www.archive-nl-2012.com » NL » W » WEBRICHTLIJNEN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 458 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: .. Zoeken.. |.. Site-navigatie.. Inhoudsopgave.. Een duurzaam toegankelijk web voor iedereen.. Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.. Nieuwsberichten webrichtlijnen.. Nieuwe versie webrichtlijnen vastgesteld (24-06-2011).. Nieuwe website.. ATTENTIE.. Sinds 29 september 2010 is de website verniueuwd.. U bevindt zich op het oude gearchiveerde deel van de website.. Ga naar de.. vernieuwde site.. U bevindt zich op de oude, gearchiveerde website van webrichtlijnen.. nl.. De nieuwe website met actuele informatie rondom webrichtlijnen vindt u op.. www.. webrichtlijnen.. Overheden en bedrijven staan voor de uitdaging hun websites zó te bouwen dat ze zowel voor mensen als voor browsers en zoekmachines optimaal toegankelijk zijn.. De Webrichtlijnen helpen daarbij.. Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden.. Toepassing van deze standaarden levert beduidend betere websites op.. De Nederlandse overheid heeft deze internationale standaarden handzaam samengebracht in een kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.. Het omvat 125 kwaliteitseisen ten behoeve van betere websites.. Wat kan ik vinden op deze website?.. Waarom.. Waarom een kwaliteitsmodel voor websites? Overzicht  ...   vindt u hier een.. scoreoverzicht van overheidsorganisaties.. die vallen onder het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites.. Vragen.. Voor vragen en advies over de webrichtlijnen kunt u de veelgestelde vragen raadplegen of contact met ons opnemen.. Wiki.. Tips gerelateerd aan webrichtlijnen voor en door iedereen die zich dit onderwerp bezighoudt.. Webrichtlijnen versie 2.. Er is een nieuwe versie van de webrichtlijnen in de maak.. Geef uw verbetertips op Webrichtlijnen versie 2.. De informatie op deze site is geschikt voor overheden én bedrijven.. De site ondersteunt overheden bij het naleven van de bestuurlijke afspraken rond de Webrichtlijnen.. De site wordt onderhouden door.. Overheid heeft Antwoord.. Direct naar.. Alle 125 richtlijnen.. Webrichtlijnen QuickScan.. Normdocument.. Stappenplan Webrichtlijnen.. Review Webrichtlijnen versie 2.. Afspraken over toegankelijkheid.. Afspraken over de toegankelijkheid van overheidswebsites staan in:.. Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites.. Verklaring van gemeenten, provincies, waterschappen.. Attentie.. Deze website wordt niet meer bijgewerkt, ga naar.. Paginastijl.. Standaard.. Geen.. Home.. Sitemap.. Begrippen.. Colofon.. Contact.. English.. Webrichtlijnen.. versie 1.. 3.. , november 2007..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Waarom - Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: U bent hier:.. De voordelen van toegankelijke websites.. Waarom een kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.. Het bouwen van websites volgens het kwaliteitsmodel biedt de volgende voordelen:.. Beter en duurzaam toegankelijk voor mensen en zoekmachines.. Snellere website.. Voorbereid op de toekomst (o.. a.. mobiele toepassingen).. Hogere Return on Investment.. Beter opdrachtgeverschap.. Managen bestuurlijk risico.. Bij de Webrichtlijnen staat de gebruiker van een website centraal.. Een correcte toepassing van de Webrichtlijnen leidt ertoe dat websites beter en duurzaam toegankelijk zijn voor alle bezoekers, toepassingen en browsers.. Dit heeft een directe relatie met het rendement van een website.. Een website die is toegesneden op meerdere typen browsers, heeft een hoger rendement, omdat de site meer mensen bereikt.. Ook is de site beter vindbaar in zoekmachines.. Die kijken naar de gestructereerde inhoud van webpagina s.. In een website die voldoet aan de Webrichtlijnen is de inhoud gestructureerd in volgorde van belangrijkheid.. Zoekmachines kunnen deze gestructureerde inhoud effectiever indexeren, wat gebruikers positieve resultaten oplevert.. Ook het gebruik van leesbare webadressen, zoals in het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen wordt beschreven, levert betere zoekresultaten op.. Verder bevordert toepassing van de Webrichtlijnen de duurzaamheid van websites.. Op websites die voldoen aan de Webrichtlijnen, blijft informatie gedurende langere tijd gemakkelijker vindbaar en doorzoekbaar.. Ook is deze informatie beter te archiveren.. Het belang hiervan neemt toe, omdat belangrijke informatie steeds via websites wordt aangeboden.. Websites die zijn ontwikkeld volgens de Webrichtlijnen zijn niet alleen beter (en duurzaam) toegankelijk, maar ook sneller.. Ze hebben tot 80 procent minder code nodig dan een  ...   strategisch: websites die aan de Webrichtlijnen voldoen, verlagen de total cost of ownership.. Wat beheerskosten betreft, verdient investeren in een website conform de Webrichtlijnen zichzelf terug.. Door scheiding van structuur/inhoud en vormgeving/lay-out kunnen beiden los van elkaar worden aangepast en onderhouden.. Dit kan ten opzichte van table-based websites een kostenbesparing tot maar liefst 50 procent opleveren.. Ook ten aanzien van bandbreedte wordt op kosten bespaard.. Als uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan een duurzaam toegankelijke website het imago van een bedrijf of instelling versterken.. Zo kan een goed ontwikkelde website uitgroeien van een lastpost tot strategisch instrument.. De Websrichtlijnen bieden een duidelijke leidraad voor aanbesteding en controle.. Daarmee is het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen een doeltreffend instrument voor goed opdrachtgeverschap.. Door in contractuele afspraken met de webbouwer te verwijzen naar het kwaliteitsmodel, staat de opdrachtgever een stuk sterker.. Er is veel aandacht besteed aan de toetsbaarheid van het kwaliteitsmodel.. Daardoor kan tijdens en na de bouw ook daadwerkelijk worden gecontroleerd of gemaakte afspraken zijn nagekomen.. Managen van bestuurlijk risico.. Voor (overheids)instellingen weegt het managen van bestuurlijk risico zwaar mee.. De Webrichtlijnen blijken een bruikbaar instrument om tijdens de realisatie van een webproject te sturen op de kwaliteit van het eindresultaat.. De Webrichtlijnen bevatten de volgende elementen:.. een uitgebreide specificatie, die de officiële status van overheidsstandaard heeft;.. een instrument om automatische controles uit te voeren;.. een normatief document voor handmatig onderzoek;.. een handleiding voor het gebruik van de Webrichtlijnen;.. een score-overzicht van de mate waarin overheidswebsites voldoen aan de Webrichtlijnen;..

