kan worden door vroegtijdig signalen te herkennen van psychische aandoeningen.. Dibi heeft een motie ingediend waarin hij de regering verzoekt om bij te dragen aan het doorbreken van het huidige taboe op psychische aandoeningen binnen onder andere de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.. Kamerlid Marcouch wil minderjarige crimineel in inrichting.. Tweede-Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) diende deze week een motie in om een pilot te starten waarmee jonge draaideurcriminelen kunnen worden aangepakt.. Nadat bleek dat er voldoende draagkracht was in de rest van de Kamer, beloofde minister Opstelten deze zomer nog met voorstellen daarvoor te komen.. Strafkaarten tegen overlast hangjongeren Etten-Leur succesvol.. 25 april 2012.. In Etten-Leur is een proef met het uitdelen van strafkaarten aan overlastgevende hangjongeren goed verlopen.. Zo goed dat ook Breda dergelijke strafkaarten gaat uitdelen.. Goed contact met moeder maakt dochters minder crimineel.. 23 april 2012.. Hoe meer een moeder op de hoogte is van wat haar puberkind bezighoudt en hoe minder delinquente vrienden een puberdochter heeft, des te kleiner is de kans dat zij crimineel wordt.. Dit blijkt uit het proefschrift 'Girl delinquency' waarop Thessa Wong vorige week promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.. Effectevaluatie van de Haltafdoening Alcohol.. In Gelderland, Oost-Brabant en Twente is een effectevaluatie van de Haltafdoening Alcohol van start gegaan.. Het doel van de effectevaluatie is om te kijken of de Haltafdoening Alcohol daadwerkelijk aan de hiervoor beschreven doelstellingen voldoet.. Haagse scholen ontvangen Veiligheidscertificaat.. 18 april 2012.. Zeven scholen in het voortgezet onderwijs ontvingen gisteren het Haagse certificaat Veilige School.. De scholen krijgen dit certificaat omdat zij zich actief inspannen om de school veiliger te maken voor leerlingen, docenten en medewerkers.. Criminele jongeren vaak zwakbegaafd.. 17 april 2012.. De laatste vier decennia is het aantal aangehouden minderjarige, criminele verdachten verdrievoudigd.. Hierbij zijn de zwakbegaafde jongeren zwaar oververtegenwoordigd concluderen wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam in hun rapport 'Verraderlijk gewoon'.. Zuid-Limburgse gemeenten gaan veiligheid op school verbeteren.. 13 april 2012.. De burgemeesters van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben vandaag hun handtekening gezet onder het convenant ‘Veiligheid op school krijgt voorrang’.. Ook de politie, het Openbaar Ministerie en de scholen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Maastricht en het Heuvel-/Mergelland ondertekenden het convenant.. Jeugdoverlast en aantal jeugdgroepen Amsterdam-Amstelland afgenomen.. 12 april 2012.. Het aantal meldingen van jeugdoverlast in de regio Amsterdam-Amstelland is in 2011 gedaald met 10 procent.. Ook het aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen blijft dalen.. Het aantal is afgenomen van 40 in 2010 naar 31 in 2011.. 70 procent jeugdgroepen aangepakt.. 6 april 2012.. Uit politiecijfers blijkt dat 62 van de 89 criminele jeugdgroepen (70 procent) die eind 2010 in kaart zijn gebracht, zijn aangepakt.. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.. VNG-databank Praktijkvoorbeelden vernieuwd.. 4 april 2012.. De databank Praktijkvoorbeelden van de VNG is vernieuwd.. In de databank staan onder andere beleidsnota's, filmpjes, visies en evaluaties van veel gemeenten.. Aanmelden Hein Roethofprijs 2012.. 3 april 2012.. De inzendtermijn voor de Hein Roethofprijs 2012 is geopend.. Deelname staat open voor ieder Nederlands project dat gericht is op de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid.. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr.. Fred Teeven, reikt de Hein Roethofprijs uit op maandag 29 oktober 2012, in de Nieuwe Kerk in Den Haag.. VNG position paper over toekomst Veiligheidshuizen.. 2 april 2012.. De VNG heeft een gemeentelijke toekomstvisie op de Veiligheidshuizen opgesteld.. In deze position paper komen onder andere de wettelijke taak en regierol van gemeenten en (co)financiering aan bod.. Woudenberg focust op kansen voor de jeugd.. 26 maart 2012.. De gemeente Woudenberg wil dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen in het dorp.. Dat staat in het Integrale beleidskader Jeugd van de gemeente.. In het beleidskader legt de gemeente de focus op kansen in plaats van op risico's en problemen.. Pilot voor veilig onderwijs in Kennemerland en Zuid-West Nederland.. 22 maart 2012.. Op tien scholen in het basis- en voortgezet onderwijs start een pilot met als doel het creëren van bewustwording voor een veiliger onderwijs bij leerlingen, ouders en onderwijzers.. Heerde pakt jeugdoverlast en gebruik harddrugs aan.. 22 maart 2011.. Burgemeester Inez Pijnenburg van de gemeente Heerde maakt zich zorgen over het gebruik van harddrugs in haar gemeente.. Heerde staat bovenaan waar het gaat om incidenten met harddrugs in de politieregio Noordoost-Gelderland.. Landelijke Transitieagenda Jeugdzorg beschikbaar.. 21 maart 2012.. Rijk, VNG en IPO hebben samen de landelijke Transitieagenda Jeugdzorg opgesteld.. Transitieagenda is opgesteld om de uitvoering van de decentralisatie van de jeugdzorg te ondersteunen.. In de agenda is ook het ondersteuningsprogramma van het Rijk en de VNG opgenomen.. Samenscholingsverbod centrum Venray.. 19 maart 2012.. Om groepen jongeren die zich misdragen aan te pakken, heeft de gemeente Venray een samenscholingsverbod in het centrum ingesteld.. Het verbod ging vrijdag in en geldt voor zes maanden Samenscholingsverbod centrum Venray.. Politie Utrecht richt zich op 120 bendeleden.. 15 maart 2012.. De gemeente Utrecht, politie en het Openbaar Ministerie richten zich de komende tijd op ongeveer 120 relschoppers in de stad.. Dat bleek dinsdag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad.. Den Haag pakt criminele jeugdgroepen hard aan.. De aanpak van criminele jeugdgroepen blijft de komende jaren prioriteit voor gemeente, politie en justitie in Den Haag.. Dat blijkt uit het integraal veiligheidsplan 2012-2015 dat deze week naar de Haagse gemeenteraad is gestuurd.. Twenterand zoekt samenwerking met sportverenigingen.. 14 maart 2012.. De gemeente Twenterand wil sportverenigingen inzetten om jongeren die problemen hebben op het gebied van normen en waarden, drugs- en alcoholgebruik te helpen.. De verenigingen moeten ongewenst gedrag bij jongeren signaleren en gedragsverandering over waarden en normen bewerkstelligen.. Tevens wordt ingezet op het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik.. Nieuwsbrief Veiligheidshuizen.. 12 maart 2012.. Eind maart 2012 verschijnt de eerste nieuwsbrief Veiligheidshuizen.. Deze nieuwsbrief komt iedere zes weken uit en bevat informatie over verschillende onderwerpen waar (beleids)medewerkers van Veiligheidshuizen en ketenpartners mee te maken hebben.. OM wil jonge veelpleger onder dwang laten behandelen.. Onverbeterlijke criminele jongeren moeten zo nodig onder dwang in de gevangenis of in een kliniek worden behandeld.. Dat heeft Herman Bolhaar, die als voorzitter van het college van procureurs-generaal de hoogste baas is van het Openbaar Ministerie (OM) tegen Het Parool gezegd.. EenVandaag over 'teen courts'.. 