www.archive-nl-2012.com » NL » W » WERELDDELEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 20 . Archive date: 2012-07.

 • Title: werelddelen
  Descriptive info: .. Wereld.. Delen.. NIEUWS.. KWARTAALBLAD.. DE WERELDMAALTIJD.. PUBLIKATIES.. BESTEL.. LINKS.. CONTACT.. Steun het werk van stichting Wereld.. giro 4373079.. of bestel een set van 5 prachtige wenskaarten.. Meer informatie.. HIER.. Bestel.. een.. gratis.. kennismakingsexemplaar.. van het blad Wereld.. Bereken je.. Voedselvoetafdruk.. NIEUW.. Voor meer informatie:.. Bij gelegenheid van haar 25 jarig bestaan heeft Stichting Werelddelen samen met uitgeverij Jan van Arkel een boek uitgebracht met 11 inspirerende interviews.. DE WERELD OP ONS BORD.. op zoek naar eerlijk voedsel voor iedereen.. In de Wereld op ons bord wordt het wereldvoedselvraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belicht.. Aan de orde komen ondermeer:.. - De wereldvoedselproductie.. - De opmerkelijke rol van vlees, vis en soja.. - De ongeziene neveneffecten van biobrandstoffen.. - Hoe voedsel is ingebed in het vrije marktsysteem.. - De druk op lokale voedselvoorziening.. - De werkelijke prijs van voedsel.. - Verborgen kosten voor de consument en grenzen die systematisch worden overschreden.. Deze aspecten worden met elkaar in samenhang gebracht en gerelateerd aan.. het recht op voedsel.. Voor meer informatie.. :.. Wereldburger.. informatie.. pakket.. rondom een eerlijke mondiale verdeling.. In het Wereldburgerpakket willen we laten zien dat EERLIJK DELEN een onmisbare bijdrage vormt tot een menswaardig bestaan voor iedereen.. Het pakket biedt feiten, cijfers en inspiratie met betrekking tot o.. a.. de wereldbevolking, wereldsteden, landbouw; de wereldwijde verdeling van vermogen, handel, inkomen en energie; de Mondiale Voetafdruk, het Handvest van de Aarde, de macht van consumenten, Fair Trade Steden en investeren in EEN wereld EEN mensheid.. Een katern over de Wereldmaaltijd met hierin een tabel met de berekening van de cijfers van de Wereldmaaltijd, een poster en een placemat en handreikingen om zelf een Wereldmaaltijd te organiseren maken onderdeel uit van dit pakket.. Voor meer informatie:.. Genoeg voor iedereen.. D.. e mensheid beschikt.. over genoeg kennis, technische middelen en financiële mogelijkheden om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen garanderen.. Om dit te illustreren heeft Stichting Wereld.. De Wereldmaaltijd.. berekend.. De Wereldmaaltijd is de hoeveelheid voedsel die iedere  ...   eerst sinds 15 jaar is er een daling te zien.. Die is vooral te danken aan twee jaar van goede oogsten die - tot voor kort - tot lagere wereldvoedselprijzen leidden.. Dit is hoopgevend, maar het is wel een schandaal dat nog steeds 925 miljoen mensen honger lijden.. De daling is het gevolg van goede oogsten de afgelopen twee jaar, niet van beleid of toegenomen investeringen.. Alleen daarmee kunnen de oorzaken van honger wereldwijd en structureel worden aangepakt.. Tot nu toe ontbreekt echter elke politieke wil daartoe.. E.. xtreme armoede en ongelijkheid vormen grote bedreigingen voor de cohesie van een samenleving.. De meeste politici zijn zich er dan ook van bewust dat al te grote tegenstellingen in een land de binnenlandse vrede, de politieke stabiliteit en de persoonlijke veiligheid van burgers in gevaar brengen.. Vandaar dat men in veel landen structuren heeft ontwikkeld om al te grote verschillen te voorkomen en om in de meest elementaire behoeften van de allerarmsten te voorzien.. Diezelfde logica zou men ook op wereldschaal moeten toepassen.. Maar voor de wereld als geheel bestaan dergelijke structuren nog niet.. Kiezen voor delen.. S.. tichting Wereld.. wil een stem geven aan iedereen die vindt dat een wereld zonder honger realiteit moet en kan worden.. De rechten, het welzijn en de problemen van de allerarmsten dienen de hoogste prioriteit te krijgen op de nationale en internationale agenda's.. Stichting Wereld.. pleit daarom voor een aanpassing van structuren en een mentaliteitsverandering, waarbij een wereld zonder honger het uitgangspunt wordt; waarin de rechten van de zwakkere als vanzelfsprekend ingebouwd zijn en zorg vooraf in de plaats komt van reageren en herstellen achteraf.. In het kader van de campagne.. 'Denk globaal,.. eet lokaal'.. verspreidt Wervel, de Belgische 'Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw',.. een poster met de boodschap.. 'De appel valt.. ver van de boom.. De poster spoort mensen aan om lokale producten te eten.. Via stichting Wereld.. kunt u tegen verzendkosten.. exemplaren op A3-formaat bestellen..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: KWARTAALBLAD