  Original link path: /waarom/
  Open archive

 • Title: Overzicht van Richtlijnen - Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: Totaaloverzicht van alle Webrichtlijnen.. Overzicht van de richtlijnen.. Hieronder volgt een overzicht van de richtlijnen met betrekking tot de ontwikkeling van duurzaam toegankelijke websites.. TIP.. : Wie wil weten hoe op de richtlijnen wordt getoetst wordt geadviseerd om het.. normdocument webrichtlijnen.. te raadplegen, dat beschikbaar is op de website van de stichting Waarmerk drempelvrij.. Richtlijn.. Beschrijving.. Tips.. R-pd.. 1.. Houd structuur en vormgeving zoveel mogelijk gescheiden: gebruik.. HTML.. of.. XHTML.. voor de structuur van de site en.. CSS.. voor de vormgeving ervan.. 2.. Bouw websites volgens het principe van.. gelaagd bouwen.. Maak de functie van de website niet afhankelijk van optionele technologie, zoals.. en.. client-side script.. : optionele technologie dient de informatie op de site en het gebruik ervan te complementeren en niet de toegang ertoe te belemmeren wanneer deze technologie niet ondersteund wordt.. Gebruik.. 4.. 01 of.. 1.. 0 volgens de.. W3C.. specificaties voor de.. markup.. van websites.. Gebruik geen.. die in de.. specificaties staat aangemerkt als.. deprecated.. (achterhaald).. Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik van.. 0 alleen de.. Transitional.. variant als het gebruik van de.. Strict.. variant onmogelijk of onwenselijk is.. 4.. Bij de bouw van een nieuwe website: gebruik van.. 0 de.. variant.. 5.. frames.. op websites.. Gebruik daarom ook niet van.. Frameset.. 6.. Level.. -2.. 1 volgens de.. specificatie voor het vormgeven van websites.. 7.. Indien.. wordt gebruikt, gebruik.. ECMAScript.. volgens de specificatie.. 8.. Indien men elementen in de.. hiërarchie manipuleert, maak gebruik van de.. DOM.. 9.. Bouw een website volgens de.. Web Content Accessibility Guidelines.. (.. WCAG.. 0) van het.. Schrijf zowel grammaticaal correcte, als beschrijvende.. voor kopregels die de hiërarchie van de informatie op de pagina uitdrukken.. Sla in de.. geen niveaus in de hiërarchie van kopregels over.. Gebruik het.. p.. paragraph.. ) element voor het aangeven van paragrafen.. Gebruik niet het br (.. linebreak.. ) element voor het scheiden van paragrafen.. em.. emphasis.. ) en strong element voor het aangeven van nadruk.. abbr.. abbreviation.. ) element voor afkortingen indien er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over de betekenis ervan, de afkorting een zeer belangrijke rol speelt in de tekst of wanneer de afkorting niet voorkomt in het Nederlands woordenboek.. dfn.. definition.. ) element voor het aangeven van termen, elders gedefinieerd in een definitielijst.. ins.. insertion.. ) en.. del.. deletion.. ) element voor het aangeven van regelmatige wijzigingen in de inhoud van een pagina.. Vermijd het gebruik van het.. sup.. superscript.. sub.. subscript.. ) element waar mogelijk.. 10.. cite.. element voor referenties naar personen en titels.. 11.. q.. quotation.. ) element.. 12.. blockquote.. element voor het aangeven van (lange) citaten.. 13.. ol.. ordered list.. ul.. unordered list.. ) elementen voor het aangeven van lijsten.. 14.. dl.. definition list.. ), het.. dt.. definition term.. dd.. definition data.. ) element voor het aangeven van een lijst met definities.. 15.. Geef betekenisvolle namen aan.. id.. class.. attributen.. Produceer unieke, onveranderende.. URL.. s.. Dynamisch gegenereerde.. s dienen nog steeds naar dezelfde inhoud te verwijzen als inhoud wordt gewijzigd of toegevoegd.. Vermijd het gebruik van sessies in.. Zorg voor doorverwijzing naar de nieuwe locatie bij het verplaatsen van informatie.. Automatische doorverwijzing dient, indien mogelijk, uitgevoerd te worden door de server.. Gebruik vriendelijke.. s, die leesbaar en herkenbaar zijn.. Zet een leesbare, uitbreidbare.. directory.. -structuur op.. In het geval dat belangrijke informatie via een gesloten standaard wordt aangeboden, dient men dezelfde informatie ook via een open standaard aan te bieden.. Elk.. document moet beginnen met een geldige.. doctype.. declaratie.. Zet de inhoud van de pagina in de.. broncode op volgorde van belangrijkheid.. Het.. alt.. alternative.. ) attribuut dient te worden gebruikt op ieder.. img.. image.. area.. element en dient te worden voorzien van een effectieve alternatieve tekst.. Gebruik geen alt attribuut voor het oproepen van.. tooltips.. Gebruik geen d-links op websites.. Het gebruik van het.. longdesc.. long description.. ) attribuut verdient de voorkeur wanneer de alternatieve tekst op het alt attribuut ontoereikend is voor het begrip van de informatie in de afbeelding.. Afbeeldingen die staan geplaatst binnen een link dienen een niet-lege alternatieve tekst te hebben om bezoekers die de afbeelding niet zien in staat te stellen de link te volgen.. Geef bij het gebruik van.. image maps.. voor zowel het.. element als ieder area element een effectieve alternatieve tekst aan via het.. attribuut.. Decoratieve afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door.. geplaatst te worden.. Informatieve afbeeldingen dienen door.. Het gebruik van.. Image Replacement.. technieken die worden toegepast op essentiële informatie wordt afgeraden.. Beschrijf niet het mechanisme achter het volgen van een link.. Schrijf heldere, beschrijvende tekst voor links.. Gebruik het minimum aan tekst dat nodig is om te begrijpen waar de  ...   een invoerveld in een formulier te associëren.. attribuut om van de standaard tab-volgorde op formuliervelden af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van het formulier door toetsenbordgebruikers.. Breng groepering van invoervelden aan door middel van het.. fieldset.. element.. Vermijd automatische doorverwijzing bij interactie met formulieren.. of formulieren als de enige manier om informatie op de site te bereiken.. Confronteer een bezoeker niet met een onwerkzaam formulier als optionele technologieën - zoals.. - niet door de.. ondersteund worden.. Wees terughoudend met het gebruik van.. voor invoervelden en formulierknoppen.. Als een bezoeker persoonlijke gegevens dient op te geven, laat deze dan weten wat er met die gegevens gedaan zal worden, bijvoorbeeld in de vorm van een.. privacy.. verklaring.. Verg van een bezoeker via een formulier niet meer informatie op te geven dan noodzakelijk is voor het doel van het formulier.. Houdt formulieren zo kort mogelijk en beperk het verplicht invullen van formuliervelden.. Geef aan welke velden verplicht of optioneel zijn om in te vullen.. Voorzie in alternatieve contactmogelijkheden, zoals adresgegevens, telefoonnummers of e-mailadressen, indien deze beschikbaar zijn.. Laat de bezoeker weten wat er met het formulier na verzending gedaan zal worden.. Geef de bezoeker de mogelijkheid tot archivering van zijn reactie.. Stuur de bezoeker na het invullen en versturen van een formulier een bevestiging dat zijn bericht is aangekomen bij de ontvanger (.. autoreply.. ).. Geef voorafgaande aan complexe formulieren de bezoeker een indruk van hoe groot het formulier is.. Noem vantevoren documenten die de bezoeker (eventueel) nodig heeft bij het invullen van het formulier.. Voorzie formulieren van instructies voor de bezoeker waar nodig, met name bij de invoervelden waar ze toedoen.. Voeg geen herstel (.. reset.. ) knoppen toe aan een formulier.. voor onmisbare functionaliteit op webpagina s, tenzij het gebrek aan ondersteuning voor deze scripts voldoende wordt afgevangen door.. alternatieven en/of.. server-side script.. Het maken van een taalkeuze dient voor de bezoeker mogelijk te zijn op iedere pagina in de site.. Links voor taalkeuze dienen op een duidelijke en consistente plaats in de navigatie van de site te staan.. Gebruik voluit geschreven (tekstuele) links naar de taalvarianten.. Schrijf links naar taalvarianten in hun corresponderende taal.. Gebruik geen associaties met nationaliteiten voor taalkeuze.. Specificeer de basistaal van een pagina in de.. Geef in de.. taalvariaties in de inhoud van pagina s aan.. Specificeer de karakterset voor webpagina s.. Specificeer de.. UTF-8.. karakterset.. Specificeer de karakterset ook via.. HTTP.. headers, indien mogelijk.. Gebruik (minstens) het.. meta.. element voor het specificeren van de karakterset en plaats dit element zo hoog mogelijk in de.. head.. sectie van de.. Gebruik voor iedere pagina een unieke, beschrijvende titel.. Schrijf korte, bondige tekst, waarin de belangrijkste boodschap bovenaan de pagina al wordt genoemd.. Gebruik taal die de bezoeker begrijpt: beperk het gebruik van jargon, moeilijke termen en afkortingen.. Geef bezoekers een.. vluchtroute.. : mogelijkheden om verder te kunnen gaan als ze vastlopen.. Vluchtroutes zijn onder andere behulpzame links, het kunnen gebruiken van de terug (.. back.. ) knop, een zoekfunctie, of het onmiddellijk kunnen corrigeren van invoerfouten.. Laat bezoekers niet raden: geef informatie over hoe ze een gemaakte fout kunnen herstellen.. Houd rekening met veelgemaakte fouten.. Maak aangepaste foutpagina s - voor fouten als doodlopende links (.. 404 Not Found.. ) - waarop de bezoeker mogelijkheden krijgt aangereikt om zijn weg te vervolgen binnen de site.. Bij een foutmelding als gevolg van het versturen van een formulier, geef de bezoeker de mogelijkheid om onmiddellijk de fout in het formulier te herstellen en laat hem niet afhankelijk zijn van het gebruik van de terug (.. ) knop.. Bij het implementeren van een zoekmachine op de website: gebruik.. slimme.. zoektechnologie die rekening houdt met bijvoorbeeld spelfouten, soortgelijke zoektermen, en termen in meervoud en enkelvoud.. Geef een overzichtelijke lijst van de meest relevante zoekresultaten.. Teveel zoekresultaten kosten bezoekers veel tijd om de gewenste informatie te vinden.. Geef bezoekers mogelijkheden om zoekcriteria in te stellen, of zoekresultaten te ordenen.. Geef bezoekers de mogelijkheid om fouten in de site te rapporteren.. Maak gebruik van kleuren, iconen en tekstuele uitleg om de aandacht van de bezoeker voor een foutmelding te trekken en het probleem toe te lichten.. Geef bezoekers mogelijkheden om informatie op alternatieve manieren te vinden.. Bijvoorbeeld door het geven van een.. sitemap.. , zoekfuncties, of via een verzoek per e-mail, brief of telefoon.. De identificatie van de richtlijnen.. De kolom.. bevat codes die binnen de handleiding worden gebruikt om naar richtlijnen te verwijzen.. De.. R.. staat voor Richtlijnen.. De huidige richtlijnen hebben betrekking op de.. productie.. van de website.. Dit wordt aangeduid met.. pd.. Inhoudsopgave:.. Richtlijnen per thema..