8 maart 2012.. Jongeren die andere jongeren berechten.. In Amerika gebeurt het al en als het aan PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch ligt gebeurt dat binnenkort ook in Nederland.. Tijdens een werkbezoek aan Amerika zag hij hoe de 'teen courts' werken en was zo enthousiast dat hij aan staatssecretaris Teeven heeft gevraagd om dat ook in Nederland in te voeren.. Eerste zitting Utrechtse jeugdgroepen.. Tijdens de eerste strafzitting voor leden van overlastgevende en criminele jeugdgroepen uit de stad Utrecht zijn gisteren zes zaken behandeld.. Degenen die voor de rechter komen - de 'kopstukken' - zijn de politie negatief opgevallen.. De rechtbank in Utrecht wil de komende tijd elke maand zo’n zitting houden.. Boete of Kanskaart in regio Utrecht.. Een groot deel van de Utrechtse gemeenten heeft deze maand Boete of Kanskaart ingevoerd: een Halt-aanpak om jonge plegers van alcoholdelicten aan te pakken.. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar worden, als zij binnen de gemeentegrenzen onder invloed van alcohol delicten plegen, door de politie doorverwezen naar Halt en vervolgens op cursus gestuurd.. Twenterand en Tubbergen ondertekenen 'Convenant veiligheid in en om de school'.. De gemeenten Twenterand en Tubbergen hebben gisteren het 'Convenant veiligheid in en om de school' ondertekend.. Doel van het convenant is het behouden en waar mogelijk verder verbeteren van de veiligheid in en om de instellingen voor voortgezet onderwijs.. 'Drankgebruik moet ook in Kijkwijzer'.. 7 maart 2012.. Jongeren grijpen sneller naar alcohol als ze een film zien waarin gedronken wordt.. En hoe meer er in gedronken wordt, hoe groter de kans dat de jongeren zelf ontsporen.. Dat stellen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.. Ander onderzoek wees deze week uit dat ook het in het gezelschap zijn van anderen die drinken het drinkgedrag beïnvloedt.. Tijdschrift SECONDANT over jeugdcriminaliteit.. 2 maart 2012.. Het maartnummer van het CCV-tijdschrift SECONDANT staat voor een groot deel in het teken van de aanpak van jeugdcriminaliteit.. De rubriek Crimi-trends laat zien dat het aandeel ‘samenplegers’ onder jongvolwassen daders toeneemt.. Een ander artikel gaat in op criminele, overlastgevende (jonge)mannen die onaantastbaar lijken voor justitie en politie.. Ook laat SECONDANT de projectleider van de Amsterdamse Top600 aanpak aan het woord.. Parket Amsterdam start Taakstrafloket Jeugd.. 1 maart 2012.. Het parket Amsterdam begint vandaag met met het Taakstrafloket Jeugd.. Minderjarigen die tot een taakstraf worden veroordeeld kunnen direct na de zitting een intakegesprek voeren met De Raad voor de Kinderbescherming.. In dit gesprek maakt de Raad voor de Kinderbescherming meteen afspraken over het uitvoeren van de werkstraf.. Onderzoeken over Marokkaans-Nederlandse jongeren gebundeld.. 29 februari 2012.. Het samenwerkingsverband Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren heeft een database ontwikkeld met alle relevante onderzoeken over Marokkaans-Nederlandse jongeren.. Dit instrument voor beleidsambtenaren en uitvoerende professionals maakt sinds deze maand onderdeel uit van de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid.. Kwart Amsterdamse Top600-veelplegers in detentie.. 28 februari 2012.. Van de eerste 250 personen die met behulp van de Amsterdamse Top600-aanpak zijn gevolgd, zit ruim een kwart in detentie.. Dit blijkt uit de derde kwartaalmonitor over de periode oktober tot en met december 2011 die begin deze week naar de gemeenteraad is gestuurd.. Gedrag op straat bepalend bij aanpak jongerenoverlast.. 21 februari 2012.. Politieagenten laten zich bij proactief optreden tegen jongerenoverlast niet zozeer leiden door de etniciteit van jongeren, maar door hun gedrag op straat.. Dit blijkt uit het onderzoek 'Proactief handhaven en gelijk behandelen' van de Universiteit Twente naar de risico’s die verbonden zijn aan de groeiende inzet van proactieve instrumenten door de politie om jeugdoverlast en criminaliteit terug te dringen.. Jeugdzorg wil enkelband voor criminele jongeren.. 15 februari 2012.. Er moeten vanaf deze zomer richtlijnen zijn om jonge criminelen vaker een elektronische enkelband te geven.. Zo kan dag en nacht in de gaten worden gehouden of zij zich aan regels houden.. Dit stelt Jan Dirk Sprokkereef, vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland, in het Algemeen Dagblad.. Aantal jongeren zonder diploma gehalveerd.. De intensieve aanpak van voortijdig schoolverlaten werpt zijn vruchten af.. In tien jaar tijd is het aantal leerlingen zonder startkwalificatie bijna gehalveerd van 71.. 000 in 2002 naar 38.. 600 in het schooljaar 2010-2011.. Serie over Top600 veelplegers.. 14 februari 2012.. Op woensdag 15 februari start onder de naam Top600 veelplegers een nieuwe serie Amsterdam.. nl/tv-specials bij de lokale televisiezender AT5.. De serie wordt iedere woensdag herhaald.. In de vierdelige serie wordt nader in gegaan op de achtergronden van de aanpak en op de aard van de criminele veelplegers.. Schouwen-Duiveland wil beleidsregels om drankgebruik jongeren terug te dringen.. 9 februari 2012.. Schouwen-Duiveland vindt het belangrijk dat het drankgebruik onder haar jeugd teruggedrongen wordt.. De gemeente wil daarom als eerste in Zeeland extra beleidsregels vaststellen waardoor jongeren minder gemakkelijk aan alcohol kunnen komen tijdens evenementen.. 'Bajesfilm' moet bewustwording jongeren stimuleren.. 8 februari 2012.. In het Luxor theater in Hoogeveen vond dinsdag 7 februari de première plaats van Waarschuwing uit de bajes.. Deze ontmoedigingsfilm werd geproduceerd in het kader van het Preventieproject van de PI (Penitentiaire Inrichting) Hoogeveen.. De film is in samenwerking met het Veiligheidshuis van de gemeente Hoogeveen en jongerenwerkers uit Assen en Hoogeveen tot stand gekomen.. Het 1000 jongerenplan voor kwetsbare jongeren in Twente wordt voortgezet.. 2 februari 2012.. Het 1000 jongerenplan om kwetsbare jongeren op de Twentse arbeidsmarkt aan het werk te helpen, wordt voortgezet.. Na twee succesvolle jaren gaan de deelnemende partijen de aanpak borgen voor de toekomst.. Hiervoor werd op 31 januari een intentieverklaring getekend.. Utrecht focust op aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit.. 30 januari 2012.. De gemeente Utrecht, politie en Openbaar Ministerie geven in 2012 prioriteit aan het terugdringen van jeugdoverlast en –criminaliteit.. De maatregelen die de partijen nemen, moeten ertoe leiden dat in 2012 de geregistreerde criminaliteit flink daalt ten opzichte van 2006.. Scholieren geven alcoholvoorlichting.. 17 januari 2012.. Dertig HAVO-leerlingen van het Willem Blaeu college uit Alkmaar geven tussen 20 februari en eind maart voorlichting over alcohol aan groep 7 en/of 8 van basisscholen in Alkmaar en omgeving.. De leerlingen worden ingezet om de boodschap ‘voor je 16de geen alcohol’ te vertellen.. Erkenning jeugdinterventies functioneert goed.. 12 januari 2012.. Het erkenningstraject voor de erkenning van jeugd- en leefstijlinterventies wordt breed gewaardeerd en heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd.. Dit blijkt uit de evaluatie die in 2011 door Stichting Consument en Veiligheid en de Vrije Universiteit Amsterdam is uitgevoerd.. Korpschef Rotterdam-Rijnmond: 'Nieuwe veelpleger is jonger, sluwer en gewelddadiger'.. 