  Descriptive info: Kwartaalblad.. W.. ereld.. brengt 3 à 4 keer per jaar het blad Wereld.. uit.. In Wereld.. worden - in samenhang met andere mondiale vraagstukken en in relatie tot onze eigen samenleving - aspecten en achtergronden van het wereldvoedselvraagstuk en van de ongelijke verdeling die daaraan ten grondslag ligt, belicht.. Klik.. voor een PDF voorbeeld.. voor een overzicht van de tot nu toe verschenen nummers van Wereld.. Vul voor een GRATIS kennismakingsexempaar het.. -formulier in.. 50.. Honger naar land en grondstoffen.. (april 2012).. - De wereld is van ons allemaal.. - Stemmen die niet gehoord worden; interview mwt Esther de Haa van SOMO.. - De macht van de multinationals.. - Wie is de armste mens ter wereld?.. 49.. Luisteren naar de allerarmsten.. (december 2011).. - Honger is een politiek probleem.. - Je land of je leven!.. - Het concrete leven tot uitgangspunt nemen; interview met Diana Skelton.. - Ik ben maar een kind, toespraak Severn Suzuki.. 48.. De echte prijs van ons voedsel.. (augustus 2011).. - Onze apartheid overwinnen.. - Biologische boeren verenigen zich tegen Monsanto.. - Naar een politiek van het echte leven; interview met Raj Patel.. - Stijgende voedselprijzen.. 47.. Het recht anders te zijn.. (december 2010).. - Globalisering aan de rand van het oerwoud.. - Bombardementen van liefde.. - Het recht anders te zijn: interview met Nellie Werner van Survival International.. - David verslaat Goliath: inheemse volksstam wint van multinational.. 46.. Wat voor wereld willen we.. (september 2010).. - Zonder ethiek verdwaalt de hulp.. - De blanke man begrijpt het niet.. - Wat voor wereld willen we, de utopie van de vrije markt: interview met Hans Achterhuis.. - De stad die een einde maakte aan honger.. 45.. Verandering van onderop.. (april 2010).. - Eerlijke verdeling van de natuurlijke hulpbronnen.. - Uitsluiting uitsluiten.. - Naar een economie van echte welvaart: interview met David Korten.. - In transitie: van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht.. 44.. Wat moet er groeien.. (december 2009).. - Soja de menselijke maat.. - Stadslandbouw en het delen van voedsel.. - Genoeg voedsel voor iedereen is een keuze; interview met Prem Bindraban.. - Zaden voor voedsel.. 43.. Het recht op voedsel.. (september 2009).. - Organic; wezenlijk onderdeel van de oplossing van de crisis.. - Ruimte voor medemenselijkheid.. - Meer produceren is geen antwoord op de voedselcrisis.. - Het recht op voedsel waarmaken: interview met Otto Hospes.. 42.. Een andere wereld is mogelijk.. (april 2009).. - Crisis en mondiale welvaartsverdeling.. - De verbinding herstellen.. - Banken moeten duurzaam worden.. - Een kijkje in de spiegel van de risicomaatschappij; interview met Dirk Geldof.. - Wereld in actie.. 41.. Voedselcrisis of kans.. (december 2008).. - Voedselveiligheid een permanente crisis.. - Werken aan een nieuwe wereld.. - Ieder mens heeft rechten.. - Naar een nieuwe landbouw; interview met Jan Douwe van der Ploeg.. - Transitie-steden; de kracht van de lokale gemeenschap.. 40.. Voedsel in Nederland: voer voor discussie.. (september 2008).. - Wat is het aandeel van Nederland in de wereldvoedselsituatie?.. - Waar komt ons voedsel vandaan?.. - Wat zijn de gevolgen en mogelijke alternatieven?.. Over dit soort vragen gaat: Voedsel in Nederland.. 39.. Groei ontwikkeling.. (april 2008).. - Toegroeien naar duurzaamheid solidariteit, column.. Bob goudzwaard.. - VN voorziet mondiaal voedseltekort.. - Onverzadigbare honger een halt toeroepen.. - Bondgenootschappen smeden; interview met.. Susan George.. - Strijd tegen groene woestijnen.. 38.. Voedsel landbouw.. (december 2007).. - De witte motor.. - Voeding geven aan medemenselijkheid.. - Mondiaal burgerschap en duurzame levensstijl.. - Duurzamer eten interview met Winnie-Gerbens-Leenes.. - Landbouw, belangrijker dan we denken.. 37.. Klimaatverandering.. (september 2007).. - Leren van de kinderen van de bamboe.. - Naar een ethiek van verbondenheid.. Interview met.. Peter Tom jones.. naar aanleiding van het boek.. Terra Incognita.. over globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid.. - Voedselkeuze kan CO2-uitstoot aanzienlijk beperken.. - Familiale landbouw van vitaal belang.. 36.. Mondiaal bestuur.. (dec.. 2006.. ).. - Wereld faalt in strijd tegen honger.. - Gelijk is nogal ongelijk.. Interview met journalist.. John Vandaele.. - Economie anders meten.. - Een wereld waarin alle mensen tellen.. 35.. Verantwoord ondernemen.. (sept.. - Meer duurzaamheidsprocessen en een global deal.. - Interview met de Braziliaanse journalist.. Juvêncio Mazzarollo.. - Moreel verantwoord ondernemen.. - Veranderen van perspectief.. 34.. Het delen van macht.. (mei 2006).. -Vrije handel of vrije mensen.. -Het delen van macht:.. interview met.. Francine Mestrum.. -.. Niger: een zoveelste aangekondigde hongerramp.. -De waterpomp van Kaloleni.. 33.. Recht op waardigheid.. 2005).. - Werken aan een betere wereld:.. Interview met.. Jesse Goossens.. - Het eerlijke Aarde-aandeel.. - Ambassadeur van de Aarde worden.. - Kun je  ...   De vrije markt.. · Frankenstein of magere Hein?.. · Solidariteit met impact:.. vraaggesprek met Nico Roozen, directeur van Solidaridad.. · Koffie verkeerd.. · Garstang 1ste eerlijke handelsstad.. · De Grondbewerker.. 