  Original link path: /richtlijnen/
  Open archive

 • Title: De Handleiding - Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: Ondersteuning bij implementatie.. Deze website is een handleiding voor het toepassen van webrichtlijnen bij bedrijven en organisaties.. U kunt de website op twee manieren benaderen: vanuit uw.. rol.. of vanuit het.. proces.. Bij beide ingangen krijgt u dezelfde informatie, maar anders gerangschikt.. Rollen.. In het proces van het aanbesteden en bouwen van een website zijn grofweg drie rollen te omschrijven.. Door een rol te kiezen komt u in het overzicht van de voor u relevante onderdelen van de handleiding.. Opdrachtgever / projectleider.. De hoofdstukken voor de opdrachtgever /projectleider concentreren zich op het inkoopproces van websites.. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen over het opstellen van een offerteaanvraag waarin de Webrichtlijnen als eis zijn opgenomen en het controleren van het product aan het eind van het project op de Webrichtlijnen.. Ontwikkelaar.. De ontwikkelaar heeft toegang tot de meest technische informatie rondom de Webrichtlijnen.. Vooral het toepassen van de  ...   hoofdstuk gaat in op het stellen van de juiste eisen door een opdrachtgever bij het verwerven van een duurzaam toegankelijke website.. Het proces van selectie wordt in stappen besproken.. Ontwikkeling.. Deze serie hoofdstukken gaat in op de verschillende aspecten van de daadwerkelijke realisatie van websites.. Exploitatie.. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aandachtspunten beschreven bij het ontwikkelen van inhoud, het beheer via een.. CMS.. , handmatig of rechtstreeks beheer, alsmede onderhoud en uitbreiding van duurzaam toegankelijke websites.. Evaluatie.. Dit hoofdstuk behandelt een aantal aspecten die van belang zijn bij het toetsen van een website op toegankelijkheid.. Inhoudsopgave:.. De Handleiding.. Introductie.. Hoe te gebruiken.. Printbare versie.. Download de printbare versie van de Webrichtlijnen.. ( 2MB).. De gehele handleiding is beschikbaar als een.. PDF.. -bestand; praktisch om uit te printen of voor ander.. offline.. gebruik.. Uiteraard kunt u afzonderlijke pagina s op deze site gewoon via uw browser afdrukken..