3 januari 2012.. "Nederland krijgt een nieuwe veelpleger.. De drugsverslaafde van vroeger die dagelijks auto-inbraken pleegde om in een verslaving te voorzien verdwijnt uit het straatbeeld.. Daarvoor in de plaats krijgt Nederland te maken met een nieuwe veelpleger die jonger, sluwer en gewelddadiger is", constateerde korpschef Frank Paauw van politie Rotterdam-Rijnmond dinsdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.. CCV-stappenplan Graffiti aangescherpt.. 23 december 2011.. Het CCV-stappenplan Graffiti is vernieuwd.. Nieuwe kennis en inzichten uit wetenschap en praktijk hebben geleid tot een logischer opbouw.. De verschillende stappen zijn duidelijker en soms met een verdere fasering of verdieping opgezet.. De aanpak van graffiti wordt op deze manier kracht bijgezet.. Professionals kunnen op het juiste niveau in een traject instappen.. Bestuurlijke boete voor scholen die verzuim niet melden.. 20 december 2011.. De Inspectie van het Onderwijs kan vanaf 1 januari 2012 een bestuurlijke boete opleggen, bijvoorbeeld wanneer het hoofd van de school of instelling de leerplichtwet overtreedt door het verzuim van een leerling niet te melden.. Nieuw wetsvoorstel adolescentenstrafrecht.. 19 december 2011.. Het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht ligt voor advies bij diverse partijen.. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft in het wetsvoorstel een breed pakket aan maatregelen opgenomen om de criminaliteit van risicojongeren van 15 tot 23 jaar effectiever aan te pakken.. Een dadergerichte aanpak van risicojongeren staat hierbij centraal.. Ook biedt het wetsvoorstel meer flexibiliteit bij het opleggen van sancties rond de leeftijdsgrens van 18 jaar.. Groepsaanpak Spijkenisse succesvol: 30 jongeren weer op het goede spoor.. 8 december 2011.. In Spijkenisse is de groepsaanpak Beke, mede dankzij de aanstelling van een regisseur, zeer succesvol.. Dertig jongeren uit Spijkenisse hebben de draad weer kunnen oppakken.. Preventief Interventie Team aan de slag in Amstelveen.. 6 december 2011.. Amstelveen start in het kader van de regionale Top600 aanpak met het Preventief Interventie Team (PIT-team).. Het gaat om een familiegerichte benadering waarbij specialisten gezinnen benaderen waarvan een kind zorgt voor veel overlast en criminaliteit.. De aanpak is bedoeld om te zorgen dat de broertjes en/of zusjes van de criminele jongere niet het criminele pad op gaan.. Gemeenten niet voorbereid op gewijzigde Drank- en Horecawet.. 5 december 2011.. Gemeenten (92 procent) hebben geen plan van aanpak voor de implementatie van de gewijzigde Drank- en Horecawet.. Deze wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.. Dit blijkt uit de eerste Monitor Bijzondere Wetten die het Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) heeft uitgevoerd.. Amsterdamse straatcoaches nuttig.. 1 december 2011.. De straatcoaches in Amsterdam verrichten nuttig werk en er zijn geen aanwijzingen dat zij overlastmeldingen hebben verzonnen.. Dit blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse Ombudsman.. Gebrek aan organisatorische veiligheidsmaatregelen op scholen.. 30 november 2011.. Organisatorische veiligheidsmaatregelen, die weinig tot geen geld kosten, ontbreken regelmatig op scholen.. Wel zetten veel scholen beveiligers in en maakt 37 procent gebruik van cameratoezicht.. Dit blijkt uit onderzoek van Securitas naar veiligheid in het onderwijs in Nederland.. Verslag bijeenkomst samenwerking jongerenwerker en wijkagent.. 29 november 2011.. 'Spagaat in samenwerking op straat tussen jongerenwerker en wijkagent?', dat was de titel van de Uitgelicht-bijeenkomst die op donderdag 24 november werd gehouden.. Ruim 80 belangstellende vanuit vooral politie en jongerenwerk kwamen naar deze  ...   (JOP) blijft uit.. 1 april 2011.. Veel gemeenten proberen jongerenoverlast tegen te gaan.. Zo ook de gemeente Papendrecht.. In het voorjaar van 2009 opende de gemeente een JOP in de wijk Molenvliet.. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) onderzocht of de JOP een positief effect had en schreef er zowel een rapport als een artikel over.. Subsidies aan Marokkanen-gemeenten hebben geen resultaat.. 31 maart 2011.. De afgelopen vier jaar ontvingen de 22 gemeenten die problemen hebben met Marokkaanse jongeren in totaal 32 miljoen euro.. Uit een reportage van EenVandaag blijkt dat deze subsidie nog niet tot resultaten heeft geleid.. Gegevensuitwisseling Veiligheidshuizen onderzocht.. Binnen de Veiligheidshuizen zijn onvoldoende waarborgen voor een zorgvuldige omgang met gegevens van minderjarigen.. Dit concludeert het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek van de gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen in het zogeheten Justitieel Casusoverleg binnen de Veiligheidshuizen Bergen op Zoom en Fryslân.. Pedagogische aanpak jonge daders effectief.. 29 maart 2011.. Onderzoek van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming toont aan dat een pedagogische behandeling van jonge daders effectief is.. Dit staat in het advies 'Jeugdstrafproces: toekomstbestendig!' dat de Raad onlangs heeft aangeboden aan de staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie.. Veiligheidshuizen en de aanpak van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren.. 25 maart 2011.. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een brochure uitgegeven over de Marokkaans-Nederlandse risicojongeren en de Veiligheidshuizen.. De publicatie, gericht op gemeenten, beschrijft vier thema’s.. Geweldplegers onder invloed zwaarder bestraft.. Minister Opstelten wil geweldsdelicten die onder invloed van alcohol of drugs begaan zijn zwaarder bestraffen.. Om alcohol en drugs te kunnen aanmerken als strafverzwaringsgrond, gaat de politie het gebruik ervan bij geweld registreren.. Daarvoor krijgt ze ook de bevoegdheid om drugs- en alcoholtesten af te nemen bij verdachten van geweld.. Hiervoor wil de minister het Wetboek van Strafvordering aanpassen.. Amsterdam waarschuwt scholieren voor loverboys.. De gemeente Amsterdam stelt, in samenwerking met de GGD, een team van docenten samen die scholen langs gaat om leerlingen weerbaar te maken tegen loverboys.. Ook komt er een website waar scholieren terecht kunnen met vragen over relaties en seks.. Minderjarigen kopen even eenvoudig alcohol als frisdrank.. 24 maart 2011.. Jongeren onder de zestien die alcohol willen kopen, slagen daar altijd in.. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente.. Het kopen van alcohol is niet moeilijker dan het kopen van frisdrank.. Ook blijkt dat de meeste jongeren al slagen in de eerste winkel die ze bezoeken.. Wet OM-afdoening uitgebreid.. Vanaf 1 maart is de wet OM-afdoening uitgebreid.. Er kunnen nu meer feiten worden afgedaan met een strafbeschikking.. Daarnaast kunnen ook minderjarigen en militairen een strafbeschikking ontvangen.. Spijbelgedrag baart OM zorgen.. 