21.. Globalisering.. 2001).. · De menselijke maat.. · De globalisering van menselijkheid.. · Een bloem voor in 't haar, protest tegen globalisering:.. vraaggesprek met bevrijdingstheoloog.. Bas Wielenga.. Campagne Wereldburgers.. nl.. Weg met het grootgrondbezit.. 20.. De creativiteit van de armen.. (Sept.. · Verbondenheid.. · Een ander kijk op het leven:.. vraaggesprek met de Indiase ontwikkelingswerkster Vineeta Hoon.. · De economie van het volk, de tontines van de Bamileke in Kameroen.. · Subsidies en armoede.. · De gemeenschap en de gave van samenwerking en delen.. Netwerken van kleine boeren in bolivia.. 19.. Stad-Platteland & Ontwikkeling.. (april 2001).. · Stad & Land.. · Meespelen in het orkest van de stad:.. vraaggesprek met dominee Visser van de Pauluskerk in Rotterdam.. · De trek naar de stad.. · Migrant in eigen land.. · Ontwikkeling van onderop: Teken van hoop.. 18.. De schreeuw van het land.. (dec 2000).. · De basis van ons bestaan.. · De schreeuw van het land:.. vraaggesprek met de Braziliaanse vakbondsleider.. Paulo Damasceno.. · Chicão, strijder op zoek naar betere dagen.. · Arme Javaanse boer(inn)en vragen onze solidariteit.. · Grameen: bank voor de armen.. 17.. UITVERKOCHT.. Voedsel voor iedereen.. 2000).. · Een wereld zonder honger.. · De wereldvoedselsituatie.. · Genoeg voedsel een kwestie van koopkracht.. · De Wereldmaaltijd 2000.. · Bio-technologie en duurzame landbouw.. · Landbezetting in brazilië.. · Prioriteiten voor de 21ste eeuw.. 16.. Samenwerking in ontwikkeling.. April 2000).. · Naar een nieuwe cultuur.. · Wederzijdse ontwikkelingshulp.. · Opinies over 50 jaar ontwikkelingssamenwerking.. · Dansen in je hoofd, naar een cultuur van wederzijdse verrijking:.. vraaggesprek met Thierry Verhelst.. 15.. Herstel-Herverdeling & Ommekeer.. (Dec.. 1999).. · Vrijheid-Blijheid.. · God bestaat toch:.. vraaggesprek met Bram Grandia.. · Jubilee 2000 - Het verhaal van Angela en Tom.. · De giganten en de gemarginaliseerden.. 14.. Grenzenloos Gastvrij.. · Grenzen en gastvrijheid.. · De situatie van vluchtelingen wereldwijd.. · Tibet, Birma & Afghanistan.. · De asielprocedure.. · De opvang in Nederland.. 13.. Milieu bewustzijn.. April 1999).. · De drempel van inspiratie en vertrouwen:.. vraaggesprek met Pieter Winsemius.. · De visser, niet de vis.. Basisbeweging Brazilië.. · Om het behoud van aarde en mensheid.. 12.. Een wereld samen delen.. 1998).. · Vrijheid en onrechtvaardigheid.. · Globalisering en ongelijke verdeling.. · Campagne Jubilee 2000 voor schuldkwijtschelding.. · Aan de andere kant: mensen in Brazilië.. · Het principe van samen delen.. 11.. 50 jaar mensenrechten.. · In dit themanummer worden diverse artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.. nader toegelicht.. 10.. Investeren in solidariteit.. (Mei 1998).. · Arbeid, flexibiliteit & solidariteit.. · Een appèl op solidariteit:.. vraaggesprek met Anton Westerlaken.. · Marktwerking voor de armen.. · Ontmoeting met Indonesië.. 9.. Zorg in ontwikkeling.. 1997).. · Ieder mens heeft een naam.. · Mensen in de stilte.. · Meer dan brood alleen:.. vraaggesprek met bisschop Muskens van Breda.. · Langs de basisbeweging in Brazilië.. 8.. Themanummer Water & Brood.. · Het voedselsysteem op de proef gesteld.. · Graan: basis van ons bestaan.. · Water: bron van leven.. · De ecologische voetafdruk.. 7.. Ecologie- verantwoord ondernemen.. (April 1997).. · Binnentreden in het ecologische tijdperk:.. vraaggesprek met Allerd Stikker.. · Sociale verantwoordelijkheid sleutel tot succes.. · Geld en ethiek.. 6.. Groeien in verantwoordelijkheid.. 1996).. · Rijkdom bevrijden.. · Economie: de wetenschap van de onbedoelde gevolgen:.. vraaggesprek met.. prof.. dr.. Tieleman.. · Informatie over de stichting Wederzijds.. · Het UNO-basisinkomen & Sociocratie.. 5.. Themanummer: Ongelijke verdeling (Sept.. · De verdeling van: voedsel, energie & inkomen.. · Kapitaalstromen en speculatie.. · Grenzen aan de concurrentie.. · Een wereldwijd basis-inkomen.. 4.. Geloof, economie & ontwikkeling.. 1995).. · Leven in verbondenheid.. · Economie een zaak van geloven:.. vraaggesprek met de theologe Greetje Witte-Rang.. · Van bloei tot meesterschap over cultuur en ontwikkeling door Thierry Verhelst.. Delen 3.. Vrouwen, valkuilen & vrije markt.. · Tussen markt en mens.. · De kracht van vrouwen.. · Valkuilen in de economie:.. vraaggesprek met de econome Irene van Staveren.. · arbeid, economie & idealen Prof.. Tieleman.. 2.. Een wereld van verschil.. (April 1995).. · Onze gezamenlijke toekomst.. · Het soevereine slachtoffer:.. vraaggesprek met de theoloog dr.. André Lascaris.. · Frederico Mayor over verdraagzaamheid.. · ChildRight Worldwide aktie tegen kinderexploitatie.. 1.. Delen als basis voor vrede (.. Dec.. 1994).. · De vrede van rechtvaardige verhoudingen.. · De wereld op een splitsing:.. vraaggesprek met kern-fysicus prof.. Philip Smith.. · Campagne tegen de honger in Brazilië..