  Original link path: /handleiding/
  Open archive

 • Title: Waarom deze handleiding - Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: Totstandkoming van het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.. Achtergrondinformatie.. Aan het ontstaan van de Webrichtlijnen ging heel wat vooraf.. Het begon met het kabinetsplan 'Andere Overheid' in december 2003.. De kern van dat plan: de overheid moet transparanter, toegankelijker, effectiever en efficiënter worden en bovendien is de overheid er voor iedereen.. Dit plan omvat de hele overheid en alle loketten waarbij de overheid met burgers en bedrijven communiceert.. Een van die loketten is het internet.. Om het loket internet transparanter, toegankelijker, effectiever en efficiënter te maken zijn standaarden nodig.. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom begin 2004 de opdracht voor de ontwikkeling van die standaarden, de Webrichtlijnen, bij.. ICTU.. neergelegd.. In samenwerking met TNO en Cinnamon Interactive verscheen in oktober 2004 de eerste versie van de Webrichtlijnen waarin duurzaamheid en toegankelijkheid werden geborgd door middel van een gelaagde bouwwijze, strikte scheiding van vorm en inhoud, geen afhankelijkheid van 'optionele technologie' en correcte toepassing van open webstandaarden.. Om controle op naleving van alle standaarden goed te kunnen waarborgen werd in 2005 gestart met de ontwikkeling van een toetsinstrument.. Het instrument, de Webrichtlijnentoets, wordt sinds september 2005 gebruikt om een beeld te krijgen van de toegankelijkheid en bouwkwaliteit van zo'n 800 overheidswebsites.. In 2005 werd ook het Waarmerk drempelvrij.. nl geïntroduceerd; een regeling voor de (handmatige) toetsing van websites op toegankelijkheid.. Tot 2007 was de waarmerkregeling gebaseerd op de minimumset van de.. toegankelijkheidsrichtlijnen: de.. 0 prioriteit 1 ijkpunten.. Die set maakt ook deel uit van de Webrichtlijnen.. Het Waarmerk drempelvrij.. nl, een toetsingsnorm, past dus vrijwel naadloos op de Webrichtlijnen, wat een kwaliteitsmodel is.. In 2006 ontwikkelden gezamenlijke ministeries een Stijlgids.. Het doel: een gemeenschappelijke basis creëren voor corporate websites van de ministeries.. De Webrichtlijnen vormen een van de pijlers van de Stijlgids.. In april 2006 uitte de Tweede Kamer haar bezorgdheid over de slechte toegankelijkheid van de meeste overheidswebsites.. Uiteindelijk werd een motie ingediend, waarin het kabinet werd opgeroepen haast te maken met verbetering.. De motie vormde de aanleiding voor het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites eind juni 2006, een kabinetsbesluit dat volledig is gebaseerd op de Webrichtlijnen en die er toe moet leiden dat alle websites  ...   prioriteit 2 ijkpunten van het.. De rapportage omvat 79 van 125 richtlijnen.. Als 3, plus handmatige toetsing op de overige Webrichtlijnen.. De rapportage omvat alle 125 richtlijnen.. Daarnaast werd de navigatie van de website onder handen genomen om het geheel overzichtelijker te maken.. De Webrichtlijnen zelf zijn niet veranderd; deze zijn in versie 1.. 3 nog steeds gelijk aan de richtlijnen in de bijlage van het.. 1 (maart 2005) en 1.. 2 (augustus 2006).. Verwijdering van het verschil tussen.. minimale set.. optimale set.. ;.. Één set richtlijnen - Tot en met versie 1.. 1 werd onderscheid gemaakt tussen de.. en een.. richtlijnen.. Dit is niet meer van toepassing.. Reden voor dit onderscheid was de verschillen in mogelijkheden tot verbetering die er zijn bij aanpassing van bestaande websites en die er zijn bij de ontwikkeling van nieuwe websites.. Retrofitting.. van reeds bestaande websites is echter kostentechnisch geen aantrekkelijke optie, zo is bij proefnemingen gebleken.. Nadeel van de twee sets was bovendien dat het een keuzemogelijkheid suggereert bij nieuwe websites die er feitelijk niet is.. Nu is er maar één set richtlijnen waaraan overheidswebsites dienen te voldoen.. Toevoeging van een.. richtlijn R-pd.. :.. inclusief toelichtende tekst;.. Opname van de status van de Webrichtlijnen voor de rijksoverheid: het.. ;.. Op de pagina.. Waarom deze handleiding.. Bij het kopje.. : de voordelen.. Snellere site.. Betere vindbaarheid door internetzoekmachines.. , inclusief toelichtende tekst.. De voordelen van duurzame websites.. Spelen een belangrijke rol bij het archiveren van de gepubliceerde informatie.. vervangen door.. Beter te archiveren.. Alinea.. Verplicht voor de rijksoverheid.. Nieuwe inleiding op de.. homepage.. Delen van het hoofdstuk.. Kleurgebruik.. zijn aangepast;.. Het onderdeel.. Web Content Accessibility Guidelines (.. is toegevoegd;.. Een alinea over.. Progressive Enhancement.. Unobtrusive Javascript.. Conditional Comments.. is toegevoegd en een alinea over Dean Edwards.. IE7.. is verwijderd;.. De tekst.. Tussen open en gesloten standaarden.. is toegevoegd aan het hoofdstuk.. Open Standaarden.. 0 (oktober 2004) en 1.. 1 (maart 2005).. Aanpassingen in het navigatieontwerp;.. Aanpassing van de grafische vormgeving;.. Toevoeging van een mogelijkheid voor de gebruiker om de paginastijl te wisselen;.. Voor wie is deze handleiding.. Over het raamwerk van eisen.. Het onderzoek.. Case study: website VWS..

  Original link path: /achtergrond/
  Open archive

 • Title: Webrichtlijnen Quickscan - Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: webrichtlijnen.. Quickscan: zelf testen.. Automatisch te toetsen richtlijnen testen.. Webrichtlijnen Quickscan.. Met de Webrichtlijnen Quickscan kunt u controleren of een webpagina voldoet aan een deel van de webrichtlijnen.. De score biedt een goed beeld van de afzonderlijke getoetste pagina's.. De score zegt echter niets over de website als geheel, omdat er geen sprake is van een representatieve steekproef.. De Quickscan toetst alleen de richtlijnen die automatisch getoetst kunnen worden.. Het gaat om 47 van 125 richtlijnen.. Om te controleren of een webpagina voldoet aan meer Webrichtlijnen, is aanvullend handmatig onderzoek nodig op basis van het Normdocument Webrichtlijnen, beschikbaar via.. drempelvrij.. nl/webrichtlijnen.. Zonder een handmatige toets bedraagt de score maximaal 47 punten.. Te toetsen pagina s:.. U kunt hier tot 10 webadressen invoeren.. Meer informatie bij.. Toelichting.. Anti-spamvraag.. : 1 + 1 =.. Vul het antwoord op de vraag in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent..  ...   een-beveiligd-webadres.. Beperking bij.. -validatie:.. Bij het toetsen van een met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde site, is het helaas niet mogelijk om de.. ook getoetst te krijgen.. Het losse.. -bestand kunt u apart toetsen via de validator op.. De Webrichtlijnen Quickscan maakt gebruik van een versie van de.. - en.. -validator van.. Deze versie kan afwijken van de versie die nu op de website van.. wordt gebruikt.. Een toetsing blijft een week gegarandeerd beschikbaar.. Let hierbij op dat derden via het gegenereerde webadres van de toetsing de resultaten kunnen achterhalen.. Gebruikersnaam en wachtwoord zullen overigens nooit zichtbaar gemaakt worden.. Over de Quickscan.. Deze versie kan afwijken van de versie die nu op de.. website van.. Wat u moet weten.. Officiële toetsing.. Documenten.. Betrokken organisaties.. Webrichtlijnen Monitor.. Zoek door deze site:.. Hoofdmenu.. Wat en waarom.. Aan de slag.. De richtlijnen.. Uit de praktijk.. Actueel.. Ondersteuning.. Snelkoppelingen.. De Webrichtlijnen zijn onderdeel van.. e-Overheid voor Burgers..