18 maart 2011.. Het spijbelgedrag van kinderen baart het Openbaar Ministerie (OM) zorgen.. In 2010 is het aantal leerplichtzaken bij het OM gestegen naar 3.. 854, in 2009 waren er 3.. 741 zaken.. In dat jaar moesten 2.. 290 jongeren voor de kantonrechter komen, vorig jaar waren dat er 2.. 350.. Noord-Holland Noord wil alcohol- en drugsgebruik jeugd verder terugdringen.. 17 maart 2011.. De 24 gemeenten in Noord-Holland Noord willen samen met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie het alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd terugdringen.. Op 16 maart ondertekenden zij daarom de samenwerkingsovereenkomst 2011 ‘Jeugd, Gezondheid en Veiligheid’.. Doorn gaat door met gebiedsverboden voor probleemjeugd.. 14 maart 2011.. Vandalen in Doorn kunnen ook komend jaar een gebiedsverbod krijgen.. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de termijn voor zo'n verbod verlengd, omdat probleemjeugd mogelijk opnieuw voor problemen zal zorgen.. Aanvalopschooluitval.. nl biedt nieuwe informatie.. Op de website aanvalopschooluitval.. nl is nieuwe informatie te vinden over het voortijdig schoolverlaten (vsv).. Deze informatie is op regionaal, gemeentelijk en onderwijsinstellingsniveau beschikbaar.. CCV presenteert Trendsignalement 2011.. 8 maart 2011.. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het eerste exemplaar van het Trendsignalement 2011 in ontvangst genomen.. Met het jaarlijkse Trendsignalement signaleert het CCV nieuwe ontwikkelingen waarmee veiligheidsprofessionals aan de slag kunnen.. Zeeland gaat alcoholmisbruik jongeren streng aanpakken.. 7 maart 2011.. De Zeeuwse gemeentes gaan samen alcoholmisbruik onder jongeren strenger aanpakken.. Zo kunnen winkels en bars waar alcohol wordt verkocht op strengere controles rekenen.. Campagne Fris over Drank scoort goed.. De Hardenbergse campagne Fris over Drank heeft een goed bereik onder ouders in de gemeente.. Ouders kennen de gevaren van alcohol, maar zijn nog te onzeker over hun eigen invloed als ouder.. Dit blijkt uit onderzoek dat de gemeente Hardenberg liet uitvoeren.. Staatssecretaris Teeven neemt kwaliteit werkstraffen onder de loep.. 4 maart 2011.. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie komt begin juni 2011 met een plan van aanpak om de kwaliteit van werkstraffen voor jeugdigen te verbeteren.. Het vandaag verschenen onderzoeksrapport “Beleving van de werkstraf in de buurt door jeugdigen” biedt hiertoe voldoende aanknopingspunten.. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.. Amsterdam pakt top 600 jeugdige veelplegers aan.. Amsterdam is op 1 maart begonnen met de aanpak van de top 600 veelplegers tussen de 18 en 24 jaar.. Deze veelplegers zijn verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid ernstige misdrijven in de stad.. Bij de aanpak zijn onder andere partners uit zorg- en jeugdinstellingen, de reclassering, politie en OM betrokken.. Cocktailparty’s op voortgezet onderwijs Rivierenland.. IrisZorg verzorgt dit voorjaar op minstens tien scholen in regio Rivierenland een spetterende cocktailparty.. Het doel van deze party’s is om jongeren te laten zien dat het ook gezellig kan zijn zonder alcohol.. CCV helpt gemeenten bij evenementenbeleid.. 2 maart 2011.. Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van lokaal evenementenbeleid lanceerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vandaag het dossier Evenementenbeleid.. Naast een positieve bijdrage aan het culturele en sociale leven brengen evenementen ook risico’s met zich mee.. Een goed gemeentelijk evenementenbeleid verkleint de kans op problemen.. Rechtbank Amsterdam schorst groepsverbod en meldplicht voetbalwet.. 24 februari 2011.. De rechtbank van Amsterdam heeft op 18 februari 2011 een groepsverbod en meldplicht, die de gemeente Amsterdam op basis van de Wet MBVEO (voetbalwet) had opgelegd, voorlopig geschorst.. Alcoholgebruik jongeren in regio Rivierenland afgenomen.. 21 februari 2011.. Het alcoholgebruik onder jongeren in de regio Rivierenland is afgenomen.. Dit blijkt uit onderzoek naar de aard en omvang van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de regio.. Ruim 1200 jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar uit de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben via internet een vragenlijst ingevuld.. Uniek overzicht: jeugdgroepen effectief aanpakken.. 17 februari 2011.. Op deze website is vandaag de database Jeugdgroepen gelanceerd.. Deze database biedt een uniek overzicht van bestaande aanpakken om problemen met hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen op te lossen.. Door gericht te kiezen op type jeugdgroepen, type aanpak, middel en aard van de aanpak, komt de zoekende veiligheidsprofessional uit bij die aanpakken die het meest aansluiten bij de lokale jeugdproblematiek.. Verslag Uitgelicht-bijeenkomst sport en veiligheid.. 16 februari 2011.. Het CCV verzorgde op 8 februari 2011 een Uitgelicht-bijeenkomst over sport en veiligheid.. Centraal tijdens deze bijeenkomst stond het thema sport en jongeren in relatie tot de sociale veiligheid.. Met andere woorden ‘Hoe kan sport bijdragen aan de sociale veiligheid?’.. Landelijk netwerk van poliklinieken voor jeugd en alcohol.. 15 februari 2011.. De komende drie jaar krijgen twintig ziekenhuizen in het land een eigen polikliniek voor jeugd en alcohol.. Kinderarts Nico van der Lely, initiatiefnemer van de eerste alcoholpolikliniek in Delft, helpt de ziekenhuizen hierbij.. Hardere aanpak overlast Koninginnedag.. 14 februari 2011.. Als het aan de burgemeesters van Amsterdam en de omliggende kleinere steden ligt, worden notoire overlastgevers met Koninginnedag dit jaar hard aangepakt en strenger gestraft.. Mensen die zich dit jaar misdragen op Koninginnedag worden geregistreerd en er wordt gekeken of zij voor volgend jaar een sanctie opgelegd kunnen krijgen.. Strengere aanpak drinkende jeugd.. 11 februari 2011.. Alcohol drinken op straat en in publieke plaatsen zoals stations, winkelcentra, warenhuizen en cafés, wordt strafbaar voor jongeren onder 16 jaar.. Met dit besluit wil het kabinet het alcoholgebruik onder jongeren strenger aanpakken.. De ministerraad stemde vanmiddag in met een wijzigingsvoorstel van de Drank en Horecawet.. Overlast jeugdgroepen district Maas en Leijgraaf gestegen.. 9 februari 2011.. De politie district Maas en Leijgraaf presenteerde deze week haar cijfers over 2010.. In de districtelijke rapportage 'Problematische jeugdgroepen' is sprake van zes hinderlijke jeugdgroepen en twee overlastgevende groepen.. Registratie etniciteit risicojongeren Charlois tegen de wet.. 7 februari 2011.. Etnische registratie van risicojongeren in de Rotterdamse deelgemeente Charlois is in strijd met de wet.. Volgens het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voldoet de deelgemeente niet aan de randvoorwaarden om gebruik te maken van de uitzonderingsgrond die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt.. Almere wil overlast jongeren terugdringen.. 3 februari 2011.. De overlast van jongeren in Almere moet voor 2014 met tien procent zijn afgenomen.. Dat zei burgemeester Annemarie Jorritsma donderdagmiddag bij de opening van het nieuwe onderkomen van het Veiligheidshuis.. Uitgaven bestrijding criminaliteit en overlast gestegen.. In 2009 is bijna 12,5 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast.. Dit wil zeggen: 757 euro per hoofd van de bevolking.. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.. Utrecht pakt jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit aan.. 28 januari 2011.. De criminaliteit in Utrecht is in 2010 met zeven procent gedaald, maar de ervaren jongerenoverlast en het aantal woninginbraken namen toe.. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) zetten het komende jaar dan ook intensief in op het terugdringen van het aantal woninginbraken, jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit.. Alcoholmatiging in Hardenberg.. Het alcoholmatigingsproject Fris over Drank van de gemeente Hardenberg wordt uitgebreid.. Dit blijkt uit de vastgestelde nota 'Aanpak matiging middelengebruik 2011-2013'.. CCV zet activiteiten Steunpunt Uitgaansgeweld voort.. 27 januari 2011.. Het Steunpunt Uitgaansgeweld van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is, na de lancering in april vorig jaar, voortvarend van start gegaan.. Regelmatig doen gemeenten, politie of opleidingsinstituten een beroep op het steunpunt voor beschikbare aanpakken, advies-op-maat en andere vragen over uitgaansgeweld.. De ervaringen zijn positief en om die reden zet het CCV de activiteiten voor het Steunpunt Uitgaansgeweld voort in 2011.. Daling aantal voortijdig schoolverlaters.. Het aantal voortijdig schoolverlaters is in schooljaar 2009-2010 met 3.. 000 gedaald naar 39.. 600 maakt minister van Bijsterveldt (OCW) bekend.. Het streven is het aantal voortijdig schoolverlaters dit schooljaar verder te laten dalen naar maximaal 35.. 000, een halvering ten opzichte van 2002.. Leerlingenzorg op scholen verbeterd.. 25 januari 2011.. Het percentage scholen voor voortgezet onderwijs met een zorgplan, een zorgteam, een interne zorgcoördinator en een interne zorgstructuur, is in 2009 toegenomen.. Dit blijkt het de monitor Zorg en Advies Teams (ZAT’s) van het Nederlands Jeugdinstituut.. Jongerenoverlast in Sittard-Geleen met 35 procent gedaald.. 21 januari 2011.. Jongerenoverlast in de gemeente Sittard-Geleen is in 2010 ten opzichte van 2009 met 35 procent afgenomen.. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapportage over de Methodiek Integrale Aanpak Straatgroepen (MIAS) in Sittard-Geleen.. MIAS methodiek is een landelijk concept dat een integrale aanpak tussen jongerenwerk, politie, het Veiligheidshuis en stadsdeelmanagement bevordert.. Aanpak jeugdoverlast in Kralingen-Crooswijk.. 19 januari 2011.. De aanpak van overlastgevende jeugd in de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk is succesvol.. Het aantal jongerengroepen dat overlast veroorzaakt is afgenomen.. En ook bij de individuele aanpak is er resultaat geboekt.. Ongeveer de helft van jongeren die in het ‘programma’ zijn opgenomen zijn terug naar school of werk gegaan.. Brochure Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners.. Het ministerie van BZK heeft voor gemeenten de brochure 'Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners' uitgebracht.. In de publicatie staat informatie over recente ontwikkelingen die meer mogelijkheden bieden voor het in kaart brengen van de groep die problemen heeft en veroorzaakt.. Haarlemmermeer wijst hotspots aan.. 13 januari 2011.. Het toenemende alcohol- en softdrugsgebruik onder bepaalde groepen jongeren zorgt voor diverse vormen van overlast op bepaalde plekken in Haarlemmermeer.. De gemeente heeft deze plekken als ’hotspots’ aangewezen.. Definitieve cijfers jaarwisseling: forse daling geweld.. 7 januari 2011.. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is het geweld tegen werknemers met een publieke taak met bijna de helft gedaald.. Ook hebben minder incidenten plaatsgevonden dan het voorgaande jaar.. Dat blijkt uit de definitieve rapportage over het verloop van de jaarwisseling 2010-2011, die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.. Zes op de tien coffeeshops mogelijk dicht.. 5 januari 2011.. In gemeenten met veel coffeeshops moeten minstens zes op de tien hun deuren sluiten als het kabinet het beleid uitvoert om 350 meter tussen coffeeshops en scholen te houden.. In Leiden, Leeuwarden en Amsterdam zijn de gevolgen het grootst.. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.. Roermond pakt criminele jeugd aan.. 4 januari 2011.. Roermond pakt de komende drie jaar jeugdige criminelen aan.. Het gaat om een harde kern van circa 75 jongeren die verantwoordelijk is voor meer dan 60 procent van alle delicten in Roermond.. Jaarwisseling: minder incidenten, meer aanhoudingen.. 3 januari 2011.. Uit een eerste inventarisatie van het verloop van de jaarwisseling blijkt dat er minder incidenten hebben plaatsgevonden en meer aanhoudirngen zijn verricht.. Uit de eerste cijfers blijkt dat er deze jaarwisseling 2010 incidenten waren.. Jongerenbemiddelaars in Amsterdam-Zuidoost.. 29 december 2010.. Amsterdam-Zuidoost installeert op 4 februari de eerste zes jongeren als jongerenbemiddelaars.. Deze jongeren hebben een speciale opleiding gevolgd om te bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners.. Gemeenten verlengen de pilots Drank- en Horecawet.. 28 december 2010.. Vlaardingen, Delfzijl, Appingedam en Loppersum verlengen de pilots Toezicht Drank- en Horecawet met een jaar.. Vooruitlopend op een wijziging van de Drank- en Horecawet vinden in deze gemeenten proeven met toezicht en handhaving op de naleving van de wet plaats.. Regionale aanpakken uitgelicht.. 21 december 2010.. Buurgemeenten hebben vaak te maken met vergelijkbare (sociale) veiligheidsproblemen.. Bovendien werken ze met dezelfde veiligheidspartners samen aan eigen lokale oplossingen.. De keuze om deze problemen met meer gemeenten regionaal aan te pakken, lijkt daarom voor de hand liggend.. Toch zoeken gemeenten bij de beoefening van hun regierol soms naar een effectieve aanpak en de passende schaalgrootte.. Jeugd in de spotlight.. 13 december 2010.. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en onderzoeksbureau Beke verzamelden de afgelopen tijd aanpakken problematische jeugdgroepen uit het land.. Diverse veiligheidsprofessionals gaven gehoor aan de oproep en stuurden hun aanpakken in.. Wat wordt ermee gedaan en wat levert het op? Dit leest u in een interview met Saskia Dijkstra, (beleidsadviseur ministerie van Veiligheid en Justitie), Henk Ferwerda (Bureau Beke) en Nicole Langeveld (CCV).. RTL nieuws: 1527 jeugdgroepen in Nederland actief.. 12 december 2010.. Nederland telt 1527 jeugdgroepen die op straat voor problemen zorgen.. Dat zijn er 233 minder dan vorig jaar.. Dat blijkt uit cijfers die RTL nieuws heeft opgevraagd bij de politie.. Echtscheiding risicofactor voor strafblad bij kinderen.. 10 december 2010.. Kinderen van gescheiden ouders hebben in de jaren na de echtscheiding een drie keer grotere kans op een strafblad.. Dat blijkt uit onderzoek waarop sociologe Marieke van de Rakt op 11 januari promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.. Compleet overzicht van succesvolle interventies online.. 