  Original link path: /kwartaalblad.htm
  Open archive

 • Title: DE WERELDMAALTIJD
  Descriptive info: Publicaties.. informatiepakket.. Prijs 5,00.. (exclusief verzendkosten).. Papieren.. PLACEMATS WERELDMAALTIJD.. A-3 formaat.. Prijs.. 0,30.. WERELDBURGER.. PAKKET.. informatiepakket.. rondom een eerlijke mondiale verdeling.. en het organiseren van een Wereldmaaltijd.. Prijs 5,00.. Poster WERELDMAALTIJD.. 0.. ,50.. Gezichten van globalisering.. Elf interviews met inspirerende mensen.. die vanuit eigen inzet en ervaringen.. antwoorden proberen te geven.. op de schaduwkanten van de huidige globalisering.. Zij zoeken naar een globalisering van menselijkheid.. Uitgave 2005.. 160 pagina's.. 7,50.. (exclusief verzendkosten).. Kwartaalblad Wereld.. 3,50..

  Original link path: /publicaties.htm
  Open archive

 • Title: BESTEL
  Descriptive info: w.. De door u bestelde artikelen sturen wij zo spoedig mogelijk naar u toe.. U kunt betalen met de bijgevoegde acceptgirokaart.. (.. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.. WENSKAARTEN SET 1.. WENSKAARTEN SET 2.. 1 set.. 6,00).. 2 sets.. 11,-).. 3 sets.. 16,-.. 5 sets.. 25,00).. 10 sets.. 45,-.. Gratis kennismakingsexemplaar van het blad WERELDDELEN.. klik.. voor een overzicht van de diverse nummers.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 18.. 19.. 20.. 21.. 23.. 25.. 26.. 27.. 28.. 30.. 31.. 32.. 33..  ...   3,50).. DE WERELD OP ONS BORD informatiepakket.. ( 5,00.. WERELDBURGER informatiepakket.. POSTER WERELDMAALTIJD.. ( 0,50.. PLACEMAT.. (losse exemplaren.. 0,30).. WERELDMENUFOLDER.. (gratis).. BOEK.. VAN VERONTWAARIGING NAAR VERANDERING.. ( 6,00.. WERELDVOEDSEL.. ( 19,95.. GEZICHTEN VAN GLOBALISERING.. ( 7,50.. KOE 80.. ( 19,00.. VAN EILAND TOT WERELD.. OVER ZELFGEMAAKTE DREMPELS.. ( 17,50.. DAGERAAD OVER DE AKKERS.. ( 15,00.. KRUISENDE SCHEPEN IN DE NACHT.. ( 9,50.. DE SMAAK VAN DIVERSITEIT.. BRAZILIE - EUROPA in fragmenten.. ( 12,00.. LEGAL.. Attentie!.. bij het invullen van onderstaande gegevens geen harde returns gebruiken.. Naam.. Adres.. Postcode.. Plaats.. Tel.. E-mail.. Mededelingen..