  Original link path: /toetsen/
  Open archive

 • Title: Monitor Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites - Overheid.nl
  Descriptive info: WebrichtlijnenScore.. Zoek in de websites.. Categorie:.. Alle.. Corporate websites.. Top 10 sites.. Nieuwe sites per 1 september 2006.. Sites die sinds 1 september 2006 niet zijn vernieuwd.. Ministerie:.. AZ.. BZK.. BUZA.. DEF.. EZ.. FIN.. JUS.. LNV.. OCW.. SZW.. VROM.. VenW.. VWS.. Anders.. Zoekterm:.. Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites: Overzicht van scores van websites.. Resultaat van de toetsing.. Extra informatie bij de toetsing.. Verantwoordelijke partijen.. Naam site.. Score.. Scope.. Conformiteit.. Toetsingsdatum.. Ministerie.. Opdrachtgever.. Opdrachtnemer.. Pagina : 1 |.. 2.. Crisis.. nl (Denk Vooruit).. 125.. 47.. waarmerk.. 7 januari 2010.. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.. Dienst Publiek en Communicatie, Rijksvoorlichtingsdienst.. DD H.. Top-10 - InvoeringWMO.. 11 januari 2010.. Volksgezondheid, Welzijn en Sport.. ministerie van VWS en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).. TamTam.. Corporate website ministerie van VWS.. 61.. 26 december 2007.. directie Voorlichting en Communicatie, minVWS.. Afdeling Digitale Media, ministerie van VWS.. Corporate website ministerie van Algemene Zaken.. Algemene Zaken.. Logica CMG / Green Valley / Eend.. Corporate website programmaministerie voor Jeugd en Gezin.. 8 januari 2008.. Jeugd en Gezin.. Webrichtlijnen.. ICTU-programma Overheid heeft Antwoord.. Cinnamon Interactive.. Zorg Voor Beter.. 10 januari 2008.. ministerie van VWS.. Eend.. Corporate website ministerie van Verkeer en Waterstaat.. 17 december 2008.. Verkeer en Waterstaat.. SSO/ICT VenW.. Website over de kabinetsformatie.. (waarmerk).. 4 mei 2009.. Corporate website ministerie van BZK.. 60.. 15 april 2008.. directie Communicatie en Informatie, minBZK.. InfoProjects.. Overheid.. 11 april 2008.. [niet opgegeven].. Getalenteerd.. 59.. 9 januari 2008.. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.. OCW, Directie Dialoog.. MMM.. Overheidsorganisaties.. Corporate website ministerie van OCW.. 57.. 7 januari 2008.. Directie Communicatie, minOCW.. Convenant Overgewicht.. ICTU - Wettenbank (www.. wetten.. nl).. 16 februari 2009.. ICTU - Overheid heeft Antwoord.. SDU.. Top-10 - Kiesbeter.. 56.. Ministerie van VWS.. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).. Corporate website ministerie van Economische Zaken.. 55.. 16 januari 2008.. Economische Zaken.. directie Communicatie, minEZ.. Erfgoedinspectie.. 17 januari 2008.. Corporate website ministerie van LNV.. 53.. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.. directie Communicatie, minLNV.. Website over het Koninklijk Huis.. 52.. ministerie van Algemene Zaken.. e-Verhaal.. (geen aanvullend onderzoek verricht).. 8 mei 2008.. ICTU-programma EGEM.. Cultuursubsidie.. 46.. Directie Kunsten, minOCW.. Corporate website ministerie van Justitie.. Nog geen conformiteit.. onderzoek.. Justitie.. directie Voorlichting, minJUS.. Centrum voor Good Governance.. CJIB.. Rij met je hart.. 4 februari 2008.. Directie Communicatie VenW.. Sociaal Jaarverslag Rijk.. (onderzoek).. Infoprojects.. Staat van het bestuur.. Top-10 - VanAnaarBeter.. SSO / ICT VenW.. Zorggegevens.. Verwijsindex.. ICTU-programma Verwijsindex Risicojongeren (VIR).. Antwoord.. 27 maart 2008.. Overheidsdienstenplatform (ODP).. ICTU-programma OverheidsDienstenPlatform.. eFormulieren.. 3 maart  ...   de onderzochte website aan de Webrichtlijnen voldoet.. Evenmin kan een betrouwbare uitspraak worden gedaan over de (mate van) toegankelijkheid van een website; daarvoor is aanvullend handmatig onderzoek noodzakelijk.. De methoden voor het maken van een.. sample.. die resprentatief is voor de te onderzoeken website en voor aanvullend handmatig onderzoek worden beschreven in een.. normdocument.. Het uit twee delen bestaande normdocument is beschikbaar via de website van de stichting Waarmerk drempelvrij.. Dankzij het normdocument zijn alle Webrichtlijnen eenduidig en betrouwbaar toetsbaar.. Doel WebrichtlijnenScore.. De WebrichtlijnenScore biedt een beeld van de voortgang bij de uitvoering van het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites.. De verantwoordelijke ministeries geven zelf aan welke nieuwe of vernieuwde website(s) sinds 1 september 2006 online zijn gekomen of ze zijn onderzocht op conformiteit met de Webrichtlijnen en met welk resultaat (in de vorm van een percentage).. Daarnaast moet de WebrichtlijnenScore een volledig overzicht gaan bieden van (reeds bestaande) websites die binnen de ministeriele verantwoordelijkheid vallen en die voor 31 december 2010 aan de webrichtlijnen moeten voldoen.. Vier soorten websites.. De WebrichtlijnenScore bevat vier soorten websites:.. Corporate sites van de ministeries;.. De top 10 websites waar de Kamer in een.. motie.. om gevraagd heeft;.. Nieuwe websites sinds 1 september 2006;.. Reeds bestaande websites die onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen en voor 31 december 2010 aan de webrichtlijnen moeten voldoen.. Via het keuzemenu 'Categorie' boven het overzicht kan worden gefilterd op één van de vier soorten websites.. is door het kabinet op 30 juni 2006 genomen.. In dit besluit staat dat:.. Nieuwe websites van de rijksoverheid moeten sinds 1 september 2006 bij oplevering voldoen aan de Webrichtlijnen.. Nieuwe websites mogen pas worden opengesteld voor gebruikers, nadat door het verantwoordelijke ministerie is vastgesteld dat gebouwd is conform de Webrichtlijnen.. Bestaande websites van de rijksoverheid, voor zover deze er nog niet aan voldoen, zullen uiterlijk 31 december 2010 aan het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites moeten voldoen.. Door de aanpassing van de websites te koppelen aan vernieuwing of een nieuwe versie van de website, in combinatie met een juiste toepassing van de Webrichtlijnen, kan de verandering zonder desinvestering worden gerealiseerd.. Het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites geldt voor de rijksoverheid: de ministeries met de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen.. Elke minister is verantwoordelijk voor de websites die onder zijn ministeriële verantwoordelijkheid vallen.. De ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de conformiteit aan de Webrichtlijnen.. Inleiding.. Motie Aasted-Madsen en Fierens.. Tekst van het besluit.. Conformiteitsonderzoek.. Inloggen (toetsen).. Waarmerk drempelvrij..