9 december 2010.. Sportprojecten, straatcoaches en stadsmariniers.. In totaal 80 succesvolle wijkinterventies staan in het nieuwe online zoeksysteem van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).. Via een handig zoekmenu, komt de bezoeker met een paar muiskliks direct uit bij de interventies die voor hem relevant en interessant zijn.. Meer aandacht nodig voor criminele meiden.. Meiden lijken een vergeten groep als het gaat om crimineel gedrag.. Ten onrechte, want hun aandeel in de criminaliteit neemt toe.. De problemen die daaraan ten grondslag liggen, worden steeds complexer.. Alcoholvrije plekken in Rijnwoude.. 3 december 2010.. De gemeente Rijnwoude heeft alcoholvrije plekken aangewezen om jongeren en ouders bewuster met alcohol om te laten gaan.. Op deze plekken is het verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te dragen.. Stappenplan helpt gemeente bij verhalen schade.. 2 december 2010.. Het CCV-stappenplan 'Schade verhalen' helpt gemeenten bij het verhalen van schade op daders van vandalisme.. Door schade te verhalen, geven gemeenten een signaal af dat de dader er niet mee wegkomt en dat vandalisme niet wordt getolereerd.. Gelderse gemeenten onderzoeken alcohol- en drugsgebruik.. 1 december 2010.. De gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar beginnen in deze week met een onderzoek naar het alcohol- en drugsgebruik van jongeren (12 tot 24 jaar).. Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek in 2006.. Rotterdam pakt schoolverzuim aan.. Rotterdam neemt maatregelen om de schooluitval onder jongeren tegen te gaan.. Bij het nieuwe spijbeloffensief worden ook ouders betrokken.. Wanneer die onvoldoende meewerken om hun spijbelende kind weer naar school te krijgen, wordt de kinderbijslag stopgezet.. Geweld op school doeltreffend aanpakken.. 30 november 2010.. Leerlingen met messen, vecht- en treiterpartijen.. Op elke school in het voortgezet onderwijs komt geweld voor, in welke vorm dan ook.. Wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier Geweld op school van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.. Minister Opstelten wil drugsgebruik op scholen aanpakken.. 29 november 2010.. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil dat leerlingen die drugs gebruiken met naam en toenaam bekend worden gemaakt bij ouders, leraren en medescholieren.. Uitgaan moet gezellig blijven!.. Minder geweldsincidenten en overlast, minder jongeren die op de eerste hulp belanden tijdens een stapavond en minder hiermee samenhangende hoge kosten.. Het nieuwe Centrum Veilig en Gezond Uitgaan (CVGU) ondersteunt gemeenten in hun doelen naar een gezonder en veiliger uitgaansklimaat.. Het CVGU is een initiatief van het CCV en het Trimbos instituut.. Zeeuwse aanpak alcoholgebruik jongeren start met stapavond ouders.. 26 november 2010.. Onder het motto Laat ze niet (ver)zuipen! start op vrijdag 26 november de Zeeuwse aanpak van overmatig alcoholgebruik onder jongeren.. De aanpak begint met een stapavond voor ouders en/of verzorgers van jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar.. Haags spijbeloffensief werkt.. 25 november 2010.. Door de inzet van leerplichtambtenaren en een directe en persoonlijke aanpak werpt het Haagse spijbeloffensief zijn vruchten af.. In september 2009 is een pilot gestart in de Haagse krachtwijk Escamp, waar het schoolverzuim 1,5 keer zo groot was als in andere Haagse wijken.. In een jaar tijd is het schoolverzuim teruggebracht tot het niveau van het Haagse stedelijk gemiddelde.. Gemeente Oss wint Jong Lokaal Bokaal voor jongerenparticipatie.. 24 november 2010.. De gemeente Oss heeft de Jong Lokaal Bokaal gewonnen, een prijs voor het beste beleid op het gebied van jongerenparticipatie.. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS reikte de prijs maandag 22 november uit.. Spelregels voor jaarwisseling in Kampen.. 18 november 2010.. De gemeente Kampen wil ook dit jaar weer een veilig en gezellig verloop van de periode rondom de jaarwisseling.. Om deze reden heeft de gemeente spelregels opgesteld in overleg met jongeren en buurtbewoners van wijken waar een verhoogd risico op overlast bestaat.. Congres 'Jeugd in Onderzoek': oproep voor bijdragen.. 'Jeugd in Onderzoek', het jaarlijkse kenniscongres over onderzoek in de jeugdsector, staat dit jaar in het teken van implementatie.. Voor het congres, dat plaatsvindt op 12 maart 2010, worden onderzoekers uit de wetenschap en de praktijk opgeroepen om een bijdrage te leveren.. Dordrecht start met Taskforce Overlast in Openbare Ruimte.. 15 november 2010.. De gemeente Dordrecht pakt met een Taskforce Overlast in Openbare Ruimte de overlast in de gemeente aan.. Het doel is om de daadwerkelijke overlast én de beleving van die overlast te laten dalen.. Keet de Blokhut mag open blijven.. 12 november 2010.. De gemeente Zwartewaterland heeft terecht besloten om niet op te treden tegen Keet de Blokhut.. Dit oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.. Deze uitspraak betekent niet dat drankketen in Nederland nu geen horecavergunningen meer nodig hebben.. Voor elke keet zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld of sprake is van een café of dat het gaat om een zogenoemde verlengde huiskamer, zoals in het geval van 'Keet de Blokhut'.. Welkomsbord met gedragsregels in Eindhovense uitgaansgebieden.. 'Welkom!' staat er groot op het bord met gedragsregels dat bezoekers van de Eindhovense uitgaansgebieden voortaan zien.. Tegelijkertijd staat op dit bord ook de boetes die gelden bij wildplassen, glas op straat en vandalisme.. Het eerste welkomsbord is gisteren onthuld op Stratumseind door wethouder Lenie Scholten.. Aantal alcoholintoxicaties bij jongeren stijgt.. 11 november 2010.. Het aantal jongeren met een acute alcoholvergiftiging is opnieuw toegenomen.. In de eerste helft van 2010 zijn 356 jongeren opgenomen na overmatig alcoholgebruik, in heel 2009 waren dat er 500.. Dit blijkt uit cijfers van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde.. Aanpak Jongerenbuurtbemiddeling in beeld.. 9 november 2010.. Naast het stappenplan jongerenbuurtbemiddeling is er nu ook een promotiefilm waarmee in een paar minuten op een aansprekende wijze kijkers een indruk krijgen van jongerenbuurtbemiddeling.. Maatregelen tegen onveiligheid op straat.. Bij overlast, agressie, geweld en criminaliteit kunnen rechters binnenkort de daders een gebiedsverbod, meldplicht of contactverbod opleggen voor maximaal twee jaar.. Een dergelijk vrijheidsbeperkende maatregel is mogelijk naast of in plaats van een geldstraf, taakstraf of gevangenisstraf en kan direct na de uitspraak ingaan.. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.. Keurmerk voor Westlandse hokken.. 8 november 2010.. De Westlandse burgemeester J.. van der Tak reikte afgelopen vrijdagavond het eerste keurmerk uit aan een hok in zijn gemeente.. Hok t Afdakkie in Maasdijk ontving dit eerste hokkenkeurmerk.. Evaluatie straatcoaches en de rol van de jeugdregisseur in Venlo.. 3 november 2010.. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een evaluatie gepubliceerd over de straatcoaches en de rol van de jeugdregisseur in Venlo.. In het rapport gaan de onderzoekers aan de hand van de ervaringen van directbetrokkenen in op de resultaten die het afgelopen jaar behaald zijn..