  Original link path: /bestellen.htm
  Open archive

 • Title: LINKS
  Descriptive info: Links.. Interessante links op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.. Bureau Ver(?)antwoord.. over anders-globalisering en eerlijke handel.. FairFood.. -.. richt zich op de structurele oorzaken van het hongerprobleem.. Jubilee Nederland.. Campagne voor kwijtschelding van schuldenlasten van de armste landen.. MO -.. Mondiale nieuwssite.. Oikos.. ondersteunt activiteiten die wereldwijd rechtvaardige ontwikkeling dichterbij brengen.. Omslag.. - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.. Oneworld.. - nieuws en achtergronden  ...   in de kledingindustrie.. Stichting Global Society.. De antwoorden van het antiglobalisme.. Global.. Basic Income Foundation.. - informatie over een wereldwijd basisinkomen.. Vereniging Wederzijds.. reist met kleine groepen reizigers naar ontwikkelingslanden.. Solidaridad.. - Interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie voor Latijns-Amerika.. Voor de Verandering.. - Alternatieven voor het neo-liberalisme.. Wereldvoedselsite.. - over Wereldvoedseldag op 16 oktober.. Wervel.. - voor een rechtvaardige.. en verantwoorde landbouw.. Wereldmaaltijd.. genoeg voedsel voor iedereen.. HOME..

  Original link path: /links.htm
  Open archive

 • Title: KWARTAALBLAD
  Descriptive info: WereldDelen.. Contact.. Spoorlaan 346.. 5038 CC Tilburg.. 013 5451666.. terug naar startpagina..

  Original link path: /contact.htm
  Open archive

 • Title: wenskaarten
  Descriptive info: Wenskaarten.. SET 1.. Afmeting kaarten 14 cm -14 cm.. van 5 kaarten.. 7,50.. (.. inclusief enveloppen en verzendkosten).. BESTEL.. Van SET 2 zijn nog enkele exemplaren beschikbaar..

  Original link path: /wenskaarten.htm
  Open archive

 • Title: wereldvoedsel
  Descriptive info: Van verontwaardiging naar verandering.. Van verontwaardiging.. naar verandering.. Hoe is onze wereld eraan toe?.. Waar moet het naartoe?.. Hoe geraken we daar?.. Dirk Barrez.. 2012.. 80 pagina's.. Prijs: 6,-.. Jongeren kunnen gerust zijn.. Hun leven zal niet saai zijn.. Want het is nog nooit zo spannend geweest: zien we onze mondiale beschaving instorten rond 2050 of weten we ons toch nog te redden?.. Helaas, net nu we ze het meest nodig hebben, falen ze.. Onze politici beheersen bijna allemaal de kunst van de stilstand.. Daarom heerst er verontwaardiging in straten en op pleinen.. Het goede nieuws is dat er een generatie  ...   in Spanje, en Chileens of Brits scholierenprotest.. Die verontwaardiging is schitterend omdat ze stimuleert tot verzet.. Als dat samengaat met begrijpen van wat de wereld overkomt, met uitdenken van oplossingen en met nadenken over hoe we geweldloos moeten bewegen om die alternatieven te realiseren, is dat verzet onklopbaar en geraken we VAN VERONTWAARDIGING NAAR VERANDERING.. Het is meteen de titel van dit boek dat graag vertelt hoe het anders én beter kan, samengebald in een utopisch en dus realistisch programma - want het is hoog tijd om te werken aan een menselijke samenleving met een sociaalecologische én democratische economie.. ________________________.. _____________________________________________.. __..