  Original link path: /webrichtlijnenscore/
  Open archive

 • Title: Ondersteuning - Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.. Kunt u niet vinden wat u zoekt of hebt u aanvullende vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk Webrichtlijnen.. De servicedesk is als volgt te bereiken:.. Servicedesk Webrichtlijnen.. Postbus 84011.. 2508 AA Den Haag.. Telefoon: 070-8887898.. E-mail:.. webrichtlijnen@overheid.. Veelgestelde vragen..

  Original link path: /vragen/
  Open archive

 • Title: Veelgestelde vragen - Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: De veelgestelde vragen zijn opgedeeld in categorieën om u snel vooruit te helpen.. Selecteer hieronder de categorie waarin uw vraag valt.. Algemeen.. Communicatie.. Praktijk voor een opdrachtgever.. Praktijk voor een opdrachtnemer.. Toegankelijkheid.. Relaties met andere initiatieven.. Richtlijnen voor PDF.. Wat zijn de Webrichtlijnen?.. Kern van de Webrichtlijnen is een set van 125 richtlijnen.. Deze benoemen de eisen die moeten worden gesteld om een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige website te realiseren.. De handleiding geeft aan hoe webbouwers deze eisen concreet kunnen toepassen en hoe opdrachtgevers de eisen kunnen controleren.. Verder is er een toets beschikbaar waarmee gedeeltelijk kan worden gecontroleerd in welke mate een webpagina aan de gestelde eisen voldoet.. De Webrichtlijnen zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.. Ze bouwen voort op de algemeen bekende webstandaarden en op de toegankelijkheidsrichtlijnen van het.. World Wide Web Consortium.. Een Nederlandse vertaling wat het.. zoal doet kunt u terugvinden op de website van.. Kantoor Benelux.. Voor wie zijn de Webrichtlijnen geschreven?.. De Webrichtlijnen zijn geschreven voor opdrachtgevers, programmamanagers, projectleiders, (web)adviseurs, webmasters, webredacteuren en webontwikkelaars die een toegankelijke en hoogwaardige website willen realiseren.. Waarom zijn deze richtlijnen nodig? Waarom zijn ze belangrijk?.. De Webrichtlijnen zijn ontwikkeld om de toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van webcontent te vergroten.. Deze zijn geschikt voor zowel (overheids)instellingen als bedrijven.. Welke voordelen heb ik als ik deze richtlijnen gebruik?.. De Webrichtlijnen vormen een duidelijke leidraad voor aanbesteding en controle.. Daarnaast bieden ze tal van voordelen ten aanzien van ontwikkeling van websites.. Naast het toegankelijk maken van de webcontent voor alle bezoekers, zijn er voordelen als lagere kosten, snelheid, betere vindbaarheid door zoekmachines, en klaar voor de toekomst (o.. Lees ook.. voordelen van toegankelijke websites.. Wie heeft deze richtlijnen opgesteld ? Wie beheert ze?.. De handleiding is ontwikkeld in het kader van het programma 'Andere Overheid'.. Een van doelen van het programma is het vergroten van de transparantie van de overheid op internet.. In opdracht van Advies Overheid.. nl hebben Cinnamon Interactive en.. TNO.. Telecom de Webrichtlijnen ontwikkeld, met bijdragen van de afdeling Digitale Media van het ministerie van.. VWS.. , het programmabureau.. OSOSS.. en een aantal webspecialisten.. Ze worden beheerd door de opvolger van.. advies.. overheid.. , te weten.. overheidheeftantwoord.. Waar staat meer informatie over de Webrichtlijnen?.. Op de website van de Webrichtlijnen staan ook links naar andere websites, artikelen, achtergronden enzovoort.. Wie is wettelijk verplicht om de Webrichtlijnen toe te passen?.. Op basis van het.. zijn organisaties die onderdeel zijn van de rijksoverheid vanaf 1 september 2006 verplicht ervoor te zorgen dat alle nieuwe websites voldoen aan de Webrichtlijnen.. Reeds bestaande overheidswebsites moeten uiterlijk 31 december 2010 aan de Webrichtlijnen voldoen.. Heb ik als niet-overheidsinstelling ook iets aan de Webrichtlijnen?.. Ja.. De Webrichtlijnen bieden een grote meerwaarde voor elke site, zowel tijdens de pre-productiefase als tijdens de productie- en post-productiefase.. Ze vormen een leidraad om kwalitatief duurzame en toegankelijke websites te bouwen en de uitwisselbaarheid van informatie te vereenvoudigen.. Bovendien zijn websites die voldoen aan de Webrichtlijnen (zelfs multimedia) ook in zoekmachines beter vindbaar, doorzoekbaar en archiveerbaar.. Verder besparen websites die aan de Webrichtlijnen voldoen in veel gevallen op kosten voor bouw, beheer en onderhoud, blijven ze langer online bij calamiteiten en bereiken ze meer mensen en modaliteiten (computer, pda en mobiele telefoon).. Moet een webapplicatie voldoen aan het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites?.. Ja, indien een webapplicatie is voorzien van een gebruikersinterface gericht op het ontsluiten van de applicatie via internet met als primaire doel dat deze door mensen wordt gebruikt, valt de desbetreffende web user interface onder de definitie van een website.. Hiervoor gelden de Webrichtlijnen, zoals opgenomen in het.. Lees meer omtrent.. Definitie van webapplicaties.. Waar kan ik lesmateriaal vinden over de Webrichtlijnen?.. Er zijn instellingen die cursussen aanbieden.. Is er informatie in boek/brochure/.. CD.. vorm over de Webrichtlijnen?.. De complete Handleiding staat op deze website.. Daarnaast in in oktober 2007.. Het Gebheim van de Overheidswebsite.. uitgebracht, een handboek voor internetcommunicatie dat de Webrichtlijnen gebruikt als uitgangspunt.. Waar vind ik informatie over het goed aanbesteden van de Webrichtlijnen?.. In mei 2008 is begonnen met de ontwikkeling van een stappenplan Webrichtlijnen.. Met dit stappenplan wordt een handreiking geboden aan projectleiders om vast te stellen welke status moet worden toegekend aan de Webrichtlijnen bij de realisatie van een website of -applicatie en hoe vervolgens de Webrichtlijnen dienen te worden ingezet.. Gebleken is dat simpelweg eisen dat aan de Webrichtlijnen moet worden voldaan geen enkele garantie biedt op succes.. stappenplan Webrichtlijnen.. -document, 370.. Kb.. ) is nog in ontwikkeling en wordt in 2008 en 2009.. beproefd in een aantal pilotprojecten.. Hoe kunnen bedrijven de Webrichtlijnen opnemen in hun beleid?.. Het verdient de voorkeur om toegankelijkheid en duurzaamheid van uw website op het hoogste niveau vast te leggen in het beleid.. Uit ervaring blijkt dat er dan bij aanbesteding, implementatie en beheer een groter draagvlak in de organisatie is.. Zijn de Webrichtlijnen stabiel? Moet ik de site aanpassen als er nieuwe internet technologieën komen?.. De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende standaarden voor duurzaamheid en toegankelijkheid van websites.. Ze worden regelmatig bijgewerkt aan de hand van nieuwe ervaringen en inzichten, zodat ze optimaal bruikbaar zijn.. Meer informatie over wijzigingen zijn te vinden onder aan de openingspagina van het tabblad.. Achtergronden.. Wat kost het om een site aan de Webrichtlijnen te laten voldoen?.. Dat is onder meer afhankelijk van het gebruikte.. en de ervaring van de bouwer van de website.. Dit kan per site verschillen.. Veel webeigenaren besparen uiteindelijk op de kosten voor beheer en onderhoud.. Toegankelijkheid en duurzaamheid leveren daarbij veel voordelen op.. Kennis en ervaring bij de bouwers van de website is van groot belang.. Zie ook de.. case study.. van het Ministerie van.. Wat kan er eventueel fout gaan als ik aan de slag wil met de Webrichtlijnen?.. Bij het realiseren van webprojecten ligt de grootste valkuil bij de invulling van.. het opdrachtgeverschap.. En daarbij kunnen belangrijke zaken mis gaan:.. In de opdracht aan een webbouwer wordt onvoldoende duidelijk gemaakt aan welke eisen de site moet voldoen.. En die eisen worden niet eenduidig genoeg geformuleerd.. Er wordt in zee gegaan met een webbedrijf dat weliswaar zegt aan de Webrichtlijnen te kunnen voldoen, maar over onvoldoende kennis van zaken beschikt om die belofte waar te maken.. Tijdens de realisatie en na oplevering wordt niet gecontroleerd of het geleverde in overeenstemming is met de opdracht.. In de.. webeditor.. die wordt gebruikt om informatie toe te voegen of te wijzigen (bijvoorbeeld een cms), is blijvende conformiteit niet gewaarborgd; de.. fungeert niet als 'poortwachter' bij de invoer van nieuwe informatie.. De Webrichtlijnen zijn ontwikkeld met als doel het verbeteren van het opdrachtgeverschap.. Bovenstaande valkuilen zijn als volgt te vermijden:.. Neem de punten die worden genoemd in het.. overzicht van richtlijnen.. op als eisen in de opdracht.. Overheidsinstellingen kunnen de bijlage van het.. Besluit Bouwkwaliteit Rijksoverheidswebsites.. toevoegen aan het contract.. Vraag om referenties; doe navraag bij de eigenaren van de websites die als referentie zijn opgegeven en controleer zelf of deze aan de Webrichtlijnen voldoen.. Controleer of het geleverde in overeenstemming is met  ...   