  Original link path: /nieuws
  Open archive

 • Title: Nieuwsbrief Jeugd en Veiligheid - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Nieuwsbrief Jeugd en Veiligheid.. Om u optimaal op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Jeugd en Veiligheid, kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief.. Deze verschijnt maandelijks.. Hierin vanzelfsprekend het laatste nieuws op dit brede werkterrein, aankondiging van interessante bijeenkomsten en de nieuwste publicaties.. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en abonneer u meteen op de nieuwsbrief.. nieuwsbriefarchief.. Inschrijven voor de nieuwsbrief.. Naam*.. Organisatie*.. Functie*.. E-mailadres*.. Ik heb ook interesse in CCV-berichten met informatie over relevante bijeenkomsten of andere onderwerpen.. ja.. nee.. * Verplicht veld..

  Original link path: /nieuwsbrief
  Open archive

 • Title: Nieuwsbriefarchief - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Nieuwsbriefarchief.. 2012.. Mei 2012.. April 2012.. Maart 2012.. Februari 2012.. Januari 2012.. 2011.. December 2011.. November 2011.. Oktober 2011.. September 2011.. Juli 2011.. Mei 2011.. April 2011.. Maart 2011..

  Original link path: /nieuwsbrief/nieuwsbriefarchief
  Open archive

 • Title: Agenda - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Juni 2012.. Oktober.. JUNI 2012.. Effectieve aanpak risicojongeren.. Donderdag 7 en 14 juni 2012.. Het Nicis Institute organiseert op 7 en 14 juni 2012 de masterclass effectieve aanpak risicojongeren.. Leer in drie dagdelen welke interventies uit binnen- en buitenland wel of juist niet werken.. U maakt kennis met de noodzakelijke theorie, leert deze kennis toepassen met een analysekader en vertaalt dit naar de specifieke situatie van uw gemeente.. Drie onderdelen staan centraal:.. kennis en achtergronden op basis van de theorie uit de publicatie Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse en Antilliaanse jongeren;.. kennistoepassing met een vereenvoudigd ontwikkeld analysekader;.. vertaling naar de specifieke situatie van uw gemeente, zodat u uw eigen interventies kunt beoordelen en waar nodig optimaliseren.. Meer informatie en inschrijven op de website van het.. Nicis Institute.. Jeugdzorg: Zo!.. 11 juni 2012.. Professionals in de jeugdzorg staan voor de uitdaging om hun cliënten een veilige en stabiele omgeving te bieden en agressie te voorkomen.. Doen zich toch geweldsincidenten voor, dan moet een professional weten hoe ermee om te gaan.. Tijdens het congres Jeugdzorg: Zo! worden recente ontwikkelingen, succesvolle aanpakken uit de praktijk en vernieuwende praktische handvatten in interactieve sessies besproken en toegelicht.. Het congres is bedoeld voor professionals die werken bij jeugd & opvoedhulp, bureaus jeugdzorg, justitiële jeugdinrichtingen, Halt, de Raad voor de Kinderbescherming en Centra voor Jeugd en Gezin maar ook voor vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en opleiders.. Zie voor meer informatie en aanmelden de congressite.. www.. jeugdzorgzo.. Regiobijeenkomsten 'Alcohol en Drugs'.. 12 juni 2012.. Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak organiseert op 12 juni 2012 een bijeenkomsten in Zwolle.. Alcohol en drugs in relatie tot geweld is het thema dat in deze bijeenkomsten centraal staat.. Nico van der Lely gaat vanuit medisch perspectief in op de uitwerking van alcohol bij jongeren.. Van der Lely is oprichter van de eerste Nederlandse alcoholpoli en daarnaast kinderarts in het Reinier de Graaf groep in Delft.. André Oudendag (politie Gelderland) is initiatiefnemer van de Openbare Orde Teams (OOT) die zowel in Groningen als in Arnhem werkzaam zijn in de uitgaansgebieden.. Deze teams hebben methoden ontwikkeld om met grote groepen mensen onder invloed om te gaan.. Zie voor meer informatie en aanmelden de site van het.. expertisecentrum Veilige Publieke Taak.. Transitie van Jeugdcriminaliteit naar Volwassencriminaliteit.. Donderdag 14 juni 2012.. Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) verzorgt op 14 juni een conferentie over de transitie van jeugdcriminaliteit naar volwassencriminaliteit.. Tijdens deze conferentie presenteren de auteurs het boek 'Persisters and Desisters in Crime from Adolescence into Adulthood: Explanation, Prevention and Punishment'.. Centraal in het boek staan de vragen:.. Wat weten we over criminaliteit gepleegd door jongvolwassenen?.. Wat weten we over de overgang van  ...   en Gezin en de Zorg-Advies-Teams vanuit onderwijs.. Blomberg Instituut.. ‘Werk krijgen en werk houden!'.. 26 juni 2012.. De Westerse samenleving kampt met een groeiende groep jongeren die geen werk hebben én geen opleiding volgen, waardoor een hele generatie verloren dreigt te gaan.. Ook Nederland onttrekt zich niet aan deze trend en tegelijkertijd blijkt uit recent onderzoek dat in Nederland de jongeren met een niet-Westers-culturele achtergrond en meer specifiek Marokkanen en Antillianen, een verhoogd risico lopen op schooluitval en werkloosheid.. Over enige tijd zullen deze jongeren een groot deel van het Nederlandse arbeidspotentieel beslaan.. Deze wetenschap mogen en kunnen we niet negeren.. Aandacht voor risicogroepen is niet langer louter maatschappelijke maar eveneens economische noodzaak.. Bent u beleidsambtenaar of professional die zich bezig houdt met het aan het werk krijgen en houden van o.. a.. deze jongeren en wilt u oplossingen aangereikt krijgen om deze jongeren effectiever en efficiënter te helpen, meldt u dan voor deze themasessie aan!.. In deze themasessie zullen de volgende kernvragen centraal staan:.. Wat is de aard en omvang van werkeloosheid onder Marokkaans-Nederlandse en Antilliaanse jongeren?.. Wat zijn de belemmerende en stimulerende factoren om werk te krijgen en werk te behouden bij: jongeren zelf (en directe omgeving) en instellingen (zowel overheid als ondernemers).. Welke maatregelen dienen er genomen te worden om dit probleem in tijden van economische recessie (en harde bezuinigingen) aan te pakken?.. Deze themasessie wordt georganiseerd door het Samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren.. U kunt zich tot en met vrijdag 15 juni aanmelden voor de themasessie via een e-mail aan:.. grenzenenperspectieven@utrecht.. Download de uitnodiging.. Uitgelicht-bijeenkomst 'LVG en criminaliteit'.. 28 juni 2012.. Op donderdag 28 juni organiseert het CCV een Uitgelicht-bijeenkomst over het thema ‘licht verstandelijk gehandicapte (LVG) jongeren en criminaliteit.. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat om uiteenlopende redenen LVG-jongeren meer dan gemiddeld deel uitmaken van overlastgevende of criminele jeugdgroepen.. Centrale vragen tijdens de uitgelicht-bijeenkomst zijn: waar moet je bij de aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen allemaal rekening mee houden? Om wat voor personen gaat het eigenlijk? En wat kunnen we doen om zo effectief mogelijk te werk te gaan?.. CCV.. OKTOBER 2012.. Alcoholmisbruik bij jongeren: systeeminterventies.. 5 oktober 2012.. De sectie relatie- en gezinstherapie van de Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie verzorgt op 5 oktober een symposium over systeeminterventies bij jongeren met alcoholmisbruik.. Alcoholmisbruik lijkt bij jongeren steeds vaker voor te komen en grote problemen op te leveren.. Ouders en instanties breken zich het hoofd over mogelijke oplossingen.. Een gezamenlijke aanpak op verschillende fronten lijkt aangewezen.. Hoe dit in zijn werk gaat wordt verteld tijdens dit symposium.. Zie voor meer informatie en aanmelden de site van de.. Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie..

  Original link path: /agenda
  Open archive

 • Title: Stappenplan Jeugd en Veiligheid - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Stappenplan Jeugd en Veiligheid.. Het gaat over het algemeen goed met de jeugd in Nederland.. Voor het begrip: met 85 procent van de jeugd gaat het prima, tien procent behoort tot een risicogroep en vijf procent kent al dan niet serieuze problemen, zegt het Ministerie voor Jeugd en Gezin.. Deze 15 procent verdient extra aandacht, ondersteuning en soms ook correctie.. In eerste instantie zijn ouders verantwoordelijk om de opvoeding goed vorm te geven en op lokaal niveau verzetten gemeenten (en politie) veel werk om problemen met alcohol, drugs, uitgaansgeweld, jeugdgroepen en jeugdcriminaliteit aan te pakken.. De aanpak van jeugd en veiligheid is dan ook bij de gemeente in vertrouwde handen.. In samenwerking met een aantal gemeenten heeft het CCV een stappenplan ontwikkeld om gemeenten (en partners) te helpen bij het formuleren, intensiveren en verbeteren van het lokaal beleid met betrekking tot jeugd (tot 23 jaar) en veiligheid.. De stappen (zie rechts op de pagina) bieden handvatten om een lokale aanpak te realiseren en zijn bedoeld voor iedere gemeente die met een aanpak het thema Jeugd en Veiligheid een plek wil geven binnen het gemeentelijk beleid.. Wat kunt u met het stappenplan?.. Aan de  ...   beleidsontwikkeling en uitvoering.. De stappen beschrijven dan ook geen blauwdruk hoe een plan van aanpak jeugd en veiligheid ontwikkeld moet worden.. In de praktijk kunnen bijvoorbeeld stappen versneld doorlopen worden.. Of een gemeente kan bijvoorbeeld besluiten direct de probleeminventarisatie te organiseren.. Ook kunt u uw huidige aanpak of maatregelen tegen het licht van dit stappenplan houden.. Globaal overzicht van het Stappenplan Jeugd & Veiligheid.. STAP.. ACTIVITEITEN.. RESULTAAT.. 1.. Samenwerking.. Signalering van een probleem.. Contact leggen met benodigde partijen of met een bestaand overleg/netwerk.. Communicatie.. · Samenwerkingsovereenkomst of Intentieverklaring.. Commitment.. 2.. (Project)Organisatie.. Aanstelling van een projectleider/trekker en het samenstellen van de project- of werkgroep.. Ingerichte werkorganisatie.. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectgroep en de projectleider/trekker zijn vastgelegd.. 3.. Probleeminventarisatie.. Nulmeting.. -Bronnenonderzoek.. -Veldonderzoek.. Prioriteiten toekennen.. Probleemanalyse.. Overzicht van de belangrijkste problemen.. 4.. Plan van aanpak.. Doelstellingen, maatregelen en activiteiten definiëren.. Communicatie definiëren.. 5.. Uitvoering maatregelen.. Realiseren van de gekozen maatregelen.. Vinger aan de pols bij de verschillende uitvoerders en verantwoordelijken.. Volgen en bespreken van de maatregelen (projectgroep).. 6.. Evaluatie.. Project evalueren.. Samenwerking evalueren.. Monitoring.. Effectevaluatie.. Procesevaluatie.. 7.. Borging activiteiten.. Nadenken over de voortzetting.. Borging in beleid (duurzaamheid & voortzetting).. Samenwerking.. Projectorganisatie.. Inventarisatie.. Aanpak.. Maatregelen.. Borging..

  Original link path: /stappenplan
  Open archive

 • Title: Contact - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten! U kunt binnen 2 werkdagen een antwoord terug verwachten.. Belt u ons liever? Dat kan natuurlijk ook.. Neem dan contact op met Nicole Langeveld, projectleider Jeugd bij het CCV: 06 103 203 72.. Naam*.. Email*.. Telefoonnummer.. Uw vraag, opmerking of suggestie*.. * verplichte velden..