  Original link path: /verontwaardiging.htm
  Open archive

 • Title: wereldvoedsel
  Descriptive info: pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening.. WERELDVOEDSEL.. Wereldvoedsel.. Guus Geurts.. Paperback, binnenwerk full color.. Formaat: 17 x 23 cm, 176 pagina's.. Rijk geïllustreerd met meer dan 100 kleurenfoto's.. Verkoopprijs: 19,95.. 'Dit boek levert een prikkelende en inspirerende bijdrage aan de discussie over de noodzakelijke omslag in het denken over landbouw en voedselvoorziening in Nederland en daarbuiten.. Foto's en tekst geven de lezer een verrassend beeld op de complexe wereld achter het voedsel dat (nu nog) als vanzelfsprekend in de schappen van de supermarkt ligt.. '.. - uit het voorwoord van Herman Wijffels,.. Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit Utrecht.. In de hele wereld stijgen de voedselprijzen.. Ondanks een hoge landbouwproductie  ...   Geurts schetst in Wereldvoedsel een alternatief voor de hedendaagse voedselproductie en handel.. Hij kiest voor regionalisering en voedselsoevereiniteit, en hoopt dat er zo meer recht wordt gedaan aan mens en natuur.. Voor een eerlijke voedselverdeling is een drastisch ander Europees- en wereldhandelsbeleid nodig, naast de eigen verantwoordelijkheid van consument, boer en bedrijfsleven.. De verschillen in landbouw en voedselproductie tussen onze westerse wereld en de ontwikkelingslanden zijn groot; de samenhang nog groter.. In meer dan honderd foto's, begeleidende teksten en achtergrondinformatie zet de auteur deze twee werelden inzichtelijk naast elkaar.. Wereldvoedsel is vooral ook een warm pleidooi om te leren van elkaars culturen, en om bruggen te bouwen tussen boeren, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.. _____________________________________________________________________..

  Original link path: /wereldvoedsel.htm
  Open archive

 • Title: KWARTAALBLAD
  Descriptive info: een weg naar medemenselijkheid.. Over zelfgemaakte drempels.. Auteur: John Habets.. Aantal pagina's: 284.. ISBN: 978 90 8954 072 0.. Uitgeverij Elikser.. Prijs: 18,00.. (incl.. verzendkosten).. Diepe bewondering in onszelf wakker houden,.. omdat zij mensen zijn.. Blijven geloven dat zij er bovenop zullen komen.. Zeker zijn daarvan, omdat het mensen zijn.. Dat is vechten tegen misère.. ''.. Père Joseph Wresinski.. Over het boek:.. 'Hoe is het mogelijk, dat mensen in armoede niet worden gezien.. ' Dat vroeg John Habets zich af toen hij vaststelde, dat er ook armoede is in een rijk land als Nederland.. En nadat hij had ervaren dat armoede niet alleen met arme mensen maar ook met ons, met de samenleving, de overheid en de bureaucratie te maken heeft! Deze vraag en vaststellingen zijn de aanleiding geworden tot een tien jaar durende zoektocht naar armoede, vooral gebaseerd op ervaringen die hij van dichtbij meemaakte.. De 'ontdekkingen' gedurende deze zoektocht zijn voor een deel verwerkt in dit boek en beogen een ander licht op armoede te werpen.. Een gebrek aan gelijkwaardigheid en op elkaar betrokken zijn en misschien wel vooral een gebrek aan medemenselijkheid spelen naar de stellige overtuiging van Habets een wezenlijke rol  ...   en gevallen te laten zien en geeft aanzetten tot een andere kijk op armoede.. Over de schrijver:.. John Habets (60), gehuwd en vader van 2 kinderen, is nagenoeg zijn gehele werkzame leven als ambtenaar werkzaam geweest, laatstelijk als Hoofd Algemene Bestuurlijke Zaken en loco-griffier bij een middelgrote gemeente.. Sinds ongeveer 25 jaar maakt hij deel uit van de redactie van het blad WereldDelen (voorheen de Hongerkrant ), voor welk blad hij ook artikelen en interviews verzorgt.. Hij is co-auteur van een tweetal boeken met interviews over honger, armoede en ontwikkeling, getiteld Wereld Delen (1999) en Gezichten van globalisering (2005).. In 1997 kwam hij in aanraking met de Vierde Wereld-beweging.. Dit werd aanleiding tot een zoektocht van tien jaar naar armoede in eigen land, gebaseerd op ervaringen die hij van dichtbij meemaakte.. Armoede, constateerde hij, heeft niet alleen met arme mensen te maken, maar ook met de samenleving, de overheid en de bureaucratie.. Sinds juli 2008 is Habets voorzitter van Stichting ATD Vierde Wereld in Nederland.. Hebt u interesse?.. Wilt u meer informatie, een recensie-exemplaar van het boek ontvangen, of een interview met de auteur, dan kunt u contact opnemen met Jitske Kingma, jitskekingma@elikser.. nl, 058-2894857, 06-48626286..