het betrekken van.. gebruikers.. en bijvoorbeeld een.. checklist.. voor gebruikersonderzoek.. Is er rekening gehouden met mensen met een kleurstoornis (kleurenblinden)?.. Er zijn drie ijkpunten over kleur (10.. 1, 10.. 2 en 10.. 3).. Het is zinvol hier aanvullende informatie over in te winnen of het screendesign door experts te laten beoordelen.. Dit kost meestal niet veel tijd.. Is er rekening gehouden met mensen die laaggeletterd zijn?.. De Webrichtlijnen zeggen in richtlijn R-pd.. 1: Gebruik taal die de bezoeker begrijpt: beperk het gebruik van jargon, moeilijke termen en afkortingen.. Dit aspect valt echter buiten het bereik van de Handleiding.. Hoeveel mensen bereik ik extra met deze richtlijnen?.. Aantallen mensen zijn moeilijk vast te stellen.. Uit de.. case studies.. op deze site blijkt dat de site beter bereikbaar wordt.. Bij calamiteiten gaat een site bijvoorbeeld minder snel uit de lucht en blijft er zo lang mogelijk een hoge snelheid intact.. Uit een andere.. voor het waarmerk drempelvrij blijkt ook een toename van het aantal klanten.. Waarom is het niet nodig om aparte pagina s te maken (tekstversie) voor mensen met een functiebeperking?.. Een tekstversie brengt extra kosten met zich mee en is vrijwel nooit nodig.. Als pagina's voldoen aan de Webrichtlijnen hebt u daaraan genoeg.. Het is in de meeste gevallen mogelijk om via de style sheets output te leveren aan verschillende media zonder dat daarvoor aparte pagina's nodig zijn.. Welke manieren zijn er om mijn website te toetsen op de Webrichtlijnen?.. De Webrichtlijnen bieden een uitgebreid overzicht van mogelijkheden om te toetsen.. Zo is er bijvoorbeeld een overzicht van.. toetsmethoden.. Tevens is in het onderdeel testen een pagina opgenomen over.. testen.. voor de lancering van uw website.. Via het Waarmerk.. kunnen de toegankelijkheidsrichtlijnen objectief worden getoetst.. Welke instrumenten zijn er beschikbaar om me te helpen toetsen?.. De Webrichtlijnen Quickscan op deze site kan ongeveer 38 procent van de Webrichtlijnen automatisch.. onderzoeken.. De rest moet handmatig worden onderzocht.. De Webrichtlijnen geven een overzicht van instrumenten die gebruikt kunnen worden om bij de implementatie en.. evaluatie.. te ondersteunen.. Hoe werkt het toetsinstrument van de Webrichtlijnen?.. De Webrichtlijnen Quickscan is een geautomatiseerd instrument om te controleren of een webpagina voldoet aan een aantal van de Webrichtlijnen.. In de toets zijn alleen punten opgenomen, die betrouwbaar automatisch kunnen worden vastgesteld.. Een goede score in de toets wil nog niet zeggen dat aan alle Webrichtlijnen is voldaan; dat wordt immers niet gemeten.. De score is slechts bruikbaar als indicatie.. Om een volledig beeld te verkrijgen, is aanvullend handmatig onderzoek noodzakelijk.. Waarom toetst het toetsinstrument niet alle Webrichtlijnen?.. Het is niet mogelijk om alle Webrichtlijnen automatisch te toetsen.. Zo kan een instrument bijvoorbeeld wel meten of een afbeelding een beschrijving heeft, maar kan deze niet zien of die beschrijving effectief is.. Beschrijvingen van afbeeldingen zijn belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld op hun telefoon afbeeldingen uit hebben staan of voor mensen die blind zijn.. Dit moet dus aanvullend.. handmatig getoetst.. worden.. Wat is de relatie tussen deze richtlijnen en die van het.. /.. WAI?.. Alle prioriteit 1 en 2 ijkpunten van versie 1 van de.. 0) zijn geïntegreerd in de Webrichtlijnen.. De wijze van integratie wordt gedetailleerd beschreven in een.. Naar aanleiding van het.. zijn de.. -eisen voor toegankelijkheid aan de Webrichtlijnen toegevoegd.. Die zijn opgenomen in richtlijn 2.. 9: Bouw een website volgens de Web Content Accessibility Guidelines (.. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de Webrichtlijnen en het Waarmerk drempelvrij.. nl?.. nl is een objectief en transparant instrument om te controleren of de gestelde doelen met betrekking tot de toegankelijkheid van een website ook daadwerkelijk worden gehaald en behouden.. Dit gebeurt volgens strict onafhankelijke procedures door inspectie-instellingen die door de Raad van de Accreditatie worden gecontroleerd.. De richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.. nl maken integraal deel uit van de Webrichtlijnen.. Als een website voldoet aan de Webrichtlijnen, kan daarom over het algemeen worden gesteld dat die ook voldoet aan de criteria van het Waarmerk.. Voor het logo van het Waarmerk moet echter nog wel een onafhankelijk onderzoek door een erkende inspectie-instelling worden uitgevoerd.. Werkt de overheid samen met.. of met de stichting Waarmerk drempelvrij.. nl en anderen?.. Bij de aanpassing van de Webrichtlijnen naar aanleiding van het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites is samengewerkt met het Waarmerk drempelvrij.. nl en de stichting Accessibility (Member van.. nl is opgezet in samenwerking met de overheid.. Wat is de relatie tussen de Webrichtlijnen en de Burgerservicecode?.. De Burgerservicecode is een gedragscode die is geschreven vanuit het perspectief van de burger.. De code bevat 10 normen waaraan de digitale contacten moeten voldoen.. Elke norm is tweezijdig geformuleerd: als een recht van de burger met een daarbij behorende plicht van de overheid.. De burger kan daarop terugvallen als hij de overheid wil aanspreken op de kwaliteit van digitale contacten.. De overheid kan de.. code.. gebruiken om haar digitale informatie, diensten en interactie op orde te brengen.. Maken de Webrichtlijnen deel uit van een groter geheel (de.. ICT.. -architectuur van de overheid)?.. De Webrichtlijnen vormen de basis voor de kwaliteit en duurzaamheid van informatie en diensten van de overheid op het internet.. Welke rol speelt Overheidheeftantwoord.. nl bij de totstandkoming van de richtlijnen?.. De Webrichtlijnen zijn opgesteld door het.. -programma Advies Overheid.. nl, dat in juli 2007 is gefuseerd tot het programma.. Overheid heeft.. Antwoord.. Wat is de relatie met de Overheid.. nl Monitor?.. De score voor de Webrichtlijnen heeft gevolgen voor uw positie in de Overheid.. nl Monitor.. Meer informatie daarover wordt gegeven op de website van de Overheid.. Waarom is het Waarmerk drempelvrij.. nl nodig om hoger te komen in de Overheid.. Bij het jaarlijkse.. Monitoronderzoek.. wordt ondermeer gecontroleerd of toegankelijkheidsverklaringen worden onderbouwd.. Dat kan een eigen conformiteitsverklaring zijn (een.. SDoC.. ), of een onderzoek dat onder accreditatie is uitgevoerd door een keuringsinstelling die is aangewezen door de stichting Waarmerk drempelvrij.. De rapportage waarop een eigen conformiteitsverklaring is gebaseerd dient te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het.. Ook de keuringsinstellingen gebruiken dit normdocument; er wordt dus gemeten met één maat.. Tot.. dusverre.. is nog geen enkele eigen verklaring aangetroffen die werd onderbouwd aan de hand van een deugdelijke onderzoeksrapportage.. Om die reden zijn voor onderdeel F2 uit de Overheid.. nl Monitor alleen punten toegekend aan overheidsorganisaties die in bezit zijn van een drempelvrij.. nl waarmerk, een logo met een groen mannetje.. Richtlijnen voor.. Voldoet.. aan de Webrichtlijnen?.. Documenten in het.. Portable Document Format.. kunnen.. aan de Webrichtlijnen voldoen.. De specificatie.. PDF/A-1a.. is een open standaard, waarbij de basale toegankelijkheid is gewaarborgd.. Echter, de meeste.. -documenten die op het internet te vinden zijn voldoen niet aan deze specificatie.. Over.. en open standaarden en over.. en toegankelijkheid leven tal van vragen, zeker nu steeds meer nieuwe websites op de Webrichtlijnen zijn gebaseerd.. Màg.. wel gebruikt worden als aan open standaarden moet worden voldaan? En zo ja, waaraan moeten dergelijke documenten dan voldoen? Hoe stel je dat vast? En hoe waarborg je de toegankelijkheid?.. De antwoorden op deze vragen zijn beschikbaar in een in 2007 verschenen.. notitie over de relatie tussen.. en de Webrichtlijnen.. -document, 212..