  Original link path: /contact
  Open archive

 • Title: Brochure - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Download de brochure over de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid..

  Original link path: /brochure
  Open archive

 • Title: Jeugdcriminaliteit - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Jeugdcriminaliteit is een verzamelnaam voor strafbaar gedrag van jongeren.. De groep jongeren die zich crimineel gedragen, kan in drie categorieën worden verdeeld:.. Risicojongeren.. : dit zijn jongeren die nog niet in contact zijn gekomen met de politie en justitie, maar dreigen af te glijden naar het criminele circuit.. First-offenders.. : dit zijn de jongeren die voor de eerste keer met justitie in aanraking komen.. Criminele jongeren.. : dit zijn jongeren die met de politie en justitie in aanraking zijn gekomen.. Uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (2007) blijkt dat meer dan de helft van de jongeren zegt wel eens een delict te hebben begaan.. Het gaat meestal om lichte feiten.. De delicten die het meest voorkomen zijn: zwartrijden, vuurwerk afsteken, uitschelden vanwege huidskleur, slaan zonder verwonding en graffiti.. WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit.. (2007).. Tussen 2000 en 2007 nam het aantal jongeren van 12 tot 25 jaar dat in aanraking.. kwam met politie of justitie in verband met criminaliteit jaarlijks toe.. Volgens de Landelijke Jeugdmonitor (2009) lijkt een lichte kentering op te  ...   aan om de jeugdcriminaliteit (12-18 jaar) in te perken.. Doel is om het aantal jongeren dat recidiveert terug te dringen.. Het programma bestaat uit vijf projecten: Vroegtijdig ingrijpen.. Het verbeteren van een op de persoon toegesneden sanctie.. Snelle en consequente tenuitvoerlegging van sancties.. Passende nazorg en Aanpak Recidive Werkstraffen Jeugd.. , dossier Jeugdcriminaliteit.. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.. De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie heeft als hoofdtaak de effectiviteit van deze gedragsinterventies voor justitiabelen te beoordelen.. Het gaat daarbij om de vraag of de gedragsinterventies kunnen leiden tot vermindering van recidive van zowel meerderjarigen als minderjarigen.. Rol gemeente.. Voor de gemeente is een belangrijke rol weggelegd bij de preventie van criminaliteit en bij het terugkeren in de samenleving van jongeren die in detentie hebben gezeten (de nazorg.. ) Op deze twee thema's heeft de gemeente een regierol.. Links.. , dossier jeugdcriminaliteit.. Bureau Jeugdzorg.. Bureau Halt.. Nederlands Jeugd Instituut.. , databank effectieve jeugdinterventies.. , dossier delinquentie.. , samenvatting van informatie (gezondheid en welzijn, justitie, onderwijs, arbeid) over de jeugd in Nederland.. Website Dwang in de zorg..

  Original link path: /criminele_jongeren
  Open archive

 • Title: Landelijk beleid - Jeugd en Veiligheid
  Descriptive info: Landelijk beleid.. Algemeen.. Nazorg.. Voortgangsrapportage Veiligheid begint bij Voorkomen.. ALGEMEEN.. Kamerbrief over voortgang adolescentenstrafrecht.. 22 februari 2012.. Met deze brief informeert staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) de Tweede Kamer over de voortgang rondom het adolescentenstrafrecht.. Tevens geeft de staatssecretaris een toelichting op de mogelijkheden om bij 12-minners gebruik te maken van artikel 9a Sr.. VNG position paper Toekomst Veiligheidshuizen.. Brief Tweede Kamer: Adolescentenstrafrecht.. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) beschrijft in deze Kamerbrief zijn plannen rondom het adolescentenstrafrecht.. Met de invoering van dit adolescentenstrafrecht komt staatssecretaris met een breed pakket aan maatregelen om de criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aan te kunnen pakken.. Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit.. 25 mei 2011.. In deze uitgave ter afsluiting van dit programma Aanpak jeugdcriminaliteit staan interviews met een aantal personen die de aanpak van jeugdcriminaliteit mede hebben vormgegeven.. Verder is in dit boekje een verslag opgenomen van de ‘Dag van de jeugdcriminaliteit’.. Actieprogramma en Kamerbrief criminele jeugdgroepen.. 18 mei 2011.. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft met de Tweede Kamer van gedachten gewisseld over de aanpak van criminele jeugdgroepen.. Met deze brief en het actieprogramma criminele jeugdgroepen informeert de minister de Kamer over de wijze waarop het kabinet de aanpak van criminele jeugdgroepen wil intensiveren in de huidige kabinetsperiode.. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit.. Alle landelijke maatregelen om de jeugdcriminaliteit in te perken, vallen onder het programma Aanpak jeugdcriminaliteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.. Doel is om het aantal jongeren dat recidiveert terug te dringen van bijna 60 procent in 2002 naar 50 procent in 2010.. Kabinetsreactie rapport 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren'.. 18 augustus 2010.. Brief van de minister van Justitie (mede namens de minister voor Jeugd en) aan de vaste commissie van Justitie over het rapport De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren.. Beleidsdoorlichting jeugdsancties.. 28 juni 2010.. Dit onderzoek geeft een overzicht van de beleidsmaatregelen, de beleidstheorieën en de effecten en efficiency van het beleid van de afgelopen zes jaar.. Handreiking jeugdstrafrecht.. Deze handreiking geeft  ...   het adviseren, voorbereiden en opleggen van een gedragsmaatregel.. NAZORG.. Cijfers uitstroom jeugdigen uit justitiële jeugdinrichtingen (2008-2010).. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een overzicht opgesteld van de uitstroom van jeugdigen uit justitiële jeugdinrichtingen (JJI's).. De cijfers hebben betrekking op de periode 2008-2010.. Het gaat om jeugdigen die preventief gehecht waren dan wel jeugddetentie opgelegd hadden gekregen.. Uitvoeringskader Netwerk- en Trajectberaad.. Dit Uitvoeringskader geeft richting aan de uitvoeringspraktijk van de netwerk- en trajectberaden.. Het is bedoeld voor de ketenpartners die in de praktijk betrokken zijn bij deze beraden.. Handreiking nazorg jeugdige ex-gedetineerden.. Deze handreiking is bedoeld om gemeenten op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het terrein van nazorg jeugdige ex-gedetineerden.. Daarnaast ondersteunt het gemeenten bij het opzetten en/of verder ontwikkelen van het beleid en hun rol in het verlenen van die nazorg.. Netwerk- en trajectberaad.. Bij het terugdringen van recidive onder jongeren is een effectieve, sluitende en passende nazorg erg belangrijk.. Door de invoering van het zogenaamde netwerk- en trajectberaad is er betere en intensievere samenwerking tussen de ketenpartners in de regio.. Model Protocol Nazorg Jeugd.. Door de invoering van het netwerk- en trajectberaad is er betere en intensievere samenwerking tussen de ketenpartners in de regio.. Om de gegevensuitwisseling in de beraden juist te laten verlopen,is er een model pricacyprotocol ontwikkeld.. ICT.. Vanaf 23 september kunnen alle netwerk- en trajectberaden gebruik maken van de ICT applicatie voor ondersteuning van hun beraad.. Veiligheidshuis Eindhoven kreeg de primeur.. Vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg/jeugdreclassering en de Justitiële Jeugdinrichting namen de applicatie in ontvangst.. boven.. VOORTGANGSRAPPORTAGES VBBV.. Tweede voortgangsrapportage Veiligheid begint bij Voorkomen.. 27 oktober 2009.. Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV) rapporteert jaarlijks over de voortgang van het project.. Deze tweede voortgangsrapportage blijkt dat de meeste maatregelen tot uitvoering zijn gekomen.. Eerste voortgangsrapportage Veiligheid begint bij Voorkomen.. 25 oktober 2008.. Deze eerste voortgangsrapportage geeft informatie over het realiseren van de doelstelling en de subdoelstellingen van het project.. Ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van de criminaliteit in breder perspectief..

  Original link path: /criminele_jongeren/landelijk_beleid
  Open archive


 • Archived pages: 806