  Original link path: /drempels.htm
  Open archive

 • Title: KWARTAALBLAD
  Descriptive info: Appèl voor een menselijke samenleving.. Uitgeverij: EPO.. 256 pagina's.. prijs: 19,00.. Dirk Barrez is auteur van o.. Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw.. (1999),.. (2001) en.. Koe 80 heeft een probleem.. (2007).. Hij is VRT journalist en maakte ruim 50 tv-reportages en documentaires, o.. Argentinië, hoe een rijk land arm wordt.. ,.. Short cuts of India, Het verhaal van Philips Hasselt, Het gezicht van de honger en Koe 80 heeft een probleem.. In 2003 start hij PALA.. be, een gratis elektronische nieuwsbrief over onze globaliserende wereld met momenteel 26.. 000 abonnees -.. www.. pala.. be.. voor inleiding en inhoudsopgave van het boek.. Werken aan die ene leefbare wereld, democratisch, duurzaam, solidair, dat is de opdracht voor de hele mensensamenleving.. In.. beschrijft Dirk Barrez de staat van onze wereld en hoe hem beter te maken.. Het is het verhaal van mensen uit alle windstreken die naar het denkbeeldige eiland Pala komen om samen het Programma voor een menselijke samenleving te schrijven.. Het zijn utopische visies, maar niet in de betekenis van onhaalbare concepten of illusies.. Integendeel, deze visies van mensen die op allerlei plekken met beide voeten in de samenleving staan zijn juist zeer realistisch, zeer haalbaar.. Ze geven aan welke veranderingen mogelijk zijn, welke wegen we kunnen inslaan.. Het zijn mobiliserende projecten die verankerd zitten in de werkelijkheid.. Een inspirerend boek voor mensen die geloven dat het anders kan.. Het boek is in Nederland te bestellen bij stichting WereldDelen.. Distributie in België - uitgeverij@epo.. be.. epo.. U kunt een recensie-exemplaar aanvragen bij Jos Hennes: jos.. hennes@epo.. ______________.. ______________________________________________________.. _________________.. De staat van onze wereld en hoe hem beter te maken.. Wanneer mensen het samenleven onmenselijk hebben gemaakt en in de loopgraven van onze wereldeconomie elke dag tienduizenden omkomen en honderdduizenden hun bestaan verliezen.. Dan groeit onstuitbaar het verzet en is daar opnieuw de onuitroeibare wil om de samenleving menselijk te maken, want we weten dat het beter kan.. Dan zoeken we uitwegen, dan komen bewegingen van allerlei slag op voor alternatieven, we beginnen een wereld te bouwen zoals wij die willen.. Op de hele planeet verenigen we ons in de Beweging voor een Menselijke Samenleving.. Naranga, Cayetano, Njeri, Huang, Karen, Fortunato, van overal reizen de afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven.. Even hard drijft hen de ambitie om die samenleving ook nog te realiseren, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.. Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk zou zijn, antwoorden we: 'Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Waarom zouden diegenen die de aarde om zeep helpen en de wereld onmenselijk maken, het recht hebben om de wereld te veranderen? Wij, de mensen, hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.. '.. Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven.. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.. Inleiding.. Onze grootste onvrijheid: 'Het kan niet anders'.. 'Duizenden afgedankte en opgelichte werknemers, slachtoffers van de onkunde, de inhaligheid en de fraude van hun management, opgelicht en beroofd van hun werk, van hun inkomen, van hun plek in de samenleving, van hun spaargeld en van hun pensioen, zijn hun vroegere bazen gaan opzoeken, hoe ver ze ook wonen.. Ze hebben de wachters aan hun paleizen verjaagd, de hoge hekkens neergegooid, de huizen leeggeroofd en in brand gestoken.. Minstens vijf zogenaamde koningen van Wall Street zijn opgehangen.. Van onze correspondente in New York.. Berichten uit een barre wereld, over de koortsen van de mondiale samenleving, blijven doordringen tot op het afgelegen eiland.. Het is nuttig om onze motieven te kennen, om in te zoomen op de beweegredenen van de Palagangers en van de maatschappelijke bewegingen waartoe ze behoren.. Wat we allemaal achter ons willen laten is die eeuwig drammende slagzin 'het kan niet anders'.. Dat is de grootste onvrijheid die we ervaren: te denken dat we als mensen ons lot niet in eigen handen hebben, dat het zelfs geen zin heeft om te dromen van en te werken aan een betere wereld.. Allemaal hebben we onze verhalen.. Neem bijvoorbeeld de ondernemer met een langetermijnvisie en prachtige plannen voor een duurzame uitbouw van het bedrijf met stevige winstvooruitzichten.. Hij wordt bijna de neus afgebeten, want nú moet er winst zijn,  ...   