  Original link path: /vragen/faqs/
  Open archive

 • Title: Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites
  Descriptive info: Navigeer deze pagina s.. Op 30 juni 2006 heeft de Ministerraad het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites vastgesteld.. In de bijlage van het Besluit is aangegeven aan welke eisen nieuwe websites van de rijksoverheid bij oplevering dienen te voldoen.. Deze eisen zijn gelijk aan alle huidige Webrichtlijnen, aangevuld met de eis.. (WCAG 1.. Met de laatste eis wordt invulling gegeven aan een.. motie van 26 april 2006 van de Kamerleden Madsen (CDA) en Fierens (PvdA).. PDF versie, 16kB.. ), waarin de regering wordt verzocht.. Haar toegankelijkheidsrichtlijnen aan te laten sluiten bij de richtlijnen zoals deze nu en in de toekomst worden geformuleerd door het Internationale World Wide Web Consortium (W3C).. De regering wordt daarnaast verzocht.. Ervoor zorg te  ...   Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites.. , inclusief de bijlage en de toelichting, is op een aparte pagina beschikbaar.. Aanpassingen.. De huidige versie van de Webrichtlijnen wordt in de loop van juli 2006 aangepast en volledig in overeenstemming gebracht met het besluit en met de motie.. De belangrijkste aanpassingen zijn:.. Toevoeging van.. WCAG 1.. 0.. ) van het.. Door de toevoeging wordt explicieter gemaakt wat in een groot aantal reeds bestaande richtlijnen is gedefinieerd.. Daarmee worden de normen die aan het.. ten grondslag liggen naadloos aangesloten op de Webrichtlijnen.. Verwijderen van het onderscheid tussen een.. Immers, in de Webrichtlijnen wordt aangegeven dat de.. is bedoeld voor ombouw van bestaande websites.. Navigatie.. Webrichtlijnen site.. Inleiding besluit.. Motie Kamerleden Madsen en Fierens..

  Original link path: /besluit/
  Open archive

 • Title: Globale sitemap - Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
  Descriptive info: Globale sitemap.. Waarom een kwaliteitsmodel.. Introductie tot de Handleiding.. Andere ingangen handleiding:.. Uitgebreide sitemap van de handleiding.. Waarom deze handleiding?.. Voor wie is deze handleiding?.. Case study.. Webrichtlijnenmonitor.. Score van Rijksoverheidswebsites.. Download.. Webrichtlijnen wiki.. Overige..

  Original link path: /sitemap/
  Open archive


 • Archived pages: 458