een dak dat niet lekt.. Leerkrachten moeten scholen kunnen creëren waar ze hun volle onderwijsverantwoordelijkheid kunnen opnemen.. Wetenschappers moeten hun rol van kenniszoekers kunnen vervullen met vol respect voor de universitaire waarden van openbaarheid en vrijheid van onderzoek.. Journalisten moeten de ruimte krijgen om verslag uit te brengen over wat het belangrijkst is, dichtbij en veraf.. Ze moeten voor de samenleving een betrouwbaar kompas kunnen vormen.. De rechten op werk en een levensvatbaar inkomen moeten we voor iedereen waarmaken.. Er moet eindelijk aandacht komen voor de pragmatische vaststelling dat de markt en de privésector ook zwakkere kanten hebben of zelfs falen, en dat er zeker op het vlak van publieke dienstverlening plaats hoort te zijn voor de overheid en andere spelers, meer dan nu het geval is.. We weten het zeker: je moet wel heel naïef zijn om te geloven dat welvarende samenlevingen zomaar uit de lucht komen vallen, en wel heel conservatief om altijd maar 'het kan niet anders' te antwoorden.. Denkt zo iemand echt dat ons leven de voorbije eeuwen vanzelf beter is geworden, zonder dat we onze dromen hebben nagejaagd, de gedroomde kansen hebben gegrepen en alternatieven hebben gerealiseerd? Het kan wel degelijk anders en beter, dat is onze grootste vrijheid.. ).. Wat wij ons nu voornemen, is niet alle rechten en vrijheden opsommen die wij allemaal, individueel én collectief, zouden moeten kunnen genieten.. We willen ons nu voluit concentreren op wat moet gebeuren om die mensenrechten dichterbij te brengen.. We willen naar buiten komen met een programma voor een menselijke samenleving, radicaal en dus pragmatisch, utopisch en dus realistisch.. _________________________________________________________________________.. Inhoudsopgave.. Inhoud - Van eiland tot wereld.. Prelude.. - We weten dat het beter kan 9.. Pala, van eiland tot wereld.. - Onze grootste onvrijheid: 'Het kan niet anders' 13.. Onze grootste vrijheid: het kan anders - Beweging voor een.. beter leven - Radicaal en dus pragmatisch, utopisch en dus.. realistisch - Terugval van de vertrouwde wereld.. tot zij.. breekt? - Kiezen om te leven - De menselijke samenleving,.. helaas geen pleonasme.. Programma voor een menselijke samenleving.. Deel 1 - Mens en democratie.. Een keuze voor de mens 25.. Radicale, participatieve democratie en integraal federalisme 26.. 3.. Mondiale democratie - de wereld van de volkeren 27.. Primaat van de democratie - waar nodig gaat algemeen belang.. voor privébelang 33.. Democratie en emancipatie - een zeer breed speelveld 34.. Deel 2 - Economie, planeet en chaos.. Geen samenleving en geen politiek zonder economie, geen.. economie zonder planeet 37.. We zijn in oorlog.. maar anders dan we spontaan denken 39.. Deel 3 - Creatie van welvaart: democratisch, sociaal en ecologisch.. Kapitaal voor de mens, duurzaam beheerd 47.. De aarde en de natuur, ons grootste kapitaal 50.. Het recht om welvaart te creëren 53.. Een economie van de mens - economische democratie 55.. Een economie voor de mens - wij moeten onze economie.. sturen 65.. Voorrang voor thuismarkten en regionale economieën 69.. Voedselsoevereiniteit en een sociaal contract voor een.. duurzame landbouw 75.. Thuismarkteconomie en uitbouw welvaartsmachine 83.. Handel ja, uitbuiting neen 87.. Grenzen aan economische machtsconcentratie en financiële.. speculatie 91.. Deel 4 - Creatie van welvaart: sociaalecologisch.. 101.. Mondiale sociale kaderwet 101.. Het milieu heeft zijn rechten 105.. Een ecologische economie - een sociaalecologische economie 106.. Een sociaalecologisch pact 116.. 22.. Dienstbare technologie - gebruik wetenschap en technologie.. voor wat ze waard zijn 122.. Deel 5 - Verdeling van welvaart.. 129.. Menswaardig werk voor iedereen 129.. 24.. Welvaartsverdeling en sociale economie 136.. Voor iedereen een mondiaal basisinkomen 139.. Herverdeling - voor iedereen een maximuminkomen 145.. Welvaartsverdeling, ecologische economie en democratie:.. aardegebruiksrecht als andere naam voor maximuminkomen 156.. Maatschappelijke zekerheid: kinderen, andersvaliden, zieken,.. werklozen, ouderen 161.. Gezondheid, inkomen en verzekerde gezondheidszorg 168.. Wonen - van een dak boven het hoofd tot leefbare steden 175.. Deel 6 - Overheid, samenleving en publieke goederen.. 181.. Veiligheid 181.. Rechtszekerheid 192.. Nood aan publieke goederen 196.. Actieve overheden, georganiseerde samenlevingen,.. participerende burgers 203.. Overheidsmiddelen en belastingplicht 207.. Deel 7 - Kennis en media.. 213.. Recht op kennis en onderwijs - wetenschap blijft vrij 213.. Het belang van informatie en van onafhankelijke media -.. mediademocratie 220.. Deel 8 - Samenleving, cultuur en universalisme.. 231.. Een bloeiende civiele samenleving 231.. Van de zin en de last van cultuur.. tot universalisme 234.. Van multiculturele samenlevingen en wereldbeelden 240.. Besluit.. - Van eiland tot één leefbare wereld: de Beweging voor een.. Menselijke Samenleving 247.. Eén leefbare wereld 251.. Epiloog.. - En de politiek? 253.. Index 255..

  Original link path: /Eiland.htm
  Open archive


 • Archived pages: 20